Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Tehnica platilor internationale

comert


Tehnica platilor internationale

Mijloacele de plataPlata pretului contractual reprezinta cel de-al doilea aspect important al derularii unui contract (alaturi de livrarea marfurilor), si consta in achitarea obligatiei cumparatorului de a transfera suma de bani datorata, stabilita prin contract, vanzatorului.

Mijloacele de plata reprezinta instrumentele prin care se anuleaza datoriile debitorului. Denumite si instrumente de plata, acestea reprezinta inscrisuri materiale (ordinul de plata, cecul) sau electronice (cardul), care inlocuiesc circulatia banilor lichizi si mijlocesc plata in moneda scripturala. Pe langa functia de instrumente de plata, unele dintre ele, respectiv efectele de comert, reprezinta mijloace de creditare pe termen scurt.

Ordinul de plata (viramentul)

Ordinul de plata (payment order) reprezinta dispozitia data de o persoana (ordonatorul) unei banci, de a plati o suma determinata unei alte persoane, beneficiarul, in vederea stingerii unei obligatii banesti. Plata se efectueaza prin intermediul conturilor bancare.

In relatiile comerciale utilizarea ordinului de plata se intalneste mai rar, ca urmare a riscului de revocare unilaterala din partea ordonatorului, pe care il prezinta.

Aceasta modalitate se intalneste mai degraba, in operatiunile necomerciale (plata comisioanelor, a cheltuielilor de transport, a taxelor vamale, etc.), sau in cazul operatiunilor comerciale, pentru plata avansului sau a ratelor.

In tranzactiile comerciale internationale, viramentul bancar este un ordin dat de importator bancii sale de a transfera in beneficiul furnizorului, o anumita suma, in contul datoriei sale (spre exemplu, plata avansului in cazul unui contract comercial poate insemna intrarea in vigoare a contractului, si deschiderea mai departe a acreditivului documentar).

Cecul

Cecul (cheque) este un ordin scris dat de o persoana unei banci, de a plati o suma de bani determinata unui tert, care este beneficiarul cecului. Principala functie a cecului este cea de instrum 151c28b ent de plata.

Circuitul cecului implica ordonatorul (emitentul), beneficiarul si bancile care deruleaza operatiunea. In cazul platilor internationale, circuitul cecului presupune urmatoarele faze:

emisiunea cecului de catre importator si remiterea acestui document exportatorului.

depunerea cecului la banca importatorului si solicitarea platii

plata cecului de banca importatorului, direct, sau printr-o banca corespondenta din strainatate.

incasarea cecului de catre exportator.

Cambia

Cambia, alaturi de biletul la ordin, reprezinta efecte de comert, spre deosebire de ordinul de plata si cec, care sunt instrumente de plata.

Cambia, numita si trata (bill of exchange), este un ordin scris si neconditionat dat de o persoana, tragator, unei alte persoane, tras, de a plati o suma de bani, la vedere sau la termen, unui beneficiar. Cand trata este acceptata de catre tras, atunci ea reprezinta recunoasterea unei datorii catre tragator.

In circuitul comercial, cambia indeplineste urmatoarele functii:

mijloc de plata,

mijloc de creditare,

mijloc de garantare a platii, mijloc de obtinere de fonduri banesti

Biletul la ordin

Biletul la ordin (promissory note) este un inscris prin care o persoana (emitentul) se obliga sa plateasca unei alte persoane (beneficiarul), sau la ordinul acesteia, o anumita sume de bani la scadenta.

Cambia (trata) si biletul la ordin au aceeasi esenta, ele trebuind sa faciliteze derularea operatiunilor comerciale. De aceea, dispozitiile legale referitoare la cambie sunt aplicabile si biletului la ordin.

Tehnici de plata internationala

Tehnicile de plata internationala, ca modalitati de transferare a banilor de la debitorul platii la creditorul acesteia, cunosc mai multe posibilitati de efectuare:

transferul fondurilor banesti inainte de efectuarea livrarii (plata in avans),

transferul fondurilor banesti dupa efectuarea livrarii marfii (plata la livrare, plata contra factura),

transferul fondurilor banesti printr-un mecanism care permite corelarea livrarii cu operatiunea de plata (incasso documentar, acreditiv documentar, scrisoarea comerciala de credit).

Plata in avans si plata dupa livrare

Aceste doua tehnici extreme de plata sunt mai putin uzitate in practica internationala.

Plata in avans

Plata in avans (cash in advance) repezinta tehnica de plata cea mai sigura pentru exportator si cea mai riscanta pentru importator. Aceasta se foloseste numai cand exportatorul are o pozitie dominanta in negocieri (importatorul se afla in penurie de marfa) sau pentru achizitii de valoare redusa (ex: mostre). In acest caz instrumentele de plata sunt: cecul, ordinul de plata, cardul, sau cambia.

Plata la predarea marfii

Plata la predarea marfii (cash on delivery) se utilizeaza pentru tranzactii cu valoare redusa.

In acest caz, carausul (transportatorul, va livra marfa destinatarului contra platii in numerar sau prin cec.

Plata contra factura

Plata contra factura (open account sau payment on shipment of goods) este de asemenea, o tehnica simpla utilizata pentru livrari de valoare mica, sau in relatiile dintre firmele aceluiasi grup. Mecanismul operatiunii este urmatorul: dupa ce a livrat marfurile, exportatorul trimite factura comerciala direct la importator, care va plati contravaloarea acesteia la data stabilita prin contract. Aceasta modalitate presupune o buna cunoastere si incredere reciproca intre parteneri.

Incasso documentar

Incasso documentar (documentary collection) reprezinta modalitatea de transmitere a platii de la cumparator la vanzator, numai dupa ce cumparatorul este anuntat de banca sa in legatura cu sosirea documentelor care atesta expedierea marfii de catre vanzator.

Transmiterea documentelor de livrare de la exportator la importator se face prin intermediul bancilor: banca exportatorului la care acesta depune documentele de livrare si banca importatorului care detine contul acestuia.

Mecanismul derularii incasso-ului documentar este urmatorul:

Incheierea contractului de vanzare -cumparare internationala cu plata prin incasso documentar (intre exportator si importator),

Livrarea marfurilor de catre exportator,

Remiterea documentelor de livrare catre banca exportatorului,

Remiterea mai departe a acestor documente catre banca importatorului,

Acordul importatorului in vederea efectuarii platii de catre banca sa,

Banca importatorului debiteaza contul acestuia,

Documentele de livrare sunt transmise importatorului, pentru a-si ridica marfa din vama,

Banca importatorului efectueaza plata prin creditarea bancii exportatorului,

Banca exportatorului avizeaza exportatorul in legatura cu creditarea sa de catre banca importatorului,

Banca exportatorului il plateste pe acesta prin creditarea contului sau.

Dezavantajul major pe care il prezinta aceasta modalitate de plata, consta in faptul ca marfa este livrata pe adresa importatorului fara o garantie prealabila de plata. Aceasta nu inseamna ca importatorul nu-si va achita obligatiile de plata, ci faptul ca, in caz de neplata, marfa trebuie returnata sau reorientata catre alt client.

De asemenea, incasso documetar este intotdeauna domiciliat in tara importatorului, ceea ce determina intarzierea incasarii platii, datorita perioadei de timp necesare pentru circuitul documetelor.

Acreditivul documentar

Acreditivul documentar este modalitatea de plata cea mai frecvent utilizata in tranzactiile internationale, fiind solicitat in special in cazul contractelor cu valaore ridicata, sau atunci cand exista indoieli in privinta solvabilitatii partenerului.

Avantajul cel mai important pe care il ofera acreditivul documentar, consta in garantiile pe care acesta le ofera in legatura cu apararea intereselor tuturor persoanelor juridice implicate in aceasta modalitate de plata, respectiv importatorul, exportatorul si bancile participante.

Angajamentul de plata al bancii emitente se bazeaza, fie pe depozitul bancar constituit in acest scop din disponibilitatile importatorului, fie dintr-un imprumut pe care banca il acorda clientului sau - importatorul - pentru constituirea respectivului depozit.

Acredtitivul documentar (engl.Letter of credit, L/C, fr.Credit documentaire) reprezinta angajamentul asumat de catre o banca la ordinul si in contul clientului sau (importatorul) de a plati o suma de bani exportatorului, contra documentelor care atesta livrarea marfii, documete ce sunt emise si prezentate in banca (negociate) in conditiile si la termenele stabilite de ordonatorul acreditivului.

Asadar, in derularea acreditivului documentar (AD) sunt implicate patru parti:

ordonatorul (importatorul), este cel care solicita bancii sale deschiderea AD,

banca emitenta (banca importatorului), este cea care isi asuma angajamentul de plata la solicitarea importatorului,

beneficiarul AD (exportatorul), este cel in favoarea caruia a fost deschis AD si cel care prezinta setul documentelor ce atesta livrarea, in banca sa (negociaza documentele), in vederea incasarii contravalorii marfurilor livrate,

banca exportatorului (banca notificatoare / avizatoare / platitoare / negociatoare), cea care deserveste beneficiarul acreditivului (exportatorul).

Pentru a-si indeplini functia de modalitate de plata internationala, AD trebuie sa contina urmatoarele elemente:

denumirea si sediul bancii care deschide AD (banca importatorului)

denumirea si sediul bancii notificatoare (banca exportatorului)

denumirea si sediul ordonatorului AD (importatorului)

denumirea si sediul beneficiarului AD (exportatorului),

numarul de ordine al AD,

data deschiderii AD; are mare importanta, deoarece numai dupa deschiderea acestuia, exportatorul are agarantia ca ii vor fi platite marfurile.

valoarea AD, respectiv suma pentru care a fost deschis AD,

termenul de valabilitate, reprezinta termenul limita pana la care pot fi prezentate in banca documentele de livrare, spre a fi facuta plata. Termenul de valabilitate trebuie sa se situeze dupa ultimul termen de livrare a marfii.

marfa care urmeaza a fi platita; aceasta se indica prin parametrii tehnico calitativi care permit indentificarea cu usurinta a marfurilor, conform calitatii, cantitatii, pretului unitar, conditiei de livrare, etc.

termenul de livrare a marfii ; acesta se stabileste prin indicarea unei data finale. Eventuala prelungire a termenului de valabilitate a AD nu influenteaza in nici un fel termul de livrare a marfii. Termenul de livrare este considerat data incarcarii marfurilor pe mijlocul de transport.

documentele de expediere si de plata care trebuiesc negociate in banca, in vederea efectuarii platii; neconformitatea acestora cu prevederile AD are drept consecinta refuzul de plata.

Documentele de expediere a marfurilor ce pot fi inscrise in mod uzual in AD, spre a fi solicitate exportatorului in vederea negocierii lor la banca si a efectuarii platii, sunt urmatoarele:

documentele comerciale de identificare cantitativa, calitativa si valorica a marfii, respectiv factura comerciala externa emisa de exportator la livrare, factura proforma ("de informare"), sau factura consulara (vizata de reprezentanta diplomatica a tarii importatorului),

documetul de transport, respectiv: conosamentul maritim sau fluvial, in cazul livrarii maritime sau fluviale, scrisoarea de trasura pentru transport feroviar, scrisoarea de trasura pentru transport rutier sau scrisoarea de transport international aerian. Data documentului de transport indica data expedierii marfii.

documentele de asigurare a marfii (polita sau certificatul de asigurare),

documentele ce atesta calitatea, cantitatea si originea marfurilor, respectiv: procesul verbal de receptie cantitativa, certificatul de calitate, certificatul de garantie, certificatul de origine, buletine de analiza, certificatul fito-sanitar, certificatul sanitar-veterinar, etc.

Derularea platii prin acreditiv documentar implica parcurgerea urmatoareleor etape:

Incheierea contractului de vanzare-cumparare internationala intre cei doi parteneri si includerea modalitatii de plata prin AD (irevocabil),

Importatorul da ordin bancii sale sa deschida AD in favoarea exportatorului, pe baza disponibilitatilor pe care le detine in cont, sau pe baza unui credit acordat de banca,

Banca ordonatorului (importatorului) deschide acreditivul si avizeaza banca exportatorului in legatura cu aceasta,

Banca exportatorului avizeaza exportatorul cu privire la deschiderea AD,

Exportatorul compara clauzele contractuale cu cele din AD si confirma bancii sale valabilitatea AD,

Exportatorul livreaza marfurile, conform contractului de vanzare-cumparare si a clauzelor AD,

Exportatorului remite la banca sa documentele ce dovedesc expedierea marfurilor, documente ce au fost inscrise in AD ca fiind necesare spre a fi negociate in banca,

Efectuarea platii contravalorii marfii de catre banca, pe baza documentelor negociate de catre exportator (in cazul in care AD a fost domiciliat in tara vanzatorului).

Banca exportatorului remite documentele bancii importatorului,

Banca importatorului, pe baza documentelor primite si verificate ca fiind corespunzatoare, efectueaza plata creditand banca exportatorului,

Banca importatorului transmite documentele de livrare acestuia, spre a intra, pe baza lor, in posesia marfii.

In practica bancara se utilizeaza mai multe forme de AD.

Astfel, putem intalni AD revocabil, ce poate fi modificat sau anulat de banca emitenta in orice moment, fara avizarea prealabila a beneficiarului, sau AD irevocabil, prin care banca emitenta se angajeaza ferm de a efectua plata fata de beneficiar. AD trebuie sa contina mentiunea expresa de "irevocabil" pentru a nu permite emitentului sa efectueze nici o modificare unilaterala.

Forma cea mai sigura o reprezinta AD irevocabil confirmat, deoarece acesta comporta un dublu angajament bancar; cel al bancii emitente (irevocabil) si cel al unei banci confirmatoare (confirmat). Confirmarea AD de catre o alta banca decat cea emitenta ofera o garantie suplimentara de plata din partea unei terte banci.

Daca exportatorul, in calitatea sa de beneficiar al AD, doreste sa transmita dreptul sau de creanta unei alte persoane, acesta poate autoriza banca sa efectueze plata in favoarea acelei persoane, care va fi mentionata in AD. In acest caz, AD se numeste a fi transmisibil. Daca in AD nu se specifica in mod expres ca este transmisibil, acesta este in mod automat netransmisibil.

In anumite cazuri, AD poate fi divizibil, daca acest lucru se mentioneaza in AD si daca suma de incasat se imparte intre beneficiar si alte persoane indicate de acesta.

In functie de modul de livrare a marfii (intre-o singura transa sau in mai multe transe), AD poate fi utilizabil total sau partial, acest lucru trebuind a se specifica in mod explicit in AD.

O varianta a AD cu livrari in transe, este AD revolving, care se deschide initial pentru o singura transa , banca urmand a il reincarca in mod automat pentru fiecare noua livrare in transe.

Un tip de AD special este AD "cu clauza rosie" , care se intalneste in cazul unor tranzactii ce presupun acordarea unui avans, ca o parte din pretul marfii, avans necesar exportatorului in vederea pregatirii exportului (aprovizionare cu materii prime, achizitionarea unor produse agricole, angajarea fortei de munca, etc.).

In tranzactiile comerciale duble, se utilizeaza AD de tipul back-to-back, respectiv AD deschis de unul dintre parteneri, in calitate de importator, se bazeaza pe un alt acreditiv, deschis in favoarea sa, in calitate de exportator.

Scrisoarea comerciala de credit

Scrisoarea comerciala de credit (Commercial Letter of Credit) este o varianta a acreditivului documentar, si reprezinta un document prin care banca emitenta se angajeaza, in mod irevocabil, sa efectueze plata respectand conditiile cuprinse in scrisoare. Acest document este emis de catre banca importatorului, la ordinul acestuia si este adresat direct exportatorului, pe care il autorizeaza sa traga cambii (trate) la vedere sau la termen. Banca emitenta se angajeaza sa onoreze cambiile prin plata (daca sunt la vedere) sau prin acceptare (daca sunt la termen), cu conditia ca odata cu tratele, sa fie prezentate in banca si documentele mentionate in scrisoare de credit, prin care se atesta livrarea marfii. Documentele, insotite de cambii, sunt prezentate bancii emitente a scrisorii comerciale pana la o anumita data, care constituie termenul de valabilitate al scrisorii si este specificat in aceasta.

Spre deosebire de AD, scrisoarea de credit este intotdeauna domiciliata in strainatate in raport cu sediul exportatorului, respectiv la sediul bancii emitente din tara importatorului sau dintr-o alta tara. Acest fapt, presupune ca exportatorul trebuie sa astepte plata pana la sosirea documentelor si cambiilor la sediul respectivei banci, perioada in care, el acorda de fapt un credit cumparatorului, deoarece marfurile au fost deja expediate.

O alta deosebire fata de AD, consta in faptul ca scrisoarea comerciala de credit nu presupune acoperirea cu fonduri a angajamentului de plata chiar in momentul emiterii ei, motiv pentru care aceasta modalitate de plata este mai avantajoasa pentru importator decat AD.

Mecanismul derularii scrisorii comerciale de credit este urmatorul:

Incheierea contractului comercial international cu plata prin scrisoare comerciala de credit,

Importatorul incheie cu banca sa un contract prin care aceasta este autorizata sa emita scrisoarea comerciala de credit, angajandu-se fata de exportator sa onoreze cambiile trase asupra sa. Banca va face plata din contul importatorului sau dintr-un credit acordat acestuia,

Banca importatorului trimite scrisoarea de credit direct exportatorului, autorizandu-l pe exportator sa emita cambii asupra sa,

La primirea scrisorii de credit, exportatorul expediaza marfa si obtine documentele necesare incasarii pretului,

Exportatorul trimite documentele, insotite de cambii, la banca emitenta a scrisorii, aceasta urmand sa faca plata imediat la ordinul bancii indicate de exportator ca beneficiar, in cazul cambiilor la vedere, sau sa le accepte prin semnare, in cazul cambiilor la termen, acestea devenind liber negociabile, conform dreptului cambial.

Banca emitenta remite documentele de livrare a marfurilor, importatorului, pentru ca acesta sa intre in posesia marfurilor.

Scrisoarea comerciala de credit se utilizeaza, de regula, in tarile de influenta anglo-saxona, cum ar fi Marea Britanie, Sua, Japonia, Australia.

Plata prin scrisoarea de credit prezinta siguranta atat pentru exportator, care dispune de angajamentul irevocabil al bancii emitente, cat si pentru importator, deoarece onorarea cambiilor se face numai cu dovedirea prin documente a indeplinirii obligatiilor vanzatorului.


Document Info


Accesari: 5415
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )