Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Economia servicilor

economie


Economia servicilor


1.intre caracteristcile seviciilor se numara:

a) materaialitatea, nestocabilitatea, lipsa proprietatii

b)neperisabiltatea, eterogenitatea, imaterialitateac)persiabilitatea, imaterialitate, lipsa proprietatii

d) eterogenitatea, imaterialitatea, stocabilitatea


2.care din uramatoarele caracteristici fac ca evaluarrea serviciilor sa fie mai dificila si adesea subiectiva?

a) simultaneitatea prod si consumului

b)nestocabilitatea

c)eterogenitatea

d)imaterialitatea


3. neajunsurile in asigurarea echilibrului oferta-cerere sun datorate :

a)lipsei proprietatii

b)nondurabilitatii

c)nestocabilitatii

d)eterogenitatii


4.intre strategiile de imbunatatire a sincronizarii ofertei ce cererea de servicii, pt stimularea ofereti se pot folosi :

a) dezvoltarea de automate

b)stimularea participarii consumatorilor la prestarea serv

c) serv complemetare oferite in perioada de varf

d) nici una dintre acestea


5. intre cosecintele ce pot sa apara, in situatia in care cererea de serv este mai mica decat oferta, intalnim :

a) cresterea tarifelor

b) imobilizari de fonduri

c) cerere nesatisfacuta

d) nici una dintre acestea


6. intre strategiile care vizeaza cererea, pt imbunatatirea raportului cerere-oferta, nu se regasesc :

a) angajari de colaboratori

b) imobilizari de fonduri

c) sisteme de rezervare

d) dezvoltarea de automate


7.care din urmatoarele caracterisitci se refera la efectele « volatile «  ale serviciilor ?

a) eterogenitatea

b) lipsa proprietatii

c) simultaneitatea productiei si consumului

d) nondurabilitatea


8.consecinetele asura prestatorilor, pt standardizarea si uniformizarea ofertei sunt date de :

a) eterogenitatea serviciilor

b) lipsa proprietatii

c) nestocabilitatea

d) nondurabilitatea


9. participarea activa a consumatorului in timpul utilizarii serviciului se datoreaza :

a) serv complementare oferite in perioada de varf

B) stimularii cererii prin oferta de serv speciale

c)inseparabilitatii serv de pers prestatorului si a utilizatorului

d) eterogenitatii serv


10. serv considerate invizibile, iar comertul cu serv este denumit comert invizibil, datorilta :

a) imaterialitatii si intangibilitatii

b) nestocabiulitatii

c) siultaneitatii productiei si consumului

d) variabilitatoo


11. care din urmatoarele afirmatii este adevarat ?

a) serv sunt tangibile

b) serv sunt neproductive

c) serv sunt omogene

d) exista si serv materiale


12. ce serv rep exceptii in ceea ce priveste caracterristica de nestocabilitate a serv.?

a)turisim

b) transport

c)editorilale

d) agrement


13.intre criteriile de cklasificare pe categorii de serv intalnim:

a) modalitatea de procurare

b) posibilitatile de comercializare

c) functia ec. Indeplinita

d) toate acestea


14. 'motorul' unei ec este considerat a fi:

a) beneficiarul

b)intermediarul

c) prestatorul

d) nici una dintre acestea


15. dupa natura nevoilor satisafacite, serv pot fi grupate in:

a) private si publice

b) intermediare si finale

c) tangibile si intagibile

d) comercializabile si necomercializabile


16. in categoria serv finale se regasesc :

a) serv de productie

b) serv de inchirieri de bunuri

c) serv de afaceri

d) serv de cercetare-dezvoltare


17. dupa functia ec indeplinita, serv pot fi grupate in :

a) serv de productie

b) serv de distributie

c) serv sociale

d) toate acestea


18. care din urmatoarele serv sunt considerate a fi serv de productie ?

a) asigurari

b) comunicatii

c) hoteluri si restaurante

d) educatie


19. dupa modalitatea de procurare, serv pot fi grupate in :

a) transferabile si netransferabile

b) marfa si ne-marfa

c) sociale si personale

d) tangibile si netangibile


20. in categoria serv necomercializabile intalnim :

a) serv editoriale

b) asistenta medicala

c) sev cinematografice

d) serv de transport


21. producatorul, analizeaza tariful serv prin prisma:

a) chelt totale

b) nivelul taxelor si impozitelor

c) preturilor altor produse

d) toate acestea


22. care din urmatoarele metodeofera cele mai mici garantii producatorului ?

a) metoda pragul ;ui de rentabilitate

b) metoda marjei de profit adaugata la costuri

c) metoda venitului si costului marginal

d) nici una dintre acetsea


23. metoa pragului de rentabilitate presupune ca :

a) chelt>venituri

b)venituri> chelt

c) venituri=chelt

d) toate acestea


24.intre metodele cantitative de stabilire a tarifelor pe piete cu concurenta imperfecta intalnim :

a) metoda venitului si costului marginal

b) metoda variatiei cererii in timp

c) metoda frecventei cererii

d) metoda motivatiei cererii


25.in conditiile in care producatorul este un mic monopolist pe piata serv pe care il ofera, se aplica metoda:

a) venitului marginal mai mare decat costul marginal

b) pragului de rentabilitate

c) costului marginal egal cu venitul marginal

d) variatiei cererii in timp


26. metoda diferentierii utilizata in tarifarea serv, este determinatat si de caractersticile ale serv, precum :

a) lipsa proprietatii

b) persabilitatea

c) eterogenitatea

d) simultaneitatea productie si consumului


27. in diversitatea criteriilor de tarifare diferentiata a serv intalnim:

a) criteriul destinatarului serv

b) criteriul modalitatii de cumparare

c) criteriul motivatiei cererii

d) toate acestea


28.non-rivaliatea consumului este o caracteristica a bunurilor :

a) publice pure

b) imateriale

c)private

d) publice mixte


29. principiul diferentierii dupa modaitatea de procurare a serv se aplica in cazul serv :

a) turistice

b) comercializarea de produse petroliere

c) developari foto

d) toate acestea


30.costul marginal pe termen scurt este egal cu :

a)     c variabil unitar

b)    c total unitar

c)     c fix unitar

d)    c fix total


31.la stabilirea tarifelor serv publice participa :

a) consumatorul si producatorul

b) producatorul si organismele de reglementare

c) organismele de reglementare si consumatorul

d) nici una dintre acestea


32. intre elementele ce se au in vedere in cazul criteriilor legate de schimb, utilizate la tarifarea serv publice nu se regaseste :

a) localizarea geografica

b) categoria socio-profesionala

c) moment de timp

d) cantitatile consumate


33. valoarea adaugata de serv in preturi comparabile se determina pe baza metodei :

a) extrapolarii

b)elasticitatii

c) corelatiei

d) trendului


34. pt evaluarea val adaugate in preturi comparabi;e se utilizeaza:

a) deflatia si elasticitatea

b) extrapolarea si corelatia

c) elasticitatea so corelatia

d) extrapolarea si deflatia


35. pt active de intermediere a tranzatiilor cu bunuri si serv, tva platita de intermediary se calculeaza la:

a) incasari exclusiv tva

b) tva deductibila

c) incasari inclusiv tva

d) comision exclusiv tva


36. metoda deflatiei simple se aplica atunci cand avem info despre :

a) pretul produsului global

b) pretul consumului intermediar

c) pretul produsului global si pretulconsumului intermediar

d) nici una dintre acetsea


37. o firma ce are ca domeniu de activ prelucrarea informatica a datelor inregistreaza costuri fixe in valoare de 42 u.m./prestatie, costuri variabile de 10u.m./prestatie si isi doreste sa obtina, in raport cu chelt, o rata a profitului de 20%. Ce tarif trebuie practicat de catre firma pt o prestatie stiind ca tva 19%.

a) 25,76u.m.

b)74,26 u.m.

c) 77,26 u.m.

d) 58,90 u.m.


38. un cinematograf inregistreaza costuri fixe in val de 160 u.m./zi, costuri variabile de 20 u.m. si doreste sa practice un tarif de 33u.m./bilet(fara tva). Care este pragul de rentabilitate pe care trebuie sa-l inregistreze intreprinderea pt a nu avea pierderi ?

a) aproximativ 12 bilete

b) aproximativ 15 bilete

c) aproximativ 10 bilete

d) aproximativ 7 bilete


39.o unitate de alimentatie isi doreste sa obtina, in raport cu cheltuielile, o rata a profitului de 15%. Stiind ca uniatte inregistreaza costuri fixe in valoare de 37 nu.m/produs si costuri variabile de 10 u.m./produs, ce tarif trebuie practicat de catre unintatea de laimentatie pt un prod ? tva este 19%.

a) 64,31 u.m.

b) 66 u.m.

c) 59,12 u.m.

d) 63,31u.m


40. o fimra de transport inregistreaza c variabile in val de 45u.m/billet, costuri fixe de 389 u.m./billet si doreste sa practice un tariff de 62u.m./bilet (fara tva). Care este pragul de rentabilitate, pe care trebuie sa-l inregistreze intreprinderea pt a nu avea pierderi ?

a) aproximativ 13 bilete

b) aproximativ 19 bilete

c) aproximativ 15 bilete

d) aproximativ 23 bilete
Economia turismului si amenajare turistica


b)    schimburi libere intre ag ec si consumatori

c)     impunerea unor anumitereglementari administrative

d)    toate variantele de mai sus2.printre caract pietei turistice se numara

a) cererea si oferta se manifesta in acelasi mod

b) p turistica este egal rasandita la nivel internat

c) p turistica are o mare diversitate

d) toate variantele sunt corecte


3.piata turistica potentiala este:

a) cererea totala pt un produs turistic la un anumit pret

b) limitele maxime de absobtie ale unui produs turistic pe o piata determinata

c) totalul produselor turistice vandute efectiv pe o piata

d) nici una din cele de mai sus


4. Transformarea pietei turistice intr-o piata a cumparatorului se datoreaza :

a) cresterii experientei turistilor

b) sporirii volumului ofertei

c) diversificarii ofertei turistice

d)toate variantele de mai sus


5.Turistii cvasipsihocentrici sunt cei care :

a) prefera tari aflate in imediata vecinatate

b) prefera atractiile variate,inedited

c)nu agreeaza excursiile organizate

d) prefera destinatii turistice din tara de resedinta


6. Necesitatile psihologice care genereaza cererea pt vacante pot fi:

a) dorinta de a fi original, de a se deosebi de restul comunitatii

b) dorinta de instruire

c) variantele a si b

d) nici una din variante


7. In cadrul procesului cumpararii, autoservirea face parte din faza :

a) post-cumparare a serviciului

b) folosirii serviciului

c) pre-achizitie

d) niciuna din cele de mai sus


8. Consumatorii motivati din exterior se caracterizeaza prin :

a) sunt neinteresati de nautodezvoltare

b) se uita mult la tv

c)sunt adepti ai unor curente/directii

d) isi permit sa se rasfete


9.Dintre cauzele extraeconomice generatoare de sezonalitate se afla :

a) regimul concediilor de odihna

b) inertia menajelor

c) conditiile naturale

d) localizarea vacantelor scolare


10.Indicii de sezinalitate se calculeaza folosind metoda :

a) mediilor ponderate

b) mediilor aritmetice

c) mediilor geometrice

d) nu se foloseste o metoda distincta d calcul


11. Structurile de primire turistica cu o capacitate de 5 camere sunt :

a)    hoteluri b) hosteluri

c) hoteluri pt tineret    d) popasuri turistice


12. Capacitatea medie de cazare in Romania este de :

a) 40 cam b) 97 cam

c) 87 cam d) 107 cam


13. Printre lanturile hoteliere de lux sunt :

a) Marriot    b)Riz-Carlton c)Ramada d)Best Western

14. In cadrul departamentului de Dezvoltare a Afacerii se afla serviciul de :

a) serviciul rezervari

b) servicul de operatiuni

c) serviciul IT

d) serviciul tehnic


15. Trenurile speciale pt turisti sunt:

a) trenuri transportatoare de autoturisme

b) trenuri de noapte

c) trenuri pitoresti

d) toate raspunsurile sunt corecte


16.Printre caracteristicile croazierelor in jurul lumii se fala :

a) calatoria se face de-a lungul a cca 20.000 de mile nautice

b) capacitatea vaselor este de 400-1000 de pasageri

c) croazierele traverseaza ecuatorul de cel putin 2 ori

d) nici un raspuns nu este corect


17. Urbanizarea statiunii trebuie sa permita asigurarea urmatoarelor fcti

a) acces,circulatie,stationare

b) domeniul schiabil potential

c) expunerea la soare si protectia vantului

d) toate raspunsurile sunt corecte18. In amenajarea turistica a unei zone trebuie sa se tina cont de :

a) unicitatea prestatiei

b) localizarea la « sursa »

c) polivalenta amenajarilor

d) toate


19 Typhoon Lagoon este un parc :

a) acvatic

b) de distractie

c) tematic

d) nici o varianta nu este corecta


20.Liceeta de turism se suspenda pentru

a) utilizarea de autocare neclasificate

b) pentru neindeplinirea criteriilor ce stau la baza eliberarii liceentei

c)asigurarea conducerii de catre persoana posesoare de brevet de turism

d) toate variantele sunt corecte


21. " Piata ideala" este de fapt:

a) piata potentiala

b)piata teoretica

c)piata reala

d)nu exista


22. Piata turistica este caracterizata prin faptul ca :

a) locul ofertei coincide cu locul consumului darn u si cu locul de formare a cererii

b) locul ofertei coincide cu locul de formare al cererii dar nu cu locul consumului ei

c) locul ofertei nu coincide cu locul de consum dar coincide cu locul de formare al cererii

d) nici o afirmatie nu este adevarata


23.In decizia de cump a serv turistice se identifica urmatoarele etape

a) recunosterea nevoii, selectarea alternativelor, decizia de cumparare

b) recunosterea nevoii, selectarea alternativelor,informarea

c) recunoasterea nevoi, informarea, selectarea alternativelor, decizia de cumparare

d) nici o varianta


24.Printre metodele de determinare a sezonalitatii se regasesc :

a) indicii de sezonalitate

b) coeficientii de elasticitate

c) functia turistica

d) nici o varianta nu este corecta


25.Principalele modalitati de finantare a investitiilor turistice sunt

a) autofinantarea si creditul bancar

b) leasingul si aportul statului

c) actionariatul si coproprietatea

d) toate var de mai sus sunt corecte
26. Pe masura ce populatia dispune de mijloace banesti mai mari si de mai mult timp liber, fenomenul de concentrare :

a) se reduce in mod considerabil

b) se accentueaza

c)nu exista legaturi intre aceste elemente


27. Intr-o statiune turistica, raportul intre nr loc de cazare fata de nr loc de alimentatie publica trebuie sa fie :

a) nu are imp acest raport

b) mai mic decat nr loc de alimentatie

c) mai mare decat nr loc de alimentatie

d) de egalitate


28. Ca indicator al volumului nr de loc la mese, in turism se utilizeaza urmatoarea expresie : « raporturi dintre locuri /locuri de cazare » trebuie sa se situeze la nivelul :

a) 1,2-1,5/1,0

b)1,7/1,0

c)1,3-1,7/1,0

d)2,0.1,0


29. Norma de spatiu sau volum ,utilizata in determ. «  capacitatii optime de primire » poate fi stabilita pe baza :

a) criteriului diverselor tipuri de activitati turistice desfasurate

b) criteriul activitatilor de baza si suplimentare

c) criteriul structural-legat de particularitatile zonei

d) toate variantele sunt corecte


30.Care din urmat variante sunt adevarate

a) atragerea turistilor depinde de existenta unor dotari adecvate in zonele turistice

b) baza tehnico-materiala reprezinta factorul decisive, iar infrastructura factorul permisiv

c) cresterea exigentelor turistilor determina modificari in selectarea destinatiilor de vacanta

d) toate var sunt corecte

31. Indicele de frecventare:

a) se determina ca raport intre nr de innoptari si nr camere inchiriate

b) nu este dependent de categoria clientelei

c) in cazul turismului de afaceri are valoarea de 1,9 persoane/camere iar in turismul de agrement de 1,0 persoane/camera

d) toate var sunt corecte


32.Printre indicatorii de eficienta ec a investitiilor se afla :

a) invest specifica si durata de recuperare a investitiilor

b) randamentul ec al investitiilor

c) coeficientul marginal al invest

d) toate var sunt corecte


33. Cea mai frecventa forma de finantare intalnita in practica turistica este :

a) autofinantarea

b) creditul bancar

c) actionarul

d) finantarea internationala


34. Ponderea cea mai mare in ind turismului este detinuta de componenta :

a) hoteluri si catering

b) serv de transport

c) serv de agrement

d) nci o var nu este corecta


35. Printre cele mai imp componente, ale produsului hotelier, care contribuie la satisfactia -insatisfactia turistilor se afla :

a) amplasarea sau localizarea

b) promptitudinea servirii

c) facilitatile oferite

d) toate var sunt corecte


36.Stadiile pe care produsul hotelier le parcurge :

a) lansare,maturitate,crestere,decline

b)lansare,crestere,maturitate,decline

c)lansare,crestere,decline,maturitate

d)intr-o alta ordine decat cea prezentata
37.Calitatea serv hoteliere poate avea doua laturi:

a)materiala si ec

b)intrinseca si extrinseca

c)materiala si umana

d)nici o varianta nu este corecta


38.Un standard este « bun » , deci recunoscut de clienti, in cond in care :

a)este in legalitate

b)satisface nev clientilor

c)standardele sunt indeplinite in mod constient de catre cei implicati

d) toate var sunt corecte


39. Afirmatia " pt a exista calitate,standardele trebuie atinse in intregime «  este :

a) adevarat c) partial adev deoarece in serv nu se poate mas calit

b) fals d) nici un rasp nu este corect


40.Gruparea ofertei specifice in domeniul hotelier se face prin urmatoarele modalitati:

a) franciza

b)lanturi voluntare

c)asociatii profesionale

d) toate varDocument Info


Accesari: 2988
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )