Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Tranzactii comerciale

economie


Clauze contractuale

Principalele clause care tb avute in vedere in mod oblig la incheierea unui contr sunt: titlul, preambulul, obiectu, denumirea mf, cantitatea, ambalarea, marcarea, calitatea, pretul, termenul de livrare, expeditia si transp mf, garantiile.

1.Titlul: contine den de contract, nr contr si data incheierii lui. Aceste elem sunt nec pt identif si intocmirea doc ulterioare ce fac ref la contr: facturi, acreditive, doc de transp, doc de vamuire, polite de asig, certif. de cal.2.Preambulul: contine partile contractuale, den si adresa acestora, precum si numele pers care neg contr, imputernicite sa-l semneze, precum sip oz acestora in firma.

3.Obiectul contr: tb sa fie legal si moral, realizarea acestui fapt obtinandu-se printr-o descriere clara a ob contr care consta in bunuri ce urmeaza a fi transferate de catre exportator importatorului contra platii contraval.

4.Den mf contractate: tb descrisa cu exactitate pt a nu se crea nici o confuzie sau intelegere gresita. Pt mf fungibile, dat cal omogene a acestora, este suficienta den completa a tipului de mf, in timp ce pt mf nefungibile si serv este nec specificarea elem de indentif a mf, resp den exacta, descrierea mf, tehnlogia de fabr, caract tehnice, norma tehnica, marca de fabr.

5.Cantitatea: mf t sa fie det sau determinabila din pdv cant. Pt aceasta tb precizate: unitatea de masura in care se expr cant; locul det cant livrate; modul de stab a cant; doc care atesta cant expediata. Pt mf fungibile cant nu se poate livra cu exactitate, motiv pt care se admite o an marja de toleranta, specificandu-se in contr oblig importato 434e410e rului de a pl cant efectiv livrata. Locul de det a cand este, de regula, la sediul vz (locul de incarcare), aceasta fiind verif si la locul de dest daca contr prevede acest lucru. Aceasta op se numeste receptia cant a mf.

6.Ambalarea mf: contr tb sa prevada in mod expres tipul de ambalaj care asigura integritatea mf si care permite manipularea si lotizarea prod. Daca acest lucu nu se prevede, exportatorul are oblig sa ef livrarea intr-un ambalaj usual de export ce are rolul de a proteja mf in timpul transp, evitand deteriorarile. In fc de tipul ambalajului pretul mf se poate neg in urm var: - pret ,,neto" (costul ambalajului nu este cuprins in prêt sin u exista pretentii pt pl sa); - pret ,,neto+ambalaj" (pretul ambalajului este mentionat separate si se pl ca atare); - pret ,,neto/bruto" (se pp ca pretul ambalajului se calc in pretul unitar al mf si se pl odata cu acesta).

7.Marcarea mf: repr o clauza contr prin care se identif fiecare colet al livrarii. Marcajul tb sa fie clar, rezistent la manipulari si la transport. Acesta contine, de regula, nr contr, nr coletelor, numele si adresa exportatorului, a importatorului, greutatea neta si bruta, precum si specificatia ,,made in.".8.Calitatea: poate fi det prin mai multe met:

- Prin descrierea mf: met cea mai fol atat pt mp cat si pt serv si utilaje. Descrierea tb sa cuprinda caract tehnice ale mf, iar pt echip si instalatii se vor specifica pram tehnici si calitativi, randamentul, cons specific, capac de prod, durata de fct.

- Prin mostre: vz pune la disp importatorului o mostra pe baza careia acesta isi da acceptul priv cal prod. Livrarea se va face cu respectarea stricta a param cal similar mostrei.

- Pe baza unor tipuri si den uzuale: se practica pt comertul cu prod agr si minereuri, tipurile de mf incadrandu-se in categ distincte care def cal prod ce tb exportate. Acestea se pot def si prin asa numitele standarde de cal, unele dintre acestea devenind internat. Astfel, ISO face propuneri org internat de standardizare, iar acestea odata adoptate, mf vor fi comercializate sub den cal ISO.

- Prin marca de fabr, comert sau serv: aceste marci permit individualizarea si identify unui produs dintr-o gama larga de prod similare, const o gar a cal acestora.

- Pe baza vizionarii mf: aceasta met consta in examinarea prod de catre importator si acceptarea cal acestora in vederea incheierii contr. Aceasta met are 2 var: - clauza ,,dupa incercare" care pp ca incheierea contr se real dupa verif tehnica a prod importate, met utli in special in cazul instalatiilor si echipcomplexe; - clauza ,,vazut-placut" ce pp vizionarea mf si acceptarea ei inainte de incheierea contr fara a mai fi nec descrierea tehnica. Testarea este prev, de regula, in cadrul unei per de gar, iar exportatorul se oblige prin contr ca in cazul in care echip nu fct la param planif sa le inlocuiasca sau sa aduca imbunat pe pr costuri.

- Pe baza unor formule consacrate: 1) clauza ,,TEL QUEL'' sau ,,mf asa cum este" pp ca importatorul accepta mf asa cum este fara a o viziona si se util in special I practica comertului cu prod agr si minereuri sau mf care provin dintr-o zona distincta care confera an caract de calprod; 2) clauza ,,SOUND DELIVERED'' sau ,,mf sanatoasa la descarcare" pp ca importatorul nu va accepta mf decat daca aceasta soseste la dest fara degradari cal. 3) clauza ,,RYE TERMS" sau ,,clauza comertului cu secara" pp ca importatorul este obligat sa accepte mf cahiar daca aceasta soseste la dest cu an depreieri calpt care insa exportatorul va pl importatorului o an bonificatie de prêt.

Ref la rasp exportatorului priv resp cal si cant mf livrate se considera ca acesta nu si-a respectat-o: a livrat o alta mf decat cea prev in contr; a livrat o cant mai mica decat cea prev in contr; a livrat o mf care nu coresp param cal si tehnici prev in contr.

In cazul in care importatorul depisteaza deficiente priv cant sau cal mf livrate, acesta tb sa identif cu preizie nat prejud si sa-l instiinteze de urgent ape exportator in vederea remedierii acestora. In acest caz importatorulare posib, in fc de prevederile contr, sa solicite exec in cont a contr cu remedierea prejud resp pl unor penalitati sau rezilierea contr.9.Pretul: repr un elem de baza al contr, iar neg acestuia este, de obicei, dificila si necesita o buna pregatire tehnico-ec. Ca elem esentia, pretul repr oblig imporatorului si consta intr-o suma de bani det pe care acesta tb sa o pl exportatorului. Pt stab pretului extern se vor lua incacul urm elem: costurile de prod, ch speciale de export, cond de livrare si mod de pl, preturile mondiale si tendintele acestora, pol de pret. Pretul se stipuleaza fie pe unitate de prod, fie ca o suma globala pt intreaga cant de mf si se inscrie incontr intr-o an cond de livrare care va indica in ce masura ch de transp, de asig sic h speciale de export vor fi incluse in pretul contr. In contr tbprevazute an aspecte legate de pretul mf: cant pt care secalc pretu, valuta in care se ef pl, reducerile de pret pe care exportatorul le ac importatorului. Reducerilede pret pot fi: scontul de reglemse ac importatorului ce achita mf in avans; rabatul se ac de catre exportator ca o reducere din pretul contr ca urmare a defectelor de cal prez de mf exportate; remiza se ac ca o reducere apretului contr dat vol mare importat.

10.Termenul de livrare: este o data fixa sau det care se stab in fc de mom ef pl avansului,primirii mostrei de partener, depuneea gar. De regula, neindepl acestor cond il vor exonera pe exportator de oblig respectarii unui an termen de livrare.

11.Expeditia si transp mf: partea contr care org transp apeleaza, de regula, la un transp specializat. Aceasta clauza se va inscrie in contr in mod dif in fc de tipul de mf.pt transp maritime sevor indica portul de incarcare,capac navei, termenele deincarcare, normele specifice de incarcare. Pt transp auto sip e cale ferata vor fi mentionate instruct de expeditie,data expedierii. Doc deexpediere a mf solictate de importator tb sa insoteasca ms, acestea fiind nec vamuirii la dest a prod.

Asig mf s stab in fc decond de livare daca aceasta cade in sarcina importatorului sau exportatorului. Cele mai utilizate clause de asig sunt: - FPA (free from particular average) acopera numai riscul pierderii sau avariei totale a mf; - WA (with average) acopera daunele rezultate din pierderea totala, resp deteriorarea partiala a bunurilor asig cauzate de riscurile marii; - AR (all risks) acopera toate riscurile depierdere sau deteriorare a bunurilor asig, resp avaria comuna,precum si toate avariile particulare iclusiv disparitia totala a mf. Contractarea politei de asig este ef fie de importator, fie de exportator in fc de cond de livrare INCOTERMS.

12.Garantiile: prin contr se stab per de gar ac de exportator bunurilor livrate. De asemenea sevor ac gar contra viciilor ascunse de cal intrucat viciile aparente fac ob controlului cal si receptiei mf. Importatorul va gar ca in cazul bunurilor protejate prin brevete deinventie, marci de fabrica nu va copia sau multiplica.receptiamf se ref laoblig importatorului de a prelua mfpredata de exportatorla termenul si in locul convenit.contr tb saprevada urm elem: obligativitatea ef receptiei, locul ef receptiei, temenul la care se va face receptia,participantii, doc intocmite, suportarea ch. Penalitatile de stab princontr ca o cota % in fc deper de intarziere inlivrarea mf (zi/sapt/luna) sauptneresp caract tehnico-cal ale mf.de regula,penalitatilecumulate nu dep val integrala a contr.Forta majora repr un eveniment imprevizibil si de neinlaturat a carui aparitie exonereaza de rasp contr partea care o invoca. Cazurile fortuite constau inconflicte armate, greve, revolte, acid grave care nu pot fi controlate departenerii com si care impiedica desf in cont a contr.

Reclamatiile la contr se refera la lipsurile cant si cal, precum si la deficiente priv ambalarea,marcarea si etichetarea prod. Prin contr se stab mod de rezolvare a reclam, doc justif, instantele competente care atestajustetea reclam, termenul de transmitere.

Raspunderea jur apare atunci cand una dintre parti incalca prevederile legale ale st in care se deruleaza contr. In cazul contr com se invoca, de regula, rasp civila care prevede repararea prejud cauzat celeilalte parti. Acesta va fi compensate prin pl de daune interese, resp plati compensatorii care se achita la an termene.

Arbitrajul: partile contractante au oblig sa prevada clauza ref la rasp contr,legislatia aplicabila si jurisdictia competenta in vederea rezolvarii conflictelor.

Dispozitii finale: elem specifice care nu au fost cuprinse in celelalte clauze, cum ar fi: intrarea in vogoare a contr, nr de exemplare in care s-a emis contr, lb, semnaturile participantilor.Modalitati de plata

Ordinulde plata: disp data de o pers ordonatorului unei banci de a pl o suma det de bani benef in vederea stingerii unei oblig banesti. Pl se face prin intermediul ct bancar, in rel com aceasta forma de pl intalnindu-se destul de rar dat riscului de revocare unilat din partea ordonatorului. Se fol in special in op necom pt pl comisioanelor, a ch de transp, a taxelor vamale sau in tranz com internat pt pl avansului si a dif taxe si comisioane.

CEC-ul: repr un ordin scris dat de o pers unei bc de a pl o suma det unui tert care este benef CEC-ului. Circuitul CEC-ului implica emitentul/ordonatorul, benef sib c ce opereaza op.

Cambia: este un ordin scris si necond dat deo pers numita tragator (importatorul) unei alte pers den tras (bc importatorului) de a pl o suma de bani la vedere/la termen unui benef. In circuitul com trata indepl urm fc: mij de pl; mij de creditare; mij de gar a pl.

Biletul la ordin: repr un inscris prin care o pers se oblige sa pl benef o an suma de bani la scadenta.Tehnici de pl internat: plata in avans, pl la livrare,pl contra fact, creditul doc, acreditivul doc si sc com de credit, incasso doc.

Plata in avans: repr tehnica de pl cea mai sigura pt exportator sic ea mai riscanta pt importator, util numai at cand intre cei doi parteneri s-au stab rel trad de incredere sau daca exportatorul detine o poz extreme de dominanta, fortandu-l pe importator sa accepte aceasta.

Plata la livrare: se practica pt tranz cu val redusa. In acest caz transp va livra mf dest contra pl in numerar sau prin CEC.

Plata contra factura: este o tehnica util pt livrari cu val redusa/practicata in rel dintre firmele aceluiasi grup, mecanismul fiind urmatorul: dupa livrarea mf exportatorul transmite fact com direct importatorului care va pl contraval acesteia la data stab prin contr.Creditul doc: repr angajamentul pe care si-l asuma o bc de a pl o an suma de bani repr val mf din doc de expeditie in conf cu instruc date de importator. Are 2 forme: acreditivul doc si sc com de credit. Elem unui credit doc: 1.den si sediul bc com care deschide acreditivul; 2.den si sediul bc delegata sa pl, sa confirme sis a neg doc sau sa accepte tratele; 3.den si sediul ordonatorului; 4.nr de ordine care se indica, de regula, pe toate doc de derulare a ac; 5.data deschiderii; 6.val creditului doc se inscrie sub forma unei sume fixe daca creditul se utiltotal sau in transe daca se util partial; 7.termenul de valab repr termenul lim pana la care sepot prezenta doc de pl in bc sau cambiile spre acceptare, tb sa se situeze dupa ultimul termen de livrare a mf si expira fie in tara exportatorului, fie in cea a importatorului in fc de locul ef pl; 8.mf care urm a fi livrata se indica prin param care permit identif cu usurinta conf doc; 9.termenul de livrare a mfprin indicarea unei date finale; 10. doc de livrare si de pl care tb mentionate in mod expres, neconf acestora cu acred atragand refuzul de pl al bc.Acreditivul documentar: repr un doc emis de o bc din ordinal cl sau (import)prin care bc se angajeaza sa pl suma inscrisa in acred benef (export) daca acesta face dovada prin doc ca si-a indepl oblig contr de a livra mf.

Acreditivul poate fi irevocabil: angaj de pl al bc nu prez nici o incertitudine fiind ferm si total. Daca nu se specifica, acreditivul este revocabil. Poate fi conf de o alta bc decat bc emitenta, caz in care aceasta din urma se angajeaza in mod ferm la gar pl preluand riscurile de nepl sau intarziere a pl. daca nu se specifica, acred este necof.

Doc care pot fi solicitate in cazul derularii pl prin AD sunt: doc com de identify cant, cal si valorica a mf,resp fact com ext emisa de exportator; doc de transport, conosamentele maritime sau fluviale, doc de asig a mf; doc care atesta cal, cant si originea mf, resp pv de receptie cal si cant, buletinele de analiza, certif. de origine. Refuzul de pl al bc se poate explica prin prez unor doc incomplete/incorete,prin expirarea termenului de valab al AD, prin prez cu intarziere a doc la bc sau prin intarzierea livrarii mf.

Etapele derularii AD: 1) Incheierea contr de vz-cump internat si includerea mod de pl prin AD irevocabil; 2) Importatorul (ordonatorul) da disp bc sale pt a deschide acred in fav exportatorului; 3) Deschiderea AD si avizarea bc exportatorului ref la acesta; 4) Avizarea exportatorului privind deschiderea AD; 5) Conf de catre exportator a concordantei elem acred cu clauzele contractuale; 6) Livrarea mf conf cond din contr si a celor stab prin acred; 7) Remiterea de catre exportator la bc a doc care dovedesc expedierea mf si care au fost specificate cu exactitate in AD; 8) Pl contraval mf pe baza doc de livrare (daca acred este domiciliat in tara export); 9) Bc export transmite doc bc import; 10) Bc import, pe baza doc primate si verify, ef p creditand bc export; 11) bc export remite doc import pt a intra in posesia mf.Sc com de credit: repr a doua forma a creditului doc si consta intr-un doc prin care bc emitenta se angajeaza in mod irevocabil fata de exportator sa ef pl cu respectarea cond din sc com de credit. Este emisa de catre bc import la ordinal cl sau si este adresat direct export pe care il autorizeaza sa traga cambii sau trate asupra sa. Bc emitenta se angajeaza sa onoreze cambiile prin pl daca sunt la vedere sau prin acceptare daca sunt la termen cu cond ca odata cu tratele sa fie prez in bc si doc mentionate in sc com de credit prin care se atesa livrarea mf in conf cu clauzele contr. Doc insotite de cambia sunt prez bc emitente pana la o an data specificata in sc com de credit.

Este domiciliata intotdeauna in strainatate la sediul bc importatorului sau intr-o terta tara daca asa se specifica in mod expres. Acest lucru pp ca export tb sa astepte ef p pana in mom in care doc de livrare si tratele sosesc la sediul bc emitente, per in care acesta ac un credit cump.

Sc com de credit nu pp acoperirea cu fd banesti a angaj de pl chiar in mom emiterii ei. Pl se ef direct din ct import sau dintr-un credit ac de bc acestuia.

Pt importator sc com este o forma de pl mai avantajoasa decat AD.

Etapele derularii sc com de credit: 1) Incheierea ontr de vz-cump internat cu pl prin sc com de credit; 2) Import da ordin bc sale sa emita sc de credit prin care bc se angajeaza fata de exportator sa onoreze cambiile trase de acesta asupra sa.bc va ef pl din ct import sau dintr-un credit ac acestuia; 3) Bc import transmite sc direct export, autorizandu-l sa traga cambii asupra sa; 4) La primirea sc de credit export livreaza mf si obt doc nec incasarii pl; 5) Export transmite doc de livrare insotite de cambia la bc emitenta. La primirea acestora bc va ef pl imediata in cazul cambiilor la vedere sau va accepta cambiile prin semnatura in cazul cambiilor la termen,urmand ca acestea sa devina neg conf dr cambial; 6) Bc emitenta remite doc import pt ca acesta sa intre in posesia mf.

Pl prin sc com de credit prez siguranta atat pt exportator care are in acest sens angaj irevocabil al bc emitente, cat si pt import deoarece onorarea cambiilor se face numai cu dovedirea prin doc a ef livrarii mf de exportator.


Incasso documentar: repr mod prin care transmiterea pl de la import la export se real numai dup ace import este avizat de catre bc sa in leg cu sosirea doc care atesta expedierea mf de catre exportator. Transmiterea doc se real prin interm a 2 bc: bc export la care acesta depune doc de livrare sib c import care detine ct importatorului.

Etapele derularii incasso doc: 1) Incheierea contr de vz-cump internat cu pl prin incasso doc; 2) Livrarea mf conf cond contr; 3) Remiterea catre bc export a doc de livrare; 4) Remiterea acestor doc la bc import; 5) Ac import ref la ef pl de catre bc sa; 6) Bc import debiteaza ct acestuia cu contraval livrarii; 7) Bc import transmite acestuia doc ce dovedesc livrarea mf pt a intra in posesia acesteia; 8) Bc import ef pl creditand bc export; 9) Bc export il pl pe acesta creditandu-i ct.

Din derularea acestei mod de pl decurg an dezav pt export, mf fiind livrata de catre acesta fara gar de pl din patea import. Aceasta nu inseamna ca import poate intra in posesia mf fara a achita contraval acestora, ci faptul ca in caz de nepl mf tb returnata/depozitata pana la gasirea unui alt cl. De asemenea, in toate cazurile, domicilierea ID in tara importatorului pp intarzierea ef pl pana in mom in care doc ajung la bc importatorului. In aces caz exportatorul ac un credit importatorului pe aceasta per de timp.

ID se util intre firme care se afla in rel de incredere pe o lg per de timp sau at cand legislatia antari pretinde util acestei mod de pl.


Document Info


Accesari: 3185
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )