Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


Contabilitatea decontarilor cu furnizorii

Contabilitate


Contabilitatea decontarilor cu furnizoriiDatoriile fata de furnizori au o structura variata, în functie de natura cumpararilor si a creditului, a termenului de exigibilitate, precum si în functie de alti factori.

1.1. Structura datoriilor din cumparari pe credit

>

Clasificare

 
Datoriile din cumparari pe credit pot fi clasificate tinând seama de anumite criterii, astfel:

Ř În functie de natura activelor cumparate pe credit, se disting:

datorii provenind din cumparari de bunuri si servicii;

datorii provenind din cumparari de imobilizari.

Ř În functie de natura creditelor obtinute la cumparare si de documentele
care stau la baza înregistrarii acestora
, distingem:

datorii din cumparari pe credit comercial;

datorii din cumparari pe credit cambial.

Fiecare din aceste credite - comercial sau cambial - pot fi acordate atât pentru cumparari de bunuri si servicii cât si pentru cumparari de imobilizari.

Ř În functie se scadenta datoriilor, se întâlnesc:

datorii din cumparari pe credit comercial, care au un termen de plata
stabilit pe baza de documente;

datorii din cumparari pe credit comercial, neexigibile, cumparari ce nu
sunt însotite de facturi ale furnizorului.

În cadrul relatiilor economice pe care clientul le are cu furnizorul se pot naste creante provenind din relatiile de cumparare, cum sunt:

avansuri acordate de client furnizorului;

ambalaje primite odata cu marfa, care circula pe principiul restituirii.

Datoriile din cumparari pe credit sunt reflectate cu ajutorul conturilor din grupa 40 "Furnizori si conturi asimilate", respectiv:

Ř contul 401 "Furnizori";

Ř contul 403 "Efecte de platit";

Ř contul 404 "Furnizori de imobilizari";

Ř contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari";

Ř contul 408 "Furnizori - facturi nesosite";

Ř contul 409 "Furnizori - debitori".

Conturile sintetice prezentate se detaliaza în conturi analitice deschise pe fiecare furnizor în parte, conturi a caror simbolizare este la latitudinea fiecarui agent economic.

1.2. Contabilitatea datoriilor din cumparari pe credit comercial

Datoriile rezultate din cumparari pe credit comercial se evidentiaza în contabilitate cu ajutorul conturilor:

ü "Furnizori", cont ce reflecta datoriile rezultate în urma cumpararilor
de bunuri si servicii pe credit comercial;

ü "Furnizori de imobilizari", cont de datorii provenind din cumparari
de imobilizari pe credit comercial.

I

Functionare conturi

 
Contul 401 "Furnizori" tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru aprovizionarile de bunuri, lucrarile executate sau serviciile prestate, având functia contabila de pasiv.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor.

Contul 404 "Furnizori de imobilizari" tine evidenta obligatiilor de plata fata de furnizorii de imobilizari corporale si necorporale, având functia contabila de pasiv.

Atentie!

  Soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

În functie de moneda în care se evalueaza cumpararile din factura furnizorului, distingem:

ü datorii fata de furnizori, a caror exprimare valorica se realizeaza în lei;

ü datorii fata de furnizori, a caror exprimare valorica se efectueaza în valuta.

a) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari

de bunuri si servicii pe credit comercial fata de

furnizori, cu exprimare în lei

Ř achizitionarea de materii prime, materiale consumabile, materiale de
natura obiectelor de inventar, animale, marfuri si ambalaje de la
furnizori, în situatia în care evidenta stocurilor se realizeaza prin
inventarul permanent la costuri efective de achizitie:

% = 401 "Furnizori"

"Materii prime"

"Materiale auxiliare"

"Alte materiale consumabile"

"Materiale de natura obiectelor

de inventar"

"Animale si pasari"

"Marfuri"

"Ambalaje"

"TVA deductibila"

Ř în cazul în care evidenta stocurilor se tine la preturi standard(prestabilite),
contul 401 "Furnizori" se crediteaza si în corespondenta cu conturile
de diferente de pret adecvate fiecarei categorii de stocuri achizitionate,
pentru diferentele de pret în plus fata de preturile prestabilite, astfel:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

% = 401 "Furnizori"

"Diferente de pret la materii

prime si materiale"

"Diferente de pret la animale

si pasari"

"Diferente de pret la marfuri"

"Diferente de pret la ambalaje"

"TVA deductibila"

Ř în situatia în care evidenta stocurilor se realizeaza prin inventarul
intermitent
,
contul 401 "Furnizori" se crediteaza în corespondenta cu
conturile de cheltuieli în care se înregistreaza consumul de stocuri si
TVA deductibila, astfel:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli cu materiile prime"

"Cheltuieli cu materialele

auxiliare"

"Cheltuieli privind alte materiale

consumabile"

"Cheltuieli privind materialele

de natura obiectelor de

inventar"

"Cheltuieli privind marfurile"

"Cheltuieli privind ambalajele"

"TVA deductibila"

Ř evidentierea materialelor nestocate aprovizionate, incluse direct pe
cheltuieli, precum si consumul de energie si apa:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli privind materialele

nestocate"

"Cheltuieli privind energia si apa"

"TVA deductibila"

Ř reflectarea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terti:

% = 401 "Furnizori"

"Cheltuieli cu întretinerea si

reparatiile"

"Cheltuieli postale si taxe de

telecomunicatii"

"Alte cheltuieli cu serviciile

executate de terti"

"Cheltuieli înregistrate în avans"

"TVA deductibila"

Ř evidentierea ambalajelor care circula în sistem de restituire, facturate de furnizori:

"Furnizori - debitori" = 401 "Furnizori"

Ř achizitionarea timbrelor fiscale si postale, a biletelor de odihna si
tratament si a altor valori de la furnizori:% = 401 "Furnizori"

"Timbre fiscale si postale"

"Alte valori"

"TVA deductibila"

Ř primirea facturilor de la furnizori, în situatia în care acestea au fost
evidentiate anterior ca facturi nesosite, fara diferente:

"Furnizori - facturi nesosite" = 401 "Furnizori"

~ concomitent, TVA neexigibila se transforma în TVA deductibila:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

"TVA deductibila" = 4428 "TVA neexigibila"

Ř retinerea (decontarea) avansului acordat anterior furnizorului, din datoria
totala cu ocazia regularizarii platilor cu acestia:

"Furnizori" = 409 "Furnizori - debitori"

Identic se reflecta si ambalajele predate furnizorului, care circula în sistem de restituire.

Ř achitarea datoriilor catre furnizori, ce se poate efectua din diferite conturi
de trezorerie:

"Furnizori" = %

5121 "Conturi la banci în lei"

5311 "Casa în lei"

5411 "Acreditive în lei"

542 "Avansuri de trezorerie"

Ř evidentierea biletelor la ordin emise si acceptate de furnizori:

"Furnizori" = 403 "Efecte de platit"

Ř reflectarea sumelor nete achitate colaboratorilor si retinerea impozitului
pe venit datorat:

"Furnizori" = %

5311 "Casa în lei"

444 "Impozitul pe venituri de

natura salariilor"

>

Atentie!

 
Referitor la marimea propriu-zisa a datoriilor fata de furnizori pentru cumpararile si platile efectuate, se retine ca nu în toate cazurile aceasta coincide cu pretul sau tariful negociat, datorita anumitor reduceri sau diminuari, ce se acorda clientilor, care pot fi:

reduceri de natura comerciala

reduceri de natura financiara

b) Contabilitatea operatiilor privind datoriile din cumparari

de bunuri si servicii pe credit comercial fata

de furnizori cu exprimare în valuta

>

Atentie!

 
Corespondenta contului 401 "Furnizori", în acest caz, este în general aceeasi ca în situatia cumpararilor de la furnizorii interni, cu exprimare în lei, cu deosebirea ca apar unele înregistrari specifice privind diferentele de curs valutar aferente datoriilor catre furnizori cu ocazia decontarii sau a evaluarii de la sfârsitul exercitiului financiar, iar în locul conturilor de trezorerie în lei se utilizeaza conturile corespunzatoare de trezorerie în devize.

Datoriile se evidentiaza pe baza facturilor primite de la furnizorii externi, în care bunurile sau serviciile cumparate sunt exprimate valoric, în devize.

În contabilitatea unitatilor patrimoniale, evaluarea si înregistrarea trebuie sa se efectueze în moneda nationala, adica în lei.

Pentru aceasta, devizele se transforma în lei, pe baza cursului valutar al leului, de la data primirii bunurilor, executarii lucrarilor sau prestarii de servicii.

>

Determinare diferente de curs valutar

 
Cursul valutar poate sa oscileze de la o zi la alta si de aceea la data achitarii datoriilor pot sa apara diferente de curs favorabile, în situatia în care cursul leului creste sau nefavorabile când cursul leului scade.

Aceste diferente se evidentiaza ca venituri financiare (diferentele favorabile) sau ca si cheltuieli financiare (diferentele nefavorabile).

La închiderea exercitiului financiar, în vederea reflectarii fidele a patrimoniului toate datoriile în valuta sunt inventariate si evaluate pe baza cursului valutar al zilei, iar din compararea acestor valori cu valorile contabile ale datoriilor, evaluate pe baza cursului valutar de la data înregistrarii în contabilitate, apar diferentele de curs valutar.

Diferentele constatate cu ocazia decontarii sau a evaluarii datoriilor în devize de la finele exercitiului financiar, necesita operatii specifice, respectiv:

Ř achitarea datoriei catre un furnizor extern, în situatia în care cursul leului
creste (diferenta de curs favorabila):

"Furnizori" = %

5124 "Conturi la banci în valuta"

765 "Venituri din diferente de curs

valutar"

Ř achitarea datoriei catre un furnizor extern, în cazul în care cursul leului
scade (diferenta de curs nefavorabila):

% = 5124 "Conturi la banci în valuta"

"Furnizori"

"Cheltuieli din diferente de curs

valutar"

Ř reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, aferente furnizorilor
neachitati, la închiderea exercitiului financiar ca urmare a cresterii
cursului valutar:

"Cheltuieli din diferente de = 401 "Furnizori"

curs valutar"

Ř evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar, aferente furnizorilor neachitati, la închiderea exercitiului financiar, ca urmare a scaderii
cursului valutar:

"Furnizori" = 765 "Venituri din diferente de

curs valutar"

c) Contabilitatea operatiilor din cumparari de imobilizari

pe credit comercial

I

Functionare conturi

 
Evidenta obligatiilor rezultate din cumpararile de imobilizari pe credit comercial se realizeaza cu ajutorul contului 404 "Furnizori de imobilizari", care se crediteaza în corespondenta cu debitul conturilor de imobilizari necorporale, corporale si în curs, în functie de natura imobilizarilor achizitionate, la care se mai adauga si contul 4426 "TVA deductibila".

Contul 404 "Furnizori de imobilizari" se debiteaza în corespondenta cu creditul conturilor de trezorerie sau avansuri acordate furnizorilor de imobilizari, în functie de modalitatea de plata, sau ca urmare a biletelor la ordin emise de client si acceptate de furnizor prin creditul contului 405 "Efecte de platit pentru imobilizari".

Atentie!

  Imobilizarile pot fi achizitionate si de la furnizorii externi, caz în care, exprimarea valorica din facturi este facuta în devize. În aceasta situatie pentru înregistrarea cumpararilor este necesara transformarea devizelor în lei.

La data achitarii datoriilor, ca urmare a evolutiei cursului valutar pot sa apara diferente favorabile sau nefavorabile care afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare.

De asemenea diferentele rezultate la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii datoriilor în devize influenteaza cheltuielile sau veniturile financiare dupa cum acestea sunt nefavorabile, respectiv favorabile.

Reducerile de pret de natura comerciala sau de natura financiara pe care le poate acorda furnizorul sunt practicabile si la cumpararile de imobilizari.

1.3. Contabilitatea datoriilor din cumparari pe credit cambial

Componenta

  În practica economica este cunoscut conceptul de "efecte comerciale" în care sunt cuprinse:

ü efectele de platit, respectiv biletele la ordin emise de client;

ü efectele de primit, adica cele acceptate de furnizor;

ü efectele de încasat.

Delimitarea informatiilor privind datoriile pe credit cambial, implica utilizarea de conturi, în functie de natura activelor cumparate, respectiv:

Ř contul 403 "Efecte de platit";

I

Functionare conturi

 
Ř contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari".

Contul 403 "Efecte de platit" tine evidenta obligatiilor de plata pe baza de efecte comerciale, respectiv a cambiilor sau a biletelor la ordin emise de client, acceptate de furnizor, pentru datorii ce provin din cumparari de bunuri si servicii, având functia contabila de pasiv.Soldul creditor reprezinta valoarea efectelor comerciale de platit.

Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" tine evidenta datoriilor provenind din cumparari de imobilizari, datorii pentru care au fost emise bilete la ordin, acceptate de furnizor, având functia contabila de pasiv.

Contul functioneaza similar cu contul 403 "Efecte de platit".

Operatii economice privind datoriile din cumparari

pe credit cambial

Datoriile provenite din cumparari pe credit cambial implica în contabilitate urmatoarele înregistrari:

Ř reflectarea biletelor la ordin emise pentru cumparari de bunuri si servicii,
acceptate de furnizor:

"Furnizori" = 403 "Efecte de platit"

Ř evidentierea biletelor la ordin emise pentru cumpararile de imobilizari,
acceptate de furnizori:

"Furnizori de imobilizari" = 405 "Efecte de platit pentru

imobilizari"

Ř efectuarea platilor la scadenta pe baza de efecte comerciale din contul de
disponibil de la banca în lei:

% = 5121 "Conturi la banci în lei"

"Efecte de platit"

"Efecte de platit pentru imobilizari"

>

Atentie!

 
Biletele la ordin pot fi emise si pentru datorii în devize fata de furnizorii externi sau interni, caz în care la înregistrarea în contabilitate este necesara evaluarea în lei, pe baza cursului valutar.

În momentul achitarii datoriei pot sa apara diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile ca urmare a evolutiei cursului valutar între data înregistrarii si data achitarii ce afecteaza veniturile financiare sau cheltuielile financiare, diferente ce pot rezulta si la finele exercitiului financiar cu ocazia evaluarii soldului datoriilor în devize ce urmeaza sa fie decontate pe baza de efecte comerciale.

Aceste diferente de curs valutar genereaza pentru cumpararile de bunuri si servicii, urmatoarele articole contabile:

Ř reflectarea diferentelor favorabile constatate cu ocazia achitarii la
scadenta a datoriilor pe baza de efecte comerciale:

"Efecte de platit" = %

5124 "Conturi la banci în valuta"

765 "Venituri din diferente de curs

valutar"

Ř evidentierea diferentelor nefavorabile aferente datoriilor în devize cu
ocazia achitarii acestora pe baza de efecte comerciale:

% = 5124 "Conturi la banci în valuta"

"Efecte de platit"

"Cheltuieli din diferente de curs

valutar"

Ř înregistrarea diferentelor favorabile de la finele exercitiului financiar
rezultate în urma evaluarii efectelor comerciale de platit
în devize:

"Efecte de platit" = 765 "Venituri din diferente de

curs valutar"

Ř reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate din
evaluarea soldului efectelor comerciale de platit în valuta la sfârsitul
exercitiului financiar:

"Cheltuieli din diferente de curs = 403 "Efecte de platit"

valutar"

Referitor la efectele comerciale emise de client si acceptate de furnizor pentru datorii provenind din cumparari de imobilizari în valuta, acestea comporta aceleasi înregistrari ca în cazul datoriilor provenind din cumparari de bunuri si servicii, cu deosebirea ca în locul contului 403 "Efecte de platit" se utilizeaza contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari".

1.4. Contabilitatea datoriilor neexigibile din cumparari pe credit

I

Functionare cont

 
În practica societatilor comerciale se întâlnesc situatii când unele bunuri sosesc de la furnizori fara factura, iar unele servicii prin natura lor se factureaza cu un anumit decalaj în timp. Asa este cazul consumului de energie electrica si termica, a consumului de gaze naturale sau a serviciilor telefonice ce se factureaza, de regula, cu un decalaj de o luna.

Contabilitatea datoriilor neexigibile, din cumparari de bunuri si servicii se realizeaza cu contul 408 "Furnizori - facturi nesosite".

Cu ajutorul acestui cont se tine evidenta decontarilor cu furnizorii pentru achizitionarile de bunuri, lucrarile executate si prestarile de servicii, pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" are functia contabila de pasiv.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Operatii economice privind datoriile neexigibile din cumparari pe credit

Datoriile neexigibile din cumparari pe credit implica urmatoarele înregistrari contabile:

Ř primirea fara factura de la furnizori, a activelor circulante
materiale:

% = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

"Materii prime"

"Materiale auxiliare"

"Alte materiale consumabile"

"Materiale de natura obiectelor

de inventar"

"Animale si pasari"

"Marfuri"

"Ambalaje"

"TVA neexigibila"

Datorita faptului ca nu s-a primit factura devine neexigibila nu numai datoria fata de furnizori ci si taxa pe valoarea adaugata care este neexigibila de natura celei deductibile.

Ř evidentierea lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de catre
furnizori, pentru care nu au sosit facturile:

% = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

"Cheltuieli privind materialele

nestocate"

"Cheltuieli privind energia si apa"

"Cheltuieli cu întretinerea si

reparatiile"

626 "Cheltuieli postale si taxe de

telecomunicatii"

"Alte cheltuieli cu serviciile

executate de terti"

"TVA neexigibila"

Ř primirea facturii de la furnizori, fara diferente:

"Furnizori - facturi nesosite" = 401 "Furnizori"

~ concomitent, TVA neexigibila devine deductibila:

"TVA deductibila" = 4428 "TVA neexigibila"

>

Atentie!

 
În cazul în care apar diferente în plus între factura sosita si situatia initiala, acestea se reflecta, ca intrarile obisnuite.

Când datoria neexigibila, înregistrata în cursul exercitiului se refera la cumparari de la furnizori externi sau interni cu exprimare în devize, atunci se evidentiaza diferentele de curs valutar, favorabile si nefavorabile, cu ocazia închiderii exercitiului financiar, astfel:

Ř reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la
închiderea exercitiului , aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu
s-au primit facturi:

"Cheltuieli din diferente de = 408 "Furnizori - facturi nesosite"

curs valutar"

Ř evidentierea diferentelor favorabile de curs valutar existente la finele
exercitiului financiar, aferente datoriilor catre furnizori, pentru care nu
s-au primit facturi:

"Furnizori - facturi nesosite" = 765 "Venituri din diferente de

curs valutar"1.5. Contabilitatea avansurilor acordate si a ambalajelor de restituit

>

Consideratii

 
În anumite cazuri, stabilite de regula prin contracte, clientul acorda furnizorului avansuri banesti, în vederea livrarii unor bunuri, a executarii de lucrari sau prestarii de servicii, luând nastere astfel o creanta fata de furnizor, care devine debitor.

O situatie asemanatoare se întâlneste si în cazul în care clientului i se factureaza odata cu bunurile cumparate si ambalajele, care circula în sistem de restituire, cum ar fi: sticlele, borcanele, navetele, sacii si alte ambalaje de aceasta natura.

Contabilitatea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit se realizeaza cu ajutorul contului 409 "Furnizori - debitori" (4091, 4092), care are functia contabila de activ.

I

Functionare cont

 
Soldul debitor reprezinta avansurile acordate furnizorilor, nedecontate.

Operatii economice privind avansurile acordate si ambalajele de restituit

Clasificare

 


Avansurile acordate pentru livrarile de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii pot fi:

avansuri ocazionale;

avansuri continue.

Pentru avansurile ocazionale aferente livrarilor de bunuri, executarilor de lucrari si prestarilor de servicii ulterioare se calculeaza si se înregistreaza TVA, iar furnizorii sunt obligati sa emita facturi în termen de 3 zile de la data încasarii sumelor.

În situatia în care avansurile acordate au la baza factura fiscala emisa de catre furnizor se efectueaza înregistrarile:

Ř reflectarea avansului ce se va acorda:

= 401 "Furnizori"

"Furnizori - debitori"

"TVA deductibila"

Ř achitarea avansului:

401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la banci în lei"

Atentie!

  În cazul avansurilor care se acorda în mod continuu pentru livrari de bunuri si prestari de servicii ulterioare, pe baza de cerere aprobata de organul fiscal, nu se calculeaza TVA, exigibilitatea intervenind la data stabilirii debitului clientului, creanta ce este consemnata în factura sau alt document legal ce se întocmeste pentru efectuarea propriu-zisa a operatiilor în cauza.

Ř acordarea unor avansuri furnizorilor, în numerar sau din contul de
disponibil de la banca, în lei si în valuta (avansuri continue aprobate de
organul fiscal):

"Furnizori - debitori" = %

5121 "Conturi la banci în lei"

5124 "Conturi la banci în valuta"

5311 "Casa în lei"

5314 "Casa în valuta"

Ř regularizarea avansurilor continue cu furnizorii, la primirea bunurilor,
executarea lucrarilor sau prestarea serviciilor:

"Furnizori" = 409 "Furnizori - debitori"

Ř regularizarea cu furnizorii a avansurilor ocazionale pentru care s-a
calculat si înregistrat TVA:

% = 409 "Furnizori - avans înregistrat

"Furnizori" - debitori" - datoria totala

"TVA deductibila" - TVA

Ř evidentierea valorii diferentelor favorabile de curs valutar existente la
închiderea exercitiului, aferente avansurilor în devize acordate
furnizorilor, cu ocazia evaluarii acestora:

"Furnizori - debitori" = 765 "Venituri din diferente de

curs valutar"

Ř reflectarea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar existente la
închiderea exercitiului, aferente avansurilor în devize acordate furnizorilor:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

"Cheltuieli din diferente de = 409 "Furnizori - debitori"

curs valutar"

Ř evidentierea valorii diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente
avansurilor în devize acordate furnizorilor (avansuri continue), la
decontarea acestora:

% = 409 "Furnizori - debitori"

"Furnizori"

"Cheltuieli din diferente de curs

valutar"

Ř reflectarea diferentelor favorabile de curs valutar aferente avansurilor în
devize, acordate furnizorilor (avansuri continue), cu ocazia decontarii lor:

"Furnizori" = %

409 "Furnizori - debitori"

765 "Venituri din diferente de

curs valutar"

Ř înregistrarea valorii ambalajelor care circula în sistem de restituire,
facturate de furnizori:

"Furnizori - debitori" = 401 "Furnizori"

Ř se reflecta valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire,
înapoiate furnizorilor, precum si degradarile constatate la ambalaje:

= 409 "Furnizori - debitori"

"Furnizori"

"Cheltuieli privind ambalajele"

Ř se evidentiaza valoarea ambalajelor care circula în sistem de restituire,
nerestituite furnizorilor, retinute în stoc:

"Ambalaje" = 409 "Furnizori - debitori"

Ř reflectarea TVA deductibila aferenta degradarilor si ambalajelor
retinute:

"TVA deductibila" = 401 "Furnizori"

Timp estimativ: 15 minute

 

TEST DE AUTOEVALUARE NR. 1

S.C. Contis S.R.L. achizitioneaza marfuri de la S.C. Infos S.R.L. în valoare de 15.000 lei exclusiv TVA 19%, cu decontarea integrala prin virament. În situatia în care initial se primeste doar avizul de însotire a marfii, iar factura dupa 3 zile, moment în care se deconteaza datoria, sa se efectueze înregistrarile contabile corespunzatoare. (4 puncte)

Precizati functia contabila si soldul contului utilizat pentru evidentierea creantelor din avansurile acordate furnizorilor pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor sau pentru prestari de servicii si executari de lucrari, precum si din ambalajele de restituit. (1 punct)

În situatia în care la data achitarii unei datorii în devize fata de un furnizor cursul valutar a crescut, formula contabila va fi: (2 puncte)

a) 401 = %

5124

765

b) 401 = %

5124

665

c) % = 5124;

401

665

d) 401 = 5124;

e) % = 5121.

401

665

4. Sa se efectueze operatiile economice privind datoriile din cumparari pe credit cambial în lei. (3 puncte)

https://www.stiucum.com/contabilitate/contabilitate-financiara/Contabilitatea-decontarilor-sa75793.php

Document Info


Accesari: 21977
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )