Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
SC. Oncos Impex S.R.L

comert
SC. Oncos Impex S.R.L

Adresa: DONATH, 76, CLUJ NAPOCATelefon: 0264265915

Fax: 0264266103

E-mail: oncos@oncos.ro

Web: www.oncos.ro #

Descriere activitate: -activitatea preponderenta (cod CAEN )5139 - Comert cu ridicata nespecializat, de produse alimentare, bauturi si tutun. Productie de carne de pasare în formele proprii, abator propriu, retea supermarket-uri, retea distributie care acopera toata Transilvania, fabrica de pâine, sere, solar. SC Oncos Impex SRL este o societate comerciala cu capital integral privat, cu un capital social ce depaseste un milion de lei noi, având 860 de angajati. Ocupa locul 1 in 1 in Top Profit Romania Intreprinderi Mari, judetul CLUJ, domeniul 51:Comert cu ridicata si servicii de intermediere în comertul cu ridicata (cu exceptia autovehiculelor si motocicletelor). Societatea a evoluat spectaculos în economia judetului Cluj, devenind un reper important atat la nivel regional, cat si la nivel national. Eforturile managementului companiei au vizat dezvoltarea pe multiple planuri a brandului.

Societatea a fost înfiintata în anul 1991 de catre domnul Vasile Onaca. si-a început activitatea în 30 august 1991 în domeniul alimentatiei publice.

Oncos opereaza în prezent 21 de magazine cu autoservire, dintre care 18 sunt în Cluj Napoca si câte unul în localitatile Turda, Gilau si Panticeu în acelasi judet. Reteaua mai detine si doua unitati cu servire asistata. Oncos este al 20-lea mare retailer din Romania, dupa valoarea încasarilor în 2006, peste 50 mil.

Tabel 45 Evolutia patrimoniului (RON )

Indicatori

Total active

Active imobilizate

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizari financiare

Active circulante

Stocuri

Creante

Casa si conturi la banci

Total datorii

Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mica de un an

Datorii ce trebuie platite într-o perioada mai mare de un an

Capitaluri proprii

Capital social

Rezerve din reevaluare

Alte rezerve

Rezultatul exercitiului

-Sursa: Bilant SC Oncos Impex SRL Perioada 2003-2006

Tabel 46 Evolutia venituri-cheltuieli (RON)

Contul de profit si piedere

Cifra de afaceri neta

Productia vanduta

Venituri din vanzarea marfurilor

Variatia stocurilor

Alte venituri din exploatare

Total venituri din exploatare

Cheltuieli cu materiile prime si

materialele consumabile

Alte cheltuieli materiale

Cheltuieli cu energie si apa

Cheltuieli privind marfurile

Cheltuieli cu personalul

Ajustari de valoare privind

imobilizarile

Alte cheltuieli de exploatare

Total cheltuieli din exploatare

Rezultatul din exploatare

Venituri din dobânzi

Alte venituri financiare

Total venituri financiare

Cheltuieli privind dobanzile

Alte cheltuieli financiare

Total cheltuieli financiare

Rezultatul financiar-pierdere

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profitul/pierderea bruta

Impozitul pe profit

Profitul/pierderea neta

-Sursa: Contul de profit si pierdere SC Oncos Impex SRL Perioada 2003-2006

Analiza economico-financiara

I.           Excedent brut din exploatare 

Excedent brut din exploatare = Valoarea adaugata bruta + Subventii din exploatare (cont 74) - Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate (cont 63) - Cheltuieli de personal

Valoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului - Consumatia exercitiului provenind de la terti (din conturile 600-608, exclusiv 607, conturile 61 si 62)

Productia exercitiului = Productia vânduta (cont 70 - cont 707)+/- Productia stocata (cont 711)+ Venituri din productia de imobilizari (cont 72)

Marja comerciala = Diferenta între veniturile din vanzari de marfuri (cont 707 ) si costul de achizitie aferent marfurilor vândute (cont 607- exclusiv reducerile comerciale primite ulterior facturarii).

Marja excedentului brut = Raportul dintre excedentul brut din exploatare si Cifra de afaceri x100

Tabel 47 Excedent brut din exploatare (Ron)

Indicator

Marja

comerciala

Productia exercitiului

Valoarea adaugata

12,351,481 9,675,411

24,681,439 = 13,213,949

20,710,405

Excedent brut din exploatare

2,089,182=10,939,356

305,979-3,660,706=

Cifra de afaceri

Marja excedentului brut

/41,620,887 x100 = 20,04%

/48,859,515 x100 = 22,39%

/67,074,494 x100 = 28,31%

/92,221,272 x100 = 9,29%

-Sursa : Contul de profit si pierdere SC Oncos Impex SRL Perioada 2003-2006

Tabel 48 Evolutia excedentului brut din exploatare  (Ron)

Indicele de crestere a EBE cu baza în lant

10,939,356/8,342,072x100 -100= 31,14%

18,987,813/10,939,356x100-100 = 73,57%

/18,987,813x100-100 = -54,87%

Excedentul brut din exploatare reprezinta resursa rezultata din exploatare si folosita pentru mentinerea si dezvolatrea potentialului productiv al intreprinderii si remunerarea capitalurilor utilizate si a statului

Excedentul brut din exploatare creste în 2004 fata de 2003 cu 31,14% la valaoarea de 10,939,356 Ron iar în 2005 creste cu 73.57% fata de anul 2004, la valoarea de 18,987,813Ron.

În 2006, excedentul brut din exploatare scade cu 54.87% fata de anul 2005 la valoarea de 8,569,434 Roni.

Marja excedentului brut a societatii SC Oncos Impex SRL creste în 2004 la 22.39% fata de 2003 (20.04%) si continua sa creasca si în 2005 pana la 28.31%.

Ponderea excedentului brut din exploatare în cifra de afaceri scade la 9,29% în 2006 înregistrând o scadere de 19.02% fata de anul 2005.

II.        Cifra de afaceri

Tabel 49 Cifra de afaceri  (Ron)

Indicatori

Cifra de afaceri neta

Indicele evolutiei  CA cu baza n lant

48,859,515/41,620,887x100-100 = 17.39%

92,221,272/67,074,494x100-100 = 37.49%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL anii 2003

Cifra de afaceri a firmei SC Oncos Impex SRL creste în 2004 fata de 2003 cu 17.39%, de la 41,620,887 Roni la 48,859,515 Roni. În 2005 cifra de afaceri continua sa creasca cu 37.28% fata de anul 2004 la valoarea de 67,074,494 Roni iar în 2006 scade cu 37.49% fata de anul 2005 la 92,221,272 Roni.

III.     Evolutia cheltuielilor societatii 

Tabel 50 Evolutia cheltuielilor societatii  ( Ron)

Indicator

Cheltuieli totale

Indicele evolutiei cheltuielilor cu baza în lant

48,871,838/42,647,517x100-100 = 14.59%

63,746,187/48,871,838x100-100 = 30.44%

91,154,505/63,746,187x100-100 = 43%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL anii 2003 - 2006

Cheltuielile societatii cresc de la un an la altul, într-un ritm ascendent, astfel : în anul 2004 cheltuielile totale au crescut cu 14.59% fata de anul 2003 iar în 2005 cu 30.44% fata de cheltuielile aferente anului 2004.

În 2006, cheltulielile totale ale societatii cresc cu 43% fata de anul 2005 .

IV.     Evolutia profitului

(Ron)

Tabel 51 Evolutia profitului  ( Ron)

Indicator

Profit brut

Profit net

Indicele evolutiei profitului brut (baza fixa)

342,446/226,056 x100-100 =51.49%

2,940,804/226,056 x100-100 = 1200.92%

4,422,526/226,056x100-100 = 1856.39%

Indicele evolutiei profitului net (baza în lant)

199,199/153,570x100-100 = 29.71%

2,462,284/199,199x100-100 =1136.09%

3,799,185/2,462,284x100-100 = 54.3%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL anii 2003 - 2006

Profitul net creste în 2004 fata de anul 2003 cu 29.71% iar în 2005 avem o crestere spectaculoasa de 1136.09% fata de anul 2004 de la valoarea de 199,199 Roni (2004) la 2,940,804 Roni (2005) în conditiile în care cheltuielile totale ale societatii au crescut în 2005 cu 30,44% fata de anul 2003.
În 2006, profitul net al societatii a crescut cu 54.30% fata de 2005.

V.        Evolutia impozitului pe profit

Tabel 52 Evolutia impozitului pe profit (Ron)

Indicator

Impozitul pe profit

Indicele impozitului pe profit cu baza în lant

143,248/56,485x100-100 = 153.60%

478,520/143,248x100-100 = 234.05%

623,341/478,520x100-100 = 30.26%

-Sursa : Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL anii 2003 - 2006

În anul 2004 societatea SC Oncos Impex SRL a platit un impozit cu 153.60%mai mare decat cel platit în anul 2003 iar în 2005 impozitul pe profit platit a fost cu 234.05%mai mare decat cel platit în 2004.

În 2006, societetea a platit un impozit pe profit cu 30.26% mai mare decat cel platit în anul precedent.

VI.      Modificarea în timp a ratelor efective de impozitare

Pentru exemplificare s-au folosit trei rate, respectiv rata standard, prevazuta de lege, rata efectiva calculata din bilanturile contabile pe baza impozitului datorat, si rata realizata, calculata pe baza impozitului colectat la bugetul general consolidat.

Tabel 53 Modificarea în timp a ratelor efective de impozitare (Ron)

SC Oncos Inpex SRL

Profitul brut înregistrat

Rata standard a impozitului pe profit

Impozitul pe profit platit

Rata efectiva la care s-a calculat impozitul

56,485/226,056x100 = 24.99%

143,248/342,446x100 = 39.20%

478,520/2,940,804x100 =16.27%

623,341/4,422,526x100 = 14.95%

Rata realizata

Decalajul dintre rata legala si rata efectiva

*- lipsa de informatii

-Sursa: Contul de profit si pierdere al firmei SC Oncos Impex SRL anii 2003 - 2006 si www.cnp.ro/-Comisia - nationala de prognoza 

Decalajul dintre rata legala si rata efectiva creste în anul 2004 de la 0.01%, valoarea înregistrata în anul 2003, la 14.20%, cea mai mare valoare a decalajului înregistrata în cei 4 ani studiati. În 2005 , decalajul dintre cele 2 rate de impozitare scade la 0.27% iar în anul 2006 urca usor la 1.05%.

Cea mai mica valoare a decalajului (0.01%) o înregistram în anul 2003.

În anul 2003 rata efectiva de impozitare a fost 24,99% iar rata standard 25% iar în 2004 rata efectiva de impozitate a crescut la 39,20%.

Cota unica de impozitare de 16% a fost adoptata si pusa în practica în anul 2005.

În 2004 si 2005 observam ca rata efectiva de impozitare de 39,20% si respectiv 16,27% depaseste rata standard.

VII.          Indicatori de profitabilitate si rentabilitate

Tabel 54 Indicatori de profitabilitate si rentabilitate (Ron)

Indicatori

Rata profitului brut

Rentabilitatea economica

226,056/14,195,226x100= 1.59%

342,446/25,912,276x100= 1.32%

2,940,804/37,042,118x100= 7.94%

4,422,526/55,591,959x100= 7.96%

Rentabilitatea financiara

153,570/4,322,241x100 =3.55%

199,199/14,811,221x100 =1.35%

2,462,284/17,273,506x100 = 14.26%

3,799,185/19,096,501x100 = 19.90%

Rentabilitatea activelor

153,570/14,195,226x100 = 1.08%

199,199/25,912,276x100 = 0.77%

2,462,284/37,042,118x100 =6.65%

3,799,185/55,591,959x100 = 6.83%

Profit brut din vanzari

Marja bruta din vanzari

4,990,860/41,620,887x100 =

3,390,984/48,859,515x100 =

8,879,191/67,074,494x100 =

19,417,251/92,221,272x100 =

Viteza de rotatie a stocurilor

41,565,344/3,608,615=11.52 ori

47,853,643/4,210,552= 11.37 ori

10.98 ori

89,890,302/10,214,214= 8.8 ori

Numar de zile de stocare

3,608,615/41,565,344x365 =31.69 zile

4,210,552/47,853,643x365 = 32.12 zile

5,741,916/63,021,447x365 = 33.26 zile

10,214,214/89,890,302x365 = 41.48 zile

-Sursa : Contul de profit si pierdere + Bilant SC Oncos Impex SRL anii 2003 -2006

Rata profitului brut (marja bruta) = Profit brut/CA

Rentabilitatea economica = Profit brut/Active totale x100

Rentabilitatea financiara= Profit net/Capitaluri proprii x100

Rentabilitatea activelor = Profit net/Total active x100

Marja bruta din vanzari = Profit brut din vanzari/Cifra de afaceri x100

Viteza de rotatie a stocurilor = Costul vânzarilor / Stocul mediu

Numar de zile de stocare = (Stoc mediu / Costul vânzarilor)X365

Indicatorii de profitabilitate au cunoscut aprecieri în ultimul an .

Costul bunurilor vândute si al serviciilor prestate = Cheltuielile activitatii de baza +

Cheltuielile activitatilor auxiliare + Cheltuielile indirecte de productie

Rata profitului brut creste de la un an la altul. În 2004 marja bruta a profitului creste de la 0.005 (2003) la 0.007, iar în 2005 înregistram o crstere, mai accentuata de 0.037, pana la 0.044.

În 2006, marja bruta a profitului a crescuta fata de 2005 la 0,048.

Rata rentabilitatii economice creste în ultimii ani.

În primul an studiat ponderea profitului brut în totalul activelor este de 1,59% si scade în 2004 la 1,32%, iar în 2005 creste la 7,94% cu 501,52% fata de anul 2005.

Rentabilitatea economica creste usor în 2006 la 7,96%, cu 0,02% fata de anul 2005.

Rentabilitatea financiara a societatii SC Oncos Impex SRL scade in 2004 la 1,35% fata de 2003 (3,65%), iar în ultimii doi ani observam o crestere a valorii indicatorului.

În 2005 ponderea profitului net în capitaluri proprii creste la 14,28%, cu 12,93% fata de anul 2004, iar în 2006 creste la 19.90%.

Rata rentabilitatii financiare, poate sa fie comparata cu rata dobanzii pentru imprumuturile pe termen lung contractabile pe piata financiara. Daca rata rentabilitatii este mai mare, asa cum este cazul în ultimii doi ani analizati, intreprinderea va fi interesata sa se împrumute pentru a se dezvolta, deoarece remuneratia capitalurilor împrumutate va fi acoperita de rentabilitatea ridicata.

Rentabilitatea activelor scade în 2004 la 0,77% fata de 2003 (1,08%) iar în 2005 a crescut la 6,65%.

În 2006, ponderea profitului net în totalul activelor a crescut usor la 5,83%.

Marja bruta din vânzari scade in 2004 la 6,94% fata de 2003 (11,99%), iar în 2005 creste la 13,24%. Ponderea profitului brut din vânzari în cifra de afaceri creste in 2006 la 21,06% cu 59,06% mai mare decât în 2005.

Viteza de rotatie a stocurilor a scazut de la un an la altul astfel: în 2004 rotatia stocurilor a scazut la 11.37 rotatii/exercitiu financiar fata de 2003 (11.52 rotatii/exercitiu financiar) iar în 2005 continua sa scada la 10.98 rotatii.În 2006, viteza de rotatie a stocurilor scade la 8,8 rotatii/ exercitiu financiar.

Numarul de zile de stocare creste de la 32.12 zile în 2004 fata de 2003, în 2005 creste la 33.26zile iar în 2006 la 41.48zile

VIII.         Indicatori de îndatorare

Tabel 55 Indicatori de îndatorare (Ron)

Indicator

Gradul de îndatorare

Ponderea datoriilir în CA

1,341,876/41,620,887x100 = 3.22%

1,721,350/48,859,515x100 = 3.52%

4,188,244/67,074,494x100 = 6.24%

12,537,913/92,221,272x100 = 13.6%

Gradul de îndatorare pe termen lung

1,341,876/5,664,117x100=23.69%

1,721,350/16,532,571x100= 10.41%

4,188,244/21,461,750x100= 19.52%

12,537,913/31,634,414x100= 39.63%

Capital permanent(Lei)

-Sursa : Contul de profit si pierdere + Bilant SC Oncos Impex SRL anii 2003 -2006

Gradul de indatorare (coeficientul de indatorare)= Capital imprumutat/Capital propriu

Ponderea datoriior in cifra de afaceri =Datorii/Cifra de afaceri x100

Gradul de indatorare pe termen lung =Datorii pe termen mediu si lung/Capital permanent

Capital permanent =Capital propriu+Datorii pe termen lung+Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

Gradul de îndatorare al firmei SC Oncos Impex SRL creste în ultimii ani, astfel:

În anul 2003, gradul de îndatorare al firmei era de 0.31, in 2004 a scazut la 0.12 , o scadere de 0,19, iar în 2005 creste la 0,24.

În anul 2006, gradul de îndatorare continua sa creasca la 0,66.

Datoriile societatii prezinta un semn de îngrijorare, gradul de îndatorare, calculat ca raport între Capitalul împrumutat si capitalurile proprii, situându-se în anii 2003 si 2006 peste nivelul de 30%, nivel ce trebuie vazut ca un prag peste care gradul de indatorare poate crea probleme societatii.

Ponderea datoriilor pe termen lung în capitalul permanent a scayut în 2004 la 10.41% de la 23,69% (2003) iar în 2005 a crescut la 19,52%.

Gradul de îndatorare al firmei pe termen lung nu depaseste 0,5 în cei 4 ani studiati. Cea mai mare valoare se înregistreaza în anii 2003 si 2006 respectiv 23,60% si 39,63%.

Ponderea datoriilor în cifra de afaceri urmeaza un trend ascendent, astfel: în 2003 valoarea indicatorului este de 3,22% si creste în 2004 la 3,52% iar în 2005 la 8,24%.

În 2006, ponderea datoriilor în cifra de afaceri a crscut la 13,60%, cu 5,36% mai mult decat în 2005.

IX.      Rata activelor imobilizate

Tabel 56 Rata activelor imobilizate (Ron)

Indicator

Rata activelor imobilizate

7,864,206/14,195,226x100 = 55.4%

18,727,544/25,912,276x100 =72.27%

24,427,500/37,042,118x100 =65.95%

38,241,757/55,591,959x100 =68.79%

-Sursa: Bilant SC Oncos Impex SRL anii 2003 -2006

Rata activelor imobilizate = Active imobilizate/Total active x100

Ponderea activelor imobilizate in totalul activelor a fost de 55.40% in anul 2003 si a crescut la 72.27% în anul 2004.

În 2005, rata cativelor imobilizate a societatii SC Oncos Impex SRL a fost de 65.95% înregistrând o scadere de 6.32% fata de anul 2004, iar în 2006, rata activelor imobilizate creste la 68.79%.

Analiza comparativa

Excedent brut din exploatari

Tabel 57 Excedent brut din exploatari (Roni)

Excedent brut din exploatari

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 11, Tabel 23, Tabel 35, Tabel 47

Graficul Nr. 82. Excedentul brut din exploatare înregistrat de cele 4 societati analizate

pe parcursul exercitiilor financiare studiate

Excedentul brut din exploatare reprezinta resursa rezultata din exploatare si folosita pentru mentinerea si dezvolatrea potentialului productiv al intreprinderii si remunerarea capitalurilor utilizate si a statului.

Societatea care a înregistrat în toti cei patru ani analizati cea mai mare valoare a excedentului brut din exploatare este SC Azomures Tg. Mures SA, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. iar apoi SC. Oncos Impex S.R.L care înregistreaza cea mai mica valoare a excedentului brut din exploatare.

Indicele de crestere a EBE cu baza în lant

Tabel 58 Evolutia excedentului brut din exploatare de-a lungul perioadei analizate

Indicele de crestere a EBE cu baza in lant

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 12, Tabel 24, Tabel 36, Tabel 48

Graficul Nr. 83. Evolutia excedentului brut din exploatare de-a lungul perioadei analizate

Din graficul alaturat (Grafic Nr. ) observam o tendinta de crestere a excedentului brut din exploatare în anul 2004 fata de amul 2003, cea mai mare crestere o înregistreaza societatea SC. Oncos Impex S.R.L, de care înregistreaza pe (aproape) întreg parcursul perioadei analizate cea mai mica valoare a excedentului brut din exploatare. Urmeaza societatea SC. Carbochim Cluj SA.cu o crestere de 19.79% fata de anul 2003, SC Azomures Tg. Mures SA ( , iar apoi S.C. Antibiotice S.A. Iasi cu 0,89% fata de anul precedent.

În anul 2005, dupa aplicarea cotei unice de impozitare, valoarea excedentului brut din exploatare al societatii S.C. Antibiotice S.A. Iasi creste cu 78,91% fata de anul 2004, o crestere cu 78,02% fata de cresterea înregistrata în 2004, în timp ce SC. Oncos Impex S.R.L înregistreaza o crestere de 73,57%, cu 42,43% mai mare decât cea înregistrata în 2004.

SC Azomures Tg. Mures SA.înregistreaza o crestere de doar 2.48%, iar excedentul brut din exploatare al societatii SC. Carbochim Cluj SA scade cu 24.52% în 2005 fata de cel înregistrat în anul 2004.

În anul 2006, constatam în general o tendinta de scadere a excedentului brut din exploatare fata de anul 2005. Astfel, SC. Oncos Impex S.R.L înregistreaza o scadere de SC Azomures Tg. Mures SA de 9.98%, iar S.C. Antibiotice S.A. Iasi de

SC. Carbochim Cluj SA înregistreaza în anul 2006 o crestere a excedentului brut din exploatare de 8.43% fata de anul 2005.

Marja excedentului brut din exploatare

Tabel 59 Marja excedentului brut din exploatare

Marja Excedentului  brut din exploatari

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 11, Tabel 23, Tabel 35, Tabel 47

Marja excedentului brut aferenta societatii SC. Oncos Impex S.R.L creste în 2004 la 22,39% fata de 20,04%, valoare inregistrata în 2003, înregistrând o cresterte de 2,35%, iar cea a societatii SC Azomures Tg. Mures SA creste la 82,94% fata de 77.83% valoarea inregistrata în anul 2003, o crestere de 5,11%, mai mare decît cea inregistrata de societatea Oncos

Ponderea cea mai mare a excedentului brut din exploatare în cifra de afaceri o are societatea SC Azomures Tg. Mures SA, urmata de SC. Carbochim Cluj SA. si S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L.

SC Azomures Tg. Mures SA înregistreaza o marja a excedentului brut din exploatare în anul 2004 de 82.94% cu 5,11% mai mare decât cea aferenta anului 2003 de 77.83% iar SC. Carbochim Cluj SA. 64.46% în 2004 si 67.91% în 2003.

În anul 2005, marja a excedentului brut din exploatare a firmei SC Azomures Tg. Mures SA scade cu 2,7 fata de anul 2004 ajungând la 80.24%. Scade si marja a excedentului brut din exploatare a firmei SC. Carbochim Cluj SA.la 58.41% în timp ce ponderea excedentului brut din exploatare în cifra de afaceri aferenta societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L creste la 80.24% si respectiv la 28,31%, iar în anil 2006 scad la 22,597% si respectiv la

Cifra de afaceri

Tabel 60 Cifra de afaceri  (Ron)

Cifra de afaceri

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 13, Tabel 25, Tabel 37, Tabel 49

Graficul Nr. 85. Cifra de afaceri aferenta societatilor analizate pe parcursul exercitiilor financiare studiate.

Cifra de afaceri masoara performanta economica a firmelor si este folosita drept criteriu pentru clasificarea acestora dupa importanta lor economica.

În cadrul studiului nostru, societatea cu cea mai mare cifra de afaceri, cele mai bune rezultate la nivel microeconomic, cu cele mai mari încasari din activitatea proprie într-o perioada de timp, încasari efectuate la pretul pietei, sunt obtinute de SC Azomures Tg. Mures SA, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Oncos Impex S.R.L si SC. Carbochim Cluj SA. Acest clasament se mentine pe tot parcursul intervalului de timp analizat.

Indicele evolutiei CA cu baza în lant

Tabel 61 Evolutia cifrei de afaceri de-a lungul perioadei analizate

Indicele evolutiei  CA cu baza în lant

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 13, Tabel 25, Tabel 37, Tabel 49

Cifra de afaceri prezinta o tendinta de crestere în cazul celor patru societati analizate în anul 2004 fata de anul 2003. Cea mai mare crestere a înregistrat-o SC. Carbochim Cluj SA., societatea cu cea mai mica cifra de afaceri din cadrul societatilor studiate, o crestere de 26.19%în 2004 . Este urmata de SC. Oncos Impex S.R.L, S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC Azomures Tg. Mures SA cu cresteri de 17.39%, 11,96% si respectiv 6.39%.

Precum se observa în graficul nr 86, cifra de afaceri a societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C. Antibiotice S.A. Iasi continua sa creasca considerabil si în 2005 si 2006 în timp ce, cifra de afaceri aferenta societatii SC. Carbochim Cluj SA.scade în 2005 cu 16.70% fata de 2004 iar în 2006 creste usor.

Evolutia cheltuielilor societatii 

Cheltuielile societatilor 

Tabel 62 Cheltuielile totale ale societatilor analizate (Ron)

Cheltuielilor societatii 

S.C. Antibiotice S.A. IasiSC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 14, Tabel 26, Tabel 38, Tabel 50

Graficul Nr. 87. Cheltuielile societatilor de-a lungul perioadei analizate

Din cadrul societatilor analizate, SC Azomures Tg. Mures SA are cele mai mati cheltuieli totale ce se majoreaza de la un an la altul si este urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi. Urmeaza SC. Oncos Impex S.R.L si SC. Carbochim Cluj SA.a carei cheltuieli scad în 2005 si 2006 la 33,133,722 Roni si respectiv 32,602,829 Roni.

În ultimii doi ani 2005 si 2006, majoritatea societatilor romanesti îsi intensifica procesului de modernizare si retehnologizare, inclusiv prin investitii bazate pe creditare. Aceste proiecte ample de investitii au majorat cheltuielile societatilor comerciale.

Indicele evolutiei cheltuielilor societatii

Tabel 63 Evolutia cheltuielilor societatilor analizate

Indicele evolutiei cheltuielilor cu baza în lant

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 14, Tabel 26, Tabel 38, Tabel 50

Graficul Nr.88. Evolutia cheltuielilor societatilor analizate

În anul 2004, cele patru societati studiate au înregistrat cheltuieli mai mari decat cele aferente anului 2003. Astfel, cea mai mare majorare a cheltuielilor totale a fost observata la SC Azomures Tg. Mures SA, o crestere de 25.04%, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L.

Cheltulilile totale ale societatii SC. Oncos Impex S.R.L, cresc de la un an la altul într-un ritm crescator însa o buna parte din aceste cheltuieli sunt realizate în urma unor proiecte de investitii. Cheltuielile societatii SC. Carbochim Cluj SA scad de la un an la altul în 2005 cu 8.38% iar în 2006 cu 1.60%.

Cheltuielile de productie ale agentilor economici au înregistrat un ritm de crestere apropiat de cel al cifrei de afaceri în anul 2005 (13,4% fata de 14,1%). Dintre acestea cresterile cele mai mari s-au înregistrat la cheltuielile de personal, respectiv cu 17,5%.

Evolutia profitului

Profitul net înregistrat de societate de-a lungul perioadei analizate

Tabel 64 Profitul net înregistrat de societati de-a lungul perioadei analizate

(Ron

Profitul net înregistrat

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

Graficul Nr.89. Profitul net înregistrat de societati de-a lungul perioadei analizate

SC Azomures Tg. Mures SA înregistreaza cel mai mare profit în anul 2003, din cadrul societatilor analizate, urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L. În 2004 acest clasament se mentine, iar în 2005, precum se observa si în graficul nr. 89. S.C. Antibiotice S.A. Iasi obtine cel mai mare profit, urmat de SC Azomures Tg. Mures SA, iar în 2006, SC Azomures Tg. Mures SA înregistreaza o pierdere de -2,422,658 Roni.

Evolutia profitului net de-a lungul perioadei analizate

Tabel 65 Evolutia profitului net de-a lungul perioadei analizate

Indicele evolutiei profitului net (baza în lant)

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

Graficul Nr.90. Evolutia profitului net al societatilor

de-a lungul perioadei analizate

În anul 2005 a avut loc o crestere a profitului societatilor comerciale pe ansamblul economiei de +9,3% concomitent cu diminuarea cu 3% a pierderilor.

Profitul net creste de la un an la altul în cazul societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C. Antibiotice S.A. Iasi, în timp ce în cazul SC Azomures Tg. Mures SA profitul net scade de la un an la altul într-un ritm ascendent.

Profitul brut înregistrat de societate de-a lungul perioadei analizate

Tabel 66 Profitul brut înregistrat de societate de-a lungul perioadei analizate

(Ron)

Profitul brut înregistrat

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

Valoarea cea mai mare a profitului brut a fost înregistrata de SC Azomures Tg. Mures SA în anul 2003 de 46,698,286 Roni urmata de S.C. Antibiotice S.A. Iasi 16.077.551 Roni, SC. Carbochim Cluj SA. 2,047,035 Roni iar cea mai mica valoare SC. Oncos Impex S.R.L de 226,056 Roni.

Profitul brut al societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C. Antibiotice S.A. Iasi au un trend ascendent de crestere de-a lungul perioadei analizate, aceasta crestere este mai mare în anii 2005 si 2006.

SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. îsi sporesc profitul brut pâna în 2005 urmînd ca începand cu exercitiul financiar aferent anului 2005, sa înregistreze scaderi ale profitului brut iar în caz ul societatii Azomures chiar pierdere în anul 2006 de -2,336,446 Roni.

Dar aceasta reducere este inferioara celei înregistrate în cazul cifrei de afaceri, ceea ce înseamna, prin raportare la cifra de afaceri, ca starea de profitabilite s-a îmbunatatit.

Evolutia profitului brut de-a lungul perioadei analizate

Tabel 67 Evolutia profitului brut de-a lungul perioadei analizate

Indicele evolutiei profitului (baza fixa)

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 15, Tabel 27, Tabel 39, Tabel 51

Pe parcursul exercitiilor financiare studiate, profitul brut creste, în cazul societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L fata de valoarea înregistrata în 2003.

În cazul SC Azomures Tg. Mures SA, cheltuielile totale ale societatii cresc într-un ritm superior cresterii cifrei de afacei, prin urmare, profitul brut urmeaza un trend descendent, scade într-un ritm crescator în cei trei ani raportati la anul de baza.

Evolutia impozitului pe profit

Impozitul pe profit platit de societate de-a lungul perioadei analizate

Tabel 68 Impozitul pe profit platit de societate de-a lungul perioadei analizate

(Ron

Impozitul pe profit platit

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 16, Tabel 28, Tabel 40, Tabel 52

Precum era de asteptat, aplicarea cotei unice de impozitare a avut ca prima consecinta reducerea presiunii si sarcinii fiscale.

Valoarea impozitului platit de trei din cele patru societati analizate scade semnificativ în anul 2005.

Impozitul platit de societatea SC. Oncos Impex S.R.L prezinta un trend ascendent de la un an la altul.


Evolutia impozitului pe profit de-a lungul perioadei analizate

Tabel 69 Evolutia impozitului pe profit de-a lungul perioadei analizate

Indicele impozitului pe profit cu baza în lant

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 16, Tabel 28, Tabel 40, Tabel 52

În anul 2004, SC. Oncos Impex S.R.L a platit un impozit cu 153.60% mai mare decât cel platit în anul 2003, si continua sa plateasca un impozit cu 234,05% mai mare in 2005 respectiv 30.26% în 2006.

Din graficul nr.93. în putem observa scaderea sarcinii fiscale, care se mentine doar în cazul societatii SC Azomures Tg. Mures SA, ajungand în 2006 la o scadere de 97.54% impozit platit fata de anul 2005.

Modificarea în timp a ratelor efective de impozitare

Cota standard de impozitare

Tabel 70 Cota standard de impozitare

Cota standard de impozitare

-Sursa : Tabel 17, Tabel 29, Tabel 41, Tabel 53

6.2 Cota efectiva de impozitare

Tabel 71 Cota efectiva de impozitare

Cota efectiva de impozitare

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

-(pierdere)

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 17, Tabel 29, Tabel 41, Tabel 53

Rata realizata

Tabel 72 Rata realizata

Rata realizata

*- lipsa de informatii

-Sursa : www.cnp.ro/-Comisia - nationala de prognoza

Din informatiile culese mai sus, putem constata îmbunatatirea ratelor efective de impozitare, prin reducerea decalajului dintre rata legala si rata efectiva. Pentru prima data în istorie în 2005, rata de impozitare realizata a fost peste rata legala.

Decalajul dintre rata efectiva si rata legala de impozitare

Tabel 73 Decalajul dintre rata efectiva si rata legala de impozitare

Societatile studiate

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 17, Tabel 29, Tabel 41, Tabel 53

Din graficul alaturat putem observa o reducere generala a decalajului dintre rata standard si rata efectiva de impozitare începând cu anul 2005.

În 2005 s-a constatat , în medie pe economie, un decalaj între rata legala, standard, si rata efectiva de doar 0,4%

În studiul Comisiei Nationale de Prognoza, intitulat "Cota unica a imbunatatit competitivitatea firmelor" se precizeaza ca "introducerea cotei unice a condus la o îmbunatatire a ratelor efective de impozitare. Pentru exemplificare s-au folosit trei rate, respectiv rata standard, prevazuta de lege, rata efectiva calculata din bilanturile contabile pe baza impozitului datorat, si rata realizata, calculata pe baza impozitului colectat la bugetul general consolidat. Conform bilanturilor contabile ale agentilor economici, în anul 2005, ca urmare a introducerii cotei reduse de impozit pe profit, decalajul dintre rata legala si rata efectiva, s-a îmbunatatit ajungand la doar 0,4%. Totodata, sugestiv pentru efectul cotei unice, înca din primul an de aplicare, este ca reducerea fiscalitatii a îmbunatatit starea financiara a societatilor. Acestea au putut astfel sa-si achite într-o proportie mai mare obligatiile si chiar o parte din restantele din anii anteriori. Ca urmare, pentru prima data în istorie, rata de impozitare realizata a fost peste rata legala, ilustrând faptul ca societatile comerciale au dorit si au avut disponibilitati pentru a-si achita pe lânga "obligatiile curente si pe cele restante."

Indicatori de profitabilitate si rentabilitate

Rata profitului brut (marja bruta)

Tabel 74 Rata profitului brut (marja bruta)

Rata profitului brut (marja bruta)

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

-0.001

SC. Carbochim Cluj SA.

0.063SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Rata profitului brut aferenta societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L creste în 2005 fata de 2004, în timp ce ponderea profitului brut în cifra de afaceri a societatilor SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. Scade în 2005.

Studiul precizat anterior realizat de Comisiei Nationale de Prognoza scoate în evidenta al doilea efect major al aplicarii cotei unice de impozitare de 16% si anume "îmbunatatirea profitabilitatii", privita atât prin prisma marimii profitului, cât , mai ales, pe baza ratei profitabilitatii. Astfel, în 2005 profitul realizat în economie ar fi fost cu 9,3% mai mare ca cel din anul 2004, provenind din sectorul IMM-urilor, unde cresterea profitului a fost chiar cu 23% mai mare decât cel realizat în anul anterior. Dar microîntreprinderile, carora li s-a dublat impozitul pe venit începind cu anul 2005, au înregistrat o scadere a profitului cu doar 19%, specialistii Comisiei punând acest fenomen pe seama reducerii cifrei de afaceri, specificând însa ca "aceasta reducere este inferioara celei înregistrate în cazul cifrei de afaceri, ceea ce înseamna, prin raportare la cifra de afaceri, ca starea de profitabilite s-a îmbunatatit." Studiul chiar precizeaza ca în anul 2005, ponderea profitului obtinut de catre microîntreprinderi în cifra de afaceri a fost de 31% fata de doar 24,5% în anul 2004.

Rentabilitatea economica

Tabel 75 Evolutia rentabilitatii economice de-a lungul perioadei analizate

Rentabilitatea economica

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54


Am analizat rentabilitatea econimica prin compararea acesteia cu rata dobânzii pentru împrumuturile pe termen lung contractabile pe piata financiara.

Rata rentabilitatii înregistrata de cele patru societati analizate este mai mica decât rata medie a dobânzii pentru împrumuturile pe termen lung (19%-21% pentru 2003, 16,4% pentru2005,si 8,75% pentru 2006), întreprinderile nu au fost prin urmare interesate sa se împrumute pentru a se dezvolta, deoarece remuneratia capitalurilor împrumutate nu ar fi acoperita de rentabilitatea relativ scazuta.

În 2005 rentabilitatea economica a societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi si SC. Oncos Impex S.R.L creste, astfel încât în 2006, rentabilitatea economica a societatii S.C. Antibiotice S.A. Iasi sa depaseasca rata medie a dobânzii practicata de societatile de creditare.

Rentabilitatea financiara

Tabel 76 Evolutia rentabilitatii financiare de-a lungul perioadei analizate

Rentabilitatea financiara

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Totodata, sugestiv pentru efectul cotei unice, înca din primul an de aplicare, este ca reducerea fiscalitatii a îmbunatatit starea financiara a societatilor. Acestea au putut astfel sa-si achite într-o proportie mai mare obligatiile si chiar o parte din restantele din anii anteriori. Ca urmare, pentru prima data în istorie rata de impozitare realizata a fost peste rata legala, ilustrând faptul ca societatile comerciale au dorit si au avut disponibilitati pentru a-si achita pe lânga obligatiile curente si pe cele restante.

Rentabilitatea financiara a societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C. Antibiotice S.A. Iasi a crescut în 2005 si 2006 considerabil. Rentabilitatea financiara a societatilor SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. Scade de la un an la altul pe tot parcursul perioadei analizate.

Rentabilitatea activelor

Tabel 77 Evolutia rentabilitatii activelor de-a lungul perioadei analizate

Rentabilitatea activelor

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Srsa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Rentabilitatea activelor masoara gradul de eficacitate al utilizarii activelor disponibile.

Din graficul alaturat putem observa ca S.C. Antibiotice S.A. Iasi înregistreaza ce mai mare rata a rentabilitatii activelor dintre cele patru societati analizate. Aceasta înseamna ca Antibiotice S.A are cea mai mare capacitate comerciala, dintre cele patru societati analizate, de a produce profit cu mijloacele active disponibile.

Marja bruta din vânzari

Tabel 78 Marja bruta din vânzari

Marja bruta din vanzari

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Marja bruta din vânzari aferenta societatilor SC. Carbochim Cluj SA. si SC Azomures Tg. Mures SA inregistreaza o scadere de la un an la altul pe parcursul perioadei analizate.

O scadere a procentului marjei brute din vânzari poate scoate în evidenta faptul ca societatile nu sunt capabile sa îsi controleze costurile de productie sau sa obtina pretul de vânzare optim.

Viteza de rotatie a stocurilor

Tabel 79 Viteza de rotatie a stocurilor

Viteza de rotatie a stocurilor

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

3.5 ori

3.8 ori

3.8 ori

2.7 ori

SC Azomures Tg. Mures SA

4,33 ori

3.45 ori

4.07 ori

5.77 ori

SC. Carbochim Cluj SA.

0.59 ori

0.57 ori

0.7 ori

0.75 ori

SC. Oncos Impex S.R.L

11.52 ori

11.37 ori

10.98 ori

8.8 ori

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

Numar de zile de stocare

Tabel 80 Numar de zile de stocare

Numar de zile de stocare

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

103 zile

95 zile

97 zile

137 zile

SC Azomures Tg. Mures SA

84.3 zile

105.78 zile

89.78 zile

63.22 zile

SC. Carbochim Cluj SA.

621.55 zile

642.8 zile

552.68 zile

483.9 zile

SC. Oncos Impex S.R.L

31.69 zile

32.12 zile

33.26 zile

41.48 zile

-Sursa : Tabel 18, Tabel 30, Tabel 42, Tabel 54

În ceea ce priveste numarul zilelor de stocare, s-au semnalat dificultati în desfacerea productiei concretizata în acumularea de stocuri, ceea ce a redus profitul potential.

Numarul mediu al zilelor de stocare al societatilor SC. Oncos Impex S.R.L si S.C.Antibiotice S.A. Iasi creste în ultimii trei ani studiati în timp ce numarul mediu al zilelor de stocare al societatilor SC. Carbochim Cluj SA. si SC Azomures Tg. Mures SA scade.

Pe ansamblul economiei, stocurile, atât de materii prime cât si cele de produse finite, s-au majorat cu 16,3%. Aceasta crestere se datoreaza majorarii stocurilor în constructii, cu 36,6% si în comert cu 25,6%.

Indicatori de îndatorare

Gradul de îndatorare

Tabel 81 Gradul de îndatorare

Gradul de îndatorare

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 19, Tabel 31, Tabel 43, Tabel 55

Îmbunatatirea viabilitatii firmelor românesti este ilustrata si de îmbunatatirea gradului de îndatorare a agentilor economici, chiar daca acesta continua sa se situeze la un nivel înca ridicat.

Gradul de îndatorare al societatilor analizate se mentine aproape constant în ultimii doi.

Mentinerea gradului de îndatorare în conditiile cresterii fondurilor ramase la dispozitia societatilor, prin reducerea impozitului pe profit, a facut posibil sa creasca

cheltuielile cu investitiile.

Un alt efect pozitiv al relaxarii fiscale induse de cota unica ar fi si scaderea arieratelor, scazând la sfârsitul anului 2005 la 18,8% din PIB de la 20%, cât se înregistrase în anul 2004.

Mentinerea gradului de îndatorare de la un an la altul, desi la un nivel înca ridicat, este totusi un fenomen pozitiv, în condisiile în care, desi s-au angajat multe cheltuieli de investitii ca o necesitate a modernizarii, totusi firmele nu s-au îndatorat, ci au angajat fondurile proprii.

.

Ponderea datoriilir în CA

Tabel 82 Ponderea datoriilir în cifra de afaceri

Ponderea datoriilir în CA

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 19, Tabel 31, Tabel 43, Tabel 55

Graficul Nr.104. Ponderea datoriilir în cifra de afaceri

Ponderea datoriilor în cifra de afaceri ale societatilor S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC Azomures Tg. Mures SA si SC. Carbochim Cluj SA. scade de la un an la altul în perioada analizata în timp ce în cazul societatii SC. Oncos Impex S.R.L, ponderea datoriilor în cifra de afaceri creste de la un an la altul în perioada analizata.

Gradul de îndatorare pe termen lung

Tabel 83 Gradul de îndatorare pe termen lung

Gradul de îndatorare pe termen lung

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 19, Tabel 31, Tabel 43, Tabel 55

Un alt fenomen pozitiv legat de gradul de îndatorare se refera la

ponderea platilor restante în cifra de afaceri, care este în reducere în anul 2005 fata de

anul 2004.

Pe termen scurt a avut loc o crestere a îndatorarii globale a societatilor analizate în ultimii doi ani studiati.

Rata activelor imobilizate

Tabel 84 Rata activelor imobilizate

Rata activelor imobilizate

S.C. Antibiotice S.A. Iasi

SC Azomures Tg. Mures SA

SC. Carbochim Cluj SA.

SC. Oncos Impex S.R.L

-Sursa : Tabel 20, Tabel 32, Tabel 44, Tabel 56

Rata activelor imobilizate creste în 2004, în cazul celor patru societati studiate, pentru ca mai apoi ponderea elementelor patrimoniale ce servesc întreprinderea în mod permanent în totalul activului, sa scada în 2005. Gradul de investire a capitalului în întreprinderile studiate creste în 2006.

Un aspect pozitiv, datorita modificarilor fiscale care au avut loc la începutul anului 2005, pe lânga mentinerea ratei profitabilitatii a avut loc si o scadere a arieratelor (Imprumuturi restante, a caror scadenta nu a fost respectata)

Arieratele apar datorita nerespectarii conditiilor contractuale intre unitatile economice.

Acumularea de arierate in volum mare poate produce un blocaj economico-financiar general.. La finele anului 2005 arieratele au ajuns la 18,8% ca pondere în PIB, fata de 20% cât a fost estimat de Comisia Nationala de Prognoza, constatându-se un grad înalt de predictibilitate a estimarilor.

CONCLUZII

Probleme structurale, institutionale si de conduita fiscala ale Romîniei în 2004:

Mare presiune fiscala;

O transparenta mica a sistemului de impozitare;

Aplicarea unui sistem de taxare progresiv, care nu stimuleata munca;

Nivelul înalt al economiei subterane, ascunse;

În concluzie, singura solutie viabila a fost introducerea unei taxe unice de impozitare a carei menire a fost relaxarea fiscala.

În România impozitarea veniturilor persoanelor juridice este reglementata de Ordonanta de Urgenta nr.138 din 29 decembrie 2004.

Cota unica de impozitare de 16% a fost pusa în aplicare în ianuarie 2005.

Beneficiile introducerii taxei unice de impozitare au fost:

Simplificarea si eficientizarea sistemului de impozitare a veniturilor;

Reducerea birocratiei;

Cresterea transparentei sistemului de impozitare;

Relaxarea fiscala;

Asteptarile înaintea introducerii taxei unice de impozitare:

Impactul asteptat a fost în principal, schimbarea comportamentului economic al mediului de afaceri prin:

q             Marirea bazei impozabile;

q             O mai buna îndeplinire voluntara a platilor obligatorii la bugetul statului;

q             Scaderea arieratelor;

Vicepremierul Gheorghe Pogea a declatat: "Unul dintre scopurile introducerii cotei unice a fost acela de a încuraja munca, investitiile, asigurarea unui mediu de afaceri atractiv si stabil si prin aceasta de a permite crearea de noi locuri de munca. Astfel s-a simplificat procedura administrativa, a crescut numarul de salariati, au fost scoase din umbra peste 200.000 locuri de munca si a fost scoasa la suprafata o buna parte din economia ascunsa. De asemenea, încasarile la buget au fost în 2005 mai mici decât în 2004 doar cu 5,3 la suta, iar, începând cu ianuarie 2006, chiar în crestere." Câteva din efectele cotei unice de impozitare sunt încurajarea investitiilor, a facilitat crearea de noi locuri de munca si a crescut cu aproximativ 13 la suta veniturile salariatilor .

În aceasta lucrare, am studiat patru societati comerciale: S.C. Antibiotice S.A. Iasi, SC Azomures Tg. Mures SA, SC. Carbochim Cluj SA. si SC. Oncos Impex S.R.L din patru sectoare economice diferite.

În analiza societatilor am folosit indicatori de rentabilitate si profitabilitate economica, excedentul brut din exploatare, indicatori de îndatorare si am ajuns la urmatoarele concluzii:

  • am observat îmbunatatirea ratelor efective de impozitare, prin reducerea decalajului dintre rata legala si rata efectiva; pentru prima data în istorie în 2005, rata de impozitare realizata a fost peste rata legala;
  • îmbunatatirea ratei profitabilitatii, deci si intensificarea procesului de modernizare si retehnologizare, inclusiv prin investisii bazate pe creditare au majorat cheltuielile societatilor comerciale;

cresterea profitului societatilor comerciale concomitent cu diminuarea pierderilor;

întarirea disciplinei financiare si reducerea arieratelor prin adoptarea unor masuri legislative în scopul cresterii capacitatii administrative a autoritatii fiscale si cresterii gradului de colectare a creanselor fiscale;

mentinerea gradului de îndatorare în conditiile cresterii fondurilor ramase la dispozitia societatilor, prin reducerea impozitului pe profit în anul 2005, ceea ce a facut posibil sa creasca cheltuielile cu investitiile;

Reducerea fiscalitatii a îmbunatatit starea financiara a societatilor. Acestea au putut astfel sa-si achite într-o proportie mai mare obligatiile si chiar o parte din restantele din anii anteriori. Ca urmare, pentru prima data în istorie rata de impozitare realizata a fost peste rata legala, ilustrând faptul ca societatile comerciale au dorit si au avut disponibilitati pentru a-si achita pe lânga obligatiile curente si pe cele restante.

  • îmbunatatirea profitabilitatii, privita atât prin prisma marimii profitului cât mai ales pe baza ratei profitabilitatii.

Aceste rezultate sunt cu atât mai semnificative cu cât în anul 2005 contextul intern si international în care si-au desfasurat activitatea întreprinderile românesti, nu a fost favorabil, inducând costuri suplimentare care nu au putut fi în totalitate compensate prin productivitate si eficienta.

În anul 2005 s-a observat o scadere a arieratelor. În sustinerea scaderii arieratelor a fost luat în calcul impactul legislativ, administrativ si nu în ultimul rând modificarea pozitiei financiare a agentilor economici, ca urmare a reducerii cotei de impozit pe profit.

Astfel, pe lânga relaxarea fiscala, implementarea unor masuri de ordin legislativ si administrativ, au facut posibila reducerea arieratelor, printre acestea:

. considerarea evaziunii fiscale drept infractiune economico - financiara si pedepsirea ei ca atare;

. asigurarea transparentei în mediul de afaceri prin publicarea listei contribuabililor mici, mijlocii si mari, care înregistreaza obligatii restante;

. cresterea capacitatii de administrare fiscala, prin eliminarea practicilor de scutire si reesalonare a datoriilor;

. continuarea actiunilor de executare silita, declansarea procedurii de insolvabilitate.

Aceste masuri implementate în anul 2005 într-un ritm accelerat a facut posibil ca arieratele sa se reduca, si sa nu mai constituie o presiune constanta asupra cererii agregate, inflatiei si contului curent.

Îmbunatatirea viabilitatii firmelor românesti este ilustrata si de îmbunatatirea gradului de îndatorare a agentilor economici, chiar daca acesta continua sa se situeze la un nivel înca ridicat.

Gradul de îndatorare, exprimat prin ponderea datoriilor în cifra de afaceri a crescut în medie în anul 2005 fata de anul 2004 în trei din cele patru cazuri studiate.

În 2005 s-a constatat , în medie pe econoomie, un decalaj între rata legala, standard, si rata efectiva de doar 0,4%. si în cele patru cazuri studiate de noi se observa o reducere a decalajului începând cu anul 2005.

Cota unica de impozitare, desi atât de contestata, s-a dovedit într-un final a fi eficiena si în România, în ciuda faptului ca nu a fost deloc gândită înainte, fiind pur si simplu o decizie politică si nu una fundamentată economic. Inconsecventa politicilor în domeniu financiar, creaza o nesiguranta în mediul economic romînesc.https://www.topbusiness.ro/romania/ Articol : "Cota unica de impozitare de 16 la suta a avut efecte positive"

Document Info


Accesari: 4962
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )