Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Documente intrare

Contabilitate


Documente intrare

Factura fiscal\
Fig. 1

 


Grup de butoane prin care pute]i defini starea documentului (are aceea[i structur\ indiferent de tipul documentului de intrare):

Operat documentul este `nregistrat d.p.d.v.contabil [i al gestiunii stocurilor (este rezolvat\ recep]ia articolelor pe care le con]ine) sau nu `n caz contrar

Blocat documentul nu mai poate fi modifi 10110q1621k cat ulterior bloc\rii `n caz contrar poate fi modificat oric^nd;

Anulat documentul este ignorat d.p.d.v.contabil, numerele documentelor de NIR utilizate la recep]ie sunt blocate deasemenea [i nu vor putea fi reutilizate.

Aten]ie! Starea de anulat a unui document nu mai poate fi modifi 10110q1621k cat\ ulterior.

Configurare accelerator (wizard) WinMentor (vezi cap. ).

Lanseaz\ `n execu]ie wizard-ul prin selec]ia tastei <F4> sau prin selec]ia butonului cu ajutorul mouse-ului.

Furnizor

selecta]i butonul pentru a putea alege furnizorul facturii <Alt + F>, se va afi[a fereastra din figura 2.

la deschiderea ferestrei ce con]ine lista partenerilor firmei pute]i:

c\uta un furnizor tast^nd denumirea lui (la c\utare se ]ine cont de tipul caracterelor introduse) sau utiliz^nd tastele < >, < >;

alege unul din partenerii existen]i tast^nd <Enter>, dup\ ce v-a]i pozi]ionat pe el (sau cu click de mouse);

afla detalii despre partenerul selectat [i eventual modifica datele introduse (dac\ tasta]i <Alt + D> sau selecta]i butonul "Detalii" cu mouse-ul);


ad\uga un nou partener - tasta]i <Alt + A> sau selecta]i butonul "Adaug";

dup\ selec]ia partenerului se completeaz\ automat pe machet\: codul fiscal, localitatea [i jude]ul de re[edin]\, dac\ au fost introduse `n nomenclator;

Articol:

selectarea butonului se face prin click de mouse asupra butonului sau prin pozi]ionarea pe buton cu tasta <Tab> [i apoi tastare <Enter>;

la deschiderea ferestrei ce con]ine lista articolelor din nomenclatorul firmei pute]i:

selecta un articol tastānd denumirea lui sau codul extern sau utilizānd tastele < >, < >;

Fig. 3

 


Observa]ii:

Selec]ia unui articol dup\ denumire sau dup\ cod extern se configureaz\ prin intermediul constantelor pentru c\utare din cadrul CONSTANTE-lor UTILIZATOR (vezi Cap.1).

afla detalii despre articolul selectat [i eventual modifica datele introduse (modific\rile au efect asupra tuturor tranzac]iilor `n care a fost implicat articolul respectiv);

ad\uga un nou articol;

dup\ selectarea articolului programul afi[eaz\ automat unitatea de m\sur\ din nomenclatorul de articole, urmānd s\ introduce]i cantitatea facturat\ [i pre]ul f\r\ TVA. Programul calculeaz\ valoarea articolului (nu poate fi modificat\ de utilizator) [i valoarea TVA-ului (poate fi modificat\);

pentru introducerea unui nou articol genera]i un nou rānd pe document tastānd < >.

Unitate de m\sur\ secundar\ - utilizarea butonului este necesar\ atunci c^nd unitatea de m\sur\ utilizat\ `n gestiunea stocurilor (considerat\ unitate de m\sur\ principal\ [i indicat\ pentru articolul respectiv `n nomenclatorul de articole), difer\ de unitatea de m\sur\ facturat\.

Selectarea butonului se poate face prin:

pozi]ionarea pe buton cu tasta <Tab> [i apoi tastare <Enter>,

click de mouse asupra butonului,

utilizarea tastelor de navigare ( ) `n cazul `n care sunte]i pozi]ionat pe unul din r^ndurile documentului.

Dup\ selectarea butonului se poate:

selecta o unitate de m\sur\ secundar\,

ad\uga una nou\ (vezi Nomenclatoare / Unitati de masura secundare),

vizualiza detaliile referitoare la unitatea de m\sur\ selectat\ (nu este recomandat\ modificarea datelor introduse dec^t dac\ se [tie cu siguran]\ c\ respectiva unitate de m\sur\ secundar\ nu a fost folosit\ `n nici o tranzac]ie anterioar\).

Discount / Majorare - afi[eaz\ la selectare trei posibilit\]i de `nregistrare a discount-urilor sau major\rilor: discount/majorare (distribuit) pe grupul de articole precedente, discount/majorare (distribuit) pe toate articolele precedente [i discount/majorare `nregistrat\ direct pe cont.

Fig.5

~nregistrarea m\rimii discountului/major\rii se poate face procentual, `n coloana "Cant" sau nominal `n coloana "Valoare".

Discountul se introduce ca valoare negativ\ iar majorarea ca valoare pozitiv\.

Primul tip de discount/majorare aplic\ m\rimea procentului grupului de articole cuprins `ntre discountul/majorarea anterioar\ (dac\ nu exist\ linie de discount/majorare se ia `n considerare `nceputul facturii) [i linia curent\ de discount/majorare modific^nd m\rimea pre]urilor de achizi]ie.

Al doilea tip de discount/majorare afecteaz\ pre]urile tuturor articolelor precedente indiferent de discount-urile/major\rile introduse anterior.

Pre]urile de achizi]ie ini]iale pot fi vizualizate execut^nd dublu click `n c^mpul pre]ului unitar vezi fig.6.

fig.

~nregistrarea direct pe cont a discount-ului/major\rii este posibil\ select^nd al treilea tip de discount/majorare dup\ care urmeaz\ solicitarea select\rii contului contabil. Articolele c\rora li se aplic\ discount-ul/majorarea sunt cele precedente p^n\ la discount-ul/majorarea anterioar\.

Certif. calitate - butonul este vizibil numai `n situa]ia `n care cel pu]in pentru unul din articolele documentului este specificat `n nomenclatorul de articole c\ "Are certificat de calitate". Selectarea acestui buton deschide fereastra din fig. 6 `n care se va completa, pentru articolele respective, numarul certificatului de calitate.

fig.7

Se pl\te[te - valoarea c^mpului este implicit "da". Valoarea "nu" este folosit\ pentru facturile ce con]in articole care circul\ `n regim returnabil (cum ar fi unele ambalaje).

Data expir\rii - butonul este vizibil numai `n situa]ia `n care cel pu]in pentru unul din articolele documentului este specificat `n nomenclatorul de articole c\ "Are data de expirare". La selectarea butonului se afi[eaz\ fereastra din fig.8 `n care sunt afi[ate articolele pentru care trebuie s\ se completeze data de expirare.

fig.

d/m - reprezint\ discount/majorare `n procente calculat la nivel de articol. Utilizarea acestui discount/majorare modific\ pre]ul de achizi]ie afi[at `n campul PU. Vizualizarea pre]ului ini]ial se face cu dublu click `n celula pre]ului unitar. Calculul discount-ului de la pct.7 include acest discount/majorare.

Butonul "-" are ca efect [tergerea liniei curente (selectate) din document.

Butonul "+" ofer\ o metod\ rapid\ de introducere a `nregistr\rilor `n grila de articole. Spre deosebire de modul de lucru prezentat la punctul 5 selectarea articolelor se continu\ pān\ la selectarea tastei "Esc".

Observa]ii:

~n Constante utilizator - Constante operare (fig. 9) exist\ 5 constante care permit introducerea `n cascad\, dup\ alegerea articolului, [i a altor date ca de exemplu: discount, data expir\rii, serii, pre] maximal sau cantitate. Doar constanta "Cere cantitate dupa aleg. art." este setat\ implicit pe "DA".

fig.9

Grup de butoane pentru salvarea documentului (butonul "Salvez") sau abandonarea tuturor modific\rilor facute de la ultima salvare a documentului (butonul "Renunt"). Dup\ selectarea acestuia din urm\ programul solicit\ o confirmare a acestui fapt.

fig.10

Butonul "DA" implic\ renun]area definitiv\ la modific\rile f\cute [i revenirea la ultima form\ salvat\ a documentului.

Butonul "NU" las\ documentul a[a cum a fost `n momentul select\rii butonului "Renun]" f\r\ a-l salva.

Dup\ selec]ia unuia din cele dou\ butoane, ambele `[i modific\ denumirea [i func]ia (ca `n fig.11).

Fig.11

~n aceast\ stare a machetei documentul afi[at de aceasta nu poate fi modificat ci doar vizualizat. ~ncercarea de a modifica ceva `n acest caz duce la afi[area mesajului din fig.12.

Fig.12

Astfel nici un cāmp al machetei nu poate fi modificat pāna nu este folosit butonul "Modific". Dup\ selectarea acestuia butoanele se transform\ `n "Salvez" [i "Renunt", ajungānd de unde am pornit.

Butonul "Iesire" `nchide macheta ajungānd `napoi `n lista de alegere.

Grup de butoane cu ajutorul c\rora se navigheaz\ `n lista documentelor de intrare.

Butonul "sageata sus" afi[eaz\ documentul de intrare precedent celui curent,

Butonul "sageata jos" afi[eaz\ documentul urm\tor din list\,

Butonul "plus" semnific\ ad\ugarea unui document de intrare nou `n list\.

Jurnal - genereaz\ [i afi[eaz\ `nregistr\rile contabile pentru documentul curent (vezi fig.13). Este activ doar dup\ salvarea documentului.

fig.13

Generarea `nregistr\rilor contabile se face pe baza set\rilor din:

configur\rile contabile definite pentru

articole

parteneri

[abloanele de `nregistr\ri contabile care realizeaz\ o `ncadrare a `nregistr\rilor pe jurnale [i note

constante generale


Document Info


Accesari: 4287
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )