Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TRANZACTII BURSIERE

economie
TRANZACTII BURSIERE


6.1. Concepte cheie  • piata Regular, piata Odd lot; piata Deal;
  • ordin "la piata", ordin "limita
  • tranzactiii comune, tranzactii cross.

6.2. Tipuri de tranzactii

Tranzactionarea, adica efectuarea de operatiuni de vanzare/cumparare a valorilor mobiliare se desfasoara pe piata principala in sedinte zilnice de tranzactionare, intre orele 9,45 si 14,30.

Piata Regular este definita drept piata principala pentru toate simbolurile inscrise la cota BVB si pentru o parte a simbolurilor inscrise pe piata Rasdaq.

Pe aceasta piata sunt tranzactionate ordine care au dimensiune standard: 500 sau multiplu de 500, 10 sau multiplude zece. In cazul actiunii Petrolexportimport, blocul de tranzactionare este de 1. Dimensiunea blocului de tranzactionare se stabileste prin decizia Directorului General al BVB.

Variatia maxima a pretului ordinelor pentru simbolurile din piata Regular este egala cu +/- 15% fata de pretul de referinta al sedintei curente.

Piata Odd Lot este destinata introducerii si executarii ordinelor care au o cantitate (volum) de instrumente financiare mai mica decat dimensiunea blocului de tranzactionare din Piata Regular. Cantitatea minima permisa la introducerea unui ordin este de un instrument financiar, iar cantitatea maxima permisa este marimea blo 656u2022g cului de tranzactionare din piata Regular minus unu. Variatia maxima a pretului ordinelor in Piata Odd Lot este egala cu +/- 25% fata de pretul de referinta al sedintei curente. Pe aceasta piata sunt afisate numai ordinele de vanzare. In cazul in care se doreste cumpararea unor actiuni pe piata Odd Lot, ordinul de cumparare trebuie sa aiba minim cantitatea unui ordin la vanzare si maxim 499 actiuni, piata Odd Lot nu are starile de pre-deschidere si pre-inchidere.

Piata Deal este destinata incheierii tranzactiilor cu pachete mari de instrumente financiare care au fost negociate in prealabil de catre agentii de bursa. Succesiunea starilor pietei Deal este urmatoarea: deschisa si inchisa. Valoarea minima admisa a unui ordin este de 200.000 lei, iar volumul admis al unui ordin este un bloc de tranzactionare sau multiplu de bloc de tranzactionare. Variatia maxima a pretului ordinelor este egala cu +/- 15% fata de pretul de referinta al sedintei curente.

Piata Unlisted - Piata instrumentelor financiare necotate este destinata tranzactionarii prin intermediul sistemului de tranzactionare al bursei a instrumentelor financiare care nu sunt inscrise la cota BVB sau a instrumentelor financiare care au fost retrase de la bursa. BVB nu stabileste limite cu privire la pret sau niveluri de protectie iar marimea blocului de tranzactionare este de un instrument financiar.

Valabilitatea ordinelor introduse in sedinta de tranzactionare curenta este urmatoarea:

- ordin Open - ordin valabil pana la executie sau retragere, in limita a 62 de zile calendaristicede la data ultimei actualizari a ordinului;

- ordin Good Tile Date - ordin valabil pana la data specificata, in limita a 62 de zile de la data ultimei actualizari a ordinului;

- ordin FOK (Fill or Kill sau "Executare sau Anulare") - ordin introdus in vederea executiei imediate.

La expirarea termenului de valabilitate asociat unui ordin, acesta este eliminat automat din sistem.

Pentru a mentine o piata ordonata si a asigura un nivel rezonabil al costului asociat imbunatatirii celor mai bune preturi afisate in piata, BVB a stabilit un pas de pret pentru toate simbolurile si pietele.

Ordinele sunt afisate si executate, in ordinea descrescatoare a importantei, in functie de urmatoarele criterii:

pret ordin;

tip de cont, in cadrul aceluiasi nivel de pret, in ordine descrescatoare a prioritatii: cont client, cont institutie, cont propriu etc;timpul introducerii ordinului in sistem sau timpul corespunzator ultimei modificari care determina schimbarea prioritatii, conform principiului precedentei (FIFO), in cadrul aceluiasi nivel de pret.

Pe piata bursiera sunt folosite doua tipuri de ordine:

ordine limita;

ordine la piata.

Exista si alte tipuri de ordine: ordin fara pret, ordin hidden, mai putin utilizate.

Ordinul "limita" este ordinul prin care se cumpara/vinde o cantitate de instrumente financiare la un pret specificat sau mai avantajos pentru client, adica mai mic la cumparare respectiv mai mare la vanzare. In starea deschisa a pietei, in situatia in care prin introducerea unui ordin limita se creeazaun dezechilibru de pret, astfel incat cel mai bun pret de cumparare este mai mare decat cel mai bun pret de vanzare, pretul tranzactiilor rezultate dintr-un ordin limita variaza intre cel mai bun pret din contraparte si pretul precizat in ordinul limita, fara a se solicita confirmari la trecerea de la un nivel de pret la urmatorul nivel de pret. Astfel cantitatea tranzactionata a ordinului limita este inregistrata la pretul specificat in ordinul respectiv.

Ordinul "la piata" (Market) este ordinul prin care se cumpara/vinde la cel mai bun pret al pietei, prin mecanismul protectiei de pret. Ordinul la piata este inregistrat cu un pret limita specific (generat de catre sistemul de tranzactionare), calculat pe baza protectiei de pret si poate fi executat printr-un interval de preturi pana este atins pretul limita propriu.

Ordinul fara pret este ordinul care nu are specificat un pret in momentul introducerii insistemul de tranzactionare, dar care devine ordin limita prin alocarea de catre sistem a celuimai bun pret al pietei. Ordinul este executat la cel mai bun pret al partii opuse, existent inmomentul introducerii in sistem a ordinului fara pret, daca exista ordine pe partea opusa apietei. Daca ordinul nu este executat integral, ordinul cu volumul ramas neexecutat esteinregistrat la cel mai bun pret existent in contraparte la momentul introducerii in sistem aordinului. Daca ordinul fara pret este introdus pe aceeasi parte a pietei si nu exista ordine incontraparte ordinul este introdus la cel mai bun pret al partii respective.

Ordin hidden (ascuns) este ordinul care afiseaza in piata numai o parte a cantitatii (volumului) totale. Ofera o modalitate de protectie a pietei si a investitorului implicat in cazul introducerii unor ordine cu volume foarte mari. Valorile impuse parametrilor caracteristici ai acestui ordin sunt: volumul total minim si volumul vizibil. Volumul total minim al unui ordin hidden trebuie sa fie mai mare sau egal cu un numar de 5 blocuri de tranzactionare, iar volumul vizibil nu poate fi mai mare decat un procent de 20% din volumul total al ordinului. Atat volumul vizibil, cat si volumul total trebuie sa fie multiplu de bloc de tranzactionare.

Prin prisma legislatiei specifice si a regulamentelor de functionare ale bursei, tranzactiile bursiere sunt de doua tipuri:

- comune - efectuate prin sistemul de tranzactionare al B.V.B.;

- cross - tranzactii la care participa ca intermediar, atat pentru cumparator cat si pentru vanzator, acelasi participant.

Nu sunt recunoscute si nu se opereaza tranzactiile cu instrumente financiare care nu au fost efectuate in cadrul organizat al B.V.B.

Tranzactiile bursiere se considera incheiate numai dupa confirmarea acestora de catre B.V.B. prin raportul de tranzactionare emis dupa incheierea sedintei de tranzactionare. Tranzactiile bursiere pot fi vizualizate imediat dupa ce au fost executate prin intermediul sistemului de tranzactionare al B.V.B.

Transferul dreptului de proprietate si efectuarea platilor corespunzatoare tranzactiilor incheiate in B.V.B. se realizeaza in conformitate cu reglementarile Depozitarului Central si a prevederilor contractului incheiat intre B.V.B. si Depozitarul Central.

Tranzactia cross este tranzactia la care participantul actioneaza ca intermediar, atat pentru cumparator, cat si pentru vanzator. O tranzactie cross rezulta in una dintre urmatoarele situatii:

din executia automata in sistemul de tranzactionare a 2 ordine distincte de sens opus, unul de cumparare si unul de vanzare, cu caracteristici similare, care sunt introduse si administrate de acelasi intermediar;ca urmare a incheierii procesului de negociere a unei tranzactii deal, prin intermediul aceluiasi agent de bursa sau a unor agenti de bursa diferiti, care tranzactioneaza in numele aceluiasi participant.

Cerintele privind incheierea unei tranzactii cross se aplica numai actiunilor tranzactionate pe piata reglementata la vedere administrata de B.V.B. si numai tranzactiilor incheiate in starea deschisa a pietei principale a actiunilor respective. In conditiile introducerii unui ordin de catre un participant care ar determina o tranzactie cross, ordinele de sens opus ale Participantului respectiv, al caror pret este egal sau mai bun cu pretul ordinului introdus, sunt considerate ordine potential implicate in tranzactia cross.

Prin exceptie de la aceste prevederile o tranzactie cross poate fi incheiata fara respectarea intervalului minim de timp stabilit daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) ordinele implicate in tranzactia cross sunt introduse sau administrate de catre agenti de bursa conectati la sistemul de tranzactionare de la sedii autorizate ale Participantului aflate in localitati diferite, sau sunt ordine primite prin Internet;

b) cantitatile (volumele) ordinelor implicate in tranzactia cross sunt diferite;

c) nici unul dintre conturile implicate in tranzactia cross nu este de tip House, Staff sau Insider;

d) nici unul dintre conturile implicate in tranzactia cross nu este cont discretionar;

e) tranzactiile cross incheiate fara respectarea intervalului minim de timp stabilit au caracter sporadic, nu au o influenta semnificativa asupra pretului sau volumului unui instrument financiar, nu afecteaza formarea pretului de referinta si nu sunt rezultatul unei intelegeri prealabile intre clienti si/sau intre acestia si participant.

Intervalul minim de timp specificat se defineste si se stabileste distinct in functie de sensul ordinului care poate genera o tranzactie cross, respectiv ca:

- "timp minim pentru executare cross prin ordin de cumparare", de 3 minute - in situatia in care un participant introduce un ordin de cumparare care ar determina o tranzactie cross;

- "timp minim pentru executare cross prin ordin de vanzare", de 3 minute - in situatia in care un participant introduce un ordin de vanzare care ar determina o tranzactie cross.

In decursul intervalului de timp precizat, participantii nu vor introduce ordine care pot determina executarea de tranzactii cross.

Tranzactiile exceptate sunt transferurile directe ale dreptului de proprietate asupra instrumentelor financiare, calificate astfel prin reglementarile C.N.V.M. si efectuate cu respectarea prevederilor legale incidente. Tranzactiile exceptate sunt operate de catre Depozitarul Central si nu sunt facute publice, cu exceptia cazurilor prevazute de lege. Tranzactii de cumparare in marja sunt operatiunile de cumparare in marja cu valori mobiliare admise la tranzactionare la BVB, care se desfasoara cu respectarea prevederilor legale. Operatiunile de cumparare in marja se pot realiza cu orice valori mobiliare admise la tranzactionare la BVB, exclusiv in piata principala a acestora. Volumul minim pentru ordinele de bursa aferente operatiunilor de cumparare in marja este de un bloc de tranzactionare.

Tranzactii de vanzare in lipsa sunt operatiunile de vanzare care pot fi initiate numai cu valorile mobiliare cuprinse in Lista valorilor mobiliare eligibile, exclusiv in piata principala a acestora. Aceasta lista se publica semestrial prin grija BVB. Valorile mobiliare cuprinse in aceasta lista sunt selectate dintre cele mai lichide valori mobiliare tranzactionate la bursa. Volumul minim pentru ordinele de bursa aferente operatiunilor de vanzare in lipsa este de un bloc de tranzactionare. Un ordin aferent operatiunii de vanzare in lipsa poate fi introdus in sistemul de tranzactionare al BVB numai dupa finalizarea unei operatiuni de imprumut al valorilor mobiliare care fac obiectul respectivului ordin de bursa.

Ordinele aferente operatiunilor de vanzare in lipsa pentru o anumita valoare mobiliara pot fi introduse in sistemul de tranzactionare al BVB numai daca respecta cumulativ urmatoarele doua cerinte:

- pretul lor este mai mare sau egal cu pretul ultimei tranzactii realizate in piata principala a valorii mobiliare respective;

- pretul lor este mai mare sau egal cu cel mai bun pret de vanzare inregistrat in piata principala a valorii mobiliare respective, la momentul introducerii ordinului aferent operatiunii de vanzare in lipsa.

Aceste ordinele sunt exclusiv ordine limita si nu pot fi ordine de tip hidden.


Document Info


Accesari: 5540
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )