Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Activitatea de productie si comercializare

comert
Activitatea de productie si comercializare

S.C. PPO S.A., Zarnesti - BrasovS.C. PPO S.A. este o persoana juridica romana, avand forma juridica de societate deschisa pe actiuni, fiind infiintata conform Legii nr. 31/1990. Sediul societatii este in Romania, Orasul Zarnesti, str.13 Decembrie, nr. 18, jud. Brasov.

S.C. PPO S.A. are o existenta indelungata, de peste 150 de ani. A fost infiintata in 1852, cand s-au pus bazele unei fabrici de hartie. In 1893 se pune in functiune si o fabrica de celuloza, care utilizeaza ca mateie prima lemnul de rasinoase. Dupa 1948, prin nationalizarea mijloacelor de productie, ia nastere Combinatul de Celuloza si Hartie de la Zarnesti.

Pana in anul 2000, fabrica cunoaste diferite etape de dezvoltare atat in ceea ce priveste productia de celuloza, cat si cea de hartie. La inceputul anului 2001, pachetul majoritar de actiuni de 97% al S.C. PPO S.A., este vandut de catre S.C. EcoPack S.A. Ghimbav.

Imediat dupa privatizare s-a demarat un amplu proiect de modernizare in vederea cresterii capacitatii de productie si imbunatatirea standardelor calitative ale produselor fabricate, pentru asigurarea de utilitati , amenajari platforme si drumuri uzinale, reabilitari constructii.

In primii 3 ani de dupa privatizare, volumul investitiilor a fost de peste 7,5 milioane euro, peste 80% din acestea fiind deja realizate. Acest fapt a condus la cresterea cu aproape 50% a capacitatii de productie in 2002. In anul 2002, productia realizata a fost cca. 47 mii tone, cu peste 7 mii de tone fata de capacitatea initiala.

Obiectul de activitate il constituie producerea si comercializarea de hartie pentru carton ondulat, celuloza si produsi lignosulfonici.

Capitalul social subscris si varsat 21.818.895 lei, este impartit in 8.727.558 actiuni nominative. Structura actionariatului la data de 30.06.2005 este urmatoarea:

ACTIONARI  NR. ACTIUNI PROCENT

SC. ECOPACK SA. GHIMBAV  8.641.328 99.012

PPM 86.152 0.987

DOBRESCU ION 78 0.001

TOTAL 8.727.558 100.000

Detalii de identificare PPO SA.

Nume firma

PPO SA 

Cod Unic de Inregistrare

R1124988

Nr. Inmatriculare

J08/164/1991 

Domenii de activitate principale

Cod CAEN

Obiect Activitate

 Fabricarea hartiei si cartonului 

Obiect Activitate

Aceasta clasa include:
- fabricarea hartiei si cartonului, destinate prelucrarii industriale ulterioare.
Aceasta clasa include, de asemenea:
- acoperirea si impregnarea hartiei si a cartonului;
- fabricarea hartiei creponate;
- fabricarea hartiei de ziar si a altor tipuri de hartie pentru tiparituri si hartie de scris;
- fabricarea hartiei pentru rotativa.
Aceasta clasa exclude:
- fabricarea cartonului ondulat;
- fabricarea articolelor din hartie prelucrata ulterior

Tabel 1.[1]

Societatea este condusa de administrator unic, prin S.C. CONSULT PAPER S.R.L., reprezentata de dl. HOLOMEI CONSTANTIN si director economic ONCIOIU ARONICA.

La sfarsitul semestrului I 2006 societatea avea 184 angajati permanenti si colaboratori.

Societatea s-a privatizat in baza contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr. 32/28.12.2000, pachetul fiind achizitionat de catre SC. ECOPACK SA. GHIMBAV. In momentul privatizarii situatia economico-financiara era foarte proasta. Avandu-se in vedere cadrul economico-financiar, cat si politica conducerii s-a incercat sa se contracareze, acolo unde a fost posibil sau cel putin sa se diminueze efectul negativ al factorilor perturbatorii.

In acest sens politica administratorului unic si apoi strategia de conducere s-au caracterizat prin:

consolidarea firmei,

orientarea catre segmentul de piata intern stabil si extern,

practicarea unui marketing agresiv, in vederea cuceririi unor noi segmente de piata, cat si pentru pastrarea celor existente,

imbunatatirea calitatii serviciilor prestate clientilor,

pregatirea permanenta a personalului,

realizarea programului de investitii, care sa conduca la asigurarea conditiilor optime de lucru, cat si la cresterea calitatii productiei.

Gama problemelor dezbatute a fost diversificata incepand cu analiza situatiei economico-financiare si continuand cu probleme de natura tehnica, administrativa, de investitii, de personal si nu in ultimul rand de vanzari.

1.2. Managementul societatii

Societatea este administrata de Administratorul Unic, ales de A.G.A., iar obligatiile partilor sunt stabilite printr-un contract de administratie.

In relatiile cu tertii societatea este reprezentata de Administratorul Unic care semneaza actele si isi ia un angajament fata de acestia, pe baza si in limitele imputernicirilor date de A.G.A. Acesta va exercita orice act care este legat de administrarea societatii in interesul acesteia, totodata el va raspunde individual fata de societate pentru greselile in administrarea societatii.

Printre atributiile Administratorului Unic se numara :

-organizeaza si concediaza personalul si stabileste drepturile si obligatiile acestuia ;

-stabileste indatoririle si responsabilitatile personalului societatii pe compartimente si stabileste salarizarea personalului angajat ;

-aproba operatiunile de vanzare - cumparare ;

-stabileste tactica si strategia societatii de marketing ;

-poate incredinta executarea operatiilor societatii unuia sau mai multor directori executivi, functionari ai societatii.

ATRIBUTII SI COMPETENTE

Consiliul de administratie hotaraste:

ordinea de zi pentru Adunarea Generala

planul de activitate al societatii, periodic si pe termen lung, bugetul anual si proiectul de conturi, precum si raportul anual asupra activitatii societatii, bilantul si contul de beneficii si pierderi pe anul precedent;

asupra incheierii de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare este mai mare de 30% dar nu depaseste 50% din valoarea totala a activelor societatii, la data incheierii actului juridic;

mutarea sediului social al societatii, schimbarea obiectului de activitate al societatii, majorarea capitalului social, reducerea capitalului social sau reintregirea lui prin emisiune de noi actiuni, conversia actiunilor dintr-o categorie in cealalta;

orice alte probleme care, prin importanta lor pot influenta pozitia financiara si comerciala sau politica societatii, sau care sunt date in competenta sa de catre A.G.A. dar fara depasirea prevederilor legale in materie.

Administrator unic:

Reprezinta societatea in relatiile cu tertii (parteneri de afaceri, furnizori, clienti etc);

Decide asupra oricarei actiuni legate de desfasurarea activitatii societatii si semneaza actele ce angajeaza societatea fata de terti, inclusiv orice document cu privire la incheierea, modificarea sau rezilierea contractelor comerciale obisnuite;

Hotaraste asupra incheierii de acte juridice prin care sa dobandeasca, sa instraineze, sa inchirieze, sa schimbe sau sa constituie in garantie bunuri aflate in patrimoniul societatii a caror valoare nu depaseste 30% din valoarea totala a activelor societatii, la data incheierii actului juridic;

Angajeaza si concediaza personalul societatii si stabileste drepturile si obligatiile acestuia.

Directorul tehnic:

Este reprezentantul managementului integrat si are ca sarcina organizarea si supravegherea activitatilor desfasurate de sectia de hartie, atelierul electric, statia de epurare biologica si atelierul mecanic.

Sectia de hartie: In cadrul acesteia au loc toate operatiile care concura la fabricarea hartiei, precum si toate evacuarile din sistem, produs finit, emisii in apa, aer si deseuri solide.

Atelier electric: Activitatea desfasurata in cadrul atelierului de intretinere, reparatii electrice consta in operatii de mentenanta (revizii/reparatii) si metrologie (calibrare si verificare conformitate). Atelierul face parte din cadrul compartimentului energetic - cazanul de abur, impreuna cu statia de compresoare, statia de tratare chimica a apei si laboratorul aferent centralei termice.

Statie de epurare biologica: Instalatiile de captare apa subterana sunt: Toplita.

Apele reziduale de la fabricarea hartiei sunt epurate in instalatia proprie de epurare cu treapta mecanica si biologica .

Atelier mecanic: Activitatea desfasurata in cadrul atelierului mecanic consta in:

Operatiuni de prelucrare prin aschiere la strung, freza, rectificare

- Lucrari de intretinere a utilajelor aferente masinii de hartie

Reparatii utilaje de la masina de hartie .

Birou productie:

Supravegheaza, coordoneaza si raspunde de activitatea personalului din compartimentele din subordine;

Impreuna cu Directorul General / Directorul General Adjunct / Directorul Comercial, decide echipele de conducere si executie a proiectelor (numeste Responsabilii de proiect si/sau Sefii de santier);

Se asigura de insusirea de catre echipele de conducere proiecte a documentatiei de executie (contractul de antrepriza, specificatii tehnice, costuri tehnice, termenele finale si intermediare de realizare ale lucrarilor; cerintele de calitate - pe categorii de lucrari - impuse prin contractul semnat);

Impreuna cu Responsabilii de Proiect, decide adoptarea tehnologiilor de executie pentru lucrarile aferente fiecarui proiect;

Se asigura, verifica si aproba graficele de executie si esalonarea in timp a executiei lucrarilor proiectelor intocmite de Responsabilii de Proiect;

Se asigura, verifica si aproba proiectele de organizare de santier intocmite de Responsabilii de Proiect;

Se asigura de identificarea de catre Responsabilii de Proiect a resurselor principale (materiale principale, subantreprenori, utilaje) si secundare necesare executiei lucrarilor proiectelor derulate, precum si de conformitatea acestora cu specificatiile tehnice cerute de documentatia de executie;

Se asigura, verifica si aproba planificarea cantitativa, calitativa si esalonarea in timp a resurselor, in conformitate cu graficul executie a lucrarilor;

Pe durata derularii lucrarilor de executie, se verifica si asigura de incadrarea in cerintele de calitate, termenele de executie si costurile impuse;

In cazul constatarii de neconformitati, il informeaza pe Directorul General si se asigura de aplicarea corectiilor pentru remedierea acestora si de aplicarea unor actiuni corective pentru prevenirea unor neconformitati asemanatoare;

Verifica si aproba intocmirea documentelor de decontare a productiei realizate;

Reprezinta societatea in relatiile cu beneficiarii, proiectantii, organele de control in constructii;

Evalueaza bianual furnizorii de materiale, echipamente servicii;

Coordoneaza activitatea depozitului de materiale (echipamente), gestiunea autovehiculelor apartinand societatii, precum si aprovizionarea;

Serviciul resurse umane:

Formuleaza si implementeaza strategiile de resurse umane, care sunt integrate in strategia companiei;

Asista directorul general si pe ceilalti directori in aplicarea politicilor de resurse umane si in relatiile cu angajatii, pentru a se asigura respectarea valorilor de baza ale companiei, precum si respectarea obligatiilor sociale;

Prevede, planifica, face propuneri si participa la acoperirea necesarului de resurse umane al companiei pe termen scurt, mediu si lung;

Realizeaza si aplica strategia si politicile interne de salarizare, pe baza strategiei generale a companiei, cu scopul de a asigura un nivel just de salarizare si avantaje, in paralel cu motivarea salariatilor, pentru atingerea obiectivelor companiei;

Realizeaza si aplica strategia privind pregatirea, instruirea si formarea resurselor umane ale companiei; se asigura impreuna cu sefii departamentelor / compartimentelor de permanenta pregatire, instruire si formare a angajatilor, astfel incat sa se obtina cea mai buna productivitate a acestora, in concordanta cu posibilitatile lor de dezvoltare;

Dezvolta, implementeaza si modernizeaza permanent sistemul de apreciere a performantelor, motivarii si dezvoltarii resurselor umane, in scopul imbunatatirii productivitatii, conform obiectivelor si prioritatilor companiei;

Urmareste elaborarea fiselor de post ale angajatilor, anexe la contractele individuale de munca;

Elaboreaza Regulamentul Intern al societatii si colaboreaza cu Departamentul Organizare si Control la elaborarea si actualizarea Regulamentului de Organizare si Functionare al acesteia;

Se informeaza permanent, urmareste si asigura aplicarea tuturor dispozitiilor in vigoare ale legislatiei muncii, in scopul functionarii legale a societatii si asigurarii nivelului de sanatate si securitate in munca;

Acorda toate indrumarile necesare si / sau participa la identificarea eventualelor nemultumiri ale angajatilor; coordoneaza actiunile de mediere a eventualelor conflicte de munca.

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele precum si cu colaboratorii externi.

Compartiment laborator:

Monitorizeaza parametrii de lucru cu ajutorul aparaturii AMC si aparaturii de laborator. In cadrul sectiilor de fabricatie se efectueaza controlul materiilor prime, controlul pe fluxul de fabricatie si controlul produselor finite prin analize de laborator efectuate in cadrul compartimentului C.T.C.

Compartiment protectia mediului:

SC PPO SA Zarnesti are o politica referitoare la calitate si mediu documentata, in care conducerea la cel mai inalt nivel a definit angajamentele si obiectivele generale de mediu. Aceasta este corespunzatoare marimii societatii si adecvata problematicii de mediu specifice.

Politica este cunoscuta de catre toti salariatii societatii. Angajamentul si politica societatii vizeaza:

- Conformarea cu legislatia nationala si cu toate reglementarile actuale de mediu si oricarei evolutii ale acesteia la nivel national si international referitoare la activitatile desfasurate;

Imbunatatirea continua a performantelor sale de mediu si la prevenirea poluarii datorate activitatilor sale;

Managementul apelor;

Managementul aerului;

Managementul solului si a apelor subterane;

- Colectarea selectiva a deseurilor si ambalajelor si valorificarea lor prin agenti economici autorizati;

- Activitatile desfasurate de catre societate sunt in concordanta cu principiul dezvoltarii durabile;

- Crearea unui cadru propice de participare a intregului personal la elaborarea si aplicarea deciziilor privind problemele de mediu.

Ca raspuns la cerinta de planificare a standardului ISO 14001 - 2004, se realizeaza urmatoarele activitati:

- Inventarierea aspectelor de mediu si stabilirea celor semnificative in raport cu factorii de mediu: aer, apa, sol, om, resurse, aspectul peisagistic, care periodic sunt actualizate ;

- Stabilirea reglementarilor aplicabile in cadrul societatii, autorizatiilor si acordurilor pe care le detine societatea ;

- Elaborarea programului de management de mediu, care contine obiectivele de mediu, tinte de mediu corelate cu obiectivele generale stabilite in politica de mediu ;

- Asigurarea conformitatii cu cerintele legale privind factorii de mediu .

Serviciul comercial:

Asigura managementului procesului de prospectare a pietei, in scopul selectarii proiectelor pentru care societatea este interesata in a participa la licitatii publice / private;

Asigura managementul procesului de intocmire, aprobare si predare a ofertelor;

Asigura managementul procesului de intocmire a bazei de date furnizori materiale si servicii;

Asigura identificarea si analiza cerintelor referitoare la produs in vederea asigurarii satisfacerii cerintelor clientilor;

Raspunde de predarea la termen a ofertelor si de respectarea specificatiilor tehnice din caietul de sarcini;

Raspunde de Asigurarea unei bune imagini a companiei in fata beneficiarului;

Raspunde de intocmirea si actualizarea bazei de date furnizori materiale si servicii.

Coordoneaza activitatea de selectare si evaluare a subantreprenorilor agreati in faza de ofertare.

Directorul economic:

Supravegheaza, coordoneaza si raspunde de activitatea personalului din compartimentele din subordine;

Coordoneaza si raspunde pentru elaborarea rapoartelor de management (Bilant, Cont de profit si pierdere etc.) pentru autoritatile romane;

Intocmeste rapoartele de management pentru conducerea societatii din Romania cat si pentru societatea mama;

Reprezinta societatea in relatiile financiar- bancare cu tertii si cu autoritatile fiscale romanesti;

Decide platile ce trebuie efectuate si banca de unde se pot realiza acestea;

Participa la elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli;

Verifica incadrarea costurilor societatii pe centre de profit, intocmeste raportul cheltuielilor si veniturilor aferente fiecarui proiect si il preda responsabilului de proiect si Directorului General;

Analizeaza lunar impreuna cu superiorii si cu persoanele responsabile, rezultatele ce se obtin din activitatea de productie comparativ cu bugetul propus;

Analizeaza lunar cheltuielile generale administrative si propune Directorului General solutii de diminuare a cheltuielilor ce nu se incadreaza in bugetul propus;

Lunar primeste de la responsabilul de proiect Certificatul de plata inaintat beneficiarului si ulterior primeste originalul acestuia cu semnatura de acceptare in vederea emiterii facturii catre client;

Stabileste impreuna cu responsabilul de proiect centrele de cost care se deschid pentru fiecare nou proiect;

Stabileste planul de conturi (atat la nivel sintetic cat si analitic).

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele societatii, precum si cu colaboratorii externi.

Compartiment financar - contabilitate:Inregistreaza in contabilitate documentele primare;

Tine evidenta analitica si sintetica a conturilor din sistemul contabil;

Asigura pastrarea / arhivarea documentelor justificative care au stat la baza inregistrarilor contabile;

Verifica corelatiile dintre conturile din balanta de verificare a firmei si componenta soldurilor acestora;

Intocmeste si depune la termenele prevazute de lege, la Organele Fiscale: decontul de TVA, declaratia privind obligatiile de plata la Bugetul de Stat, declaratia de impozit pe profit, Bilantul Contabil si toate anexele acestuia;

Intocmeste ordinele de compensare in cazul compensarilor cu furnizorii sau clientii societatii;

Asigura securitatea datelor si pastreaza secretul de serviciu fata de persoanele straine;

Participa la organizarea arhivei Biroului, preocupandu-se de pastrarea si conservarea documentelor conform reglementarilor in vigoare, pana la preluarea lor pentru arhivarea definitiva;

Colaboreaza cu toate departamentele / compartimentele precum si cu colaboratori externi.

Productie, piata si concurenta.

Productia entitatii:

S.C. PPO S.A. Zarnesti produce si comercializeaza hartie pentru carton ondulat in urmatoarele sortimente: fluting, celoliner, wellenstoff, ecokraft,, white top, schrenz, hartie tuburi.

S.C. PPO S.A. Zarnesti detine o singura instalatie IPPC, cu o activitate principala IPPC si mai multe activitati auxiliare (conexe) (nespecificate in Anexa 1), dupa cum se prezinta in fig. 1, denumita

Instalatia de fabricare a hartiei pentru carton ondulat din maculatura 100 %, inclusiv instalatiile auxiliare ( centrala termica, statia de captare apa, statia de epurare ape uzate, activitati de intretinere si reparatii).

Conform denumirii, instalatia IPPC cuprinde:

a) Fabricarea hartiei pentru carton ondulat - activitatea principala, cod 6.1.b ;

b) Depozitare finala deseuri ;

c) Instalatie auxiliara de ardere, cazanul Loos pentru producerea aburului industrial ;

d) Activitate auxiliara activitatii (a) ;

e) Alte activitati auxiliare comune activitatii principale:

. Fabricare tuburi

. Captare apa Toplita

. Tratarea chimica a apei pentru CT

. Epurarea apelor uzate

. Intretinere, reparatii: atelier mecanic, atelier energetic + AMC

. Depozitare intermediara materiale, produse finite, deseuri

. Colectare si valorificare deseuri de hartie si carton

. Cantina

f) Instalatii nefunctionale

. Statia de captare apa de suprafata din paraul Barsa

. Statia de tratare apa de suprafata

. Depozitul de motorina aferent remizei CFU

Colectare maculatura:

Materia prima de baza necesara pentru desfasurarea activitatii societatii o reprezinta deseurile de hartie si cartoane. Intr-un termen scurt firma a castigat un segment de piata bine delimitat ocupand locul I in topul consumatorilor de deseuri de hartie si cartoane. Societatea detine Autorizatie de Valorificare si Autorizatie de Colectare.

Pentru eficientizarea activitatii s-au realizat urmatoarele :

- achizitionarea unui cantar auto electronic

- achizitionarea unei piese de balotat maculatura cu o capacitate de cca 200 tone/zi.

- achizitionarea de utilaje specifice pentru manipulare mecanizata : ifroane,

motostivuitoare

- amenajarea de drumuri uzinale si platforme asfaltate pentru transportul si depozitarea balotilor de maculatura.

PROCESUL DE RECICLARE A HARTIEI :

Pentru a produce hartie din maculatura reciclata se parcurg mai multe etape. Mai intai, deseurile de hartie reciclata sunt macinate, apoi sunt amestecate cu apa si cu anumiti compusi chimici, in vederea obtinerii pastei de hartie. Amestecul rezultat este diluat cu apa si trecut printr-un sistem de centrifugare, pentru a scoate din el ramasitele de plastic, lemn, piatra, sticla, materiale aderente, agrafe de hartie etc. Pasta rezultata este presata pentru a scoate apa din ea si apoi intra intr-un proces de framantare. In timpul framantarii, fibrele din pasta se freaca unele de altele, cerneala si tusul incep sa iasa din material, iar sub actiunea compusilor chimici, pasta de hartie, gri si murdara initial, incepe sa intre in procesul de albire.

In continuare, pasta este trecuta prin niste site fine, care vor retine particulele lipicioase si alte impuritati. In etapa urmatoare, in recipientul in care se afla pasta, se adauga niste compusi chimici numiti surfactanti, care fac clabuc precum un detergent. Particulele de cerneala, murdaria, lipiciul si alte impuritati adera la clabuc si plutesc la suprafata, de unde sunt luate, lasand pasta curata.

Mai departe, pasta este spalata, presata, framantata, iar in continuare urmeaza un proces de decolorare. Compusii chimici sunt adaugati din nou, de aceasta data pentru a scoate din pasta orice pigment care ar mai putea sa-i dea o tenta de culoare.

FABRICAREA HARTIEI PENTRU CARTON ONDULAT :

Principalele faze tehnologice de fabricare a hartiei pentru carton ondulat sunt:

Prepararea materialului fibros, care se face pe doua linii de fabricatie:

→ Linia de preparare a pastei de maculatura,

→ Linia de preparare a pastei de celuloza sau a stratului de fata (naturala sau albita),

Masina de hartie propriu-zisa, cuprinde: partea constanta, cutia de lansare, masa sitei, presele umede si partea uscatoare.

Dozarea materialelor auxiliare pentru imbunatatirea calitatii hartiei (aditivi, dispersanti, retentori, biocizi, antispumanti etc)

Instalatia de fabricare a hartiei este dotata cu o instalatie de preepurare locala a apelor uzate de la fabricarea hartiei, prin flotatie, tip Berica, montata la inceputul anului 2003, precedata de o palnie de decantare conventionala si cu doua decantoare - desnisipatoare de 25 mc fiecare.

Masina nr.6 de fabricare a hartiei pentru carton ondulat de la S.C. PPO S.A. Zarnesti a fost pusa in functiune in anul 1978, capacitatea initiala a masinii fiind de 40.000 tone/an.

In ultimii ani, respectiv 2001 - 2005 s-au efectuat lucrari de modernizare care au vizat modernizarea liniei de preparare maculatura, cat si masina de hartie propriu-zisa. De asemenea s-au efectuat o serie de investitii privind marirea capacitatii de functionare a masinii de hartie, capacitatea fiind marita la 60.000 tone/an, apoi la 80.000 tone/an.

Caracteristicile tehnice principale ale instalatiei de hartie sunt prezentate mai jos:

- capacitatea de productie 80.000 tone/an hartie pentru carton ondulat

- gramaje de lucru 90 - 240 g/mp hartii din 100 % maculatura

- sortimente fabricate : . welenstoff

. fluting

. celoliner

. ecokraft

. schrenz

- latime de lucru 4800 mm

- viteza maxima de lucru 400 m/min.

- viteza la turatie redusa 150 m/min.

Materia prima de baza folosita pentru fabricarea hartiei pentru carton ondulat, pe aceasta instalatie este maculatura de diferite sortimente: cartoane baloti, cartoane vrac, deseuri de hartie si carton nesortat.

Destramarea maculaturii se realizeaza intr-un hidrapulper la consistenta de 4-5 %, prin utilizarea apei grase de la palnie (conul palniei) si a aburului pentru a se ajunge la o temperatura de 50-55ºC. Hidrapulperul este prevazut cu o trapa pentru separarea refuzului greu, cat si cu un sortizor grosier pentru eliminarea impuritatilor grele prin toba de refuzuri cu ochiuri de Ø= 6 - 8 mm spre compactorul Spirac.

Balotii de maculatura se alimenteaza pe banda metalica a hidrapulperului cu stivuitorul. Sarmele, plasticurile si alte impuritati textile continute in maculatura sunt eliminate cu ajutorul Ragger-ului, care functioneaza programabil. Impuritatile maruntite in interiorul hidrapulperului sunt eliminate cu ajutorul sortizorului grosier.

Epurarea primara a maculaturii destramate are loc in 4 epuratoare turbionare (ETIC) , in doua trepte de inalta consistenta (4 - 5 %) si are rolul de a indeparta impuritatile grele: metal, piatra, sticla.

Sortarea grosiera este realizata in sortizorul Andritz urmat de trei trepte cu sortizoare centrifugale, care functioneaza la consistenta ridicata (3,5 - 3,8 % in treapta I si 2 % in treapta II).

Ingrosare si fibrilizare. Acceptul de la sortizoarele centrifugale ale sortarii grosiere precum si de la sortizoarele SII1 si SII2 este trecut pe ingrosatorul cu tambur rotativ, in vederea cresterii consistentei la cca. 4 - 4,5 %. Pasta ingrosata este dirijata spre aparatul Deflaker, in care se realizeaza fibrilizarea pachetelor de fibra , cu scopul de a imbunatati aspectul si calitatea hartiei.

Sortarea fina este formata din sortizoarele SII1, SII2 si sortizorul tip Fibernet, care au rolul de a realiza o sortare avansata a pastei, necesara in cazul fabricarii sortimentelor superioare. Refuzurile treptei de sortare cu continut ridicat de fibra sunt dirijate la una din cele doua tobe cu ochiuri de Ø= 3 mm si apoi la compactorul Spirac.

Epurarea pastei in trei trepte: cu centriclinere, sortarea fina in sortizorul Tampela (2 trepte), sunt trepte de prelucrarea pastei, care fac parte din partea constanta a masinii de hartie.

Refuzul treptei a III-a de centriclinere este evacuat la canalizarea de ape cu fibra, iar refuzul de la sortarea fina trece pe un sortizor Jonson, refuzul de la Jonson este dirijat apoi spre toba de refuzuri cu ochiuri de Ø= 6 - 8 mm si apoi spre compactorul Spirac.

Celuloza destramata in hidrapulper se stocheaza in rezervorul 51, apoi in rezervorul C2 si se trece la macinarea in rafinoare, urmata de epurarea in trei trepte dotate cu centriclinere, sortarea fina in sortizorul 10B si lansarea pe formatorul Belvac.

Atat refuzul treptelor de centriclinere, cat si refuzul treptei de sortare fina ajung in tobele de ingrosare refuzuri cu ochiuri de Ø= 6 - 8 mm si apoi in compactorul Spirac.

Masina de hartie

Principalele faze tehnologice din fluxul de fabricatie al masinii de hartie sunt:

cutia de lansare, sita baza

masa sitei (sita fara sfarsit, valt pieptar, cutie de formare, hidrofolii, vacuumfolii, cutii sugare, valt Gautch, valt de intoarcere, valt de presare)

prese umede (presa I si II)

partea uscatoare (38 cilindri uscatori, 6 site valturi conducatoare)

valturi de reglare sita, valturi de intindere, sabare de cilindri

presa de incleiere / tratare la suprafata

hota si instalatia de ventilatie Pocket

sistem de alimentare cu abur si eliminare condens

infasurare si bobinare hartie

ambalarea, marcarea, depozitarea si transportul hartiei.

Pentru imbunatatirea calitatii hartiei se utilizeaza o serie de aditivi.

Amidonul se dozeaza pentru ajustarea retentiei si a gradului de incleiere. Amidonul nativ impreuna cu alti agenti de incleiere (cca 30 - 45 kg amidon/ t) se adauga la presa de incleiere (tratare) la suprafata pentru a mari rezistenta hartiei la contact cu apa. Amidonul cationic se dozeaza in masa, inainta de lansarea pastei de hartie pe masina, cca 3 - 6 kg/t, pentru a mari rezistenta in stare umeda a hartiei . La cota masinii se afla instalatia de preparare a amidonului oxidat.

Dispersantii se introduc pentru dispersia cerurilor, bitumului si a substantelor adezive.

Retentorii se introduc cat mai aproape de cutia de lansare pentru retinerea fibrei si a materialelor auxiliare din apele grase.

Biocizii sunt folositi pentru a impiedica formarea mucilagiilor.

Pentru a impiedica formarea spumei se introduc antispumantii.

Calitatea produsului finit, precum si calitatea materiei prime, maculatura bruta impune chimizarea avansata a procesului de fabricatie.

In fig de mai jos este reprezentat procesul tehnologic:

CONDITII TEHNICE DE CALITATE

aceste produse se fabrica in suluri, cu dimensiuni si gramaje conform cerintelor clientului.

latimea maxima de lucru a masinii este de 4350 mm, cu maxim 4 formate.

culoarea hartiei este naturala, corespunzatoare materialului fibros sau nuantata pe o fata sau pe ambele fete.

Societatea este in curs de implementare si certificare a Managementului Sistemului Integrat (calitate si mediu ) ISO9001 si ISO 14001

Parametrii procesului de fabricatie de pe intregul flux tehnologic sunt urmariti si conrolati riguros. Controlul si reglarea gramajului si umiditatii on-line a produsului finit este realizat de calculatorul de proces. Parametrii hartiei la fiecare tambur si bobina sunt determinati, conform cerintelor ISO, de personal specializat, Intr-un laborator dotat cu echipamente performantefurnizate de firma LORENTZEN & WETTRE.

La livrarea fiecarui lot de hartie sunt eliberate documente de certificare a calitatii, care cuprind :

gramajul, umiditatea si rezistenta la hartia SRENC

gramajul, umuditatea, CMT, CCT, SCT, RCT, pentru hartia WELLENSTOFF

Gramajul, umiditatea, rezistenta la plesnire, absorbtia apei Cobb, SCT, RCT pentru hartia CELOLINER.

AMBALAREA, MARCAREA, TRANSPORT, DOCUMENTE DE INSOTIRE:

Sulurile de hartie se considera ambalate in primele trei straturi exterioare de hartie, lipite cu adeziv pe toata lungimea si sunt legate la capete cu banda rezistenta. Hartia este infasurata pe tuburi rezistente din hartie, rigidizate la capete cu dopuri din plastic. In cadrul unui sul se admit maxim trei capete lipite cu banda adeziva, iar lipiturile vor fi marcate cu creta colorata. Marcajul sulurilor va fi executat conform specificatiei din comanda beneficiarului. Fiecare lot de livrare trebuie sa fie insotit de documentul de certificare a calitatii.

PIATA

S.C. PPO S.A. ocupa un loc bine stabilit atat pe plan intern cat si pe plan extern. Strategia de piata evidentiaza liniile directoare de actiune stabilite de firma cu scopul atingerii obiectivelor sale de piata.

Printre obiectivele firmei se numara cresterea capacitatii de productie, care in prezent este de 9000 t hartie din 10 000 t maculatura, si cresterea vanzarilor pe plan extern.

Principalii clienti ai produselor fabricate de PPO sunt

  • Pe plan intern : SC Ecopack Ghimbav, SC Dunapack Romconvert Sfantu - Gheorghe, SC Vilcart Calimanesti, SC Rondocarton Cluj, SC Romcarton Bucuresti, SC Comeda Bucuresti, SC Vrancart Adjud.
  • Pe plan extern : Grecia, Turcia, Ungaria, China, Tunisia, Algeria, Egipt, Malaezia, U.A.E., Serbia si Muntenegru, Bulgaria.

Printre firmele furnizoare de maculatura se numara:

SC. Repap Bucuresti, SC. Urban Bucuesti, SC. Remat Brasov, SC. M-Unit Interrnational Constanta, SC.Samac Brasov, Dumapack Impex SRL Covasna, SC. Muller Guttenbrunn Timisoara, SC. Ecopack SA Ghimbav, SC. Ecomatador Arges, Amur Sistem Oradea, Aldis Calaras, s.a.

Cota de piata - in ceea ce priveste consumul de maculatura pe piata interna PPO detine cea mai mare pondere de 30%, fiind urmata de Vrancart 21% si Ambro 12%. De asemenea , in Top Profit Romania ocupa locul I pe localitatea Zarnesti , iar pe Brasov locul I la domeniu 21: fabricarea celulozei, hartiei si cartonului ondulat.

Pozitia PPO SA in Topul Firmelor:

Locul 1 in Top Profit Romania , localitatea ZARNESTI

Locul 1 in Top Afaceri Romania , judetul BRASOV, domeniul 21:Fabricarea celulozei, hartiei si a produselor din hartie

CONCURENTA

Este influentata in principal de numarul si marimea firmelor care controleaza oferta unui anumit produs. Piata romaneasca de carton ondulat este caracterizata de o concurenta puternica, cei mai importanti competitori ai societatii PPO SA Zarnesti fiind: S.C. Romcarton S.A. Bucuresti, S.C. Rondo Cluj-Napoca, S.C. Dunapak S.A. Sfantu Gheorghe, S.C.Ambro S.A. Suceava, S.C. Celrom S.A. Drobeta Turnu Severin.

2.4. Evolutia principalilor indicatori economico- financiari.

Indicatori financiari

Active imobilizate TOTAL

Active circulante (curente)

TOTAL, din care:

Stocuri (materiale, productie in curs de executie, semifabricate, produse finite, marfuri etc.)

Disponibilatati banesti

Creante

Cheltuieli in avans

Capitaluri proprii, din care:

Capital social subscris si varsat

Datorii Total (toate sub 1 an)Datorii pe termen lung

Capitaluri permanente (angajat)

Venituri in avans, din care:

Subventii pentru investitii

Venituri inregistrate in avans

Capital total (total pasiv)

Cifra de afaceri neta

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profit inaintea platii dobanzilor si a impozitului

Profit brut al exercitiului

Profit brut din vanzari:

(CA- costul bunurilor),din care

Costul bunurilor vandute

Volum produse vandute (tone)

Profit net al exercitiului

Numar mediu de salariati

Indicatorii utilizati in analiza situatiei - financiare a S.C. PPO S.A. pot fi grupati in urmatoarele categorii:

Indicatori de lichiditate masoara posibilitatile entitatii de a-si transforma activele in numerar, necesar acoperirii datoriilor; si se masoara prin indicatorul rata lichiditatii.

a) Rata lichiditatii generale - Exprima capacitatea de acoperire a datoriilor totale prin lichidarea activelor circulante. Se aprecieaza ca situatia lichiditatii generale este satisfacatoare, in conditiile incadrarii acesteia in jurul cifrei 2.

b) Rata lichiditatii imediate (Indicele quick; test acid)

Rata

Mod de calcul

Rata lichiditatii generale

(Lg)

Rata lichiditatii imediate

(Li)

Valorile obtinute in anul 2005 sunt scazute in comparatie cu cele recomandate (in jur de 2), reflectand o capacitate mai scazuta de acoperire a datoriilor curente din activele curente si in principal din creante si lichiditati. Valorile din anii 2006 si 2007 reflecta o intarire a capacitatii societatii de a face fata angajamentelor cu scadenta pe termen scurt.

2. Indicatori de solvabilitate - reflecta capacitatea entitatii de a face fata obligatiilor de plata, indeosebi din resurse proprii.

a)     Rata solvabilitatii generale - exprima capacitatea agentului economic de a-si achita datoriile la scadenta, prin valorificarea tuturor activelor, precum si gradul in care capitalul social este utilizat in scopul obtinerii unui profit corespunzator.

b)    Rata solvabilitatii patrimoniale - arata ponderea capitalurilor proprii in total pasiv. Valoarea minima se apreciaza ca trebuie sa se incadreze in limitele 0,3 - 0,5 , iar peste 0,5 situatia poate fi considerata normala.

Rata

Mod de calcul

Rata solvabilitatii generale

(Lsg)

Rata solvabilitatii patrimoniale

(Lsp)

Solvabilitatea generala nu difera de solvabilitatea patrimoniala datorita faptului ca firma nu are datorii pe tarmen lung, astfel valorile obtinute pot fi apreciate corespunzator, intreprinderea avand posibilitatea sa-si finanteze in proportii mari (0,79 si 0,90) obligatiile de plata (datoriile pe termen scurt) din resursele proprii.

3. Indicatori de profitabilitate - exprima eficienta entitatii in realizarea de profit din resursele disponibile:[2]

a)     Rata rentabilitatii capitalului angajat () - reprezinta profitul pe care il obtine entitatea din banii investiti in afacere; unde capitalul angajat se refera la banii investiti in entitate atat de catre actionari, cat si de creditorii pe termen lung, si include capitalul propriu si datoriile pe termen lung sau active totale minus datorii curente

b)    Rata marjei nete () - exprima eficienta globala a intreprinderii, respective capacitatea sa de a realize profit si de a rezista concurentei.

c)     Rata rentabilitatii capitalului propriu () - exprima capacitatea capitalului investit de a produce profit. Masoara randamentul capitalurilor proprii.

d)    Rata rentabilitatii capitalului total () - vizeza, in esenta, eficienta capitalului economic alocat activitatii productive a intreprinderii.

e)     Rata rentabilitatii capitalului social ) - exprima gradul in care capitalul social este utilizat in scopul obtinerii unui profit corespunzator.

f)      Marja bruta din vanzari ()

Rata

Mod de calcul

Rata rentabilitatii capitalului angajat ()

Rata marjei nete ()Rata rentabilitatii capitalului propriu

Rata rentabilitatii capitalului total ()

Rata rentabilitatii capitalului social ()

Marja bruta din vanzari ()

4. Indicatori de activitate - furnizeaza informatii privind viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale intreprinderii, precum si capacitatea intreprinderii de a controla capitalul circulant si activitatiile comerciale de baza ale intreprinderii.

a)     Viteza de rotatie a stocurilor ) - aproximeaza de cate ori stocul a fost rulat de-a lungul exercitiului financiar.

b)    Numar de zile de stocare () - indica numarul de zile in care bunurile sunt stocate in unitate

c)     Viteza de rotatie a activelor totale () - evalueaza eficienta activelor totale prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de activele societatii.

d)    Viteza de rotatie a activelor imobilizate ) - evidentiaza aportul adus de activele imobilzate la realizarea cifrei de afaceri.

e)     Viteza de rotatie a debitorilor - clienti () - exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile catre societate, si arata astfel eficacitatea societatii in colectarea creantelor sale.

f) Viteza de rotatie a creditelor - furnizor ) - evidentiaza timpul in care entitatea foloseste resursa atrasa, pusa la dispozitie de catre furnizor (numarul de zile de creditare pe care societatea il obtine de la furnizori).

Sold mediu stocuri

Rulaj creditor stocuri

Sold mediu clienti (fara TVA)

Sold mediu furnizori (fara TVA)

Indicatori

Mod de calcul

Viteza de rotatie a stocurilor

Numar de zile de stocare (

Viteza de rotatie a activelor totale

Viteza de rotatie a activelor imobilizate

Viteza de rotatie a debitorilor - clienti

Viteza de rotatie a creditelor - furnizor

5. Indicatori de risc

Gradul de indatorare - reprezinta ponderea datoriilor in capitalul total utilizat.

Sau

unde:

- capital imprumutat = credite peste un an;

- capital angajat = capital imprumutat + capital propriu.

Societatea S.C. PPO S.A. nu are imprumuturi in sold (datorii mai mari de un an), ceea ce inseamna ca nu i se calculeaza indicatorii de risc.

Rezultatul pe actiune - se calculeaza ca raport intre :

Indicator

Rezultatul pe actiune

Abaliza corelatiei fond de rulment - necesar de fond de rulment - trezorerie neta

Reprezentarea grafica de mai sus evidentiaza evolutia cifrei de afaceri pe parcursul a trei ani consecutivi. Aceasta cunoaste o usoara scadere in anul 2005 fata de 2004, de la 71135037,5 lei la 62502940 lei, dar o crestere mai are in anul 2006 fata de anii precedenti la 72854100 lei.

Societatile sunt interesate in a obtine profit, si daca se poate, cat mai mult profit. Cu cat profitul obtinut este mai mare, cu atat rentabilitatea, eficienta firmei este mai mare. In cadrul fiecarei societati se determina volumul profitului obtinut intr-o anumita perioada (de obicei anual), care este cunoscut si sub denumirea de masa profitului.

Profitul, in sens general reprezinta un venit, un castig realizat din desfasurarea unei activitati. In sens restrans profitul reprezinta un venit ce revine posesorului de capital drept recompensa a utilizarii acestuia in calitate de factor de productie.

Calculul ponderii profitului :

==https://www.listafirme.ro/catalog/j78577_ecopaper_sa.htm

Ordinul nr.1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, nota 9 - "Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori economico-financiari"

Document Info


Accesari: 9070
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )