Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PROIECTAREA INSTALATIILOR SI MIJLOACELOR DE PRODUCTIE

economie

PRoiectarEA

instalatiilor si mijloacelor de productie

Nr. : F115.20-04-001PA, vers 01

Procedura administrativa

Statut   : Aplicare

Data începerii aplicarii :

iunie 2004


Data sfârsit aplicare :


Rezumat

Prezenta procedura administrativa stabileste modul de lucru privind priectarea instalatiilor si mijloacelor de productie pentru DACIA si colaboratorii sai de pe platforma.


Domeniu de aplicare

Directia Mentenanta Centrala : Seviciul Studii pentru Instalatii si MijloaceElaborator

Serviciul Studii pentru Instalatii si Mijloace (F115.20)


Confidentialitate

Document intern Dacia

Accesibil întregului personal Dacia

Nu poate fi comunicat in exteriorul Întreprinderii 24424l1124yNume

Functia

Semnatura

Data semnarii

Redactat de :  

Ion TATULESCU

Sef UEL


Verificat de :

Vasile BAIASU

Sef serviciu


Aprobat de :

Christian Pechier

Director Executiv

VersiuneData

Obiect

Redactor


Istoric versiuni
Mai 2004


Creare

Ion TATULESCU


Punere la dispozitie

Serv. Studii pentru Instalatii si Mijloace

Sistem Informatic: DACIA 0-SistDocDacia- "Consultare"Procese DACIA

P. Planificare si administrare întreprindere

P.9 Administrare sisteme informationale

P.9.1 Administrare documente


Documente de baza


Controlul proiectarii PO 0412000, procedura operationala

Reguli de baza inginerie documentara Automobile Dacia G30010 -01-001RA, versiunea 02).Alte documente citate

SR EN ISO 9001/2001 Sistemele calitatii. Model pentru asigurarea calitatii in proiectare, dezvoltare, productie si service.

D70000-03-001MQ, MAC cap 030, Definire obiective calitate in proiecte.


Cuvinte-cheie

Document - Procedura - Instructiune de lucru - Formular - RegistruNOTA: Înainte de utilizare, orice versiune pe suport de hârtie trebuie verificata privind valabilitatea consultând versiunea existenta în sistemul informaticCUPRINS


Pag

2.1. Diagrama flux pentru activitatea de proiectare


Nr.

crt


Pasii logici ai activitatii
Serv Derulare Lucrari

Serv. Studii pt Inst si Mijloace, Responsabili

ClientiDocumente de inregistrare

Transmitere

Documente de proiectare

 


Registru de intrari-iesiri

SS


Registru evidenta lucrari proiectare


SS


Registru evidenta lucrari proiectare

NU   DA

CCAO


Dosar proiectElaborarea

Ofertei tehnice

 
CCAO


Documentatie oferta tehnica

Analiza ofertei

Tehnice

Corespunde ?

 

DA   NU

STOP
CCAO

SUEL

C

PU RdL privind analiza oferta tehnica
CCAO


Documentatie de executie proiectIntocmirea notitei

tehnice

  a

CCAO


Notita tehnica a produsului

NU DA

SUEL


Documentatie de executie

Notita tehnica
Analiza

Proiectului

Corespunde ?

 

NU  DA


SS

SUEL

CCAO

C

PV RdL analiza proiect


Multiplicare

proiect

 
CCAO


Imprimat specific de copiere

Nota de predareAsistenta teh.

la executie si punere in functiune

Corespunde ?

 

NU   DA

CCAO

SUEL

C

PV RdL privind analiza neconformitati proiectCCAO


Documentatie   tehnica modificata
Activitati in avalul

procedurii

 
2.2. Descrierea pasilor logici ai activitatilor


2.2.1. Transmiterea documentelor de proiectare (ACTIVITATE AMONTE)

Se face identificarea necesitatii documentului constatand daca face sau nu obiectul activitatii de proiectare proprii;

Se face avizarea/ aprobarea elaborarii documentului;

Se urmareste inregistrarea si/ sau codificarea documentului, dupa aprobare;

Se urmareste difuzarea documentului la seful de proiect;

Documentul se poate revizui/modifica numai la cererea beneficiarului.

Documentul este inregistrat in "Registrul de Evidenta al lucrarilor de proiectare".

Se numeste « Conceptorul CAO » din domenii specifice : partea mecanica si/ sau partea hidro-pneumatica si/ sau cea de actionare electrica de automatizare, dotat cu resurse adecvate, specifice documentului de proiectare care va participa la elaborarea lucrarii.

Conceptorul numit va stabili termenele etapelor de elaborare ale proiectului sau si va actiona ca coordonator in cadrul echipelor de lucru si ca interfata de legatura intre diferitii participanti la realizarea proiectului.

Stabilirea programului de proiectare se face centralizat de seful de serviciu in colaborare cu Conceptorii pe faze, incluzand puncte de verificare adecvate naturii produsului (jaloane).

Conceptorul initiaza periodic reuniuni de lucru cu echipele participante la realizarea proiectului pentru a preveni aparitia oricarei neconformitati referitoare la procesul de proiectare si la sistemul calitatii.

Dupa fiecare Reuniune de Lucru se va completa un raport al acesteia, pe care-l va indosaria si prezenta la cerere spre verificare.

Conceptorul numit are responsabilitatea sa asigure confidentialitatea datelor, documentelor si activitatilor.

Conceptorul va aduce la cunostinta Sefului de serviciu abaterile de orice natura care pot duce la neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a fazelor proiectului.


2.2.4. Analiza datelor de intrare ale proiectarii

caracteristicile principale si performantele cerute produsului;

date suplimentare (marimea seriei de fabricatie preconizate, restrictii privind utilizarea unor materii prime sau materiale deficitare, termenele etapelor de elaborare, colaboratori, mod de finantare, bibliografie)

Stabilirea planului de realizare a proiectului de comun acord cu beneficiarul: elaborare oferta, avizare proiect tehnic, analiza finala proiect.

Evaluarea tehnica a furnizorilor de echipamente tehnice specifice temei solicitate de beneficiar sau propuse de proiectant prin capabilitatea si performantele produselor, demonstrate anterior.


2.2.5. Elaborarea ofertei tehnice

-caracteristicile si performantele acestuia

-compararea necesitatilor clientului, exprimate in descrierea succinta a produsului, cu specificatiile tehnice pentru materiale, produse si procese;

-aptitudinea de functionare in conditii probabile de utilizare si mediu;

-conformitatea cu conditiile reglementare, standardele nationale si internationale si practicile proprii;

-comparatii cu proiecte similare, in special analiza istoricului problemelor interne si externe, pentru a evita repetarea problemelor.


Elemente referitoare la specificatia produsului si conditiile de service

-aptitudinea de montaj, usurinta de asamblare, necesitatile de depozitare,    viata de raft si scoaterea din uz,

-analize ale modurilor de defectare si a efectelor lor si analiza prin arbori de defectare,

-aptitudinea de diagnosticare si corectie a problemelor,

-conditii referitoare la etichetare, avertizare, identificare, trasabilitate si instructiuni de utilizare,

-analiza si utilizarea pieselor standardizate.


-productibilitatea proiectului, incluzind necesitatile de procese speciale, mecanizarea, automarizarea, asamblarea si montajul componentelor,

-capabilitatea de a inspecta si experimenta proiectul incluzind conditiile speciale de inspectie si incercare,

-specificatii ale materialelor, componentelor si subansamblurilor, incluzind furnituri si furnizori aprobati, precum si disponibilitatea lor,

-conditii referitoare la ambalare, manipulare, depozitare si viata de raft, in special factori de securitate referitori la articolele intrate si articolele iesite.


Elemente de organizare a Reuniunilor de Lucru

-Grupul reuniunii de lucru este format din membrii cu responsabilitati in proiectare, executie si clienti,

- Membrii grupului de lucru se stabilesc de catre seful de proiect,

-Reuniunea de lucru se organizeaza la finele etapei de proiectare, dar poate fi convocata si atunci cand se considera necesara o analiza pe faze a proiectului,

-Membrii grupului de lucru se convoaca cu 2 zile datei stabilite,

-Observatiile efectuate cu ocazia analizei ofertei/ proiectului ca urmare a unor deficiente de ordin tehnic, calitativ sau de nerespectare a securitatii si protectiei muncii, mediului si P.S.I., se vor consemna in raportul reuniunii, iar seful de proiect are obligatia sa opereze modificarile adecvate in documentatia tehnica elaborata,

-Reuniunea de lucru isi desfasoara activitatea daca numarul membrilor include cel putin una persoana imputernicita sa reprezinte clientul,

-Participarea beneficiarului la sedinta de analiza a lucrarii este obligatorie.


2.2.7. Elaborarea proiectului tehnic de executie

Responsabil : Conceptor CAO


Aceasta instructiune are ca scop stabilirea solutiilor tehnice, dimensionarea si constructia produsului si a componentelor sale.


Documente de referinta :

STAS 6269-90- Documentatia tehnica in constructia de masini ;

STAS 8138-83 - Echipament electric pentru masini electrice ;

STAS 7070-74- Instalatii de automatizare ;

Norme ISO - desene ;

Norme CAO ;

Norme Renault.


Elaborarea proiectului de executie presupune :


-desenele de subansamblu de ordin inferior,

-desenele de executie pentru piesele componente,

-reprezentarea produsului, cu indicarea modului si a cotelor de racordare si instalare,

-Calcule de rezistenta, cinematice, electrice hidraulice, de fiabilitate previzionala si mentenanta.


-STAS 10851-82 - Cartea tehnica a produsului

-Notita tehnica se intocmeste pe baza documentatiei tehnice aprobate si se livreaza beneficiarului, odata cu produsul.

Responsabil : Sef UEL


2.2.10. Modificarea documentatiei

Responsabil : Conceptor CAO


Aceasta instructiune are ca scop efectuarea modificarilor in documentatia elaborata ca urmare a analizei proiectului si a activitatii de asistenta tehnica desfasurata de proiectant pe parcursul punerii in functiune a produsului.

Responsabil : Conceptor CAO


Corespunzator acestei faze trebuie sa se efectueze urmatoarele activitati :

-plotarea proiectului,

-preluarea proiectului de la ploter,

-ordonarea si verificarea copiilor realizate pe subansamble,

-imprimarea documentatiei tehnice (notita tehnica).


2.2.12. Transmiterea documentatiei

Responsabil : Conceptor CAO


Corespunzator acestei faze trebuie sa se efectueze urmatoarele activitati :

Responsabil : Conceptor CAO si sef UEL


Actiunile intreprinse de seful de proiect in timpul procesului de fabricatie, cumparare furnituri, montaj si punere in functiune produs sunt :


Pentru faza de executie

-Verificarea aplicarii actiunilor corective preventive si a eficientei lor.


Pentru faza de punere in functiune

-La solicitarea executantului si clientului, proiectantul si/ sau seful de proiect acorda asistenta tehnica la faza executie si apoi la faza de punere in functiune.
3. RESPONSABILITATI


= Conceptor CAO

SUEL= Sef Unitate Elementara de Lucru

C = Client

PV RdL =Prcoces Verbal Reuniune de Lucru
5. ANEXE


5.1. Anexa I : Registrul de evidenta si urmarire a Lucrarilor de proiectare


5.2. Anexa II : Registrul de codificare a proiectelor


5.3. Anexa III : Nota de predare oferta tehnica / proiect
ANEXA I

AUTOMOBILE DACIA

Serviciul Studii Instalatii si Mijloaceregistru

pentru repartitiA si evidenta

temelor de proiectare


(model de cap tabel)Nr

crt

Nr

inregistrare

Denumire

lucrare

Document

intrare

Nr

proiect

Proiectant

Termen

predare

Nota

predare

Obs

ANEXA II

AUTOMOBILE DACIA

Serviciul Studii pentru Instalatii si Mijloace
registru

PENTRU CODIFICAREA PROIECTELOR


model de cap de tabel)

proiect

Denumirea

proiectului

Pentru

reper

Proiectant

Data

Obs


 ANEXA III

AUTOMOBILE DACIA

Serviciul Studii pentru Instalatii si Mijloace


NOTA DE PREDARE

Oferta tehnica / caiet de sarcini/ proiect

Nr. F115.20/ nr. inregistrare iesiri coresp/ zz.ll.aaaa

(model)


Nr.

Crt.

Denumirea lucrarii

Codul proiectului

Nr de exmplare

transmis

ObsPredator :


Primitor :

Document Info


Accesari: 2850
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )