Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Reglementari legale din domeniul impozitului pe salarii

economie


Reglementari legale din domeniul impozitului pe salariiLegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003.Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.281 din 30 decembrie 2004.

Legea nr. 163/2005 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 466 din 1 iunie 2005.

Hotararea Guvernului nr. 84/2005 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 147 din 18 februarie 2005.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 19/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza incepand cu luna ianuarie 2005, potrivit prevederilor art. 56 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 39 din 12 ianuarie 2005.

Rectificare nr. 19/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 86 din 26 ianuarie 2005.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.016/2005 privind aprobarea deducerilor personale lunare pentru contribuabilii care realizeaza venituri din salarii la functia de baza, incepand cu luna iulie 2005, potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si ale Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 668 din 27 iulie 2005.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale,publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 414 din 17 mai 2005.

Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.121 din 29 noiembrie 2004.

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.128 din 30 noiembrie 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005 nr. 512/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004.

Legea Codul muncii nr. 53/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 72 din 5 februarie 2003.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 65/2005 privind modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 576 din 5 iulie 2005.

Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003.

Ordinul ministerului muncii si solidaritatii sociale nr. 76/2003 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003.

Contract colectiv de munca unic la nivel national pe anii 2005 - 2006, incheiat conform art. 10 si 11 din Legea nr. 130/1996, republicata, inregistrat la Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei cu nr. 20.01/31.01.2005, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea a V-a, nr. 1 din 22 februarie 2005.

Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003.

Legea protectiei muncii nr. 90/1996, republicata, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 47 din 29 ianuarie 2001.

Legea nr. 194/2005 pentru modificarea si completarea Legii protectiei muncii nr. 90/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 592 din 8 iulie 2005.

Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001.

Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 260 din 13 iulie 1998.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 33/2005 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 119 din 7 februarie 2005.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 542/2005 privind stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul II 2005, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 687 din 1 august 2005.

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei si al ministrului finantelor publice nr. 250/180/748/2004 privind incadrarea in activitatea de creatie de programe pentru calculator, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 573 din 29 iunie 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 45/2003 privind finantele publice locale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 431 din 19 iunie 2003.

Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 129/2004 pentru modificarea Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.

Ordinul comun al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii nr. 848/1.687/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002  privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 22 din 7 ianuarie 2005.

Hotararea Guvernului nr. 2.269/2004 privind aprobarea Normelor metodologice de calcul al contributie de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 5 din 4 ianuarie 2005

Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002.

Legea nr. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 338 din 19 aprilie 2004.

Legea nr. 580/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.214 din 17 decembrie 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 838 din 20 noiembrie 2002.

Ordonanta Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 798 din 30 august 2004.

Legea nr. 583/2004 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 93/2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.228 din 21 decembrie 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 38/2005 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 425 din 19 mai 2005.Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurari sociale de sanatate, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 645 din 21 iulie 2005.

Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 139/2004 privind modificarea art. 26 alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2005, nr. 512/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.280 din 30 decembrie 2004.

Ordonanta Guvernului nr. 61/2004 pentru modificarea alin. (1) al art. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 741 din 17 august 2004.

Legea asigurarilor private de sanatate nr. 212/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i,Partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2004 pentru modificarea si completarea unor dispozitii cuprinse in acte normative din domeniul sanitar, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 806 din 1 septembrie 2004.

Legea nr. 376/2004 privind bursele private, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 899 din 4 octombrie 2004.

Ordinul comun al ministrului finantelor publice si al ministrului educatiei si cercetarii nr. 1.759/5.371/2004 pentru aprobarea Instructiunilor de aplicare a Legii nr. 376/2004 privind bursele private, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.151 din 6 decembrie 2004.

Legea nr. 249/2004 privind pensiile ocupationale, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 600 din 5 iulie 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50/2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 509 din 15 iunie 2005.

Legea nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 664 din 23 iulie 2004.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 556 din 29 iunie 2005.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 978/2005 privind aprobarea Precizarilor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 59/2005 privind unele masuri de natura fiscala si financiara pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 651 din 22 iulie 2005.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 47/2005 privind unele masuri care trebuie luate pentru punerea in aplicare a Legii nr. 348/2004 privind denominarea monedei nationale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 492 din 10 iunie 2005.

Legea bugetului de stat pe anul 2006, nr. 379/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.151 din 19 decembrie 2005.

Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2006, nr. 380/2005, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 1.150 din 19 decembrie 2005.

Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 89/2006 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 130 din 10 februarie 2006.Ordinul ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei nr. 145/2006 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masa pentru semestrul I 2006, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 199 din 02 martie 2006.

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 144/2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 969 din 01 noiembrie 2005.

Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.064 din 28 noiembrie 2005.

Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 269/2005 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 221/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contributia de asigurari sociale de sanatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 160/2004 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare privind administrarea impozitului pe veniturile persoanelor fizice, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 95 din 02 februarie 2004.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 36/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 91 din 27 ianuarie 2005.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.017 din 29 decembrie 2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006.

Hotararea Guvernului nr. 161/2006 privind intocmirea si completarea registrului general de evidenta a salariatilor, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 172 din 22 februarie 2006.

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 425/2006 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 546/2005 privind modelul si continutul fisei fiscale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 298 din 03 aprilie 2006

Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2.017/2005 pentru aprobarea modelului si continutului unor formulare prevazute la titlul III din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 56 din 20 ianuarie 2006.

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006.

Legea nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou si a tichetelor de cresa, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 446 din 23 mai 2006.

Legea nr. 200/2006 privind constituirea si utilizarea Fondului de garantare pentru plata creantelor salariale, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2006.

Act aditional nr. 710 din 3 aprilie 2006 la Contractul colectiv de munca unic la nivel national pentru anii 2005-2006, inregistrat la Ministerul Muncii, Sanatatii si Familiei sub nr. 20/01/31.01.2005, publicat in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea a V-a, nr. 7 din 02 mai 2006.

Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, publicata in Monitorul Oficial al Romanie 14314t1922o i, Partea I, nr. 470 din 31 mai 2006.Sursa : https://www.contabilul.ro/index.php?pag=a&id=97&s=Comentarii&aid=1420

Document Info


Accesari: 2756
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )