Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
EXAMEN OBLIGATII CONTRACTUALE

economie


Care dintre cauzele de revocare a donatiei opereaza de drept: B

Care este definitia contractului: C

Care este forta obligatorie a ofertei: CCare este importanta determinarii locului încheierii contractului: B

Care este importanta determinarii momentului încheierii contractului: A

Care este locul încheierii c 10210x2317k ontractului: C

Care este momentul încheierii contractului: C

Care este notiunea exceptiei de neexecutare: C

Care este obiectul contractului de donatie: A

Care este obiectul principal al contractului de mandat: C

Care este sanctiunea aplicabila în cazul în care în momentul vânzarii lucrul vândut era pierit în tot: C

Care este sanctiunea care intervine pentru neexecutarea obligatiilor de catre una din partile . B

Care este sanctiunea care se aplica în sistemul dreptului civil român care intervine.    C

Care este sanctiunea neplatii pretului: B

Care este temeiul juridic al exceptiei de neexecutare a contractului: C

Care este temeiul juridic al rezolutiunii contractului: A

Care sunt aplicatiile regulii res perit debitori: B

Care sunt aplicatiile stipulatiei pentru altul: A

Care sunt caracterele juridice ale contractului de donatie: C

Care sunt caracterele juridice ale contractului de locatiune: B

Care sunt caracterele juridice ale contractului de mandat: C

Care sunt caracterele juridice ale contractului de vânzare-cumparare: B

Care sunt cauzele de încetare a contractului de locatiune: A

Care sunt cauzele legale de revocare a donatiile conform art. 829 Cod civil: C

Care sunt cauzele speciale de încetare a mandatului: B

Care sunt cazurile de actiuni directe reglementate de Codul civil:    B

Care sunt cazurile de aplicatii ale stipulatiei pentru altul:    A

Care sunt cazurile în care donatorul datoreaza garantie pentru evictiune: A

Care sunt cazurile în care donatorul datoreaza garantie pentru viciile lucrului: A

Care sunt cazurile practice ale exceptiei de neexecutare: A

Care sunt clauzele compatibile cu principiul revocabilitatii donatiilor: A

Care sunt clauzele incompatibile cu principiul irevocabilitatii donatiilor: A

Care sunt conditiile care se cer întrunite pentru a opera obligatia de garantie contra viciilor lucrului vândut: C

Care sunt conditiile cerute pentru acceptarea ofertei: A

Care sunt conditiile cerute pentru admiterea rezolutiunii judiciare: B

Care sunt conditiile cerute pentru exercitarea actiunii în rezolutiune:    C

Care sunt conditiile cerute pentru validitatea contractelor: A

Care sunt conditiile consimtamântului: C

Care sunt conditiile de forma ale contractului de donatie: B

Care sunt conditiile de valabilitate ale stipulatiei pentru altul: C

Care sunt conditiile exceptiei de neexecutare: A

Care sunt conditiile garantiei contra evictiunii rezultând din fapta unui tert: C

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca lucrul vândut: A

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le îndeplineasca pretul:    B

Care sunt conditiile raspunderii civile contractuale: C

Care sunt conditiile simulatiei: B

Care sunt consecintele pe care le produce momentul încheierii contractului: B

Care sunt conventiile de modificare a raspunderii contractuale: B

Care sunt efectele garantiei în caz de evictiune consumata: B

Care sunt efectele raspunderii vânzatorului pentru vicii: C

Care sunt efectele rezolutiunii contractului: B

Care sunt efectele simulatiei: B

Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice: A

Care sunt efectele stipulatiei pentru altul: B

Care sunt exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului: C

Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului în raporturile dintre parti: C

Care sunt exceptiile de la principiul obligativitatii contractului:    A

Care sunt formele simulatiei: B

Care sunt incapacitatile de a dispune prin donatii: C

Care sunt incapacitatile de a primi donatii: C

Care sunt incapacitatile generale în materia capacitatii de a contracta: B

Care sunt incapacitatile partiale sau speciale în materia capacitatii de a contracta: A

Care sunt incapacitatile speciale de a vinde si a cumpara: A

Care sunt modalitatile de evaluare a despagubirilor sau daunelor-interese: A

Care sunt obligatiile donatarului: B

Care sunt obligatiile donatorului: C

Care sunt obligatiile locatorului: C

Care sunt obligatiile mandantului: C

Care sunt optiunile beneficiarului pactului de preferinta în caz de nerespectare a pactului prin vânzarea . B

Care sunt optiunile cumparatorului, daca bunul a pierit în parte:    A

Care sunt principiile care guverneaza efectele contractului: A

Care sunt regulile speciale de interpretare a contractelor: C

Care sunt scopurile urmarite prin simulatie: C

Care sunt trasaturile caracteristice ale promisiunii pentru fapta altuia:    A

Care sunt varietatile de vânzare: B

Când datoreaza cumparatorul dobânda pretului: A

Când se revoca donatia pentru ingratitudine: C

Când trebuie încheiat actul secret pentru a ne afla în prezenta simulatiei:    A

Când trebuie sa fie îndeplinita conditia existentei obiectului contractului:    A

Cât timp ramân valabile locatiunile încheiate de uzufructuar dupa desfiintarea titlului locatorului: C

Ce    lucruri pot forma obiectul contractului de locatiune: C

Ce actiune are la îndemâna locatorul în cazul în care locatarul refuza sa restituie lucrul: C

Ce actiune poate intenta locatorul daca locatarul refuza sa restituie lucrul:    B

Ce bunuri pot forma obiectul darului manual: A

Ce caractere juridice prezinta contractul de mandat: A

Ce caracteristici prezinta actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine:    C

Ce caracteristici prezinta capacitatea partilor în cazul contractului de locatiune: C

Ce conditii se cer îndeplinite, din punct de vedere al capacitatii partilor, în cazul contractului de mandat: C

Ce conditii se cer pentru validitatea unui dar manual: B

Ce conditii trebuie sa îndeplineasca chiria în contractul de locatiune: A

Ce conditii trebuie sa îndeplineasca contractul de sublocatiune: B

Ce este    revocabilitatea donatiilor între soti: A

Ce este actiunea directa prin invocarea contractului de catre tert: A

Ce este actiunea în declararea simulatiei: A/B

Ce este autocontractul în materia contractului de mandat: C

Ce este capacitatea de a contracta: A

Ce este denuntarea unilaterala a contractului: A

Ce este dreptul de preemtiune: B

Ce este încetarea contractelor intuitu personae: C

Ce este luarea în primire a lucrului vândut: A

Ce este manadatul în interes comun: C

Ce este obligatia de    garantie contra evictiunii: A

Ce este oferta de a contracta (policitatiunea): A

Ce este pactul de preferinta: C

Ce este predarea lucrului vândut: A

Ce este principiul irevocabilitatii donatiilor: C

Ce este principiul relativitatii efectelor contractului: C

Ce este promisiunea de vânzare: A

Ce este promisiunea faptei altuia (promisiunea pentru altul): A

Ce este promisiunea unilaterala de vânzare: B

Ce este prorogarea legala: A

Ce este raspunderea civila contractuala: B

Ce este rezilierea contractului: A

Ce este rezolutiunea contractului: B

Ce este riscul contractului: A

Ce forma îmbraca donatiile simulate: A

Ce forma se cere pentru denuntarea unilaterala a locatiunii: C

Ce înseamna interpretarea contractului: A

Ce înseamna principiul obligativitatii contractului: B

Ce poate sa solicite instantei de judecata locatarul daca locatorul nu-si respecta obligatia de predare a lucrului: B

Ce posibilitati are cumparatorul daca obiectul contractului de vânzare - cumparare este un ... C

Ce presupune simulatia prin încheierea unui contract fictiv: A

Ce presupune tacita relocatiune: B

Ce reguli se aplica în cazul în care contractul de locatiune se încheie de un coindivizar:    A

Ce reprezinta evictiunea: A

Ce reprezinta mandatul fara reprezentare: A

Ce sunt darurile manuale:    B

Ce sunt donatiile deghizate: C

Ce sunt donatiile indirecte: A

Ce sunt donatiile prin interpunere de persoane: B

Ce sunt pactele comisorii: A

Cine poate formula actiunea în revocarea donatiei pentru neexecutarea sarcinii: A

Cine suporta cheltuielile vânzarii: C

Cine suporta riscul în contractele sinalagmatice translative de proprietate: A

Cînd se revoca donatia pentru survenienta de copil: C

Contractul de locatiune înceteaza în cazul pieirii totale a lucrului: B

Cum este definita simulatia: C

Cum este definita stipulatia pentru altul: B

Cum se clasifica contractele dupa nominalizarea lor în legislatie: B

Cum se clasifica contractele dupa continutul lor: B

Cum se clasifica contractele dupa corelatia dintre ele: C

Cum se clasifica contractele dupa durata (modul) lor de executare: A

Cum se clasifica contractele dupa efectele produse: C

Cum se clasifica contractele dupa modul de formare: A

Cum se clasifica contractele dupa modul în care se exprima vointa partilor: B

Cum se clasifica contractele dupa scopul urmarit de parti:    C

Cum se clasifica despagubirile sau daunele - interese: B

Cum se clasifica obligatiile dupa opozabilitatea lor: B

Cum se clasifica obligatiile dupa sanctiunea lor: A

Cum se clasifica obligatiile în functie de izvorul lor:    C

Cum se clasifica obligatiile în raport de obiectul lor: A

Cum se interpreteaza mandatul dat în termeni generali: B

Cum se poate modifica obligatia de garantie contra viciilor:    A/ B

Cum se produc efectele revocarii mandatului: A

Cum se realizeaza opozabilitatea fata de terti în materie de donatie: B

Cum se realizeaza stabilirea termenului de preaviz la încetarea locatiunii: B

Cum se stabileste chiria în contractul de locatiune: C

Cum se subclasifica contractele cu titlu gratuit: B

Cum se subclasifica contractele cu titlu oneros: B

Cum trebuie sa fie pretul, obiectul prestatiei cumparatorului: B

În ce cazuri se considera ca tacerea poate sa însemne acceptare a ofertei:    C

În ce conditii se angajeaza raspunderea locatorului pentru tulburarea folosintei provenind din viciile lucrului: C

În ce termen poate fi intentata actiunea redhibitorie sau estimatorie: B

În ce termen se poate intenta actiunea vânzatorului având ca obiect plata pretului:    A

În ce termen se prescrie actiunea cumparatorului împotriva vânzatorului având ca ..C

În ce termen trebuie introdusa actiunea în revocarea donatiei pentru ingratitudine: A

În virtutea obligatiei de garantie, pentru ce tulburari raspunde locatorul: C

Lipsa cauzei atrage nulitatea absoluta a contractului, când se datoreaza: B

Prin ce se deosebeste cesiunea contractului de locatiune de sublocatiune: C

Prin ce se deosebeste rezolutiunea contractului de nulitatea contractului: B


Document Info


Accesari: 4196
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )