Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ

economie


TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂTaxa pe valoarea adaugata este o taxa care cuprinde toate fazele circuitului economic, respectiv productia, serviciile si distributia pâna la vânzarile catre consumatorii finali, inclusiv.Din punct de vedere al bugetului de stat taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect care se stabileste asupra operatiilor privind transferul proprietatii bunurilor si asupra prestarilor de servicii. Este o taxa unica ce se percepe în mod fractionat corespunzator valorii adaugate la fiecare stadiu al circuitului economic. 959h718j

Valoarea adaugata este echivalenta cu diferenta dintre vânzarile si cumpararile aferente aceluiasi stadiu al circuitului economic. 959h718j


OPERAŢII SUPUSE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂOperatiile supuse taxei pe valoarea adaugata se împart în doua mari categorii :

a) operatii care au ca efect transferul proprietatii bunurilor indiferent cum se face aceasta : vânzare, schimb de bunuri, aport la capitalul social al unei societati comerciale si în unele cazuri chiar predarea cu titlu gratuit.

b) operatii constând în prestarea de servicii

Ţinând seama de natura si provenienta bunurilor operatiile supuse taxe

pe valoarea adaugata se împart potrivit legii în :
a)      livrari de bunuri mobile

b)      transferul proprietatii bunurilor imobiliare între agentii economici

precum si între acestia si institutii sau persoane fizice.

c)      prestari servicii

d)      importul de bunuri si serviciiLIVRĂRI DE BUNURI MOBILECuprind toate operatiile prin care se realizeaza dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile corporale indiferent de forma prin care acest transfer de proprietate se realizeaza.

Cazuri speciale de transfer de proprietate ce intra în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata potrivit legii sunt :

a)      Schimburi de bunuri - Un producator de motoare schimba cu un fabricant de autoturisme 20 de motoare contra a un autoturism. Fiecare agent economic se considera ca a facut o livrare de bun si este obligat la plata taxei pe valoarea adaugata chiar daca transferul proprietatii bunurilor nu s-a facut contra plata, în lei.

b)      Închirierea unor bunuri pe baza unui contract cu clauza trecerii proprietatii asupra bunurilor respective dupa plata ultimei rate sau la o anumita data.

c)      Preluarea de catre un agent economic a unor bunuri cumparate sau fabricate de acesta în vederea folosirii lor sub orice forma în scop personal sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice saud)      juridice în mod gratuit,cu unele exceptii prevazute de lege.Exceptiile se refera la bunurile donate în scopuri umanitare si pentru sprijinirea activitatilor sociale, culturale, sportive, sau de protocol, reclama si publicitate în limita plafoanelor valorice stabilite în baza legii bugetare.TRANSFERUL BUNURILOR IMOBILIAREIntra în sfera taxei pe valoarea adagata operatiile privind transferul proprietatii bunurilor imobiliare între agentii ecoomici precum si între acestia si institutii sau persoane fizice.

În categoria bunurilor imobiliare în sensul taxei pe valoarea adaugata se cuprind :

a)      Toate constructiile imobiliare prin natura lor cum sunt locuintele, vilele, constructiile industriale, comerciale, agricole.

b)      Terenuri pentru constructii si cele situate în intravilan inclusiv cele aferente localitatilor urbane sau rurale pe care sunt amplasate constructiile

c)      Bunurile de natura imobiliara care nu pot fi detasate fara a fi deteriorate

sau fara a antrena deteriorarea imobilelor ca de ex. : conducte, butoaie mari introduse în crame, cazane montate în subsoluri tehnice, etc.

Fiecare operatie de transfer al dreptului de proprietate asupra unui bun mobil sau imobil se impoziteaza distinct chiar si atunci când transferul se face prin intermediul mai multor tranzactii.

PRESTĂRI SERVICIIPrin prestarea de servicii se întelege orice activitate rezultata dintr-un contract sau conventie pe care o persoana se obliga sa efectueze o operatiune în scopul obtinerii de profit si care nu are ca obiect livrari de bunuri.

Principalele activitati sunt :

a)      Lucrari de constructii montaj - Intra în categoria prestarilor de servicii numai activitatea desfasurata pentru construirea obiectivului fara ca bunul rezultat sa devina proprietatea agentului economic care l-a realizat. Daca agentul economic construieste în vederea vânzarii, activitatea respectiva intra în categoria transferului proprietatii imobiliare.

b)      Închirierea de bunuri mobile si imobile - daca în contractul de închiriere

se prevede clauza trecerii dreptului de proprietate asupra bunului respectiv.

c)      Reparatiile de orice natura - daca într-o unitate de reparatii se realizeaza

si bunuri noi sau reconditionate în vederea vânzarii,aceasta activitate

este considerata de livrare de bunuri.

d)      Bunuri realizate cu materialul clientului - în cazul când se încaseaza

numai contravaloarea activitatii de confectionare operatia se

încandreaza la prestari servicii.
IMPORTUL DE BUNURI sI SERVICIIOperatiile realizate cu bunuri sau servicii din import sunt similare celor realizate în tara.Criteriile în functie de care se acorda scutiri de la plata taxei pe valoarea adaugata pentru livrarile de bunuri si prestari de servicii din tara sunt reglementate prin art. 6 A din ordonanta : "Scutirea de taxa pe valoarea adaugata la unele bunuri si servicii realizate în tara se aplica si la bunurile si serviciile similare din import, ca de ex. : carne, lapte praf, ulei, soia, unt, medicamente.

Operatiile privind livrari de bunuri si prestari de servicii din tara sunt supuse taxei pe valoarea adaugata cu exceptiile prevazute de lege,daca sunt realizate de persoane fizice si juridice înregistrate ca agenti economici sau autorizate sa desfasoare o activitate economica pe baza liberei initiative.

Vânzarile de bunuri mobile sau imobile efectuate de persoane fizice neînregistrarte în calitate de proprietar nu sunt supuse T.V.A.-ului.

Exemple :

- vânzarea autoturismului,a locuintei si a altor bunuri personale.

- vânzarea produselor agricole din gospodaria individuala.

- munca prestata în baza unui contract sau a unei conventii.

Importurile de bunuri si servicii sunt supuse taxei pe valoarea adaugata cu exceptiile prevazute de lege, indiferent de forma de organizare a importatorului,persoana juridica sau persoana fizica înregistrata sau nu ca agent economic. O persoana fizica sau juridica plateste taxa pe valoarea adaugata pentru toate importurile la care plateste si taxa vamala indiferent daca bunurile au fost introduse în tara pentru productie, investitie, comercializare sau în scop personal.

Bunurile introduse în tara de persoane fizice neînregistrate ca agenti economici scutite de taxa vamala sunt scutite si de taxa pe valoarea adaugata.

Exemple de importuri supuse T.V.A.-lui :

- un producator de încaltaminte importa piei supuse taxei vamale cu o

cota de 5%

- o societate comerciala importa masline în vederea comercializarii, taxa

vamala reprezentând 25%

- o persoana fizica introduce în tara bunuri din import pentru care plateste

taxe vamale

- un producator de metale neferoase importa minereu de cupru care este

exceptat de taxa vamala,nu însa si de taxa pe valoarea adaugata

- o societate cu capital strain aduce în tara materii prime,materiale si

subansamble scutite de taxe vamale dar nu sunt scutite si de T.V.A.REGULILE sI COTELE TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ


Principala regula,în functie de care se stabileste daca o operatie este supusa taxei pe valoarea adaugata sau nu, o constituie destinatia produselor livrate sau a serviciilor prestate. Potrivit acestui principiu bunurile si serviciile sunt supuse taxei în tara în care se consuma,sau în aceea în care se produc, astfel ca :

- bunurile si serviciile din tara sau din import sunt supuse T.V.A. daca

sunt destinate beneficiarilor din România.

- bunurile si prestarile de servicii exportate nu suporta taxa pe valoarea

adaugata.

Operatiile care intra în sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se împart în 3 categorii :

- operatii supuse taxei pe valoarea adaugata la care se aplica o cota de


- operatii de export si asimilate exportului care sunt supuse cotei 0.

- operatii scutite de taxa pe valoarea adaugata.

Aceste operatii sunt prevazute la art. 6 din ordonanta si nu se admite extinderea lor prin analogie.

Impozitul pe circulatia marfurilor care se datora bugetului de stat într-un termen stabilit în functie de data încasarii facturilor emise,taxa pe valoarea adaugata se datoreaza bugetului de stat într-un termen stabilit în functie de data livrarii bunurilor sau prestarii serviciilor.

În situatia introducerii taxei pe valoarea adaugata de la 1.01.1993 toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate începând cu aceasta data se supun taxei indiferent de data încheierii contractelor, a executarii produselor sau prestarii serviciilor.

Acelasi regim se aplica si daca de exemplu de la 1.01.1994 se reduce sau se majoreaza cota taxei pe valoarea adaugata.

Taxa datorata bugetului de stat a T.V.A.-ului se determina de regula lunar pentru toate livrarile de bunuri si prestarile de servicii efectuate în cursul unei luni calendaristice.Pentru livrarile de bunuri cu decontari succesive se definitiveaza la finele lunii cantitatile efectiv livrate,se emite de catre furnizor factura,cu data ultimei zile din luna în care s-a facut livrarea si se regularizeaza decontarea prin restituirea eventualelor sume achitate în plus sau prin încasarea diferentei în minus.


De la acest principiu sunt si derogari aprobate prin ordonanta sau normele privind taxa pe valoarea adaugata rezultate din :


a)      Vânzari de bunuri sau prestari de servicii cu plata în rate reglementate prin contractele încheiate cu beneficiarii.În astfel de situatii desi factura se întocmeste pentru valoarea integrata a bunului sau serviciului,taxa este exigibila numai pentru suma prevazuta a fi încasata în luna pentru care se întocmeste decontul.

b)      Prestari servicii inclusiv lucrari imobiliare conditionate de plata unor avansuri sau a unor deconturi succesive.

c)      Emiterea unei facturi sau unui alt document legal care determina exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata chiar daca bunul sau serviciul executat nu a fost livrat sau predat clientului.

d)      Importul de bunuri si servicii.


Pentru bunuri,exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata ia nastere la data înregistrarii declaratiei vamale iar pentru serviciile din import la data receptiei de catre beneficiar.Rezulta ca importatorul este obligat sa plateasca taxa pe valoarea adaugata înainte ca bunurile sa fie utilizate sau comercializate.

Preluarea unor bunuri achizitionate sau fabricate de agentul economic în vederea folosirii sub orice forma sau pentru a fi puse la dispozitia altor persoane fizice sau juridice în mod gratuit este asimilata livrarii conform art. 2.2 din ordonanta.


BAZA DE IMPOZITAREBaza de impozitare este constituita din contravaloarea în lei a bunurilor livrate si serviciilor prestate asupra careia aplicându-se cota de 19% se obtine suma reprezentând taxa pe valoarea adaugata.

T.V.A. nu se include în preturile si tarifele negociate între agentii economici si deci nu este cuprinsa în baza de impozitare, fiind inclusa distinct în factura.

Toate livrarile de bunuri si prestari de servicii catre populatie, comertul cu amanunutul, consignatii, unitati de alimentatie publica preturile cuprind si taxa pe valoarea adaugata.

Formula T.V.A.-ului este : .

O problema deosebita o constituie stabilirea bayei de impozitare pentru bunurile si serviciile din import, care potrivit normelor legale este formata de valoarea în vama, determinata potrivit legii, alte taxe si accizele datorate.

Valoarea în vama trebuie sa rezulte din facturi sau din alte documente emise de exportator,care se depun la organele vamale.

Atât la produsele din tara cât si la cele din import,pentru care potrivit unor reglementari legale se datoreaza alte taxe si accize,baza de impozitare pentru T.V.A. cuprinde aceste taxe si accize.

Nu se includ în baza de impozitare sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului si care apoi se deconteaza acestuia.

Aceste sume se includ în factura sau alt document emis de furnizor separat de suma reprezentând contravaloarea bunurilor sau serviciilor si taxei aferente acestora.OBLIGAŢIILE PRIVIND ÎNREGISTRAREA LA ORGANELE FISCALEPersoanele fizice si juridice ce realizeaza livrari de bunuri sau prestari servicii ce se încadreaza în sfera de aplicare a T.V.A.-ului sunt obligate sa depuna la organul fiscal o declaratie de înregistrare ca platitor de T.V.A.

Declaratia de înregistrare se face prin completarea formularului anexa la Hotarârea Guvernului nr. 349/1992 care se depune la organul fiscal pe raza caruia îsi desfasoara activitatea astfel :

- în termen de 15 zile de la data eliberarii autorizatiei de functionare

Agentilor economici care au înregistrat o cifra de afaceri anuala de peste 10 milioane lei li se comunica un cod fiscal (cu R în fata) si este luat în evidenta ca platitor de T.V.A.

- pâna la finele lunii urmatoare celei care a realizat depasirea

plafonului de 10 milioane lei venit total anual.

Agentii economici care au declarat o cifra de afaceri sub 10 milioane de lei vor ramâne în atentia organelor fiscale astfel când au depasit plafonul sa fie înregistrati ca platitori de T.V.A.

În caz de încetare a activitatii agentii economici sunt obligati sa solicite în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemneaza situatia respectiva,scoaterea din evidenta ca platitori de T.V.A.
T.V.A. DATORAT BUGETULUI DE STATTermenele de plata a T.V.A. datorata bugetului de stat sunt diferentiate în functie de natura operatiilor impozabile realizate, astfel :


a)      Pâna la 25 a lunii urmatoare se achita T.V.A. datorat pe luna precedenta.

b)      Concomitent cu plata taxelor vamale pentru bunurile din import indiferent de calitatea importatorului.

c)      O data cu îndeplinirea formalitatilor de vamuire pentru bunurile din import care sunt exceptate sau scutite de taxe vamale dar care sunt supuse T.V.A.-ului.

d)      Concomitent cu plata furnizorilor sau prestatorilor externi pentru bunurile si serviciile din import.

e)      Concomitent cu cererea înaintata organului fiscal pentru scoaterea din evidenta ca platitor de T.V.A. adaugata în caz de încetarea activitatii.


Plata se poate face :

în numerar

când încasarea se face prin agenti fiscali sau vamali.

direct la casieria trezoreriei sau organului vamal

prin cec cu limita de suma care se prezinta organului fiscal la care s-a înregistrat ca platitor

prin dispozitie de plata depusa la banca unde agentul economic are cont deschis.
Organele fiscale sunt cele care controleaza modul cum se respecta prevederile normelor legale,de a calcula majorari de întârziere pentru plati restante si de a aplica amenzi pentru abaterile constatate care constituie contraventie.

Agentii economici care realizeaza operatiuni impozabile au obligatia asigurarii conditiilor necesare pentru emitere documentelor,prelucrarea informatiilor si conducerea evidentelor prevazute de reglementarile în domeniul T.V.A.-ului iar cei care au ca obiect de activitate comertul cu amanuntul,activitati hoteliere, prestari servicii catre populatie au obligatia instalarii aparatelor de marcat care sa corespunda cerintelor privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata.

Agentii economici vor asigura pregatirea adecvata a personalului propriu si dotarea cu aparatura tehnica necesara realizarii în conditii optime a lucrarilor prevazute de normele legale în domeniul taxei pe valoarea adaugata.


Document Info


Accesari: 2978
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )