Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
asigurari sociale - Notiunea de asigurari sociale

Asigurari
Notiunea de asigurari sociale

Este tratata în literatura economico-financiara si juridica succint si neuniform si pâna în prezent nu o întâlnim într-o formulare, unanim, admisa respectiv acceptata.

Definitii ale asigurarii sociale:-forma de ocrotire a persoanelor încadrate, constând în acordarea de ajutoare materiale si asistenta medicala în caz de boala, în trimiterea la odihna sau tratament

-ansamblul de masuri constând în indemnizatii, prestatii si servicii, care se asigura de catre stat, în cazul producerii efectelor unor riscuri sociale stab.prin lege.

-o veriga importanta a sistemului financiar si de credit cuprinzând acele relatii economice, exprimate în forma baneasca, prin mijlocirea carora se repartizeaza si se utilizeaza fondurile banesti necesare ocrotirii personalului muncitor, cooperatorilor si membrilor lor de familie, în caz de pierdere temporara sau definitiva a capacitatii de munca, la batrânete si în multe alte cazuri

-cel mai important mijloc de realizare a protectiei populatiei active, în special a salariatilor, în caz de pierdere a veniturilor din cauza de somaj, maternitate, îmbolnaviri, invaliditate,precum si a populatiei inactive cauzata de batrânete sau decesul asiguratului cu mostenitori dependenti - fara posibilitati de a se întretine pe cont propriu

Obiectul asigurarilor sociale:

Obiectul protectiei prin asigurare sociala, îl constituie riscul de pierdere a veniturilor profesionale respectiv a salariului -veniturilor- de catre populatia ocupata, de asemenea riscul de a suporta cheltuieli suplimentare legate de recuperarea capacitatii de munca si reabilitare profesionala.

Situatia de risc social poate aparea ca urmare:

-pierderii capacitati de munca (din cauza de boala, accident, maternitate, batrânete,);

-lipsei cererii pe piata muncii (somaj).

Obiectul asigurarilor sociale îl reprezinta relatiile economice si juridice ale subiectilor în constituirea si utilizarea mijloacelor financiare, destinate ocrotirii populatiei ocupate fata de riscurile sociale, precum si în organizarea asistentei medicale si de reabilitare.

Obiectivele asigurarior sociale

-Acordarea de prestatii în bani, pe termen lung si scurt, acestea reprezentând venit de înlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batrânetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, profesionale sau decesului.

-Prevenirea îmbolnavirilor si recup 353m128d erarea capacitatii de munca prin

- acordarea de indemnizatii pentru trecerea temporara în alta munca, reducerea timpului de munca sau în caz de carantina;

- acord de ajut pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice

- tratament balnear si reabilitare profesionala, potrivit programului individual de recuperare a capacitatii de munca.

-Cedarea unei parti din contributiile individuale datorate sistemului public de asigurari sociale de stat în favoarea celui privat

-Armonizarea si exportul de prestatii în relatiile cu tarile comunitatii europene cât si în alte situatii specifice reglementate.

Securitatea sociala:este definita de Biroul International al Muncii, drept protectia pe care societatea o acorda membrilor sai printr-un ansamblu de dispozitii publice contra mizeriei economice si sociale, care îi ameninta în caz de pierdere sau reducere importanta a câstigurilor datorita bolii, maternitatii, accidentului de munca, somajului, invaliditatii, batrânetii sau decesului, precum si prin acordarea de îngrijiri medicale si de alocatii familiilor cu copii

Protectia sociala: Reprez un ansamblu de actiuni întreprinse de societate pentru prevenirea, diminuarea sau înlaturarea consecintelor unor evenimente considerate ca "riscuri sociale" asupra nivelului de trai al populatiei

Protectia sociala se sprijina pe principiul solidaritatii, astfel:

solidaritatea celor care nu au copii fata de cei care si-au asumat responsabilitatea de a da viata si a educa generatiile urmatoare;

solidaritatea celor sanatosi fata de cei bolnavi;

solidaritatea celor activi fata de cei carora vârsta nu le mai permite exercitarea unei activitati utile pentru societate;

solidaritatea celor care au un loc de munca fata de cei aflati în somaj.

Câmpul de aplicare al unui sistem de protectie sociala este delimitat de trei coordonate si anume:

categoria de persoane protejate;

riscurile sociale acoperite;

mecanismele de protectie sociala.

În ceea ce priveste mecanismele de protectie sociala, pot fi remarcate categ. variate de prestatii prin care se urmareste înlaturarea efectelor daunatoare ale riscurilor sociale.

În raport cu obiectul lor, prestatiile pot fi:

în bani (pensii, indemnizatii de somaj, alocatii, ajutoare etc.);

în natura (îngrijirile medicale, proteze, orteze).

Sistemul de asistenta sociala:

reprezinta o componenta a sistemului de protectie sociala. Sistemul de asistenta sociala, reprezinta ansamblul de institutii si masuri prin care statul, autoritatile publice ale administratiei locale si societatea civila asigura prevenirea, limitarea sau înlaturarea efectelor temporare sau permanente ale unor situatii, care pot genera marginalizarea sau excluderea sociala a unor persoane.

Sistemul national de asistenta sociala se întemeiaza pe urmatoarele principii generale:

respectarea demnitatii umane,

universalitatea,

solidaritatea sociala,

parteneriatul,

subsidiaritatea.

Principalele elemente de noutate introduse în interesul reformarii sistemului de asigurari sociale,in Romania sunt:

- principiile noi - exprimate si definite - care au impus si presupun înca multe modificari în corelatie cu reglementarile precedente;

- cresterea vârstei de pensionare de la 57 la 60 de ani pentru femei si de la 62 la 65 de ani pentru barbati, într-o perspectiva de 13 ani;

- cresterea numarului de ani de munca necesari acordarii pensiei integrale pentru limita de vârsta, de la 30 la 35 de ani pentru barbati si de la 25 la 30 de ani pentru femei;

- adoptarea unui model flexibil de pensionare cu posibilitatea anticiparii pâna la 5 ani a vârstelor standard, în conditiile penalizarii pensiilor cu procente diferite în functie de numarul total al lunilor de anticipare;

- extinderea grupului de asigurati si beneficiari si o mai precisa definire a sferei de acoperire a beneficiilor;

- introducerea de prevederi restrictive pentru încadrarea locurilor de munca în categoria celor cu conditii deosebite si a celor cu conditii speciale;

- introducerea unei noi metodologii de calcul a pensiei, pe baza de punctaj, care ia în considerare contributiile platite în fiecare an de munca.

- redefinirea regimului contributiilor la fondurile de asigurari sociale de stat, acestea fiind datorate atât de angajator, cât si de angajat;

-schimbarea radicala a structurii administrativ institutionale a sistemului de pensii cu separarea elaborarii politicilor în domeniu pensiilor (public politics) realizata, de catre Ministerul Muncii, de implementarea propriu-zisa a strategiei în materie prin intermediul Casei Nationale de Pensii si alte Drepturi de Asigurari Sociale.

-armonizarea sistemului de protectie sociala cu cele comunitare legate de egalitatea de sanse,

-exportul de prestatii

-stabilirea prestatiilor comunitare din UE

Factori de influenta în remodelarea politicii sociale:

- tendintele în evolutia populatiei totale si în special în structura acesteia. În mod special pentru tarile europene, inclusiv pentru România, procesul de îmbatrânire demografica, rata scazuta a natalitatii, fenomenele de migratie etc. afecteaza esential configuratia politicii sociale.

- modificarile structurale din economie,determinate de functionarea economiei de piata cu deosebire în fostele tari cu economie planificata centralizat, au efecte distructive.

- necesitatea participarii omului (individual sau prin asociatii) la definirea si realizarea obiectivelor dezvoltarii, cu respectarea deplina a libertatilor fundamentale înscrise în Declaratia universala a drepturilor omului.

Securitatea sociala si riscurile sociale:

Conceptul de securitate sociala este asociata unei liste de evenimente care, sunt de fapt riscuri sociale, adica riscuri de natura sa determine reducerea ori suprimarea capacitatii de câstig a persoanelor.

Riscurile sociale sunt acele evenimente care au incidenta comuna asupra situatiei economice a indivizilor prin diminuarea veniturilor sau, invers, prin cresterea cheltuielilor.

Riscurile sociale pot fi:riscuri fizice si riscuri economice

-Riscurile fizice apar atunci când forta de munca este alterata, redusa sau pierduta. Aceste riscuri pot fi de origine:

- profesionala si anume în caz de accident de munca sau boala profesionala

-extraprofesionala în alte cazuri: boala, maternit., invaliditate, batrânete, deces, vaduvie.

-Riscurile economice sunt generate de situatiile în care forta de munca, fara sa fie alterata, este imposibil de exercitat, datorita lipsei de locuri de munca disponibile; este cazul somerilor îndemnizati respectiv neîndemnizati.

Asigurari sociale publice:

Functiile asig.soc.publice sunt:

- de reproducere, care asigura transformarea unei parti din salariu în fonduri/resurse de asigurare, pentru utilizarea acestora cu o destinatie stricta în vederea satisfacerii cerintelor materiale ale lucratorilor , atunci când apar riscurile sociale.

redistribuire solidara a fondurilor de asigurare, în situatia asiguratii sunt afectati de efectele riscurilor sociale asigurate, acesti sunt îndreptatiti la prestatii

Trasaturi caracteristice ale asig,soc.publice:

-depind de "riscurile sociale", care apar în cursul vietii unui om;

-sunt stabilite prin lege;

-acorda beneficii financiare/prestatii de asigurari sociale indivizilor asigurati care si-au pierdut, total sau partial, veniturile profesionale, datorita batrânetii, invaliditatii, accidentelor, îmbolnavirii, maternitatii sau decesului (atunci când riscul se produce);

-obtinerea beneficiilor financiare este conditionata de plata contributiei.

Asigurari sociale private:

Studiile si analizele efectuate pe plan international au scos în evidenta faptul ca, siguranta financiara a persoanelor vârstnice si dezvoltarea economica pot fi sustinute daca sistemul de pensii se bazeaza pe diversificarea surselor de obtinere a pensiilor. Astfel, si în România, concomitent cu existenta unui sistem public national de asigurari sociale, se prevede posibilitatea de organizare si de functionare a unor societati private de asigurari sociale.

Discutiile cu privire la reforma sistemului actual de pensii au început în la sfârsitul anilor 90. În toata aceasta perioada au fost instituite înca doua componente esentiale, complementare sistemului public (pilonul I) reglementate prin Legea nr.411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat (pilonul II) si Legea nr.249/2004 privind pensiile ocupationale (pilonul III).

Pilonul II - al sistemului de pensii obligatoriu administrat privat:

Pilonul II al sistemului de pensii obligatoriu administrat privat se bazeaza pe capitalizarea contributiilor si este, administrat privat. Fondul de pensii administrat privat se constituie printr-un contract de societate civila încheiat între participantii initiali. Aderarea este individuala, pe baza unui act de aderare încheiat între participant si administrator. Fiecare persoana participanta la acest fond va avea un cont personal în sistemul fondurilor de pensii administrat privat. Sumele acumulate în cont vor fi investite de catre societatile de pensii si se asteapta sa fie tot mai mari pâna la data la care asiguratul respectiv va iesi la pensie.

Pilonul III al sistemului de pensii facultativ administrat privat:

Sistemul facultativ administrat privat se bazeaza pe urmatoarele aspecte:

Ca regula generala, salariatii, functionarii publici, persoanele autorizate sa desfasoare o activitate independenta, orice persoana care realizeaza venituri pot fi asigurati în sistemul de pensii facultativ administrat privat. Acestia vor încheia un asa-numit act individual de aderare cu administratorul fondului de pensii, act ce contine acordul persoanei si prospectul schemei de pensii. Administratorul fondului de pensii nu poate refuza semnarea actului individual de aderare nici unei persoane, care are dreptul de a participa la o schema de pensii facultativa. Forma actului este stabilita de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (în continuare "Comisia"), si este aceeasi pentru toti participantii unui fond.

-Contributia la fondul de pensii private: poate fi de pâna la 15 la suta din venitul salarial brut sau venitul asimilat acestuia, al persoanei care adera la un fond de pensii.

-Alegerea fondului:Un salariat sau o alta persoana care realizeaza venituri poate sa detina calitatea de participant la mai multe fonduri de pensii facultative, urmând a le cumula la momentul deschiderii dreptului la pensie.

-Când se poate beneficia de pensia privata: Banii depusi la un fond de pensii privat nu pot fi folositi decât pentru obtinerea unei pensii facultative.

-Capitalul social minim pentru administrarea unui fond de pensii: În vederea obtinerii autoriz de administrare, societatea de pensii, societatea de administrare a investitiilor sau societatea de asigurari trebuie sa depuna la Comisie o cerere în care, printre altele, trebuie sa faca dovada ca are un capital social de cel putin 1,5 milioane de euro.Asigurari de persoane:

Reprezinta o masura suplimentara de prevedere si de economisire pe termen scurt sau lung, pentru cetateni si fam lor, în legatura cu producerea unor evenimente în viata acestora cum sunt: pierderea partiala sau totala a capacitatii de munca generata de boala sau de unele accidente, atingerea unei anumite limite de vârsta, supraviet. sau decesul.

-2 grupe:asig de viata si asig de accidente

Elemente comune si specifice ale asigurarilor publice si private:

-un element comun al ambelor institutii este însasi notiunea generala de asigurare, care consta în promisiunea facuta de una din parti (asigurator) ca în caz de realizare a unui anumit eveniment (risc) sa efectueze o anumita prestatie în favoarea asiguratului ori a altor persoane indicate de acesta sau prevazute de lege în schimbul sumei platite de asigurat sau de alte persoane anume desemnate, cu titlu de prima, cotizatie sau contributie.

-asigurarile sociale publice, ca si asigurarile sociale private, exprima relatii economice, de distribuire si redistribuire a valorii adaugate.

-o deosebire a asigurarilor sociale publice de asigurarile sociale private, este natura riscurilor supuse asigurarii: riscuri sociale într-o forma dezvoltata de prestatii si de socializare într-un caz si riscuri mai restrânse individualizate în celalalt caz.

-o alta deosebire între cele doua categorii de riscuri rezida în gradul lor diferit de frecventa, riscurile sociale fiind, de obicei, mult mai frecvente

-fondurile asigurarilor sociale publice au alte fluxuri de formare si distribuire decât fondurile de asigurari sociale private.

Clasificarea formelor de asigurari sociale:

  • Asigurarile sociale de stat
  • Asigurarile sociale de sanatate
  • Asigurarea pentru accidente de munca si boli
  • Asigurarile pentru somaj
  • Asigurarile sociale de sanatate

Sistemul de asigurari sociale din România are, în prezent, urmatoarea structura:

- asigurarile sociale de stat: 69,5%;

- asigurarile pentru accidente de munca si boli profesionale: 0,5%;

- asigurarile pentru somaj: 2%;

- asigurarile sociale de sanatate: 28%.

Principalele obiective ale asigurarilor sociale de stat din România:

-Prevenirea îmbolnavirilor si recup 353m128d erarea capacitatii de munca prin:

- acordarea de indemnizatii pentru trecerea temporara în alta munca, reducerea timpului de munca sau în caz de carantina;

- acordarea de ajutoare pentru procurarea de proteze, orteze si de alte produse ortopedice, care nu sunt suportate, potrivit legii, de la asigurarile sociale de sanatate;

- acordarea de bilete de odihna;

-tratament balnear si reabilitare profesionala, în conformitate cu prevederile programului individual de recuperare.

-Acordarea de prestatii în bani, pe termen lung si scurt, acestea reprezentând venit de înlocuire pentru pierderea totala sau partiala a veniturilor profesionale, ca urmare a batrânetii, invaliditatii, accidentelor, bolii, maternitatii sau decesului.

Principiile de baza ale organizarii si functionarii asigurarilor sociale:

-principiul unicitatii-statul organiz.si garanteaza sist publ.bazat pe aceleasi norme de dr

-princ.egalitatii-asigura tuturor participantilor un tratament nediscriminatoriu

-princ.solidaritatii sociale-participantii isi asuma reciproc obligatii si benef de drepturi

-princ.obligativitatii-bligatia de a participa la sist publ a pers fiz si jur

-princ contributivitatii-fondurile asig soc se constituie pe baza contributiilor p.f si p.j.

-princ.repartitiei-fondurile realiz se redistrib.pt plata obligatiilor cu titluri de prestatii

-princ autonomiei-bazat pe administrarea de sine statatoare a sist publ.conform legii

Sunt asigurati obligatoriu prin efectul legii în sistemul public de pensii:

1.persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;

2.persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective, sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct.1;

3,persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj, în conditiile legii, denumite someri;

4. persoanele care se afla în una dintre situatiile urmatoare:

-asociat unic, asociati, comanditari

-administratori sau manageri care încheie un contract de administrare sau management;

-membri ai asociatiilor familiale

-persoane autorizate sa desfasoare activitati independente în categoria carora intra: expert contabil, contabil, medic, notar, arhitect, broker,consultatnt fiscal,traducator autorizat,urbanist,restaurator etc

Tipuri de pensii din sistemul public:

Pensia pentru limita de vârsta se acorda asiguratilor care îndeplinesc, cumulativ, la data pensionarii, conditiile privind vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare realizat în sistemul public.

Pensia anticipata se acorda asiguratilor care solicita pensionare cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare daca au depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani.

Pensia anticipata partiala se acorda asiguratilor care solicita pensionare cu cel mult 5 ani înaintea vârstelor standard de pensionare daca au depasit stagiul complet de cotizare cu pana la 10 ani.

Pensia de invaliditate se acorda asiguratilor care si-au pierdut total sau cel putin jumatate din capacitatea de munca, din cauza:

- accidentelor de munca;

- bolilor profesionale si tuberculozei, neoplazii,

- bolilor obisnuite si accidentelor care nu au legatura cu munca.

Pensia de urmas se acorda copiilor si/sau sotului supravietuitor, daca persoana decedata era pensionar sau îndeplinea conditiile pentru obtinerea unei pensii, iar acestia indeplinesc cerintele legale.

Modalitati de constituire a fondului de asigurari sociale

Fondurile de asigurari sociale se constituie având la baza doua principii:

- principiul repartitiei. Potrivit acestui principiu, populatia activa dintr-un moment dat furnizeaza (prin contributii) resursele necesare platii pensiilor la acel moment, în timp ce generatiile viitoare vor trebui sa finanteze pensiile populatiei active de astazi;

- principiul capitalizarii, care promoveaza economisirea sistematica într-un cadru organizat sau individual, în ritmuri proprii, în scopul de a asigura în perioada retragerii un venit regulat, realizat din valorificarea capitalului economisit.

Principalele optiuni strategice ale politicii fiscal-bugetare si sociale

-o politica de relaxare a fiscalitatii asupra fortei de munca, dupa cum urmeaza:

- pentru anul 2008, reducerea cotelor de contributii datorate de angajat cu 2 puncte procentuale din care, cu un punct procentual, cota de contributie de asigurari sociale de stat si cu un punct procentual, cota de contributie de asigurari sociale de sanatate;

- pentru anul 2009, reducerea cotelor de contributii de asigurari sociale de stat datorate de angajator cu 2 puncte procentuale, iar în cazul angajatului reducerea cu un punct procentual a cotei de contributie de asigurari sociale de sanatate;

-fundamentarea si dimensionarea chelt în functie de veniturile prognozate, posibil de încasat, fara a se apela la surse de finantare inflationista - la nivel de deziderat.

Pensiile private facultative (pilonul III). Începând cu luna mai 2007 au devenit operationale fondurile de pensii facultative, reglementate prin Legea nr.204/2006. Acest sistem functioneaza pe baze optionale, pentru cei care obtin venituri de natura salariala si au o vârsta de maximum, 52,5 ani.

-Contributia la un fond de pensii facultative administrate privat este limitata la 15% din venitul lunar brut al participantului, iar deducerea din impozitul pe venit este de maximum 400 de euro pe an, cumulat pentru angajat si angajator;

-Dupa o perioada de acumulare în acest sistem facultativ, de minimum 90 de luni, se poate obtine pensia, daca participantul a împlinit vârsta pensionarii (60 de ani);

-Contributiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor schemei de pensii facultative, se retin si se vireaza de catre participant, odata cu contributiile de asigurari sociale obligatorii, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare;

-Contributia la acest fond poate fi împartita între angajat si angajator, potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de munca sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentantii angajatilor;

Pensiile private obligatorii (pilonul II) în principal sunt reglementate de Legea nr.411/2004, care a fost modificata si completata prin Legea nr.23/11 ianuarie 2007. ---La aceste pensii private trebuie sa cotizeze toti salariatii cu vârste de pâna la 35 de ani.

-Participarea la acest fond presupune virarea catre administrarea privata, a unei parti din contributiile platite la bugetul asigurarilor sociale de stat, fara costuri suplimentare nici pentru angajat, nici pentru angajator. În primul an, contributia virata va reprezenta 2% din contributia individuala de 9,5%, care se plateste în prezent la asigurarile sociale de stat. Acest procent va creste, însa, cu câte 0,5 puncte în fiecare an pâna în 2016, când va atinge 6%. Perioada de depunere a contributiilor este de minimum 20 de ani;

Termeni uzuali in asigurari si protectie sociala:

Asigurati reprezinta persoanele fizice care datoreaza, respectiv platec contributii de asigurari sociale si au dreptul, pe aceasta baza, sa beneficieze de prestatii de asigurari sociale.

Stagiul de cotizare reprezinta perioadele în care persoanele au datorat respectiv, au platit contributia de asigurari sociale în România, precum si în alte tari, în conditiile stabilite prin acordurile sau conventiile internationale la care România este parte.

Stagiu minim de cotizare reprezinta perioada de cotizare minima care permite asiguratului sa beneficieze de o prestatie de asigurare respectiv protectie sociala.

Stagiul complet de cotizare reprezinta perioada de cotizare stabilita în functie de care se calculeaza punctajul mediu realizat de asigurat în perioada efectiva de cotizare.

Perioade asimilate reprezinta perioadele care se asimileaza stagiului de cotizare, desi nu s-a datorat contributie de asigurari sociale.Perioadele asimilate sunt, spre exemplu, cele în care o persoana a urmat cursurile de zi ale învatamântului superior sau a satisfacut serviciul militar în termen.

Stagiul de cotizare necesar reprezinta stagiul de cotizare cerut de lege în raport cu vârsta asiguratului în momentul ivirii invaliditatii pentru a putea solicita o pensie de invaliditate.

Vârsta standard de pensionare reprezinta vârsta stabilita la care un asigurat poate solicita înscrierea la pensie, daca îndeplineste si conditia privind stagiul minim de cotizare.

Pensia pentru limita de vârsta reprezinta pensia care se acorda asiguratului daca la data pensionarii îndeplineste, cumulativ, vârsta standard de pensionare si stagiul minim de cotizare.

Pensia anticipata reprezinta pensia care poate fi solicitata de un asigurat cu cel mult 5 ani înainte de a împlini vârsta standard de pensionare, daca a depasit stagiul complet de cotizare cu cel putin 10 ani.

Pensia anticipata partiala reprezinta pensia care poate fi solicitata de un asigurat cu cel mult 5 ani înainte de a împlini vârsta standard de pensionare, daca a realizat stagiul complet de cotizare sau daca a depasit acest stagiu cu pâna la 10 ani.

Reactualizarea pensiei reprezinta stabilirea anuala a cuantumului pensiei în functie de actualizarea valorii punctului de pensie.

Recorelarea pensiilor - reprezinta procesul de majorare diferentiata a pensiilor astfel încât pensiile aflate în plata sa fie reechilibrate între ele. Se urmareste principiul echitatii în acordarea pensiilor.

Recalcularea pensiei - recalcularea pensiei înseamna stabilirea noului cuantum al pensiei pentru limita de vârsta daca pensionarul respectiv s-a reangajat si a realizat un stagiu de cotizare suplimentar, respectiv a prezentat acte justificative suplimentare legate de stagiul de cotizare sau cuantumul sumei asigurate.

Procedura de stabilire si plata a pensiilor :

Cererea de pensionare : Cererea de pensionare, împreuna cu actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor prevazute de lege, se depun la casa teritoriala de pensii în raza caruia se afla resedinta respectiv domiciliul asiguratului.

Actele care dovedesc îndeplinirea conditiilor, prevazute de lege sunt urmatoarele:

-cerere pentru înscrierea la pensie pentru limita de vârsta/anticipata/partiala ;

-carnetul de munca (original si copie);

-carnetul de asigurari sociale (original si copie);

-alte acte prevazute de lege privind vechimea în munca sau vechimea în serviciu, realizata în alte sectoare de activitate;

-livretul militar (original si copie);

-diploma de studii (original si copie) sau adeverinta din care sa rezulte durata normala si perioada studiilor, precum si ceritificarea absolvirii acestora;

-adeverinta privind sporurile si adaosurile reglementate prin lege sau prin contractul colectiv/individual de munca;

-adeverinta privind conditiile de munca speciale si/sau deosebite;

-dovada certificarii stagiului de cotizare;

Calcului pensiei de limita de varsta : pentru calculul pensiei pentru limita de vârsta se determina mai întâi numarul de puncte realizat de asigurat în fiecare luna de asigurare:

Npl= Sbi : Sbe

Npl = numarul de puncte realizat într-o luna;

Sbi = salariul brut lunar individual sau, dupa caz, venitul asigurat din luna de calcul;

Sbe = salariul mediu brut lunar din luna respectiva, pe economie, comunicat de Institutul National de Statistica.-Se determina apoi punctajul anual al asiguratului:

Pa = Σ Npl : 12

Pa = punctajul anual al asiguratului;

Σ Npl = suma punctelor realizate luna de luna, în anul de calcul.

-apoi se calculeaza punctajul mediu anual:

Pma = Σ Pa : Nas

Pma = punctajul mediu anual realizat în toata perioada de cotizare;

Σ Pa = punctajul anual al asiguratului

Nas = numarul anilor din care se constituie stagiul complet de cotizare.

Calculul pensiei anticipata si anticipata partiala:

La stabilirea stagiului de cotizare pentru deschiderea dreptului la pensie anticipata si pensie anticipata partiala nu se au în vedere perioadele asimilate,(stagiu militar si facultate) si nici perioadele în care asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate. Acestea nu se folosesc nici la determinarea punctajului mediu anual utilizat la calculul pensiei anticipate si al pensiei anticipate partiale .

Decizia de pensie

Drepturile de pensie pentru limita de vârsta se acorda si se platesc, de la data îndeplinirii conditiilor de pensionare, daca cererea a fost depusa în termen de 30 de zile de la aceasta data.

În cazul persoanelor care îndeplinesc conditiile de pensionare si a caror cerere a fost depusa peste termenul de 30 zile, drepturile de pensie se acorda si se platesc de la data depunerii cererii împreuna cu actele doveditoare.

Decizia de pensionare sau de respingere a cererii de pensionare se comunica în scris solicitantului, în termen de 5 zile de la data emiterii.

Beneficiarul dreptului de pensie este obligat sa comunice casei teritoriale de pensii orice modificare privind conditiile de acordare si plata a pensiei, în termen de 15 zile de la aparitia acesteia.

Continuarea activitatii - cumul venituri:

Pot cumula pensia cu veniturile realizate dintr-o activitate profesionala, indiferent de nivelul veniturilor respective, copiii urmasi orfani de ambii parinti (pe perioada scolarizarii, respectiv pâna la maximum 26 de ani) nevazatorii si pensionarii pentru limita de vârsta.

Plata pensiilor

Plata pensiei se face lunar, personal titularului, mandatarului desemnat de acesta prin procura speciala sau reprezentantului legal al acestuia.

Formele de plata fiind prin:

posta - la sediul resedintei, domiciliului

cont curent personal

cont de card.

Reactualizarea pensiilor

Rata de înlocuire a veniturilor profesionale, prognozate pe economie se stabileste prin lege.Valoarea unui punct de pensie stabilit prin Hotarâre de Guvern se actualizeaza în functie de posibilitatile financiare, în cursul executiei bugetare, prin indexarea trimestriala cu un procent care sa acopere cu pâna la 100% rata inflatiei.

Actualizarea valorii punctului de pensie se realizeaza în functie de posibilitatile financiare, în cursul executiei bugetare, de regula, în ultima luna a trimestrului.

Pensii militare de stat

În sistemul pensiilor militare de stat se acorda urmatoarele categorii de pensii:

de serviciu(pt limita de varsta,anticipata si anticipata partial),de invaliditate si de urmas

Fondurile pentru plata pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale ale avocatilor se constituie din:

- o cota perceputa lunar asupra sumelor încasate din onorarii care se stabileste prin decizia Consiliului Uniunii Avocatilor din România, în raport cu nevoile financiare curente si de perspectiva ale Casei de Asigurari a Avocatilor, dar nu mai mica de 10%

- contributia colegiilor de avocati din excedentele bugetare realizate în anii precedenti;

-alte venituri

Avocatii beneficiaza de urmatoarele categorii de pensii:

a) pensia pentru limita de vârsta;

b) pensia de retragere definitiva din profesie;

c) pensia de retragere anticipata definitiva din profesie;

d) pensia de invaliditate;

e) pensia de urmas.

Factorii care conditioneaza starea de sanatate:

- biologici, care includ numarul si structura populatiei, caracteristicile de vârsta, sex si genetice, posibilitatile de adaptare, particularitatile fizice ale indivizilor;

- natural - geografici: solul, aerul, apa, clima, vegetatia etc.;

- social - economici si psihologici, care includ cultura spirituala, modul de viata si comportamentul, gradul de urbanizare si mobilitate teritoriala, conditiile de munca si alimentatie, locuinta, nivelul veniturilor;

- gradul de organizare al ocrotirii sanatatii si nivelul de dezvoltare a stiintei si practicii medicale.

Elemente de reforma în sistemul asigurarilor sociale de sanatate:

Principalele caracteristici ale sistemului sanitar mostenit de la vechiul regim politic:

-constituirea fondurilor banesti pentru sanatate, aproape în exclusivitate, din subventiile bugetului de stat;

-statutul de salariat al medicului cu ven fixe aliniate la politica de salarii nivelatoare;

-arondarea obligatorie a populatiei la circumscriptiile sanitare teritoriale;

-ramânerea în urma a serviciilor medicale primare, în rap cu cele secundare si tertiare;

-dezv insuficienta a serviciilor medicale preventive, comparativ cu serv medic curative;

-lipsa posibilitatii de a se dezvolta legal, în anii socialismului,a unor instit de sanatate private, care sa furnizeze servicii medicale,farmaceutice, de urgenta sau de laborator.

Compensarea preturilor medicamentelor a constituit prima masura legislativa prin care s-a declansat efectiv reforma în sistemul de sanatate din România.

Principii ale reformei sist.sanitar:

obligativitatea asigurarii presupune participarea la sistemul de asigurari sociale de sanatate în mod obligatoriu, atât pentru pers fiz, care realizeaza venituri cât si pentru cele jurid, prin contributiile la fondul de sanatate.

principiul solidaritatii si subsidiaritatii în constituirea si utilizarea fondurilor.Toti contribuie cu o suma proportionala cu venitul lor si beneficiaza de serviciile medicale de care au nevoie.

-principiul alegerii libere - de catre asigurat a casei de asigurari, a furnizorilor de servicii medicale, de medicamente si de dispozitive medicale

-principiul autonomiei promoveaza parteneriatul social si organizarea dupa criterii ocupationale

-accesarea serviciilor medicale în mod echitabil si nediscriminatoriu de catre oricare asigurat

-principiul deschiderii si functionarii altor forme de asigurare a sanatatii

Categorii de persoane asigurate-asig.soc.de sanatate:

Obligatoriu:

-asigurati care platesc o contributie lunara pentru asigurarile sociale de sanatate -salariatii si asiguratii individuali.

-asigurati fara plata contributiei de asigurari sociale de sanatate, astfel:

- copiii si tinerii pâna la vârsta de 26 de ani, daca sunt elevi, studenti sau ucenici si daca nu realizeaza venituri din munca;

- persoanele cu handicap, care nu realizeaza venituri din munca, pensie sau alte surse ori se afla în grija familiei;

-sotul, sotia, parintii si bunicii, fara venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate;

-persoanele cu drepturi stabilite prin legi speciale - veterani de razboi, detinutii politici, refugiati, revolutionari etc

-bolnavii cu afectiuni incluse în programele nationale de sanatate

- femeile însarcinate si lauzele, daca nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de baza minim brut pe tara.

-asigurati pentru care contributia se plateste de la bugetul de stat sau din bugetul asigurarilor sociale de stat. Din aceasta categorie fac parte persoanele care:

-satisfac serviciul militar în termen;

-se afla în concediu pentru incapacitate temporara de munca acordat în urma unui accident de munca;

-se afla în concediu pentru cresterea copilului pâna la împlinirea vârstei de 2 ani si în cazul copilului cu handicap, pâna la împlinirea vârstei de 3 ani;

-executa o pedeapsa privativa de libertate sau sunt în arest preventiv;

- persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj;

-fac parte dintr-o familie, care are dreptul la venitul minim garantat

-pensionarii, pentru veniturile din pensii pâna la limita supusa impozit. pe venit.

Facultativ :

-membrii misiunilor diplomatice acreditate în România,

-cetatenii straini si apatrizi, care se afla temporar în tara,

-cetatenii români cu domiciliul în strainatate, care se afla temporar în tara.

Drepturile asiguratilor-asig.soc.de sanatate:

Drepturile se stabilesc pe baza contractului - cadru prin care se reglementeaza, în principal, conditiile acordarii asistentei medicale cu privire la:

-pachetul de servicii de baza la care au dreptul persoanele asigurate;

- lista serviciilor medicale, a serviciilor de îngrijiri, inclusiv la domiciliu, a medicamentelor, dispozitivelor medicale si a altor servicii pentru asigurati, aferente pachetului de servicii de baza;

-criteriile si standardele calitatii pachetului de servicii;

-alocarea resurselor si controlul costurilor sistemului de asigurari sociale de sanatate în vederea realizarii echilibrului financiar al fondului;

-tarifele utilizate în contractarea pachetului de servicii de baza, modul de decontare si actele necesare în acest scop;

-internarea si externarea bolnavilor;

-masuri de îngrijire la domiciliu si de recuperare;etc

Asiguratii mai au dreptul sa:

-sa aleaga furnizorul de servicii medicale, precum si casa de asigurari de sanatate la care se asigura.

-sa fie înscrisi pe lista unui medic de familie pe care îl solicita .

-sa îsi schimbe medicul de familie ales numai dupa expirarea a cel putin 6 luni de la data înscrierii pe listele acestuia.

-sa beneficieze de servicii medicale de urgenta;

-sa beneficieze de unele servicii de asistenta stomatologica;etc

Obligatiile asiguratilor-asig.soc.de sanatate:

-sa se înscrie pe lista unui medic de familie

-sa anunte medicul de familie ori de câte ori apar modificari în starea lor de sanatate;

-sa se prezinte la controalele profilactice si periodice stabilite prin contractul-cadru;

-sa anunte în termen de 15 zile medicul de familie si casa de asigurari asupra modificarilor datelor de identitate sau a modificarilor referitoare la încadrarea lor într-o anumita categorie de asigurati;

-sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

-sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico-sanitar;

-sa achite contributia datorata fondului si suma reprezentând coplata, în conditiile stabilite prin contractul-cadru;

-sa prezinte furnizorilor de servicii medicale documentele justificative care atesta calitatea de asigurat.

Sursele de formare a veniturilor Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate se constituie din:

contributii ale persoanelor fizice si juridice

subventii de la bugetul de stat;

dobânzi,

donatii

sponsorizari

venituri obtinute din exploatarea patrimoniului CNAS si caselor de asigurari, precum

alte venituri

Contributia lunara a persoanei asigurate se stabileste sub forma unei cote de cca 6,5%, care se aplica asupra:

veniturilor din salarii sau asimilate salariilor care se supun imp pe venit;

veniturilor impozabile realizate de persoane, care desfasoara activitati independente care se supun impozitului pe venit.

indemnizatiilor de somaj;

veniturilor realizate din pensii.Cheltuielile sistemului de asigurari sociale de sanatate:

Privind exercitarea drepturilor asiguratilor si cele privind admnistrarea sistemului sanitar se efectueaza cheltuieli suportate din Fondul National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate ce vizeaza urmatoarele prestatii:

Servicii medicale profilactice - include servicii de promovare, prevenire, tratament, reabilitare pentru necesitatile organice si psihosociale ale indivizilor

- Servicii medicale curative - asiguratii au dreptul la servicii medicale pentru vindecarea bolii pentru prevenirea complicatiilor ei, pentru recuperarea sau cel putin pentru ameliorarea suferintei pacientului dupa caz.

- Serviciile medicale ambulatorii cuprind: - stabilirea diagnosticului, tratament medical, îngrijiri medicale, recuperare, medicamente si materiale sanitare.

Acordarea de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale si alte mijloace terapeutice

- Servicii medicale de îngrijiri la domiciliu si alte servicii speciale

- Servicii medicale acordate asiguratilor pe teritoriul altor state

Principiile care stau la baza elaborarii si executarii bugetelor fondurilor de asigurari sociale din Romania:

- principiul universalitatii implica cuprinderea în bugetul Fondului a veniturilor si cheltuielilor acestui sector de activitate cu sumele lor totale

- principiul publicitatii bugetare instituie cerinta ca bugetul si contul anual de executie a Fondului sa fie aduse la cunostinta opiniei publice prin mijloace de publicitate

- principiul unitatii bugetare implica înscrierea într-un singur act (document) a tuturor veniturilor si cheltuielilor de asigurari sociale de sanatate

- principiul anualitatii - aceasta înseamna ca durata de timp, pentru care Parlamentul autorizeaza Guvernul sa încaseze veniturile si sa efectueze cheltuielile bugetare este limitata, de obicei, la un an.

- principiul specializarii bugetare, conform caruia veniturile si cheltuielile bugetare se înscriu si se aproba în buget, pe surse de provenienta si, respectiv, pe categorii de chelt, grupate dupa natura lor ec si destinatia acestora, potrivit clasificatiei bugetare.

- principiul unitatii monetare, presupune obligatia ca toate operatiunile bugetare sa fie exprimate în moneda nationala.

Asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale are urmatoarele obiective principale:

- prevenirea accidentelor de munca si a bolilor profesionale;

- reabilitarea medicala si socio-profesionala a asiguratilor, victime ale accidentelor de munca si ale bolilor profesionale, precum si recuperarea capacitatii de munca a acestora;

- acordarea de prestatii în bani pe termen lung si scurt, sub forma de indemnizatii si alte ajutoare.

Principii ale asigurarii pt accid.de munca si boli profesionale:

- asigurarea este obligatorie pentru toti cei ce utilizeaza forta de munca angajata cu contract individual de munca;

- riscul profesional este asumat de cei ce beneficiaza de rezultatul muncii prestate;

- constituirea resurselor de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale din contributii diferentiate în functie de risc, suportate de angajatori sau de persoanele fizice care încheie contract de asigurare

- cresterea rolului activitatii de prevenire în vederea reducerii numarului accidentelor de munca si al bolilor profesionale;

- solidaritatea sociala, prin care participantii la sistemul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale îsi asuma reciproc obligatii si beneficiaza de drepturi pentru prevenirea, diminuarea sau eliminarea riscurilor prevazute de lege;

- asigurarea unui tratament nediscriminatoriu pentru benef. drepturilor prevaz de lege;

- asigurarea transparentei în utilizarea fondurilor;

Categoriile de persoane asigurate în sistemul de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale:

Obligatoriu:

- persoanele care desfasoara activitati pe baza unui contract individual de munca, indiferent de durata acestuia, precum si functionarii publici;

- persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti

- somerii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate

- ucenicii, elevii si studentii, pe toata durata efectuarii practicii profesionale;

angajatii români care presteaza munca în strainatate

Facultativ:

asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;

- comanditati, administratori sau manageri;

- membri ai asociatiei familiale;

- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

- persoane angajate în institutii internationale;

- proprietari de bunuri si/sau arendasi de suprafete agricole si forestiere;etc

Dobândirea calitatii de asigurat

Calitatea de asigurat se dobândeste, si se stabilesc raporturile juridice de asigurare la data: încheierii contractului individual de munca, stabilirii raporturilor de serviciu în cazul functionarilor publici, validarii mandatului pentru persoanele care desfasoara activitati în functii elective, numirii în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, depunerii adeziunii în cazul membrilor cooperatori, începerii practicii profesionale pentru someri, ucenici, elevi si studenti sau încheierii contractului individual de asigurare, dupa caz.

Protectia sociala a somerilor:ansamblul de masuri publice luate de asigurator în scopul de a proteja asiguratii sai împotriva efectelor producerii unor evenimente de natura economica cu implicatii sociale ceea ce cauzeaza pierderea sau reducerea substantiala a veniturilor profesionale ale celor afectati.

Categorii de asigurati-someri

-cetatenii români care sunt încadrati în munca sau realizeaza venituri în România,

-cetatenii români care lucreaza în strainatate, în conditiile legii;

-strainii care, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta în România, sunt încadrati în munca sau realizeaza venituri,

Obligatoriu:

- persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca;

- functionarii publici si alte persoane care desfasoara activitati pe baza actului de numire;

- persoanele care isi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului;

- militarii angajati pe baza de contract de munca;

- persoanele care au raport de munca în calitate de membru cooperator;

Facultativ:

- asociat unic, asociati;

- administratori care au încheiat contracte de administrare, management

- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;

- membri ai asociatiei familiale;

- cetateni români care lucreaza în strainatate, etc;

Obligatii ale persoanelor care beneficiaza de indemnizatie de somaj:

- sa se prezinte lunar, pe baza programarii sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrarii în munca;

- sa comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de munca unde sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

- sa participe la serviciile pentru stimularea ocuparii si de formare profesionala oferite de agentia pentru ocuparea fortei de munca unde sunt înregistrate;

- sa caute activ un loc de munca.

Credite si facilitati pentru angajatori

Pentru crearea de noi locuri de munca se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, în baza unor proiecte de fezabilitate, credite în conditii avantajoase.

Creditul va fi proportional cu numarul de locuri de munca înfiintate, iar beneficiarii trebuie sa îndeplineasca unele conditii:

-sa îndeplineasca conditia de întreprindere mica sau mijlocie,

-activitatea de baza sa se realizeze în productie, servicii sau turism;

-cel putin 60 la suta din noii angajati sa provina din rândul somerilor;

-sa mentina locurile de munca nou create cel putin 3 ani.

Tipuri de servicii sociale

Serviciile de îngrijire social medicala sunt servicii sociale specializate si se adreseaza persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, bolnavilor cronici, persoanelor care sufera de boli incurabile, copiilor cu nevoi speciale, persoanelor victime ale violentei în familie.

Serviciile de îngrijire social-medicala sunt:

- servicii sociale,

- servicii medicale si

- servicii conexe acestora

Furnizorii publici de servicii sociale pot fi:

-Serviciul public de asistenta sociala la nivel judetean si local;

-Alte servicii publice specializate la nivel judetean sau local;

-Institutiile publice care au constituite compartimente de asistenta sociala

Furnizorii privati de servicii sociale pot fi:

- Asociatiile si fundatiile, cultele religioase si orice alte forme organizate ale societatii civile;

- Persoane fizice autorizate în conditiile legii;

- Filialele si sucursalele asociatiilor si fundatiilor internationale recunoscute în conformitate cu legislatia în vigoare;

- Organizatiile internationale de profil.

Furnizorii de servicii sociale pot organiza si acorda servicii sociale numai daca sunt acreditati.

Cele mai numeroase atributii în activitatea de asigurare si protectie sociala le are Ministerul Muncii si Familiei si Egalitatii de sanse ce vizeaza urmatoarele domenii mai importante:

-ocuparea fortei de munca - somaj

-asigurarile sociale de stat - pensii

-accidentele de munca si boli profesionale

-asistenta sociala si politicile familiale - probelmatica pers. cu handicap, al egalitatii de sanse

-securitatea si sanatatea în munca -relatiile de munca

-alte domenii ce vizeaza relatiile internationale în domeniul muncii si securitatii sociale etc.

Principalele atributii ale CNPAS(casa nat.de pensii si alte drepturi de asig sociale) :

- furnizeaza datele necesare pentru fundamentarea si elab bugetului asigurarilor sociale de stat;

- furnizeaza Guvernului si partenerilor sociali rapoarte cu privire la modul de administrare a bugetului asigurarilor sociale de stat si pentru accidente de munca si boli profesionale;

- urmareste încasarea ven.bug.asigurarilor soc de stat si pt accidente de munca si boli profesionale;

- asigura evidenta la nivel national a tuturor contribuabililor la sistemul public de pensii si cel al accidentelor de munca si boli profesionale;

Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM) are urmatoarele atributii :

-face propuneri privind elaborarea proiectului de buget al asigurarilor pentru somaj;

-administreaza bugetul asigurarilor sociale pentru somaj;

-organizeaza servicii de ocupare a fortei de munca;

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS)

CNAS este institutie publica, autonoma, de interes national, cu personalitate juridica, care administreaza si gestioneaza sistemul de asigurari sociale de sanatate în vederea aplicarii politicilor si programelor în domeniul sanitar.

Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private are urmatoarele atributii:

-acordarea, suspendarea sau retragerea avizelor si autorizatiilor fondurilor de pensii, administratorilor, depozitarilor si auditorilor financiari;

-supravegherea prudentiala si asigurarea unei bune functionari a sistemului de pensii private;

-controlul activitatii din sistemul de pensii private;

-controlul constituirii si virarii de catre angajator a contributiei la fondurile de pensii private;

Consiliul Economic si Social (CES) are urmatoarele atributii:

- are rol consultativ, în stabilirea strategiilor si politicilor economice si sociale, în aplanarea starilor conflictuale la nivel de ramura sau la nivel national, aparute între parteneri sociali, precum si în realizarea, promovarea, dezvoltarea dialogului social si a solidaritatii sociale;

- este consultat obligatoriu de catre initiatorii proiectelor de acte normative si ai proiectelor de programe si strategii nematerializate în proiecte de acte normative, din domeniul sau de competenta;

Regulamentul 1408/71/CEE instituie patru principii, în baza carora se organizeaza coordonarea sistemelor de securitate sociala Romania-UE

- nediscriminarea bazata pe cetatenie (egalitatea de tratament)

- plata indiferent de resedinta

- nesuprapunerea prestatiilor

- cumularea perioadelor de asigurare, angajare sau domiciliu.

Acorduri bilaterale de asigurari sociale încheiate de România

Acordurile si Aranjamentele Administrative au fost încheiate în scopul realizarii unei protectii sociale pentru cetatenii tarilor în cauza bazata pe principiul reciprocitatii bilaterale în domeniul pensiilor si altor drepturi de asigurari sociale au fost negociate având drept model regulamentele comunitare în domeniul coordonarii sistemelor de securitate sociala.

Principiile coordonarii, pe care se bazeaza aceste tipuri de acorduri sunt:

-egalitatea de tratament,

-cumularea perioadelor de asigurare

-stabilirea prestatiilor pe baza unui singur sistem public de asigurare plata prestatiilor se efectueaza de catre statul de domiciliu, fara exportul acestora.

Document Info


Accesari: 23215
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )