Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
EVALUARE ECONOMICA

economie


EVALUARE ECONOMICA

1.Evaluarea ec-financ se face pe baza : b) bilantului economic

2.Care din urm factori fac necesara pozitionarea sistemica a intrep pe piata: a) factori legati de existenta preturilor libere3.Cum se reeval stocurile de mat prime din intrep supuse evaluarii, pe baza de expertiza si diagnostic: c) la preturile zilei sau,daca intrarile sunt mai rare,la media preturilor de achizitie din cea mai recenta perioada.

4.Ce rel exista intre rata de actualizare si riscul de tara: a) cu cat riscul de tara e mai mare,cu atat rata de actualizare e mai mare.

5.Ce relatie exista intre val.intrep si rata de actualizare: b) invers proportionala

6.Estimarea de catre experti a unor rate de actualizare diferite poate avea ca explicatie:a) o perceptie diferita despre riscuri.

7.Insuficienta de amortizare a imobilizarilor dintr-o intrep influenteaza artificial valoarea patrimoniului intrep in sensul: b) majorarii.

8.Cand se doreste determinarea val.actuale a bunurilor dintr-o intrep,se urmareste:b)corectarea tuturor distorsiunilor dintre val contabila si val economica a bunurilor.

9.Eval ec si fin a unei intrep poate fi efectuata: b) sistematic, ptr o buna gestiune a afacerii

10.Atunci cand se det fluxul de trezorerie,in vederea evaluarii unei intrep,profitul net se corecteaza cu: b) amotismentele,variatia necesarului de fond de rulment si investitia de mentinere;

11.Cresterea necesarului de fond de rulment(NFR) influ 818d313i enteaza val intreprinderii in sensul: a) reducerii, deoarece se reduce fluxul de trezorerie

12.Care e val.patrimoniala de baza a unei intrep care prezinta % bilant ec: imobilizari 60.000;capital social 70.000; obligatii 640.000;creante 400.000;stocuri 300.000;diferente de reevaluare 50.000;profit 10.000; rezerve 10.000; disponibilitati 20.000;    a) 140.000

13. Cate variante teoretice sunt ptr determ capacitatii beneficiare a unei intrep in ce priveste perioada de referinta:

c) 4

14 Evaluarile pot fi: a) evaluari contabile,evaluari administrative si evaluari bazate pe expertiza si diagnostic

15.Obiectivul evaluarii ec si fin il reprezinta: b) determinarea valorii de piata a bunurilor si intreprinderilor;

16.Care e dif dintre uzura scriptica si uzura fizica a unei cladiri: b) uzura scriptica este durata de recuperare a investitiei ,iar cea fizica este durata de viata.

17. La ce foloseste reevaluarea mijl fixe: b) sa reactualizeze valoarea patrimoniala ptr privatizare,asociere,etc

18.Care sunt metodele de piata de evaluare a terenurilor folosind chiria si informatiile de tranzactionare:a) metoda rentei de baza si a capitalizarii rentei de baza;

19.Capacitatea beneficiara se refera la: b) un beneficiu viitor.

20.Activul net corectat prin metoda aditiva se determina dupa formula: b) capitaluri proprii+/-diferente din reevaluare.

21.Activul net corectat,prin metoda substractiva,se determina dupa formula; b) activul reevaluat corijat-total datorii

Care din % elem pot constitui niveluri ale ratei de capitalizare: a) dobanda la imprumutul de stat

23.Rata de actualizare este: a) un element al pietei financiare

24.Care este valoarea patrimoniala de baza a unei intrep sau a unui activ: b) activul net corijat( corectat)

25.Sinteza diagnosticelor functiilor intreprinderilor reprezinta: c) o centralizare a concluziilor privind diagnosticele functiilor intrepr la un mom dat

26.Diagnosticul functiei organizarii,conducerii si gestionarii personalului urmareste examinarea: a) structurii intreprinderii

27.Obiectivul diagnosticului functiei organizarii,conducerii si gest personalului are drept scop: b) analiza structurii umane si a capacitatii sale de a contribui la realizarea obiectivelor si functiilor intreprinderii.

28.Obiectivul diagnosticului org,cond si gest personalului are drept scop: b) analiza structurii umane si a capac sale de a-si da concursul la realizarea activ intreprinderii

29.Obiectivul diagnosticului tehnic,tehnologic si de exploat,in cadrul eval intrep,are drept scop: c) aprecierea in ce masura mijloacele de productie materiale raspund nevoilor actuale sau viit ale intrep sau ale achizitorului(cumparatorului) ei potential.

30. Diagnosticul functiei comerciale se afla in rel de interdependenta cu diagnosticul: c) tuturor functiilor intreprinderii.

31.Durata de decontare medie a incasarii datoriilor clientilor se face ca raport intre: c)( sold la 31 dec-sold la 1 ian) / sold la 31 dec * 100

Diagnosticul comercial urmareste determinarea: b) pietei si a locului ocupat de intreprindere pe aceasta piata;

33.Goodwill-ul reprezinta: b) un plus de valoare recunoscuta intreprinderii cu ocazia unei transmiteri care are ca sursa elementele intangibile ale acesteia;

34.Eval ec si fin a intrep se face pe baza: b) unei expertize si diagnostic;

35.Elementele de calcul ptr a evalua o intrep prin rentabilitate sunt: b) capacitatea beneficiara,rata de actualizare si perioada de referinta;

36.Goodwill-ul unei intrep se gaseste inreg in bilantul intreprinderii la incheierea exercitiului: b) nu;

37.Elementele intangibile influenteaza valoarea intreprinderii: b) prin rentabilitate;

38.Bilantul contabil serveste ca baza de date pentru stabilirea: a) activului net contabil.

39. Modalitatea de prezentare a conturilor de venituri si cheltuieli in contul de profit si pierdere se face: b) dupa natura veniturilor si cheltuielilor.

40. Modalitatea de prezentare a posturilor contabile in bilantul contabil se face: b) in sume nete atat in activ cat si in pasiv.

41. Diagnosticul functiei contabile are ca obiectiv: b) aprecierea fiablitatii conturilor anuale.

42. Analiza structurii salariatilor pe niveluri de pregatire, sexe si vechime in intreprindere releva anomalii in ce priveste: a)nivelul corespunzator de pregatire a personalului.

43. Separarea bunurilor din intreprinderea supusa evaluarii se face in functie de: c)utilitatea exprimata si masurata prin gradul de participare la realizarea profiturilor.

44. Care este regula (formula) actualizalii propriuzise? b) x=y* 1/(1+i)n    i rata de capitalizare, de fructificare sau de actualizare

45. Care este regula (formula) capitalizarii? A) x(1+i)n=y

46. Tehnicile pentru realizarea actualizarii sunt: a) capitalizarea si actualizarea propriuzisa.

47. Care din urmatoarele ajustari aduse profitului din bilant in vederea determinarii capacitatii beneficiare a intreprinderii este inexacta? C) corectii legate de politica de comercializare a intreprinderilor.

48. In ce consta ajustarea profitului din bilant in functie de politica de amortizare a intreprinderii? A) inlaturarea excesului sau insuficientei de amortizare.

49. Urmatorii factori trebuie avuti in vedere atunci cand se reevalueaza bunurile dintr-o intreprindere, unul din ei fiind eronat: c) modul de contabilizare a costurilor.

50. Care este valoarea activului net corijat al unei intreprinderi care, dupa reevaluarea bunurilor, prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: capital social 3.000.000; imobilizari 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitati 500.000, obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000: b) 18.500.000

51. Care este valoarea substatiala bruta a unei intreprinderi care dupa reevaluarea bunurilor prezinta urmatoarea situatie patrimoniala: capital social 3.000.000; imobilizari 8.000.000; stocuri 20.000.000; creante 15.000.000; rezerve 500.000; profit 1.000.000; diferente din reevaluare 14.000.000; disponibilitati 500.000, obligatii nefinanciare 25.000.000; instalatii luate cu chirie 10.000.000: a) 53.500.000

52. Metoda de evaluare la termen este recomandabil sa fie folosita in cazul: c) intreprinderilor aflate in dificultate, redresabile.

53. Daca se poate determina valoarea patrimoniala a unei intreprinderi, care este aceasta, dispunand de urmatoarele informatii: capital social 3.000.000; rezerve 10.000.000; alte fonduri proprii 15.000.000; imobilizari necorporale (cheltuieli de infiintare) 5.000.000: a) da; 23.000.000.

54. O instalatie data cu chirie influenteaza valoarea patrimoniala de baza a unei intreprinderi? B) nu.

55. In evaluarea unei intreprinderi prin rentabilitate, profitul din bilantul contabil constituie: b)punct de pornire in determinarea capacitatii beneficiare a intreprinderii.

56. Care din urmatoarele afirmatii este inexzacta? C) cresterea riscurilor legate de politica economica, vamala, fiscala contabila micsoreaza rata de actualizare si ca atare micsoreaza valoarea intreprinderii.

57. Metodele combinate de evaluare abordeaza: b) atat patrimoniul cat si rentabilitatea.

58. Ce semnificate are relatia ANC.i in evaluarea elementelor intangibile ale unei intreprinderi in care ANC=activul net corijat (valoarea patrimoniala a intreprinderii) iar i=rata de capitalizare: b) prag de rentabilitate a intreprinderii.

59. Alegerea metodelor de evaluare utilizate are la baza criteriul principal: b) rationamentul profesional al evaluatorului.

60. Evluarea intreprinderii necesita aplicarea: b) cel putin a doua metode.

61. Evaluatorul in procesul de evaluare estimeaza: b) valoarea.

62. Utilizarea unei metode de evaluarea depinde de: b) constatarile din diagnosticul de evaluare.

63. Pretul pietei pentru bunurile care au utilitate pentr intreprindere este egal cu: b) pretul de cumparare a unui bun similar sau cu caracteristici similare mai putin deprecierea.

64. Utilitatea bunului in intreprindre se determina in functie de: a) gradul de participare la relizarea profiturilor.

65. Valoarea de lichidare a unui bun este egala cu: b) pretul de vanzare posibil de obtinut, mai putin datoriile care greveaza bunul si cheltuielile ocazionate de lichidare.

66. Diagnosticul efectuat de evaluator urmareste: b) modalitatea de manifestare a functiilor iintreprinderii si stabilirea concluziilor.

67. Concluziile diagnosticului efectuat de evaluator tine seama de: a) mediul economic eterior intreprnderii si conditiile asigurate de intreprindere mediului intern de manifestare a functiilor ei.

68. Soldul clientilor la 31 decembrie este de 15.375 mii lei iar rulajul creditor anual al acestora este de 186.150 mii lei. Care a fost durata in zile a incasarii clientilor? C) 30 de zile.

69. Se dau urmatoarele elemente de bilant: Total activ 425.000 mii lei; cheltuieli de constiturire 2.500 mii lei; cheltuieli de cercetare 15.500 mii lei; brevt de proprietate 125.000 mii lei. Exista un cumparator pentru o parte din brevete care ofera 75.000 mii lei. Stabilind bilantul economic al intreprinderii, bilantul contabil va fii ajustat in minus cu: b)143.000 mii lei.

70. Bilantul economic se prezinta cu un: -Activ net corijat de 23.000 mii lei - pasv net corijt de 23.000 mii lei, din care datorii totale de 5.000 mii lei. Valoarea patrimoniala a intreprinderii va fii de: a) 18.000 mii lei.

71. Se constata ca o hala industriala in valoare ramasa de 145.000 mii lei nu mai are utilizare de peste trei ani iar situarea ei in partea periferica a uzinei face posibila vanzarea terenului inca liber de orice sarcina. Chelutilile de demolare a halei sunt estimate la 85.000 mii lei. Iar transportul si taxele materialelor nerecuperabile la suma de 35.000 mii lei. Pentru materialele recuperabile se estimeaza obtinerea din vanzarea acestora a sumei nete de 45.000 mii lei. Stabilind bilantul economic, cu ce suma urmeaza a fii ajustat in minus bilantul contabil: c) 220.000 mii lei.

72. Activul net corijat este de 22.000 mii lei, capacitatea beneficiara de 3.000 mii lei iar rata neutra de 20%. Super-profitul va fii de: b) minus 1.400 mii lei.

73. Activul net contabil este de 425.000 mii lei. Valoarea bunurilor inchiriate este de 105.000 mii lei. Iar valoarea bunurilor intreprinderii inchiriate la terti este de 75.000 mii lei. Vloarea substantiala bruta a intreprinderii va fii de: a) 455.000 mii lei.

74. Capacitatea beneficiara a intreprinderii este de 8.000 mii lei. Iar dobanda la certificate de depozit ale trezoreriei statului este de 30%. Valoarea intreprinderii, utilizand valoarea de rentabilitate sau metoda de capitalizare a veniturilor, va fii de: c) 26.667 mii lei.

75. Valoarea patrimoniala a inreprinderii (ANC) este de 8.000 mii lei, capacitatea beneficiara este de 1.000 mii lei, rata neutra de plasament (i) este de 11% iar rata de actualizare (c) este de 25%. Valoarea intreprinderii prin metoda bazata pe GOODWEILL este de: c) 8.480 mii lei.

76. O intreprindere neredresabila, cu un activ net pozitiv, intra in lichidare avand urmatoarele date estimative: #active net contabil = 120.000 mii lei plus valoarea imobilizarilor 5.000 mii lei - valoarea imobilizarilor 6.000 mii lei (plusul si minusul sunt estimate a fii rezultate in urma lichidarii vanzarii imobilizarilor). Cheltuieli de dezafectare si functionare in timpul lichidarii 2.000 mii lei. Valoarea estimata a trezoreriei disponibila dupa lichidare este de: a)117.000 mii lei.

77. In cate grupe se pot impartii metodele de evaluare conbinate: b)doua.

78. Valoarea patrimoniala a intreprinderii (ANC) este de 8.000, capacitatea beneficiara este de 1.000, rata neutra (i) este de 11%, iar rata de actualizare a super-profitului este 25%. Valoarea globala a intreprinderii va fii de: c)8.480.

79. Reluand informatiile de la itnrebarea 72, precizati care este valoarea GOODWILLului aplicand o rata de actualizare de 30%: a) -4.666 lei.

80. Cresterea necesarului de fond de rulment (NFR) influenteaza valoarea intreprinderii in sensul: a) reducerii.

81. Ce relatie exista intre rata de actualizare si riscul de tara? A) direct proportionala.

Document Info


Accesari: 30054
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )