Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PRINCIPALELE INSTITUTII PUBLICE CU ATRIBUTII

Asigurari


PRINCIPALELE INSTITUŢII PUBLICE CU ATRIBUŢII

ÎN DOMENIUL ASIGURĂRILOR SOCIALE

Responsabilitatea functionarii sistemului de protectie sociala revine aproape tuturor organelor de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.Cele mai numeroase atributii în activitatea de asigurare si protectie  sociala le are Ministerul Muncii si Familiei si Egalitatii de sanse ce vizeaza urmatoarele domenii mai importante:

ocuparea fortei de munca - somaj

asigurarile sociale de stat - pensii

accidentele de munca si boli profesionale

asistenta sociala si politicile familiale - probelmatica persoanelor cu handicap, al egalitatii de sanse

securitatea si sanatatea în munca -relatiile de munca

alte domenii ce vizeaza relatiile internationale în domeniul muncii si securitatii sociale etc.

Prin Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap - organ de specialitate al administratiei publice centrale în subordinea MMFES se realizeaza coordonarea, îndrumarea si controlul activitatii de protectie a persoanelor cu handicap, precum si integrarea sociala a acestora.

Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap elaboreaza si supune aprobarii ministrului strategia guvernamentala în domeniul protectiei persoanelor cu handicap, adulti si minori, în conformitate cu principiile si normele internationale.

Evalueaza prin propriile comisii de expertiza medicala, persoanele cu handicap, stabilind programe individuale de protectie speciala, recuperare si integrare în munca.

Propune proiecte de programe de colaborare cu organismele guvernamentale si nonguvernamentale din tara si din  strainatate si urmareste realizarea programelor aprobate.

Finanteaza sau cofinanteaza proiecte care pun în practica strategia guvernamentala în domeniul protectiei persoanelor cu handicap.

Casa Nationala de Pensii si Alte Drepturi de Asigurari Sociale (CNPAS). Este institutia publica autonoma de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale. - sistemul asigurarilor sociale de stat.

Principalele atributii ale CNPAS :

- furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elaborarea bugetului asigurarilor sociale de stat;

- furnizeaza Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat si pentru accidente de munca si boli profesionale;

- urmareste încasarea veniturilor bugetului asigurarilor sociale de stat si pentru accidente de munca si boli profesionale;

- asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si cel al accidentelor de munca si boli profesionale;

- certifica anual stagiul de cotizare si punctajul pentru fiecare asigurat;

- îndruma si controleaza activitatea de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca;

- aplica prevederile conventiilor internationale de asigurari sociale la care România este parte.

- asigura evidenta stabilirea si plata prestatiilor drepturilor si obligatiilor de asigurari sociale la nivel national pe baza codului personal de asigurari sociale; (CNP)

- îndruma si controleaza modul de aplicare a dispozitiilor legale de catre casele teritoriale de pensii

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM).

Obiectivele principale ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca sunt

Institutionalizarea dialogului social în domeniul ocuparii si formarii profesionale;

Aplicarea strategiilor în domeniul ocuparii si formarii profesionale;

Aplicarea masurilor de protectie sociala a persoanelor neîncadrate în munca.

Pentru realizarea obiectivelor sale, Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are urmatoarele atributii principale:

face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigurarilor pentru somaj;

administreaza bugetul asigurarilor sociale pentru somaj;

organizeaza servicii de ocupare a fortei de munca;

organizeaza, presteaza si finanteaza, în conditiile legii, servicii de formare profesionala pentru persoanele neîncadrate în munca;

orienteaza persoanele neîncadrate în munca si mediaza între acestea si angajatorii din tara, în vederea realizarii echilibrului dintre cerere si oferta pe piata interna a fortei de munca;

propune proiecte de acte normative în domeniul ocuparii si formarii profesionale si al protectiei sociale a persoanelor neîncadrate în munca;

organizeaza serviciile de stabilire, plata si evidenta a ajutoarelor, alocatiilor si indemnizatiilor finantate din bugetul asigurarilor pentru somaj;

implementeaza programe finantate din Fondul Social European;

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

CNAS este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate în vederea aplicarii politicilor si programelor în domeniul sanitar.

CNAS are ca principal obiect de activitate asigurarea functionarii unitare si coordonate a sistemului de asigurari sociale de sanatate si are în subordine casele de asigurari de sanatate judetene.

Pe lânga CNAS functioneaza experti pentru implementarea programelor nationale de sanatate curative.

Colegiul Medicilor din România (CMR), Colegiul Medicilor Dentisti din România (CMDR), Colegiul Farmacistilor din România (CFR) si Ordinul Asistentilor Medicali si Moaselor din România (OAMMR)

Acestea sunt organisme profesionale, apolitice, fara scop patrimonial, de drept public, cu responsabilitati delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizarii, controlului si supravegherii profesiilor - medic, medic dentist, farmacist, asistent medical, moase - ca profesii liberale de practica publica autorizata.

Ca principala organizatie profesionala, Colegiul Medicilor are prin lege  stabilite urmatoarele atributii si responsabilitati în domeniul asigurarilor sociale de sanatate:

- elaboreaza criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor si participa la controlul respectarii acestora;

- elaboreaza ghiduri si protocoale de practica medicala;

- elaboreaza criteriile privind calitatea asistentei medicale acordate asiguratilor si urmareste respectarea acestora;

- participa la acreditarea personalului medical.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private este autoritatea administrativa, autonoma, cu personalitate juridica, aflata sub controlul Parlamentului României. Comisia reglementeaza, coordoneaza, supravegheaza si controleaza activitatea sistemului de pensii private. Activitatea Comisiei are drept scop protejarea intereselor participantilor si ale beneficiarilor, prin asigurarea unei functionari eficiente a sistemului de pensii private si informarea acestuia.

Comisia are, în principal, urmatoarele atributii:

acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor si autorizatiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari;

supravegherea prudentiala si asigurarea unei bune functionari a sistemului de pensii private;

controlul activitatii din sistemul de pensii private;

controlul constituirii si virarii de catre angajator a contributiei la fondurile de pensii private;

emiterea de norme privind sistemul de pensii private;

verificarea organizarii, evidentierii si administrarii separate a activelor si pasivelor fiecarui fond de pensii private de cele ale administratorului, precum si de celelalte activitati ale acestuia;

adoptarea oricaror masuri, inclusiv de natura administrativa sau financiara, împotriva administratorilor ori membrilor organelor de conducere ale acestora în scopul prevenirii sau remedierii oricaror situatii, care prejudiciaza interesele participantilor si beneficiarilor la fondurile de pensii private;

autorizarea, înregistrarea si functionarea fondurilor de pensii private si a administratorilor; investitiile fondurilor de pensii private; participantii la fondurile de pensii private, contributiile, conturile si plata drepturilor cuvenite; procedura si conditiile de instituire si de revocare a masurii de supraveghere speciala, precum si desemnarea consiliului de supraveghere speciala si atributiile acestuia; activitatea de depozitare a activelor fondurilor de pensii private; alte aspecte ale reglementarii si supravegherii prudentiale a fondurilor de pensii private.

Consiliul Economic si Social (CES)

Pentru îndeplinirea rolului consultativ în solutionarea problemelor din domeniul sau de competenta are, în principal, urmatoarele atributii:

- are rol consultativ, în stabilirea strategiilor si politicilor economice si sociale, în aplanarea starilor conflictuale la nivel de ramura sau la nivel national, aparute între parteneri sociali, precum si în realizarea, promovarea, dezvoltarea dialogului social si a solidaritatii sociale;

- este consultat obligatoriu de catre initiatorii proiectelor de acte normative si ai proiectelor de programe si strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul sau de competenta;

- se poate autosesiza sau poate fi sesizat de orice autoritate publica, ori de patronatele si sindicatele reprezentative asupra unor stari de fapt, evolutii sau evenimente economico-sociale de interes national. În urma acestor sesizari, CES emite puncte de vedere si recomandari.


Document Info


Accesari: 6271
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )