Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Salarii si alte drepturi de personal

economieIII. Salarii # 111u2017b 1;i alte drepturi de personalNr. crt.
Denumire document

Nr. exemp.


Opera# 111u2017b 5 111u2017b ;iuni efectuate de alte compartimenteTermene


Opera# 111u2017b 5 111u2017b ;iuni efectuate de Serviciul Financiar(Biroul salarii),

sau de Serv.Contabilitate


-Sucursala Marf 111u2017b 9; Gala# 111u2017b 5 111u2017b ;i

-Serviciul R.U

-întocme# 111u2017b 1;te pontajul pe locuri de munc 111u2017b 9; # 111u2017b 1;i completeaz 111u2017b 9; toate rubricile cerute de formular (persoana desemnat 111u2017b 9; de # 111u2017b 1;eful serviciului )

-se pred 111u2017b 9; la Serv.Financiar chenzinal la 15 111u2017b # 111u2017b 1;i 30 ale lunii

-calculeaz 111u2017b 9; drepturile de salarii conform pontajului


Stat de retribu# 111u2017b 5 111u2017b ;ii


-Sucursala Marf 111u2017b 9; Gala# 111u2017b 5 111u2017b ;i

-Director sau înlocuitor

-Contabil Sef sau persoana împuternic. s 111u2017b 9; acorde viza CFP

-se semneaz 111u2017b 9; # 111u2017b 1;i # 111u2017b 1;tampileaz 111u2017b 9; pt. aprobarea pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii


- se semneaz 111u2017b 9; pt. CFP # 111u2017b 1;i se # 111u2017b 1;tampileaz 111u2017b 9;  


-se ob# 111u2017b 5 111u2017b ;in semn 111u2017b 9;turile autorizate   cu cel pu# 111u2017b 5 111u2017b ;in 2 zile înainte de data pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii

-întocmirea doc. de plat 111u2017b 9; pe baza datelor transmise pentru luna respectiv 111u2017b 9; (timp lucrat, CO, CM, mod de realiz. a indic. lua# 111u2017b 5 111u2017b ;i în calcul, re# 111u2017b 5 111u2017b ;ineri noi, etc.) - pe baza pontajului

-ob# 111u2017b 5 111u2017b ;inerea listelor de plat 111u2017b 9; finale

-semnarea pt. întocmire, de contabilul de salarii.

-confirmarea realitatii datelor si a exactitatii calculelor prin certificarea in vederea CFP de catre sef birou salarii.

-ob# 111u2017b 5 111u2017b ;inerea semn 111u2017b 9;turilor autorizate .

-transmiterea statului de plat 111u2017b 9; pt. plata salariilor la casierul desemnat

-efectuarea pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii de c 111u2017b 9;tre casieria unit 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii sau casierul desemnat

-înregistrarea în contabilitate a documentului, ca anex 111u2017b 9; la ex. 2 al registrului de cas 111u2017b 9;

-arhiveaz 111u2017b 9; documentele


Lista de avans chenzinal


-Sucursala Marf 111u2017b 9; Gala# 111u2017b 5 111u2017b ;i

-Contabil sef sau persoana împuternic. cu acordarea

vizei CFP .

-se semneaz 111u2017b 9; pentru aprobarea pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii # 111u2017b 1;i se # 111u2017b 1;tampileaz 111u2017b 9;

-se semneaz 111u2017b 9; pentru control financiar preventiv # 111u2017b 1;i se # 111u2017b 1;tampileaz 111u2017b 9;-se ob# 111u2017b 5 111u2017b ;in semn 111u2017b 9;turile autorizate   cu cel pu# 111u2017b 5 111u2017b ;in 2 zile înainte de data pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii

-întocmirea doc. de plat 111u2017b 9; pe baza datelor din foaia colectiv 111u2017b 9; de prezen# 111u2017b 5 111u2017b ; 111u2017b 9; # 111u2017b 1;i pe baza certificatelor de concedii medicale

-rularea final 111u2017b 9; # 111u2017b 1;i ob# 111u2017b 5 111u2017b ;inerea listelor de avans chenzinal

-efectuarea pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii, la casieria unit 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii

-înregistrarea în contabilitate a pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii, pe baza ex. anexat la ex. 2 al registrului de cas 111u2017b 9;

Lista de îndemniza# 111u2017b 5 111u2017b ;ii pentru CO


-Sucursala Marf 111u2017b 9; Gala# 111u2017b 5 111u2017b ;i

-Contabil Sef sau persoana împuternic. cu CFP


-se semneaz 111u2017b 9; pentru aprobarea pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii # 111u2017b 1;i se # 111u2017b 1;tampileaz 111u2017b 9;

-se semneaz 111u2017b 9; pentru control financiar preventiv # 111u2017b 1;i se # 111u2017b 1;tampileaz 111u2017b 9;
-întocmirea listei de plat 111u2017b 9; pt. C.O.doc. pe m 111u2017b 9;sura plec 111u2017b 9;rii în concediu, înainte de plecare (conform solicit 111u2017b 9;rilor aprobate de conducerea unit 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii)

-înregistr. în contabilit. a concediilor pl 111u2017b 9;tite pe baza ex. anexat la ex. 2 al Registrului de cas 111u2017b 9;

arhivarea documentelor.

5 111u2017b

Certificat de concediu medical


-Sucursala Marf 111u2017b 9; Gala# 111u2017b 5 111u2017b ;i

-se emite de unit 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;i sanitare autorizate # 111u2017b 1;i se înmâneaz 111u2017b 9; persoanei încadrate în munc 111u2017b 9; care îl depune la unitate

-semneaz 111u2017b 9; - Comp. R.U   înscriind vechimea în munc 111u2017b 9; a persoanei titulare de certificat de c.m.

-se semneaz 111u2017b 9; de conduc 111u2017b 9;torul unit 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii

-verific 111u2017b 9; dac 111u2017b 9; are toate semn 111u2017b 9;turile autorizate

-calculeaz 111u2017b 9; drepturile cuvenite si intocmeste lista de plat 111u2017b 9; a salariilor.


Ordin de deplasare (delega# 111u2017b 5 111u2017b ;ie)


-Sucursala Marf 111u2017b 9; Gala# 111u2017b 5 111u2017b ;i

Servicii # 111u2017b 1;i birouri

-se întocme# 111u2017b 1;te de c 111u2017b 9;tre persoana delegat 111u2017b 9; s 111u2017b 9; efectueze deplasarea

-se semneaz 111u2017b 9; de c 111u2017b 9;tre persoana împuternicit 111u2017b 9; s 111u2017b 9; dispun 111u2017b 9; deplasarea

-în timpul deplas 111u2017b 9;rii înso# 111u2017b 5 111u2017b ;e# 111u2017b 1;te persoana delegat 111u2017b 9;

-se semneaz 111u2017b 9; # 111u2017b 1;i se # 111u2017b 1;tampileaz 111u2017b 9; de c 111u2017b 9;tre pers. autorizat 111u2017b 9;, la unitatea la care s-a efectuat deplasarea

-se semneaz 111u2017b 9; pentru verificare, la întoarcerea din deplasare, de c 111u2017b 9;tre # 111u2017b 1;eful de compartiment

-se semneaz 111u2017b 9; de conduc 111u2017b 9;torul locului de munc 111u2017b 9; care a dispus deplasarea pt. aprobare.

-se vizeaz 111u2017b 9; pentru control financiar preventiv # 111u2017b 1;i pentru aprobarea pl 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii

-se semneaz 111u2017b 9; de c 111u2017b 9;tre titularul de avans pentru primirea sumei.

-se prezint 111u2017b 9; decontul pentru verificare.

-se certifica in vederea acordarii vizei CFP.

-se obtine viz 111u2017b 9; CFP de la persoana desemnata sa acorde viza.

-se intocmeste lista de plat 111u2017b 9; care se prezint 111u2017b 9; la casierie pentru plata drepturilor de deplasare sau a diferen# 111u2017b 5 111u2017b ;ei,daca

i s-a acordat avans de trezorerie pentru deplasare.


Centralizatorul statelor de plat 111u2017b 9; sau Cererea de finan# 111u2017b 5 111u2017b ;are
-întocme# 111u2017b 1;te cererea de finan# 111u2017b 5 111u2017b ;are pe baza statelor de plat 111u2017b 9; întocmite în lun 111u2017b 9;

-semneaz 111u2017b 9; pt. întocmire, confirmarea realit 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;ii datelor # 111u2017b 1;i exactitatea calculelor

- înregistreaz 111u2017b 9; în contabilitate obliga# 111u2017b 5 111u2017b ;iile de plat 111u2017b 9; c 111u2017b 9;tre salaria# 111u2017b 5 111u2017b ;i, bugete # 111u2017b 1;i alte unit 111u2017b 9;# 111u2017b 5 111u2017b ;i precum # 111u2017b 1;i re# 111u2017b 5 111u2017b ;inerile din salarii


Fi# 111u2017b 1;a de eviden# 111u2017b 5 111u2017b ; 111u2017b 9; a salariilor
-se întocme# 111u2017b 1;te de Biroul salarii , pe baza statelor de salarii

-nu circul 111u2017b 9;

-se arhiveaz 111u2017b 9; .


Fisa fiscala

(conform OG

nr.7/2001)


Serviciul R.U

~pune la dispozitia Biroului salarii datele

personale ale salariatilor si declaratiile

acestora insotite de docum.justificative

~aduce la cunostinta Biroului salarii orice modificare survenita privind situatia salariatilor.

~intocmeste anual fisa fiscala in baza datelor furnizate de

Serv.R.U ,determinind venitul annual impozabil din salarii si

stabilind diferenta dintre impozitul   calculat la nivelul anului fiscal si cel retinut in cursul anului(anticipat).

~efectueaza regularizarea diferentelor(unde este cazul)in

termenele legale.

~semneaza fisa fiscala pentru intocmire.

~confirma realitatea si exactitatea calculelor,certificind in

vederea acordarii vizei CFP.

~obtine semnaturile autorizate.

~centralizeaza si depune fisele fiscale la organul fiscal teritorial.

~transmite un exemplar al fisei fiscale fiecarui salariat,sub semnatura,iar al treilea exemplar,cu semnatura acestuia,il

arhiveaza.

Document Info


Accesari: 2839
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )