Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload


Diagnostic economico - financiar


Diagnostic economico - financiar


Pentru efectuarea analizei economico financiare s-au calculat indicatori si indici de structura, evolutie si eficienta pe perioada 2006 – 2008.

Aspectele urmarite in analiza se refera cu precadere la obiectivele stabilite pentru ansamblul raportului de evaluare:

- structura financiara;

- estimarea riscurilor implicate de specificul activitatii societatii;

- separarea si evaluarea acelor tendinte care au caracter permanent si deci au probabilitate de prelungire in viitor;

- selectarea elementelor exceptionale, de conjunctura, pentru care exista o probabilitate redusa de a afecta evolutia viitoare a societatii.Analiza financiara a fost astfel structurata incat sa acopere aspectele mentionate, rezultand urmatoarele subcapitole:

1. Analiza financiar-patrimoniala;

2. Analiza rentabilitatii.


Indicatorii de volum ai activitatii economico–financiare

Cifra de afaceri

Indicator

2005

2006

2006/2005

2007

2007/2006

Cifra de afaceri – mii lei

1 710 352

2 661 830

155.63%

6 280 273

235.94%

Tabel 1 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Din datele furnizate de tabelul de mai sus se constata o crestere absoluta a cifrei de afaceri in anul 2007 fata de 2006 cu 3.618.443 mii lei, ceea ce corespunde unei rate de crestere de aproximativ 235.94 %. Se poate concluziona ca societatea este dinamica, are o pozitie buna pe piata, a reusit gratie unor strategii adecvate sa realizeze o crestere anuala semnificativa.


Venituri totale

Indicatori

2005

(mii lei)

2006

(mii lei)

2006/2005


2007

(mii lei)

2006/2007

Venituri totale din care:

- V exploatare

- V financiare

- V exceptional

1 711 928

1 697 678

14 250

0

2 690 252

2 676 489

13 763

0

157.15%

157.65%

96.58%

0

6 531 997

6 294 932

237 065

0

242.80%

235.19%

1722.48%

0

Tabel 2 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Veniturile totale inregistreaza in dinamica o crestere intr-un ritm mediu anual de aproximativ 100%. La aceasta crestere contributia majoritara o au veniturile de exploatare care au crescut in anul 2006 fata de anul 2005 cu 57.65%,iar in anul 2007 fata de anul 2006 cu 135.19%.de Veniturile financiare au o evolutie impresionanta crescand in anul 2007 fata de anul 2006 cu 1622.48%. In anul 2007 societatea atinge un nivel maxim de 237 065 mii lei al veniturilor din activitatea financiara, pe seama investitiilor efectuate si a diferentelor favorabile de curs valutar. Ca pondere structura veniturilor nu suporta modificari, ponderea majoritara o detin veniturile din exploatare.


Cheltuieli totale

Indicatori

2005

(mii lei)

2006

(mii lei)

2006/2007

2007

(mii lei)

2007/2006

Cheltuieli totale din care:

- C exploatare

- C financiare

- C exceptional

1 623 401

1 608 141

15 260

0

2 620 319

2 603 226

17 093

0

161.40%

161.87%

112.01%

5 203 135

4 976 543

226 592

0

198.57%

191.17%

1325.64%

0

Tabel 3 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Cheltuielilor urmeaza acelasi trend ca si la venituri, intr-un ritm mediu anual de 61.40%, care devanseaza ritmul mediu de crestere al veniturilor.. Cheltuielile de exploatare cresc anual, in medie cu 61.87%. De asemenea, cheltuielile financiare isi mentin cresterea anuala intr-un ritm de 12.01%. Recurgerea la indatorare a firmei (cheltuieli financiare in crestere) indica o schimbare politicii de finantare a firmei.


Profit brut

Indicatori

(mii lei)

2005

(mii lei)

2006

(mii lei)

2007

(mii lei)

Profit brut din care:

- R exploatare

- R financiar

- R exceptional

88 527

89 537

- 1 010

69 933

73 263

(3 330)

0

1 328 862

1 318 389

10 473

Tabel 4 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Profitul brut oscileaza de la un an al altul, ajungand in perioada curenta la un rezultat pozitiv de 1.328.862 mii lei. Aceasta situatie este, in principal, rezultatul influentei activitatii de exploatare care, in ultimii patru ani, a condus la profit. Activitatea financiara se dezvolta pe parcursul anilor , avand influenta negativa in anul 2006 si 2005 . Pe de o parte, aceasta se datoreaza costurilor capitalurilor imprumutate, iar pe de alta parte diferentelor nefavorabile de curs valutar la incasarile si platile in devize.


Rate de structura a activului

Rata activelor imobilizate

Indicatori

2005

2006

2007

Active imobilizate – mii lei

450 753

543 969

549 279

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rata activelor imobilizate – %

24,31

25,52

22,38

Tabel 5 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A


Rata activelor imobilizate arata un grad de investire a capitalului ridicat pe toata perioada analizata. Se apreciaza ca valorile obtinute sunt corespunzatoare in raport cu gradul de tehnologizare specific sectorului de activitate caruia ii apartine societatea, indicator care este mai mare de 50%.


Rata imobilizarilor necorporale

Indicatori

2005

2006

2007

Imobilizari necorporale – mii lei

434

210

0

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rata imobilizarilor necorporale - %

0.02

0.01

0

Tabel 6 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A


Prezenta imobilizarilor necorporale in structura activelor imobilizate indica: preocuparea intreprinderii pentru dezvoltare, data de prezenta cheltuielilor de cercetare-dezvoltare.


Rata imobilizarilor corporale

Indicatori

2005

2006

2007

Imobilizari corporale– mii lei

450 319

543 759

549 279

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rata imobilizarilor corporale - %

24,29

25,51

23,38

Tabel 7 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Marimea acestui indicator e determinata de natura activitatii, productia elementelor de mobilier. Pentru realizarea acestora societatea are nevoie de echipamente importante ca volum si grad de inovare. Aceasta rata inregistreaza valori ridicate de peste 60%. Reducerea acestei rate in anul 2000 este datorata scoaterii din evidenta a unor mijloace fixe care nu mai corespundeau din punct de vedere tehnic, precum si a casarii altora care si-au terminat durata de utilizare normala. Ponderea ridicata a acestora indica o capacitate redusa a societatii de a se adapta la schimbarile tehnologice sau cerintelor pietei.

Rata activelor circulante

Indicatori

2005

2006

2007

Active circulante – mii lei

1 402 845

1 587 493

1 905 329

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rata activelor circulante – %

75,68

74,48

77,62

Tabel 8 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A


Rata activelor circulante ilustreaza caracteristicile economice ale activitatii de exploatare. Pe orizontul analizat indicatorul inregistreaza o crestere de la o perioada la alta, ceea ce inseamna ca activele circulante cresc intr-un ritm mai alert decat activele imobilizate. Analiza activelor circulante trebuie adancita prin calculul indicatorilor de rotatie ai activelor circulante.Rata stocurilor

Indicatori

2005

2006

2007

Stocuri - mii lei

744 779

839 655

1 442 011

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rata stocurilor  - %

40,18

39,39

58,75

Tabel 9 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Rata stocurilor inregistreaza valori scazute, ceea ce indica un ciclu scurt de fabricatie. Evolutia acestei rate este crescatoare si poate fi interpretata ca un aspect favorabil, deoarece societatea inregistreaza o crestere a volumului de activitate de la an la an.

Rata disponibilitatilor banesti si plasamentelor

Indicatori

2005

2006

2007

Disponibilitati si plasamente – mii lei

521 851

551 530

249 611

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rata disponibilitatilor si plasamentelor - %

28,15

25,88

10,17

Tabel 10 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Se observa ca se mentine ponderea disponibilitatilor in total activ in primii doi ani. Informatiile furnizate de acest indicator sunt fragile, deoarece nivelul acestora poate avea o dubla semnificatie, o situatie favorabila in termeni de echilibru financiar si respectiv o resursa nerentabilizata atunci cand ponderea este semnificativa. Putem afirma ca prezenta disponibilitatilor in conturile bancare sau in casierie asigura societatii un echilibru pe termen scurt.


Rate de structura a pasivului

Aceste rate reflecta ponderea diferitelor mase de pasiv, permitand aprecierea originii resurselor intreprinderii. Cunoasterea acestei rate este indispensabila pentru aprecierea echilibrului financiar prin modalitatile diverse de alocare a resurselor la nevoi.

Rata stabilitatii financiare

Indicatori

2005

2006

2007

Capital permanent – mii lei

630 300

662 064

1 714 903

Pasiv total – mii lei

1 876 794

2 393 531

3 574 529

Rata stabilitatii financiare - %

33,58

27,66

47,97

Tabel 11 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Rata stabilitatii inregistreaza valori ridicate, exceptand anul 2006 cand atinge un minim de 27,66%, ceea ce ii confera societatii credibilitate, in raport de banci, la acordarea de credite. Cresterea ratei, de la 33,58% in anul 2005 la 47,97% in anul 2007, este datorata degradarii rezultatului in anul 2006 si inregistrarii de profit in anul 2007. Chiar si in aceste conditii, asa cum se observa din tabelul de mai sus, capitalului permanent, in marimi absolute, inregistreaza valori mai mari decat in perioada considerata de baza.

Rata autonomiei financiare globale

Indicatori

2005

2006

2007

Capitalul propriu - mii lei

590 022

643 061

1 701 305

Pasiv total – mii lei

1 876 794

2 393 531

3 574 529

Rata autonomiei financiare globale - %

31,44

26,87

47,60

Tabel 12 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Cresterea valorii indicatorului indica o mai mare independenta financiara a intreprinderii. Marimea sa optima este de 47,60%, apreciata de catre bancile care analizeaza indicatorii financiari ai intreprinderii atunci cand ii acorda credite. In perioada anterioara este sub acest prag, respectiv 26,87%, a fost consecinta cresterii imobilizarilor si, implicit, a creditelor pe termen lung care le-a finantat. Exista un grad corespunzator de siguranta pentru acordarea de noi credite deoarece, noile investitii incep sa aduca beneficii ceea ce va conduce la cresterea rezultatului si, implicit, la cresterea capitalului propriu.

Rata autonomiei financiare la termen

Indicatori

2005

2006

2007

Capitalul propriu - mii lei

590 022

643 061

1 701 305

Capital permanent – mii lei

630 300

662 064

1 714 903

Rata autonomiei financiare la termen - %

93,61

97,13

99,21

Tabel 13 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

In literatura de specialitate se precizeaza ca valoarea acceptata a acestei rate trebuie sa depaseasca 50%. Pe toata perioada analizata, rata inregistreaza valori peste limita admisa, cuprinse intre: 93,61% in anul 2005, si 99,21% in anul 2007. Societatea se bucura de autonomie financiara la termen, dandu-i posibilitatea de a decide in toata libertatea si totodata de a gasi si contracta noi imprumuturi.

Rata globala de indatorare

Indicatori

2005

2006

2007

Datorii totale – mii lei

1 286 722

1 750 470

1 873 224

Pasiv total – mii lei

1 876 794

2 393 531

3 574 529

Rata globala de indatorare - %

68,56

73,13

52,40

Tabel 14 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Rata globala de indatorare inregistreaza o crestere cu 6.67% in anul 2006 fata de 2005 , dar scade cu 20,73% in perioada curenta. Cresterea se datoreaza sporirii nevoilor de finantare in perioada respectiva, ca urmare a innoirii potentialului productiv, deci a contractarii unor credite. Indicatorul nu inregistreaza valori care sa semnaleze un pericol, relativ, la siguranta societatii. Ponderea ridicata a acestui indicator este premisa unei bune utilizari a resurselor, recurgerea la indatorare asigura societatii dezvoltarea in perspectiva si obtinerea de rezultate ca urmare a investitiilor efectuate (retehnologizari si modernizari) pe seama acestora imprumuturi.

Rata de indatorare la termen

Indicatori

2005

2006

2007

Datorii pe termen lung si mediu – mii lei

40 278

19 003

13 598

Capital permanent – mii lei

630 300

662 064

1 714 903

Rata de indatorare la termen - %

6,39

2,87

0,79

Tabel 15 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Acest indicator pune in evidenta ponderea datoriilor pe termen lung si mediu in total resurse permanenta. Capacitatea de indatorare este saturata atunci cand acest indicator se apropie de 50%. Asa cum se observa din calculele efectuate, societatea inregistreaza un grad redus de indatorare la termen, deoarece s-a redus ponderea creditelor pe termen lung si mediu, cu scadenta mai mare de un an. De asemenea, se poate constata din evolutia acestor datorii la termen ca societatea si-a onorat la timp obligatiile fata de banci .


Indicatori de echilibru financiar

Fondul de rulment net (FRN)

Indicatori

2005

2006

2007

Activul imobilizat – mii lei

450 753

543 969

549 279

Capitalul permanent - mii lei

630 300

662 064

1 714 903

Fondul de rulment  net– mii lei

179 547

118 095

1 165 624

Tabel 16 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Fondul de rulment financiar net asigura un echilibru partial in perioada curenta, resursele stabile au finantat activele imobilizate si o parte din activele circulante si anume in propostie de 12.80% in anul 2005, 7.43% in anul 2006 iar in anul 2007 de 61.18%.

Scaderea fondului de rulment este consecinta finalizarii investitiilor efectuate, precum si a reducerii resurselor permanente, datorata in principal reducerii rezultatului exercitiului ca urmare a rambursarii datoriilor bancare scadente . Insuficienta fondului de rulment (in sectorul de activitate al societatii acesta trebuie sa acopere aproximativ 40% din activele circulante) este un indiciu al riscului de insolvabilitate al intreprinderii, pentru ca o face dependenta de bancile care pot sau nu sa-i reinnoiasca creditele.

Fondul de rulment propriu

Indicatori

2005

2006

2007

Activul imobilizat – mii lei

450 753

543 969

549 279

Capitalul propriu - mii lei

590 022

643 061

1 701 305

Fondul de rulment propriu– mii lei

139 269

99 092

1 152 026

Tabel 17 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Fondul de rulment propriu prezinta o semnificatie mult mai limitata decat FRN. Reflecta totusi un aspect important al situatiei financiare pentru ca exprima autonomia pe care o dovedeste in finantarea investitiilor in imobilizari. Dupa cum se observa de-a lungul anilor s-a mentinut pozitiv , ceea ce semnifica faptul ca imobilizarile sunt integral finantate din resurse proprii ,deci exista autonomie .


Nevoia de fond de rulment

Indicatori

2005

2006

2007

Utilizari ciclice(stocuri+creante) – mii lei

880 994

1 035 963

1 655 718

Resurse ciclice - mii lei

1 242 256

1 728 059

1 856 511

Nevoia de fond de rulment – mii lei

(361 262)

(692 096)

(200 793)

Tabel 18 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Necesarul de fond de rulment inregistreaza fluctuatii importante pe perioada analizata. Nevoia de fond de rulment negativa reflecta respectarea regulei echilibrului financiar: resursele temporare acopera nevoile temporare ,fiind o  situatie favorabila pentru intreprindere.

Analizand datele se observa ca FRN > NFR ,ceea ce semnifica faprul ca intreprinderea se gaseste intr-o situatie favorabila in ceea ce priveste solvabilitatea la scadente apropiate , resursele permanente fiind suficiente pentru a finanta in acelasi timp : imobilizarile , NFR , cat si o parte a utilizarilor de trezorerie .


Trezoreria neta

Indicatori

2005

2006

2007

Fondul de rulment– mii lei

179 547

118 095

1 165 624

Nevoia de fond de rulment –mii lei

(361 262)

(692 096)

(200 793)

Trezoreria neta – mii lei

540 809

810 191

1 366 417

Tabel 19 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Trezoreria neta inregistreaza valori pozitive. Acest lucru semnifica faptul ca intreprinderea constituie plasamente financiare fata de partenerii finanaciari pentru o suma care o depaseste pe cea a resurselor pe termen scurt obtinute de la parteneri financiari .Situatia exprima o trezorerie indesyulatoare , pentru ca iantreprinderea dispune de lichiditati abundente care sa-i permita sa ramburseze datoriile financiare pe termen scurt. In acest caz, se poate spune ca intreprinderea are o reala autonomie financiara pe termen scurt .


Indicatori de lichiditate si solvabilitate

Lichiditate curenta

Indicatori

2005

2006

2007

Active curente – mii lei

1 402 845

1 587 493

1 905 329

Datorii curente – mii lei

1 246 494

1 731 467

1 859 626

Lichiditate curenta

1,1254

0,9168

1,0245

Tabel 20 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Valoarea acestui indicator este sub normele care considera ca situatia lichiditatii relative este satisfacatoare in conditiile incadrarii in intervalul 1,2 si 1,8. In ceea ce priveste evolutia indicatorului se remarca o reducere cu 18.54% in anul 2006 fata de 2005, respectiv o crestere in anul 2007 fata de anterior cu  11.74%. In perioada curenta valoarea se apropie de limita minima admisa 1,2 si este un semnal de stabilizare.


Lichiditate rapida

Indicatori

2005

2006

2007

Active circulante- Stocuri ( mii lei)

658 066

747 838

463 318

Datorii curente – mii lei

1 246 494

1 731 467

1 859 626

Lichiditate rapida

0,5279

0,4319

0,2491

Tabel 21 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Lichiditatea rapida nu este cuprinsa in intervalul 0,65 si 1, ceea ce reflecta imposibilitatea creantelor si a trezoreriei de a acoperi datoriile curente .Aceasta are un ritm descrescator pe perioada celor 3 ani, scazand cu 18.18% in 2006 fata de 2005 si cu  42.32% in 2007 fata de anul anterior .


Lichiditate imediata

Indicatori

2005

2006

2007

Disponibilitati - mii lei

521 851

551 530

249 611

Datorii curente – mii lei

1 246 494

1 731 467

1 859 626

Lichiditate imediata

0,4186

0,3185

0,1342

Tabel 22 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Daca indicatorul se apropie de 0 semnifica grave probleme de plata, iar in situatia cand se apropie de 1 arata o proasta gestiune de trezorerie. Asa cum se observa din tabelul anterior, in anul 2007 societatea are probleme legate de trezorerie. Disponibilitatile se mentin la nivelul sumei de 550 000 mii leiin anii 2005-2006, iar datoriile curente inregistreaza o crestere in 2007 fata de 2006 cu 7.40%, situatie care conduce la scaderea indicatorului cu 57.86%. Aceste probleme de trezorerie nu sunt un semnal al incapacitatii de plata atata timp cat societatea poate obtine in continuare credite pe termen scurt.


Solvabilitate generala

Indicatori

2005

2006

2007

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Datorii totale – mii lei

1 286 722

1 750 470

1 873 224

Solvabilitate generala

1,4405

1,2176

1,3103

Tabel 23 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Cu cat valoarea ratei solvabilitatii generale este mai mare decat 1, cu atat situatia financiara de ansamblu a intreprinderii este mai buna. Valorile inregistrate de acest indicator arata ca societatea se bucura de o marja de securitate, in crestere, fata de banci. Aceasta evidentiaza inca odata, ca societatea chiar in prezenta acestor probleme de trezorerie actuale nu va intra in incapacitate de plata, deoarece se bucura de o imagine buna in randul partenerilor de afaceri si pe piata.


Solvabilitate patrimoniala

Indicatori

2005

2006

2007

Capital propriu – mii lei

590 022

643 061

1 701 305

Capital propriu +Datorii totale (mii lei)

1 876 744

2 393 531

3 574 529

Solvabilitate patrimoniala

0,3143

0,2686

0,4759

Tabel 24 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Solvabilitatea patrimoniala arata gradul in care capitalul social si rezervele firmei asigura acoperirea creditelor si imprumuturilor. Valoarea optima a solvabilitatii patrimoniale este cea cuprinsa in intervalul de 0.4-0.6 . Intreprinderea se incadreaza in acest interval doar cu valoarea din anul 2007 de 0.4759 reflectand faprul ca poate face fata obligatiilor de plata .


Indicatori de eficienta

Rata rentabilitatii activelor

Indicatori

2005

2006

2007

Profit brut – mii lei

88 527

69 933

1 328 862

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rata rentabilitatii economice - %

4,77

3,28

54,13

Tabel 25 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Acest indicator prezinta importanta in gestionarea capitalului, in dimensionarea eforturilor pentru obtinerea unui anumit profit in raport cu rezultatele concurentei. Valorile indicatorului sunt nesatisfacatoare. Rata rentabilitatii s-a degradat in fiecare an, iar in 2007 capitalul investit a adus un  profit mai mare decat in anii precedenti. Aceasta rata este influentata favorabil de vitezei de rotatie a activului (crestere cu 26,21%), in timp ce rentabilitatea veniturilor conduce la reducerea acesteia.

Rata rentabilitatii economice

Indicatori

2005

2006

2007

Profit brut – mii lei

88 527

69 933

1 328 862

Capital permanent – mii lei

630 300

662 064

1 714 903

Performanta economica - %

14,04

10,56

77,48

Tabel 26 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Performanta economica inregistreaza in dinamica o reducere de la o perioada la alta (cu exceptia anului 2007), reducere care se datoreaza in principal degradarii rezultatului exercitiului.


Rentabilitatea activelor financiare

Indicatori

2005

2006

2007

Venituri financiare – mii lei

14 250

13 763

237 065

Disponibilitati si plasamente – mii lei

521 851

551 530

249 611

Rentabilitatea activelor financiare - %

2,73

2,49

94.97

Tabel 27 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Activitatea financiara a firmei s-a degradat de la an la an. Rentabilitatea activelor financiare a crescut cu  aproximativ 95%, pe seama influentei veniturilor financiare, care au crescut in ultimul an, in conditiile in care disponibilitatile banesti s-au redus semnificativ in propostie de 54.74%. Aceasta vine si completeaza ceea ce s-a afirmat anterior. Societatea in urma creditelor contractate pentru investitii (credite pe termen lung si mediu) si pentru activitatile curente (credite pe termen scurt) plateste bancilor dobanzile si ratele scadente, ceea ce implica disponibilizarea unor sume mari de bani, deci lipsa resurselor care pot fi investite pentru a aduce alte beneficii.

Rata rentabilitatii financiare

Indicatori

2005

2006

2007

Profit net – mii lei

74 363

53 038

1 111 281

Capital propriu – mii lei

590 022

643 061

1 701 305

Rata rentabilitatii financiare - %

12,60

8,25

65,32

Tabel 28 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Cresterea  se datoreaza influentei pozitive a profitului net, dar trebuie mentionat ca rentabilitatea financiara realizata ramane sensibila la structura financiara, respectiv la situatia indatorarii societatii. Plasamentul de capital efectuat de societate nu a adus, inca beneficii, rentabilitatea economica neasigurand un profit suplimentar pentru plata dobanzilor. Aceasta nu trebuie interpretata negativ deoarece, se stie ca o investitie noua aduce beneficii ulterior.

Rata rentabilitatii comerciale ( a cifrei de afaceri)

Indicatori

2005

2006

2007

Profit brut exploatare – mii lei

89 537

73 263

1 318 389

Cifra de afaceri – mii lei

1 710 352

2 661 830

6 280 273

Rata cifrei de afaceri - %

5,23

2,75

20,99

Tabel 29 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Rata rentabilitatii comerciale caracterizeaza eficienta politicii comerciale si mai ales a politicii de preturi practicata de intreprindere. Evolutia ratei este diferita pe orizontul analizat astfel, in 2006 se reduce cu 47.41%, iar in 2007 se inregistreaza o redresare printr-o crestere semnificativa. Rata a crescut ca urmare a: sporirii vanzarilor; ameliorarea structurii vanzarilor; accelerarea rotatiei creantelor comerciale. Societatea si-a adaptat preturile la concurenta, motiv pentru care cresterea costurilor nu a fost acoperita din sporul de incasari suplimentare, ci doar prin masuri in activitatea interna (cresterea productivitatii muncii si a utilizarii mijloacelor de productie etc.).

Rate de gestiune financiara

Rotatia activelor

Indicatori

1999

2000

2001

Cifra de afaceri – mii lei

1 710 352

2 661 830

6 280 273

Activ total – mii lei

1 853 598

2 131 462

2 454 608

Rotatia activelor – nr. de rotatii

0,9227

1,2488

2,5585

Tabel 30 Sursa - Informatii furnizate de SC INVEST S.A

Rata de rotatie a activelor totale indica o mai buna utilizare a acestora in activitatea firmei. Societatea prin investitiile noi si modernizarile efectuate asigura un potential productiv adecvat cerintelor pietei. Aceasta ii va aduce nu numai o crestere a cifrei de afaceri, dar mai ales va conduce la reducerea consumurilor si cheltuielilor de intretinere si reparatii, cu efecte in costuri, si o imbunatatire a parametrilor produselor fabricate (cresterea calitatii produselor) care o va apropia de firmele concurente si ii va creste cota de piata. De asemenea, o crestere a acestei rate semnifica o mai buna gestionare a bunurilor detinute si un interes din partea managementului pentru progresul firmei.
CONCLUZII ASUPRA DIAGNOSTICULUI

ECONOMICO – FINANCIAR


PUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Organizarea contabilitatii in conformitate cu legislatia in vigoare;

Cresterea continua a patrimoniului societatii;

Cresterea continua a cifrei de afaceri;

Independenta financiara ridicata;

Rate de rentabilitate conforme cu normele;

Rentabilitate comerciala ridicata;

Scaderea duratei de recuperare a creantelor concomitent cu cresterea creditului furnizor;

Fond de rulment suficient pentru acoperirea nevoii de fond de rulment;

Rata de indatorare foarte scazuta;

Viteza de rotatie a activelor scazuta;

OPORTUNITATI

AMENINTARI

Reducerea ratei dobanzii pe piata si scaderea inflatiei ceea ce incurajeaza creditele;

Facilitati fiscale privind impozitele si taxele;

Cresterea ratei dobanzii pe piata si a inflatiei;

Restrictii fiscale privind amortizarea;

Scaderea puterii de cumparare ceea ce poate genera blocaje financiare;Document Info


Accesari: 655
Apreciat: hand

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )