Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
CONTINUT. FORME. CARACTERISTICI

Finante
CONŢINUT. FORME. CARACTERISTICI

Introducere

Pe masura dezvoltarii economiei si a societatii, relatiile bancilor cu clientela - din ce în ce mai
numeroasa si mai diversificata - au cunoscut o evolutie rapida. Nu a fost nevoie doar de receptivitatea

bancilor la solicitarile clientilor cu privire la gama de produse si servicii necesare acestora, ci, într-o

masura sporita, s-a pus accentul pe studierea tendintelor dezvoltarii pietei si, în acest context, pe

diversificarea ofertei bancare ce anticipeaza nevoile clientelei. Patrunderea în România a capitalului

bancar international, mai ales dupa începerea, în anul 1999, a privatizarii bancilor cu capital majoritar

de stat, a generat o dezvoltare exploziva a produselor si serviciilor bancare destinate clientelei

comerciale, dar mai ales cele din zona de retail banking. Absenta îndelungata a produselor specifice

adresate populatiei a creat oportunitati deosebite pentru bancile internationale care au adaptat

ofertele la specificul tarii noastre. Aceste oportunitati au fost înlesnite si de imprimarea unei tendinte

ascendente în economie, care, începând cu anul 2000 si pâna recent, a cunoscut un ritm de crestere

economica anuala de 6-7%. În plus un numar însemnat de români au parasit temporar tara pentru a

lucra în strainatate, în special în tari din Uniunea Europeana, acest fapt generând importante remiteri

de valuta în tara - folosind servicii bancare si de transfer internationale - cu consecinte în dezvoltarea

produselor de economie, dar si de credite de consum. În buna masura aceste fluxuri financiare au

încurajat consumul, achizitia de bunuri de folosinta îndelungata, dar si contractarea de credite pe

termen lung în domeniul imobiliar si ipotecar.

Concomitent cu dezvoltarea noilor produse si servicii bancile si-au diversificat si canalele de

distributie. Pe lânga agentiile si sucursalele clasice au aparut retelele de bancomate (ATM-uri), de

POS-uri la comercianti, electronic banking etc, dar si asa numitele "banci automate" disponibile

permanent clientilor. În prezent se contureaza, deja, o dezvoltare rapida a "phone banking" sau cu

alte cuvinte: utilizarea telefonului mobil pentru a efectua multiple operatiuni dispuse de clienti în

conturile lor.

7.1. Continutul si forme ale produselor si serviciilor bancare moderne

Bancile ofera clientului o gama complexa si diversificata de produse si servicii, diferite, în functie de

segmentul vizat, de politica proprie, de gradul de adaptare a sistemelor informatice etc. În

acceptiunea generala, întelegerea notiunii de produs bancar presupune o dubla abordare:

Pe de o parte, produsul bancar este destinat clientului si furnizat de institutia de credit ca

instrument pentru satisfacerea cerintelor de consum ale acestuia.

Produsele bancare sunt imateriale, ele fiind recipiente bancare ale consumului financiar (în sens larg)

al clientului. Cele mai raspândite produse bancare sunt creditele si depozitele, acestea angajând

capitaluri. Banca efectueaza aceste operatiuni în calitate de intermediar financiar si tine seama de

costurile si randamentele capitalurilor angajate.

Serviciile bancare reprezinta componente (însotitoare) ale produselor generate de operatiunile pe

care banca le realizeaza în contul clientilor si îmbraca o diversitate de forme, precum:

o Operatiuni în cont curent

o Operatiuni de încasari si plati prin virament în numele si pe contul clientilor

o Operatiuni valutare

o Vânzarea de obligatiuni, titluri de credit si de valoare

o Emiterea si acceptarea de garantii

o Operatiuni cu carduri bancare

o Consultanta bancara si financiara

o Operatiuni de custodie si depozitare a titlurilor de valoare etc

Caracterul de modernitate al produselor si serviciilor bancare este dat atât de continutul si adaptarea

lor la piata cât si de canalele de distributie utilizate. De exemplu, acordarea unui credit pe descoperit

de cont poate fi un produs clasic, atunci când el se ofera clientului la banca, pe baza unei

documentatii anume, sau cu un produs modern, atunci când clientul utilizeaza cardul sau internetul.

Pe de alta parte, în retail banking, bancile utilizeaza metode moderne de scoring în analiza bonitatiiunei clientele numeroase, iar acordarea de credite - un produs clasic - are loc într-o maniera

industrializata, rapida. Procesul de modernizare a produselor si serviciilor bancare se îmbina în mod

firesc si cu diversificarea continua a acestora. Aceasta echivaleaza cu sporirea rentabilitatii bancare în

conditiile gestionarii corespunzatoare a riscurilor aferente. Necesitatea diversificarii produselor si

serviciilor bancare, la noi în tara, a devenit stringenta; mai ales dupa criza majora a sistemului bancar

din anii 1997-1998, soldata cu falimentarea mai multor banci. S-a constatat ca produsele de creditare

prezinta riscurile cele mai ridicate si s-a trecut la acest proces de diversificare, ce are urmatoarele

laturi

1. Diversificarea instrumentelor de depozit, conturilor bancare, depozite bancare pe

diferite tipuri, termene si dobânzi.

2. Eliberarea de carduri si cecuri prin care platile se fac mai rapid si pe seama carora

bancile realizeaza comisoane.

3. Dezvoltarea operatiunilor de transferuri internationale prin racordarea la o retea

complexa de banci de corespondent, firma de carduri etc.

4. Realizarea unor alternative de creditare (leasing si factoring).

5. Promovarea unor produse de asigurare bancara.

6. Gestionarea unor credite în valuta acordate de bancile straine.

7. Operatiuni de schimb valutar, cumparari-vânzari de aur si alte metale pretioase.

8. Gestionarea activelor patrimoniale pentru unii clienti, precum si efectuarea unor

servicii de custodie si depozitare a unor valori imobiliare

Gestiunea prin diversificarea si modernizarea produselor si serviciilor bancare face parte din politica

bancilor comerciale si constituie o preocupare strategica la nivelul cel mai înalt al managementului

bancar. Odata cu diversificarea produselor si serviciilor bancare a fost necesara o organizare si

restructurare a compartimentelor functionale din banci punându-se accentul pe cresterea fortei de

vânzare si pe o procesare "industrializata" în serviciile de back-office. Gestiunea bancara devine mai

eficienta prin diversificarea produselor si serviciilor si prin faptul ca ea contribuie la reducerea sau

chiar la eliminarea blocajului financiar. Introducerea elementelor de marketing pentru a determina

corect cererea noilor produse si servicii, calcularea rentabilitatii acestora sunt, de asemenea, prioritati

ale managementului bancar în directia diversificarii activitatii sale. În acelasi timp se au în vedere si

factorii ce influenteaza cererea si oferta de produse si servicii bancare

Preturile produselor si comisioanele aferente serviciilor bancare;

Puterea de cumparare a solicitantilor de produse si servicii bancare;

Gradul de concurenta bancara;

Politica bancilor de dezvoltare a produselor si serviciilor bancare;

Dezvoltarea canalelor de distributie si calificarea personalului bancar;

Utilizarea unor produse si servicii atractive: banca la distanta/domiciliu,

pachete de produse;

Periodicitatea utilizarii unor produse si servicii bancare;

Gradul de civilizatie si cultura bancara din fiecare tara;

Factori conjuncturali.

Întocmirea unor studii de piata temeinice ajuta bancile sa cunoasca cerinta de noi produse si servicii,

gradul de penetrare în piata si nevoia extinderii retelelor de distributie. Gestiunea bancara este mult

îmbunatatita daca decizia de cumparare a unor produse bancare se bazeaza pe pret, calitate,

publicitate si metoda de distributie.

7.2. Caracteristici ale produselor si serviciilor bancare moderne

În activitatea bancara se urmareste ca promovarea de noi produse si servicii sa aiba loc în conditiile

optimizarii gestiunii, a asigurarii conditiilor de eficienta în distributie si de respectare a standardelor

de calitate cerute de clienti. Principalele caracteristici ale produselor si serviciilor bancare sunt:

a. Produsele bancare sunt imateriale, nefiind supuse uzurii fizice, însa afectate de uzura morala,procesul de îmbatrânire fiind puternic determinat de inovatia financiar-bancara;

b. Produsele bancare nu pot fi protejate prin brevete, ele fiind în general comune ca si continut;

cel mult pot pastra marca sau denumirea comerciala;

c. Produsele bancare sunt conditionate de reglementari bancare si fiscale, unele produse fiind

introduse ca efect al aplicarii legii;

d. Produsele bancare sunt propuse direct clientilor, nefiind posibile redistribuirea, concesionarea

sau revânzarea. Clientul utilizeaza un produs în relatia directa cu banca emitenta si urmând

regulile de utilizare stabilite de aceasta;

e. Produsele bancare implica angajarea clientelei în derularea operatiunilor bancare, sub forma

întocmirii unei documentatii, potrivit reglementarilor bancii.

Produsele bancare sunt purtatoare de marje, reprezentând venitul net încasat de banci, iar pentru

serviciile bancare se percep comisioane, fie ca un procent din valoarea tranzactiei, fie o suma fixa

pentru procesarea unei operatiuni.

În activitatea bancara se tine seama si de faptul ca produsele bancare se diferentiaza de celelalte

produse oferite de piata si prin unele atribute specifice, cum sunt:

Standardizarea ca urmare a reglementarilor bancare;

Intangibilitatea ca expresie a imaterialitatii acestora;

Volatilitatea ce exprima fluctuatia cererii de produse bancare si a pretului ce se poate schimba

în timp;

Inseparabilitatea în sensul dependentei de o anumita banca, cu exceptia unor operatiuni de

transfer;

Perisabilitatea, în timp, datorita modificarii optiunilor clientilor, a concurentei bancare etc.

Produsele si serviciile bancare cunosc o mare diversitate, chiar în conditiile standardizarii lor, ce tine si

de structura clientelei, de veniturile acesteia, de obiceiurile de consum etc. În peisajul bancar din

România, majoritatea bancilor au un caracter universal si în acest sens oferta de produse si servicii se

adapteaza continuu la piata. Multe produse dispar, altele se modernizeaza si adapteaza, iar pentru

zone noi de interes se lanseaza produse în premiera. Orice produs cunoaste diferite faze, în ciclul sau

de viata, ce încep cu crearea si lansarea acestora, apoi dezvoltarea, maturizarea si declinul. Procesul

continuu de adaptare a gamei de produse bancare la nevoile clientilor si la constrângerile

concurentei se desfasoara în functie de parametrii produsului: volumul, costul, randamentul,

securitatea, fiscalitatea si disponibilitatea.

În crearea de noi produse bancare se au în vedere riscurile inerente implementarii acestora. O

problema majora o constituie selectarea acelor riscuri ce pot fi asumate de banca. Dezvoltarea

sistematica de catre banca a noilor produse si servicii bancare implica, în general, parcurgerea mai

multor etape

o definirea strategiei bancii;

o analiza gamei de produse existente;

o analiza studiilor de marketing prospective;

o explorarea unor variante de noi produse bancare;

59

o evaluarea perspectivelor noilor produse în contextul concurential si în contextul activitatii

bancii;

o crearea produsului si testarea acceptabilitatii;

o lansarea;

o evaluarea periodica a rezultatelor noilor produse.

În ultimii 10-15 ani pe piata bancara internationala au fost lansate si dezvoltate produse financiare

derivate ce urmareau plasarea riscurilor aferente unor produse de baza catre o mare masa de

investitori în întreaga lume. De un succes comercial deosebit s-au bucurat derivatele provenite din

securitizarea unor active imobiliare si ipotecare de pe piata SUA, asigurari ale unor riscuri financiare si

comerciale diverse etc. Provenind din cele mai dezvoltate tari ale lumii, cu un rating ridicat, pe valul

euforiei dezvoltarii economiei mondiale, aceste produse au fost raspândite în cea mai mare parte a

lumii, la loc de frunte situându-se si marile grupuri financiar-bancare internationale. Începutul crizei

creditelor subprime în SUA a reprezentat "detonatorul" uriasei crize financiare ce s-a manifestat cu o

virulenta iesita din comun: falimente bancare, criza de încredere, scumpirea finantarii pentru tarileemergente si apoi criza economica propriu-zisa. Autoritatile statale si monetare au adoptat planuri

anticriza, produsele derivate au devenit "produse toxice", iar nevoia unor schimbari pe pietele

financiar-bancare din lume, a devenit presanta. Se solicita întarirea supravegherii si a reglementarii pe

toate pietele.

Din fericire, piata româneasca a fost afectata mai putin de criza financiara propriu-zisa, dar cunoaste

din plin efectele crizei economice. Sistemul nostru bancar nu a cunoscut produse bancare derivate,

toxice", ci turbulente au fost generate de cresterea costului finantarii externe si fragilizarea

capacitatii de plata a unor clienti bancari. Banking-ul românesc, consolidat în ultimii ani, si-a continuat

lansarea de produse noi pe zona de carduri bancare, internet-banking, banca la distanta, creditarea

persoanelor fizice, dar si a companiilor si IMM-urilor în noile conditii de criza.

O preocupare majora a multor banci o constituie, în etapa actuala, activitatea de restructurare a unor

credite pentru clientii cu potential, dar afectati sever de criza economica.

60

7.3. Canale de distributie a produselor si serviciilor bancare

Evolutia tehnologica si competitia, în crestere, au determinat bancile sa dezvolte, în cursul ultimilor

ani, un numar din ce în ce mai mare de canale de distributie.

În anii "70 o serie de specialisti preconizau disparitia treptata a retelei de unitati bancare teritoriale

pentru bancile cu activitatea de retail, ca urmare a aparitiei de ATM-uri. La finele secolului trecut s-au

auzit din nou voci care sustineau acelasi lucru, pe fondul aparitiei altor canale de distributie a

produselor de retail-banking. Asemenea profetii au devenit ciclice, însa nimic nu ne îndreptateste sa

credem ca locatiile teritoriale ale bancilor comerciale îsi vor pierde relevanta. Practica demonstreaza

ca diversificarea canalelor de distributie constituie elemente complementare ale retelei clasice.

Începutul anilor 2000 gaseste bancile americane într-o etapa de extindere a retelei teritoriale clasice

pentru a face fata cerintelor clientelei de retail-banking. În România, începutul anilor "90 a însemnat o

extindere importanta a retelei de sucursale si agentii; multe banci, cu exceptia CEC, dublând sau chiar

triplând numarul acestor unitati. În ultimii 5 ani am asistat, pe ansamblul sectorului bancar la o

dublare a numarului de unitati teritoriale, proces temperat în prezent ca urmare a crizei.

În principal, putem vorbi de urmatoarele canale alternative de distributie a produselor

bancare:

v Reteaua de bancomate (ATM-uri) este prezenta în cazul majoritatii bancilor românesti

si, alaturi de functia clasica de eliberare de numerar, i s-au atasat si alte functii:

consultare sold, efectuare de plati catre furnizori de utilitati, promovari de mesaje

publicitare etc. Întretinerea acestor retele presupune sisteme informatice si retele de

comunicatie on-line, protectia contra devalizarilor, asigurarea alimentarii cu fonduri

printr-un sistem securizat de transport etc.

v Reteaua de POS-uri (point of sale) amplasate în unitatile comerciale si de prestari

servicii face posibila plata cu cardul a unui numar crescând de tranzactii comerciale cu

amanuntul catre populatie, eliberari de numerar (dupa caz), reîncarcarea creditelor

telefonice etc. Avantajele evidente pentru comercianti se regasesc în dimnuarea

operatiunilor cu numerar, ce presupun costuri ridicate si riscuri mai mari.

v Reteaua de banca la distanta înseamna facilitarea operatiunilor bancare pe cale

electronica, nemafiind necesara deplasarea clientilor la ghiseele bancare, cu economii

însemnate de timp si mijloace. Banca la distanta este accesibila si persoanelor juridice,

61

legate în sistemul informatic al bancii, carora acest sistem le asigura o gestiune mai

economicoasa a fluxurilor de încasari si plati, mai ales în cazul companiilor ce au o

raspândire teritoriala importanta.

v Banca automata presupune instalarea în anumite locatii a unor mijloace tehnice de

primire si procesare a numerarului depus de clienti în conturile lor, efectuarea unor

operatiuni pe cont fara mijlocirea unui operator bancar, efectuarea unor schimbari

valutare cu posibilitatea eliberarii în numerar etc. Serviciile sunt disponibile permanent

si reprezinta un real interes pentru clienti mari, sofisticati si care nu au timp sa ajunga

în timpul zilei la o unitate bancara.

v Internet banking-ul ofera posibilitatea clientilor bancari de a efectua cumparaturi

folosind aceste retele virtuale, în conditii depline de siguranta si confort.

v Phone banking-ul este din ce în ce mai prezent în tarile dezvoltate si permite ca prin

utilizarea telefonului mobil clientii sa opereze pe conturile lor si sa dispuna oricând de

acces la acestea. În tara noastra acest canal de distributie se afla în faza de pregatiri si

lansare.

În concluzie, dezvoltarea si diversificarea produselor si serviciilor bancare constituie un proces

continuu si este strâns legat de modernizarea si extinderea canalelor de distributie pentru ca

operatiunile bancare sa presupuna pentru clienti siguranta, confort, operativitate si un cost cât mai

scazut.


Document Info


Accesari: 2391
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )