Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
DERULAREA LICITATIILOR PENTRU PROGRAMUL SAPARD

Finante


DERULAREA LICITAŢIILOR PENTRU PROGRAMUL SAPARDDerularea licitatiilor presupune urmatoarele etape:

Publicitatea licitatiilor

Licitatiile de propuneri de proiecte în cadrul programului Sapard se organizeaza numai la nivel national. Anunturile de licitatii sunt publicate în tara beneficiara si includ urmatoarele elemente:

numele programului,

Autoritatea Contractanta (Agentia Sapard),

scopul licitatiei,

bugetul aferent,

termenul limita de depunere a propunerilor de proiecte,

adresa de unde poate fi procurat (în mod gratuit) pachetul informativ.

Potentialii beneficiari sunt informaţ 333f58d ;i despre lansarea de licitatii de proiecte prin anunturi publice în mass-media, distribuirea de brosuri de informare, seminarii, întâlniri cu potentialii beneficiari, precum si prin anunturi pe site-urile Internet ale Agentiei Sapard (www.sapard.ro) si respectiv Delegatiei Comisiei Europene în România (www.infoeuropa.ro).

Depunerea si conformitatea cererii de finantare

Propunerile de proiecte vor fi depuse la Biroul Regional pentru Implementarea Programului Sapard (BRIPS) din regiunea în care se va implementa proiectul. Ele trebuie depuse pâna la termenul limita care figureaza în anuntul sesiunii cererii de proiecte.

Expertul BRIPS va verifica daca conditiile de conformitate administrativa pentru cererea de finantare si dosarul de licitatie au fost respectate.

Evaluarea proiectelor

Proiectele conforme sunt evaluate de catre Serviciile Tehnice Delegate si Agentia Sapard. Procesul de evaluare cuprinde mai multe etape:

verificarea eligibilitatii. Evaluatorii verifica daca proiectul si solicitantul sunt eligibili conform conditiilor programului. Criteriile de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie sa fie îndeplinite de catre solicitant si de catre proiect pentru a putea fi acceptat în calitate de candidat pentru acordarea finantarii nerambursabile.

verificarea pe teren a proiectelor. Expertii Serviciilor Tehnice Delegate si, în anumite cazuri, ai Agentiei Sapard vor verifica la fata locului daca tot ceea ce a declarat solicitantul în cererea de finantare este conform cu realitatea.

întocmirea listei proiectelor selectate spre finantare în urma procesului de evaluare si aprobarea acesteia împreuna cu raportul de selectie de catre Agentia Sapard.

Decizia Agentiei Sapard de acordare a finantarii

Solicitantii vor fi informati în scris, de catre Agentia Sapard, asupra deciziei luate cu privire la cererile lor de finantare.

Decizia de respingere a unei cereri sau de a nu acorda ajutor financiar nerambursabil va fi facuta pe urmatoarele baze:

cererea este incompleta sau nu este conforma cu conditiile administrative impuse;

solicitantul nu este eligibil;

proiectul nu este eligibil (de exemplu, activitatea propusa nu este prevazuta de Program, proiectul depaseste durata maxima alocata, costul total eligibil al proiectului sau contributia ceruta este mai mare decât maximul alocat etc.);

scorul total al criteriilor de selectie al proiectului este mai mic decât cel al proiectelor selectate în cadrul sumelor maxime disponibile pentru respectiva cerere de proiecte.

Proiectele declarate eligibile, dar care în urma procesului de selectie nu au fost selectate, pot participa la urmatoarele sesiuni de cereri de proiecte dupa ce îsi vor fi actualizat avizele expirate, în acelasi regim cu proiectele înscrise la sesiunea respectiva.

Semnarea contractului

Dupa decizia de acordare a finantarii nerambursabile, beneficiarului i se va propune un contract de finantare, în conformitate cu contractul cadru de finantare al Agentiei Sapard anexat Ghidului Solicitantului.

Respectarea obligatiilor contractuale de catre beneficiarul finantarii

  • Beneficiarul este obligat sa respecte prevederile contractuale pe întreaga perioada de valabilitate a contractului, respectiv perioada de executie la care se adauga 5 ani de la data ultimei plati. De asemenea, este obligat sa respecte criteriile de eligibilitate si selectie înscrise în cererea de finantare pe toata aceasta perioada.
  • Daca beneficiarul nu respecta obligatiile contractuale, Agentia Sapard, în calitate de Autoritate Contractanta, îsi rezerva dreptul de a întrerupe platile si / sau de a rezilia contractul si poate cere înapoierea integrala a sumelor deja platite. Proiectul ramâne eligibil pentru co-finantare numai daca nu sufera o modificare substantiala pe perioada de valabilitate a contractului.

Rolul instrumentelor structurale în finantarea investitiilor

Politica regionala finanteaza prin Instrumentele Structurale (IS) programe de dezvoltare regionala multianuale elaborate împreuna de regiuni, State Membre si Comisie, pe baza orientarii propuse de Comisie pentru întreaga Uniune Europeana.

Instrumentele structurale sunt:

nFondurile structurale

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

Fondul Social European

Fondul European pentru Orientare si Garantare în Agricultura

Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola

nFondul de coeziune

nInitiative comunitare

nAlocari speciale de fonduri

Obiectivele prioritare ale fondurilor structurale

Obiectivul nr.1

nPromovarea dezvoltarii si a ajustarilor structurale în regiunile în care exista un decalaj de dezvoltare - 70% din fonduri

Obiectivul nr.2

nSprijinirea conversiei economice si sociale a zonelor care se confrunta cu dificultati structurale - 11,5% din fonduri

Obiectivul nr.3

nSprijinirea proceselor de adaptare si modernizare a politicilor si sistemelor de educatie, pregatire si ocupare a fortei de munca - 12,3% din fonduri

Obiectivul nr.1 - eligibilitate

n Regiunile al caror PIB este inferior nivelului de 75% din media comunitara, conform NUTS 2 (Nomenclature des Unités Territoriales ŕ des fins Statistiques) care reprezinta nivelul oficial de analiza a disparitatilor regionale între cel local si cel national

nPopulatia care beneficiaza de sprijin financiar în cadrul Obiectivului nr.1 reprezinta, în acest moment, 22.2% din totalul populatiei UE

Fondurile structurale implicate în finantarea Obiectivului nr.1 sunt:

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - FEDR

Fondul Social European - FSE

Fondul European pentru Orientare si Garantare în Agricultura - FEOGA

Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola - IFOP

Obiectivul nr.2 - eligibiliate

n Zonele industriale care îndeplinesc criteriile aferente Obiectivului nr.1

n Zonele rurale cu o densitate redusa a populatiei sau cu o pondere ridicata a populatiei ocupate în agricultura

n Zonele urbane care îndeplinesc cel putin unul din urmatoarele criterii:

rata ridicata a somajului pe termen lung

nivel ridicat al saraciei, probleme cu mediul înconjurator

rata ridicata a delincventei sau nivel redus al educatiei;

n Zone care depind de pescuit: pondere ridicata a ocuparii fortei de munca în sectorul piscicol combinata cu declinul ocuparii în sector

Fondurile structurale implicate în finantarea Obiectivului nr.2 sunt:

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala - FEDR

Fondul Social European - FSE

Obiectivul nr.3 - eligibiliate

n Promovarea unor politici active pe piata muncii pentru reducerea somajului

n Îmbunatatirea accesului la piata muncii cu accent pe sprijinirea populatiei amenintate cu excluziunea sociala

n Consolidarea oportunitatilor de angajare prin intermediul programelor de educatie si a învatarii pe tot parcursul vietii

n Promovarea masurilor care faciliteaza identificarea din timp a schimbarilor economice si sociale si adaptarile necesare

n Promovarea de oportunitati egale pentru barbati si femei

Programele aferente realizarii acestui obiectiv vor fi implementate în regiunile care nu cad sub incidenta Obiectivului nr.1

Fondul European pentru Dezvoltare Regionala

(European Regional Development Fund) - FEDR/ERDF

n sprijina regiunile mai putin dezvoltate prin finantarea de investitii în sectorul productiv, infrastructura, educatie, sanatate, dezvoltare locala si IMM-uri

nconstituit în 1975, fiind principalul instrument al politicii regionale a Comunitatii

Fondul Social European

(European Social Fund) - FSE/ESF

n destinat intaririi coeziunii economice si sociale a UE, prin care sunt sprijinite masurile de ocupare a fortei de munca si dezvoltare a resurselor umane

n constituit în urma Tratatului de la Roma, 1958, fiind principalul instrument al politicii sociale comunitare

Fondul European pentru Orientare si Garantare în Agricultura

(European Agricultural Guarantee and Guidance Fund) - FEOGA/EAGGF

n fond structural destinat Politicii Agricole Comune, care sprijina masuri pentru modernizarea agriculturii si dezvoltarea rurala

n constituit în 1962

Instrumentul Financiar de Orientare Piscicola

(Financial Instrument for Fisheries Guidance) IFOP/FIFG

n fond structural destinat politicii comunitare din domeniul pescuitului, care sprijina masuri pentru cresterea competitivitatii sectorului piscicol, în conditiile asigurarii unui echilibru durabil între resurse si capacitatea de exploatare

n constituit în 1993

Fondul de coeziune

(Cohesion Fund)

n instrumentul financiar care sprijina investitii în domeniul infrastructurii de transport si mediu în statele membre în care Produsul National Brut pe cap de locuitor este sub 90% din media comunitara

n contribuie la dezvoltarea durabila a statelor membre si la întarirea coeziunii în Uniunea Europeana

Initiative comunitare

n Initiativele comunitare urmaresc realizarea obiectivelor prioritare si sunt finantate din bugetul fondurilor structurale, încercând sa ofere solutii la probleme specifice. Au alocat un procent de 5,35% din totalul resurselor.

n Interreg III: cooperare transfrontaliera, transnationala si inter-regionala menita sa încurajeze dezvoltarea armonioasa si echilibrata în Europa

n Leader +: dezvoltare rurala prin intermediul programelor integrate si al cooperarii grupurilor locale de actiune

n Equal: cooperare transnationala pentru combaterea diverselor forme de discriminare si a inegalitatilor în privinta accesului pe piata muncii

n Urban II regenerarea sociala si economica a oraselor si suburbiilor în vederea dezvoltarii urbane sustenabile

Alocari speciale de fonduri

Exista doua alocari speciale de fonduri pentru:

n ajustarea structurilor piscicole în afara regiunilor incluse în Obiectivul 1 - buget de 0,5% din totalul Fondurilor Structurale

n pentru sustinerea actiunilor inovative si de asistenta tehnica - buget de 0,51% din totalul resurselor existente


Document Info


Accesari: 1794
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )