Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Procedura NeoManager 4.0

Contabilitate


Procedura NeoManager 4.0

Inaintea intalarii se va verifica :

- daca exista analitice de nivel mai mare de 1 a contului 5126 (ex 5126.01.01), acestea trebuie sterse "manual", astfel incat sa ramana doar analiticul de nivel 1 (ex. 5126.01, 5126.02, .);

- diferentele dintre Total general SI 2003 si Total sume 2002 din balanta pot fi justificate de cuplarea 321 (activ) cu 322 (pasiv) in 303 (bifunctional) ceea ce conduce la sold 0 in 303 si diminuarea totalului general cu soldul acestor conturi. Problema poate fi evitata, eventual daca se face inregistrarea NC 322 = 321 (cu suma aflata in soldul contului 322) si stergand conturile 322, 328, 323 inaintea inchiderii lunii decembrie 2002; In mod asemanator se va verifica conturile 117.03 (vechiul 477) si 177.05 (vechiul 476).

- soldurile la 409 se preiau integral in 4091, iar din gestiune in cazul facturilor de servicii, se va genera notele contabile pe contul 4 18318r1722s 091, acestea putand fi modificate in Contabilitate;

- conturile urmatoare vor fi sterse: 119, 141, 4483, 4484 (cu eventuale analitice): deci ele nu trebuie sa ramana cu sold la finalul lunii decembrie 2002; In caz ca unele au sold la 31 decembrie 2002 ele trebuie transferate pe alte conturi prin note de corectie in luna decembrie.

- clientii la care s-au introdus in tabelele categorii, conturi suplimentare cu alte valori decat cele standard ,trebuie sa verifice corectitudinea dupa conversie; in principiu sunt lasate in pace si trebuie verificate daca mai sunt OK (daca nu se introduce noul simbol al contului); cu neomanager, verificarea trebuie facuta la denumirile din grupe speciale.

- s-au deschis 3 conturi analitice ale contului 354 (3541, 3545, 3546), pe care va trebui sa preluam manual soldurile initial de inceput de an.

Modificari in Contabilitate

Procedura de conversie la versiunea noua (IAS) va modifica automat planul de conturi vechi (existent pana in Decembrie 2002) in noul plan de conturi, conform legii, preluindu-se sumele SID si SIC existente in balanta din decembrie 2002 la momentul conversiei. Planul de conturi din anii precedenti (2002, ramane neschimbat, ramanand disponibile rapoartele specifice in formatul existent anterior acestui moment.

Contabilitatea pentru decembrie 2002 ramane deschisa pentru totdeauna, putandu-se inregistra notele de inchidere de an oricand se doreste, dar preluarea eventualelor modificari ulterioare, in Balanta din Ianuarie 2003, ca solduri initiale de inceput de an se va face manual, respentiv, editand in Parametrii \ Plan conturi SID si SIC.

In fisierul ConversiePCIASSimplificat.XLS sunt mentionate conturile care se sterg si conturile la care trebuie efectuata manual impartirea sumelor pe analitice. Conform acestor reguli de conversie unele conturi raman la fel, altele se cumuleaza, unele conturi vor fi sterse, iar altele noi vor fi adaugate. Pentru a nu se pierde inregistrarile contabile existente pe conturile care se vor sterge in timpul conversiei, acestea vor fi salvate in directorul cu datele firmei in 3 fisiere dupa urmatoarele reguli:

- nume firma (3 caractere) + 'aall' + B pentru Panul de conturi, N pentru Note si M pentru machete (ex. pentru firma Rommarket SRL se vor crea fisierele: ROM0301B.TXT, ROM0301N.TXT, ROM0301M.TXT) care vor contine Conturile, Notele respectiv Machetele sterse in urma conversiei. Acestea se pot vizualiza in excel cu comanda Data/Get External Data/Import Text File cu setarile default.

dupa conversie, consultarea acestor fisiere este obligatorie pentru verificarea corectitudinii operatiunii;

Modificarile aduse de noua lege privitoare la reglementarile simplificate ale IAS sunt sintetizate din punct de vedere a modificarilor planului de conturi in tabela de conversie (ConversiePCi.XLS)

Procedura de conversie se va face in functie de conditiile specificate mai jos (valoare flag, an / luna curenta).

Modificarile vor implica modulele contabilitate, gestiune si administrarea (partea de generare NC).

SITUATII FINANCIARE ANUALE

IAS

REGL SIMPLIFICATE

MICROINTREPRINDERI

BILANT

X

X

X

CONT DE PROFIT SI PIERDERE

X

X

X

SITUATIA MODIFICARILOR CAPITALULUI PROPRIU

X

X*

SITAUTIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

X

POLITICI CONTABILE SI NOTE EXPLICATIVE

X

X

* este optional

Se face conversia planului de conturi conform tabelei de corespondenta PCReglementariSimplificate (se citeste campul observatii pentru clarificarea catorva exceptii de la regula de mai jos):

S - conturi care se sterg;

R - conturi care raman;

A - contruri noi, care se adauga

- Pentru tot ce s-a adaugat la pasul anterior din categoria R valorile soldurilor initiale se preiau egale cu soldurile initiale corespondente, conform corespondentei date de ContNou = Cont;

Modificari in Gestiune:

Analiticul de baza pentru clienti va fi 4111 "Clienti (V 411)", iar al doilea 4118 "Clienti incerti sau in litigiu (V416)";

Analiticul de baza la materii prime va fi 301 "Materii prime " cu 601 "Cheltuieli cu materiile prime", respectiv (300-600), 302-602 (301-601), 3021 . (3011 .), 303 (321) (plus tot ce e legat de el: tabela conturi rosii, categorii, 601, .

Modificari Salarizare

a. Procedura de obtinere a FISELOR FISCALE pentru 2002

Copierea programului IVG de pe CD sau download de la www.mfinamte.ro/Asistenta Contribuabili/Programe Utile);

Se instaleaza programul IVG (dupa care se verifica parametrii acestuia: grila de impozitare anuala, coeficienti, deduceri personale lunare, . - de la butoanele Vizualizare / Actualizare Impozitar si Vizualizare / Actualizare Deducere Pers Baza si Coeficienti)

Se seteaza in NeoManager 4.0 luna Decembrie 2002 si se exporta fisele fiscale in format TXT sau DBF; rezulta fisierele : c:\contabil\Ded_2002.txt/dbf, FF1_2002.txt/dbf, FF2_2002.txt/dbf, Rep_2002.txt/dbf (exportul se face separat pentru tip de contract astfel:

-se selecteaza CM dupa care se copiaza fisierele Ded_2002.txt/dbf, FF1_2002.txt/dbf, Rep_2002.txt/dbf)

-se selecteaza COL dupa care se copiaza fisierul FF2_2002.txt/dbf intr-un temporar, urmand ca, continutul fisierelor de mai jos sa fie concatenate acestuia

-se selecteaza COA dupa care se copiaza fisierul FF2_2002.txt/dbf concatenandu-se la cel precedent

-se selecteaza FCT dupa care se copiaza fisierul FF2_2002.txt/dbf concatenandu-se la cel precedent

Primele trei fisiere plus cel rezultat in urma concatenarii se copiaza in directorul IVG;

ATENTIE: se verifica cu atentie sumele persoanelor care si-au schimbat tipul de contract in timpul anului si sumele persoanelor care au sosit sau au plecat in timpul anului fiscal ! ! !!!!!

Fisierele anterioare se copiaza in directorul programului IVG (default in C:\ProgramFiles\IVG)

se porneste programul IVG si se face <Preluare si Verificare fisiere DBF / TXT din alte Aplicatii) (se consulta lista de erori corectandu-se eventualele erori prin editarea fisierelor txt)

Se face Regularizare (de la butonul Alte Functii);

Se face importul de date din fisiere externe si se continua prelucrarea lor in programul IVG;

Se consulta lista de erori in functie de care se actualizeaza informatiile lipsa sau incorecte;

Se actualizeaza informatiile dorite, se face regularizare, se listeaza fisele fiscale, borderouri, export pe disketa, .);

se actualizeaza si verifica fisele fiscale (de la butonul Fise Fiscale Preluari / Modificari);

se listeaza rapoartele disponibile (FF1, FF2, Borderou, Tabel Fise 1 regularizate, Tabel Centralizator Lunar);

se exporta pe disketa (buton Salvare fisiere text FF1_aaaa, .);

se depune la finante.

Descriere:

Conform ORDIN nr. 2.260 din 27 noiembrie 2001, ART. 7 se modifica forma si continutul fiselor fiscale (atat FF1 cat si FF2) pentru anul 2002.

ART. 4 Angajatorii care au inregistrat in semestrul I al anului precedent celui pentru care se depun fisele fiscale un numar mediu de salariati cu contract de munca mai mare de 10 au obligatia sa transmita fisele fiscale pe cale electronica, cu respectarea conditiilor prevazute an anexa nr. 4.

CONDITII pentru transmiterea fiselor fiscale pe cale electronica

1. Conditii generale

Fisele fiscale in format electronic se depun la aceleasi termene ca si formularele de fise fiscale tiparite (FF1 si FF2) la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala isi are sediul angajatorul.

Fisele fiscale in format electronic vor fi transmise pe dischete 3 1/2 inch, 1.440 MB, compatibile MS-DOS.

Dischetele vor fi insotite de un borderou privind continutul acestora si de fisele fiscale listate pe hartie, pentru functia de baza (FF1), pentru angajatii carora nu li s-au efectuat operatiunile de regularizare, precum si de fisele fiscale 2 (FF2).

De asemenea, angajatorii vor lista pe hartie, la sfarsitul anului sau la ancetarea activitatii angajatilor, fisele fiscale ce vor fi inmanate acestora.

2. Conditii tehnice standard pentru formatul electronic al fisei fiscale

Informatiile din fisele fiscale (FF1 si FF2) pot fi transmise fie:

a) in fisiere format text ASCII, in care fiecare inregistrare (linie) se termina cu "carriage return" si "linefeed". Nu se admit in cadrul inregistrarilor (liniilor) diacritice (caractere romanesti) si caractere de control, cu exceptia celor mentionate anterior. Separatorul dintre campuri va fi virgula, iar delimitatorul campurilor de tip caracter (alfanumeric) va fi #;

b) in fisiere format DBF - DataBaseFile (dbase, Fox, Visual Fox etc.).

Ordinea campurilor din structura fisierelor este obligatorie, indiferent daca acestea se completeaza sau nu.

In descrierea de mai jos "Tip camp" are urmatoarea semnificatie:

N = numeric;

C = caracter (alfanumeric);

D = data.

Fisierele (text sau DBF) vor avea in mod obligatoriu urmatoarele denumiri si vor contine:

|REP_aaaa TXT sau |date de identificare angajator |

| |

|REP_aaaa DBF  | |

|FF1_aaaa TXT sau |date de identificare angajati, total coeficienti de deduce-|

|FF1_aaaa DBF  |re, coeficienti de deducere pentru situatia proprie a |

|angajatului, venit net, impozit retinut, impozit pe venitu-|

|(functia de baza) |rile din salarii cu impunere finala, venit scutit, infor- |

|matii privind operatiunile de regularizare efectuate |

|DEB_aaaa TXT sau |date de identificare persoana an antretinere, coeficienti |

|de deducere suplimentara sau pentru persoanele aflate an |

|DEB_aaaa DBF  |antretinerea angajatilor |

|FF2_aaaa TXT sau |date de identificare angajati, tip venit, venit baza de |

|calcul, impozit retinut |

|FF2_aaaa DBF  | |

Grila de regularizare pentru 2002 este:

Venitul anual impozabil Impozitul anual

(lei) (lei)

pana la 21.600.000  18%

3.888.000 + 23% suma > 21.600.000 lei

11.616.000 + 28% suma > 55.200.000 lei

20.688.000 + 34% suma > 87.600.000 lei

peste 122.400.000 32.520.000 + 40% suma >122.400.000 lei

Trecere de la IAS Simplificat la IAS (si invers):

- conversie planului de conturi de la reglementarile IAS simplificate la reglementarile IAS (si invers) se face din modulul Administrare prin functia <Modificare Tip Plan Conturi>

Durata medie estimata:

Operatiune

Durata/min

Salvare Date, Export Rapoarte personalizate

Timpii sunt aproximativi, depinzand de:

Instalare, Import Rapoarte personalizate

dimensiunea datelor, performanta server date

Conversie date

eventuale erori si incidente

Verificari / Explicatii

Amploarea explicatiilor

Total:

1:15 min

b. Modificari legislative incepand cu 01.01.2003

Conform LEGII nr. 346 din 5 iunie 2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale - se introduce un nou coeficient COEF_FD_CAM (coeficientul pentru contributia de asigurari pentru accidente de munca si boli profesionale). COEF_FD_CAM = 0.5 %, contributie platita de angajator.

Conform HOTARARII nr. 1.105 din 10 octombrie 2002 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara - SalarMinim = 2.500.000 lei.

Conform ORDONANTEI DE URGENTA nr. 147 din 31 octombrie 2002 pentru reglementarea unor probleme financiare si pentru modificarea unor acte normative se modifica:

- contributia angajatilor la asigurarile de sanatate - COEF_FD_ASIG_SANATATE = 6.5%

- contributia angajatorului la fondul de somaj - COEF_FD_SOMAJ_FIRMA = 3.5%

- nu va mai exista Fondul de solidaritate - COEF_FD_SOLIDARITATE = 0%

- contributia angajatilor la asigurarile sociale - COEF_FD_CIAS = 9.5%

- contributia angajatorului la asigurari sociale

a) GRUPA III - 24.5%;

b) GRUPA II - 29.5%;

c) GRUPA I - 34.5%.

- baza de calcul plafonata pentru contributia la asigurari sociale = 5 * salariul mediu brut pe economie

Conform LEGE nr. 632 din 27 noiembrie 2002 bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003

ART. 15

(1) Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2003 este de 6.962.000 lei.

SAL_MEDIU_BRUT_ECONOMIE = 6.962.000 LEI

Conform ORDIN nr. 1.754 din 18 decembrie 2002 privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizarii sumelor fixe, precum si a baremului anual pentru calculul platilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare

ART. 1

Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, definite la art. 22, 23 si 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobata si modificata prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, realizate an anul 2003, se stabileste urmatorul barem lunar:

Venitul lunar impozabil  Impozitul lunar

(lei) (lei)

pana la 2.100.000   18%

378.000 + 23% suma > 2.100.000 lei

5.200.001-8.300.000 1.091.000 + 28% suma > 5.200.000 lei

1.959.000 + 34% suma > 8.300.000 lei

peste 11.600.000  3.081.000 + 40% suma >11.600.000 lei

(2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculeaza prin rotunjire la 1.000 lei in favoarea contribuabilului.

ART. 3

Incepand cu data de 1 ianuarie 2003 sumele fixe prevazute an Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 493/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se stabilesc dupa cum urmeaza:

deducerea personala de baza prevazuta la art. 12 alin. (2) este de 1.800.000 lei pe luna;

Grila de regularizare pentru 2002 aparuta acum 2 zile este:

Venitul anual impozabil Impozitul anual

(lei) (lei)

pana la 23.000.000 18%

4.140.000 + 23% suma > 23.000.000 lei

12.374.000 + 28% suma > 58.000.000 lei

22.062.000 + 34% suma > 93.400.000 lei

peste 130.500.000 34.676.000 + 40% suma >130.500.000 lei

In plus sa actualizat deducerea personala de baza la inflatie, pentru regularizare fiind luata in considerare valoarea 1.700.000 lei pentru intreg anul 2002.

Ambele schimbari sunt cuprinse in IVG ultima versiune de aceea nu trebuie sa ne agitam, datele fiind exportate si regularizate cu acel program vor fi corect prelucrate (oricum in NM nu putem actualiza deducerea personala de baza.

!!!!! De aceea este interzisa actualizarea Deducerii personale de baza pt anul 2002 (ar siproduce modificari incorecte ale sumelor calculate si exportate) !!! Deci nu se va actualiza in Neomanager nici o informatie aferenta anului 2002 cu exceptia datelor personale (CNP, adresa, nume, ...) !!!


Document Info


Accesari: 6012
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )