Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Statistica economica – an 2 – test grila

economie


Statistica economica – an 2 – test grila
TRUE/FALSE


A    1. Obiectul de studiu al statisticii il reprezinta fenomenele de masa.


A    2. Legile statistice se manifesta sub forma de tendinta si sunt valabile pentru un ansamblu de unitati individuale.


F    3. Cercetarea statistica nu tine seama de principiile teoriei probabilitatilor si de cerintele legii numerelor mari.


F    4. Fenomenele de masa sunt fenomene simple, previzibile, rezultate din actiunea unui singur factor de influenta.


A    5. Statistica descriptiva vizeaza descrierea starii si variabilitatii colectivitatii statistice, dupa una sau mai multe caracteristici.


F    6. Statistica descriptiva vizeaza estimarea caracteristicilor unei colectivitati pornind de la cunoastere unui esantion si presupune masurarea incertitudinii rezultatelor.


A    7. Conceptul de fenomen de masa, presupune luarea in considerare a urmatoarelor raporturi:

- necesitate si intimplare;

- legea statistica si legea dinamica;

- model statistic si model determinist.A    8. Colectivitatile statistice au un caracter obiectiv si finit iar delimitarea lor presupune definirea elementelor din punct de vedere al continutului, spatiului, timpului si formei de organizare.


A    9. Colectivitatile statice exprima o stare si au o anumita intindere in spatiu, formind un stoc la un moment dat.


A    10. Colectivitatile dinamice exprima un flux, o devenire in timp, caracterizarea lor presupunind inregistrarea elementelor componente pe un interval de timp.F 11. Colectivitatile statice exprima un flux, o devenire in timp, caracterizarea lor presupunind inregistrarea elementelor componente pe un interval de timp.


F 12. Colectivitatile dinamice exprima o stare si au o anumita intindere in spatiu, formind un stoc la un moment dat.


A 13. Caracteristica statistica desemneaza trasatura comuna unitatilor unei colectivitati statistice, retinuta in programul statistic pentru a fi inregistrata.


A 14. Caracteristica statistica se mai numeste si variabila statistica.


A    15. Cercetarea statistica cuprinde totalitatea operatiilor de culegere, observare, sistematizare, prelucrare, stocare, analiza si interpretare a informatiilor.


A 16. Centralizarea datelor statistice necesita ca datele utilizate sa fie compatibile si aditive.


F 17. Centralizarea datelor statistice nu necesita ca datele utilizate sa fie compatibile si aditive.


A 18. Gruparea datelor statistice este o centralizare pe grupe omogene a unitatilor unei colectivitati dupa variatia uneia sau mai multor caracteristici.


F 19. Gruparea datelor statistice este o centralizare pe grupe neomogene a unitatilor unei colectivitati dupa variatia uneia sau mai multor caracteristici.A 20. Caracteristica de grupare este acea insusire care sta la baza impartirii colectivitatii in grupe omogene.


F 21. Caracteristica de grupare nu trebuie sa fie esentiala si nici cu caracter stabil pentru unitatile colectivitatii cercetate.


F 22. Analiza tendintei centrale in seriile de repartitie presupune luare in considerare strict- numai a valorilor individuale.


A 23. Media aritmetica se foloseste in general cind fenomenul supus cercetarii inregistreaza modificari aproximativ constante intr-o progresie aritmetica.


F 24. Media aritmetica ponderata devine reprezentativa atunci cind termenii seriei sunt foarte imprastiati.


A 25. Omogenitatea colectivitatii este o conditie a reprezentativitatii pentru orice tip de marime medie.


A 26. Media armonica se calculeaza din valorile inverse ale termenilor seriei, ca medie simpla sau ponderata.


F 27. Media armonica se calculeazape baza relatiei de produs a termenilor seriei.


A 28. Media patratica se calculeaza prin extragerea radacinii patratice din media aritmetica a patratelor termenilor seriei, ca medie simpla sau ponderata.


F 29. Media patratica se calculeaza prin extragerea radacinii patratice din media geometrica a patratelor termenilor seriei, ca medie simpla sau ponderata.


A 30. Salariul mediu pe ramuri ale economiei nationale este o scala de raport?


F 31. Punctajul obtinut de zece concurenti la un test de cultura generala este o scala nominala?


A 32. Erorile de reprezentativitate sunt specifice cercetarilor prin sondaj


A 33. Intr-o serie de distributie unidimensionala folosim histograma pentru a analiza forma distributiei statistice.


A 34. Frecventele relative sunt marimi relative de structura ca si greutatea specifica.


A 35. Intr-o distributie de repartitie unidimensionala cu intervale egale si variatie continua, centrul de interval este o medie aritmetica simpla intre limitele intervalului.


A 36. Intr-o distributie cu intervale egale si variatie continua, marimea intervalului de grupare este diferenta dintre limitele aceluiasi interval de grupare.


A 37. Frecventele cumulate se formeaza din frecventele absolute ale distributiei studiate.


A 38. Intr-o colectivitate statistica cu structura neomogena si o amplitudine mare se prefera o grupare pe intervale neegale.


A 39. Pentru a analiza forma de variatie a doua caracteristici statice si legaturile dintre ele folosim un tabel combinat.


F 40. Folosim un tabel cu dubla intrare pentru o distributie statistica multidimensionala.


A 41. Distributia statistica bidimensionala se reprezinta grafic cu ,,diagrama norului de puncte'.


A 42. Atunci cand raportam un indicator primar la o baza de raportare insemna ca avem un indicator relativ.


A 43. Compararea datelor statistice prin diferenta o numim marime absoluta.F 44. Raportarea partilor fata de intreg constituie o marime relativa de intensitate.F 45. Raportul dintre doi indicatori observati de natura diferita, intre care exista o relatie de interdependenta formeaza o marime relativa de coordonare.


F 46. Raportul dintre o marime planificata si marimea indicatorului in baza de comparatie este o marime relativa de structura.


A 47. Raportul dintre o marime realizata si cea existenta in baza de comparatie reprezinta o marime relativa a dinamicii.


A 48. Atunci cand raportam suma realizarilor la suma planificarilor pentru perioada curenta, obtinem un coeficient mediu al indeplinirii planului.


A 49. Daca analiza manifestarii unui fenomen de masa poate fi sintetizata intr-un singur nivel reprezentativ ca tendinta centrala atunci vorbim de marimi medii.


F 50. Daca tendinta centrala a unei serii se exprima ca o valoare inversa a mediei aritmetice a termenilor inversati pentru aceeasi serie atunci avem o medie patratica.


F 51. Pentru a reflecta dezvoltarea medie a unui fenomen, trendul trebuie sa nu elimine oscilatiile sezoniere, accidentale, ciclice.


F 52. Oscilatiile sezoniere se repeta rar, in termene largi in jurul trendului.


F 53. Oscilatiile ciclice se repeta la termene mai scurte de un an in jurul componentei trend.


F 54. Variatiile reziduale se repeta la termene scurte, fiind abateri mici de la evolutia fenomenului.


F 55. In cadrul unei SCR de lungime mica, componentele ei sunt combinate aditiv, multiplicativ sau mixt.


F 56. Trendul sintetizeaza variatii sezoniere in orizontul SCR.


F 57. Erorile de reprezentativitate sunt specifice recensamantului ?


A 58. Rezultatele obtinute in sondaj pot fi extrapolate pentru colectivitatea generala.


A 59. Extrapolarea rezultatelor sondajului asupra intregii colectivitati au caracter probabilistic.


A 60. Reprezentativitatea esantionului este o conditie esentiala in sondajul statistic.


F 61. Marimea erorii de reprezentativitate se poate masura numai relativ.


F 62. Daca unitatile extrase nu sunt restituite colectivitatii generale, sondajul este repetat.


F 63. Atunci cand unitatea prelevata este restituita colectivitatii studiate, are sanse de a reintra in esantion, iar sondajul este nerepetat.


F 64. Varianta elementara de sondaj este sondajul tipic.


A 65. Sondajul aleator simplu este o varianta elementara de sondaj.


A 66. Sondajul stratificat este o solutie particulara a sondajului aleator simplu.


F 67. Sondajul aleator simplu urmareste varianta mai multor caracteristici de grupare.


A 68. Proprietatea unei variabile de a lua numai doua valori reprezinta o caracteristica alternativa.A 69. Ponderea unitatilor ce poseda caracteristica in volumul esantio-nului reprezinta frecventa relativa sau media caracteristicii alternative.


A 70. Daca vrem sa obtinem o selectie tipica proportionala a esantioanelor vom tine seama de ponderea unitatilor pe grupe in colectivitatea totala.


F 71. Daca la formarea subesantioanelor se are in vedere gradul de omogenitate al grupelor masurat din abaterea standard, atunci obtinem o selectie tipica optima.


A 72. Prin repartizarea in mod egal a esantionului pe subesantioane obtinem o selectie tipica simpla.


A 73. Daca esantionul s-a format dintr-o colectivitate formata din unitati complexe, avem un sondaj de serii.


A 74. Ipoteza nula este acea ipoteza pe care cercetatorul doreste sa o discrediteze.


A 75. Criteriul de semnificatie este procesul de verificare a unei ipoteze statistice.


A 76. Eroarea de tip I se produce atunci cand respingem ipoteza nula, desi ea este adevarata.


F 77. Eroarea de tip II se produce daca acceptam o ipoteza nula adevarata.


A 78. Riscul vanzatorului este atunci cand comitem o eroare de tip I.


A 79. Adoptam o decizie dupa ce comparam un test calculat cu o valoare tabelara.


A 80. Un test in care cunoastem legea de distributie este un test parametric.


A 81. Daca nu cunosc formele de distributie a populatiei utilizez un test neparametric.


F 82. Pentru a reflecta dezvoltarea medie a unui fenomen, trendul trebuie sa nu elimine oscilatiile sezoniere, accidentale, ciclice.


F 83. Oscilatiile sezoniere se repeta rar, in termene largi in jurul trendului.


F 84. Oscilatiile ciclice se repeta la termene mai scurte de un an in jurul componentei trend.


F 85. Variatiile reziduale se repeta la termene scurte, fiind abateri mici de la evolutia fenomenului.


F 86. Trendul sintetizeaza variatii sezoniere in orizontul SCR.


A 87. Intr-o ancheta statistica se foloseste o scala de la 1 la 10 pentru a masura acordul/dezacordul subiectilor fata de un produs, atunci am folosit o scala de atitudine.


F 88. Cheltuielile cu reclama de sarbatori facute de cateva firme bucurestene le vom analiza ca variabile calitative.


F 89. O caracteristica statistica mai este cunoscuta sub numele de populatie statistica.


F 90. Ne referim la conceptul de data statistica, atunci cand avem o marime numerica concreta a unitatii unei colectivitati statistice.


A 91. Forma concreta de manifestare a unitatii statistice la nivelul unei colectivitati este o variabila aleatoare.


F 92. Recensamantul este o metoda de observare partiala a colectivitatii statistice.


A 93. Recensamantul este o metoda de observare periodica a colectivitatii statistice.


F 94. Ancheta este o observare partiala numai daca se respecta conditia de reprezentativitate.

F 95. Pentru o colectivitate cu un numar mare de valori individuale distincte si o amplitudine mica se recomanda o grupare pe intervale.


A 96. Pentru o colectivitate cu un numar mare de unitati statistice si cu o amplitudine mare se recomanda folosirea formulei lui Shurges pentru a afla marimea intervalului de grupare.


MULTIPLE CHOICE


1. In functie de numarul caracteristicilor, statistica descriptiva poate fi:

a.

unidimensionala (pentru o variabila);

b.

multidimensionala (pentru doua sau mai multe variabile);

c.

toate variantele de mai sus.2. Analiza statistica urmareste:

a.

descoperirea a tot ceea ce este permanent, esential si logic in variatia proceselor statistice;

b.

masurarea influentei factorilor care determina variatii in timp si spatiu;

c.

masurarea influentei factorilor care determina variatii din punct de vedere calitativ;

d.

toate variantele de mai sus.3. Colectivitatea statistica (populatia statistica) desemneaza totalitatea elementelor de aceeasi natura, care:

a.

au o serie de trasaturi esentiale comune;

b.

sunt generate de acelasi complex de cauze esentiale;

c.

toate variantele de mai sus;4. Colectivitatile statistice pot fi:

a.

statice;

b.

dinamice;

c.

toate variantele de mai sus;5. Unitatile statistice nu pot fi:

b.

mixte;6. Caracteristicile statistice se pot clasifica:

a.

dupa continut;7. Caracteristicile statistice se pot clasifica in functie de:

a.

modul de manifestare;

b.

gradul de esentialitate;

c.

natura variatiei caracteristicilor numerice;

d.

a- b- c8. Marimile concrete obtinute din experimente, observatii, numarare, masurare sau calcule se numesc:

b.

date statistice;9. Care este scala pentru care valoarea zero indica absenta completa a caracteristicii urmarite:

d.

scala de raport;
10. Care este scala ale carei variante obtinute pot fi supuse operatiilor matematice?

a.

scala de raport;11. Prelucrarea statistica a datelor presupune:

a.

sistematizarea lor prin gruparea statistica;

b.

calculul indicatorilor;

c.

prezentarea datelor sub forma de tabele, serii si grafice;

e.

a- b- c.


12. Dupa numarul unitatilor inregistrate, observarile statistice nu pot fi:

a.

unice;13. Dupa timpul la care se refera datele, observarea statistica poate fi:

a.

observare curenta;

b.

observare unica;

c.

observare periodica;

d.

a- b- c;14. Tehnica gruparii necesita parcurgerea urmatorilor pasi:

a.

stabilirea numarului de grupe;

b.

alegerea si folosirea caracteristicilor de grupare;

c.

alegerea intervalului de grupare;

e.

a- b- c.15. In functie de numarul caracteristicilor de grupare putem avea grupe:

a.

simple;

b.

combinate;

d.

a- b;16. Cind ne referim la gruparea datelor statistice, notam cu r :

c.

numarul de grupe;17. Cind ne referim la gruparea datelor statistice, notam cu h :

d.

marimea intervalului de grupare;18. Cind ne referim la gruparea datelor statistice, notam cu A:

a.

amplitudinea de variatie;19. Formula lui Sturges este:


a.
20. Marimea intervalului de grupare se calculeaza cu formula:

c.21. Amplitudinea de variatie se calculeaza cu ajutorul formulei:

d.

A = Xmax - Xmin
22. Pentru seriile unidimensionale, exprimate cifric, folosim urmatoarele grafice:

a.

histograma;

b.

poligonul frecventelor;

c.

curba frecventelor;

d.

toate variantele de mai sus;

23. Pentru seriile unidimensionale cu atribut calitativ, folosim urmatoarele grafice:

b.

diagrame de structura;24. Pentru seriile bidimensionale, graficul folosit este:

a.

diagrama norului de puncte(corelograma);25. Cu ajutorul formulei , calculam:

b.

ponderea sau greutatea specifica;
26. Cu ajutorul formulei , calculam:

a.

frecventele
27. Cu ajutorul formulei , calculam:

c.

gradul de realizare a productiei in perioada curenta fata de perioada de baza;
28. Cu ajutorul formulei , calculam:

a.

marimile relative ale sarcinii de plan;
29. Cu ajutorul formulei , calculam:

b.

marimile relative ale realizarii planului;30. Pentru calcularea corecta a mediilor este necesar sa se indeplineasca urmatoarele conditii:

a.

calculul mediilor sa se bazeze pe folosirea unui numar mare de cazuri individualediferite, a caror variatie este intimplatoare in raport cu fenomenul in totalitatea lui;31. Pentru calcularea corecta a mediilor este necesar sa se indeplineasca urmatoarele conditii:

a.

valorile din care se va calcula media sa fie omogene;

b.

alegerea acelei medii care corespunde cel mai bine formei de variatie a caracteristicii cercetate;

c.

calculul mediilor sa se bazeze pe un numar suficient de mare de cazuri individuale diferite;

d.

toate variantele de mai sus;
32. Cu ajutorul formulei , calculam:

c.

media aritmetica ponderata;
33. Relatiile existente intre medii sunt date de inegalitatile:

a.
34. Gruparea judetelor Romaniei dupa numarul total al angajatilor cu studii superioare din ultimii 10 ani este o:

c.

grupare dupa o caracteristica numerica
35. Intr-o serie de valori individuale ale unei variabile numerice, observata intr-o populatie statistica, valoarea modala este:

c.

varianta, pozitiva sau negativa, cu cea mai mare frecventa de aparitie


36. Reprezentativitatea este urmarita, in mod deosebit, in cazul culegerii datelor prin:

b.

sondaje statistice37. Stabilirea precisa si clara a scopului unei observari statistice, totala sau partiala, nu prezinta importanta pentru:

c.

stabilirea scopului cercetarii statistice38. Recensamantul ca metoda de observare statistica:

d.

se organizeaza cu o anumita periodicitate39. Statistica se ocupa de acele fenomene:

d.

care se produc intr-un numar mare de cazuri, prezinta in producerea lor anumite regularitati si care pot fi denumite fenomene de masa40. Scala de interval:

b.

are toate caracteristicile scalei ordinale si in plus, distanta sau diferenta dintre doua numere ale scalei, are semnificatie concreta41. Care din observarile statistice precizate nu au un caracter permanent:

e.

recensamintele statistice42. Calculul amplitudinii variatiei valorilor individuale are sens pentru:

a.

serii statistice numerice formate pe variante43. O medie calculata dintr-un sir de valori individuale este reprezentativa daca:

b.

sirul de valori individuale este omogen44. Frecventa absoluta cumulata crescator a ultimei grupe este intotdeauna egala cu:

a.

numarul de unitati din colectivitate45. Daca in urma gruparii unui set de date pe intervale egale de variatie se obtin frecvente nule, atunci se recomanda:

c.

se regrupeaza datele, marind numarul de intervale de variatie46. Ordinea in care sosesc alergatorii unui maraton, reprezinta o variabila statistica ale carei valori pot fi masurate pe o scala:

c.

ordinala47. Salariul net pentru 50 de angajati ai unei firme se masoara pe o scala:

d.

de raport
48. Daca variabila inregistrata prezinta un numar mare de valori individuale distincte se recomanda:

c.

gruparea pe intervale de variatie49. Daca variabila inregistrarilor prezinta un numar redus de variante se recomanda:

b.

gruparea pe variante50. Daca se urmareste structura colectivitatii simultan dupa doua caracteristici, alegem:

c.

gruparea combinata51. Tipuri de grafice folosite pentru serii interdependente:

c.

corelograma52. Tipul de grafic folosit pentru seriile de distributie de frecvente este:

b.

histograma53. Histograma este:

c.

reflecta forma distributiei


54. Expresia sintetizarii valorilor individuale ale unei variabile statistice intr-un singur nivel reprezentativ, in aparitia si manifestarea fenomenelor de masa este data de:

c.

valoarea medie55. Dispersia este invers proportionala cu:

a.

volumul esantionului56. Coeficientul de variatie arata:

a.

de cate ori este mai mare s fata de


57. Cuartila intai este:

b.

o valoare situata la 25% din termenii seriei58. Determinarea volumului esantionului in varianta:'aleator simplu nerepetat' se efectueaza utilizand relatia:

a.59. Daca intr-o repartitie unidimensionala formata dupa o variabila numerica X, valorile individuale sunt evident deplasate catre valorile mari ale seriei, atunci

b.60. Daca notam cu: - media aritmetica; - media armonica; - media patratica; - media geometrica , relatia de ordine dintre medii este urmatoarea:

d.61. Daca notam: = media aritmetica, Me = mediana, M0 = modul, iar intr-o serie de repartitie intre ei exista relatia: =M0 =Me, atunci:

d.

seria este de tip perfect simetrica62. Multimea valorilor coeficientului de corelatie calculat in cazul dependentelor liniare directe este:

c.
63. Tendinta legaturii dintre doua variabile se exprima prin functia: . Intensitatea legaturii dintre cele 2 variabile se caracterizeaza prin:

d.

raportul de corelatie;64. Valoarea raportului de corelatie este egala cu valoarea coeficientului de corelatie, atunci cand:

c.

legatura dintre variabile este liniara;65. Determinati ecuatia dreptei de regresie avand coeficientul unghiurilor (-9) si ordonata la origine 16:

b.

y = 16 - 9x66. Legatura dintre productivitatea muncii si vechimea salariatilor dintr-o firma poate fi redata prin ecuatia de regresie y = 0,8 + 0,4x. Atunci productivitatea unui salariat cu 6 ani vechime va fi:

b.
67. Nu este posibila insumarea termenilor SCR:

a.

de momente;68. Trendul unei SCR se determina prin MSM atunci cand:

c.

graficul are un punct de minim;


69. Ajustarea (determinarea trendului) seriilor cronologice prin metoda mediilor mobile se realizeaza cand

c.

variatia termenilor seriei prezinta evidente regularitati ciclice;70. Recesiunea economica este o fluctuatie:

d.

ciclica.71. Componenta ciclica apare ca urmare a actiunii:

b.

factorilor ce determina fazele de contractie si relaxare a fenomenelor;


72. Componenta sezoniera a unei serii de timp apare ca rezultat al actiunii:

a.

fluctuatiilor legate de anotimp, sau similar, in cursul unei zile, saptamani, luni, trimestru;73. Valorile ajustate ale unei SCR pot fi fata de cele inregistrate:

d.

<, =, >;74. Daca intr-o SCR, suma valorilor ajustate este aproximativ egala cu suma valorilor inregistrate, atunci:

e.

metoda de ajustare aleasa este corecta.75. Operatiunea de corectare a valorilor inregistrate ale unui fenomen economic la curba sa de tendinta se numeste:

b.

ajustare;76. Extrapolarea reprezinta operatiunea statistica de:

a.

prelungire a valorilor unei serii cronologice dincolo de perioada analizata conform unei legi de tendinta;77. La un concurs de gimnastica 7 participante au ocupat urmatoarele locuri: 11, 4, 5, 9, 8, 2, 12. Determinati printr-o metoda potrivita locul mediu ocupat de participante.

b.

78. Distributia studentilor dintr-o grupa dupa nota la examenul de statistica este:

NOTA
Total

NR. studenti

Valoarea mediana (Me) va fi de:

b.
79. La o firma se analizeaza situatia salariatilor dupa vechime:

Gruparea salariatilor dupa vechime

Nr. salariatilorTotal


Valoarea mediana (Me) calculata va fi:

a.
80. Rezultatele examenului unei grupe de studenti au fost urmatoarele:

Studentul

A

B

C

D

E

F

G

H

I

K

MarketingStatistica
Dependenta dintre valorile celor 2 variabile se masoara cu ajutorul coeficientului de corelatie al rangurilor, a lui Spearman, a carui valoare este de:

c.
81. Pentru ocuparea unui post vacant s-au prezentat la concurs 8 candidati. Datele referitoare la numarul de erori comise la dactilografierea unui text si timpul necesar de dactilografiere se prezinta astfel:

Candidatul

A

B

C

D

E

F

G

H

Nr. erori

Timp dactilo/min

Dependenta dintre valorile celor 2 variabile masurate cu coeficientul lui Kendall a fost in valoare de:

a.
82. Pe baza unui sondaj n = 51 studenti, efectuat in cadrul facultatii, s-au inregistrat doua caracteristici prezentate in urmatorul tabel:Culoarea

ochilor

Totaldeschisa

inchisa


culoarea

deschis
parului

inchis
Total

Coeficientul de asociere a lui Yulle intre cele doua caracteristici va avea valoarea:

b.

83. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA)

mil. lei

Nr. de firmeTOTAL


Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

· Limita inferioara a clasei a 3-a;

· Centrul de interval a clasei a 5-a;

· Marimea intervalului clasei a 4-a

Alegeti varianta:

c.
84. Calculati abaterea standard pentru lichiditatea generala a urmatoarelor firme:

Firma


Lichiditatea generala


Alegati varianta corecta:

b.
85. Determinati valoarea medie a vanzarilor la export pe baza valorilor obtinute de 6 firme la export:

FirmaValoarea vanzarilor la export (mil. lei)Alegeti varianta corecta:

a.

86. Din studiul facut asupra a 20 firme privind numarul clientilor incerti in totalul clientilor unei banci avem urmatoarea distributie:

Grupe de firme dupa nr. clientilor incerti

Nr. firmeTotal


Determinati valoarea medie a clientilor incerti :

c.

87. Din studiul facut asupra a 20 firme privind numarul clientilor incerti in totalul clientilor unei banci avem urmatoarea distributie:

Grupe de firme dupa nr. clientilor incerti

Nr. firmeTotal


Determinati valoarea medie a clientilor incerti :

b.
88. Dintr-un studiu asupra vechimii salariatilor unei firme s-au obtinut urmatoarele date:

Compararea salariatilor dupa vechime

Nr. salariatiTotal


Determinati vechimea medie a salariatilor folosind indicatorii de pozitie (Me si Mo):

b.
89. Pentru urmatoarea distributie statistica verificati reprezentativitatea vechimii medii a salariatilor unei firme:

Grupe de salariati dupa vechime

Nr. salariatiTotal


Alegeti varianta corecta:

c.
90. Daca cunoastem urmatoarele date:

Grupe de salariati dupa vechime

Nr. salariati

Timpul mediu nelucrat (min)

Dispersiile timpului nelucrat

I
II
III
Determinati coeficientul de nederminatie (K2) pentru acesti salariati din urmatoarele variante:

b.

91. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei)

Nr. de firmeTOTAL


Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

·Amplitudinea variatiei nr. de firme;

·Marimea intervalului de grupare (h);

·Marimea constantei (a) – valoarea variabilei cu frecventa maxima.

Alegeti varianta corecta:

b.
92. Pentru prezentarea repartizarii in spatiu a unui fenomen se foloseste:

1) cartograma

3) cartodiagrama

Alegeti una din combinatiile:

b.
93. Elementele unui grafic sunt:

1) titlul

2) axele de coordonate

3) reteaua

4) scara de reprezentare

5) graficul propriu-zis

Alegeti una din variantele:

b.
94. Calculul amplitudinii variatiei valorilor individuale are sens pentru:

1. serii statistice numerice formate pe variante   

3. serii statistice formate pe intervale egale de variatie

4. serii statistice formate pe intervale neegale de variatie

Alegeti una din combinatiile:

a.
95. Evolutia in timp a unei SCR nu este explicata de o serie:

c.

de distributie de frecventa;96. Termenii unei SCR sunt independenti pentru ca:

c.

sunt valori succesive ale aceluiasi fenomen;97. In perioada de vara creste nivelul de ocupare al lucrurilor in hoteluri, aceasta reprezinta o evolutie:

b.

sezoniera;


98. Recesiunea economica este o fluctuatie:

c.

ciclica;99. Indicii sunt inclusi in categoria:

b.

marimilor
100. Nu reprezinta o conditie pentru indicatorii sintetici satisfacerea testului de:

c.

complexitate al factorilor;101. Indicele nu se obtine cand raportam:

d.

o parte a colectivitatii la total.102. In colectivitati eterogene, pentru calcularea indicilor este necesar:

b.

comasurator sub forma unor ponderi;


103. Indicii sintetici folosesc sisteme de pondere cand:

a.

valorile individuale nu sunt insumabile direct;104. Calculul indicilor sintetici, cand avem indicii individuali si valorile in perioada de baza, se face sub forma de:

a.

medie aritmetica;105. Indicii sintetici nu se vor calcula ca:

a.

suma a indicilor individuali;106. Din urmatoarele expresii recunoasteti factorul calitativ:

c.

preturile produselor fabricate107. Recunoasteti factorul cantitativ din urmatoarele expresii:

b.

productia de bunuri materiale;108. Daca avem indicii individuali si valorile perioadei curente, indicii sintetici se vor calcula ca:

b.

medie armonica ponderata a indicilor individuali;109. Indicii sintetici ce folosesc ponderile perioadei de baza, sunt indici:

b.

Laspeyres;110. Indicii sintetici ce folosesc ponderile perioadei curente, sunt indici:

c.

Paasche;111. Daca intr-o SCR, suma valorilor ajustate este aproximativ egala cu suma valorilor inregistrate, atunci:

d.

metoda de ajustare aleasa este corecta;112. Operatiunea de corectare a valorilor inregistrate ale unui fenomen economic la curba sa de tendinta se numeste:

b.

ajustare;113. In analiza unui fenomen complex, metoda restului nedescompus, spre deosebire de metoda substituirii in lant:

b.

este mai corecta, permitand explicarea mai veridica a cauzelor ce conditioneaza variatia variatiei complexe;114. Probleme ce trebuie rezolvate la analiza unei SCR sunt:

a) calcularea indicatorilor absoluti, relativi medii;

b) extrapolarea;

c) analiza sezonalitatii;

d) determinarea trendului;

Alegeti combinatia corecta:

a.

(a, b, c, d);115. Valorile individuale ale SCR depind de:

a) factori esentiali cu actiune sistematica;

b) factori aleatori;

d) variatii sezoniere;

f) oscilatii ciclice.

Alegeti combinatia corecta:

a.

(a, b, d, f);


116. Determinarea trendului unei SCR se poate face cu urmгtoarele metode mecanice:

1. metoda grafica;

3. metoda mediilor mobile;

4. metoda sporului mediu;

6. metoda indicelui mediu.

Alegeti varianta corecta

c.
117. Intr-o SCR suficient de mare se pot identifica mai multe componente:

1. variatii sezoniere;

2. variatii periodice;

4. oscilatii periodice ciclice;

5. variatii accidentale;

Alegeti varianta corecta:

b.
118. Dintre indicatorii absoluti ai SCR enumeram:

1. indicatorul de nivel;

2. modificarea absoluta;

5. indicatorl de volum.

Alegeti varianta corecta:

a.
119. Indicatorii relativi ai SCR sunt: ( nu exista nr. 6)

2. indicele de dinamica;

5. ritmul de modificare relativa absoluta a 1% din ritmul de crestere.

Alegeti varianta corecta:

b.
120. Indicatorii medii ai SCR de intervale sunt:

1. nivelul mediu;

3. modificarea absoluta medie;

4. ritmul mediu de dinamica;

5. indicele mediu de dinamica;

Alegeti varianta corecta:

b.
121. Determinarea trendului SCR prin metoda mediilor mobile se realizeaza cand:

c.

variatia termenilor seriei prezinta evidente regularitati ciclice;122. Componenta ciclica apare ca urmare a actiunii:

a.

factorilor sezonieri;123. Componenta sezoniera a unui SCR apare ca rezultat al actiunii:

a.

fluctuatiile legate de anotimp, sau de trimestru, luna, saptamana;
124. Trendul unui SCR se determina prin MIM (metoda indicelui mediu) atunci cand:

2.modificarile indicilor de dinamica cu baza mobila sunt aproximativ egali;

4.sirul termenilor SCR prezinta in evolutie o progresie geometrica.

Alegeti varianta corecta:

c.
125. Indicele mediu de dinamica se calculeaza ca:

c.

medie geometrica, numai daca indicii de dinamica cu baza mobila au valori apropiate;126. Extrapolarea reprezinta operatiunea statistica de:

3. stabilirea unor termeni viitori situati in afara orizontului de analiza;

5. prelungirea valorilor unei SCR dincolo de perioada de analiza pe baza unui model de analiza si introducerea variabilei timp.

Alegeti varianta corecta:

d.
127. Metoda restului nedescompus pentru a masura influentele izolate ale factorilor unui fenomen complex va lua in considerare:

c.

ponderile perioadei de baza indiferent de natura calitativa sau cantitativa a factorului izolat;128. Evolutia in timp a unei SCR nu este explicata de o serie:

c.

de distributie de frecventa;129. Termenii unei SCR sunt independenti pentru ca:

c.

sunt valori succesive ale aceluiasi fenomen;130. Indicii sunt inclusi in categoria:

b.

marimilor131. In colectivitati eterogene, pentru calcularea indicilor este necesar:

b.

comasurator sub forma unor ponderi;132. Indicii sintetici folosesc sisteme de pondere cand:

a.

valorile individuale nu sunt insumabile direct;133. Calculul indicilor sintetici, cand avem indicii individuali si valorile in perioada de baza, se face sub forma de:

a.

medie aritmetica;134. Indicii sintetici nu se vor calcula ca:

a.

suma a indicilor individuali;


135. Din urmatoarele expresii recunoasteti factorul calitativ:

c.

preturile produselor fabricate136. Recunoasteti factorul cantitativ din urmatoarele expresii:

b.

productia de bunuri materiale;137. Daca avem indicii individuali si valorile perioadei curente, indicii sintetici se vor calcula ca:

b.

medie armonica ponderata a indicilor individuali;138. Operatiunea de corectare a valorilor inregistrate ale unui fenomen economic la curba sa de tendinta se numeste:

b.

ajustare;COMPLETION


1. Trasatura comuna unitatilor unei colectivitati statistice, retinuta in programul statistic pentru a fi inregistrata si care are valori diferite de la o unitate la alta se numesteCARACTERISTICA..statistica.2. Culegerea de informatii, dupa o metodologie unitara, pentru toate unitatile colectivitatii si pe baza unui plan bine stabilit se numeste .OBSERVARE.. statistica.3. Daca distributia statistica are un coeficient de asimetrie (Cas): Cas < 0, atunci avem o asimetrie la .DREAPTA. .


4. Intr-o distributie statistica coeficientul Cas = 0, atunci avem o serie SIMETRICA. .


5. Numarul de aparitii al unei variante intr-o colectivitate se numeste ..FRECVENTA.. .


6. Reprezentarea grafica a seriilor de timp se realizeaza cu ajutorul CRONOGRAMEI .


7. Marimile relative de structura se reprezinta grafic prin diagrame de STRUCTURA. .


8. Abaterea medie patratica se calculeaza ca radacina patrata a ..DISPERSIEI .


9. Amplitudinea absoluta se defineste ca diferenta dintre valoarea MAXIMA..si valoarea MINIMA..din seria studiata.


10. Regresia ne arata cum o variabila este DEPENDENTA..de alta variabila.


11. Corelatia arata gradul in care o variabila este DEPENDENTA de alta variabila.


12. Daca , atunci legatura dintre cele doua variabile este PUTERNICA.. .


13. Legaturile statistice se manifesta ca tendinta variabila numai la nivelul COLECTIVITATII .


MATCHING
1. Care este formula mediei armonice?

b.
2. Care este formula mediei geometrice?

c.
3. Care este formula mediei patratice?

a.


STATISTICA_ 2

BANCA2


NUMERIC RESPONSE


1. Se cunosc urmatoarele date:

Produse

Valoarea productiei

mil. lei

Procentul modificarii preturilor     (%)

V0

V1


A
B
Calculati dinamica modificarii relative pe seama modificarii volumului fizic al productiei ( in %) si modificarea absoluta corespunzatoare (in mil. lei).

Pentru raspuns tastati o valoare numerica intreaga (fara zecimale - rotunjita obisnuit).


ANS: 148/100


2. Se dau urmatoarele date referitoare la repartitia salariatilor dupa vechimea in munca:

Gruparea salariatilor dupa vechimea in munca

Numarul

salariatilor

peste 30


TOTAL

Calculati: • limitele intervalului al 7-lea (puneti limitele intervalului separate prin liniuta „–”);

• media distributiei de frecventa (media se trece cu o zecimala separata prin virgula de partea intreaga).

ANS: 30-35/17,5


3. O banca studiaza clientii incerti din firme cu care lucreaza, studiu din care s-a realizat urmatoarea distributie statistica:

Grupe de firme dupa nr. clientilor incerti

Nr. firmeTotal


Determinati valoarea medie a clientilor incerti folosind o medie corespunzatoare.

ANS: 35

4. In urma unei anchete statistice asupra productivitatii muncii pentru 50 de firme s-au obtinut urmatoarele date:

Grupe de firme dupa productivitatea muncii

Nr. firmeTotal


Determinati valoarea medie a productivitatii muncii celor 50 de firme printr-o medie adecvata.

ANS: 14


5. Dintr-un studiu asupra vechimii salariatilor unei firme s-au obtinut urmatoarele date:

Gruparea salariatilor

dupa vechime

Nr. salariatiTotal


Determinati vechimea medie a salariatilor folosind indicatorii de pozitie (cuantilele pentru care K = 2 si K = 4).

ANS: 10/8/10/12


6. Dintr-un studiu asupra vechimii salariatilor unei firme s-au obtinut urmatoarele date:

Compararea salariatilor dupa vechime

Nr. salariatiTotal


Determinati vechimea medie a salariatilor folosind indicatorii de pozitie Me si D5.


ANS: 10/10


7. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei)

Nr. de firmeTOTAL


Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

ANS: 80/130/20/80-100
8. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei)

Nr. de firmeTOTAL


Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

ANS: 90/13/60/95


9. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei)

Nr. de firmeTOTAL


Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

ANS: 40/35/24/10/2/110/28/5


10. Distributia de frecvente a cifrei de afaceri a 40 de firme se prezinta astfel:

Cifra de afaceri (CA) (mil. lei)

Nr. de firmeTOTAL


Nota: Limita inferioara inclusa in interval.

Determinati:

ANS: 5/16/30/38/40/90/13/20


11. Pentru seria statistica simpla data: 30, 8, 20, 17, 10, 25, 5, precizati:

ANS: 19/17


12. Calculati pentru o serie statistica simpla: 30, 8, 20, 100, 50, 17, 5; media aritmetica () si mediana (Me).

ANS: 33/2013. Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme:

Capital social (mild. lei)

Nr. de firmeTotal


Calculati:

ANS: 5,72/5,82/5,88


14. Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme:

Capital social (mild. lei)

Nr. de firmeTotal


Calculati: • cuartilele (Q1, Q2, Q3);

• valoarea modala (Mo).

ANS: 4,75/5,82/6,73/5,88.


15. Pentru distributia de frecvente ce reprezinta capitalul social de 50 de firme:

Capital social (mild. lei)

Nr. de firmeTotal


Determinati: • valoarea modala (Mo);

• decilele (D1, D5, D9)

ANS: 5,88/3,22/5,82/8,56.16. Distributia salariatilor dupa vechime se prezinta astfel:

Gruparea salariatilor dupa vechime

Nr. salariatiTotal


Determinati:

·valoarea vechimii medii ();

·valoarea mediana a vechimii (Me);

·valoarea modala a vechimii (Mo).

ANS: 18,5/18,7/18,1


17. Distributia salariatilor dupa vechime se prezinta astfel:

Gruparea salariatilor dupa vechime

Nr. salariatiTotal


Determinati:

ANS: 19/6/3


18. Pentru un sondaj de 10% aleator si nerepetat asupra capacitatii de cazare dintr-o zona montana, care se prezinta astfel:

Gruparea unitatilor turistice dupa capacitatea de cazare

Nr. unitati turisticeTotal


Determinati:

ANS: 55/28


19. Consumul de apa potabila (litri/locuitor) a cunoscut urmatoarea evolutie in perioada 2000-2004:

Anii


Consumul


Calculati sistemul de indicatori medii ce caracterizeaza aceasta SCR (), a caror valori au fost :

ANS: 2229/49/1,02/2


20. Se cunosc urmatoarele date privind emisiile radio (mii ore program):

Anii


Numar emisii radio


Calculati :

- modificarea absoluta cu baza fixa (Dt/1) a acestei SCR ;

- indicele de dinamica cu baza mobila (It/t-1) a acestei SCR. 

ANS: 10/13/22/29/120/105/114/110


21. O firma a inregistrat in semestrul I al anului 2004, urmatoarele stocuri de marfuri:

DATASTOC (kg)Sa de determine stocul mediu al semestrului I 2004, a acestei serii de momente, a carui valoare a fost de; =?

Tastati raspunsul o valoare intreaga (se aproximeaza dupa regula generala).

ANS: 150


22. Consumul de apa potabila (litri/locuitor) intr-o localitate, a cunoscut urmatoarea evolutie:

Anii


Consumul


Calculati sistemul de indicatori medii ce caracterizeaza seria SCR data: .ANS:    228/10/105/5


Document Info


Accesari:
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )