Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...PROIECTE ECONOMICE Analiza indicatorilor de echilibru financiar patrimonial al S. C. ' RESCON ' S. A.

economie
Universitatea Titu Maiorescu

Bucuresti
PROIECTE ECONOMICEAnaliza indicatorilor de echilibru financiar patrimonial


alS. C. " RESCON " S. A.


Cuprins:


1 CAPITOLUL I. DESCRIEREA sI ISTORICUL SOCIETĂŢII

1.1 Prezentare generala

Scurt istoric

Profilul (obiectul) de activitate

1.4 Evolutia si structura actuala a capitalului social

1.5 Autorizatii de functionare, licente, asigurari

Accesul la amplasamentele societatii si asigurarea cu utilitati

3.3 Volumul vânzarilor si gradul de folosire a spatiului de productie

3.4 Activitatea de aprovizionare

3.5 Informatizarea activitatii

4 DIAGNOSCUL RESURSE UMANE- MANAGEMENT

CAPITOLUL I. DESCRIEREA sI ISTORICUL SOCIETĂŢII

1.1 Prezentare generala


·   &nbs 17217q162r p;   Denumire: S. C. " RESCON " S. A.;

·   &nbs 17217q162r p;   Sediu administrativ: Rm. Vâlcea, Str. Calea lui Traian, Nr. 58, judetul

Vâlcea, cod postal 1000;

·   &nbs 17217q162r p;   Numar de înmatriculare la Registrul Comertului: J38/2481/1997;

·   &nbs 17217q162r p;   Cod unic de înregistrare 9441000, atribut fiscal RO

·   &nbs 17217q162r p;   Cod CAEN 2661 (fabricarea elementelor din beton pentru constructii )

·   &nbs 17217q162r p;   Cod SIRUES: 337120496;

·   &nbs 17217q162r p;   Capital social: 25 000 000 lei;

·   &nbs 17217q162r p;   Reprezentanti legali:

·   &nbs 17217q162r p;   Glavan Florin

·   &nbs 17217q162r p;   Glavan Doina

·   &nbs 17217q162r p;   Mitrache Paraschiv

·   &nbs 17217q162r p;   Glavan Ionel

·   &nbs 17217q162r p;   Glavan Titi.
Scurt istoric

S. C. " RESCON " S. A. a fost înfiintata prin Sentinta Civila nr. 3 082/ 09 04 2003si în baza Statutului si a Contractului de asociere.

S.C. " RESCON " S.A. este înregistrata la Oficiul Registrului Comertului Rm. Vâlcea cu nr. J38/248/1997.

La data înfiintarii capitalul social era în valoare de 5 000 000 lei si se compunea din aport în numerar subscris în cont. Capitalul social se dividea în parti sociale egale în valoare de 10 000 lei, rezultând un numar de 500 de actiuni. Majorarea capitalului social s-a facut în 2001, prin Act aditional cu încheiere de autentificare nr. 1 800/26 05 2001, Notariatul Public " Gutau Mariana " municipiul Rm. Vâlcea, prin suplimentarea aportului în numerar cu 20 000 000 lei. În urma majorarii intervenite, capitalul social în suma de 25 000 000 lei numerar se divide în 2 500 de actiuni nominative si individuale cu o valoare nominala de 10 000 lei actiunea si se distribuie pe actionari dupa cum urmeaza

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   Glavan Florin cu un numar de 2 350 actiuni nominative

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   Glavan Doina cu un numar de 50 actiuni nominative

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   Dumitrache Paraschiv cu un numar de 45 actiuni nominative

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   Glavan Ionel cu un numar de 45 actiuni nominative

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   Glavan Titi cu un numar de 10 actiuni nominative.

Societatea dispune de un activ (teren si constructii ) cu destinatia de " Sectie de prefabricate ", situat în comuna Bujoreni, sat Olteni, judetul Vâlcea ( activ situat la limita de proprietate cu zona industriala Nord a municipiului Rm. Vâlcea ).

In conformitate cu reglementarile în vigoare, societatea si-a preschimbat certificatul de înmatriculare obtinând un cod unic de înregistrare, cu acelasi numar (9441000).Profilul (obiectul) de activitate

Societatea are ca obiect de activitate

Ř   &nbs 17217q162r p; Productie de materiale de constructie, mobilier, produse alimentare

Ř   &nbs 17217q162r p; Prestari servicii : morarit, nutreturi combinate, foraje hidrologice si geotehnice ;

Ř   &nbs 17217q162r p; Comert: en gros .

1.4 Evolutia si structura actuala a capitalului social


lei

Structura capitalului

social
Numerar
Total

Capitalul social este constituit din aporturi în numerar al asociatilor, fiind la limita minima prevazuta de lege, care este de 25 000 000 lei.

1.5 Autorizatii de functionare, licente, asigurari


Societatea a obtinut toate autorizatiile de functionare necesare desfasurarii

activitatii:

·   &nbs 17217q162r p;  autorizatia de functionare;

·   &nbs 17217q162r p;  autorizatia PSI;

·   &nbs 17217q162r p;  autorizatie de protectia muncii;

·   &nbs 17217q162r p;  autorizatie sanitara;

·   &nbs 17217q162r p;  licente de transport;

·   &nbs 17217q162r p;  asigurari de bunuri si accidente;

Accesul la amplasamentele societatii si asigurarea cu utilitati


Cladirile aferente activului " Sectia de prefabricate - Bujoreni ", sunt amplasate în zona industriala Nord a municipiului Rm. Vâlcea, comuna Bujoreni (comuna limitrofa cu municipiul Rm. Vâlcea ), sat Olteni, strada Abatorului, nr.7, judetul Vâlcea.

Amplasamentul dispune de reteaua de energie electrica, sursa proprie de apa, sursa proprie de energie termica. Activul este amplasat la o distanta cca. 250 m fata de drumul European DN 7. (Rm. Vâlcea - Sibiu )

2 DIAGNOSTIC JURIDIC

2.1 Dreptul comercial

Activitatea societatii se adreseaza atât persoanelor juridice cât si persoanelor fizice din judetul Vâlcea si din judetele limitrofe Arges, Olt, Sibiu si Gorj .

Societatea desfasoara activitatea de productie, materiale de constructii, mobilier si produse alimentare, precum si prestari servicii. ( morarit, nutreturi concentrate, foraje geotehnice ).

Dreptul-civil

Cladirea-sediu, hala de prefabricate si terenul aferent sunt proprietatea S.C. " RESCON " S.A. si au fost obtinute în baza contractului de vânzare - cumparare cu încheiere de autentificare nr. 7 770/ 15 03 2000.

Unitatea foloseste ca modalitati de finantare numai surse proprii.

Societatea a încheiat contracte de asigurare pentru mijloacele de transport si cladiri.

2.3 Dreptul fiscal

Societatea este înregistrata la Administratia Financiara a municipiului Rm. Vâlcea si în prezent nu figureaza cu datorii restante, impozitele, taxele, contributii si varsamintele legal datorate sunt achitate la zi. De asemenea societatea a depus toate declaratiile fiscale.


2.4 Dreptul muncii


În cadrul societatii nu exista un regulament de ordine interioara. Personalul societatii este angajat în baza contractelor de munca.

Plata salariilor, a contributiilor la fondul de somaj , la fondul de asigurari sociale si de sanatate s-a efectuat la zi. Pâna în prezent nu s-a semnalat existenta unor conflicte de munca si a unor revendicari ale salariatilor. Toti salariatii sunt angajati cu carte de munca si primesc tichete de masa platite de catre societate.

2.5 Dreptul mediului

Activitatea societatii nu are efecte negative asupra mediului înconjurator.

2.6 Litigii

S.C. " RESCON " S.R.L. nu este implicata în litigii comerciale aflate pe rol la Judecatoria Rm Vâlcea sau Tribunalul Vâlcea.


3 DIAGNOSTIC OPERAŢIONĂL

3.1. Organizarea activitatii

3.1.1 ACTIVITATEA DE PRODUCTIE

Activitatea de productie se desfasoara într-un spatiu de 360 mp dotat corespunzator pentru productia de materiale de constructie (B.C.U. - betoane celulare uscate ).

Activitatea se desfasoara intr-un singur schimb, echipa având în componenta un maistru si trei muncitori absolventi ai liceului de specialitate. Volumul de productie a crescut an de an dublându-se la nivelul fiecarui an de productie, iar în anul 2007 sunt premize de crestere cu 50 % fala de anul 2008.

Se mai poate mentiona urmatorul fapt: peste 60 % dintre salariati sunt posesori de carnet de conducere pentru categoriile B.C si D.


3.1.2 ACTIVITATEA DE PRESTĂRI SERVICII


Activitatea de prestari servicii se desfasoara în cadrul societatii de la data înfiintarii acesteia si consta în :

activitatea de morarit ;

activitatea de producere a nutreturilor concentrate

Pentru activitatea de morarit si producerea de nutreturi combinate este angajat un singur muncitor calificat, care îsi desfasoara activitatea într-un singur schimb.

Activitatea de prestari servicii se desfasoara intr-un spatiu cu o suprafata de 250 mp, compartimentat în spatiu de productie, depozitare si birouri (birou tehnic - producere si birou facturare - depozitare diverse )

3.2 Asigurarea calitatii serviciilor

Produsele de constructii de tip B.C.U (beton celular usor) au Certificat de Calitate cu parametri rezultati în urma analizelor efectuate de Institutul National de Cercetare în Constructii Bucuresti. Certificatul de calitate este eliberat pe loturi cu cantitati de 300 mc.

Atât instalatia de producere cât si produsele de constructii au certificatul de atestare eliberat de MLPAT si îndeplinesc Normele Europene, fiind considerate în acelasi timp si produse ecologice.

3.3 Volumul vânzarilor si gradul de folosire a spatiului de productie

Principalele grupe de produse vândute în anul 2003 sunt reprezentate de materialul de constructie de tip B.C.U. cu o pondere de 98 % , pavele cu o pondere de 0,25 % si diverse materiale de morarit si de producerea a nutreturilor concentrate cu o pondere de


PRODUSE

VĂNZĂRI

(mii lei)

PONDEREBeton celular usorPaveleAlteleTOTAL (mii lei)
   

Fig. 1 Graficul cu ponderea vânzarilor pe produse


Productia de materiale de constructii, ca si activitatea de constructii este sezoniera. Din analiza datelor aferente cifrei de afaceri lunare se constata o crestere a vânzarilor începând cu luna martie ajungând la valori maxime în luna iunie, dupa care se înregistreaza o descrestere a vânzarilor.

Analizând datele din tabelul de mai jos se observa o buna utilizare a suprafetei în perioada mai - octombrie 2008 prin cresterea productiei si vânzarilor de materiale de constructii.

Luna

Cifra de afaceri din

activitatea de

exploatare

( mii lei)

Suprafata spatiului

( 295,55 mp)

Indicator de

utilizare a spatiului

(mii lei

Ian - 2003
Feb - 2003
Mar
Apr
Mai
Iun - 2003
Iul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
3.4 Activitatea de aprovizionare

Activitatea de aprovizionare se desfasoara ritmic, în baza contractelor încheiate cu un numar restrâns de furnizori - producatori de pe piata interna - care sunt alesi în functie de raportul calitate - pret al produselor pe care le desfac.

Politica de contractare vizeaza cumpararea unor cantitati mari de produse cu avantajul obtinerii de discount în functie de cantitate.

Deciziile în ceea ce priveste intervalele de timp la care se face aprovizionarea, precum si cantitatea în care se achizitioneaza produsele, sunt luate de patronul firmei. Plata produselor se face de obicei prin virament bancar si cecuri

Furnizorii de la care societatea se aprovizioneaza în ritm impus de cererea pietei sunt:

·   &nbs 17217q162r p;    LAFARGE Târgu Jiu

·   &nbs 17217q162r p;    CIMUS S.A. Câmpulung Arges ;

·   &nbs 17217q162r p;    ROMCIM Fieni Dâmbovita.


Celelalte materiale prime, respectiv nisipul si otel beton OB 37, nu reprezinta o problema în aprovizionare. În zona municipiului Rm. Vâlcea sunt 6 unitati de balastiera si un numar foarte mare de societati care aprovizioneaza fier beton direct de la producator. Aprovizionarea se face ritmic si nu ridica probleme deosebite.3.5 Informatizarea activitatii

Societatea are în dotare doua IBM PC 486 necesare activitati curente iar în curând pentru automatizarea activitati va dispune de un calculator complex de procesarea informatiilor.

4 DIAGNOSCUL RESURSE UMANE- MANAGEMENT

4.1 Dimensiunea si structura potentialului uman

4.1.1 Structura, vechimea si vârsta personalului

Personalul angajat

Natura munca

Vechimea în unitate

Sexul

Vârsta


Administrator

Contract de munca

3 ani

masculin


Contabil

Contract de munca

3 ani

feminin


Gestionar

Contract de munca

3 ani

feminin


Gestionar

Contract de munca

3 ani

feminin


Gestionar

Contract de munca

3 an

feminin


sofer

Contract de munca

3 an

masculin


sofer

Contract de munca

2 an

masculin


Maistru

Contract de munca

2 an

masculin


Muncitor calificat

Contract de munca

1 an

masculin


Muncitor calificat

Contract de munca

1 an

masculin


În cadrul societatii " RESCON " S.A îsi desfasoara activitatea 10 salariati , angajati cu contract de munca nedeterminata. La desfasurarea activitatii, pe lânga personalul salariat îsi mai aduc aportul si o parte din asociati, fara a fi retribuiti.


Patronul societatii conduce efectiv afacerea si conform prevederilor legale în vigoare are încheiat un contract de munca cu societatea.

Evolutia în timp a personalului sub aspect cantitativ a fost ascendenta. Personalul societatii, angajat în functie de pregatirea în domeniu, este tânar, vârsta minima fiind 20, iar cea maxima de 46 ani, iar vârsta medie de 29 ani.

Managementul societatii este asigurat de administratorul general ( 46 ani ), cu studii superioare( inginer geolog si geofizic). Personalul operativ este calificat în activitatea pe care o presteaza.

In tabelul de mai jos prezentam structura pe grupe de vârsta a personalului firmei:

Salariat

Vârsta (ani
Personal de conducerePersonal administrativPersonal operativ( soferi)Personal operativ din prestari serviciiTotal

Pondere în total
Se constata ca personalul cu vârsta cuprinsa între 20 - 25 ani are ponderea cea mai ridicata (33,3%).

   


Fig. 1.2 Structura pe vârste a personalului firmei


4.1.2 Analiza comportamentului potentialului uman


Forta de munca este caracterizata prin stabilitate, pâna în prezent neînregistrându-se cazuri de plecari din proprie initiativa ale personalului angajat, fara acordul conducerii si nici conflicte de munca.

Analiza eficientei utilizarii potentialului uman

mii lei


Indicator

Cifra de afaceri

Nr. pers. operativ

Productivitatea medie

Analizând datele din tabelul de mai sus se poate constata ca la o usoara crestere a numarului de persoane ce îsi aduc aportul la desfasurarea activitatii se obtine o crestere importanta a cifrei de afaceri. Astfel, fata de 2002 productivitatea medie a crescut în 2008 de 1,48 ori, iar fata de anul anterior, cresterea a fost de 1,93 ori.

4.1.4. Nivelul de salarizare si motivarea personalului

Având în vedere gradul ridicat al somajului în judetul Vâlcea, orientarea politicii de salarizare merge spre salariu mediu pe economie. În activitatea de productie si prestari servicii, nivelul de salarizare este înca sub salariul mediu pe economie.

Personalul angajat la S.C. " RESCON " S.A. Rm. Vâlcea mai beneficiaza de câte o prima ( sarbatori traditionale - zile de aniversare si la zile onomastice ). Stabilitatea fortei de munca se datoreaza si faptului ca exista o relatie amiabila între salariati si conducere iar mediu general este propice desfasurarii activitatii.

În afara de drepturile salariale, salariatii mai primesc si tichete de masa. Prezentam mai jos structura si componentele nivelului de salarizare din luna decembrie 2003

Personalul angajat

Nr. de ore lucratoare-zi

Salariu net (lei)

Administrator

8 ore


Contabil

4 ore


Gestionar

8 ore


Gestionar

8 ore


Gestionar

8 ore


Maistru

8 ore


Muncitor calificat

8 ore


Muncitor calificat

8 ore


Sofer

8 ore


Sofer

8 oreDesi salariul nu este suficient de motivant, s-a înregistrat o stabilitate a personalului, datorita urmatorilor factori:

·   &nbs 17217q162r p;    Nivelul ridicat al somajului în zona(rata somajului 13,6 %)

·   &nbs 17217q162r p;    Conditii de munca deosebite ( ambiant placut) ;

·   &nbs 17217q162r p;    Relatiile amiabile cu conducerea, caracterizata printr-o buna comunicare

·   &nbs 17217q162r p;    Inexistenta conflictelor de munca .

4.1.5 Analiza conditiilor de munca

Activitatea societatii nu implica riscuri majore. Personalului angajat i s-a facut instructajul de protectia muncii conform legislatiei în vigoare.

Conditiile de munca sunt deosebit de bune; spatiul fiind nou, dotat cu mobilier comercial, modern, telefon, calculator conectat la fax, televizor, grup sanitar modern, etc.

4.2 Analiza managementului

4.2.1 Tipul de management practicat

Structura organizationala a firmei cuprinde doua nivele: administrator (actionar majoritar) si personal operational. Fluxul de informatii circula usor de la un nivel la altul, este dinamic, iar controlul este direct.

Managerul, pe lânga autoritatea formala derivata din pozitia de patron are si o autoritate autentica, derivata din personalitatea conducatorului care inspira respect spontan, antreneaza subordonatii fara constrângere, imprima disciplina voluntara.

4.2.2 Ierarhizarea obiectivelor

O sarcina de mare responsabilitate pentru managementul firmei o constituie stabilirea obiectivelor. Conducerea S.C. " RESCON " S.A. si-a propus atragerea de clienti noi atât pentru activitatea de transport cât si pentru activitatea de service auto si implicit cresterea cifrei de afaceri.

5 DIAGNOSTIC COMERCIAL

5.1 Analiza mediului extern

Nu este cazul, deoarece societatea opereaza numai în România, si nu intentioneaza sa-si extinda activitatea în afara granitelor tarii în urmatorii cinci ani.

Societatea este specializata în productia de materiale de constructie si prestari servicii.

5.2.1 Piata societatii

Datorita produselor si serviciilor de calitate si a preturilor practicate se adreseaza atât persoanelor fizice cât si persoanelor juridice.

Societatea intentioneaza sa-si extinda activitatea si sa abordeze un nou segment de piata, si anume distribuirea marfurilor prin supermarketuri.

5.2.2 Clientii societatii


Beneficiarii produselor realizate, precum si ai serviciilor prestate de societatea analizata sunt persoanele fizice, care acopera 75 % din cifra de afaceri iar persoane juridice diferenta de 25%.

Atât pentru activitatea de productie cât si pentru cea de prestatie plata se face cash sau prin cecuri.

5.2.3 Concurenta societatii

Desi în aceasta zona sunt mai multe societati comerciale cu acelasi obiect de activitate, succesul firmei " RESCON " S.A. este dat de urmatorii factori:

·   &nbs 17217q162r p;    raportul calitate/pret al serviciilor prestate;

·   &nbs 17217q162r p;    accesul la forta de munca calificata;

·   &nbs 17217q162r p;    echipamentele tehnologice performante din dotare;

·   &nbs 17217q162r p;    rapiditatea în prestarea serviciilor.

6 DIAGNOSTIC FINANCIAR- ECONOMIC

6.I Prelucrarea informatiilor contabile, grupari, regrupari de date, calculul indicatorilor

6.1.1. Situatiile anuale ale societatii (contabile)

Bilantul contabil in cei 4 ani analizati se prezinta astfel:


ACTIV

1.Active imobilizate

Terenuri

Constructii

Echipamente tehnologice

Mijloace de transport

Alte imobilizari corporale

Imobilizari necorporale

2.Active circulante:

2.1.Stocuri

2.2.Alte active circulante

Clienti-pana intr-un an

Disponibilati banesti

3.Conturi   de regularizare si asimillate

Cheltuieli in avans

4.Prime privind ramursarea obligatiunilor

TOTAL ACTIV

PASIV

1.Capitaluri proprii

2.Provizioane pt.riscuri si cheltuieli

3.Datorii

Imprumuturi si datorii asimilate

Furnizori-pana intr-un an

Dividende

Alte   datorii

4.Conturi   de regularizare si asimilate

TOTAL PASIV

Contul de profit si pierdere se prezinta astfel:


Contul de profit si pierdere

I.Venituri din exploatare:

Venituri servicii

Productia vinduta

Cifra de afaceri

II.Cheltuieli pt.exploatareCheltuieli cu marfurile

Cheltuieli materii prime,

Cheltuieli materiale

Cheltuieli cu energia si apa

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli materiale-total

Cheltuieli lucrari executate,..

Cheltuieli cu impozite si taxe

Cheltuieli cu remunerarea personalului

Cheltuieli cu asiguri sociale personal

Cheltuieli cu personalul-total

Alte cheltuieli de exploatare

Cheltuieli cu amortizari si provizioane

A.Rezultatul din exploatare (I-II)

Profit din exploatare

Pierdere din exploatare

III.Venituri financiare -total

Venituri din dobinzi

IV.Cheltuieli financiare-total

B.Rezultatul financiar

Profit financiar

Pierdere financiara

C.Rezultatul curent din exploatare(A+B)

Profit curent din exploatare

Pierdere curenta din exploatare

V.Venituri exceptionale

VI.Cheltuieli exceptionale

D.Rezulatul exceptional

Profit exceptional

Pierdere exceptionala

VII.Venituri   totale

VII.Cheltuieli totale

E.Rezultatul brut al exercitiului

Profit brut

Pierdere bruta

Impozit pe profit

F.Rezultatul net al exercitiului

Profit net

Pierdere neta

6.1.2. Indicatorii de echilibru financiar

Realizarea echilibrului financiar presupune capacitatea întreprinderii de a genera disponibilitati.

Principalii indicatori pentru calcularea echilibrului financiar sunt:

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; fondul de rulment total (FRT);

·   &nbs 17217q162r p;    fondul de rulment net global (FRNG);

·   &nbs 17217q162r p;    fondul de rulment propriu (FRP);

·   &nbs 17217q162r p;    Gradul de acoperire a activelor circulante cu capitaluri proprii (GrAc)

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; necesarul de fond de rulment (NFR);

·   &nbs 17217q162r p;    trezoreria neta (TN);


Fondul de rulment reprezinta volumul resurselor permanente de finantare a activitatii de exploatare.

Deoarece societatea nu are angajate credite, si nici nu are in bilant provizioane pentru riscuri si cheltuieli, capitalurile permanente sunt egale cu cele proprii, iar fondurile de rulment corespunzatoare sunt de asemenea egale.

Relatii de calcul:

FRT = TOTAL ACTIVE ACTIVE IMOBILIZATE


FRNG = CAPITAL PERMANENT ACTIVE IMOBILIZATE


FRPR = CAPITAL PROPRIU ACTIVE IMOBILIZATE

GrAc = FRPR / FRT

Necesarul de fond de rulment reprezinta nevoia de capital pentru finantarea ciclului de exploatare.

Relatia de calcul a acestui indicator este:

NFR = STOCURI + CREANTE +ACTIVE DE REGULARIZARE-DATORII CURENTE -PASIVE DE REGULARIZAT

Trezoreria neta reprezinta surplusul sau deficitul de lichiditatii generat de activitatea firmei.

Relatiile de calcul ale acestui indicator sunt:

TN = FRG - NFR

CF (Cash -flow) =TNN - TNN-1mii Iei

Denumire indicator

Capital propriu

Capital permanent

Active imobilizate

Stocuri

 

Creante

 

Datorii nebancare, din care:

 

Furnizori

 

Alte datorii

 

Disponibilitati

 

Fond de rulment propriu

 

Fond de rulment permanent

 

Necesarul de fond de rulment

 

Trezoreria neta  

 

Cash flow

 

Fondul de rulment are valori negative ceea ce arata faptul ca volumul resurselor permanente de financiare a activitatii de exploatare sunt insuficiente pentru asigurarea investitiilor de exploatare.Necesarul de fond de rulment este de asemenea negativ, deoarece finantarea activitatii curente s-a facut pe seama cresterii mult mai rapide a datoriilor fata de stocuri si creante.

Trezoreria neta in toata perioada analizata a înregistrat valori pozitive, care au crescut exponential, ceea ce reflecta un excedent de lichiditati.

6.1.3 Indicatorii utilizati pentru analiza financiara


Indicator

Formula de calcul

valoare recomandata

1.Ratele structurii activului1.1.Rata activelor imobilizate (Rai)

R ai =Active imobilizate/Total active(AI/AT)


1.2.Rata activelor circulante (R ac)

R ac =Active circulante/Total active(AC/AT)


2.Ratele structurii pasivului2.1. Rata stabilitatii financiare (Rsf)

Rsf=Capital permanent /Pasiv total (Kper/Pt)


2.2. Rata autonomiei financiare globale (Rafg)

Rafg=Capital propriu /Capital total (Kpr/Kt)


2.3. Rata autonomiei financiare la termen (Raft)

Raft=Capital propriu /Capital permanent(Kpr/Kper)Raft=Capital propriu /Datorii pe termen mediu si lung(Kpr/Dtml)

>1

2.4.Rata de indatorare globala

Rig=Datorii totale /capital total(Dt/Kt)


2.5.Rata de indatorare la termen (Rit)

Rig=Datorii pe termen mediu si lung /capital permanent (Dtml/Kper)

>0.5


Rig=Datorii pe termen mediu si lung /capital propriu (Dtml/Kpr)

<1

2.5.Rata datoriilor de   exploatare(Rde)

Rde=Datorii de exploatare /Total datorii (De/Dt)Rde=Datorii de exploatare /Capital total (De/Kt)


3.Indicatori de lichiditate3.1.Lichiditatea generala (globala) (Lg)

Lg =Active circulante curente (sub 1 an) / Datorii curente( exigibile pe termen scurt)


3.2.Lichiditatea curenta (intermediara ) (Lc)

Lc =(Active circulante curente- Stocuri) / Datorii curente


3.3.Lichiditatea la vedere (imediata ) (Lv)

Lv =Disponibilitati / Datorii exigibile imediat


3.4.Solvabilitatea generala (Sg)

Sg =Active totale/ Datorii totale

>2

3.5.Solvabilitatea patrimoniala (rata autonomiei financiare) (Sp)

Sp =Capital propriu/ Capital total

min 0.3; normal 0.5-0.6

4. Indicatorii echilibrului financiar4.1. Rata autonomiei financiare (Rd)-se coreleaza cu rata levierului

Rd=Capital propriu /Capital permanent(Kpr/Kper)


4.2.Coeficientul total de indatorare"Rata levierului" (L)

L=Datorii totale / Capitaluri proprii

< 1

4.3.Rata de finantare a stocurilor (Fs)

Fs =Fond de rulment(Capital permanent - Active imobilizate) / StocuriFs =Capital permanent / Stocuri


4.4.Rata capitalului propriu fata de activele imonilizate (Raim)

Raim = Capital propriu/ Acrtive imobilizate


4.5.Rata datoriilor totale (de indatorare totala) ( Rig)

Rig=Datorii totale /Capital total(Dt/Kt)


4.6. Rata de rotatie a obligatiilor (Ro)

Ro =Cifra de afaceri /Media datoriilor totaleDurata unei rotatii in zile =360 /Ro

60 zile

5.Indicatori de gestiune5.1.Rotatia activului total (Rat)

Rat =Cifra de afaceri /Active totaleDurata in zile =360/Rat


5.2.Eficienta imobilizarilor corporale (Eic)

Eic =Cifra de afaceri/ Imobilizari corporale


5.2.1.Rata de uzura a imobilizarilor corporale (Ru)

Ru =Amortizari/ Imobilizari corporale


5.2.2.Rata de modernizare a imobilizarilor corporale (Rm)

Rm =Investitii/ Imobilizari corporale


5.3.Rotatia activelor circulante (Nr)

Nr =Cifra de afaceri /Active circulanteDurata in zile =360/Nr


5.3.1.Rotatia stocurilor (Rs)

Rs =Cifra de afaceri /Media stocurilorDurata in zile =360/Rs


5.3.2.Durata medie de recuperare a creantelor (Rc)

Rc =Cifra de afaceri /Media creantelor totaleDurata in zile =360/Rc


6.Indicatori de rentabilitate6.1.Rata rentabilitatii economice (Rre)

Rre= Profit brut/Capital permanent


6.2.Rata rentabilitatii financiare (Rrf)

Rrf= Profit Net/Capital propriu


6.3.Rata rentabilitatii comerciale (Rc)

Rc= Profit Net/Cifra de afaceri


6.4.Rata rentabilitatii capitalului investit (Rci)

Rci= Profit Net/Activ total


6.5.Rata rentabilitatii resurselor consumate (Rrc)

Rrc= Profit Net/Cheltuieli totale


6.6.Punctul critic al rentabilitatii (Pcr)(pragul de rentabilitate)

Pcr = Suma cheltuielilor fixe /(1+Gv) ; Gv= (greutatea specifica a cheltuielilor fixe in cifra de afaceri)


7.Indicatorii fondului de rulment net global7.1.Fondul de rulment global (Fr Ng)

Fr Ng =Capital permanent - Active imobilizate


7.2. Necesarul (nevoia ) de fond de rulment (N ft)

Nfr = Stocuri + Creante -Datorii pe termen scurt


7.3.Fluxul de lichiditati (Cash flow)

CF = TN 1-TN 0


Trezoreria neta

TN= Fondul de rulment- Necesarul de fond de rulmentDin analiza acestor rate se constata urmatoarele aspecte:


·   &nbs 17217q162r p;    deoarece compania nu a apelat la credite , capitalul total este egal cu cel permanent , ca si cu cel propriu

·   &nbs 17217q162r p;    in ceea ce priveste structura activului, se constata reducerea constanta a ponderii activelor imobilizate, precum si cresterea rapida a ponderii creantelor si a disponibilitatilor in total active-acesta satorita unui grad destul de redus de inzestrare tehnica, ce poate fi imbunatatit, mai ales pe seama excesului de lichiditati.

·   &nbs 17217q162r p;    Analiza structurii pasivului arata cresterea foarte rapida a ponderii datoriilor in total active, datorata in principal datoriilor catre furnizori si a dividendelor de achitat; acesta a condus la majorarea dramatica aratei datoriilor din exploatare

·   &nbs 17217q162r p;    Analiza ratelor de lichiditate arata valori insuficiente fata de cele general acceptate, din cauza valorii exagerat de mari a datoriilor-dar compania nu a apelat la credite, si are un flux de lichiditati pozitiv crescator, de accea nu consideram ca ar fi o problema in viitorul apropiat.

·   &nbs 17217q162r p;    Din aceeasi cauza, solvabilitatea generala este in scadere, si mult sub valorile admisibile (intre 1.35-1.07, fata de 2); deoarece compania nu a apelat la credite, nici aceasta nu reprezinta o problema.

·   &nbs 17217q162r p;    In privinta indicatorilor de echilibru, se constata un dezechilibru accentuat in privinta ratei de finantare a stocurilor, precum si a coeficientului total de indatorare ; o majorare a capitalului permanent prin angajarae unui credit pe termen mediu este insa oricand posibila, astfel ca situatia este sub control

·   &nbs 17217q162r p;    Durata rotatiei datoriilor (in zile) a crecut constatnt -aspect pozitiv, realizat printr-o negociere mai buna a contractelor cu furnizorii, fara aplati penalizari de intirziere

·   &nbs 17217q162r p;    Se constata o imbunatatire a rotatiei activului total, care este inca mult sub limita admisibila.

6.2 ANALIZA SWOT

În urma analizei diagnostic se desprind urmatoarele:

·   &nbs 17217q162r p;    Puncte tari

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Accesul la informalii prin utilizarea calculatorului;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Aportul actionarului majoritar la desfasurarea activitatii;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Stabilitatea personalului;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Inexistenta conflictelor de munca;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Raportul calitate/pret al serviciilor prestate este bun;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Spatiul pentru desfasurarea activitatii de productie este proprietatea societatii;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Accesul la forta de munca calificata;

Cresterea cifrei de afaceri;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Remunerarea întreprinderii are o proportie însemnata (peste 50%

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Durata de încasare a creantelor este mica;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Durata de plata a obligatiilor este mare

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Cresterea productivitatii muncii în ultimii doi ani

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Preturi de vânzare mai mici decât ale concurentei

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Deservire rapida la comenzi ferme

Puncte slabe

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Lichiditatile firmei sunt insuficiente;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Lipsa unor utilitati (retea de canal, retea de gaze)

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Nu se face export cu produsele firmei

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Cheltuieli cu personalul ridicate

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Nu beneficiaza de spor de vechime

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Prestarile de servicii nu se realizeaza pe întregul an calendaristic în aceeasi masura;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;    Productivitatea muncii are o crestere nesemnificativa


·   &nbs 17217q162r p;    . Oportunitati

·   &nbs 17217q162r p;   Riscuri

Instabilitatea legislatiei;

·   &nbs 17217q162r p;    Concurenta ;


6.3 STABILIREA - PREMISELOR - PRIVIND ACTIVITATEA VIITOARE


În stabilirea premiselor pentru activitatea viitoare s-au luat în considerare informatiile rezultate din analiza situatiei istorice din ultimii ani. Pentru elaborarea previziunilor

s-au retinut urmatoarele aspecte rezultate din analiza economico - financiara


·   &nbs 17217q162r p;    Cifra de afaceri a crescut în fiecare an anul de referinta în cazul nostru fiind 2008. Pentru elaborarea variantei conservatoare previzionam o crestere constata a cifrei de afaceri cu 20 % în fiecare an, iar pentru varianta dinamica, având în vedere oportunitatile mediului extern, previzionam o crestere ascendenta fata de anul anterior cu 20 % ;

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; Durata rentabilitatii si marja în care variaza valoarea acesteia

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; Mentinem numarul de salariati întrucât în anul 2007 acesta era supradimensionat

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; Prevedem o crestere a ponderii cheltuielilor salariale

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; Elaborarea previziunilor se bazeaza pe modelul determinat de piata care porneste de la evolutia cifrei de afaceri si a structurii costurilor, printr-o abordare în conditii de risc. În cadrul previziunilor vom analiza aceasta abordare deoarece cunoastem variabilele ce se vor modifica si variatia acestora cu o anumita probabilitate

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; Durata pe care se fac previziunile este de doi ani

·   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p;   &nbs 17217q162r p; S- a impus realizarea unui singur scenariu în analiza societatii

Scenariu de previziuni optimist (varianta dinamica) în care rata de actualizare s-a stabilit pornind de la rata dobânzii fara risc la depozite bancare în valuta cu un nivel mediu de 4 % la care s-a adaugat un risc suplimentar de 1 % datorita instabilitatii legislatiei financiare.loading...
Document Info


Accesari: 4205
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )