Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
CONTURI DE CAPITALURI

Finante
PLAN DE CONTURI GENERAL

CLASA

DENUMIREA CONTURILOR

CLASA 1

CONTURI DE CAPITALURI

GRUPA 10

CAPITAL sI REZERVE

P

Capital

P

Capital subscris si nevarsat

P

Capital subscris si varsat

P

Prime de capital

P

Prime de emisiune

P

Prime de fuziune

P

Prime de aport

P

Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni

P

Rezerve din reevaluare

P

Rezerve din reevaluare aferente bilantului de deschidere al primului an de aplicare a ajustarii la inflatie

P

Rezerve din reevaluari dispuse prin acte normative

P

Rezerve

P

Rezerve legale

P

Rezerve pentru actiuni proprii

P

Rezerve statutare sau contractuale

P

Rezerve constituite din valoarea titlurilor/ actiunilor dobândite cu titlu gratuit de la societatile la care se detin participatii

P

Rezerve din evaluarea la valoarea justa

P

Alte rezerve

B

Rezerve din conversie

GRUPA 11

REZULTATUL REPORTAT

B

Rezultatul reportat

B

Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat, respectiv pierderea nerecuperata

B

Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 29

B

Rezultatul reportat provenit din modificarile politicilor contabile

B

Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor fundamentale

B

Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare

GRUPA 12

REZULTATUL EXERCIŢIULUI

B

Profit si pierdere

A

Repartizarea profitului

GRUPA 13

SUBVENŢII PENTRU INVESTIŢII

P

Subventii pentru investitii

GRUPA 15

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI

sI CHELTUIELI

P

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

P

Provizioane pentru litigii

P

Provizioane pentru garantii acordate clientilor

P

Provizioane pentru dezafectarea imobilizarilor corporale si alte actiuni similare legate de acestea

P

Provizioane pentru restructurare

P

Alte provizioane pentru riscuri si cheltuieli

GRUPA 16

MPRUMUTURI sI DATORII ASIMILATE

P

Împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

P

Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

P

Împrumuturi externe din emisiuni de obligatiuni garantate de banci

P

Împrumuturi interne din emisiuni de obligatiuni garantate de stat

P

Alte împrumuturi din emisiuni de obligatiuni

P

Credite bancare pe termen lung

P

Credite bancare pe termen lung

P

Credite bancare pe termen lung nerambursate la scadenta

P

Credite externe guvernamentale

P

Credite bancare externe garantate de stat

P

Credite bancare externe garantate de banci

P

Credite de la trezoreria statului

P

Credite bancare interne garantate de stat

P

Datorii ce privesc imobilizarile financiare

P

Datorii catre societatile din cadrul grupului

P

Datorii catre societatile în care se detin interese de participare

P

Alte împrumuturi si datorii asimilate

P

Datorii privind constituirea fondurilor de garantare pe piata instrumentelor financiar derivate

P

Alte împrumuturi si datorii asimilate

P

Dobânzi aferente împrumuturilor si datoriilor asimilate

P

Dobânzi aferente împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni

P

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen lung

P

Dobânzi aferente datoriilor catre societatile din cadrul grupului

P

Dobânzi aferente datoriilor catre societatile în care se detin interese de participare

P

Dobânzi aferente altor împrumuturi si datorii asimilate

A

Prime privind rambursarea obligatiunilor

CLASA 2

CONTURI DE IMOBILIZĂRI

GRUPA 20

IMOBILIZĂRI NECORPORALE

A

Cheltuieli de constituire

A

Cheltuieli de dezvoltare

A

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

A

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare achizitionate

A

Brevete, licente si alte drepturi si valori similare obtinute cu resurse proprii

B

Fond comercial

A

Fond comercial

P

Fond comercial negativ

A

Alte imobilizari necorporale

GRUPA 21

IMOBILIZaRI CORPORALE

A

Terenuri si amenajari de terenuri

A

Terenuri

A

Amenajari de terenuri

A

Constructii

A

Instalatii tehnice, mijloace de transport

A

Echipamente tehnologice (masini, utilaje si instalatii de lucru)

A

Aparate si instalatii de masurare, control si reglare

A

Mijloace de transport

A

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

GRUPA 23

IMOBILIZaRI N CURS

A

Imobilizari corporale în curs

A

Amenajari de terenuri si constructii - în curs

A

Instalatii tehnice si masini - în curs

A

Alte imobilizari corporale - în curs

A

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

A

Avansuri acordate pentru terenuri si constructii

A

Avansuri acordate pentru instalatii tehnice si masini

A

Avansuri acordate pentru alte imobilizari corporale

A

Imobilizari necorporale în curs

A

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

GRUPA 26

IMOBILIZĂRI FINANCIARE

A

Titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

A

Titluri de participare detinute la societati din afara grupului

A

Imobilizari financiare sub forma de interese de participare

A

Interese de participare detinute la institutii asociate din cadr 19519l1119t ul grupului

A

Interese de participare detinute la societati asociate din afara grupului

A

Titluri de participare strategice în cadrul grupului

A

Titluri de participare strategice în afara grupului

A

Titluri puse în echivalenta

A

Alte titluri imobilizate

A

Creante imobilizate

A

Sume datorate de filiale

A

Dobânda aferenta sumelor datorate de filiale

A

Împrumuturi acordate pe termen lung

A

Dobânda aferenta împrumuturilor acordate pe termen lung

A

Creante legate de interesele de participare

A

Dobânda aferenta creantelor legate de interesele de participare

A

Actiuni proprii- active imobilizate

A

Alte creante imobilizate

A

Depozite bancare la termen

A

Depozite pentru scopuri de garantare

A

Depozite pentru garantie gestionari

A

Alte depozite

A

Certificate de depozit

A

Certificate de trezorerie

A

Alte creante imobilizate

A

Dobânzi aferente altor creante imobilizate

A

Dobânzi aferente depozitelor bancare la termen

A

Dobânzi aferente depozitelor pentru scopuri de garantare

A

Dobânzi aferente depozitelor pentru garantii gestionari

A

Dobânzi aferente altor depozite

A

Dobânzi aferente certificatelor de depozit

A

Dobânzi aferente certificatelor de trezorerie

Dobânzi aferente altor creante imobilizate

P

Varsaminte de efectuat pentru imobilizari financiare

P

Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

P

Varsaminte de efectuat referitoare la titluri de participare detinute la societati din afara grupului

P

Varsaminte de efectuat referitoare la imobilizari financiare sub forma de interese de participare

P

Varsaminte de efectuat pentru alte imobilizari financiare

GRUPA 28

AMORTIZĂRI PRIVIND IMOBILIZĂRILE

P

Amortizari privind imobilizarile necorporale

P

Amortizarea cheltuielilor de constituire

P

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

P

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare

P

Amortizarea fondului comercial

P

Amortizarea altor imobilizari necorporale

P

Amortizari privind imobilizarile corporale

P

Amortizarea amenajarilor de terenuri

P

Amortizarea constructiilor

P

Amortizarea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport

P

Amortizarea altor imobilizari corporale

GRUPA 29

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA

IMOBILIZĂRILOR

P

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

P

Provizioane pentru cheltuielile de dezvoltare

P

Provizioane pentru concesiuni, brevete, licente, marci comerciale si alte drepturi si valori similare

P

Provizioane pentru fondul comercial

P

Provizioane pentru alte imobilizari necorporale

P

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale

P

Provizioane pentru deprecierea terenurilor si amenajarilor de terenuri

P

Provizioane pentru deprecierea constructiilor

P

Provizioane pentru deprecierea instalatiilor tehnice, mijloacelor de transport

P

Provizioane pentru deprecierea altor imobilizari corporale

P

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor în curs

P

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor corporale în curs

P

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor necorporale în curs

P

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

P

Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la filiale din cadrul grupului

P

Provizioane pentru deprecierea titlurilor de participare detinute la societati din afara grupului

P

Provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare sub forma de interese de participare

P

Provizioane pentru deprecierea altor titluri imobilizate

P

Provizioane pentru deprecierea sumelor datorate de filiale

P

Provizioane pentru deprecierea împrumuturilor pe termen lung

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor legate de interesele de participare

P

Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii- active imobilizate

P

Provizioane pentru deprecierea altor creante imobilizate 

CLASA 3

CONTURI DE STOCURI, LUCRĂRI sI SERVICII N CURS

DE EXECUŢIE

GRUPA 30

STOCURI DE MATERIALE

A

Materiale consumabile

A

Materiale auxiliare

A

Combustibili

A

Piese de schimb

A

Alte materiale consumabile

A

Materiale de natura obiectelor de inventar

B

Diferente de pret la stocuri de materiale

GRUPA 33

PRODUCŢIA ÎN CURS DE EXECUŢIE

A

Lucrari si servicii în curs de executie

GRUPA 35

STOCURI AFLATE LA TERŢI

A

Materiale aflate la terti

GRUPA 39

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA STOCURILOR, LUCRĂRILOR sI SERVICIILOR ÎN CURS DE EXECUŢIE

P

Provizioane pentru deprecierea stocurilor

P

Provizioane pentru deprecierea materialelor consumabile

P

Provizioane pentru deprecierea materialelor de natura obiectelor de inventar

P

Provizioane pentru deprecierea lucrarilor si serviciilor în curs de executie

P

Provizioane pentru deprecierea materialelor aflate la terti

CLASA 4

CONTURI DE TERŢI

GRUPA 40

FURNIZORI sI CONTURI ASIMILATE

P

Furnizori

P

Efecte de platit

P

Furnizori de imobilizari

P

Efecte de platit pentru imobilizari

P

Furnizori- facturi nesosite

A

Furnizori -debitori

A

Furnizori -debitori pentru cumparari de bunuri de natura stocurilor

A

Furnizori -debitori pentru prestari servicii si executari de lucrari

GRUPA 41

CLIENŢI sI CONTURI ASIMILATE

A

Clienti

A

Clienti din tranzactii

A

Clienti diversi

A

Clienti incerti sau în litigiu

A

Efecte de primit de la clienti

A

Clienti- facturi de întocmit

P

Clienti -creditori

P

Clienti creditori din tranzactii

P

Alti clienti creditori

GRUPA 42

PERSONAL sI CONTURI ASIMILATE

P

Personal - salarii datorate

P

Personal- ajutoare materiale datorate

P

Participarea personalului la profit

A

Avansuri acordate personalului

P

Drepturi de personal neridicate

P

Retineri din salarii datorate tertilor

B

Alte datorii si creante în legatura cu personalul

P

Alte datorii în legatura cu personalul

A

Alte creante în legatura cu personalul

GRUPA 43

ASIGURĂRI SOCIALE, PROTECŢIA SOCIALĂ

sI CONTURI ASIMILATE

P

Asigurari sociale

P

Contributia unitatii pentru asigurarile sociale

P

Contributia personalului pentru asigurarile sociale

P

Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate

P

Contributia personalului pentru asigurarile sociale de sanatate

P

Ajutor de somaj

P

Contributia unitatii la fondul de somaj

P

Contributia personalului la fondul de somaj

B

Alte datorii si creante sociale

P

Alte datorii sociale

A

Alte creante sociale

GRUPA 44

BUGETUL STATULUI, FONDURI SPECIALE

sI CONTURI ASIMILATE

B

Impozitul pe profit

B

Impozitul pe profit curent

B

Impozitul pe profit amânat

B

Taxa pe valoarea adaugata

P

TVA de plata

A

TVA de recuperat

A

TVA deductibila

P

TVA colectata

B

TVA neexigibila

P

Impozit pe venituri de natura salariilor

A

Subventii

P

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

P

Impozit pe dividende

P

Impozit retinut la sursa din tranzactii

P

Impozit pe venit din tranzactii persoane fizice

P

Impozit pe profit din tranzactii persoane juridice nrezidente

P

Impozit pe cladiri si teren

P

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

P

Fonduri speciale -taxe si varsaminte asimilate

B

Alte datorii si creante cu bugetul statului

P

Alte datorii la bugetul statului

A

Alte creante la bugetul statului

GRUPA 45

GRUP sI ASOCIAŢI

B

Decontari în cadrul grupului

B

Decontari în cadrul grupului

B

Dobânzi aferente decontarilor în cadrul grupului

B

Decontari privind interesele de participare

B

Decontari privind interesele de participare

P

Dobânzi aferente decontarilor privind interesele de participare

P

Sume datorate asociatilor

P

Asociati -conturi curente

P

Asociati -dobânzi la conturi curente

A

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

P

Dividende de plata

B

Decontari din operatii în participatie

P

Decontari din operatii în participatie- pasiv

A

Decontari din operatii în participatie -activ

GRUPA 46

DEBITORI sI CREDITORI DIVERsI

A

Debitori diversi

A

Debitori din tranzactii pentru operatiuni în nume propriu pe piata reglementata BVB

A

Debitori din tranzactii în contul clientilor pe piata reglementata BVB

A

Debitori din tranzactii în nume propriu pe pietele reglementate altele decât BVB

A

Debitori din tranzactii în contul clientilor pe pietele reglementate altele decât BVB

A

Debitori din tranzactii cu instrumente financiare derivate în nume propriu

A

Debitori din tranzactii cu instrumente financiare derivate în nume client

A

Alti debitori diversi

P

Creditori diversi

P

Creditori din tranzactii pentru operatiuni în nume propriu pe piata reglementata BVB

P

Creditori din tranzactii în contul clientilor pe piata reglementata BVB

P

Creditori din tranzactii în nume propriu pe pietele reglementate altele decât BVB

P

Creditori din tranzactii în contul clientilor pe pietele reglementate altele decât BVB

P

Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate în nume propriu

P

Creditori din tranzactii cu instrumente financiare derivate în nume client

P

Alti creditori diversi

GRUPA 47

CONTURI DE REGULARIZARE sI ASIMILATE

A

Cheltuieli înregistrate în avans

P

Venituri înregistrate în avans

B

Decontari din operatii în curs de clarificare

GRUPA 48

DECONTĂRI ÎN CADRUL UNITĂŢII

B

Decontari între unitate si subunitati

B

Decontari între subunitati

GRUPA 49

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA

CREANŢELOR

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor-clienti

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor privind clientii din tranzactionare

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor privind clientii diversi

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor privind clienti incerti sau în litigiu

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor - decontari în cadrul grupului si cu asociatii

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra societatilor din cadrul grupului

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor referitoare la interesele de participare

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor asupra asociatilor

P

Provizioane pentru deprecierea creantelor - debitori diversi

CLASA 5

CONTURI DE TREZORERIE

GRUPA 50

INVESTIŢII FINANCIARE PE TERMEN SCURT

A

Investitii financiare pe termen scurt la societati din cadrul grupului

A

Actiuni proprii

A

Actiuni

A

Actiuni cotate

A

Actiuni cotate detinute

A

Actiuni cotate cumparate -în curs de decontare

P

Actiuni cotate vândute -în curs de decontare

A

Actiuni necotate

A

Actiuni necotate detinute

A

Actiuni necotate cumparate -în curs de decontare

P

Actiuni necotate vândute -în curs de decontare

A

Obligatiuni emise si rascumparate

A

Obligatiuni

A

Obligatiuni cotate

A

Obligatiuni cotate detinute

A

Obligatiuni cotate cumparate -în curs de decontare

P

Obligatiuni cotate vândute -în curs de decontare

A

Obligatiuni necotate

A

Obligatiuni necotate detinute

A

Obligatiuni necotate cumparate -în curs de decontare

P

Obligatiuni necotate vândute -în curs de decontare

A

Alte investitii financiare pe termen scurt si creante asimilate

A

Alte titluri de plasament

A

Alte titluri de plasament cotate

A

Instrumente financiare derivate

A

Dobânzi la obligatiuni si titluri de plasament

A

Dobânzi la obligatiuni- cotate

A

Dobânzi la obligatiuni- necotate

A

Dobânzi la titluri de plasament-cotate

A

Dobânzi la titluri de plasament-necotate

A

Dobânzi sau câstiguri privind instrumente financiare derivate

P

Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt

P

Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt la institutii din cadrul grupului

P

Varsaminte de efectuat pentru alte investitii financiare pe termen scurt

GRUPA 51

CONTURI LA BĂNCI

A

Valori de încasat

A

CEC-uri de încasat

A

Efecte de încasat

A

Efecte remise spre scontare

B

Conturi curente la banci

A

Conturi  la banci în lei

A

Conturi  la banci disponibilitati proprii -în lei

A

Conturi  la banci disponibilitati clienti -în lei

A

Conturi  la banci - de decontare a tranzactiilor pe piata reglementata BVB-în lei

A

Conturi la banci- de decontare a tranzactiilor pe alte piete reglementate decât BVB- în lei

A

Conturi  la banci - de decontare a tranzactiilor pe alte piete reglementate-în lei

A

Conturi la banci- de decontare a tranzactiilor pe piata instrumentelor financiare derivate- în lei

A

Conturi  la banci în valuta

A

Conturi  la banci - disponibilitati proprii- în valuta

A

Conturi  la banci - disponibilitati clienti- în valuta

A

Sume în curs de decontare

A

Sume în curs de decontare privind operatiuni bancare

A

Sume în curs de decontare cu SSIF-urile

A

Sume în curs de decontare privind alte operatiuni

B

Dobânzi

P

Dobânzi de platit

A

Dobânzi de încasat

P

Credite bancare pe termen scurt

P

Credite bancare pe termen scurt

P

Credite bancare pe termen scurt nerambursate la scadenta

P

Credite externe guvernamentale

P

Credite externe garantate de stat

P

Credite externe garantate de banci

P

Credite de la trezoreria statului

P

Credite interne garantate de stat

P

Dobânzi aferente creditelor bancare pe termen scurt

GRUPA 53

CASA

A

Casa

A

Casa în lei

A

Casa în valuta

A

Alte valori

A

Timbre fiscale si postale

A

Bilete de tratament si odihna

A

Tichete si bilete de calatorie

A

Alte valori

GRUPA 54

ACREDITIVE

A

Acreditive

A

Acreditive în lei

A

Acreditive în valuta

A

Avansuri de trezorerie

A

Avansuri de trezorerie în lei

A

Avansuri de trezorerie în valuta

GRUPA 58

VIRAMENTE INTERNE

A

Viramente interne

GRUPA 59

PROVIZIOANE PENTRU DEPRECIEREA CONTURILOR DE TREZORERIE

P

Provizioane pentru deprecierea investitiilor financiare la societati din cadrul grupului

P

Provizioane pentru deprecierea actiunilor proprii

P

Provizioane pentru deprecierea actiunilor

P

Provizioane pentru deprecierea actiunilor cotate

P

Provizioane pentru deprecierea actiunilor necotate

P

Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor emise si rascumparate

P

Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor

P

Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor -cotate

P

Provizioane pentru deprecierea obligatiunilor -necotate

P

Provizioane pentru deprecierea altor investitii financiare si creante asimilate

P

Provizioane pentru deprecierea altor titluri -cotate

P

Provizioane pentru deprecierea altor titluri -necotate

P

Provizioane pentru deprecierea instrumentelor financiare derivate

CLASA 6

CONTURI DE CHELUIELI

GRUPA 60

CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE

A

Cheltuieli cu materiale consumabile

A

Cheltuieli cu materiale auxiliare

A

Cheltuieli privind combustibilul

A

Cheltuieli privind  piesele de schimb

A

Cheltuieli privind  alte materiale consumabile

A

Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar

A

Cheltuieli privind materialele nestocate

A

Cheltuieli privind energia si apa

GRUPA 61

CHELTUIELI CU LUCRĂRILE sI SERVICIILE EXECUTATE DE TERŢI

A

Cheltuieli cu întretinerea si reparatiile

A

Cheltuieli cu redeventele, locatiile de gestiune si chiriile

A

Cheltuieli cu primele de asigurare

A

Cheltuieli cu studiile si cercetarile

GRUPA 62

CHELTUIELI CU ALTE SERVICII EXECUTATE  DE TERŢI

A

Cheltuieli cu colaboratorii

A

Cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile

A

Cheltuieli privind comisioane datorate tranzactiilor cu valori mobiliare pe piata reglementata BVB

A

Cheltuieli privind comisioane datorate tranzactiilor cu valori mobiliare pe piete reglementate altele decât BVB

A

Cheltuieli privind comisioane datorate tranzactiei cu instrumente financiare derivate 

A

Cheltuieli privind comisioane datorate institutiilor de decontare, compensare, depozitare si registru

A

Cheltuieli privind comisioane datorate societatilor de servicii de investitii financiare

A

Cheltuieli privind onorarii de audit

A

Alte cheltuieli privind comisioanele, onorariile si cotizatiile

A

Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate

A

Cheltuieli de protocol

A

Cheltuieli de  reclama si publicitate

A

Cheltuieli cu transportul de bunuri si personal

A

Cheltuieli cu deplasari, detasari si transferari

A

Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii

A

Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate

A

Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

GRUPA 63

CHELTUIELI CU ALTE IMPOZITE, TAXE sI

VĂRSĂMINTE ASIMILATE

A

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate

A

Cheltuieli privind impozitele si taxele locale

A

Cheltuieli privind taxe diverse datorate institutiilor din piata de capital

A

Alte cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate

GRUPA 64

CHELTUIELI CU PERSONALUL

A

Cheltuieli cu salariile personalului

A

Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

A

Contributia unitatii la asigurarile sociale

A

Contributia unitatii pentru ajutorul de somaj

A

Contributia unitatii pentru asigurarile sociale de sanatate

A

Alte cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

GRUPA 65

ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE

A

Pierderi din creante si debitori diversi

A

Alte cheltuieli de exploatare

A

Despagubiri, amenzi si penalitati

A

Donatii, sponsorizari si alte subventii acordate

A

Cheltuieli din cedarea de active si alte operatii de capital

A

Cheltuieli privind titluri de participare cedate

A

Alte cheltuieli de exploatare

GRUPA 66

CHELTUIELI FINANCIARE

A

Pierderi din creante legate de participatii

A

Cheltuieli privind investitiile financiare cedate

A

Cheltuieli privind imobilizarile financiare cedate

A

Pierderi privind investitii financiare pe termen scurt cedate

A

Pierderi aferente instrumentelor financiare derivate

A

Cheltuieli din diferente de curs valutar

A

Cheltuieli privind dobânzile

A

Cheltuieli privind sconturile acordate

A

Alte cheltuieli financiare

A

Minus valori din ajustari aferente instrumentelor financiare

A

Alte cheltuieli financiare

GRUPA 67

CHELTUIELI EXTRAORDINARE

A

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

GRUPA 68

CHELTUIELI CU AMORTIZĂRILE, PROVIZIOANELE sI AJUSTAREA LA INFLAŢIE

A

Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele

A

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

A

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru riscuri si cheltuieli

A

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor

A

Cheltuieli de exploatare privind provizioanele pentru deprecierea activelor circulante

A

Cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele

A

Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare

A

Cheltuieli financiare privind provizioane pentru deprecierea activelor circulante

A

Cheltuieli financiare privind amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

A

Cheltuieli din ajustarea la inflatie

GRUPA 69

CHELTUIELI CU IMPOZITUL PE PROFIT sI ALTE IMPOZITE

A

Cheltuieli cu impozitul pe profit

A

Cheltuieli cu impozitul pe profit curent

A

Cheltuieli cu impozitul pe profit amânat

A

Alte cheltuieli cu impozitele ce nu apar în elementele de mai sus

CLASA 7

CONTURI DE VENITURI

GRUPA 70

CIFRA DE AFACERI5)

P

Venituri din lucrari executate si servicii prestate

P

Venituri din comisioane aferente tranzactiilor cu valori mobiliare pe piata reglementata BVB

P

Venituri din comisioane aferente tranzactiilor cu valori mobiliare pe piete reglementate altele decât BVB

P

Venituri din comisioane aferente tranzactiilor cu instrumente financiare derivate 

P

Venituri din comisioane aferente prestarilor de servicii ale institutiilor de decontare, compensare, depozitare si registru

P

Venituri din activitati conexe

P

Alte venituri din comisioane, taxe reglementate pe piata de capital

P

Venituri din comisioane de administrare a fondurilor deschise de investitii

P

Alte venituri din lucrari executate si servicii prestate diverse

P

Venituri din studii si cercetari

P

Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

P

Venituri din activitati diverse

GRUPA 71

VARIAŢIA STOCURILOR

P

Variatia stocurilor

GRUPA 72

VENITURI DIN PRODUCŢIA DE IMOBILIZĂRI

P

Venituri din productia de imobilizari necorporale

P

Venituri din productia de imobilizari corporale

GRUPA 74

VENITURI DIN SUBVENŢII DE EXPLOATARE

P

Venituri din subventii de exploatare

P

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri

P

Venituri din subventii de exploatare pentru materiale consumabile

P

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli din afara

P

Venituri din subventii de exploatare pentru plata personalului

P

Venituri din subventii de exploatare pentru asigurari si protectia sociala

P

Venituri din subventii de exploatare pentru alte cheltuieli de exploatare

P

Venituri din subventii de exploatare aferente altor venituri

P

Venituri din subventii de exploatare pentru dobânda datorata

GRUPA 75

ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE

P

Venituri din creante reactivate si debitori diversi

P

Alte venituri din exploatare

P

Venituri din despagubiri, amenzi si penalitati

P

Venituri din donatii si subventii primite

P

Venituri din vânzarea de active si alte operatii de capital

P

Venituri din subventii pentru investitii

P

Venituri din cedarea titlurilor de participare

P

Alte venituri din exploatare

GRUPA 76

VENITURI FINANCIARE

P

Venituri din imobilizari financiare

P

Venituri din titluri de participare detinute la filiale din cadrul grupului

P

Venituri din titluri de participare detinute la alte societati din afara grupului

P

Venituri din titluri de participare detinute la societati asociate din cadrul grupului

P

Venituri din titluri de participare detinute la societati asociate din afara grupului

P

Venituri din titluri de participare strategice detinute în cadrul grupului

P

Venituri din titluri de participare strategice detinute in afara grupului

P

Venituri din alte imobilizari financiare

P

Venituri din investitii financiare pe termen scurt

P

Venituri din creante imobilizate

P

Venituri din investitii financiare cedate

P

Venituri din imobilizari financiare cedate

P

Câstiguri din investitii financiare pe termen scurt cedate

P

Câstiguri aferente instrumentelor financiare derivate

P

Venituri din diferente de curs valutar

P

Venituri din dobânzi

P

Venituri din sconturi obtinute

P

Alte venituri financiare

P

Plus valori din ajustari aferente instrumentelor financiare

P

Alte venituri financiare

GRUPA 77

VENITURI EXTRAORDINARE

P

Venituri din subventii pentru evenimente extraordinare si altele similare

GRUPA 78

VENITURI DIN PROVIZIOANE sI AJUSTAREA LA INFLAŢIE

P

Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare

P

Venituri din provizioane pentru riscuri si cheltuieli

P

Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

P

Venituri din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

P

Venituri din fondul comercial negativ

P

Venituri financiare din provizioane

P

Venituri financiare din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor financiare

P

Venituri financiare din provizioane pentru deprecierea activelor circulante

P

Venituri din ajustarea la inflatie

GRUPA 79

VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT

P

Venituri din impozitul pe profit amânat

CLASA 8

CONTURI SPECIALE

GRUPA 80

CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI

A.

ANGAJAMENTE

A

Angajamente acordate

A

Giruri si garantii acordate

A

Garantii de rambursare a creditelor acordate de banci

A

Gajul cartii de bursa

A

Alte angajamente acordate

A

Angajamente primite

P

Giruri si garantii primite

P

Garantii primite de la clienti

P

Gajul cartii de bursa

P

Alte angajamente primite

B.

CONTURI DE EVIDENŢĂ

B

Alte conturi în afara bilantului

P

Mijloace fixe luate cu chirie

P

Valori materiale primite spre prelucrare sau reparare

P

Valori materiale primite în pastrare sau custodie

A

Debitori scosi din activ, urmariti în continuare

A

Debitori din amenzi si penalitati pretinse

P

Redevente, locatii de gestiune, chirii si alte datorii asimilate

A

Efecte scontate neajunse la scadenta

B

Alte valori în afara bilantului

Stocuri de natura obiectelor de inventar

GRUPA 82

CONTURI ÎN AFARA BILANŢULUI PRIVIND OPERAŢIUNI DE TRANZACŢIONARE

A

Operatiuni privind tranzactii în devize

A

Depozite temporare - în devize primite în custodie de la clienti nerezidenti

A

Dobânzi primite la depozite temporare -în devize primite în custodie -de la clienti nerezidenti

A

Operatiuni privind tranzactii- în lei

A

Depozite temporare- în lei primite în custodie- de la clienti nerezidenti

A

Dobânzi la depozitele temporare- în lei primite în custodie- de la clienti nerezidenti

A

Devize ale clientilor vândute si neîncasate în lei

A

Lei ai clientilor vânduti si neîncasati în devize

P

Capital în devize

GRUPA 84

CONTURI DE EVIDENŢĂ PRIVIND TRANZACŢII ÎN DEVIZE PENTRU CLIENŢI CE AU CUSTODE O BANCĂ

P

Clienti creditori în afara bilantului

P

Clienti creditori ce au custode o banca

P

Clienti creditori din tranzactii ce au custode o banca

P

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate în afara bilantului

P

Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate pentru clienti- ce au custode o banca

P

Impozitul pe profit persoane juridice nerezidente din tranzactii privind clientii ce au custode o banca

P

Debitori, creditori diversi în afara bilantului

A

Debitori diversi ce au custode o banca

A

Debitori diversi din tranzactii pe piata organizata ce au custode o banca

A

Debitori diversi din tranzactii pe o alta piata bursiera supravegheata ce au custode o banca

P

Creditori diversi ce au custode o banca

P

Creditori diversi din tranzactii pe piata organizata ce au custode o banca

P

Creditori diversi din tranzactii pe o alta piata bursiera supravegheata- ce au custode o banca

GRUPA 85

ALTE ELEMENTE DE EVIDENŢĂ sI CALCUL-SPECIFICE PIEŢEI DE CAPITAL

P

Valoarea tranzactiilor privind vânzarile de valori mobiliare asupra carora se calculeaza impozitul pe venit sau pe profit retinut la sursa

P

Valoarea tranzactiilor (diferenta) privind vânzarile de valori mobiliare asupra carora se calculeaza impozitul de pe venit persoane fizice

P

Valoarea tranzactiilor (diferenta) privind vânzarile de valori mobiliare asupra carora se calculeaza impozitul pe profit persoane juridice nerezidente

GRUPA 89

BILANŢ

P

Bilant de deschidere

A

Bilant de închidere) Se utilizeaza numai de societatile de investitii financiare

Sunt reflectate actiunile proprii clasificate în active imobilizate în functie de intentia cu privire la durata de detinere de peste un an, stabilita cu ocazia achizitiei sau reclasarii.

) - se utilizeaza de SIF-uri

se utilizeaza conform reglementarilor legale

- pentru societatile de investitii financiare nu se utilizeaza notiunea

- se ia în calcul la determinarea cifrei de afaceri

- se utilizeaza de SIF-uri


Document Info


Accesari: 2610
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )