Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE PENTRU MASURA 3.1 - "INVESTITII IN EXPLOATATIILE AGRICOLE"

agricultura


LISTA CHELTUIELILOR ELIGIBILE
PENTRU MASURA 3.1 - "INVESTITII IN EXPLOATATIILE AGRICOLE"


INVESTITIILE ELIGIBILE SUNT PREZENTATE IN DETALIU IN CELE CE URMEAZA.

SUNT CONSIDERATE CHELTUIELI ELIGIBILE, ACELEA CARE SUNT ÎN CONCORDANŢĂ CU OBIECTIVELE PREZENTEI MĂSURI, AsA CUM SUNT MENŢIONATE ÎN PROGRAMUL APROBAT PENTRU AGRICULTURĂ sI DEZVOLTARE RURALĂ ÎN ROMÂNIA.

CERINTELE SPECIFICE SI CONDITIILE IN BAZA CARORA SE ACORDA SUPORT FINANCIAR, IN CONFORMITATE CU PROGRAMUL APROBAT SI RESPECTAND ACORDUL MULTIANUAL DE FINANTARE, SUNT MENTIONATE IN ORDINELE PRIVIND IMPLEMENTAREA MASURII SI SUNT REFLECTATE IN MANUALUL DE PROCED 10410u2020k URI, CEREREA DE FINANTARE, LISTA DE VERIFICARE A CRITERIILOR DE SELECTIE, LISTA DE VERIFICARE A CONTROLULUI SI CONTRACTE SI SUNT REDATE MAI JOS.

NUMAI CHELTUIELILE PLĂTITE DE CĂTRE AGENŢIE DE LA DATA DECIZIEI COMISIEI DE CONFERIRE A MANAGEMENTULUI FINANCIAR PENTRU MASURI AGENŢIEI SAU DATA SPECIFICATA ÎN ACEASTĂ PRIVINŢĂ, VOR FI ELIGIBILE PENTRU SPRIJINUL COMUNITAR.

PENTRU CA PROIECTUL SĂ FIE ELIGIBIL PENTRU SPRIJINUL COMUNITAR, TOATE SERVICIILE, MAsINILE sI ACHIZIŢIILE TREBUIE SĂ FIE ORIGINARE DIN COMUNITATEA EUROPEANĂ SAU DIN ŢĂRILE MENŢIONATE ÎN ART. 14 (2.7) SECŢIUNEA A DIN ACORDUL MULTIANUAL DE FINANTARE; ÎN ACESTE CONDIŢII, BENEFICIARUL FINAL TREBUIE SĂ FIE CAPABIL SĂ CONFIRME PROVENIENŢA INPUTURILOR PRIN CONTRACTE DE LUCRĂRI SAU SERVICII, UTILIZÂND ORICE MIJLOACE DE EVIDENŢĂ ADMISIBILE.

CHELTUIELILE ELIGIBILE PENTRU INVESTITII, MENTIONATE MAI JOS, VOR FI CONSIDERATE ELIGIBILE PENTRU SPRIJINUL FINANCIAR PRIN SAPARD NUMAI DACĂ NU SE INCADREAZA IN NICI UNA DIN CATEGORIILE PREVAZUTE LA ART. 4, SECTIUNEA B DIN ACORDUL MULTIANUAL DE FINANTARE:

a) Cumpararea, închirierea sau luarea în leasing a terenurilor sau cladirilor existente;

b) Impozite, taxe vamale si taxe de import;

c) Costuri de exploatare, inclusiv costuri de întretinere si chirie;

d) Leasing, exceptând cazul în care leasing-ul are ca rezultat trecerea în proprietatea celui care ia în leasing;

e) Costurile oricaror servicii, bunuri sau lucrari cu o valoare mai mare de 10.000 de EURO, pentru care beneficiarul nu a obtinut oferte din partea a cel putin trei furnizori, originalele acestora fiind incluse în declaratia de cheltuieli, la care se face referire în art. 8, paragraful b al Sectiunii A ;

f)        Comisioane bancare, costurile garantiilor si cheltuieli similare;

g)          Costurile de schimb valutar, taxe si pierderi ocazionate de schimburile valutare asociate cu contul Euro SAPARD;

h)          Cheltuieli efectuate de administratia publica, incluzând Agentia SAPARD si în special cheltuieli de regie, chirii si salarii ale personalului angajat în activitati de management, implementare, monitorizare si control;

j)            Acea parte a costurilor reprezentând plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxe legale, a studiilor de fezabilitate, achizitii de patente si licente pentru pregatirea si implementarea unui proiect, direct legate de masura, care depaseste 12% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 3% pentru acele proiecte care nu includ constructii;

k)          Cheltuiala legata de produsele sau serviciile care nu respecta prevederile mentionate la paragrafele 2.6 si 2.7 din articolul 14, sectiunea A a Acordului Multianual de Finantare, referitoare la regulile de achizitii de servicii, lucrari si bunuri, pentru organismele publice;

l)            Cheltuiala legata de proiectele care au generat taxe de utilizator sau participant înainte de încheierea proiectului, fara ca sumele respective sa fi fost deduse din costurile eligibile;

m)   Costuri promotionale, altele decât cele în interes colectiv;

n)      Cheltuieli pentru cumpararea de echipamente la mâna a doua;

o)      Plata în natura;

p)      Cheltuieli neimplicate în infrastructura ale unui beneficiar daca mai mult de 25% din capital este detinut de un organism sau de organisme publice;

q)          Cheltuieli pentru proiect realizate înainte de aprobarea proiectului, cu exceptia studiilor tehnice si de fezabilitate,

La care se adauga:

  • Investitiile care sprijina vânzarea cu amanuntul;

o        Investitiile pentru construirea si modernizarea locuintelor;

  • Cheltuielile privind promovarea produselor prin expozitii, reclame si publicitate;
  • Achizitionarea de mijloace de transport cu exceptia celor specializate.
  • Investitii privind masura 3.4.

Cheltuieli detaliate pentru masura 3.1 - "Investiti în exploatatiile agricole"

Cheltuieli generale eligibile

a) Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor si instalatiilor conexe, incluzând, acolo unde este necesar, lucrari de demolare, retele de utilitati;

b) Achizitionarea de utilaje si echipamente noi, echipament IT si software, necesare în administrarea fermei si în procesul de productie, incluzând cheltuielile de montaj;

c) Cheltuieli reprezentând plata arhitectilor, inginerilor si consultantilor, taxelor legale, a studiilor de fezabilitate, achizitionarea de patente si licente pentru pregatirea si implementarea proiectului, direct legate de masura, care nu depasesc 12% din costul total eligibil al proiectului, respectiv 3% pentru acele proiecte care nu includ constructii;

d) Achizitii de masini agricole noi pentru activitatile din cadrul fermei;

e) Achizitii de mijloace de transport noi, specializate, ca rezultat al indentificarii lor în studiul de fezabilitate sau în memoriul justificativ sau în planul de afaceri, cu o capacitate de transport bine fundamentata în documentul respectiv;

f) Unelte si instrumente pentru utilizarea în cadrul fermei, incluzînd acelea pentru protectia împotriva incendiilor si pentru protectia muncii;

Cheltuieli eligibile specifice

A. Ferme de productie vegetala

Infiintarea de plantatii pe suprafete noi, reabilitarea plantatiilor pomicole (cu schimbarea structurii pomilor fructiferi) prin achizitionarea de material saditor, precum si lucrari executate de terti pentru destelenire, pregatirea solului, plantare si replantare, cu exceptia ingrasarii solului

Reabilitarea plantatiilor  viticole (reconversie, înlocuirea vitei de vie imbatranita si/sau slab productiva precum si a hibrizilor de vita de vie numai cu soiuri nobile) pe suprafetele existente, fara cresterea suprafetei totale cultivata cu vita de vie, prin achizitionarea de material saditor, precum si lucrari executate de terti pentru destelenire, pregatirea solului, plantare si replantare, cu exceptia ingrasarii solului;

Înfiintare scoli de vita de vie (complex de depozitare la frig si fortare la cald, hala de altoire, masini si utilaje agricole, magazie si depozit materiale);

- Achizitionarea soiurilor nobile:

- înregistrate in Catalogul oficial al soiurilor de plante de cultura din România, aprobat anual prin ordin al ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale sau

- înregistrate in cataloagele Comunitatii Europene sau

- prevazute in listele furnizorilor din tarile comunitare, in care soiurile au o denumire clara si o descriere suficient de amanuntita, provin dintr-un stat membru al Comunitatii Europene sau

- materialul sa corespunda conditiei de "calitate CE" sau normelor romane in vigoare.

Achizitionarea materialului saditor de înmultire si de plantare pentru pomi fructiferi si vita de vie;

- Lucrari executate de terti pentru defrisare, pregatirea solului, înfiintarea plantatiilor de plante perene (plantatii pomicole, viticole, plante medicinale si aromatice, flori perene, hamei, arbusti fructiferi),incluzând realizarea unui sistem de sustinere, spalieri, sârma, achizitionarea de material de plantat, cu exceptia îngrasamintelor;

- Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si a utilitatilor pentru:

o        sortarea, depozitarea, conditionarea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea sau prima procesare a productiei fermei;

o        cladiri de birouri pentru ferma

o        sere construite din structuri metalice usoare, inclusiv cu sisteme de acoperire si de încalzire cu tehnologii moderne (folie gonflabila cu pereti multipli, placi din policarbonat etc.)

o        depozite pentru combustibili si lubrifianti;

o        ateliere de reparatii si adapostire a utilajelor;

o        constructii speciale pentru utilitati;

o        platforme pentru încarcare/descarcare, cântarire a recoltelor;

o        producerea si dozarea furajelor complexe in cadrul fermei;

o        spatii pentru procesarea resturilor vegetale:

o        silozuri;

o        bazine de apa pentru udarea plantatiilor;

o        împrejmuire;

o        spatii pentru laboratoare de analize, asigurarea cu utilitati.

- Utilaje, echipamente si instalatii noi, incluzând cheltuielile de montaj, pentru:

o        sortarea, depozitarea, conditionarea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea sau prima procesare a productiei fermei;

o        dotarea serelor;

o        producerea si dozarea furajelor complexe;

o        sistemul de irigatii (inclusiv puturi forate) si echipamente;

o        utilitati (alimentarea cu apa, canalizare, tratamentul apelor uzate, energie electrica, energie termica, telecomunicatii);

o        instalatii aferente depozitarii si reparatiilor de utilaje si echipamente;

o        echipamente pentru procesarea resturilor vegetale:

o        echipamente si dotari pentru laboratoare de analize.

- Utilaje agricole noi si unelte:

o        tractoare si remorci;

o        combine;

o        alte masini agricole si echipamente conexe;

o        mijloace de transport de incinta;

o        mijloace de transport specializate.

- Achizitionarea de material saditor pentru plantatii pomicole si viticole arbusti fructiferi si hamei.

B. Ferme pentru cresterea animalelor si pasarilor

Construirea, modernizarea si extinderea cladirilor operationale si utilitatilor pentru:

o        sortarea, depozitarea, racirea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea productiei primare a fermei;

o        cladiri pentru birouri în cadrul fermei;

o        grajduri, hale si alte incinte pentru cresterea animalelor si pasarilor si alte operatiuni conexe, precum hranirea, adapostirea, mulgerea, tunsul, carantina etc. ;

o        incubatoare;

o        rezervoare pentru racirea laptelui;

o        depozite pentru combustibili si lubrifianti;

o        platforme si canale colectoare de reziduri si dejectii;

o        remize si ateliere de reparatii a utilajelor;

o        constructii speciale pentru utilitati;

o        silozuri pentru furajele verzi/uscate si pentru furajele complexe;

o        producerea si dozarea furajelor complexe in cadrul fermei;

  • laboratoare pentru investitii privind producerea si dozarea furajelor complexe.

o        statii de epurare a apei;

o        utilitati pentru încarcarea/descarcarea, cântarirea, marcarea animalelor.

o        împrejmuire.

- Utilaje, echipamente si instalatii noi, incluzând costurile de montaj, pentru:

o        sortarea, depozitarea, racirea, pachetizarea, ambalarea, etichetarea productiei primare a fermei;

o        mulsul si racirea laptelui, crsterea, hranirea, adapostirea, tunsul, carantina animalelor si pasarilor ;

o        incubatoare;

o        încarcarea/descarcarea, cântarirea, marcarea animalelor;

o        producerea si dozarea furajelor complexe;

o        utilitati (alimentare cu apa, canalizare, tratamentul apelor uzate, energie electrica, energie termica, telecomunicatii);

o        instalatii aferente depozitarii si reparatiilor de utilaje si echipamente;

o        semanatul, recoltarea si transportul furajelor;

o        mijloace de transport de incinta;

o        sisteme de irigatii ;

  • laboratoare pentru controlul calitatii furajelor complexe.

- Mijloace de transport specializate pentru transportul animalelor vii, al rezidurilor si al produselor înghetate/refrigerate, vrac sau ambalate.

- Achizitionarea de animale pentru prima populare: vaci de lapte, bivolite, oi/capre, scroafe.

- Achizitionarea de material seminal cu înalt potential genetic, pentru reproductie (vaci de lapte, bivolite, oi/capre, scroafe).

- Achizitionarea initiala de vaci/bivolite cu înalt potential genetic, va fi facuta din urmatoarele rase: Simmental, Brown - Schwize, Holstein Friesian, Pintzgau, Charolaise, Piemontese, Blanc Bleu Belge, Limoussine, Bivolita bulgareasca, Bivolita italiana, Murrah, Nili - Ravi si cele care provin din acestea, demonstrate cu pedigree sau certificat de origine si productivitate si va fi limitata la:

pentru fermieri individuali privati: 6 capete

pentru asociatii familiale: 15 capete,

pentru societati agricole/comerciale: 35 de capete.

- Achizitionarea initiala de scroafe cu înalt potential genetic, va fi facuta din urmatoarele rase: Large White, Landrace, Durock, Hampshire, Linia sintetica 345 Peris, PIC si Pietrain si cele care provin din acestea, demonstrate cu pedigree sau certificat de origine si productivitate si va fi limitata la:

pentru fermieri individuali privati: 20 de capete

pentru asociatii familiale: 50 de capete,

pentru societati agricole/comerciale: 170 de capete.

- Achizitionarea initiala de oi/capre cu înalt potential genetic, va fi facuta din urmatoarele rase: Ţigae, Ţurcana, Merinos, Karakul, Awassi, Romney Marsh, Ile de France, Texel, Romanov, Carpatina, Alba de Banat, Saanen, Alpina franceza, Nobila germana si cele care provin din acestea, demonstrate cu pedigree sau certificat de origine si productivitate si va fi limitata la:

pentru fermieri individuali privati: 200 de capete

pentru asociatii familiale: 300 de capete,

pentru societati agricole/comerciale: 1 400 de capete.


Document Info


Accesari: 4487
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )