Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DIVERSIFICAREA OFERTEI DE PRODUSE SI SERVICII A SOCIETATII COMERCIALE

comert


UNIVERSITATEA CREsTINĂ

"DIMITRIE CANTEMIR"FACULTATEA DE MANAGEMENT

TURISTIC sI COMERCIAL

Bazele Comertului

DIVERSIFICAREA OFERTEI DE PRODUSE sI SERVICII A SOCIETĂŢII COMERCIALE "R"

CUPRINS

I. Oferta de marfuri si servicii p 3

II. Prezentarea Societatii p 8

III. Activitatile desfasurate de catre S.C. "R" S.R.L. p 9

IV.  Oferta societatii p 12

V. Cai de diversificare a ofertei de bunuri si servicii a firmei p 14

VI.  CONCLUZII p 16

VII.  BIBLIOGRAFIE p 17

Capitolul 1. Oferta de marfuri si servicii

Continutul ofertei de marfuri si structura acesteia

Productia realizata în vederea satisfacerii nevoilor de consum se confrunta cu cerintele societatii, în cadrul pietei, sub forma ofertei de marfuri.

Oferta de marfuri este o categorie a pietei, stâns legata de cererea de marfuri.

Oferta de marfuri cuprinde toate produsele destinate satisfacerii consumului prin intermediul circulatiei, respectiv, atât bunuri si servicii destinate consumului intermediar sau formarii brute a capitalului fix, cât si bunuri sau servicii care asigura consumul final al populatiei.

Un aspect necesar definirii ofertei de marfuri se refera atât la un anumit volum de bunuri si servicii, cât si la un proces de miscae a acestora de la productie la consum.

Drept urmare, în cadrul ofertei, se disting doua elemente principale:

F     fondurile de marfuri aflate în reteaua de distributie în cursul unei perioade spre a fi realizate- asa-zisa oferta reala sau efectiva.

F     stocurile de marfuri existente în diferite verigi ale circuitului economic- asa-zisa oferta pasiva

De aici rezulta ca toate produsele care alcatuiesc oferta de marfuri trec invitabil prin stadiul de stocaj, îmbracând forma de stoc înainte de a fi vândute definitiv consumatorilor.

"Fondul de marfa" reprezinta cantitatea negociata si primita de comert. De aceea, oferta totala este comp 20220x2321u usa din:

F     fondul de marfuri negociat si primit de comert

F     stocurile ramase din perioadele anterioare.

Oferta de marfuri mai poate fi definita având în vedere atât productia autohtona, cât si importul de marfuri.

Un aspect important al ofertei de marfuri este legat de dinamica ofertei, care reflecta, în permanenta, trecerea de la conditiile actuale la posibilitatile viitoare ale productiei, respectiv trecerea de la oferta reala, la oferta potentiala.

Oferta de marfuri se poate clasifica în functie de mai multe criterii.

De exemplu, dupa destinatia produselor în procesul de consum, oferta de marfuri prezinta urmatoarea structura: produse destinate consumului final ("bunuri si servicii de consum"), care reprezinta ansamblul obiectelor materiale sau imateriale realizate pentru satisfacerea directa a nevoilor umane. Fac exceptie: locuintele, desi sunt realizate pentru satisfacerea nevoilor individuale, sunt considerate ca investitii neproductive; bunuri si servicii destinate consumului intermediar ("bunuri si servicii productive"), care reprezinta ansamblul bunurilor si serviciilor oferite agentilor economiciantrenati în actiuni lucrative, pentru a se consuma în procesul de productie, în vederea realizarii altor bunuri sau servicii. Exemplu: pielea pentru confectionarea îmbracamintei sau încaltamintei; produse de echipament cuprinde bunuile utilizate în organizarea si desfasurarea unui proces de productie si a carui durata de viata este de cel putin un an (utilaje, masini, cladiri).

În functie de durata de viata a diferitelor categorii de produse, avem:

F     bunuri nedurabile (cuprinde articole de uz curent, de mare

difuziune, în general standardizate; se caracterizeaza printr-o vânzare în masa, adresându-se practic tuturor categoriilor de consumatori; sunt substituibile în procesul de utilizare; exemplu: marfurile alimentare, ziarele, detergentii etc.;)

F     bunuri durabile (are în vedere produsele de folosinta îndelungata ,

cu o perioada relativ mare de utilizare si printr-un grad de finisaj si tehnicitate; nu sunt distruse în timpul consumului, într-un act de consum se uzeaza progresiv, iar dupa perioade lungi de utilizare ramâne o anumita valoare reziduala (exemplu: articole de îmbracaminte, automobile, televizoare, aparate casnice)

În functie de criteriul merceologic, avem urmatoarele grupe de produse:

F     grupa produselor alimentare (cuprinde o gama larga de bunuri

destinate, în special, consumului final, participând la satisfacerea nevoilor fiziologice ale consumatorilor; sunt produse de uz curent; sunt distruse în timpul consumului; au un grad de perisabilitate mare avân un anumit termen de garantie, necesitând conditii de pastrare, conservare si au limite de întrebuintare; producerea si circulatia marfuriloralimentare sunt reglementate în orice tara, prin acte normative cu caracter de lege;

F     grupa produselor nealimentare (satisfac cerinte variate, incluzând

atât trebuinte de ordin fiziologic, social-cultural si de investitii; oferta de produse nealimentare este mult mai mare; piata acestora se caracterizeaza printr-o mare mobilitate, marfurile respective înlocuindu-se în consum cu mai multa usurinta; procesul de înnoire, în cadrul acestui segment al ofertei este foarte complex, variind în limite foarte largi de la o grupa la alta de rpoduse; pentru activitatea comerciala este necesara o grupare a produselor nealimentare, având în vedere criteriul functionalitatii: textile- încaltaminte; metalo- chimice; electronice si electrotehnice; mobila; materiale de cobstructie; produse petroliere; combustibil; articole de librarie, produse farmaceutice etc.

În functie de locul produselor în consumul populatiei si modul de solicitare a acestora de catre consumatori oferta se grupeaza în:

F     bunuri primare de consum, destinate satisfacerii nevoilor

fiziologice ale populatiei: hrana, îmbracaminte, încaltaminte, locuinta etc;

F     bunuri de necesitate medie, destinate satisfacerii nevoilor de

confort, întretinerea sanatatii, petrecerea timpului liber etc;

F     bunuri de prisos sau de lux, în majoritatea lor produse cu o

semnificatie mai mult sociala, posesie sau cumpararea lor producând o satisfactie episodica sau mai putin practica, potentialul de consum devenind astfel nelimitat. Pentru comert, aceasta grupa are o semnificatie deosebita.

Clasificarea ofertei de marfuri în cadrul pietei bunurilor de utilizare productiva în:

F     materii prime, cuprind bunurile ce vor intra ca parte integranta în structura viitoarelor produse;

F     semifabricate, acele produse care vor deveni o parte a produsului finit, spre deosebire de materii prime, ele au suferit un grad mai ridicat de prelucrare;

F     echipament industrial grupeaza acele produse ce nu devin parte integranta a produsului finit dar prin folosirea lor asigura desfasurarea procesului de productie;

F     furnituri, bunuri de utilizare productiva, sunt consumate continuu: carburanti, materiale pentru curatenie etc;

Înnoirea produselor si diversificare ofertei de marfuri

Multiplicarea si înnoirea continua a sortimentului de produse în cadrul pietei, reprezinta o reflectare a modificarilor profunde care intervin în nevoile de consum, în mecanismul formarii si satisfacerii lor. La acestea se adauga faptul ca deprecierea fizica, scaderea utilitatii unui produs este amplificatacontinuu de deprecierea functionala, în special prin aparitia de noi produse. Drept urmare, procesul de diversificare a ofertei de marfuri îmbraca doua importante aspecte:

largirea continua a gamei sortimentale prin aparitia produselor noi, care se adauga celor existente si schimbarea structurii sortimentale, prin înlocuirea unora dintre ele cu produse noi;

diferentierea si individualizarea ofertei în procesul concurential.

În ceea ce priveste primul aspect al înnoirii si diversificarii produselor,

notiunea de produs nou are în vedere un bun material ce prezinta elemente constructive, functionale, fiabilitae, valente estetice, ergonomice, comerciale, precum si componente acorporale deosebite, realizat în vederea satisfacerii superioare a cerintelor de consum sau a acoperirii unui spectru larg de nevoi.

Un alt aspect, de care ar trebui sa se tina cont în legatura cu înnoirea produselor care apar, formând oferta de marfuri din cadrul pietei, pot avea o "viata" mai lunga sau mai scurta, fiecare conturându-si propriul sau "ciclu de viata". Aceasta din urma notiune desemnând perioada în cadrul careia bunul respectiv exista pe o anumita piata, respectiv intervalul cuprins între finalizarea produsului de catre producator si vânzarea sa prin intermediul unui vânzator catre consumatorul final sau intermediar. Produsele pot avea viata mai lunga sau mai scurta, adica pot exista pe o anumita piata un timp mai lung sau mai scurt. Ciclul de viata al produselor nu trebuie confundat cu durata de viata fizica sau ciclul de utilizare a acestuia, care are în vedere timpul scurs între faza finala a fabricatiei unui exemplar dintr-un produs si distrugerea sau casarea sa de catre consumator.

De la aparitia sa pe piata pâna în momentul disparitiei, un produs parcurge mai multe etape:

lansarea pe piata

cresterea cererii pentru produsul respectiv si a productiei lui

maturitatea, care corespunde etapei în care produsul a atins limitele de saturatie ale pietei

declinul, faza în care produsul este mai putin cerut de catre consumatori

disparitia produsului de pe piata.

Nu trebuie confundata disparitia produsului de pe piata, cu disparitia produsului din consum sau utilizare. Exista o perioada în timp în care, desi produsul a disparut de pe piata, el se afla totusi în utilizare, în proprietatea cobnsumatorului.

Cunoasterea fazelor ce compun ciclul de viata al produselor este importanta atât pentru producatori, cât si pentru comercianti. Producatorii pot interveni, ca si comerciantii în vederea mentinerii produsului într-o anumita faza, pot contribui la prelungirea unor faze din ciclul de viata sau pot întârzia cât mai mult posibil faza declinului din viata produselor.

Atingerea fazei de declin de catre un produs înseamna uzarea prematura a respectivului produs, ceea ce determina ceonsecinte negative atât pentru producatori cât si pentru comercianti. Producatorii nu îsi pot recupera cheltuielile generate de cercetarea produsului, de organizarea fluxului de productie, de organizare a muncii si productiei etc. Iar comerciantii ramân cu marfuri în stoc, fapt ce genereaza fenomenul stocurilor greu vandabile. Pentru prevenirea unor astfel de consecinte economice, cercetarea economica asupra lansarii produselor si directionarea actiunilor de diversificare trebuie sa se faca atât de catre producatori, cât si de catre întreprinderile comerciale, în colaborare.

Diferentierea si individualizarea ofertei în procesul concurential se realizeaza prin intermediul procesului de realizare a produselor; produselor si serviciilor comerciale atasate produsului; personalului comercial, imaginii de produs, marca sau întreprindere.

Orice diferentiere trebuie sa fie creatoare de valoare atât pentru întreprindere, cât si pentru piata.

Ca elemente de individualizare si de diferentiere a ofertei pot fi amintite:

functionalitatea produsului

performanta prin nivelul rezultatelor obtinute în procesul de utilizare potrivit functionalitatii specifice fiecarui produs

durabilitaea, prin perioada ce caracterizeaza durata de viata sau procesul de utilsizare a fiecarui produs

reparabilitatea

conformitatea, gradul de respectare de catre produs a specificatiilor stabilite

stilul produsului, prin aparenta sa exterioara generatoare de reactii emotive din partea consumatorilor

design-ul produsului

sistemul serviciilor comerciale

termenele de livrare sau realizare

formarea personalului de exploatare

instalarea produsului, ca ansamblu de operatiuni necesare punerii în functiune

consilierea cumparatorilor

reparatiile etc.

În cadrul procesului de individualizare si diferentierea ofertei se pune

accent pe pozitionarea produsului si a imaginii sale în rândul consumatorilor. Comerciantii si producatorii pot folosi diverse strategii de pozitionare a produsului si anume: strategii de pozitionare bazate pe caracteristice prodului sau ambalajului de prezentare; strategii de pozitionare care au în vedere solutiile pe care le propune consumatorilor produsul respectiv; strategii de pozitionare care se bazeaza e prezentarea ocaziilor de utilizare ale produsului; strategii de pozitionare a produsului prin identificarea diferitelor categorii de utilizatori; strategii de pozitionare a prodului fata de alte produse; strategii de pozitionare a produsului în functie de utilitatile noi ale acestora.

În prezent, principala strategie de construire a ofertei este aceea de inovare si diferensiere. Orice comerciant trebuie sa-si conceapa oferta astfel încât sa fie perceputa de catre consumator ca fiind unica

Capitolul 2. Prezentarea Societatii

Societatea "R", cu raspundere limitata s-a înfiintat în anul 1995, o data cu privatizarea fostei întreprinderi ELECTROFAR si transformarii acesteia în actuala Luxten Lighting Co. S.A., conform Legii 31/ 1990.

Capitalul social initial a fost de 100.000 lei, care prin modificarile si reevaluarile legale (H.G. 945/90, H.G. 26/92, H.G. 500/94) s-a majorat la suma de 2.000.000 lei.

S.C. "R" este persoana juridica româna, constituita ca societate cu raspundere limitata, cu capital privat.

Conducerea societatii este asigurata de catre Administrator, desemnat prin hotarâre unanima de catre Adunarea Generala a Asociatilor, care sunt în numar de doi.

Conducerea executiva este în numar de trei directori executivi (director de productie, director de marketing si director financiar).

Directorul de productie are în subordine:

serviciul tehnic- productie

atelierul de sticlarie

serviciul mecano-energetic

Directorul de marketing are în subordine:

serviciul de marketing

serviciul de aprovizionare

formatia transporturi

magazia de materii prime si materiale

Directorul financiar are în subordine: serviciul financiar- contabil.

Directorul general are în subordine, pe lânga cei tri directori executivi,

urmatoarele:

serviciul de ofertare

departamentul IT

serviciul personal- salarizare

serviciul administrativ

biroul de asigurarea calitatii

biroul C.T.C.

S.C. "R" S.R.L. are o organizare ierarhic- functionala, ca o structura

organizatorica de tip piramidal.

Firma are ca obiect de activitate producerea si comercializarea semnelor luminoase de interior si de exterior din tuburi cu descarcare în gaze spectrale.

Societatea dispune de un capital uman bine structurat, cu experienta, în numar de 30 de salariati.

Activitatea se desfasoara cu ajutorul a 3 instalatii de vidare primara si de vid înaintat, 2 instalatii de pompare a gazelor cu descarcare în spectrale (nobile: Ar, Ne etc.), 6 arzatoare individuale s.a.m.d., majoritatea importate din S.U.A., de la cel mai mare producator de utilaje, accesorii si materii prime pentru realizarea firmelor luminoase cu tuburi cu descarcare în gaze spectrale, E.G.L.

Capitolul 3. Activitatile desfasurate de catre S.C. "R" S.R.L.

Firma are ca obiect de activitate producerea si comercializarea

semnelor luminoase de interior si de exterior din tuburi cu descarcare în gaze spectrale.

Productia si desfacerea produselor

O evaluare corecta a potentialului economic este exprimata si prin modul eficient de utilizare a capacitatilor de productie, care depaseste 90% din capacitate.

Productia de tuburi cu descarcare în gaze spectrale se comercializeaza în proportie de 100% pe piata interna.

Activitatea de comercializare a produselor firmei se realizeaza de catre serviciul de marketing. În subordinea directorului de marketing se afla "formatia transporturi" si magazia de materii prime si materiale. Activitatile desfasurate la nivelul acestor comparimente vizeaza atât comercializarea catre clientii directi (populatie: proprietari de spatii comerciale etc.) cât si catre firme ce activeaza pe piata de media si publicitate interna si externa.

Serviciul de marketing se afla atât în subordinea directorului de productie cât si în cea a directorului de marketing si are atributii si responsabilitati în urmatoarele domenii:

prospectarea pietei

import

promovarea produselor

evidenta statistica

În ceea ce priveste prospectarea pietei activitatea serviciului de marketing consta în cercetarea pietei în vederea cunoasterii necesarului de consum, a cerintelor clientilor actuali si potentiali si a perspectivelor în viitorul apropiat.

Activitatea de import înseamna:

întocmirea programului solicitarilor de import în baza cererilor din productie

întocmirea lucrarilor de fundamentare a necesarului de fonduri valutare pentru crearea importurilor

întocmirea fiselor tehnice de import împreuna cu serviciile de resort

participarea la încheierea contractelor de import

asigurarea respectarii H.G. 629/96, H.G. 1144/96 (privind asigurarea calitatii produselor si certificare acestora) si H.G. 3340/92 (privind regimul de import al deseurilor si reziduurilor de orice natura, precum si a altor marfuri periculoase pentru sanatatea populatiei si pentru mediul înconjurator)

urmarirea derularii importurilor

evidenta cantitativa si calitativa a importurilor realizate (lunar, trimestrial)evidenta materialelor asigurate de client, pe firme si sortimente

urmarirea stocurilor existente corelându-le cu necesarul de materiale conform comenzilor lansate

urmarirea preluarii din vama si asigurarea întocmirii tuturor documentelor necesare vamuirii materialelor importate direct

verificarea modului de depozitareal produselor finite si sesizarea incidentelor constatate.

În ceea ce priveste promovarea vânzarilor, membrii serviciului

marketing se ocupa cu rezolvarea problemelor legate de domeniul publicitatii, participarii la târguri si expozitii. În acest scop ei desfasoara urmatoarele activitati:

propuneri de tiparire de cataloage, pliante, prezentari

prezenta firmei în anuarele publicitare din tara

participarea la târgul RECLAMA indoor & outdoor

De asemenea, serviciul  de marketing trebuie sa urmareasca încasarea facturilor clientilor înterni, primirea ofertelor de la furnizori interni de servicii si produse si lansarea comenzilor în productie, functie de cerintele primite.

Aprovizionarea firmei

Pentru a-si realiza produsele, S.C. "R" S.R.L. are nevoie de urmatoarele materii prime si materiale:

tevi de sticla, diametre între Ř 6- 18mm, transparenta, cu luminofor depus si colorata în masa

electrozi, cu diametre între Ř 4- 20mm, cu pastila ceramica si fara

flacoane cu gaze spectrale (nobile)

suporti policarbonat tub

izolatori siliconici electrod

cablu siliconic înalta tensiune

transformatoare înalta tensiune

Aprovizionarea se face de la diversi furnizori din strainatate: din S.U.A., cea mai mare parte a materiilor prime, din Cehia, din Italia si Franta.

Energia electrica si comustibilii necesari se asigura astfel:

energia electrica- RENEL

gazele naturale- DISTRIGAZ

oxigen- Lindhab

Aprovizionarea cade în sarcina serviciului aprovizionare aflat în subordinea departamentului de marketing.

Segmentul de consumatori

În cadrul economiilor de piata, locul central îl ocupa cererea de consum; daca cererea de consum pentru satisfacerea nevoilor fundamentale ale oamenilor este mai usor de determinat si cuantificat, cererea potentiala trebuie descoperita, corectata, promovata si dirijata în asa fel încât aceasta sa devina o cerere curenta, accesibila unui cât mai larg segment de consumatori de productie publicitara.

În conditiile concurentiale ale actualei economii de piata este nevoie de o analiza atenta a cererii de consum, astfel încât productia materiala si prestarile de servicii sa se realizeze în conditii de eficienta maxima.

Pentru a se atinge pragul de eficienta dorit, trebuie sa se raspunda la întrebarile: ce trebuie produs, cum trebuie produs si mai ales pentru cine trebuie produs.

Prin stabilirea corecta a beneficiarilor de produse, agentul economic îsi poate stabili mai corect actiunile manageriale pentru atingerea telului economic pe care si l-a propus, permitându-I o evaluare mai corecta a pietei, un studiu mai atent al concurentei, o viziune asupra locului ocupat pe piata, informatii care sa conduca la optimizarea efortului uman, material si financiar si, în final, la un rezultat pozitiv.

Categoriile de consumatori desprinse în urma analizei efectuate sunt:

producatori de bauturi alcoolice si nealcoolice

producatori de tigari

producatori de cafea

retele de restaurante, hoteluri, magazine

dealeri de masini

societati de antreprenoriat în constructii

retele de farmacii

agentii de media si publicitate

clientii asa- zisi directi: proprietari de magazine, restaurante etc.

Capitolul 4. Oferta societatii

Societatea "R", tinîn cont de obiectul de activitate ofera clientilor o gama variata de produse destinate consumului final.

În functie de durata de viata a diferitelor categorii de produse, societatea ofera bunuri durabile, dat fiind faptul ca garantiile oferite pentru semnele luminoase din tuburi cu descarcare în gaze spectrale sunt de 24 luni iar durata de viata estimata este de aproximativ 10 ani.

Functie de criteriul merceologic, produsele oferite de catre firma fac parte din categoria produselor nealimentare.

În functie de locul produselor în consumul populatiei si modul de solicitare a acestora de catre consumatori oferta firmei se clasifica în bunuri de lux, ceea ce firma produce având semnificatie si impact social.

Oferta de produse a firmei "R"

Dat fiind faptul ca vorbim despre o firma de productie publicitara, unde de obicei se produc unicate si/ sau serii pentru brand-uri existente deja, se poate vorbi foarte putin despre produse proprii si cu piata larga de desfacere dar s-a reusit si în acest domeniu sa se poata vorbi de linii proprii, de serii destinate mai multor categorii de consumatori si aici putem aminti: semne luminoase de interior în forma de braduti, inimioare, oua, contur si suport de carti de vizita etc.

S-au realizat de asemenea cateva modele proprii de cruci de farmacie, care sunt disponibile în limita stocului.

Oferta de servicii a firmei "R"

Serviciile oferite de firma "R"se refera la:

primirea clientilor contactati si convinsi sa colaboreze cu firma de catre serviciul de marketing

discutarea lucrarii

ofertarea pretului si comunicarea termenului de livrare

preluarea comenzii ferme si/ sau încheierea Contractului de vânzare- cumparare

lansarea comenzii catre executie

livrarea produsului solicitat

Primirea se face de catre asistenta departamentului de marketingsau de catre un membru al aceluiasi departament. Dupa saluturile de rigoare, clientul este condus în sala de protocol, este servit cu o bautura si/ sau o gustare din partea casei si apoi încep discutiile despre lucrarea în sine dupa o scurta pezentare mai în detaliu a firmei, produselor si a productiei, moment în care clientul este invitat daca doreste, dupa discutie sa merga într-o scrta vizita în fabrica, pentru a-si forma o parere proprie despre tehnologie, organizare aparenta si nu numai.

Dupa ce se discuta în detaliu lucrarea, se trece la etapa rmatoare din veriga si anume ofertarea în detaliu si determinarea variantelor constructive si a termenului de livrare, implicit.

La aceasta etapa, un punct forte în aceasta societate este consilierea clientului privind variantele constructive, grafice si nu numai astfel încât acesta sa nu depaseasca bugetul maxim pe care si l-a propus dar sa obtina în final ceea ce îsi doreste; altfel spus "clientul este ajutat sa semneze ordinul de plata la livrarea comezii, zâmbind".

Capitolul 5. Cai de diversificare a ofertei de bunuri si servicii a firmei

Procesul de diversificare a ofertei de produse îmbraca doua aspecte importante:

largirea continua a gamei sortimentale prin aparitia de noi produse destinate unei mai largi arii de consumatori, care se adauga la cele existente

diferentierea si indivdualizarea ofertei de produse în procesul concurential

În ceea ce priveste primul aspect al înnoirii si diversificarii produselor, noi produse semnifica realizarea de altele ca cele enuntate în capitolul precedent, care se pot adresa unei pieti mult mai largi decât unicatele si seriile de brand.

Diferentierea si individualizarea ofertei în procesul concurential se poate realiza prin:

procesul de realizare a produselor si serviciilor comerciale atasate produsului

personalului comercial

imaginii de produs, marca si/ sau întreprindere

Orice diferentiere trebuie sa fie creatoare de valoare atât pentru întreprindere, cât si pentru piata.

Ca elemente de individualizare si diferentiere a ofertei de produsesi servicii pot fi amintite:

conformitatea cu gradul respectare de catre produs a conditiilor si detaliilor tehnice si grafice solicitate si/ sau impuse

stilul, prin aparenta sa exterioara, generatoare de reactii emotive din partea consumatorilor si nu numai, dat fiind faptul ca este exact lucrul pe care mizam, "aparitie"

design-ul produsului, daca brand-ul nu ne încorseteaza foarte tare

sistemul serviciilor prestate

durata de ralizare (termenul de livrare din momentul primirii comenzii ferme)

formarea personalului care vine în contact direct cu clientii

informarea si chiar consilierea clientilor etc.

În cadrul procesului de individualizare si diferentierea ofertei se pune accent pe pozitionarea produsului si a imaginii sale în rândul consumatorilor. În acest sens, societatea "R" poate folosi diverse strategii de pozitionare si anume:

strategii de pozitionare bazate pe caracteristicile produselor finite sau a materiilor prime folosite în procesul de productie

strategia de pozitionare care se bazeaza pe prezentarea ocaziilor în care clientii pot apela la serviciile firmei

strategia de pozitionare a produsului prin identificare de caegorii de clienti

strategia de pozitionare a produselor fata de alte produse de acelasi gen, existente pe piata

În prezent, deoarece orice comerciant trebuie sa-si conceapa oferta astfel încât sa fie perceputaca fiind unica firma "R", se poate spune ca-si individualizeaza oferta în procesul de concuential si este astfel realizata încât clientii o percep ca fiind unica.

Capitolul 6. Concluzii

Se poate spune ca, în actualul context al economiei de piata, firma "R" dispune de resursele necesareînnoirii si diversificarii ofertei sale, astfel încât sa devina din ce în ce mai competitiva.

Desi oferta firmei este bine individualizata, aceasta se poate diversifica, mai ales în conditiile în care globalizarea afacerilor necesita identificarea unui avantaj competitiv pentru toate firmele, indiferent de obiectul de activitate.

Avantajul competitiv poate fi obtinut de firma "R" prin înregistrarea produselor conceptie proprie sub marca sa.

Cocluzionând, se poate spune ca oferta firmei "R" este bine fundamentata, ceea ce conduce la obtinerea de rezulte foarte bune.

Capitolul 7. Bibliografie

Bazele Comertului- Manoela Popescu, Viorica Ionascu


Document Info


Accesari: 11507
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )