Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTABILITATE PRIMARA SI CASH-FLOW

Contabilitate
CONTABILITATE PRIMARA SI CASH-FLOW

I.I. Principalele concepte utilizate in contabilitateDe realizarea evidentei contabile a firmei dumneavoastra se va ocupa, fara indoiala, un contabil autorizat. Cum sa alegem un contabil bun? Raspunsul este greu de dat. Nu exista o reteta de a gasi cel mai potrivit contabil pentru fiecare. Modalitatea cea mai frecventa este de a-l alege pe baza de referinte acordate de catre cunoscuti. Dar cel mai important aspect este sa aveti un dialog permanent cu acesta, pentru a beneficia de informatii de specialitate inainte de a lua decizii. Este mult mai usor sa previi decat sa vindeci. Pentru minimizarea obligatiilor fiscale de plata catre bugetele publice, este obligatoriu sa aveti un dialog preliminar cu contabilul pentru a efectua anumite cheltuieli deductibile dorite, sau de a beneficia de TVA deductibil de la bugetul de stat.

In concluzie este mai bine sa-i oferiti contabilului un salariu motivant prin care sa beneficiati si de consultanta sa de specialitate, decat sa optati pentru a-i plati acestuia un salariu minim, iar contabilul dumneavoastra sa se rezume la a intocmi intregistrarile si documnetele contabile necesare.

Ce este contabilitatea?

Prima definitie data contabilitatii ii apartine italianului Luca Paciolo, in lucrarea sa "Summa de aritmetica, geometria, portioni et proportionalita" (Venetia, 1994). Aceasta defineste contabilitatea ca un ansamblu de principii si reguli privind inregistrarea in partida dubla a averii unui negustor, precum si toate afacerile acestuia, in ordinea in care acestea au avut loc. Partida dubla era definita prin schimbul dintre avere si capital.

In timp s-au delimitat doua conceptii referitoare la contabilitate. Cele doua conceptii nu sunt insa antitetice: contabilitatea reprezinta simultan o teorie si o tehnica de lucru:

prima trateaza contabilitatea ca o teorie stiintifica (reprezinta un sistem de principii si cunostinte care fundamenteaza modelul contabil de cunoastere si gestiune);

a doua trateaza ca tehnica de c 424t192e ulegere, prelucrare, stocare, transmitere si analiza a informatiilor (un ansamblu coerent de procedee si instrumente prin care se observa si inregistreaza resursele economice, separate ca entitati patrimoniale).

Obiectul de studiu al contabilitatii il reprezinta patrimoniul economic.

Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica, apartinand unei persoane fizice sau juridice, precum si bunurile economice la care se refera. Echilibrul pe care se bazeaza inregistrarile contabile il reprezinta echilibrul dintre resursele mobilizate intr-o activitate si utilizarea acestora.

Resursele atrase de societate isi gasesc reflectarea in contabilitate in Pasivul bilantier. Modul in care aceste resurse sunt utilizate isi gaseste reflectarea in contabilitate in Activul bilantier. Activul si Pasivul reprezinta asadar cele 2 parti ale bilantului societatii. Egalitatea fundamenala intre resurse si modul de utilizare a acestora se poate scrie ca Activ=Pasiv.

Principiile contabile

Realizarea contabilitatii unei intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa respecte anumite principii si reguli contabile.

1. Principiul continuitatii activitatii - aceasta presupune ca persoana juridica isi continua in mod normal functionarea intr-un viitor previzibil, fara a intra in stare de lichiditate sau reducere semnificativa a activitatii.

In cazul in care situatiile financiare anuale simplificate nu sunt intocmite pe baza principiului continuitatii, aceasta informatie trebuie prezentata impreuna cu explicatii privind modul de intocmire a acestora si motivele care au stat la baza deciziei confrom careia persoana juridica nu isi mai poate continua activitatea.

2. Principiul permanentei metodelor - aceasta presupune continuitatea aplicarii acelorasi reguli si norme privind evaluarea, inregistrarea in contabilitate si prezentarea elementelor de activ si de pasiv si a rezultatelor, asigurand comparabilitatea in timp a informatiilor contabile.

3. Principiul prudentei - aceasta presupune:

a) se vor lua in considerare numai profiturile recunoscute pana la data incheierii exercitiului finaciar;

b) se va tine seama de toate obligatiiile previzibile si pierderile potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior, chiar daca asemenea obligatii sau pierderi apar intre data incheierii si data intocmirii bilantului;

c) se va tine seama de toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor, indiferent daca rezultatul exercitiului este profit sau pirdere.

4. Principiul independentei exercitiului - aceasta presupune ca se va lua in considerare toate veniturile si cheltuielile corespunzaroare exercitiului finanicar pentru care se face raportarea, fara a se tine seama de data incasarii sumelor sau a efectuarii partilor.

5. Principiul evaluarii separate a elementelor de activ si pasiv - aceasta presupune ca, in vederea stabilirii valorii corespunzatoare unei pozitii din bilant, se va determina separat valoarea aferenta fiecarui element individual de activ si de pasiv.

I.II. Registrele de contabilitate

Registrele de contabilitate obligatorii sunt: Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare. Intocmirea, editarea si pastrarea registrelor de contabilitate se efectueaza conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice.

Registrele de contabilitate se utilizeaza in stricta concordanta cu destinatia acestora si se prezinta in mod ordonat si astfel completate incat sa permita, in orice moment, identificarea si controlul operatiunilor contabile efectuate.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar, sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice.

Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu normele contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice.

Registrul-jurnal, Registrul-inventar si Cartea mare, precum si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitatea financiara se pastreaza in arhiva persoanelor prevazute timp de 10 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza timp de 50 de ani.

In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a unor documente contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora in termen de maximum 30 de zile de la constatare, potrivit reglementarilor emise in acest scop.

I.III. Situatii financiare anuale

Exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic.

Durata exercitiului financiar este de 12 luni.

Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic (de la 01.01.2007):

a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societate;

b) pentru filialele consolidate ale societatii-mama, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, entitatilor autorizate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare si societatilor de asigurare, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.

Exercitiul financiar al unitatilor nou-infiintate incepe la data infiintarii, potrivit legii.

Exercitiul financiar al unei persoane juridice care se lichideaza incepe la data incheierii exercitiului financiar anterior si se incheie in ziua precedenta datei cand incepe lichidarea. Perioada de lichidare este considerata un exercitiu financiar, indiferent de durata sa.Situatiile financiare anuale consolidate ale unei societati-mama se intocmesc pentru acelasi exercitiu financiar aplicabil situatiilor financiare anuale ale societatii-mama. Daca exercitiul financiar al filialelor difera de exercitiul financiar aplicabil societatii-mama, situatiile financiare anuale consolidate pot fi intocmite la o alta data pentru a tine cont de exercitiul financiar al majoritatii sau al celor mai importante dintre societatile consolidate (de la 01.01.2007).

Exercitiul financiar pentru institutiile publice este anul bugetar.

Persoanele juridice au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora, in conditiile legii.

Ministerul Finantelor Publice poate stabili intocmirea si depunerea situatiilor financiare si la alte perioade decat anual, in cadrul exercitiului financiar.

Pentru persoanele juridice care aplica reglementari contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara situatiile financiare anuale se compun din bilant, cont de profit si pierdere, situatia modificarilor capitalului propriu, situatia fluxurilor de trezorerie, politici contabile si note explicative.

Persoanele juridice care nu indeplinesc criteriile stabilite pentru aplicarea reglementarilor prevazute la alin. (3) aplica reglementari contabile conforme cu directivele europene si intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant, cont de profit si pierdere, politici contabile si note explicative.

Pentru persoanele juridice fara scop patrimonial situatiile financiare anuale se compun din bilant, contul rezultatului exercitiului, politici contabile si note explicative.

Situatiile financiare anuale constituie un tot unitar si sunt insotite de raportul administratorilor. Pentru sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate, Ministerul Fianntelor Publice stabileste continutul situatiilor financiare anuale care trebuie publicate de aceste sucursale. Institutia respectiva stabileste si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective in situatia in care acestea nu sunt obligate sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.

Institutiile publice intocmesc situatii financiare trimestriale si anuale, conform normelor elaborate de Ministerul Finantelor Publice. Raportul anual cuprinde situatiile financiare anuale, raportul administratorilor, raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz, si propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile.

Situatiile financiare anuale vor fi insotite de o declaratie scrisa a persoanelor juridice prin care isi asuma raspunderea pentru intocmirea situatiilor financiare anuale si confirma ca:

a) politicile contabile utilizate la intocmirea situatiilor financiare anuale sunt in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile;

b) situatiile financiare anuale ofera o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea desfasurata;

c) persoana juridica isi desfasoara activitatea in conditii de continuitate.

O societate-mama trebuie sa intocmeasca atat raport anual pentru propria activitate, cat si raport anual consolidat.

Obiectivul situatiilor financiare anuale consolidate este de a oferi o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a celorlalte informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Situatiile financiare anuale consolidate constituie un tot unitar. Acestea cuprind bilantul consolidat, contul de profit si pierdere consolidat, precum si celelalte componente, respectiv informatii referitoare la activitatea grupului, potrivit reglementarilor contabile aplicabile, politici contabile si note explicative la situatiile financiare anuale consolidate, si vor fi facute publice impreuna cu situatiile financiare anuale individuale ale societatii-mama.

Situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii.

Sunt supuse, de asemenea, auditului financiar situatiile financiare intocmite cu ocazia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii persoanelor juridice.

Persoanele juridice au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale pe perioada premergatoare aplicarii reglementarilor armonizate, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor Publice .

Criteriile in functie de care situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice sunt supuse auditului financiar se stabilesc prin ordin al ministrului finantelor publice. Verificarea de catre cenzori a situatiilor financiare anuale se efectueaza potrivit legii.

Persoanele juridice care organizeaza contabilitatea in partida dubla trebuie sa publice situatiile financiare anuale. Fac obiectul publicarii situatiile financiare anuale, raportul administratorilor si raportul de audit sau raportul comisiei de cenzori, dupa caz. Aceste prevederi se aplica si sucursalelor inregistrate in Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, precum si societatilor-mama care intocmesc situatii financiare consolidate.

Actionarii si angajatii unei societati au dreptul sa se informeze in legatura cu situatiile financiare anuale la sediul social al societatii sau al societatii-mama, fara nici o discriminare.

Situatiile financiare anuale se pastreaza timp de 50 de ani.

In caz de incetare a activitatii persoanelor juridice, situatiile financiare anuale, precum si registrele si celelalte documente se predau la arhivele statului, in conformitate cu prevederile legale in materie.

Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, un exemplar al situatiilor financiare anuale se depune la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, sau, dupa caz, la Directia generala de administrare a marilor contribuabili, astfel:

a) persoanele prevazute la art. 26 alin. (3) din Legea contabilitatii 81/1991, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

b) persoanele prevazute la art. 26 alin. (4) si (6) din Legea contabilitatii 81/1991, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar;

c) persoanele care, de la constituire, nu au desfasurat activitate vor depune o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar. Prevederile prezentului alineat se aplica pana la data de 31 decembrie 2006, inclusiv pentru situatiile financiare aferente exercitiului financiar al anului 2006.

Institutiile publice si celelalte persoane juridice, ai caror conducatori au calitatea de ordonator de credite, depun un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, alte autoritati publice, institutiile publice autonome si unitatile administrativ-teritoriale, ai caror conducatori au calitatea de ordonator principal de credite, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar din situatiile financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.

I.IV. Forma si continutul situatiilor finanicare anuale simplificate

In continuare vom detalia foarte succint urmatoarele situatii finanicare:

Bilantul

Contul de profit si pierdere

Politicile contabile si notele explicative

Optional se poate intocmi situatia fluxurilor de trezorerie

Bilantul este documentul contabil de sinteza prin care se prezinta elementele de activ, datorii si capital propriu ale persoani juridice, grupate dupa natura si lichiditate, respectiv natura si exigibilitate, la incheierea exercitiului finanicar, precum si in celelalte situatii prevazute de lege.

Pentru IMM-uri, bilanturile contabile se intocmesc semestrial, primul la 30 iunie, iar cel de-al doilea la 30 decembrie. Depunerea acestora la administratiile financiare teritoriale se realizeaza in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de 25 a acestei luni.

Referitor la gestiunea fiscala a intreprinderilor facem urmatoarele precizari suplimentare.

Persona juridica va depune in fiecare luna la institutiile publice urmatoarele obligatii:

- pentru angajator: - CASS 7% (Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate) - contributie pentru asigurari sociale de sanatate

- somaj 2,5% ( Bugetul Asigurarilor de Somaj) - contributie individuala de asigurari pentru somaj

- CAS 19,75% ( Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat) - contributie individuala de asigurari sociale- Contributie de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale in functie de obiectul de activitate (CAEN)

- Contributii pentru concedii si indemnizatii de la PJ sau PF 0,75%

- ITM 0,75% (Camera de Munca) - comision pentru cartea de munca

- fondul de mediu de 2 ori pe an in functie de consumul mijlocului de transport (benzina, motorina, etc)

Pentru angajat: - somaj 1% ( Bugetul Asigurarilor de Somaj) - contributie individuala pentru asigurari pentru somaj

- la CASS 6,5% (Bugetul Asigurarilor Sociale de Sanatate) - contrib. pentru asigurari sociale de sanatate

- CAS 9,5% ( Bugetul Asigurarilor Sociale de Stat)- contributie individuala de asigurari sociale

I.V. Contul de profit si pierdere

Pentru IMM-urile, contul de profit si pierdere se intocmeste semestrial, primul la 30 iunie, iar cel de-al doilea la 30 decembrie. Depunerea acestora la administratiile financiare teritoriale se realizeaza in luna urmatoare intocmirii acestora, pana la data de 25 a acestei luni.

Asadar, contul de profit si pierdere cuprinde: cifra de afceri neta, veniturile si cheltuielile exercitiului, grupate dupa natura lor, precum si rezultatul exercitiului (profit sau pierdere).

Cifra de afaceri neta cuprinde sumele provenind din vanzarea de bunuri si prestarea de servicii ce intra in categoria activitatilor curente ale persoanei juridice, dupa scaderea reducerilor comerciale (rabaturile, remizele si alte reduceri acordate clientilor), a taxei pe valoarea adaugat si a altor impozite si taxe aferente.

In categoria veniturilor se includ atat sumele sau valorile incasate sau de incasat in nume propriu din activitati curente, cat si castigurile din orice alte surse (cresteri ale beneficiilor economice care pot aparea sau nu ca rezultat din activitatea curenta, dar nu difera ca natura de veniturile din aceasta activitate). Veniturile din activitati curente se pot regasi sub diferite denumiri, cum ar fi: vanzari, comisioane, dobanzi, dividende.

Activitatile curente sunt orice activitati desfasurate de o persoana juridica, ca parte integranta a obiectului sau de activitate, precum si activitatile conexe acestora. Elementele extraordinare sunt veniturile sau cheltuielile rezultate din evenimente sau tranzactii ce sunt clar diferite de activitatile curente si care, prin urmare, nu se asteapta sa se repete intr-un mod frecvent sau regulat, de exemplu exproprieri sau dezastre naturale.

Contabilitatea veniturilor se tine pe categorii de venituri, dupa natura lor, astfel:

venituri din exploatare;

venituri financiare;

venituri extraordinare (de exemplu, daunele pretinse de detinatorii de politie in urma producerii unor calamitati).

Veniturile din vanzari de bunuri se inregistreaza in contabilitate in momentul predarii bunurilor catre cumparatori, al livrarii lor pe baza facturii sau in alte conditii prevazute in contract, care atesta transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor respective, catre clienti.

Veniturile din prestarea de servicii se inregistreaza in contabilitate pe masura efectuarii acestora.

Veniturile din dobanzi, redevente si dividende se recunosc astfel:

dobanzile se recunosc periodic, in mod proportional, pe masura generarii venitului respectiv, pe baza contabilitatii de angajamente;

redeventele se recunosc pe baza contabilitatii de angajamente, conform contractului;

dividendele se recunosc atunci cand este stabilit dreptul actionarului de ale incasa;

Veniturile din reluarea provizioanelor se evidentiaza distinct in functie de natura acestora. Diminuarea sau anularea provizioanelor constituite se efectueaza prin inregistrarea la venituri in cazul in care nu se mai justifica mentinerea provizioanelor constituite, respectiv are loc realizarea riscului sau cheltuiala devine exigibila.

Contabilitatea cheltuielilor se tine pe feluri de cheltuieli, dupa natura lor, astfel:

cheltuieli de exploatare;

cheltuieli financiare;

cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare)

I.VI. Politicile contabile si note explicative la situatiile financiare anuale simplificate

Politicile contabile reprezinta ansamblul de principii, baze, conventii, reguli si practici specifice adoptate de o persoana juridica la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale simplificate.

Structura bilantului si acontului de profit si pierdere nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul. Nu se vor mentine in bilant si in contul de profit si pierdere acele elemente pentru care nu exista valori atat in exercitiul finaciar curent, cat si in cel precedent. Este obligatorie respectarea numarului de rand inscris in formatul prezentat.Politicile contabile trebuie eleborate astfel incat sa se asigure furnizarea prin situatiile financiare anuale simplificate, a unor informatii care trebuie sa fie:

a) relevante pentru nevoile utilizatorilor in luarea deciziilor;

b) credibile in sensul ca:

reprezinta fidel rezultatele si pozitia financiara a persoanei juridice;

sunt neutre;

sunt prudente;

sunt complete sub toate aspectele semnificative.

Notele explicative

Notele explicative se prezinta sistematic, in general anual sau semestrial acolo unde nevoia de informatii o cere. Pentru fiecare element semnificativ din bilant si contul de profit si pierdere trebuie sa existe informatii aferente in notele explicative.

In notele explicative, fiecare element obligatoriu prezentat in situatiile financiare anuale simplificate de mai sus poate fi prezentat mai detaliat decat se cere in formatul adoptat, daca aceasta detaliere conduce la prezentarea unei informatii elocvente pentru utilizatorii de informatii.

In notele explicative, fiecare element din conntul de profit si pierdere poate fi dezvoltat cu orice element de venit sau cheltuiala, care nu este prevazut in formatul cerut.

Urmatoarele informatii trebuie prezentate cu claritate si repetate ori de cate ori este necesar, pentru buna lor intelegere:

a) numele persoanei juridice care face raportarea;

b) faptul ca situatiile finaciare anuale simplificate sunt proprii acesteia;

c) data la care s-au incheiat sau perioad ala care se refera situatiile financiare anuale simplificate;

moneda in care sunt intocmite situatiile financiare anuale simplificate;

e) exprimarea cifrelor incluse in raportare (mii lei).

I.VII. Cash flow

In prezent, patronii si managerii unor mici intreprinderi trebuie sa invete macar bazele managementului financiar. Daca astepti ca altcineva din organizatie sa se ocupe de partea financiara, n-o sa ai parte decat de probleme. Aptitudinile de baza ale unui manager financiar incep in punctele critice: gestionarea banilor si contabilitatea, care trebuie sa fie supusa unor controale financiare pentru a asigura bunul mers al organizatiei.

Managerii noilor intreprinderi mici si mijlocii trebuie sa invete sa genereze rapoarte financiare, sa le analizeze si sa inteleaga stadiul in care se afla afacerea din punct de vedere financiar. Analiza financiara arata situatia reala a afacerii - vazut in acest fel, managementul financiar este cea mai importanta parte a managementului. Acest modul te va ajuta sa intelegi practicile de baza ale managementului financiar si sa iti construesti un sistem de practici absolut necesare pentru sanatatea afacerii tale.

I.VII.1. Gestionarea cash-flow-ului (previzionari de numerar)

Ce sunt banii lichizi?

Banii gheata sunt banii pe care ii ai in banca sau in firma. Ai mereu nevoie de bani lichizi: pentru a plati salariile, chiria, taxele. Un profit mare nu inseamna ca ai mai multi bani lichizi. O lectie pe care toti antreprenorii trebuie sa o invete este diferenta dintre bani lichizi si profit. Profitul reprezinta acei bani pe care te astepti sa ii ai daca toti clientii platesc la timp si daca ti-ai impartit corect costurile pentru perioada respectiva. Banii lichizi sunt acei bani pe care trebuie sa-i ai mereu pentru a tine afacerea pe picioare, timp in care te ocupi de aducerea profitului. Pe termen lung, profitul unei firme poate fi foarte mic daca banii lichizi nu au un nivel pozitiv. Nu poti cheltui profit, cheltuiesti bani!

Ce este cash-flow-ul (previziunea de numerar)?

Cash-flow-ul se refera pur si simplu la intrarile si iesirile de bani in cadrul firmei tale pe o perioada determinata de timp. Gestionarea acestor intrari si iesiri de bani lichizi reprezinta una din principalele sarcini ale unui intreprinzator. Iesirile de bani sunt masurate prin chitantele pe care le scrii atunci sand platesti salariile, chiria si creditorii. Intrarile sunt acei bani pe care ii primesti de la clienti, debitori si investitori.

Cash-flow-ul pozitiv

Daca banii care intra in firma sunt mai multi decat cei care ies, firma are un cash-flow pozitiv. Cash-flow-ul pozitiv este un lucru foarte bun pentru firma si singura grija e de a gestiona banii in plus! Precum sanatatea, te ingrijoreaza cash-flow-ul pozitiv doar atunci cand nu-l ai.

Cash-flow-ul negativ

Atunci cand banii care ies din firma sunt mai multi decat cei care intra se cheama ca ai un cash-flow negativ. Cash-flow-ul negativ poate fi cauzat - de exemplu - de necolectarea la timp a banilor de la clienti. Trebuie gasite solutii rapide pentru a evita intrarea firmei in incapacitate de plata.

Componentele cash-flow-ului

Cash-flow-ul are, in mod normal, trei componente:

1) Cash-flow-ul operational

Cash-flow-ul operational este cel generat de operatiuni interne. Sunt banii proveniti din vanzarea produsului sau serviciului firmei tale. Acesta este cea mai importanta sursa de venit si pentru ca este generata intern, inseamna ca ai si control asupra ei.

2) Cash-flow-ul de investitii

Acestia sunt banii generati intern, dar din activitati non-operationale. Cash-flow-ul de investitii include baniii investiti in echipament, in mijloacele fixe. Aceste investitii reprezinta profitul tau pe temen lung.

3) Cash-flow-ul financiar

Acestia sunt banii proveniti din surse externe: debitori, investitori, actionari. Acorzi un imprumut, platesti un imprumut, platesti dividente si toate aceste activitati trebuie trecute in cash-flow-ul financiar.

Gestionarea eficienta a cash-flow-ului

Pentru a evita sa scoti bani din buzunar cind apare o factura neasteptata, trebuie sa gestionezi eficient cash-flow-ul. Acest lucru presupune:

- Sa stii cind, de unde si cum apar nevoile de bani lichizi

- Sa stii care sunt cele mai bune surse de obtinere a banilor in cazul unor nevoi aditionale de bani lichizi

- Sa fii pregatit sa intimpini aceste nevoi si sa pastrezi relatii bune cu banca si ceilalti creditori.

Primul lucru pe care trebuie sa-l faci pentru a evita o criza financiara este o previzionare de numerar. Un antreprenor inteligent stie ca previziunile de numerar se fac atat pe termen scurt (saptamanal, lunar) pentru a gestiona eficient banii zi de zi, cat si pe termen lung (anual, pe 3-5 ani) pentru a putea elabora strategia firmei.

Document Info


Accesari: 9211
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )