Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
MODALITATILE DE PLATA IN COMERTUL INTERNATIONAL

comert


MODALITĂŢILE DE PLATĂ ÎN COMERŢUL INTERNAŢIONAL

Exista 4 metode primare de schimbare a marfii contra plata:cont deschis;

încasare;

acreditiv

acont numerar.

Fiecare metoda are avantajele si dezavantajele ei în functie mai ales de relatiile dintre cumparator si vânzator, scara cotelor de risc ale sistemelor de plata internationale evidentiaza modalitatile de plata în functie de gradul de risc.

Perspectiva exportatorului

Mecanismul de piata

Perspectiva importatorului

risc ridicat

cel mai avantajos

cont deschis

încasare

acreditiv

acont în numerar

risc scazut

cel mai putin avantajos

Tabelul 3   Scara cotelor de risc

Vânzatorii reduc expunerea la risc pe masura ce coboara scara, cel mai avantajos fiind acontul în numerar. Cumparatorii au expunerea inversa.

13.1. CONTUL DESCHIS

Într-o tranzactie pe baza de cont deschis, cumparatorul primeste marfa urmata de factura si documentele de expeditie, iar apoi se face plata. Se recomanda ca ambele parti sa se cunoasca reciproc atunci când folosesc aceasta forma de schimb, deoarece plata se bazeaza în primul rând pe încredere reciproca.

13.2. ÎNCASĂRILE SAU INCASSO DOCUMENTAR

Încasarile sau incasso documentar permit schimbul de marfa contra plata cu un control mai mare al vânzarilor fata de contul deschis si sunt adeseori folosite când credibilitatea si performanta partilor sunt trainice. Vânzatorul sau agentul expeditor întocmeste, avizeaza si trimite documentele direct bancii cumparatorului. Incasso-ul documentar este modalitatea prin care o banca încaseaza suma datorata de un cumparator, contra remiterii documentelor. Banca este însarcinata cu încasarea pe baza instructiunilor primite de la exportator-ordinator sau de la banca acestuia (banca remitenta) a unor documente financiare - trata, bilet la ordin, CEC, chitanta de plata si/sau documente comerciale (facturi, documente de expeditie ...)

Trata sau cambia este un înscris prin care o persoana numita tragator, da ordin unei alte persoane denumita tras, de a plati unui tert (beneficiar) o anumita suma de bani determinata, la o data si un loc stabilit.

Conventia de la Geneva din 7 Iunie 1930 stabileste legea uniforma care reglementeaza conflictele în materie de cambii si bilete la ordin.

Prin emiterea cambiei se creeaza un raport juridic între tragator si beneficiar, prin care tragatorul se obliga fata de beneficiar sa-l determine pe tras sa plateasca suma prevazuta în cambie; trasul devine participant la cambie numai daca o accepta.

Un incasso documentar se realizeaza în 3 etape principale:

ordinul de încasare al vânzatorului (remitentului);

trimiterea ordinului de încasare de catre banca remitenta bancii prezentatoare;

încasarea de catre banca prezentatoare ordinul de plata reprezinta dispozitia data de o persoana (ordonator) unei banci de a plati o suma în vederea stingerii unei obligatii banesti provenind dintr-o relatie directa. Ordinul de plata este prin natura lui revocabil (înainte de a fi încasat de catre beneficiar). Ordinele de plata se utilizeaza mai ales în operatiuni auxiliare exportului - taxe vamale, cheltuieli de transport, comisioane, contrastalii sau în activitati comerciale.

Derularea operatiunilor prin incasso documentar

banca exportatorului verifica .documentele prezentate, iar daca sunt întocmite corect le trimite bancii importatorului

banca importatorului actionând corespunzator instructiunilor din ordinul de incasso, remite documentele contra plata, în moneda specificata; daca documentele sunt însotite de cambii cu scadenta ulterioara, va prezenta importatorului cambii spre acceptare. În aceasta situatie ordinul de încasare va prezenta mentiunea "documente contra acceptare" (D/A)

când exportatorul are nevoie de întreaga valoare a cambiei va proceda la negocierea acesteia pe baza documentelor, banca prezentând cambia pentru plata în nume propriu

banca importatorului crediteaza contul bancii exportatorului si îl debiteaza pe ce1 al importatorului pe baza avizului de efectuare a platii cu suma reprezentând pretul marfii livrate.

Domicilierea incasoului în tara cumparatorului (importatorului) determina întârzierea încasarii pretului marfii datorat timpului necesar circuitului bancar.

Înainte de a alege forma de incaso documentar precum si încasarea unei creante se verifica:

valabilitatea si onorabilitatea cumparatorului;

gradul de cunoastere a tarii cumparatorului;

situatia politica, economica si juridica în tara importatoare;

controlul schimburilor si restrictiile privind importurile în tara importatorului;

posibilitatea de a gasi un nou cumparator sau de a recupera marfa.

13.3. ACREDITIV BANCAR

Este o modalitate de plata folosita în comertul international care consta în angajamentul unei banci de a plati, din dispozitia unui importator (ordonator), o anumita suma de bani furnizorului de marfuri contra prezentarii, într-o anumita perioada a unor documente care sa dovedeasca expedierea marfurilor în concordanta cu clauzele contractuale convenite între cumparator si vânzator (importator si exportator) sau sa plateasca ori sa accepte ca urmare a ordinului dat de beneficiarul acreditivului, cambii care au fost trase de beneficiar.

Exportatorul (vânzatorul) are în acest caz o promisiune irevocabila din partea bancii cumparatorului de plata a sumei datorate de cumparator conditionata de prezentarea de catre exportator într-un anumit termen a setului de documente care atesta expeditia marfii. Exportatorul de regula nu va expedia marfurile înainte de a fi avizat de banca ca i-a fost deschis un acreditiv documentar.

Importatorul (cumparatorul) da o dispozitie de plata irevocabila în favoarea exportatorului conditionata de prezentarea de catre cumparator la banca sa a documentelor.

Importatorul (cumparatorul) în calitate de ordinator al acreditivului (care initiaza mecanismul între cele doua banci), formuleaza în ordinul de deschidere al acestuia (dat bancii sale) exigentele asupra documentelor pe care trebuie sa le depuna beneficiarul la banca sa, tinând seama de clauzele stabilite în contractul de vânzare-cumparare si a normelor acceptate pe plan international (RUU).

Conformitatea documentelor se verifica pe baza "Regulilor si uzantelor uniforme privind acreditivele documentare" RUU emise de Camera Internationala de Comert din Paris. Articolul A al acestor reguli stipuleaza faptul ca "în operatiunile cu acreditive, toate partile interesate trebuie sa ia în consideratie documentele si nu marfurile, serviciile si/sau prestatiile la care se refera aceste documente".

Acreditivul documentar cuprinde urmatoarele elemente:

banca ce deschide (ordonatoare) acreditivul, denumirea si sediul bancii platitoare;

denumirea si sediul ordonatorului adica a cumparatorului;

momentul de când acreditivul poate fi folosit deoarece exportatorul nu va livra marfa înainte de a fi anuntat cu privire la deschiderea acreditivului, deci ca tranzactia poate fi înfaptuita atât de vânzator cât si de cumparator din punct de vedere al platilor.

13.3.1. OPERAŢII PREALABILE DESCHIDERII ACREDITIVULUI

Înainte de a semna ordinul de deschidere a acreditivului documentar, importatorul trebuie sa verifice:

daca pe imprimatul de deschidere este tiparita mentiunea ca, creditul documentar este supus RUU si ca el este irevocabil si dupa caz daca este transferabil sau netransferabil;

daca banca exportatorului si exportatorul sunt complet identificati inclusiv contul importatorului;

daca banca asigura pretul în valuta si siguranta schimbului,

daca a fost precizata data începerii si expirarii creditului,

daca au fost reflectate corect conditiile de livrare;

notificarea clara a documentelor prevazute si a conditiilor din ele precum si prezentarea lor cu usurinta în special a certificatului de calitate si cantitate si a datelor din ele;

daca data limita a expedierii marfii este corelata cu data expirarii acreditivului documentar, inclusiv zilele nelucratoare.

Banca importatorului întocmeste un act de deschidere a acreditivului documentar care reproduce toate elementele esentiale a cererii de deschidere acreditivului. O copie se trimite bancii exportatorului si o alta copie se preda importatorului - de obicei prin banca sa.

Banca importatorului poate solicita confirmarea deschiderii acreditivului documentar.

Banca exportatorului poate transmite din timp deschiderea creditului daca este solicitata de banca importatorului în functie de instructiunile primite de la acesta din urma.

13.3.2. DOCUMENTELE FOLOSITE ÎN EXECUTAREA ACREDITIVELOR DOCUMENTARE

Factura comerciala, document de baza care certifica livrarea unui bun material într-o tranzactie, apare cu document esential prevazut în contractul de baza pe baza caruia se calculeaza si se încaseaza pretul marfii. Factura se întocmeste pe numele cumparatorului, al ordonatorului acreditivului si cuprinde urmatoarele elemente de baza:

. denumirea exacta a marfii (exact conform contractului);

. pretul unitar si valoarea totala;

. conditia de livrare precizata în documentele de încasare, expediere si asigurare. Acreditivul admite o depasire a cantitatii din contract de +-5%.

certificatul de origine face dovada provenientei marfii si cumparatorul îl utilizeaza la operatia de vamuire. Acest document interzice exportul pentru unele produse (animal :, cereale, etc.).

documentul de receptie calitativa si cantitativa a marfii se emite de institutii agreate de cumparator. Ele sunt specializate în controlul supravegherea si receptia marfurilor aflate în trafic international pentru aceasta operatie vânzatorul plateste o taxa suplimentara.

conosamentul reprezinta documentul de transport pe apa având un rol important în derularea tranzactiei. RUU admite mentiunea pe conosament a preluarii marfii spre încarcare si accepta prezentarea conosamentului numai în original

duplicatul frahtului international (sau scrisoarea de trasura internationala), este un document de transport emis de caile ferate a tarilor exportatoare.

Frahtul (scrisoarea de trasura) poate fi adresata cumparatorului, unei case de expeditii. sau unei banci.

Scrisoarea de transport aerian sau (conosament aerian) se întocmeste si însoteste transportul aerian.

Declaratia vamala care cuprinde în descriere atât documentele folosite cât si tipul de transport si de expediere.

În concluzie în exercitarea acreditivului documentar sunt utilizate: factura, documentul de receptie cantitativa, documentul de receptie calitativa, buletinele de analiza, certificatul de origine, cel de garantie, de greutate, documentul de transport, documentul de asigurare a marfii, specificatia cu privire la descrierea marfii, declaratia vamala, eventual certificatul fitosanitar si sanitar-vot

13.3.3. ACREDITIVE DOCUMENTARE

a) Dupa criterii de securitate a platii avem:

Acreditivul documentar revocabil - banca emitenta are dreptul de a modifica sau de a anula în orice moment un acreditiv revocabil. În cele mai multe cazuri banca actioneaza din ordinul cumparatorului.

Acreditivul documentar irevocabil neconfirmat de banca notificatoare constituie un angajament ferm conform art. 10 RUU. Locul de utilizare a acreditivului poate fi diferit de cel de plata. Orice acreditiv trebuie sa desemneze banca creditoare sa accepte sau sa negocieze plata - art. 1 RUU.

Acreditiv documentar irevocabil confirmat de banca notificatoare. Daca o banca emitenta autorizeaza sau invita a alta banca sa confirme acreditivul sau irevocabil si daca a doua banca acorda confirmarea sa, aceasta confirmare constituie un angajament ferm din partea bancii care confirma - 10 b RUU. Prin acreditiv irevocabil confirmat, beneficiarul primeste doua angajamente de plata - cel al bancii emitente si cel al bancii confirmationale.

b) În functie de locul unde se va efectua plata avem:

Acreditivul documentar domiciliat în tara cumparatorului se concretizeaza prin stabilirea tarii, localitatii si bancii la care se va efectua plata . Acest acreditiv mai poarta denumirea de acreditiv de negociere.

Acreditivul documentar domiciliat în tara vânzatorului, prezinta avantajul pentru vânzator (cel mai important avantaj) ca poate sa încaseze valoarea documentelor imediat dupa depunerea lor la banca sa; daca dupa verificarea acestea corespund conditiilor din contractul de tranzactie si acreditiv

c) În functie de modul de executare sau livrare a marfurilor avem:

acreditiv documentar transferabil contine în mod expres clauza transferabilitatii cu urmatorul scop: vânzatorul, poate sa-si substituie unul sau mai multi beneficiari secunzi, respectiv unul sau mai multi furnizori, operatia de substituire are loc pentru întreaga cantitate de marfa.

acreditiv documentar netransferabil, atunci când exista un singur exportator.

acreditiv divizibil presupune mentiunea ca suma de încasat se împarte între beneficiar si alti participanti la export.

acreditiv indivizibil - contravalorea marfii o primeste un singur beneficiar.

acreditiv partial sau platibil în transe - are în vedere livrarea esalonata a marfurilor. Fiecare operatie poate fi privita singular.

acreditiv documentar revolving - este o varianta a acreditivului documentar platibil în transe, care se deschide numai pentru valoarea primei transe si se reîntregeste valoarea pe masura utilizarii lui. Se indica de la început valoarea transei si termenului de valabilitate pentru fiecare transa în parte.

acreditivul cu clauza rosie (red clause) permite bancii notificatoare si/sau confirmatoare sa plateasca un avans beneficiarului înainte de expedierea marfii. Avansul pe care îl primeste beneficiarul acreditivului, acordat pe raspunderea si riscul bancii ordinatorului îi permite sa se aprovizioneze si sa angajeze forta de munca în vederea efectuarii exportului.

Cel mai avantajos acreditiv este irevocabil, indivizibil, netransferabil si domiciliat la banca orasul si tara unde functioneaza exportatorul.

13.3.4. DERULAREA PLĂŢII EFECTUATĂ PRIN ACREDITIV DOCUMENTAR

Etapa I. Încheierea contractului de vânzare-cumparare internationala.

Etapa II. Încheierea contractului de acreditiv cu toate clauzele principale din contractul de vânzare-cumparare:

importatorul da dispozitie de deschiderea acreditivului;

banca importatorului notifica banca exportatorului despre deschiderea acreditivului în favoarea exportatorului;

banca exportatorului îl anunta pe exportator în legatura cu deschiderea acreditivului, cerându-i sa i se confirme valabilitatea clauzelor.

Etapa III. Derularea contractului si a efectuarii platii

exportatorul livreaza marfa si obtine documentele cerute prin acreditiv;

exportatorul depune documentele la banca sa;

banca verifica continutul documentelor, eventual restituie documentele exportatorului care vor fi corectate în termenul de valabilitate al creditului;

banca exportatorului remite documentele verificate, bancii importatorului;

banca importatorului remite documentele catre importator, pe baza lor intra în posesia marfii, iar banca importatorului opereaza în contul acestuia.

13.4. ACONT ÎN NUMERAR

Aceasta metoda de plata prin care cumparatorul transmite fondurile vânzatorului înainte de a primi marfa, se afla la capatul opus în privinta cotei de risc, iar vânzatorul detine controlul simultan atât al fondurilor cât si al marfii. Exista multi beneficiari atât pe baza experientelor trecute, cât si a cererii ridicate a produselor lor, care insista asupra acestui sistem de plata fiind cel mai comod.


Document Info


Accesari: 7608
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )