Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
MECANISMELE FISCALE SI ALE IMPRUMUTURILOR IN ROMANIA

economie
MECANISMELE FISCALE sI ALE ÎMPRUMUTURILOR ÎN ROMÂNIA

4.1 Asezarea si perceperea impozitelor
Asezarea impozitelor presupune efectuarea mai multor operatiuni succesive, constând în stabilirea marimii obiectului impozabil, determinarea cuantumului impozitului si perceperea(încasarea) impozitului.


4.2 Emisiunea de titluri de stat, gestionarea datoriei publice în România. Studiu de caz


4.2.1 Datoria publica a României (studiu de caz). Structura si evolutia datorie publice interne.


În tara noastra, Guvernul este autorizat sa contracteze, prin Ministerul Finantelor, împrumuturi de stat interne si externe, în urmatoarele scopuri:

a)     finantarea deficitului bugetului de stat;

b)    refinantarea datoriei publice;

c)     sustinerea balantei de plati si consolidarea rezervei valutare a statului;

d)    finantarea interna si externa a proiectelor de investitii pentru dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei;

e)     finantarea si dezvoltarea întreprinderilor mici si mijlocii, cu capital majoritar românesc;

f)      finantarea achizitionarii de bunuri si servicii, inclusiv importul de materii prime si resurse energetice;

g)     îndeplinirea obligatiunilor legate de garantiile de stat pentru împrumuturi;

h)     amortizarea si achitarea împrumuturilor guvernamentale si rascumpararea datoriei neachitate, incluzând capitalul, dobânda si alte costuri;

i)       finantarea necesitatilor pe termen scurt ale bugetului de stat;

j)       finantarea cheltuielilor legate de lichidarea consecintelor dezastrelor naturale si altor calamitati;

k)     mentinerea în permanenta a unui sold corespunzator în Contul General al Trezoreriei statului;

l)       alte necesitati aprobate prin legi speciale.

Datoria publica externa mai poate fi contractata si pentru:

a)         crearea unor noi locuri de munca si sustinerea întreprinderilor privatizate sau de stat, pe baza prioritatilor economice si sociale stabilite de Guvern;

b)        finantarea restructurarii economiei si constituirea stocurilor strategice, inclusiv productia de bunuri si servicii pentru piata interna si pentru export;

c)         finantarea proiectelor de investitii în infrastructura, inclusiv cele pentru servicii sociale;

d)        finantarea achizitiilor publice.

Rambursarea împrumuturilor de stat se asigura, dupa caz, din împrumuturi special contractate pentru refinantarea datoriei publice, din resurse ale Contului General al Trezoreriei statului, precum si din alte resurse stabilite prin dispozitii legale. Rambursarea ratelor de capital, plata dobânzilor si a altor costuri aferente datoriei publice au prioritate fata de alte obligatii ale statului.

Datoria publica interna reprezinta o obligatie neconditionata a statului, de rambursare a împrumuturilor contractate în lei, de plata a dobânzilor si a altor costuri aferente.

Instrumentele datoriei publice interne ale statului includ:

a)     titlurile de stat libelate în moneda nationala;

b)    împrumuturile de stat contractate la bancile comerciale din România;

c)     împrumuturile de stat contractate la alte institutii de credit din România si de la agentii guvernamentale.

Titlurile de stat libelate în moneda nationala pot fi emise atât în forma materiala cât si în forma dematerializata. În aceasta din urma forma, emisiunea, probatiunea si transmiterea drepturilor încorporate se evidentiaza prin înscriere în sistemul de înregistrare în cont. Titlurile de stat exprimate în moneda nationala pot fi emise pe termen scurt, mediu sau lung. Sunt considerate titluri de stat ale împrumuturilor pe termen scurt bonurile de tezaur si certificatele de trezorerie, precum si alte înscrisuri create de emitent în conditiile legii. Sunt considerate titluri de stat ale împrumuturilor pe termen mediu obligatiunile de stat având o scadenta de peste un an si maximum cinci ani de la emisiune, iar pe termen lung obligatiunile de stat având o scadenta de peste cinci ani de la emisiune.

Titlurile de stat se ofera spre vânzare, cu conditia ca oferta sa includa cel putin urmatoarele elemente:

a)     denumirea data emisiunii si valoarea titlurilor de stat oferite;

b)    forma împrumutului de stat reprezentat prin titlurile respective, cu discont sau purtator de dobânda;

c)     rata dobânzii, metoda de calcul si datele la care se plateste dobânda, atunci când este cazul;

d)    scadenta împrumutului si clauza rambursarii în avans, atunci când este cazul.

Datoria publica externa reprezinta o obligatie neconditionata si irevocabila a statului de rambursare a împrumuturilor contractate în valuta, de plata dobânzilor si a altor costuri aferente.

Instrumentele datoriei publice externe a României includ:

a)     titlurile de stat libelate în valuta, emise pe pietele financiare interne si externe;

b)    împrumuturile primite de la guvernele altor state, agentii guvernamentale, institutii financiare multilaterale sau alte organizatii internationale;

c)     împrumuturile sindicalizate pe termen scurt, mediu sau lung;

d)    împrumuturile directe primite de la investitori privati pe termen scurt, mediu sau lung.

În atributiile Ministerului Finantelor cu privire la datoria publica externa, între altele intra:

a)     examinarea termenilor si conditiilor acordurilor de împrumuturi externe, de pe pietele financiare internationale;

b)    emisiunea, contractarea, administrarea si rambursarea împrumuturilor externe si achitarea costurilor aferente;

c)     analiza conditiilor pentru refinantarea datoriei publice externe si asigurarea ca nevoile împrumuturi sa se încadreze în plafonul anual de îndatorare externa, corelat cu prevederile anuale ale legii bugetului de stat referitoare la serviciul datoriei publice;

d)    administrarea împreuna cu Banca Nationala a României a rezervei valutare a statului în vederea asigurarii resurselor necesare cresterii    rezervei, utilizarea împreuna cu Banca Nationala a României a rezervei valutare pentru plata serviciului datoriei publice si sustinerea monedei nationale.

Datoria publica externa contractata de Ministerul Finantelor în numele statului se ramburseaza prin Banca Nationala a României. Fondurile obtinute ca urmare a contractarii împrumuturilor externe de catre Ministerul Finantelor în numele statului pentru finantarea deficitului bugetului de stat sunt convertite în moneda nationala prin Banca Nationala a României sau pe piata valutara din România. Rambursarea împrumuturilor externe se va face de catre Ministerul Finantelor care va disponibiliza sumele în lei necesare efectuarii platilor.

Transmiterea împrumuturilor externe contractate de Ministerul Finantelor în numele statului la utilizatorii finali se face pe baza unor contracte de subîmprumut încheiate de Ministerul Finantelor cu respectivii utilizatori.

Ministerul Finantelor este autorizat sa administreze datoria publica si garantiile de stat pentru împrumuturi ale României.

În acest scop, acest minister:

a)     evalueaza marimea împrumutului astfel încât nivelul de îndatorare sa corespunda necesitatilor României si capacitatii statului de a gestiona datoria;

b)    tine evidenta contabila a datoriei publice contractate si evidenta statistica a garantiilor de stat emise;

c)     urmareste derularea împrumuturilor garantate de stat;

d)    supravegheaza lichiditatile din Contul General al Trezoreriei pentru a avea o balanta a disponibilitatilor corespunzatoare;

e)     elaboreaza anual contul general al datoriei publice.

În cele ce urmeaza ma voi referi la marimea datoriei publice a României, în perioada 1990-1997.
Indicatori
Mld lei


Mld lei


Mld lei


Datoria publica

total

din care:

interna

externa

Ponderea datoriei publice în PIB

Mld lei


Mld lei


Mld lei


Datoria publica

total

din care:

interna

externa

Ponderea datoriei publice în PIBÎn conditiile în care piata interna de capital a României, în perioada postedecembrista, a fost si continua sa fie slab dezvoltata, necesitatile suplimentare de resurse financiare au fost acoperite în proportie covârsitoare pe seama împrumuturilor contractate peste granita. Astfel, în perioada 1992-1997, datoria externa a reprezentat peste 75% din datoria publica totala, iar cea interna mai putin de un sfert.

Cea mai mare parte a datoriei publice interne provine de la împrumuturile contractate pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetare înregistrate începând cu anul 1992. Cealalta parte s-a format în urma contractarii unor împrumuturi de stat cu destinatie speciala, cum ar urma contactarii unor împrumuturi de stat cu destinatie speciala, cum ar fi:

a) acoperirea pierderilor din activitate înregistrate de întreprinderile de stat în perioada 1989-1990;

b) acoperirea creditelor neperformante preluate de la bancile de stat, inclusiv a creditelor din calamitati, reflectate în credite bancare nerambursabile, la Banca Agricola si Banca Româna de Comert Exterior;

c) continuarea participarii României la construirea Combinatului minier de îmbogatire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi-Rog Ucraina;

d) alte destinatii aprobate prin legi speciale.

La finele anului 1998, ponderea datoriei provenind din împrumuturi de stat contractate pentru acoperirea deficitelor bugetare în datoria publica interna totala preliminata a fost de 68%, iar a celei provenind din împrumuturi de stat cu alte destinatii 32%.

Atât împrumuturile contractate pentru finantarea si refinantarea deficitelor bugetare, cât si cele cu destinatie speciala au fost utilizate în proportie covârsitoare la acoperirea unor cheltuieli de consum.

La contractarea împrumuturilor pe piata interna, pe termene scurte, medii sau lungi, dupa caz, sa-u folosit diferite titluri de stat, printre care: certificate de trezorerie, obligatiuni de stat în lei, obligatiuni de stat în valuta s. a.

Evolutia serviciului datoriei, publice interne, în marimea absoluta si relativa, în perioada 1992-1997, este prezentata în tabelul urmator:

IndicatoriServiciul datoriei publice interne din care:

rambursarea împrumuturilor

dobânzi si comisioane
Ponderea serviciului datoriei publice interne în produsul intern brut.


Ponderea serviciului datoriei publice interne în totalul cheltuielilor bugetului general consolidat.
În perioada considerata, serviciul datoriei publice interne, în termeni reali, a crescut în mod sistematic. În cuantumul acestui serviciu cea mai mare parte si anume 86%-100%, a reprezentat dobânzi si comisioane, ratele de capital rambursarea având o pondere cu totul redusa (2.4%-14.1%).

În raport cu produsul intern brut, serviciul datoriei publice interne a crescut de la 0.2% la 2.9%, iar în raport cu totalul cheltuielilor bugetului general consolidat de la 0.4% la 8.3%.


4.2.2 Studiu de caz (emisiunea de titluri de stat în România în anul 1997)


Emisiunile de titlu de stat (reprezentând împrumuturi de stat), vânzarea si rascumpararea acestora, precum si plata dobânzii si a altor speze aferente se fac direct de catre Ministerul Finantelor sau prin intermediul altor institutii financiare specializate, care dobândesc calitatea de agent al statului în baza conventiilor încheiate.

În acest sens, în conformitate cu prevederile Legii nr. 34 din 1991 privind Statutul Bancii Nationale a României, aceasta actioneaza în calitate de agent al statului în ceea ce priveste emisiunea de titluri de stat, vânzarea si rascumpararea acestora.

Pe piata de titluri de stat activeaza un numar de 31 de participanti, banci comerciale, ce pot subscrie atât în nume si pe cont propriu, si în contul clientilor lor, persoane juridice.

Începând din anul 1994 si pâna în prezent au avut loc 98 de titluri de stat, hotarâte prin Ordine ale Ministerului Finantelor (emisiuni), ce au avut drept obiectiv acoperirea (finantarea) deficitului bugetar. Aceste emisiuni au fost lansate atât cu discont (36), cât si cu dobânda (62), cu scadente cuprinse între 53 si 111 zile. Numarul mare al emisiunilor de titluri de stat cu dobânda se explica prin costurile mai mici ale acestora.

Din luna august 1995, conform Normelor privind garantarea creditelor de refinantare acordate de Banca Nationala a României societatilor bancare, titlurile de stat sunt acceptate drept garantie pentru acordarea acestor credite. Procentul de garantare a creditelor a evoluat de la 20-30 la suta în august 1995 pâna la 100 la suta în octombrie 1996.

La 31 decembrie 1996 valoarea nominala totala a titlurilor de stat aflate în circulatie era de 3808.5 miliarde lei, din care 3793.5 miliarde lei la societati bancare si 15 miliarde lei la clienti ai acestora.

În perioada ianuarie-iunie 1997 au avut loc 28 emisiuni de titluri de stat purtatoare de dobânda.

Pâna în luna aprilie 1997 plasarea emisiunilor de titluri de stat s-a realizat numai prin subscriptie publica, la data de 16.04.1997 intrând în vigoare un nou Regulament privind operatiunile cu titluri de stat derulate prin Banca Nationala a României în calitate sa de agent al statului. Aceasta ofera cadrul general de desfasurare a activitatii atât pe piata primara cât si pe piata secundara a titlurilor de stat.

În ceea ce priveste piata primara a de stat, Regulamentul prevede criteriile generale privind acordarea calitatii de participant pe piata primara, precum si instituirea unui sistem al dealer-ilor primari. Totodata sunt stabilite modalitatile de plasare a titlurilor de stat, si anume: subscriptie publica garantata si licitatie. În functie de conditiile pietei, de experienta intermediarilor de pe piata primara, precum si în functie de tipul de titluri de stat emise, se alege una din modalitatile de plasare mentionate anterior. Regulamentul cuprinde prezentarea fiecarei metode de plasare, precum si modalitatile de desfasurare a vânzarii. În cazul plasarii titlurilor de stat prin licitatie, pentru determinarea pretului pot fi folosite doua metode, si anume: metoda pretului multiplu si metoda pretului uniform.

Piata secundara a titlurilor de stat reprezinta operatiunile de vânzare, cumparare si alte operatiuni cu titluri de stat aflate în circulatie. Participantii pe acest segment de piata trebuie, în vederea autorizarii, sa îndeplineasca anumite conditii minimale prevazute în Regulament. Acestia pot fi intermediari pe piata primara, alti intermediari autorizati de Banca Nationala, precum si detinatori înregistrati care pot, conform legii, sa desfasoare operatiuni cu titluri de stat.

Totodata, sunt instituite principiile de desfasurare a tranzactiilor pe piata: orarul de functionare a pietei secundare, cotatiile oferite, modalitatea de executare a ordinelor clientilor, modalitatile de încheiere a tranzactiilor, asigurarea profesionalismului personalului implicat în acest gen de activitati precum si a controlului privind corectitudinea tranzactiilor încheiate.

Înregistrarea si transferul titlurilor de stat sunt operatiuni efectuate de catre Banca Nationala a României pe baza documentelor primare aferente operatiunilor din piata primara si secundara, prin înscrierea de mentiuni cu privire la: detinatorii înregistrati ai titlurilor de stat, transferurile dreptului de proprietate.

Decontarea operatiunilor privind titlurilor de stat se efectueaza conform ofertelor de cumparare acceptate, instructiunilor de tranzactionare si, la scadenta, pe baza înscrisurilor din data înregistrarii curente.

Emisiunile de titluri de stat din anul 1997 prezentate în tabelul urmator, au fost plasate în mare majoritate prin licitatie, folosindu-se metoda pretului uniform.


Emisiunile de titluri de stat din anul 1997:

Seria

Data emisiunii

Data scadentei

Valoare nominala (miliarde lei)

Dobânda (procent pe an)

1997-P1

1997-A3

1997-C2

1997-N2

1997/I

1997/II.1

1997/II.21997/II.3

1997/II.4

1997/III.1

1997/III.2

1997/III.3

Total


La data de 30 iunie 1997, valoarea nominala totala a titlurilor de stat în circulatie era de 5780.2 miliarde lei, din care:

La societati bancare: 4907.8 miliarde lei;

La clienti: 872.4 miliarde lei.

Pe piata secundara a titlurilor de stat, în perioada aprilie-iunie 1997, s-au efectuat 27 de tranzactii, având ca obiect vânzarea si cumpararea unui numar de 58775 de titluri de stat (în valoare de 755.2 miliarde lei). Aceste tranzactii s-au desfasurat atât între societati bancare cât si între acestea si clienti lor.

În perioada ianuarie 1996 - iunie 1997, nivelurile si tendintele dobânzile medii la titlurile de stat sunt cele prezentate în tabelul urmator.

Evolutia dobânzilor medii titluri de stat, ianuarie 1996 - iulie 1997.

Data

Dobânda medie la emisiunile din luna încheiata

Dobânda medie la toate titlurile aflate în circulatie

Ianuarie 1996Februarie 1996Martie 1996Aprilie1996Mai 1996Iunie 1996Iulie 1996August 1996Septembrie 1996Octombrie 1996Noiembrie 1996Decembrie 1996Ianuarie 1997Februarie 1997Martie 1997Aprilie 1997Mai 1997Iunie 1997

Document Info


Accesari: 2791
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )