Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Contabilitatea decontarilor din relatiile cu grupul, cu asociatii si cu subunitatile

Contabilitate


Contabilitatea decontarilor din relatiile cu grupul, cu asociatii si cu subunitatile5.1. Structura datoriilor si a creantelor din relatiile cu grupul, cu asociatii

>

Definitii

 
si cu subunitatile

Grupul reprezinta un ansamblu de societati comerciale grupate în entitati mai mari.

Unitatile din cadrul grupului îsi pot acorda reciproc ajutoare materiale si financiare cu titlu rambursabil, iar din aceste relatii se nasc datorii si creante.

>

Structura

 
O alta categorie de datorii apar din relatiile unitatii cu alte unitati asociate în vederea realizarii unei afaceri în comun, în participatie.

Din relatiile unitatilor cu asociatii sau cu actionarii se nasc de asemenea creante si datorii cum sunt: creantele din aporturile subscrise pentru constituirea si cresterea capitalului social sau din valorile restituite asociatilor cu ocazia retragerii capitalului; datorii fata de asociati privind sumele lasate de acestia la dispozitia unitatii; cele privind dividendele de plata etc.

Relatiile pot lua nastere între unitate si subunitatile proprii, fara personalitate juridica, dar care conduc contabilitate proprie, precum si între subunitatile aceleiasi unitati, fara personalitate juridica, ce conduc o contabilitate proprie.

Între entitatile amintite au loc transmiteri de valori în urma carora se nasc datorii s 858g61i i creante.

Contabilitatea datoriilor si creantelor din relatiile cu grupul, cu asociatii si unitatile asociate se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 45 "Grup si asociati" si anume:

Ř contul 451 "Decontari între entitatile afiliate";

Ř contul 453 "Decontari privind interesele de participare";

Ř contul 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor";

Ř contul 456 "Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul";

Ř contul 457 "Dividende de plata";

Ř contul 458 "Decontari din operatii în participatie".

Contabilitatea datoriilor si creantelor din relatiile între unitate si subunitatile proprii precum si din relatiile între subunitati se realizeaza cu ajutorul conturilor din grupa 48 "Decontari în cadrul unitatii" si anume:

Ř contul 481 "Decontari între unitate si subunitati";

Ř contul 482 "Decontari între subunitati".

5.2. Contabilitatea datoriilor si creantelor existente în cadrul grupului

Ajutoarele materiale si financiare se acorda, în mod direct sau indirect, între societatile comerciale din cadrul grupului.

I

Functionare cont

 
Totodata, se au în vedere dobânzile aferente fondurilor avansate sau primite, dupa caz, diferentele de curs valutar pentru creante în devize etc.

Evidenta operatiilor amintite anterior se realizeaza cu ajutorul contului 451 "Decontari între entitatile afiliate", care este un cont bifunctional.

Soldul debitor reprezinta creantele unitatii, iar soldul creditor, datoriile unitatii în relatiile cu entitati apartinând aceluiasi grup.

Contul 451 "Decontari între entitatile afiliate", se detaliaza în doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea si anume:

Ř contul 4511 "Decontari între entitatile afiliate";

Ř contul 4518 "Dobânzi aferente decontarilor între entitatile afiliate".

Datorita faptului ca astfel de relatii de transmitere de valori pot sa aiba loc, în acelasi timp, cu mai multe entitati afiliate, aceste conturi sintetice se detaliaza în conturi analitice, câte unul pentru fiecare entitate.

Operatii economice privind decontarile între entitatile afiliate

Creantele si datoriile temporare rezultate din ajutoarele materiale si financiare acordate între societatile comerciale afiliate, implica urmatoarele înregistrari contabile:

Ř acordarea unui împrumut altei entitati afiliate:

"Decontari între entitatile afiliate" = %

5121 "Conturi la banci în lei"

5124 "Conturi la banci în valuta"

Ř evidentierea pretului de vânzare al imobilizarilor financiare cedate
entitatilor afiliate:

"Decontari între entitatile afiliate" = 7641 "Venituri din imobilizari

financiare cedate"

Ř reflectarea dividendelor de încasat din participatii, precum si a
dividendelor aferente investitiilor pe termen scurt:

"Decontari între entitatile afiliate" = %

761 "Venituri din imobilizari

financiare"

(Subcontul corespunzator)

762 "Venituri din investitii

financiare pe termen scurt"

Ř evidentierea dobânzii de încasat aferenta împrumutului acordat unei
entitati afiliate:

"Dobânzi aferente decontarilor = 766 "Venituri din dobânzi"

între entitatile afiliate"

Ř încasarea împrumutului, a dobânzii aferente, în lei si a dividendelor din
participatii si din investitiile pe termen scurt:

"Conturi la banci în lei" = %

4511 "Decontari între entitatile afiliate"

4518 "Dobânzi aferente decontarilor

între entitatile afiliate"

Ř în situatia în care, creanta a fost în devize, iar la data încasarii cursul
valutar este nefavorabil, diferentele se evidentiaza:

% = "Decontari între entitatile afiliate"

"Conturi la banci în valuta"

"Alte cheltuieli financiare"

Ř diferentele favorabile ce apar în momentul încasarii creantei în devize se
reflecta astfel:

"Conturi la banci în valuta" = %

4511 "Decontari în cadrul grupului"

768 "Alte venituri financiare"

Ř primirea unui împrumut de la o entitate afiliata:

% = "Decontari între entitatile afiliate"

"Conturi la banci în lei"

"Conturi la banci în valuta"

Ř evidentierea dobânzii datorate:

"Cheltuieli privind dobânzile" = 4518 "Dobânzi aferente decontarilor

între entitatile afiliate"

Ř plata împrumutului si a dobânzilor aferente, în lei:

% = 5121 "Conturi la banci în lei"

"Decontari între entitatile afiliate"

"Dobânzi aferente decontarilor

între entitatile afiliate"

Ř în situatia în care datoria este în valuta iar cursul valutar este favorabil,
în momentul achitarii se reflecta diferentele astfel:

"Decontari între entitatile afiliate" =  %

5124 "Conturi la banci în valuta"

768 "Alte venituri financiare"

Ř în cazul în care, se achita o datorie în valuta si rezulta o diferenta
nefavorabila, atunci aceasta se înregistreaza astfel:

% = 5124 "Conturi la banci în valuta"

"Decontari între entitatile afiliate"

"Alte cheltuieli financiare"

Ř reflectarea debitelor scazute din evidenta:

668 "Alte cheltuieli financiare" = 4511 "Decontari între entitatile afiliate"

Între entitatile afiliate pot sa aiba loc livrari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii, precum si vânzari de imobilizari corporale si necorporale, în contabilitate înregistrarile efectuându-se astfel:

Ř entitatea care achizitioneaza imobilizari corporale, necorporale, stocuri întocmeste formulele contabile corespunzatoare pentru achizitie de la terti, cu deosebirea ca în locul contului 401 "Furnizori" si 404 "Furnizori de imobilizari" se utilizeaza contul 4511 "Decontari între entitatile afiliate";

Ř entitatea care realizeaza vânzari de bunuri, executari de lucrari sau prestari de servicii precum si vânzari de imobilizari corporale si nercorporale întocmeste formulele contabile corespunzatoare pentru livrari cu deosebirea ca în locul contului 4111 "Clienti" si 461 "Debitori diversi" se utilizeaza contul 4511 "Decontari între entitatile afiliate".

La finele exercitiului financiar, datoriile si creantele în valuta existente între entitatile afiliate se evalueaza, moment în care se determina si se înregistreaza diferente favorabile sau nefavorabile de curs valutar ce se reflecta în corespondenta cu conturile: 765 "Venituri din diferente de curs valutar" si 665 "Cheltuieli din diferente de curs valutar".

5.3. Contabilitatea datoriilor si creantelor din relatiile cu asociatii

Componenta

 


În functie de natura relatiilor ce apar între unitate si asociati, distingem:

ü datorii din sume depuse de asociati;

ü creante din operatiuni asupra capitalului;

ü datorii din dividende de plata.

a) Contabilitatea datoriilor din sumele depuse sau lasate temporar

la dispozitia unitatii de catre asociati

I

Functionare cont

 
Se realizeaza cu ajutorul contului 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor", care are functia contabila de pasiv.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate asociatilor.

Contul 455 "Sume datorate actionarilor/asociatilor", se detaliaza în doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea si anume:

Ř contul 4551 "Actionari/asociati - conturi curente";

Ř contul 4558 "Actionari/asociati - dobânzi la conturi curente".

Operatii economice privind datoriile din sumele depuse de asociati

Sumele lasate temporar la dispozitia unitatii de catre asociati genereaza urmatoarele înregistrari contabile:

Ř încasarea în numerar si prin contul de la banca a unor sume ce se lasa
temporar la dispozitia unitatii:

% = 4551 "Actionari/asociati - conturi

"Casa în lei" curente"

"Casa în valuta"

"Conturi la banci în lei"

"Conturi la banci în valuta"

Ř evidentierea dobânzilor cuvenite asociatilor pentru sumele lasate la
dispozitia unitatii patrimoniale:

"Cheltuieli privind dobânzile" = 4558 Actionari/asociati - dobânzi

la conturi curente"

Ř reflectarea dividendelor nete lasate la dispozitia unitatii:

"Dividende de plata" = 4551 "Actionari/asociati - conturi

curente"

Ř restituirea sumelor lasate de asociati si a dobânzilor aferente, în
numerar:

% = 5311 "Casa în lei"

"Actionari/asociati - conturi curente"

"Actionari/asociati - dobânzi la

conturi curente"

Restituirea se poate efectua si din contul de la banca în lei, caz în care pe credit în locul contului 5311 "Casa în lei", se utilizeaza contul 5121 "Conturi la banci în lei".

Ř în situatia în care se restituie sumele depuse în devize pot apare diferente
favorabile de curs valutar, care se evidentiaza:

"Actionari/asociati - conturi curente" = %

5124 "Conturi la banci în valuta"

765 "Venituri din diferente de

curs valutar"

Ř în cazul în care apar diferente nefavorabile de curs valutar restituirea
sumelor depuse în devize se reflecta astfel:

% = 5124 "Conturi la banci în valuta"

"Actionari/asociati - conturi curente"

"Cheltuieli din diferente de

curs valutar"

În locul contului 5124 "Conturi la banci în valuta" se poate utiliza contul 5314 "Casa în valuta", în cazul în care restituirea are loc din casierie, în devize.

b) Contabilitatea creantelor si datoriilor din operatiuni

asupra capitalului

Se realizeaza cu ajutorul contului 456 "Decontari cu actionarii/ asociatii privind capitalul", care tine evidenta aporturilor subscrise de asociati si(sau) actionari pentru constituirea si modificarea capitalului social.

Functiunea contului si operatiile economice au fost tratate la "Contabilitatea capitalului social".

I

Functionare cont

 
c) Contabilitatea datoriilor privind dividendele

Evidenta dividendelor datorate actionarilor si(sau) asociatilor potrivit aportului la capital se realizeaza cu ajutorul contului 457 "Dividende de plata", care are functia contabila de pasiv.

Soldul creditor reprezinta dividendele datorate actionarilor si(sau) asociatilor.

Operatii economice privind datoriile din dividende

Dividendele datorate actionarilor si(sau) asociatilor, impun urmatoarele înregistrari contabile:

Ř reflectarea dividendelor cuvenite actionarilor si(sau) asociatilor din
profitul realizat în exercitiile precedente:

"Rezultatul reportat reprezentând = 457 "Dividende de plata"

profitul nerepartizat sau pierderea

neacoperita"

Ř retinerea impozitului pe dividende în procent de 16% ce se datoreaza bugetului
de stat, pentru sumele ce se cuvin persoanelor juridice si fizice:
----- ----- ------ * ----- ----- ------

"Dividende de plata" = 446 "Alte impozite, taxe si

varsaminte asimilate"

- analitic distinct -

Ř reflectarea datoriei nete ramasa, ce se achita actionarilor si(sau)
asociatilor, sau care se lasa de catre acestia la dispozitia unitatii:

"Dividende de plata" = %

5311 "Casa în lei"

5121 "Conturi la banci în lei"

4551 "Actionari/asociati - conturi

curente"

Ř reflectarea sumelor anulate reprezentând dividende datorate actionarilor si (sau) asociatilor din exercitiile financiare anterioare:

"Dividende de plata" = "Rezultatul reportat provenit din

corectarea erorilor contabile"

5.4. Contabilitatea datoriilor si creantelor din operatii în participatie

Consideratii

 


În practica economica se pot ivi situatii în care, doua sau mai multe unitati sa se asocieze pentru realizarea unei afaceri în comun, cum ar fi: constructia unor obiective, desfacerea în comun a unor marfuri pe piata interna si externa etc.

I

Functionare cont

 
Fiecare unitate participa cu anumite cote de active patrimoniale sau de activitati la realizarea obiectivelor propuse, asa cum se stabileste prin contract, iar rezultatele se împart între coparticipanti în functie de cota procentuala de participatie a fiecaruia.

Contabilitatea datoriilor si creantelor ce apar din transmiterea de valori banesti, de venituri si cheltuieli din astfel de activitati, se realizeaza cu ajutorul contului 458 "Decontari din operatii în participatie", care este un cont bifunctional.

Soldul creditor reprezinta sumele datorate coparticipantilor ca rezultat favorabil (profit) din operatii în participatie, precum si sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operatii în participatie.

Soldul debitor reprezinta sumele ce urmeaza a fi încasate din operatiile în participatie ca rezultat favorabil (profit) sau sumele datorate de coparticipanti pentru acoperirea eventualelor pierderi înregistrate din operatii în participatie.

Contul 458 "Decontari din operatii în participatie", se detaliaza în doua conturi sintetice operationale de gradul al doilea si anume:

Ř contul 4581 "Decontari din operatii în participatie - pasiv";

Ř contul 4582 "Decontari din operatii în participatie - activ".

Înregistrari contabile privind datoriile si creantele din operatii în participatie

a) Operatii economice în contabilitatea asociatului care conduce evidenta

Ř evidentierea cheltuielilor transmise din operatii în participatie:

"Decontari din operatii în = %

participatie - pasiv" 601 "Cheltuieli cu materiile prime"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

681 "Cheltuieli de exploatare

privind amortizarile,

provizioanele si ajustarile

pentru depreciere"

(Subcontul corespunzator)

Ř transmiterea veniturilor din operatii în participatie:

% = 4581 "Decontari din operatii în

"Venituri din vânzarea produselor participatie - pasiv"

finite"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

"Venituri din provizioane si

ajustari pentru depreciere privind

activitatea de exploatare"

(Subcontul corespunzator)

Ř se înregistreaza sumele virate din operatii în participatie:

"Decontari din operatii în = %

participatie - pasiv" 5311 "Casa în lei"

5314 "Casa în valuta"

5121 "Conturi la banci în lei"

5124 "Conturi la banci în valuta"

b) Operatii economice în contabilitatea coasociatului

La unitatea care primeste cotele de participatie, înregistrarile se efectueaza invers în comparatie cu situatia a), iar în locul contului 4581 "Decontari din operatii în participatie - pasiv" se utilizeaza contul 4582 "Decontari din operatii în participatie - activ". Lichidarea creantelor si datoriilor are loc, de regula, prin încasarile si platile ce se efectueaza în acest scop, în corespondenta cu conturile de trezorerie.

>

Atentie!

 
În continuare, fiecare dintre asociati, persoane juridice, efectueaza în contabilitatea proprie, înregistrarile obisnuite privind închiderea conturilor de venituri si cheltuieli, stabilirea impozitului pe profit, repartizarea dividendelor catre actionari si(sau) asociati.

În situatia în care coasociatul este persoana fizica, se impune ca asociatul care asigura contabilitatea sa efectueze pentru acesta înregistrarile privind impozitul pe profit si pe dividende, care se realizeaza prin debitarea contului 4581 "Decontari din operatii în participatie - pasiv" si creditarea conturilor: 4411 "Impozitul pe profit" si 446 "Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate", analitic distinct, dupa care deconteaza dividendele nete celui în cauza.

Veniturile, cheltuielile, impozitul pe profit si impozitul pe dividende, care provin din asociatia în participatie si privesc numai pe asociatul persoana juridica ce conduce evidenta, se repartizeaza si se înregistreaza odata cu celelalte operatii economice provenite din activitati desfasurate în afara asocierii în participatie, cu persoana fizica.

5.5. Contabilitatea datoriilor si creantelor din relatiile

ce au loc în cadrul unitatii

>

Consideratii

 
Volumul mare de activitate precum si particularitatile obiectului de activitate pot determina, uneori, descentralizarea contabilitatii unitatilor economice pe subunitati.

Lucrarile contabile ale subunitatilor fara personalitate juridica, se realizeaza la nivelul acestora, de regula pâna la balanta de verificare, situatiile financiare anuale si alte lucrari de sinteza întocmindu-se doar la nivelul unitatii.

În acest scop datele din balantele de verificare realizate pe subunitati se centralizeaza într-o balanta de verificare la nivelul unitatii, care sta la baza întocmirii lucrarilor de sinteza.

Subunitatilor li se deschid în anumite situatii conturi la banci.

Între unitate si subunitati pot sa aiba loc transmiteri (transferuri) de valori, în urma carora se nasc datorii si creante ale unitatii fata de subunitati si invers.

De asemenea se pot efectua transferuri de valori între subunitatile fara personalitate juridica ale aceleiasi unitati, relatii care conduc la un alt tip de datorii si creante între subunitati.

A. Contabilitatea datoriilor si creantelor din relatiile

unitatii cu subunitatile

Evidenta relatiilor ce au loc între unitate si subunitati se realizeaza cu ajutorul contului 481 "Decontari între unitate si subunitati", care reflecta decontarile între unitate si subunitatile sale fara personalitate juridica, ce conduc contabilitate proprie.

I

Functionare cont

 
Acest cont se deschide atât în contabilitatea unitatii cât si în contabilitatea subunitatilor, fiind un cont bifunctional.

Soldul debitor reprezinta sumele de încasat, iar soldul creditor sumele datorate pentru operatiuni reciproce.

Contul 481 "Decontari între unitate si subunitati" se detaliaza în analitice pe fiecare subunitate în parte.

Operatii economice privind datoriile si creantele din relatiile unitatii cu subunitatile

Relatiile de decontare între unitate si subunitati se evidentiaza atât în contabilitatea unitatii cât si în contabilitatea subunitatilor.

a)  În contabilitatea unitatii au loc urmatoarele înregistrari contabile:

Ř transferul de active circulante materiale din patrimoniul unitatii în
patrimoniul subunitatii:

"Decontari între unitate si = %

subunitati" 301 "Materii prime"

- analitic distinct - 3021 "Materiale auxiliare"

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3028 "Alte materiale consumabile"

303 "Materiale de natura obiectelor

de inventar"

341 "Semifabricate"

361 "Animale si pasari"

371 "Marfuri"

381 "Ambalaje"

Ř virarea de sume de la unitate la subunitati:

"Decontari între unitate si = %

subunitati" 5121 "Conturi la banci în lei"

- analitic distinct - 5124 "Conturi la banci în valuta"

5311 "Casa în lei"

5314 "Casa în valuta"

b)  În contabilitatea subunitatii, aceleasi operatii se înregistreaza prin formule contabile inverse.

B. Contabilitatea datoriilor si creantelor din relatiile

între subunitati

I

Functionare cont

 
Se realizeaza cu ajutorul contului 482 "Decontari între subunitati", care tine evidenta decontarilor între subunitatile fara personalitate juridica dar care au contabilitate proprie din cadrul aceleiasi unitati.

Este un cont bifunctional, ce functioneaza în contabilitatea subunitatilor, identic cu contul 481 "Decontari între unitate si subunitati". Contul 482 "Decontari între subunitati" se detaliaza în conturi analitice la fiecare subunitate, pe subunitatile cu care acestea intra în relatii de transfer de valori.

Operatiile economice au loc în contabilitatea subunitatilor în mod similar ca la unitate si subunitati, cu deosebirea ca în locul contului 481 "Decontari între unitate si subunitati" se utilizeaza contul 482 "Decontari între subunitati".

De remarcat ca, în cadrul balantelor întocmite la nivelul unitatii, cele doua conturi sintetice (481, 482) trebuie sa se soldeze, deoarece suma datoriilor trebuie sa fie egala cu cea a creantelor, în cadrul decontarilor din cadrul unitatii.

Exemplu: Datoriile sau creantele unitatii fata de subunitati trebuie sa fie egale cu suma algebrica a creantelor si datoriilor subunitatilor fata de unitate.

Lichidarea datoriilor si creantelor reciproce se poate realiza prin restituirea bunurilor sau prin plati din conturile de trezorerie.

Timp estimativ: 20 minute

 
TEST DE AUTOEVALUARE NR. 5

Efectuati înregistrari contabile privind datoriile si creantele între entitatile afiliate. (8 puncte)

Efectuati înregistrari contabile privind datoriile si creantele din relatiile unitatii cu subunitatile. (2 puncte)


Document Info


Accesari: 15498
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )