Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR

Contabilitate
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR2.1. Definire si clasificare

Cheltuielile unitatii patrimoniale reprezinta sumele platite sau de plata pentru consumul de materii prime si materiale, pentru lucrarile executate si serviciile prestate de terti, plata personalului si a altor obligatii legale sau contractuale, amortizarea imobilizarilor, valoarea contabila a activelor cedate, distruse sau disparute, precum si provizioanele constituite pentru acoperirea deprecierilor reversibile care afecteaza activele intreprinderii. Cheltuielile constituie diminuari ale beneficiilor economice, inregistrate pe parcursul exercitiului contabil sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altel 444d32e e decat cele rezultate din distribuirea acestora catre actionari.

Cheltuielile sunt recunoscute in contul de rezultate (contul de profit si pierdere) atunci cand a avut loc o scadere a beneficiilor economice viitoare, aferente diminuarii unui activ sau cresterii unei datorii, modificare ce poate fi evaluata in mod credibil.

Organizarea contabilitatii cheltuielilor are la baza conceptia dualista specifica tarilor cu economie de piata dezvoltata si anume:

a)    contabilitatea financiara, care inglobeaza in obiectul sau evaluarea si inregistrarea cheltuielilor grupate in functie de natura activitatilor (exploatare, financiare, extraordinare) si de natura resurselor utilizate (cheltuieli cu materii prime, materiale, de personal, servicii primite, amortizari etc.)

b)    contabilitatea de gestiune, care cuprinde in obiectul sau contabilizarea cheltuielilor grupate in functie de destinatia si functia lor pe feluri de produse, lucrari si servicii.

La organizarea contabilitatii financiare a cheltuielilor se tine seama de unele din principiile de organizare a contabilitatii si anume:

Potrivit principiului independentei exercitiului se vor lua in considerare toate cheltuielile corespunzatoare exercitiului financiar cu scopul de a se face raportarea fara a tine seama de data efectuarii platilor.

Principiul prudentei impune inregistrarea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele indiferent de existenta unor rezultate financiare favorabile.

Principiul necompensarii interzice efectuarea de compensari intre valoarea elementelor ce reprezinta pasive, respectiv veniturile si cheltuielile, cu exceptia compensarilor intre active si pasive, permise de reglementarile legale.

La organizarea contabilitatii financiare a cheltuielilor, agentii economici trebuie sa tina seama de prevederile actelor normative in vigoare in Romania.

Cheltuielile unitatii reprezinta valorile platite sau de platit pentru:

consumuri de stocuri, lucrari executate si servicii prestate de care beneficiaza unitatea;

cheltuieli cu personalul;

executarea unor obligatii legale sau contractuale etc.

Dupa natura lor, cheltuielile se clasifica astfel:

A. cheltuieli de exploatare, care la randul lor cuprind

- cheltuieli prime si materiale consumabile; costul de achizitie al materialelor de natura obiectelor de inventar consumate; costul de achizitie al materialelor nestocate, trecute direct asupra cheltuielilor; contravaloarea energiei si apei consumate; valoarea animalelor si pasarilor; costul marfurilor vandute si al ambalajelor;

- cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti, redevente, locatii de gestiune si chirii; prime de asigurare; studii si cercetari; cheltuieli cu alte servicii executate de terti (colaboratori); comisioane si onorarii; cheltuieli de protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, deplasari si transferari; cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii, servicii bancare si altele;- cheltuieli cu personalul (salariile, asigurarile si protectia sociala si alte cheltuieli cu personalul, suportate de persoana juridica);

- alte cheltuieli de exploatare (pierderi din creante si debitori diversi; despagubiri, amenzi, penalitati; donatii si alte cheltuieli similare; cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital etc.)

B. cheltuieli financiare care cuprind: pierderi din creante legate de participatii; cheltuielile privind investitiile financiare cedate; diferentele nefavorabile de curs valutar; dobanzile privind exercitiul financiar in curs; sconturile acordate clientilor; pierderi din creante de natura financiara si altele;

C. cheltuieli extraordinare

Cheltuielile extraordinare sunt generate de calamitati si alte evenimente similare.

Cheltuielile cu amortizarile si provizioanele, precum si cheltuielile cu impozitul pe profit si alte impozite, calculate potrivit legii, se evidentiaza distinct, in functie de natura lor.

2.2. Contabilitatea cheltuielilor de exploatare

Activitatea de exploatare cuprinde toate operatiile economice si comerciale privind aprovizionarea, productia si desfacerea bunurilor, lucrarilor si serviciilor. De asemenea sunt incluse si operatiile privind investitiile, prin care se realizeaza productia si constructia proprie de mijloace fixe. Structural contabilitatea operatiilor privind constatarea cheltuielilor se diferentiaza in functie de natura resurselor utilizate.

a) Cheltuielile privind stocurile cuprind cheltuielile privind consumul de materii prime, materiale consumabile (materiale auxiliare, combustibili, materiale pentru ambalat, piese de schimb etc.), consumul de materiale de natura obiectelor de inventar, de materiale nestocabile, energie si apa, animale si pasari, precum si costul marfurilor vandute si cheltuielile cu ambalajele.

Costul marfurilor vandute cuprinde pretul lor de cumparare, cheltuieli accesorii (cheltuieli de transport, taxe vamale, prime de asigurare), precum si alte taxe nedeductibile. Exemplu: (anexa nr. 2)

b) Cheltuielile cu lucrarile si serviciile executate de terti includ: cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, redeventele, locatiile de gestiune si chiriile, primele de asigurare datorate, cheltuielile cu studiile si cercetarile precum si alte servicii executate de terti (cheltuielile cu colaboratorii, comisioane si onorarii, cheltuielile de protocol, reclama si publicitate, transportul de bunuri si personal, deplasari, detasari si transferari, cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii, cheltuielile cu serviciile bancare si asimilate, alte servicii prestate de terti). Exemplu: (anexa nr. 3)

Cheltuielile ocazionate de lucrarile si serviciile executate de terti sunt grupate in doua categorii:

cheltuieli privind lucrarile si serviciile ocazionate direct de

desfasurarea activitatii, in ansamblu, a intreprinderii cum sunt: lucrarile de intretinere si reparatiile; redeventele; locatiile de gestiune si chiriile; primele de asigurare; studiile si cercetarile. Toate aceste cheltuieli se inregistreaza in conturile din grupa 61 “Cheltuieli cu lucrarile si serviciile executate de terti”.

cheltuieli privind lucrarile si serviciile legate direct de activitatile de ansamblu, desfasurate de intreprindere cum sunt: colaborarile cu tertii; comisioanele si onorariile; protocol, reclama si publicitate; transportul de bunuri si personal; deplasari, detasari si transferari; posta si telecomunicatii; alte servicii executate de terti. Aceste cheltuieli sunt inregistrate la conturile reunite in grupa 62 “Cheltuieli cu alte servicii executate de terti”.

c) Cheltuielile cu personalul se refera la cheltuielile cu salariile aferente angajatilor intreprinderii precum si la alte cheltuieli (contributiile angajatorului) suportate de intreprindere. Exemplu: (anexa nr. 4)

d) Cheltuielile cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate se refera la cheltuielile cu impozite, taxe si alte varsaminte suportate de intreprindere (impozitul pe cladiri, taxa pentru folosirea terenurilor, taxa asupra mijloacelor de transport etc.). Exemplu: (anexa nr.5)e) Cheltuielile cu amortizarile, provizioanele si ajustarea la inflatie se refera la cheltuielile de exploatare privind amortizari si provizioane reprezentand amortizarea imobilizarilor, valoarea provizioanelor privind riscurile si cheltuielile, provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor si a activelor circulante. Exemplu: (anexa nr. 6)

f) Alte cheltuieli de exploatare cuprind pierderile din creante si debitorii diversi; despagubiri, amenzi si penalitati; donatii si subventii acordate; cheltuielile privind activele cedate si alte operatii de capital; alte cheltuieli de exploatare. Exemplu: (anexa nr. 7)

Prin grupa 65 “Alte cheltuieli de exploatare” se inregistreaza cheltuielile ocazionate de pierderile din creante suportate de intreprindere, pierderile din lichidarea dobanzilor si creantelor, valoarea debitelor prescrise sau a debitorilor insolvabili, scosi din evidenta, valoarea despagubirilor, amenzilor si penalitatilor datorate sau platite, valoarea donatiilor si subventiilor si sponsorizarile acordate.

Contabilitatea cheltuielilor financiare

Cuprinde toate cheltuielile privind pierderile din creante legate de participatii, pierderile din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar din operatiile curente si disponibilitatile in devize la inchiderea exercitiului financiar; dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul in curs; sconturile acordate clientilor; alte cheltuieli financiare. Toate operatiile privind cheltuielile financiare sunt inregistrate prin conturile din grupa 66 “Cheltuieli financiare”.

a)    Pierderi din creante legate de participatii. Exemplu: (anexa nr.8)

b) Cheltuieli privind investitiile financiare cedate (cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate, pierderi privind investitiile financiare pe termen scurt cedate) ca diferente nefavorabile intre pretul de vanzare si pretul de inregistrare al acestora. Exemplu: (anexa nr. 9)

c) Cheltuielile din diferente de curs valutar sunt cheltuieli din diferentele nefavorabile de curs valutar aferente disponibilitatilor la banci in valuta, disponibilitatilor din casierie in valuta, creantelor si datoriilor in valuta la momentul incasarii. Exemplu:(anexa nr. 10).

Cheltuielile privind diferentele de curs valutar cuprind diferentele nefavorabile de curs valutar rezultate in urma lichidarii creantelor si datoriilor in devize ale intreprinderii. Cumpararea sau vanzarea unui bun in moneda straina este inregistrata la un anumit curs de schimb care poate fi cursul din ziua negocierii, cursul din ziua acceptarii comenzii, cursul de la data transferului dreptului de proprietate, cursul de la data facturarii sau cursul din ziua contabilizarii facturii. Diferenta dintre cursul retinut pentru contabilizare si cursul din ziua platii/incasarii reprezinta un castig sau pierdere inscrisa in veniturile sau cheltuielile financiare.

d) Alte cheltuieli financiare se refera la: dobanzile datorate de intreprindere aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate, datoriilor legate de participatii si altor imprumuturi, sconturile acordate clientilor si debitorilor, alte cheltuieli financiare. Exemplu: (anexa nr. 11). Cuprind toate naturile de cheltuieli financiare altele decat cele inregistrate in celelalte conturi din aceasta grupa. Exemplu, minus-valorile create ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea de piata a titlurilor de plasament imediat negociabile (de exemplu bonuri de tezaur), evaluate la valoarea de piata.

e) Cheltuielile financiare privind amortizarile si provizioanele includ provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare, a activelor circulante, precum si sumele reprezentand amortizarea primelor de rambursare a imprumuturilor din emisiunea de obligatiuni. Exemplu: (anexa nr. 12)

Contabilitatea cheltuielilor extraordinare

Cheltuielile extraordinare sunt acelea care apar ca urmare a evenimentelor extraordinare, cum sunt: calamitatile naturale si exproprierile unor active.

Se poate pune in discutie daca o intreprindere care se afla intr-o zona supusa frecvent calamitatilor naturale (de exemplu, langa albia unui rau cu risc de inundatii in fiecare primavara) poate considera valoarea pierderilor de stocuri si la productia in curs de executie in categoria cheltuielilor extraordinare. Reamintim ca in activitatea extraordinara sunt cuprinse acele evenimente sau tranzactii distincte de activitatile curente ale intreprinderii care apar neregulat si cu frecventa redusa. Exemplu: (anexa nr. 13)

2.5. Contabilitatea cheltuielilor cu amortizarile si provizioanele

Sunt cheltuieli de exploatare, financiare sau extraordinare, ocazionate de deprecierea activelor amortizabile si neamortizabile, precum si cele determinate de constituirea provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli. Delimitarea si inregistrarea distincta a acestei categorii de cheltuieli de exploatare, financiare si exceptionale se intemeiaza pe calitatea lor de componenta a capacitatii de autofinantare. Sunt cheltuieli care nu genereaza plati pentru activitatea de trezorerie. Ca o componenta a “cash - flow”- ului ele reprezinta o sursa de autofinantare de investitii. De aceea se mai numesc si cheltuieli calculate. Exemplu (Anexa nr.6 si 12)Document Info


Accesari: 15886
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )