Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...PROIECT CONTABILITATE FINANCIARA IMPLEMENTAREA CONTABILITATII FINANCIARE IN CADRUL S.C. INCO S.R.L.

Contabilitate
Universitatea BABEs- BOLYAI CLUJ-NAPOCA

Facultatea de Stiinte Economice si Gestiunea Afacerilor

An univ. 2006-2007
Catedra de contabilitate
PROIECT

CONTABILITATE FINANCIARĂIMPLEMENTAREA CONTABILIT ŢII FINANCIARE ÎN CADRUL

S.C. INCO S.R.L.Obiectul acestei lucrari îl reprezinta punerea in practica a cunostintelor teoretice dobândite de contabilitate financiara, precum si intocmirea de documente justificative si completarea evidentei operative in concordanta cu problemele exemplificate.

Subiectul acestei lucrari il reprezinta firma S.C. INCO S.R.L. care îsi desfasoara activitatea în cadrul industriei materialelor de constructii si a instalatiilor .

SC INCO SRL TURDA a fost infiintata in luna aprilie, anul 1990 , si functiona ca o intreprindere mica. Obiectivul initial al firmei era executarea lucrarilor de montaj utilaje si instalatii in domeniul constructiilor. Odata cu aparitia legii nr 31/1990 privind constituirea si functionarea societatilor comerciale, firma devine societate comerciala cu raspundere limitata, având ca obiect de activitate constructiile si instalatiile.

Incepand cu anul 1992 firma se specializeaza si pe executarea de montaje de aluminiu, si executarea de lucrari in cadrul tâmplariei.

In 2006 a inceput sa importe linii tehnologice din Italia pentru confectionarea tâmplariei PVC cu geam termopan.

Pâna in prezent s-au efectuat lucrari de montaj utilaje si instalatii la societati comerciale din Turda, lucrari de constructii si instalatiile aferente, pentru persoane fizice si/sau juridice( construirea sediilor societatilor, construirea de centre pentru batrâni, construirea de biserici etc).

Având in vedere nevoia de modernizare a locuintelor, cresterea gradului de comfort, precum si cresterea cererii pentru asamblarea de geamuri termopan atst din judetul Cluj cât si din cele limitrofe, SC INCO SRL a trecut la productia de tâmplarie PVC si aluminiu cu geam termopan.

Societatea studiata dispune de autonomie economico-financiara si manageriala si conform clasificarii C.A.E.N. - COD CAEN 4521 , are ca obiect principal de activitate construirea de cladiri si lucrari de genul civil.

Fenomenele economice, indiferent de spatiul in care se desfasoara sunt acte de vointa, deoarece se refera la afectarea resurselor. Aceste decizii au atat ca scop, cat si ca efectiv, generarea de fluxuri de munca, de materiale, de energie, de produse finite si nu in ultimul rând, de bani, intre diferite domenii si locuri de provenienta si consum.

Intreprinderea are ca scop final obtinerea de profit, in acest sens ea executa lucrari si presteaza servicii cumparatorilor solvabili la un pret mai mare decat costul obtinerii lor.

S.C. INCO SRL Turda, supusa studiului in prezenta lucrare, s-a constituit conform Legii 31/1990, privind constituirea si functionarea societatilor comerciale. Obiectul principal de activitate al societatii il reprezinta executarea de montaj instalatii - tamplarie PVC si aluminiu cu geam termopan si construirea cladirilor .

În prezent, în conformitate cu prevederile Legii 15/1990 si a Legii 31/1990 S.C. INCO SRL Turda functioneaza ca persoana juridica cu certificat de înmatriculare înregistrat la Oficiul Registrului Comertului al judetului Cluj sub nr. J 12/537/1991. În ceea ce priveste înregistrarea fiscala, societatea a fost înregistrata la Directia Generala a Finantelor Publice si a Controlului Financiar de Stat Cluj prin Administratia Financiara a municipiului Turda cu nr. 13/36 din 1990 având codul fiscal R 202743.

S.C. INCO SRL Turda are sediul social în municipiul Turda, str.Ion Corvin nr. 1/B, jud. Cluj, având pozitie de identificare pe harta cadastrala a Cartii Funciare - CF 8593 - nr. top 1769/4/2 si 1769/4/1, cu o suprafata totala a terenului de incinta de 151.113 mp, proprietar fiind SC INCO SRL Turda.

In prezent societatea functioneaza ca persoana juridica româna cu capital in intregime privat, structura actionariatului conform ultimei mentiuni efectuate în Registrul Comertului, prezentându-se astfel:

Unic asociat si administrator al societatii - Doamna Oprea Oltita (100%)

Capitalul social al firmei în prezent este de 1.210 RON (12.100.000ROL)

SC INCO SRL Turda se incadreaza în categoria intreprinderilor mijlocii cu un numar de 26 de angajati si o cifra de afaceri de 120.000 RON , aceasta realizandu-se in conformitate cu prevederile art. 4, aliniatul 1 din Legea 133/23 iulie 1999.

Conducerea societatii este asigurata de Adunarea Generala a Actionarilor (A.G.A.), având structura de reprezentativitate conform celor mentionate privind actionariatul, având ca atributii problematica prevazuta în Legea 31/1991 modificata si completata la zi.Organigrama societatii S.C.INCO S.R.L.


II.OPERAŢII DE INCASĂRI ÎN NUMERAR


Entitatea incaseaza o creanta in valoare de 54000 lei de la unul dintre clienti, dintre care 4000 sunt incasati in numerar iar restul de 50.000 prin virament bancar.


NOTA DE CONTABILITATE


NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

1.1

Incasarea creantei in numerar

5311

4111

4000

2.1

Incasarea restului de bani prin virament bancar

5121

4111

50.000In data de 07.04.07, un client depune la casieria entitatii suma de 3.500 lei , reprezentand valoarea facturii referitoare la marfurile achizitionate de acesta.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

1.3

Incasare creanta in numerar

5311

4111

3.500III.ACORDARE SI JUSTIFICARE AVANS


Se acorda un avans de trezorerie unui angajat in suma de 250 de lei din care se achita urmatoarele: materiale consumabile achizitionate = 100 lei plus TVA, cheltuieli de transport in valoare de 35,7 lei (TVA inclus), cheltuieli cu cazarea = 50 lei plus TVA, cheltuieli cu diurna = 10 lei. Avansul neutilizat se restituie casieriei.NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

2.1

Acordare avans

542

5311

250

2.2

Achitare contravaloare materiale auxiliare

%

542

1193021


1004426


19

2.3

Plata cheltuieli de transport

%

542

35,7625


304426


5,7

2.4

Plata cheltuieli cu cazarea

%

542

59,5625


504426


9,5

2.5

Cheltuieli cu diurna(10 lei/zi*3 zile = 30 lei )

625

542

30

2.6

Restituire avans

5311

542

5,8

IV.DEPUNERE DE NUMERAR LA BANCĂ


Se ridica de la casierie suma de 300 de lei si se depune la banca.

NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

3.1

Ridicare numerar

581

5311

300

3.2

Depunere numerar la banca

5121

581

300V. APROVIZIONARE CU STOCURI DE LA FURNIZORI SI DECONTAREA ACESTORAS.C. INCO S.R.L. tine evidenta stocurilor de materii prime si materiale la cost de achizitie si utilizeaza metoda inventarului permanent. Entitatea efectueaza urmatoarele operatii in cursul lunii :

Achizitie de materii prime , conform facturii, in valoare de 600 lei + TVA( 60 kg * 10lei/kg)

Achizitie de materiale auxiliare in valoare de 200 + TVA( 20kg*10lei/kg)

Achizitie de piese de schimb in valoare de 100 +TVA.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

4.1

Achizitie materii prime

%

401

714301


6004426


114

4.2

Achitarea cu ordin de plata a materiilor prime

401

5121

714

4.3

Achizitie materiale auxiliare

%

401

2383021


2004426


38

4.4

Plata in numerar

401

5311

238

4.5

Achizitie piese de schimb

%

401

1193024


1004426


19

4.6

Plata furnizor

401

5311

119


VI. CONSUM DE MATERII PRIME SI MATERIALE


Se dau in consum, conform bonului de consum, materii prime =20 kg materiale auxiliare 10 kg, evaluate dupa metoda LIFO.NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

5.1

Consum materii prime (20kg*10lei)

601

301

200

5.2

Consum materiale auxiliare(10kg*10lei)

6021

3021

100


VII. INTRĂRI SI IEsIRI DE IMOBILIZĂRI NECORPORALE  


1.Se achizitioneaza la data de 01.06.07 un program informatic cu pretul de 2000 lei + TVA, care se achita in numerar. Programul se amortizeaza pe o perioada de 4 ani.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

6.1

Achizitie program informatic

%

404

2380208


20004426


380

6.2

Plata factura in numerar

404

5311

2380


2.Se scot din evidenta contabila cheltuielile de dezvoltare efectuate in urma cu 4 ani, amortizate integral, in valoare de 2.000 lei .
NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

6.3

Derecunoastere cheltuieli de dezvoltare

2803

203

2.000VIII. INTRĂRI SI IEsIRI DE IMOBILIZĂRI CORPORALE


1.Intreprinderea achizitioneaza de la un furnizor un autocamion la costul de achizitie de 2.400, TVA 19%. Durata normala de utilizare a autocamionului este de 5 ani. Plata se face prin banca.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

7.1

Achizitie autocamion

%

404

2.8562133


2.4004426


456

7.2

Plata furnizor

404

5121

2.856


2. Entitatea hotaraste vânzarea unui automobil a carui valoare de intrare a fost de 3.500 lei si durata de utilizare a acestuia este de 5 ani. Entitatea aplica regimul de amortizare liniar. Automobilul a fost achizitionat in urma cu 3 ani. Pretul de vanzare este de 5.000 + TVA.

NC: 3.500/5*12 =58.33 lei/luna


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

7.3

Vânzare automobil

461

%

5.950
7583

5.000
4427

950

7.4

Derecunoastere automobil

%

2133

3.5002813


2.1006583


1.400

7.5

Incasare creanta

5121

461

5.950

NC : 58.33*3ani*12luni =2.100 2813


IX.CONTABILITATEA INTRĂRILOR DE IMOBILIZĂRI FINANCIARE


Se achizitioneaza 1.000 de actiuni de la o societate cu pretul de achizitie de 3 lei/actiune prin virament bancar.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

8.1

Achizitie 1.000 de actiuni

261

5121

3.000

X. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR PRIVIND ENERGIA SI APA


Se inregistreaza facturile furnizorilor de energie electrica si apa, TVA 19%, astfel: energie 2.500, apa 1.000. plata furnizorilor se realizeaza in numerar.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

9.1

Inregistrare cheltuieli cu energia si apa

%

401

4.165605


3.5004426


665

9.2

Plata facturi

401

5311

4.165


XI. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR PRIVIND MĂRFURILE

Entitatea achizitioneaza un lot de marfuri in valoare de 8.000 lei plus TVA si se achita cu ordin de plata. In cursul perioadei entitatea livreaza marfuri la pretul de vânzare de 6.000 lei plus TVA, costul de achizitie al marfurilor livrate este de 4.800.

NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

10.1

Achizitie marfuri

%

401

9.520371


8.0004426


1.520

10.2

Plata furnizor

401

5121

9.520

10.3

Vânzare marfuri

4111

%

7.140
707

6.000
4427

1.140

10.4

Derecunoastere marfuri vandute

607

371

4.800

10.5

Incasare creanta

5121

4111

7.140

XII. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU LUCRĂRI SI SERVICII PRESTATE DE TERŢI


Pentru asigurarea civilĂ a autocamionului achizitionat anterior, societatea a incheiat un contract de asigurare pentru care a achitat prin virament bancar prima de asigurare aferenta acestei luni in valoare de 90 lei.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

11.1

Inregistrare cheltuieli cu asigurarea

613

401

90

11.2

Achitare

401

5121

90


Se inregistreaza factura privind cheltuielile cu telefonia in valoare de 100 lei +TVA si se achita printr-un ordin de plata.

NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

11.3

Inregistrarea facturii

%

401

119626


1004426


19

11.4

Plata

401

5121

1193.Se inregistreazĂ factura furnizorului reprezentand cheltuielile cu reparatiile necesitate de unul dintre utilajele entitatii in valoare de 200 lei + TVA. Se achita in numerar.

NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

11.5

Inregistrare cheltuieli

%

401

238611


2004426


38

11.6

Plata

401

5311

238

XIII. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU SALARIILE . ASIGURĂRILE SI PROTECŢIA SOCIALĂ

Se inregistreaza cheltuielile salariale si contributiile unitatii si ale salariatiilor conform statului de plata anexat.

1.Retineri suportate de entitate


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

12.1

Inregistrarea avansului chenzinal

425

5121

1.400

12.2

Inregistrare cheltuieli salariale

641

421

4.771

12.3

Contributia unitatii la asigurarile sociale (4.771*19,5% = 930)

6451

4311

930

12.4

Contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate (4.771*6% = 286)

6453

4313

286

12.5

Contributia unitatii la fondul de somaj (4771*2% = 95)

6452

4371

95

12.6

Comision ITM (4771*0,75% = 36)

6458

4381

36

12.7

Contributia unitatii la fondul de garantare(4771*0,25% = 12)

6458

4381

12

12.8

Contributia unitatii pentru accidente si boli profesionale 94771*1,074 = 51)

6458

4381

512.Retinerile suportate de salariati


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

12.9

Contributia personalului la asigurarile sociale (4771*9,55 = 453)

421

4312
453

12.10

Contributia personalului la fondul de somaj

421

4372

46

12.11

Contributia personalului la asig sociale de sanatate (4771*6,5% =310)

421

4314

310

12.12

Inregistrarea impozitului pe venituri de natura salariilor (4771*16% = 506)

421

444

506

12.13

Avansuri acordate

421

425

1.400

12.14

Achitarea prin banca a chenzinei 2 aferente lunii anterioare

421

5121

3.352

12.15

Achitarea contributiilor unitatii aferente lunii anterioare

%

5121

3.0044311


1.9434371


2414313


6894381


131

12.16

Achitarea contributiilor retinute salariatilor aferente lunii anterioare

%

5121

2.1354312


9334372


1314314


639444


432

XIV. CHELTUIELI FINANCIARE


Se inregistreaza cheltuielile cu dobanda aferenta creditului pe termen scurt contractat, in valoare de 1.300 lei si se achita prin banca.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR


13.1

Inregistrare cheltuieli cu dobanda

666

5198

1.300

13.2

Plata

5198

5121

1.300


2.In data de 10.04.07, societatea achizitioneaza in scop speculativ 1.000 de actiuni la pretul de 2 lei/actiune. In data de 15.04.07, societatea vinde 700 de actiuni la pretul de 3 lei /actiune, iar restul actiunilor sunt vandute 2 zile mai tarziu la pretul de 1.5 lei/actiune.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

13.3

Achizitie actiuni

5081

5121

2.000

13.4

Vanzare 700 de actiuni

5121

%

2.100
5081

1.400
7642

700

13.5

Vanzare 300 de actiuni

%

5081

6005121


4506642


150

XV. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU AMORTIZAREA IMOBILIZĂRILORObiect

DNU

Valoare

Na

Am anuala

Am lunara

Progr informatic

4

2.000

25%

500

41,67

Mijloace de transport

5

2.400

20%

480

40

Depozit

15

35.000

6,67%

2.334,5

194,5

Hala

25

62.850

4%

2.514

209,5

Utilaje(13 buc)

8

130.000

12,5%

16.250

1.354,17


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

14.1

Amortizare program informatic

6811

2808

41,67

14.2

Amortizare mijloc de transport

6811

2813

40

14.3

Amortizarea depozit+ hala

6811

2812

404

14.4

Inregistrare amortizare utilaje

6811

2814

1.354,17

XVI. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU AJUSTĂRILE PENTRU DEPRECIERE


1.Se constata ca a scazut cotatia celor 1.000 de actiuni achizitionate de la o societate, de la 3lei/act la 2.7lei /actiune. Dupa 5 zile cursul actiunilor creste la 3.2 lei/buc.

NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

15.1

Constituirea provizionului (ajustarii pentru depreciere)

6863

296

300

15.2

Anularea ajustarii

296

7863

300In cazul materiilor prime achizitionate anterior se constata ca pretul acestora a scazut de la 10lei/kg la 8, iar ulterior la 7lei /kg. Se anuleaza ajustarea aferenta materiilor prime date in consum.Ulterior pretul acestora revine la 10lei/kg.

NOTA DE CONTABILITATENR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

15.3

Constituire ajustare (10-8) *60

6814

391

120

15.4

Majorare ajustare (1*60)

6814

391

60

15.5

Anulare ajustare aferenta iesirilor(20*(10-7))

391

7814

60

15.6

Anulare ajustare(40kg*3)

391

7814

120

XVII.CONTABILITATEA STOCURILOR DIN PRODUCŢIE PROPRIE


1.In cursul lunii se efectueaza urmatoarele cheltuieli :cheltuieli cu materiile prime(lemn) = 8.000,cheltuieli cu materialele auxiliare = 1.000, cheltuieli salariale = 3.000. Se obtin 500 kg de produse finite evaluate la cost de productie de 18 lei/kg, si produse reziduale evaluate la 15 lei /kg. Se vând 400 de kg de produse finite la cost de vânzare de 25lei/kg +TVA si 150 de kg de produse reziduale la pret de vânzare de 20 lei/kg +TVA.Entitatea evalueaza productia la cost de productie efectiv si foloseste metoda inventarului permanent.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

16.1

Inregistrare cheltuieli cu materiile prime(lemn)

601

301

8.000

16.2

Inregistrare cheltuieli cu materialele auxiliare

6021

3021

1.000

16.3

Inregistrare cheltuieli salariale

641

421

3.000

16.4

Obtinere produse finite (500*18 = 9.000)

345

711

9.000

16.5

Obtinere produse reziduale (200*15 = 3.000)

346

711

3.000

16.6

Vanzare produse finite (400*25=10.000)

4111

%

17.850
701

15.000
4427

2.850

16.7

Derecunoastere produse finite vandute(400*18 =7200)

711

345

7.200

16.8

Incasare creanta

5121

4111

17.850

16.9

Vanzare produse reziduale(150*20=3.000)

4111

%

5.950
703

5.000
4427

950

16.10

Derecunoastere produse reziduale vandute(150*15 =2.250)

711

346

2.250

16.11

Incasare creanta

5311

4111

5.950
2.Se finalizeaza lucrarea de montare a 2 geamuri termopan si a unei usi unui client. Valoarea lucrarii este de 1.680 lei si se incaseaza in numerar.


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

16.12

Stornarea la inceputul perioadei a lucrarilor si serviciilor in curs de executie

711

332

1680

16.13

Facturare client

4111

%

1.999,20
704

1.680
4427

319,20

16.14

Incasare creanta

5311

4111

1.999,20

XVIII. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR CU ALTE IMPOZITE, TAXE SI ALTE VARSĂMINTE


Se inregistreaza si se plateste impozitul pe cladiri datorat bugetului local in suma de 150 de lei.


NOTA DE CONTABILITATE


NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

17.1

Inregistrare impozit

635

446

150

17.2

Plata impozit luna curenta si anterioara(150+74=224)

446

5121

224

XIX. REGULARIZAREA TVA-ULUI


TVA deductibila = 3.283,2

TVA colectata= 6.209,2


TVA deductibila < TVA colectata TVA de plata: 4423


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

18.1

Regularizare TVA

4427

%

6.209,2
4423

2.926
4426

3.283,2

18.2

Plata TVA luna anterioara

4423

5121

5.706

XX. INCHIDEREA CONTURILOR DE CHELTUIELINOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

19.1

Inchiderea conturilor de cheltuieli

121

%

29.600,84
601

8.200
6021

1.100
605

3.500
607

4.800
611

200
613

90
625

110
626

100
635

150
641

4.771
6451

930
6453

286
6452

95
6458

99
666

1.300
6642

150
6811

1.839.84
6814

180
6863

300
6583

1.400

XXI. INCHIDEREA CONTURILOR DE VENITURI
NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

20.1

Inchiderea conturilor de venituri

%

121

34.730701


15.000703


5.000704


1.680707


6.000711


8707583


5.0007863


3007642


7007814


180


XXII. DETERMINAREA REZULTATULUI SI CALCULUL IMPOZITULUI PE PROFIT   1.Venituri totale = 34.730

2.Cheltuieli totale = 29.600,84

3.Cheltuieli nedeductibile fiscal = 150

4.Venituri neimpozabile = 0


Rezultatul contabil = VT - ChT = 34.730 - 29.600,84 = 5.129,16


Rezultatul fiscal = VT - ChT +150 - 0   =34.730 - 29.600,84 +150= 5.279,16


Impozitul pe profit =16% * Rez fiscal(impozabil)

= 16% * 5.279,16 = 844,67


NOTA DE CONTABILITATE
NR CRT.

EXPLICATII

SIMBOL CONT

SUMA

DEBITOR

CREDITOR

21.1

Inregistrarea Ip

691

441

844,67

21.2

Plata Ip aferent trim

441

5121

872,67

21.3

Inchiderea contului de cheltuieli

121

691

844,67

loading...


Document Info


Accesari: 3919
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )