Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Proiect de diploma contabilitate CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR CORPORALE LA S.C. SILVCART SRL

Contabilitate
UNIVERSITATEA ARTIFEX BUCURESTI

FACULTATEA FINANTE SI CONTABILITATE
SPECIALIZAREA DE CONTABILITATE sI INFORMATICA DE GESTIUNE

CONTABILITATEA IMOBILIZĂRILOR CORPORALE LA

S.C. SILVCART SRL

BUCURESTI

CUPRINS

Capitolul I Imobilizari corporale- delimitari conceptuale

1.1. Conceptul de imobilizari ......................3

1.2. Clasificarea imobilizarilor .......................4

1.3. Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor.................11

1.4. Contabilitatea imobilizarilor corporale.......... ..... ...... .......................16

1.5. Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale.......... ..... ...... ..19

Capitolul II Prezentarea la S.C. SILVCART SRL Bucuresti

2.1. Informatii generale.......... ..... ...... ...........26

2.2. Analiza datelor generale în 2007.......... ..... ...... ..............26

Principalii indicatori sintetici.......... ..... ...... ......29

Alte informatii si note explicative...............31

Cota de piata.............. .......... ..... ...... ......32

Capitolul III Organizarea contabilitatii imobilizarilor corporale la S.C.

SILVCART SRL

3.1. Contabilitatea terenurilor .........................34

3.2. Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloace de transport si

mobilier,aparatura birotica etc.......... ..... ...... .......... ..... ...... ....37

3.3. Iesirea imobilizarilor corporale în curs.......................45

3.4. Contabilitatea imobilizarilor corporale în curs............49

3.5. Deprecierea imobilizarilor corporale.......... ..... ...... ..........................50

Capitolul IV Concluzii si propuneri

4.1. Analiza imobilizarilor corporale pentru SC SILVCART SRL.................52

4.2. Concluzii si propuneri ........................54

Bibliografie

Anexe

CAPITOLUL I

IMOBILIZĂRILE CORPORALE -DELIMITĂRI CONCEPTUALE

1.1. Conceptul de imobilizari corporale

Conform Standardelor Internationale de Contabilitate(IAS 16) imobilizarile corporale sunt active fizice detinute de o întreprindere pentru productia, furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriate tertilor sau în scopuri administrative si a caror durata de utilizare este estimata ca fiind superioara unui exercitiu.

Se apreciaza ca imobilizarile reprezinta o componenta importanta a activului patrimonial si constituie baza tehnico-materiala si financiara a activitatii agentilor economici.

Prezinta urmatoarele caracteristici :

a) sunt destinate sa serveasca o perioada îndelungata, mai mare de un an;

b) îsi pastreaza valoarea de intrare în patrimoniu pe toata durata de folosire;

c) nu se consuma la prima utilizare, ele participând la mai multe cicluri de utilizare;

d) valoarea lor se recupereaza în mod treptat, pe calea amortizarii, prin includerea unor cote de amortizare în costul activitatii la care participa.

Activele imobilizate " sunt denumite si bunuri de investitii, active pe termen lung sau bunuri mobile".

Ele se caracterizeaza prin:

a) perioada lor de utilizare si lichidare este de regula mai mare de un an ;

b) participa la desfasurarea mai multor circuite economice ;

c) sunt fixate în activitatea unitatilor patrimoniale, nefiind destinate direct comercializarii.

Astfel activele imobilizate rerprezinta: "bunurile si valorile destinate sa serveasca o perioada îndelungata în activitatea entitati economice si care nu se consuma sau se înlocuiesc dupa prima lor utilizare si, ca atare, nu sunt destinate comercializarii"[1].

Activele imobilizate sunt "active generatoare de beneficii si detinute pe o perioada mai mare de un an. Ele trebuie evaluate la costul de achizitie sau la costul de productie. Beneficiile economice viitoare reprezinta potentialul de a contribui, direct sau indirect, la fluxul de trezorerie sau de echivalente de trezorerie catre entitate. Potentialul poate fi unul productiv, fiind parte a activitatilor de exploatare ale entitatii "[2].

1.2 Clasificarea imobilizarilor

La organizarea contabilitatii se tine seama de continutul lor, dupa care se împart în :

a) imobilizari corporale ;

b) imobilizari necorporale ;

c) imobilizari financiare.

A. Imobilizari corporale cuprind acele bunuri materiale(corporale, tangibile) care participa la procesul muncii cu întreaga lor valoare de utilitate, pentru a fi utilizate în productia de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi închiriate tertilor, sau pentru a fi folosite în scopuri administrative, dar care se consuma si îsi transmit în mod treptat valoarea asupra costurilor noilor produse.

Imobilizarile corporale sunt active care:

a) sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate în productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite în scopuri administrative;

b) sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

c) au valoare mai mare decât limita prevazuta de reglementarile legale în vigoare.

Nu sunt considerate imobilizari corporale :

a) constructii si instalatii provizorii ;

b) animale tinere, animale de îngrasat, pasarile si coloniile de albine ;

c) echipamente de protectie si de lucru, îmbracaminte speciala si accesorii de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare ;

d) scule, instrumentele si dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi.

Imobilizarile corporale cuprind:

Terenuri si amenajari de terenuri;

constructii;

instalatii tehnice mijloace de transport, animale si plantatii;

mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale;

avansuri si imobilizari corporale în curs de executie.

Contabilitatea terenurilor se tine pe doua categorii:

terenuri ;

amenajari de terenuri.

În contabilitatea analitica, terenurile pot fi evidentiate pe urmatoarele grupe:

terenuri agricole,

terenuri silvice,

terenuri fara constructii,

terenuri cu zacaminte,

terenuri cu constructii si altele.

Terenurile se evalueaza la intrarea în patrimoniu, la o valoare stabilita potrivit legii, în functie de fertilitatea si amplasarea acestora, si alte criterii, la valoarea de aport sau la costul de achizitie, dupa caz. Terenurile de regula nu sunt supuse amortizarii, cu exceptia terenurilor cu destinatie economica obtinute prin acte de vânzare-cumparare, inclusiv prin despagubiri în cazul exproprierilor.

Amenajarile de terenuri reprezinta investiile efectuate pentru punerea în valoare a terenurilor, lacurilor, baltilor, iazurilor si alte lucrari similare. Aceste investitii sunt supuse amortizarii.

Constructiile sunt mijloace fixe reprezentate de cladiri achizitionate de la terti sau din productia proprie.

În categoria instalatiilor tehnice si masini sunt cuprinse masini si instalatii de lucru, aparate si instalatii de masurare, control si reglare, mijloace de transport, animale si plantatii.

 Alte instalatii, utilaje si mobilier în care sunt cuprinse mobilierul si aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte imobilizari corporale care nu au fost nominalizate în grupele anterioare.

Avansuri si imobilizari corporale în curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriza, precum si avansurile platite furnizorilor de imobilizari corporale.

B. Imobilizari necorporale sau nemateriale, sunt imobilizari care nu se concretizeaza în bunuri materiale, fizice ci într-un document juridic sau comercial care atesta drepturi ale întreprinderii.

Un activ necorporal este un activ identificabil nemonetar, fara suport material si detinut pentru utilizare în procesul de productie sau furnizare de bunuri sau servicii, pentru a fi închiriat altora, sau în scopuri administrative. În mod concret în imobilizarile necorporale se cuprind:

- cheltuieli de constituire a societatii ;

- cheltuieli de dezvoltare ;

- concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii ;

- fondul comercial ;

- alte imobilizari necorporale .

Active de natura cheltuielilor de constituire

Cheltuielile de constituire sunt cheltuielile ocazionate de înfiin& 717q1623h #355;area sau dezvoltarea unei entitati (taxe si alte cheltuieli de înscriere si înmatriculare, cheltuieli privind emisiunea si vânzarea de actiuni si obligatiuni, precum si alte cheltuieli de aceasta natura, legate de înfiintarea si extinderea activitatii entitatii).

O entitate poate include cheltuielile de constituire la "Active", caz în care poate imobiliza cheltuielile de constituire. În aceasta situatie, cheltuielile de constituire trebuie amortizate în cadrul unei perioade de maximum cinci ani.

În situatia în care cheltuielile de constituire nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Sumele înregistrate la "Cheltuieli de constituire" trebuie explicate în note.

Active de natura cheltuielilor de dezvoltare

Imobilizarile de natura cheltuielilor de dezvoltare sunt generate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte, în scopul realizarii de produse sau servicii noi sau îmbunatatite substantial, înaintea stabilirii productiei de serie sau a utilizarii.

Exemple de activitati de dezvoltare sunt:

a) proiectarea, constructia si testarea productiei intermediare sau folosirea intermediara a prototipurilor si modelelor;

b) proiectarea uneltelor si matritelor care implica tehnologie noua;

c) proiectarea, constructia si operarea unei uzine pilot care nu este fezabila din punct de vedere economic pentru productia pe scara larga;

d) proiectarea, constructia si testarea unei alternative alese pentru aparatele, produsele, procesele, sistemele sau serviciile noi sau îmbunatatite.

Cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz. În cazul în care durata contractului sau durata de utilizare depaseste cinci ani, aceasta trebuie prezentata în notele explicative, împreuna cu motivele care au determinat-o.

În situatia în care cheltuielile de dezvoltare nu au fost integral amortizate, nu se face nici o distribuire din profituri, cu exceptia cazului în care suma rezervelor disponibile pentru distribuire si a profitului reportat este cel putin egala cu cea a cheltuielilor neamortizate.

Sumele înregistrate la "Cheltuieli de dezvoltare" trebuie explicate în notele explicative.

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare

Concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare reprezentând aport, achizitionate sau dobândite pe alte cai, se înregistreaza în conturile de imobilizari necorporale la valoarea de aport sau costul de achizitie, dupa caz. În aceasta situatie valoarea de aport se asimileaza valorii juste.

Concesiunile primite se reflecta ca imobilizari necorporale atunci când contractul de concesiune stabileste o durata si o valoare, determinate pentru concesiune. Amortizarea concesiunii urmeaza a fi înregistrata pe durata de folosire a acesteia, stabilita potrivit contractului. În cazul în care contractul prevede plata unei chirii, si nu o valoare amortizabila, în contabilitatea entitatii care primeste concesiunea, se reflecta cheltuiala reprezentând chiria, fara recunoasterea unei imobilizari necorporale.

Fondul comercial

Fondul comercial apare, de regula, la consolidare si reprezinta diferenta dintre costul de achizitie si valoarea la data tranzactiei, a partii din activele nete achizitionate de catre o entitate.

În cazul în care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achizitiei de catre o entitate a actiunilor altei entitati - se au în vedere urmatoarele prevederi:

a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, în cadrul unei perioade de maximum cinci ani;

b) totusi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial în mod sistematic într-o perioada de peste cinci ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului si sa fie prezentata si justificata în notele explicative.

Avansuri si alte imobilizari necorporale

În cadrul avansurilor si altor imobilizari necorporale se înregistreaza avansurile acordate furnizorilor de imobilizari necorporale, programele informatice create de entitate sau achizitionate de la terti, pentru necesitatile proprii de utilizare, precum si alte imobilizari necorporale.

Imobilizarile necorporale în curs de executie

Imobilizarile necorporale în curs de executie reprezinta imobilizarile necorporale neterminate pâna la sfarsitul perioadei, evaluate la costul de productie sau costul de achizitie, dupa caz.

C. Imobilizari financiare, denumite si învestitii financiare sau de portofoliu cuprind valori financiare investite de întreprindere în patrimoniul altor societati. Se constituie fie pentru a aduce venituri unitatii care investeste fie pentru a dobândii influente notabile sau controlul în gestiunea altor unitati, sau pentru ambele scopuri.

Imobilizarile financiare prezinta urmatoarele caracteristici :

- nu reprezinta imobilizari materiale ;

- imobilizarea unor surse banesti este facuta în afara unitatii ;

- sunt de lunga durata ;

- nu sunt supuse amortizarii pentru ca nu sufera deprecieri ireversibile ;

- pot apare deprecieri temporare reversibile motiv pentru care se pot constitui provizioane ;

În functie de modalitatea organizarii contabilitatii, imobilizarile financiare se pot clasifica astfel :

- titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului;

- titluri de participare detinute la societati din afara grupului;

- imobilizari financiare sub forma de interese de participare;

- alte titluri imobilizate ;

- creante imobilizate.

Imobilizarile corporale în curs de executie.

În grupul  imobilizarilor în curs sînt incluse investitiile capitale pentru:

achizitionarea  utilajului care necesita montaj si crearea altor active  în decursul unui proces îndelungat de constructie a cladirilor, constructiilor speciale (drumurilor, podurilor, fîntînilor,  digurilor etc.), utilajului si altor obiecte ce nu necesita montaj pîna la punerea lor în functiune plantarea si cultivarea plantatiilor perene;

investitiile capitale ulterioare(cheltuieli pentru reconstructia  întreprinderii, sporirea capacitatilor de productie, îmbunatatirea calitatii subansamblurilor,  mecanismelor  utilajului în functiune). 

Cheltuielile care  contribuie  la  obtinerea  beneficiului  numai  în  decursul  unei perioade  de  gestiune, sînt trecute la cheltuielile  acestei  perioade. Cheltuielile  privind  achizitionarea mijloacelor fixe care nu  necesita montaj  puse în functiune în momentul procurarii terenurilor, precum  si cheltuielile  de  formare  a turmei de baza, nu se includ  în  categoria activelor materiale în curs.

Evaluarea si reevaluarea imobilizarilor

Evaluarea consta în cuantificarea si exprimarea prin bani a marimii elementelor patrimoniale si a operatiilor privind miscarea acestora.

Prin evaluare contabila se întelege masurarea marimii existentelor si miscarii activelor imobilizate în expresie valorica, la reflectarea în conturi a modificarii imobilizarii pe care le evidentiaza. Elementul de referinta hotarâtor în evaluarea elementelor patrimoniale este momentul evaluarii în general, evaluarea economica a întreprinderii este necesara în urmatoarele situatii:

- în tranzactiile comerciale;

- când se produc schimbari în marimea si structura capitalului;

- în actiuni juridice cu scop patrimonial;

- în cazul unor dezvoltari externe, fuziune;

- în evaluarea anuala a patrimoniului societati comerciale.

Metodele de evaluare adoptate de unitatea patrimoniala trebuie sa fie aceleasi în tot cursul exercitiului, precum si de la un exercitiu la altul.

Pentru evaluarea imobilizarilor, sistemul de evaluare se compune din:

evaluarea la intrare;

evaluarea efectuata dupa constatarea initiala a activelor

1. Evaluarea la intrare.

Valoarea de intrare  a imobilizarilor corporale consta  din  valoarea  de cumparare, inclusiv taxele  vamale  si  taxele pentru  import,  impozitele  pentru obiectele  cumparate,  prevazute  de legislatie,  cheltuielile de aducere a activului achizitionat în  starea de  lucru pentru utilizarea previzibila a lui.

Rabaturile comerciale  si scontul (înlesnirile)  la cumparare se scad la determinarea valorii  de cumparare  a activului.

Cheltuielile de aducere a activului în stare  de lucru, precum si cele aferente achizitionarii acestuia cuprind:

    a) cheltuielile pentru pregatirea santierului de constructie;

    b) cheltuielile de transport si achizitionare;

    c) cheltuielile de montaj, instalare;

    d) cheltuielile  de  salarizare  a  specialistilor,  de  exemplu,  a arhitectilor si inginerilor.

La intrare în patrimoniu, imobilizarile se înregistreaza în contabilitate la valoarea de intrare care este egala pentru :

- obiectele  create  la  întreprinderea propriu-zisa  -  cu  costul efectiv, inclusiv impozitele prevazute de legislatia în vigoare;

- cladirile  si  constructiile  speciale executate dupa  metoda  de constructie  în  antrepriza  - cu valoarea  contractuala  a  obiectului, inclusiv impozitele prevazute de legislatia în vigoare;

obiectele achizitionate contra plata de la întreprinderi si terte persoane:

    - cladiri si  constructii  speciale - cu valoarea de cumparare  plus cheltuilelile legate de reparatie si aducerea acestora în stare de lucru;

    - terenuri -   cu  valoarea de cumparare  plus cheltuielile   de achizitionare ;

    - masini si utilaje  - cu valoarea de cumparare diminuata cu rabatul acordat, reducerea acordata plus cheltuielile pentru procurarea acestora (asigurarea,  taxele  vamale,  impozitele  si  taxele, cheltuielile de transport), cheltuielile pentru montare, instalare, experimentare etc.

activele achizitionate  pe calea schimbului la valoarea negociata de parti, care se determina în mod riguros în succesiunea stabilita:

    - valoarea venala  a  obiectului primit în schimb sau oferit  pentru schimb,  corectata  cu  suma mijloacelor banesti  sau  a  echivalentelor acestora platite (primite);

- valoarea de bilant a activelor care urmeaza sa fie schimbate, daca nu exista valoarea de piata real confirmata;

- valoarea contractuala  (conform  paragrafului  18  al  prezentului standard);

activele primite  cu  titlu  gratuit,  precum  si  sub  forma  de subventii  guvernamentale - cu valoarea venala[5]. Daca nu exista o valoare de  piata  real  confirmata, valoarea de intrare este determinata  de  o expertiza  independenta sau la suma stabilita conform datelor din actele de   primire-predare,  cu  suplimentarea  în  cazurile   necesare   a cheltuielilor de pregatire a activelor pentru exploatare;

    - mijloace fixe   rezultate  din  fuziunea  întreprinderilor  -   cu valoarea venala.

2. Evaluarea efectuata dupa constatarea initiala a activelor.

Standardul de contabilitate nr 16 prevede doua metode de evaluare :

Metoda recomandata de conditiile standardului;

Metoda alternativa admisibila.

  Metoda recomandata de conditiile standardului, conform careia dupa constatarea  initiala, activul trebuie sa fie  contabilizat la  valoarea  de  intrare a acestuia, diminuata cu uzura  acumulata. 

De aceea ,  în perioada de exploatare a obiectului trebuie diminuata permanent valoarea acestuia pîna la valoarea de recuperare.

Daca activul  a pierdut partial valoarea de intrare, prin urmare  si avantajul  economic corespunzator,rezultat din calamitatile naturale(furtuni,inundatii, incendii etc.) sau avarii, deteriorari, o parte din valoarea  de bilant a acestuia în marimea pierderii valorilor trebuie sa fie  trecuta  la cheltuieli. O atare casare a valorii se  efectueaza  pe fiecare obiect separat. 

Metoda alternativa admisibila- Întreprinderea  poate sa aplice metoda alternativa de evaluare a mijloacelor  fixe,  potrivit  careia:  daca  dupa  constatarea  initiala activul a fost evaluat, acesta trebuie sa fie contabilizat la  valoarea reevaluata,  care  constituie  valoarea  venala  la  data   reevaluarii diminuata   cu  suma  respectiva  a  uzurii  acumulate. 

Reevaluarea  se efectueaza regulat pentru ca valoarea de bilant sa nu difere substantial de valoarea venala la data întocmirii bilantului. 

Reevaluarea.

O latura principala a evaluarii o constituie reevaluarea care, în final duce la modificarea preturilor initiale ale unor elemente patrimoniale.

Reevaluarea elementelor de activ si de pasiv se face pe baza unei dispozitii legale în acest sens, de obicei o hotarâre a Guvernului.

În ceea ce priveste imobilizarile, sunt supuse reevaluarii numai elementele de natura imobilizarilor corporale si necorporale.

Pentru activele strict specializate, care nu fac obiectul unor tranzactii regulate, valoarea justa se identifica cu costul de înlocuire. Un activ nu poate sa fie reevaluat în mod izolat. Reevaluarea trebuie sa se aplice la ansamblul bunurilor din aceeasi categorie, la toate activele de natura si utilizare identice. Terenurile, constructiile, masinile, vehiculele cu motor, mijloacele fixe de birou constituie tot atâtea categorii diferite de active care pot sa fie reevaluate independent unele de celelalte.

Diferenta din reevaluare(valoarea reevaluata minus valoarea net-contabila la costuri istorice, stabilita la data reevaluarii) trebuie sa fie înscrisa în capitalurile proprii la o rubrica distincta, astfel încât operatia sa nu conduca la constatarea de profituri.

Pentru reevaluarea imobilizarilor corporale este necesar sa se stabileasca valoarea ramasa actualizata avându-se în vedere urmatoarele elemente: valoarea de intrare a imobilizarilor corporale, amortizarea calculata, evidentierea în contabilitate a coeficientilor de actualizare determinati în functie de indicii de preturi, grad de utilitate a capacitatilor de productie si cursul valutar.

Valoarea ramasa = Val. De intrare înregistrata - Amortizarea calculata

în contabilitate

 

Valoarea ramasa  = valoarea ramasa x coeficientul de

actualizata  actualizare în preturi

Valoarea de intrare = valoarea ramasa x amortizarea calculata

actualizata actualizata

Diferente din reevaluare = valoarea ramasa - valoarea ramasa actualizata

Potrivit OMFP nr. 1752/2005, reevaluarea reprezinta înlocuirea valorii contabile nete cu valoarea justa, care se determina pe baza unor evaluari efectuate, de regula, de catre evaluatori autorizati. În urma reevaluarii imobilizarile amortizabile, li se atribuie acestora urmatoarele valori:

Valoarea contabila actualizata (VCA) care se calculeza în doua moduri :

VCA =

Sau

VCA = valoarea justa + amortizarea cumulata

Amortizarea actualizata (AA) se calculeaza astfel :

AA =

Reevaluarile trebuie facute cu suficienta regularitate astfel încât valoarea contabila sa nu difere în mod semnificativ de cea care ar fi stabilita folosind valoarea justa la data bilantului.

Activele care fac parte din aceeasi clasa de imobilizari corporale ( terenuri, cladiri, masini si echipamente etc.) trebuie sa fie reevaluate simultan, pentru a se evita reevaluarea selectiva si raportarea în situatiile financiare anulate a unor sume care sunt o combinatie de valori calculate la date diferite.

1.4. Contabilitatea imobilizarilor corporale

Documente primare utilizate în evidenta imobilizarilor corporale

Evidenta operativa a contabilitatii imobilizarilor corporale impune consemnarea completa si la timp a tuturor operatiunilor privind miscarea imobilizarilor corporale.

Intrarile de imobilizari corporale care nu necesita montaj si nici probe tehnologice si care sunt date în folosinta în momentul receptionarii lor de la furnizor sunt consemnate în Procesul verbal de receptie.

Acesta se emite pe baza documentelor justificative, documente ce difera în functie de modalitatea de intrare în gestiune si anume:

intrarea prin cumparare cu titlu oneros este consemnata în factura întocmita de furnizor, avizul de însotire a marfii si contractul de vânzare-cumparare. De cele mai multe ori, factura reprezinta documentul de baza pentru înregistrarea în contabilitate.

aportul în natura de la asociati si actionari este evidentiat în contractul de societate si documentele de expertiza tehnica

valoarea si caracteristicile imobilizarilor din productie proprie sunt evidentiate în proiectele si devizele lucrarilor, Fisa de cont analitic pentru costuri efective, etc..

Receptionarea utilajelor supuse montajului si probelor tehnologice se înregistreaza în documentul Proces verbal de punere în functiune.

Intrarea imobilizarilor prin cesionare, locatie de gestiune, închiriere se reflecta în documentul Proces verbal de predare-primire si are la baza contractul de concesionare sau locatie de gestiune.

Miscarea imobilizarile corporale de la o sectie la alta, de la un serviciu la altul, în cadrul aceleiasi unitati, se consemneaza în documentul Bon de miscare a imobilizarilor corporale. Acesta serveste la justificarea predarii-primirii a imobilizarilor corporale, însotindu-l pe timpul transportului si la înregistrarea lor în evidenta operativa si în contabilitatea analitica.

Iesirea imobilizarilor corporale prin casare, adica scoaterea definiva din functiune prin demontare, darâmare, etc, este consemnata în documentul Proces verbal de scoatere din functiune a imobilizarilor corporale, elaborat de comisia de casare.

Pentru stabilirea existentei efective a imobilizarile corporale pe locuri de folosinta si pe responsabili se foloseste Lista de inventariere si de evidenta a imobilizarilor corporale. Ea serveste si la inventarierea imobilizarilor corporale si a consemnarii rezultatelor ei.

Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale trebuie sa fie organizata astfel încât sa asigure individualizarea fiecarei imobilizari corporale, cunoasterea existentei si miscarii lor pe locuri de folosinta, gradul de depreciere pe structura categoriilor de imobilizari corporale. De aceea, ea se organizeaza pe locuri de folosinta (sectii, servicii, etc), pe categorii de imobilizari corporale si, în cadrul acestora, pe obiecte de evidenta.

Contabilitatea analitica a imobilizarilor corporale se poate tine utilizând fie Registrul numerelor de inventar si Fisa imobilizari corporale, fie utilizând Registrul pentru evidenta imobilizarilor corporale.

Pentru identificarea fiecarei imobilizari corporale si pentru asigurarea controlului lor, se atribuie fiecarui obiect de evidenta un numar de inventar (un simbol cifric). Numerele de inventar ale imobilizarilor corporale scoase din functiune sau vândute nu pot fi atribuite altor imobilizari corporale intrate ulterior, ci ele ramân libere pâna la efectuarea unei noi numerotari.

Pentru satisfacerea în bune conditii a tuturor cerintelor, la organizarea contabilitatii a imobilizarilor corporale trebuie avute în vedere urmatoarele obiective:

cunoasterea valorii a imobilizarilor corporale cu scopul de a pune, în orice moment, la dispozitia conducerii informatii privind: valoarea de intrare a imobilizari corporale existente, valoarea actuala stabilita la inventariere, valoarea neta reflectata în bilant, etc;

evidenta permanenta a existentei si miscarii imobilizarilor corporale în vederea determinarii rezultatului exercitiului;

controlul utilizarii rationale si cu randament înalt a imobilizari corporale, urmarind determinarea corecta a capacitatilor de productie.

Evidenta contabila a acestor valori economice, componente ale activului, se tine cu ajutorul conturilor din grupa 21 "Imobilizari corporale" dupa cum urmeaza:

211 "Terenuri si amenajari de terenuri"

212 "Constructii"

213 "Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii", care se detaliaza pe conturi operationale de gradul II.

214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale".

231 "Imobilizari corporale în curs"

232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale"

Aceste conturi dupa functia contabila sunt conturi de activ. Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale intrate prin cumparare, din productie proprie, primite gratuit, aduse ca aport la capitalul social, constatate plus la inventariere. Se crediteaza cu valoarea imobilizarilor corporale iesite prin casare, vânzare, distribuire retrase de asociati, constatate în minus la inventariere.

Pretul de înregistrare în conturi al activelor imobilizate este cel corespunzator valorii contabile de intrare cu urmatoarele semnificatii:

a.   Valoarea ramasa actualizata aferenta fiecarui activ imobilizat care a fost reevaluat în conformitate cu hotarîri ale Guvernului.

b.   Costul de achizitie pentru imobilizarile corporale procurate cu titlul oneros.

c.    Pretul de achizitie pentru titlurile de valoare componente ale imobilizarilor financiare.

d.   Costul de productie pentru imobilizarile corporale produse sau construite de societatea comerciala.

e.   Valoarea actuala pentru activele imobilizate obtinute cu titlul gratuit, estimata la înscrierea lor în activ pe baza propunerilor facute de specialisti si cu aprobarea Adunarii generale a asociatilor la societatile comerciale, respectiv a Consiliului de administratie la regiile autonome, tinând seama de valoarea imobilizarilor corporale cu caracteristici identice sau similare.

f.     Valoarea de raport acceptata de parti, pentru activele imobilizate intrate în patrimoniul cu ocazia asocierii, fuziunii, etc, conform statutelor sau contractelor determinata prin expertiza.

g.   Valoarea nominala sau de lichiditate din momentul derularii tranzactiilor pentru creantele imobilizate.

1.5. Amortizarea si deprecierea imobilizarilor corporale

Amortizarea imobilizarilor corporale

Amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale, a fost definita, ca fiind o "recuperare a uzurii fizice si morale a activelor corporale si necorporale, pentru refacerea capitalului angajat".

Amortizarea imobilizarilor amortizabile se calculeaza pe baza unui plan de amortizare, de la data punerii acestora în functiune si pâna la data recuperarii integrale a valorii lor de intrare, conform duratelor de viata utila si conditiilor de utilizare a acestora, presupunând cunoasterea urmatoarelor elemente:

. Valoarea contabila sau de intrare care poate fi reprezentata de costul de achizitie, costul de productie sau valoarea de utilitate, iar în unele cazuri chiar valoarea de înlocuire.

. Durata de utilizare sau de viata a imobilizarii care se determina diferit de la o tara la alta si care în tara noastra este stabilita pe cale administrativa.

. Metodele de amortizare, care conform OMFP nr. 1752/2005, se precizeaza ca persoanele juridice din România amortizeaza imobilizarile corporale utilizând unul din urmatoarele regimuri de amortizare:

- Amortizare liniara;

- Amortizare degresiva, si

- Amortizare accelerata.

a).Metoda de amortizare liniara sau metoda cotelor constante de amortizare: se realizeaza prin includerea uniforma în cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, proportional cu durata normala de utilizare a imobilizarilor corporale.

În conformitate cu aceasta metoda, plecând de la duratele de viata utile ale activelor amortizabile si valoarea de intrare, se stabilesc anuitatile (amortizarea anuala a fiecarui bun).

Amortizarea anuala se calculeaza fie raportând valoarea amortizabila a activului la durata sa de utilizarte, exprimata în ani, fie prin ponderea valorii amortizabile cu o rata de amortizare conform relatiilor:

Aa=, respectiv  unde: -Aa = amortizarea anuala

Aa=ViŚra -Vi = valoarea amortizabila a activului

- d = durata de utilizare exprimata în ani

- ra = rata de amortizare

Rata de amortizare se calculeaza conform relatiei :ra =.

Înlocuind pe Aa cu , din relatia precedenta obtinem:

ra = [(Vi/d)/Vi] Ś 100; de unde ra = 100/d.

b).Metoda de amortizare degresiva:-consta în practicarea unor amortizari mai mari în primii ani de utilizare a bunului, asigurând astfel întreprinderii un avantaj fiscal prin amânarea de la plata impozitului pe profit. Anuitatile scad pe masura trecerii timpului, deoarece în calcule se aplica :

-fie o rata degresiva care se aplica în fiecare an la o baza fixa (valoare de intrare);

-fie o rata constanta la o baza de calcul degresiva (valoarea neta contabila).

Rata constanta de aplicat pentru calculul amortizarii degresive, asa cum este ea practicata în tara noastra, se determina prin multiplicarea ratei aplicata în sistemul liniar al amortizarii cu un coeficient fiscal de corectie:

Rd = Ra Ś K, unde :

-Rd = rata anuala de amortizare degresiva;

-Ra = rata anuala de amortizare liniara;

-K = coeficient de multiplicare

Coeficientul fiscal variaza în functie de durata de utilizare a bunului. Coeficientii fiscali prevazuti în legea amortizarii sunt:

-1,5 pentru o durata nornala de utilizare între 2-5 ani, inclusiv 5;

-2,0 pentru o durata de utilizare între 5-10, inclusiv 10;

-2,5 pentru o durata de urilizare mai mare de 10 ani.

Amortizarea degresiva se aplica în doua variante si anume:

a) fara influenta uzurii morale (AD1);

b) cu influenta uzurii morale (AD2).

Calculul anuitatilor în varianta AD1 se face prin aplicarea ratei :

-la valoarea de intrare pentru prima anuitate;

-la valoarea neta contabila pentru cealelalte anuitati. Când anuitatea amortizarii calculata în sistemul degresiv devine egala sau inferioara anuiatatii liniare determinata ca raport între valoarea ramasa de amortizat si numarul de ani ramasi de utilizare, se procedeaza la calculul amortizarii liniare, pentru suma care ramâne de amortizat .

În varianta AD2 amortizarea valorii de intrare se face într-o perioada de timp mai mica decât cea normala de utilizare, diferenta în ani reprezentând influenta uzurii morale .

Varianta de amortizare analizata (AD2) se poate utiliza numai pentru mijloacele fixe care au durata normala de utilizare mai mare de 5 ani; pentru cele cu durata inferioara acestei limite se foloseste varianta AD1.

În vederea determinarii amortizarii în varianta AD2 sunt necesare urmatoarele elemente prevazute în Normele amintite.

a. recalcularea duratei de utilizare aferenta regimului liniar în functie de cota medie anuala de amortizare degresiva;

b.determinarea duratei de utilizare integrala, prin scaderea duratei de utilizare recalculate din durata normala de utilizare. Durata astfel calculata se delimiteaza pe cele doua regimuri de amortizare, degresiva si liniara, ceea ce se realizeaza prin scaderea din durata de amortizare în cauza, pe de o parte, a duratei de utilizare recalculate si pe de alta parte a duratei în regim de amortizare degresiva;

c. stabilirea duratei de utilizare aferenta uzurii morale prin deducerea duratei de utilizare în cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala din durata normala de utilizare.c).Metoda de amortizare accelerata - este aplicata numai în România si consta în includerea în cheltuielile de exploatare a 50% din valoarea de intrare, iar în exercitiile urmatoare se aplica regimul de amortizare liniar, calculându-se amortizarea anuala prin raportarea valorii ramase de amortizat la numarul anilor de utilizare ramasi.

Duratele de utilizare normala a imobilizarilor se stabilesc în ani si cotele medii anuale de amortizare sunt prevazute în "Catalogul privind duratele normale de functionare si clasificare a imobilizarilor corporale", conform Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat si în active corporale si necorporale, modificate prin HGR nr. 964/1998.

Contabilitatea amortizari imobilizarilor corporale, este realizata cu ajutorul conturilor din grupa 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale".

Contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se utilizeaza pentru rectificarea valorii pe durata de utilizare, în scopul recuperarii acesteia, în mod treptat, în cheltuieli de exploatare.

Dupa continutul economic, este un cont rectificativ al valorii imobilizarilor corporale, iar dupa functia contabila, este un cont de pasiv. Se debiteaza cu valoarea amortizarii calculate si incluse treptat în cheltuieli de exploatare si se debiteaza, cu ocazia iesirii din întreprindere a imobilizarilor corporale, cu valoarea amortizarii cumlate. Prezinta sold creditor, care reprezinta valoarea amortizarii calculate si înregistrate în contabilitatea, aferenta imobilizarilor corporale existente în patrimoniu la un moment dat.

În contabilitatea analitica contul 281 "Amortizari privind imobilizarile corporale" se grupeaza astfel:

2811 "Amortizarea amenajarilor de terenuri"

2812 "Amortizarea constructiilor"

2813 "Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor"

2814 "Amortizarea altor imobilizari corporale"

Înregistrarea amortizari în contabilitate se face astfel:

681 " Cheltuielile aferente amortizarii  imobilizarilor corporale"

281 "Amortizari privind imobilizarile corporale"

Deprecierea imobilizarilor corporale

O întreprindere achizitioneaza active fixe pentru capacitatea acestora de a genera beneficii economice viitoare. Uneori ca urmare a unor factori externi, beneficiile economice asteptate sunt substantial mai mici decât s-a estimat initial. Întreprinderea în aceasta situatie nu mai poate evidentia activul respectiv la valoarea contabila neta în bilant ci va trebui sa tina seama de aceasta depreciere de valoare.

IAS 16 impune " revizuirea periodica a valorii contabile nete, a imobilizarilor corporale, pentru a determina daca valoarea recuperabila este mai mica decât valoarea contabila neta". Daca diferenta este semnificativa, respectivul activ este considerat depreciat si valoarea sa va trebui ajustata astfel încât va trebui sa reflecte aceasta noua valoare justa.

Activele se depreciaza datorita multor cauze: ca urmare a uzurii morale, a disparitiei pietei pentru respectivul activ. Depreciarea poate fi analizata pentru fiecare activ în parte sau pentru un grup de active în cazul unei linii tehnologice, toate piesele care compun deprecierea, atunci fiecare activ component va fi depreciat proportional cu valoarea deprecierii totale.

În situatia în care conducerea întreprinderii considera un activ depreciat atunci diferenta dintre valoarea contabila neta si valoarea recuperabila este trecuta pe cheltuieli ale perioadei. Daca însa aceasta depreciere de valoare a urmat unei aprecieri anterioare a valorii juste a activului, atunci întâi se anuleaza efectul aprecierii anterioare si apoi se trece pe cheltuieli diferenta.

Deprecierile de valoare pot fi anulate daca ulterior apare o crestere a valorii recuperabile si circumstantele conduc la concluzia ca factorii care au determinat deprecierea nu mai exista, iar noile circumstante se vor mentine în viitorul previzibil.

Pentru deprecierile reversibile ale imobilizarilor neamortizabile se constituie provizioane pentru a acoperi riscurile posibile sa se produca în exercitiile financiare viitoare.

Pentru constituirea si anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor pe lânga conturile de venituri si cheltuieli intervine si structura de conturi din grupa 29 "Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor", cu urmatoarele conturi operationale:

290 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale"

291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

293 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor în curs de executie"

296 "Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare"

Toate conturile din grupa 29 sunt conturi operationale, sintetice, de gradul I, cu functie de pasiv, reflectând în creditul lor marimea deprecierilor imobilizarilor necorporale, corporale si financiare, solutie agreata de catre legislatia româneasca.

Înregistrarea în contabilitate a deprecirii imobilizarilor corporale se face cu ajutorul contului 291 Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale" care tine evidenta provizioanelor pentru depreciere imobilizailor corporale. Acesta este un cont de pasiv. Soldul contului reprezinta valoarea provizioanelor aferente imobilizarilor corporale.

Operatii care au loc în legatura cu provizoanele pentru deprecierea imobilizarilor:

Constituirea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale:

681"Cheltuieli de exploatare privind amortizarile, provizioanele si ajustarile pentru depreciere"

291 "Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

Anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizarilor corporale:

781"Venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere privind activitatea de exploatare"

291" Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale"

CAPITOLUL II

PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. SILVCART SRL

- RLS

Informatii generale

Adresa   Drumul Balta Arin, nr. 4, sector 3, Bucuresti

Telefon   0742.088.718; 0742.088.744;

Fax   0742.710.888;

Pagina web   www.silvcart.ro

Nr inregistrare R.C. J40/7589/1999

CF   RO 12078267

2.2. Analiza datelor generale în 2007

Informatii actiuni emise:

Capital social

20.000 lei

Valoarea nominala

1.000 lei/actiune

Nr. actiuni

Obiectul principal de activitate al S.C. SILVCART S.R.L. consta în producerea si comercializarea de ambalaje din carton ondulat. Societatea a fost infiintata în anul 1999 si a reusit sa se impuna cu rapiditate pe piata romaneasca de ambalaje datorita inaltului grad de profesionalism si a calitatii deosebite a produselor sale.

Principalii clienti

SC ZENTIVA S.A Bucuresti

SC POLICOLOR S.A Bucuresti

SC DOBROGEA GRUP SRL Constanta

SC VELPITAR S.A Bucuresti

SC INFOMED FLUIDS SRL Bucuresti

SC TIPOGRAFIA REAL SRL Bucuresti

SN INSTITUTUL PASTEUR

Peste 10% din productia societatii este destinata S.C. VELPITAR S.A.

În anul 2006 cantitatea de materie prima consumata a crescut cu un procent de 25%, ajungand la un consum de 115 tone/luna comparativ cu anii precedenti.

Comparativ cu anul 2005, cifra de afaceri a crescut în 2006 cu 130%.

Principalii concurenti

SC CELROM S.A Turnu Severin

SC ECOPACK Ghimbav

Principalii furnizori:

SC DUNAPACK RAMBOX SRL

SC ROMCARTON SA Bucuresti

Principalele date din contul de profit si pierdere sunt:

Indicatori

- lei-

Cifra de afaceri

Venituri totale

Cheltuieli totale

Profitul brut

Profitul net

În anul 2007, rezultatele societatii prezinta o îmbunatatire considerabila fata de anul precedent.

Cresterea cifrei de afaceri a avut la baza vânzari mai mari a produselor finite, ponderea acestora fiind de 92% din total cifra de afaceri.

Profitul brut în anul 2007 a cunoscut o crestere considerabila fata de anul 2006 dupa cum reiese din tabelul de mai sus, de asemenea si profitul net a crescut si s-a repartizat o parte din el pentru corectarea erorilor contabile din anii anteriori dupa cum reiese din anexa la bilant Repartizarea profitului.

Activitatea financiara a fost generatoare de profit, în val de 3.045, fata de anul 2006 cand a înregistrat o pierdere financiara în valoare de 20.375 lei.

Veniturile totale înregistrate în anul 2007 au crescut fata de 2006 cu 133%, iar cheltuielile totale au crescut cu 130%, ceea ce rezulta ca veniturile au crescut într-un procent mai mare fata de cheltuieli.

FLUX DE NUMERAR

-lei-

Numerarul net provenit din activitatea de exploatare

Numerarul net provenit din activitatea de investitie

Numerarul net provenit din activitatea de finantare

Flux net de numerar

Numerar la inceputul perioadei

Numerar la sfarsitul perioadei

Din analiza fluxului de numerar rezulta ca în anul 2007 s-a înregistrat o crestere a numerarului la sfarsitul perioadei în suma de 432.918 lei, fata de 110.460 cât era la sfarsitul anului 2006.

Putem observa la activitatea de investitie o suma negativa de 929.708 lei determinata de cheltuieli foarte mari de investitii în anul 2007 reprezentand achizitionarea de terenuri si cladiri.

2.3. Principalii indicatori sintetici:

Indicatori de lichiditate

Indicatori de profitabilitate

Indicatori de lichiditate

Lichiditatea curenta ;

Lichiditatea imediata

Lichiditatea curenta se defineste prin raportul dintre activele circulante si datoriile curente. Pentru asigurarea posibilitatii de rambursare a datoriilor este necesar ca lichiditatea curenta sa înregistreze valori ridicate, respectiv de pâna la 2.

Lichiditatea imediata este calculata ca raport între suma dintre creantele si activele de trezorerie si datoriile curente. Valoarea recomandata pentru acest indicator este de 0,8.

Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat;

Marja bruta din vânzari.

Rentabilitatea capitalului angajat - reprezintă profitul pe care îl obține întreprinderea din banii investiți în afacere.

Relatia de calcul este :

R = Profitul înaintea plătii dobânzii sia impozitului pe profit / Capitalul angajat, unde capitalul angajat se refera la banii investiti în întreprindere atât de către actionari cât de către creditorii pe termen lung, adică capitalul propriu si datoriile pe termen lung.

Relatia de calcul al capitalului angajat este următoarea :

R = Active totale - Datorii curente

Marja brută din vânzări - o scădere a acestui procent poate scoate în evidenta faptul ca societatea nu este capabila sa-sicontroleze costurile de productie sau sa obțină pretul de vânzare optim.

Relatia de calcul este urmatoarea :

R = Profit brut din vânzări / Cifra de afaceri * 100

Indicatori

Lichiditate curenta

Lichiditate imediata

Rentabilitatea capitalului angajat

Marja bruta din vânzari

Lichiditatea

- Lichiditatea imediata ( ) = 0,73%, atesta o capacitate redusa a societatii de a acoperi datoriile curente din lichiditati.

- Lichiditatea curenta () = 0,77%.

Lichiditatea curenta este sub medie, ceea ce denota starea de dezechilibru din structura activului raportata la nevoile societatii. La analiza acestui indicator trebuie, obligatoriu, sa tinem cont si de posibila sezonalitate a productiei societatii, ce poate schimba radical valoarea indicatorului în perioada urmatoare.

Marja bruta a profitului a urmat evolutia rezultatelor societatii, însa se mentine înca redusa, ca urmare a faptului ca societatea continua sa se confrunte cu cheltuieli mari.

2.4. Alte informatii si note explicative

Bugetul de venituri si cheltuieli previzionate

- lei-

Cifra de afaceri

Profit brut

Profit net

Conform Programului de activitate pentru anul 2008, principalele obiective organizationale definite în vederea eficientizarii activitatii vizeaza:

-Cresterea vanzarilor prin recastigarea segmentului de piata interna si prin identificarea unor noi piete de export;

-Scaderea costurilor de achizitie prin selectia furnizorilor si eliminarea compensarilor si a achizitiilor spot;

-Reducerea costurilor de fabricatie prin achizitionarea de utilaje performante;

-Implementarea de noi produse cu profitabilitate ridicata;

-Introducerea unui nou concept de evidentiere a stocurilor si modificarea modului de gestionare a depozitelor;

-Asigurarea perfectionarii personalului; elaborarea de programe pentru evaluarea, motivarea si trierea personalului existent în raport de performanta.

Alte informatii :

S.C. SILVCART S.R.L a achizitionat în anul 2006 o locatie proprietate, având în vedere ca pana atunci si-a desfasurat activitatea intr-un spatiu cu chirie. Prin cumpararea acestei locatii, respectiv 2.336,77 mp teren si 431,99 mp constructie, firma isiva putea reconsidera fluxul tehnologic actual si va putea dezvolta o gama larga de produse.

Urmare a noii locatii, firma va putea sa-si dezvolte si sa-si sistematizeze actualele activitati. Atelierul de productie va putea fi dispus în asa fel încât sa urmeze fluxul tehnologic, reducandu-se deplasarile inutile si optimizand procesul de fabricatie, ceea ce va duce la reducerea costurilor de fabricatie.

Amplasarea noii locatii permite o buna si eficienta desfasurare a activitatii de aprovizionare si distributie a marfurilor, datorita faptului ca este situata la intrarea în Bucuresti avand posibilitatea de a folosicamioane de mare tonaj, avand acces la Centura Bucuresti si la Autostrada Bucuresti-Constanta.

Cota de piata

Cota de piata a SC SILVCART SRL este relevata în graficul urmator:


Dupa cum se observa societatea are o pondere de 2,5% (cota medie) din piata, în conditiile în care SC DUNAPACK RAMBOX SRL, SC ROMCARTON SA Bucuresti sunt si furnizori de materie prima, iar în baza contractelor existente intre SC SILVCART SRL si cele doua societati mai sus amintite nu poate exista o situatie direct competitiva.

În ceea ce priveste sectorul economic în care îsi desfasoara activitatea SC SILVCART SRL, neluand în calcul situatia generala la nivel macroeconomic, se poate spune ca exista o cerere de produse finite ce depaseste oferta, astfel încât perspective acestui sector este larga, fapt ce permite dezvoltarea societatilor de profil.

Managementul calitatii produselor este asigurat prin certificarea societatii SR EN ISO 9001:2000, nr. certificat 644/12.05.2004.

Evolutia imobilizarilor corporale în 2007 la SC SILVCART SRL, se prezinta astfel, (anexa 2):

În decursul exercitiului financiar 2007 se constata o crestere a valorii imobilizarilor, crestere datorata în principal achizitiei de terenuri si constructii, dar si a unor mijloace de transport si utilaje.

Capitolul III

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR LA SC SILVCART SRL

3.1 Contabilitatea terenurilor

Terenurile sunt acea parte a imobilizarilor corporale care este legata de sol si care prin natura lor sunt în totalitate imobile. În contabilitate ele sunt structurate pe terenuri si amenajari de terenuri.

Terenurile propriu-zise sunt întinderi de pamânt bine delimitate care pot avea diverse destinatii. Pot fi grupate în: terenuri agricole si silvice, terenuri fara constructii, terenuri cu constructii si alte categorii de terenuri.

Evaluarea terenurilor în contabilitate se face:

- la valoarea stabilita potrivit legii în functie de clasele de fertilitate, suprafata, amplasare si alte criterii;

- la costul de achizitie;

- la valoarea de aport stabilita prin expertize tehnice.

Terenurile pot intra în patrimoniu, în unitatea economica prin achizitie, aport la capitalul individual sau social si donatii. Pot iesi din unitate prin vânzare si retrageri de capital.

Amenajarile de terenuri reprezinta investitii efectuate pentru punerea în valoare a terenurilor, lacurilor, baltilor, iazurilor si alte lucrari similare.Tot ca amenajari sunt considerate sistemele de irigatii, de desecare, racordari la sistemele de alimentare cu energie, împrejmuiri, drumuri de acces etc. Amenajarile de terenuri pot fi efectuate fie cu forte proprii ale agentilor economici fie de catre terti.

La S.C. SILVCART SRL Bucuresti, în perioada de studiu, nu au avut loc operatii economico- financiare referitoare la intrarea terenurilor ca aport la capital, dar în general, acestea se înregistreaza în contabilitate astfel prin urmatoarele operatii si situatii ipotetice:

- cu prilejul constituirii societatii comerciale se înregistreaza aportul la capitalul social sau individual:

= 1011

" Decontari cu actionarii" Capital subscris nevarsat

2133 = 456

"Mijloace de transport" "Decontari cu asociatii

privind capitalul"

= 1012

"Capital subscris nevarsat" "Capital subscris varsat:

- amenajarile de terenuri, executate în regie proprie, începute si terminate în timpul exercitiului sau care au fost în curs de executie la începutul exercitiului, se înregistreaza la costul de productie, astfel:

2112 "Amenajari de terenuri" = %

722 " Venituri din productia de imobilizari"

231 " Imobilizari în curs corporale"

SC SILVCART SRL achizitioneaza un teren cu pretul de 40.000 lei, fara TVA, care se achita cu ordin de plata. Ulterior terenul se vinde cu 60 000 lei plus TVA, încasarea facându-se cu ordin de plata.

- achizitionare teren :

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 47 600

2111 "Terenuri" 40 000

4426 "TVAdeductibila" 7 600

- achitare factura :

404 "Furnizori de imobilizari" = 5121 "Conturi la banci în lei " 47 600

- vânzarea terenului:

461 "Debitori diversi" = % 71 400

7583"Venituri din vânzarea activelor" 60 000

4427 "TVA colectata" 11 400

scoaterea din evidenta a terenului vândut :

6583"Cheltuieli privind activele = 2111" Terenuri" 40 000

cedate si alte operatii de capital"

încasarea creantei :

5121" Conturi la banci în lei"= 461"Debitori diversi"  71 400

S.C. SILVCART SRL încheie un contract cu o firma specializata pentru executarea unor lucrari de desecare a unui teren. Lucrarile de amenajare sunt facturate la suma de 8000 lei plus TVA, apoi se face receptia finala. Investitia se amortizeaza într-o perioada de 4 ani dupa care se scoate din evidenta.

înregistarea facturii privind investitia realizata :

% = 404 "Furnizor de imobilizari" 9 520

231 " Imobilizari corporale în curs" 8 000

4426 "TVA deductibila" 1 520

-achitarea facturii cu ordin de plata :

404"Furnizori de imobilizari" = 5121 "Conturi la banci în lei" 9 520

- receptia lucrarilor de desecare a terenului :

2112" Amenajari de terenuri" = 231 "Imobilizari corporale în curs" 8 000

-amortizarea lunara a amenajarilor de terenuri :

6811 "Cheltuieli de exploatare = 2811 "Amortizarea 166,67

privind amortizarea imobilizarilor" amenajarilor de terenuri"

- scoaterea din evidenta a amenajarilor complet amortizate :

2811 "Amortizarea = 2112 "Amenajari de 8 000

amenajarilor de terenuri" terenuri"

3.2 Contabilitatea constructiilor, instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport si mobilier, aparatura birotica etc.

Potrivit traditiei contabile Românesti, cu exceptia terenurilor si amenajarilor de terenuri, imobilizarile corporale formau o subgrupa distincta, numita "mijloace fixe". OMFP nr. 306/2002 si OMF 1752/2005 nu mai defineste în mod explicit aceasta notiune.

Nu sunt considerate imobilizari corporale:

-componentele imobilizarilor corporale procurate cu ocazia reparatiilor, care au ca scop restabilirea parametrilor tehnici initiali ale acestora;

- constructiile si instalatiile provizorii;

- animale tinere, animale de îngrasat, pasarile si coloniile de albine;

- padurile;

- echipamente de productie si de lucru, îmbracamintea speciala si accesoriile de pat, indiferent de valoarea si durata lor de utilizare;

- scule, instrumentele si dispozitivele folosite pentru fabricarea anumitor produse de serie sau pe baza unor comenzi.

Cheltuielile privind reparatiile imobilizarilor corporale se includ integral în cheltuieli de expoatare fie în luna în care s-au efectuat, fie în mod esalonat pe o anumita perioada de timp. În schimb, costul lucrarilor de modernizare, care au ca scop cresterea performantelor tehnice initiale ale imobilizarilor corporale, se adauga la valoarea contabila a acestora.

Imobilizarile corporale achizitionate cu titlu oneros.

S.C. SILVCART SRL achizitioneaza o masina de debitat cu pretul de cumparare (de facturare) de 11000 lei, fara TVA. Cheltuielile de transport incluse în factura sunt de 1 000 lei, fara TVA. Ambele facturi se achita ulterior cu ordin de plata. Durata de utilizare a masinii este de 10 ani. Regimul de amortizare este liniar.

- înregistrarea facturii de cumparare a masinii :

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 13 090

2131"Echipamente tehnologice" 11 000

4426"TVA deductibila" 2 090

- înregistrarea facturii privind cheltuielile de transport :

= 404 " Furnizori de 1 190

2131" Echipamente tehnologice" imobilizari" 1 000

4426"TVAdeductibila"  190

- achitarea facturii catre furnizorul de imobilizari

404"Furnizor de imobilizari" = 5121 "Conturi la banci în lei" 13 090

- achitarea datoriei catre transportator:

404" Furnizor de imobilizari" = 5121 "Conturi la banci" 1 190

- amortizarea lunara a masinii 12 000/10/12 :

6811" Cheltuieli de exploatare = 2813 "Amortizarea instalatiilor 100privind amortizarea imobilizarilor" si mijloacele de transport"

Investitii realizate de catre terti

S.C. SILVCART SRL încheie un contract cu antreprenorul pentru largirea unei magazii. La sfârsitul primei luni constructorul factureaza lucrarile de investitii la o valoare de 5 000 lei, fara TVA. În a doua luna se finalizeaza lucrarile de investitii si se factureaza lucrarile în valoare de 3 000 lei fara TVA. Achitarea facturilor se face cu ordin de plata. Durata de utilizare a magaziei este de 20 ani.

- înregistrarea imobilizarilor corporale în curs la sfârsitul primei luni:

% = 404 " Furnizori de imobilizari" 5 950

231 "Imobilizari corporale în curs"  5 000

4426 "TVA deductibila"  950

- înregistrarea imobilizarilor corporale în curs în luna a doua:

= 404 " Furnizori de imobilizari" 3 570

231"Imobilizari corpo. în curs" 3 000

4426 "TVA deductibila" 570

- darea în exploatare a magaziei :

212 "Constructii" = 231 "Imobilizari corporale în curs" 8 000

-achitarea datoriei catre antreprenori :

404 "Furnizori de imobilizari" = 5121 "Conturi la banci în lei" 9 520

- amortizarea lunara a magaziei 8 000/ 20 ani /12 luni = 33,33

6811"Cheltuieli de exploatare = 2812 "Amortizarea constuctiilor" 33,33

privind amortizarea imobilizarilor"

Imobilizari corporale luate cu chirie

S.C. SILVCART SRL închiriaza o cladire pentru comercializarea produselor sale cu valoare contabila de 50000 lei, cu chirie lunara de 2500 lei, fara TVA. S.C. SILVCART SRL executa lucrari de modernizare a cladirii efectuându-se în acest scop urmatoarele cheltuieli care se amortizeaza pe o perioada de un an, când expira contractul de chirie: cheltuieli cu materiale auxiliare 2 000 lei; cheltuieli cu energia facturata de catre furnizor, care se achita ulterior în numerar 4000 lei plus TVA.

- preluarea cladirii pe baza de proces verbal de predare- primire :

D 8031 "Imobilizari corporale luate cu chirie" 5 0000

- primirea facturii privind chiria lunara :

% = 401 "Furnizori " 2975

612"Cheltuieli cu redevente,  2500

locatii de gestiune si chirie"

4426"TVA deductibila"  475

- achitarea cu ordin de plata a chiriei lunare:

401"Furnizori"  = 5121 "Conturi la banci în lei" 2975

- consum de materiale auxiliare :

6021 "Chelt. cu mater.auxiliare" = 3021 " Materiale auxiliare" 2 000

- cheltuieli cu energia electrica:

% = 401 "Furnizori" 4760

605 "Cheltuieli privind energia si apa" 4000

4426 "TVA deductibila"  760

- achitarea facturii privind energia :

401"Furnizori"  = 5311 "Casa în lei" 4760

- înregistrare productiei de imobilizari corporale :

231"Imobil. corp.în curs" = 722 "Venituri din productia 6000

de imobilizari"

-receptia lucrarilor de modernizare :

212"Constructii"  = 231 "Imobilizari corporale în curs" 6000

- amortizarea lunara 6000/12 luni = 500 lei

6811 "Cheltuieli de exploatare = 2812 "Amortizarea constructiilor" 500

privind amortizarea imobilizarilor"

- predarea cladirii pe baza de proces verbal de predre- primire:

C 8031 " Imobilizari corporale luate cu chirie" 50 000

Imobilizari corporale achizitionate din subventii pentru investitii

Se primeste în contul bancar suma de 3 000 lei reprezentând o subventie pentru achizitionarea unui calculator de la DOMO Bucuresti. Dupa achizitionarea calculatorului cu suma de 3 000 lei, fara TVA, factura se achita cu ordin de plata . Calculatorul are durata de utilizare 3 ani, perioada în care se amortizeaza liniar. Dupa expirarea duratei de utilizare se vinde cu 1 000 lei plus TVA încasându-se în numerar.

- primirea subventiei :

5121"Conturi la banci în lei" = 131 "Subventii pentru investitii 3 000

- cumparare calculatorului :

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 3 570

2132 "Aparate si instalatii de  3 000

masurare, control si reglare"

4426 "TVA deductibila"  570

- achitarea facturii cu ordin de plata :

404"Furnizori de imobilizari" = 5121 "Conturi la banci în lei" 3 570

- amortizarea lunara 3 000/36 = 83,33

6811 "Cheltuieli de exploatare = 2813 "Amortizarea instalatiilor, 83,33

privind amortizarea imobilizarilor" mijloacelor de transport"

- includerea la venituri a cotei parti din subventie :

131"Subventii pentru investitii" = 7584 "Venituri din subventii 83,33

pentru investitii"

- vânzarea calculatorului:

461 "Debitori diversi" = % 1 190

7583 "Venituri din vânzarea activelor" 1 000

4427 "TVA colectata" 190

- scoaterea din evidenta a calculatorului:

2813"Amortizarea instalatiilor, = 2132 "Aparate si instalatii 3 000

mijloacelor de transport" masurare, control si reglare"

- încasarea în numerar a facturii :

5311 "Casa în lei" = 461 "Debitori diversi" 1 190

Achizitionarea unei imobilizari din import cu plata în devize.

Contabilitatea acestora se face la cursul de schimb în vigoare la data efectuarii lor si sunt supuse TVA. Stabilirea TVA are ca baza de impozitare valoarea lor în vama, la care se adauga taxa vamala si alte taxe si accize pentru bunurile de import.

Valoarea în vama a bunurilor din import se stabileste prin convertirea în lei a preturilor la cursul de schimb în vigoare. S.C. SILVCART SRL a achizitionat din import Germania garnitura la pompa vid la pretul de 1 500 EURO. Cu ocazia efectuarii livrarii si facturarii s-a facut vamuirea, plata taxelor vamale si TVA. Operatiunile de transport, manipulare, instalare sunt efectuate de o întreprindere specializata pentru suma de 200 lei, TVA fiind inclus în pret. Plata furnizorului extern se face 50 % la sfârsitul aceleasi luni, iar restul ulterior. Cursul de schimb: la facturare este de 1 EURO= 3,5 lei; la plata primei transe este de : 1EURO = 3,52 lei; la plata restului este de 1EURO = 3,54 lei.

- înregistrarea facturii furnizorului :

2131 "Echipamente tehnologice" = 404 "Furnizori de imobilizari" 5 450

- plata comosioanelor vamale - 0,25 % si a TVA

- valoarea în vama 5 450

- comision 0,25 % 13,87

5 463,87

- TVA 1038,13

6 502

% = 5121 "Disponibilitati la banca" 1 052

2131"Echipamente tehnologice" 13,87

4426"TVA deductibila"  1038,13

Comisioanele vamale, taxele vamale(sunt scutite la noi) fiind taxe nedeductibile fac parte din costul de achizitie a imobilizarilor, iar TVA-ul se plateste de importator concomitent cu plata acestor taxe.

- înregistrarea cheltuielilor de transport

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 200

2123"Echipamente tehnologice"  168,07

4426"TVA deductibila"  31,93

- plata primei transe: 1500x 50%x 3,52= 2640

5 550 x 50% = 2 775

% = 5121 "Conturi la banci în lei" 2775

404"Furnizori de imobilizari"  2640

665"Cheltuieli din diferente" 135

- plata furnizorului intern pentru serviciile prestate :

404"Furnizori de imobilizari" = 5121 "Conturi la banci în lei" 200

- plata celei de-a doua rate:

% = 5121 "Conturi la banci în lei" 2 805

404"Furnizori de imobilizari"  2 775

665" Cheltuieli din diferente de curs" 30

3.3. Iesirea imobilizarilor corporale

Iesirea imobilizarilor corporale din patrimoniu poate avea loc prin scoaterea din functiune, cedare sau vânzare catre terti, restituirea sau retragerea de catre întreprinzatorul individual, lipsuri constatate la inventariere.

a. Iesirea imobilizarilor corporale prin scoaterea din functiune

Odata cu recuperarea integrala a valorii de intrare prin intermediul amortizarii se înregistreaza scoaterea sa din activ.

281,,Amortizarea privind = 211 "Terenuri"

imobilizarilor corporale"

sau

281"Amortizarea privind = 212 "Constructii"

imobilizari corporale"

Scoaterea din folosinta a unui mijloc de transport amortizat partial

% = 213 " Instalatii tehnice, mijloace de

2813"Amortizarea  transport"

mijloacelor de transport"

6583"Cheltuieli privind active cedate

si alte operatii de capital"

b. Iesirea imobilizarilor corporale (terenuri) prin cedarea catre terti

Vânzarea unei suprafete de teren

461"Debitori diversi" = %

7583"Venituri din vânzarea activelor si

alte operatii de capital"

4427"TVA colectata"

Concomitent se trece pe cheltuieli valoarea contabila corespunzatoare suprafetei de teren vânduta.

6583 "Cheltuieli privind activele = 2111 "Terenuri"

cedate si alte operatii de capital"

S.C. SILVCART SRL vinde conform facturii un utilaj la un pret stabilit cu beneficiarul sau de 4000 lei, TVA 19 %. Valoarea de intrare este de 1 620 lei, fiind amortizat integral.

461"Debitori diversi" = % 4760

7583"Venituri din vânzarea activelor" 4 000

4427 "TVA colectata" 760

- descarcarea gestiunii de vitrina frigorifica vânduta:

2813" Amortizarea instalatiei, = 2131 "Echipamente tehnologice, 1 620

mijloacelor de transport" masini, utilaje si instalatii de lucru"

În urma vânzarii unei imobilizari pentru care s-a constituit o ajustare pentru depreciere, acesta este virata la un cont de venituri.

- înregistrarea vânzarii imobilizari:

461"Debitori diversi" = 7583 " Venituri din cedarea activelor

si alte operatii de capital"

- scoaterea din evidenta a imobilizarilor vândute:

6583"Cheltuieli privind cedarea = 212 "Constructii"

activelor si alte operatii de capital"

- anularea provizionului devenit fara obiect:

291"Ajustari pentru = 7813 "Venituri din ajustari pentru

deprecierea imobilizarilor" deprecierea imobilizarilor"

c. Iesirea imobilizarilor din patrimoniu datorita unor situatii de forta majora, calamitati naturale, incendii.

La inventarierea imobilizarilor corporale se constata lipsa o imobilizare corporala amortizata partial, lipsa se imputa gestionarului.

- înregistrarea pretului imputat gestionarului pentru imobilizarea corporala constatata lipsa la inventariere

461"Debitori diversi" = %

722"Venituri din subventii pentru evenimente

extraordinare si altele similare"

4427 "TVA colectata"

- descarcarea gestiunii de imobilizari constatate lipsa si imputate gestionarului

% = 212 "Constructii"

281"Amortizari privind imobilizarile"

671"Cheltuieli privind calamitati

si evenimente exceptionale"

Daca iesirea are loc prin donatie, iar imobilizarile corporale nu sunt amortizate integral se înregistreaza.

% = 2123 "Echipamente tehnologice,

281"Amortizari privind imobilizarile" masini,utilaje"

6582"Donatii si subventii acordate"

Casarea imobilizarilor corporale

S.C. SILVCART SRL. caseaza o instalatie înregistrata la valoarea de intrare de 6000 lei, amortizarea cumulata fiind de 5 500 lei. Cheltuielile de casare se concretizeaza în materiale auxiliare în valoare de 50 lei si salarii de 200 lei. Piesele de schimb rezultate în urma casarii sunt evaluate la suma de 500 lei. Partea nerecuperata pe seama amortizarii se include în mod esalonat în cheltuieli privind amortizarea pe o perioada de 5 luni.

- înregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare

6588" Alte cheltuieli de = % 250

exploatare"  3021 "Materiale auxiliare" 50

421 "Personal remuneratii datorate" 200

- materiale recuperate din dezmembrare:

3024 "Piese de schimb" = 7588 "Alte venituri din exploatare" 500

- scoaterea din evidenta a instalatiilor casate

% = 2131 "Echipamente tehnologice" 6 000

2813"Amortizarea instalatiilor

si mijloace de transport"  5 500

471"Cheltuieli înregistrate în avans" 500

-amortizarea lunara a valorii neamortizate 500/ 5 luni= 100

6811"Cheltuieli de exploatare = 471 "Cheltuieli înregistrate în 100

privind amortizarea imobilizarilor corporale" avans"

3.4. Contabilitatea imobilizarilor corporale în curs

Cheltuielile ocazionate de productia de active corporale realizate fie în regie proprie, fie în antrepriza, în timpul unui exercitiu financiar, se înregistreaza în debitul conturilor de cheltuieli, cheltuieli dupa natura.

Acest cont dupa continutul economic este un cont de active imobilizate în curs de executie, iar dupa functia contabila un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale în curs realizate în regie proprie sau facturate de terti, aduse ca aport în natura de asociati si cu avansurile acordate furnizorilor de imoblizari. Se cretiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale în curs receptionate si terminate, cedate, distruse si cu avansurile regularizate. Soldul debitor al contului reprezinta productia neterminata de imobilizari corporale, respectiv avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale.

Operatiile care privesc imobilizarile în curs corporale se înregistreaza, în contabilitate dupa cum urmeaza :

- receptia unor lucrari, facturate de terti, în timpul executarii imobilizailor corporale

231"Imobilizari corporale în curs" = 404 "Furnizori de imobilizari"

avansurile acordate tertilor pentru investitiile executate pe unul sau mai multe exercitii, prin banca sau casierie, dupa caz :

231"Imobilizari corporale în curs" = %

512 "Conturi curente la banci"

531 "Casa"

-valoarea imobilizarilor realizate în regie proprie, la costul de productie, care reprezinta venit pentru unitate :

231"Imobilizari corporale în curs" = %

456 "Decontari cu asociatii privind capitalul"

3.5. Deprecierea imobilizarilor corporale la SC SILVCART SRL

O întreprindere achizitioneaza active fixe pentru capacitatea acestora de a genera beneficii economice viitoare.

Uneori ca urmare a unor factori externi, beneficiile economice asteptate sunt substantial mai mici decât s-a estimat initial. Întreprinderea în aceasta situatie nu mai poate evidentia activul respectiv la valoarea contabila neta, în bilant ci va trebui sa tina seama de aceasta depreciere de valoare.

Se achizitioneaza un teren cu pretul de 11 000 lei plus TVA, care se achita cu ordin de plata. La sfârsitul exercitiului se constata ca valoarea justa a terenului este de 8000 lei. La sfârsitul exercitiului urmator este de 8 500 lei. Ulterior, terenul se vinde cu pretul de 12000 lei plus TVA.

- cumpararea terenului:

% = 404 "Furnizori de imobilizari" 13 090

2111"Terenuri"  11 000

4426"TVA deductibila"  2 090

achitarea facturii:

404"Furnizori de imobilizari" = 2151 "Conturi la banci în lei" 13 090

constituirea ajustari pentru deprecierea terenului:

6813"Cheltuieli de exploatare = 291 "Ajustari pentru 3 000

privind ajustarile pentru  deprecierea imobilizarilor

deprecierea imobilizarilor"  corporale"

-diminuarea ajustari în exercitiul urmator:

291"Ajustari pentru = 7813 "Venituri din ajustari 3 000

deprecierea imobilizarilor corporale" pentru deprecierea imobilizarilor"

- vînzarea terenului:

461"Debitori diversi" = % 14 280

7583 "Venituri din vînzarea 12 000

activelor si altor operatii de capital"

4427 "TVA colectata" 2 280

-scoaterea din evidenta a terenului vândut:

6583"Cheltuieli privind activele = 2111 "Terenuri" 11 000

cedate si alte operatii de capital"

anularea ajustari care ramane fara obiect:

291"Ajustari pentru = 7813 "Venituri din ajustari 2 500

deprecierea imobilizarilor corporale" pentru deprecierea imobilizarilor"

încasarea creantei prin banca

5121"Conturi la banci în lei" = 461 "Debitori diversi" 14 280

CAPITOLUL V

CONCLUZII sI PROPUNERI

4.1. Analiza imobilizarilor corporale pentru SC SILVCART SRL

Imobilizari necorporale

Imobilizari corporale

Imobilizarilor financiare

Rata imobilizarilor corporale

Indicele de crestere al imobilizarilor corporale (%)

Pe perioada analizata înregistreaza o stabilitate în ceea ce priveste rata imobilizarilor corporale deoarece, în ambii ani rata imobilizarilor corporale ramâne neschimbata de la procentul de 100%.

Aceasta rata ajunge la procentajul maxim datorita valori imobilizarilor corporale ce cuprinde în întregime activele imobilizate, astfel se observa ca în activele imobilizate ale SC SILVCART SRL nu exista imobilizari necorporale siimobilizari financiare .

Indicele de crestere al imobilizarilor corporale este de 542 % = 542%, aceasta crestere se explica prin achizitiile din anul 2007( conform anexei 2)

Aceasta crestere este evidentiata si prin graficul urmator.

Structura elementelor componente, pentru imobilizarile corporale:

Indicatori de activitate(indicatori de gestiune ) - furnizeaza informatii cu privire la :

- viteza de intrare sau de iesire a fluxurilor de numerar ale întreprinderii;

- capacitatea întreprinderii de a controla capitalul circulant siactivitatile comerciale de baza ale întreprinderii.

Acesti indicatori sunt[6] :

viteza de rotatie a activelor imobilizate - evalueaza eficacitatea managementului activelor imobilizate prin examinarea valorii cifrei de afaceri generate de o anumita cantitate de active imobilizate.

Relatia de calcul este urmatoarea :

R = Cifra de afaceri / Active imobilizate

2007 : Viteza de rotatie a activelor imobilizate = 3.06

viteza de rotatie a activelor totale - are aceeasi semnificatie ca indicatorul precedent, cu deosebirea ca vizeaza eficienta utilizarii tuturor bunurilor pe care întreprinderea le-a avut la dispozitie intr-un exercitiu financiar.

Relatia de calcul este :

R = Cifra de afaceri / Active totale

2007 : Viteza de rotatie a activelor totale = 1.50

Activele imobilizate ale SC SILVCART SRL sunt reprezentate conform graficului urmator.

Din analiza efectuata se constata ca, ponderea cea mai mare în totalul imobilizalor o au terenurilor(65%), urmate de constructii.

4.2. Concluzii si propuneri

În prezenta lucrare am încercat sa realizez un model asupra modului cum se înregistreaza în contabilitate imobilizarile corporale.

Evaluarea facuta societatii SC SILVCART SRL nu reprezinta doar stabilirea valorii unor proprietati sau bunuri din patrimoniul acesteia, ci si determinarea reala a capacitatii societatii de a genera profit.

Prin cunoasterea tuturor laturilor activitatii societatii, respectiv comerciala, juridica, tehnica, financiara, precum si a punctelor slabe dar si forte se poate face un diagnostic corect al valorii societatii.

Se va urmari îmbunatatirea performantelor realizate, identificarea cauzelor care au generat dificultati, adoptarea unor masuri de redresare care sa conduca la îmbunatatirea situatiei financiare a societatii.

Punctele forte identificate sunt:

cresterea profitului în acest an;

diminuarea stocurilor;

diminuarea datoriilor pe termen lung.

Principalele atuuri de care dispune societatea sunt:

cota de piata ridicata

numar mare de tipo-dimensiuni asimilate;

capabilitatea de a produce serii scurte;

tehnologii moderne implementate

Puncte slabe

profitabilitate redusa;

dependenta în proportie de peste 10% de un singur client;

lichiditate redusa.

Oportunitati

- realizarea cu succes a obiectivelor propuse în programul de activitate pe 2007

castigarea de noi piete de desfacere.

Amenintari

accentuarea dificultatilor financiare a companiilor din aval;

agravarea dezechilibrului financiar;

concurenta straina.

Maximizarea eficientei economice, a profitului, are o importanta deosebita.

Realizarea ei implica o judicioasa alocare a resurselor, presupune o optimizare a structurilor productiei, în deplina concordanta cu obiectivele societatii. Se are în vedere optimizarea tuturor proceselor economice: productie, transport, depozitare, comercializare care alcatuiesc fluxul complet productie-consum.

Pentru o evidenta mai clara a situatiei privind imobilizarile corporale din cadrul intreprinderii S.C. SILVCART SRL propun utilizare unui sistem informatic adecvat specificului unitatii.

Pentru mijloacele fixe propun corectarea valorii contabile prin constituirea de provizioane pentru deprecierea acestora, deoarece s-a constatat o depreciere relativa (reversibila) ca urmare a unor cauze cum sunt: aparitia unei uzuri morale de care nu s-a tinut seama cu ocazia amortizarii sau supraevaluarea mijloacelor fixe prin folosirea unor coeficenti neadecvati.În vederea îmbunatatirii lichiditatii firmei se vor avea în vedere urmatoarele strategii si planuri de actiune: sporirea vânzarilor prin diversificarea si cresterea numarului de clienti, urmarirea termenelor de încasare de la clienti, optimizarea achizitiilor si a volumului sistructurii stocurilor, diminuarea datoriilor curente, urmarirea termenelor de plata catre salariati, furnizori, institutiile statului.

Se apreciaza ca situatiile prezentate de S.C. SILVCART SRL prezinta pozitia financiara a societatii, rezultatele financiare si situatia fluxurilor de numerar pentru exercitiul încheiat si sunt în conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate.

BIBLIOGRAFIE

COTAR GHEORGHE  Evaluarea Intreprinderii, Editura ECCE,

Bucuresti 1998

DUŢESCU ADRIANA  Ghid pentru întelegerea si aplicareStandardelor

Internationale de Contabilitate, editura

CECCAR,Bucuresti, 2002

FELEAGĂ NICULAIE Sisteme contabile comparate- Normele Contabile

Internationale editura Economica 2002

FELEAGĂ NICULAIE Tratat de contabilitate financiara volumul I si II, ION IONAsCU Editura Economica , Bucuresti, 1998

OPREAN IOAN  Bazele contabilitatii, logica înregistrarii contabile

Editura Dacia Cluj-Napoca 2002

PÂNTEA PETRU  Contabilitatea româneasca armonizata cu Directivele

BODEA GHEORGHE Contabile Europene, editura Intelcredo, Deva, 2003

PĂTRUŢ VASILE  Manualul expertului contabil si al contabilului

autorizat Editura Agora, Bacau, 2002

RĂILEANU VASILE  Ingineria sistemului contabil 2000

VINTILA GEORGETA "Gestiunea financiara a intreprinderii"- revizuita

adaugita; Ed. Didactica si Pedagogica; Bucuresti

2003

VASILE ROBU si

GEORGESCU NICOLAE "Analiza economico-financiara"; Editura Omnia

UNI S.A.S.T. SRL; Brasov 2000

xxx Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata

xxx Legea privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale nr. 15/1994, republicata

xxx Contabilitatea . Amortizarea contabilitatii cuUE. Culegere de texte dupa documente oficiale, editura Meteor Press, Bucuresti, 2002

Anexa 1

Exemple de calcul si analiza a principalilor indicatori

ecnomico -financiari la 31 decembrie 2007

1

Lichiditate

Lichiditate curenta

Active curente/Datorii curente

Lichiditate imediata

(Active curente-Stocuri) / Datorii curente

 

2 Indicatori de risc

 

Gradul de indatorare

Capital imprumutat / Capital angajat

76.97

 

Rata de acoperire a dobanzilor

Profit inaintea platii dobanzii si Impozitul pe profit/Cheltuieli cu dobanda

4.72

 

Indicatori de activitate

 

Viteza de rotatie a stocurilor Costul vanzarilor / stocul mediu 160.21

 

Numar de zile de stocare Stocul mediu / Costul vanzarilor * 365 2.20

 

Viteza de rotatie a debitelor clienti (zile) Sold mediu clienti / Cifra de afaceri*365 68.68

 

Viteza de rotatie a creditelor furnizor ( zile) Sold mediu furnizori / Achizitii de bunuri*365 109.52

 

Viteza de rotatie a activelor imobilizate Cifra de afaceri / Active imobilizate 3.06

 

Viteza de rotatie a activelor totale Cifra de afaceri / Total active 1.50

 

 

 

Anexa 2

ACTIVE IMOBILIZATE

ANUL 2007

 

Valoarea bruta

Ajustari de valoare

Valoare

amortizare si provizioane

neamortizata

Elemente

Sold la

Cresteri

Reduceri

Sold la 31

Sold la

Cresteri

Reduceri

Sold la 31

Sold la 31

de active

1 ianuarie

decembrie

1 ianuarie

decembrie

decembrie

-

1

2

3

4=1+2-3

5

6

8=5+6-7

9=4-8

terenuri

28,939

684,452

653,391

-

713,391

utilaje

206,844

201,844

62,086

83,870

122,974

mijloace de transport

200,034

117,311

38,132

279,213

187,083

209,122

70,091

constructii

192,194

192,194

10,455

10,455

181,739

alte instalatii, diverse

21,215

12,917

10,884

1,998

12,882

21,250

avansuri

7,519

7,519

-

-

-

Total general

464,551

1,006,874

45,651

1,425,774

260,053

56,276

-

316,329

1,109,445Mihai Ristea, - Contabilitatea financiara a întreprinderii, Editura Universitara - 2005, Ed.a-2-a. - BUCUREsTI;

Ordin nr. 1752/2005 al Ministerului Finantelor Publice - pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene;

Ordin nr. 1752/2005 pentru aprobarea reglementarilor contabile conforme cu directivele europene(Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene si Reglementarile contabile conforme cu Directiva a VII-a a Comunitatilor Economice Europene), publicat în Monitorul Oficial al României nr 1080/ 30.11.2005

Standardul de contabilitate nr 16

Valoarea venala  -  suma  la  care un activ  poate  fi  schimbat  în procesul  operatiei  comerciale între partile informate independente  si care  au  consimtit  tranzactia.

Anexa 2


Document Info


Accesari: 22186
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )