Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
FLUXURILE DE TREZORERIE

Finante
FLUXURILE DE TREZORERIE

Agentul economic Alpha este o firma nou infiintata, specializata in servicii de mentenanta pentru echipamente de automatizare.
In prezent, echipa de conducere isi alcatuieste previziunile financiare pentru primul an de activitate. Aceste previziuni sunt:

In luna I se vor emite actiuni in valoare de 500.000 lei si se ia un credit de 100.000 lei cu o dobanda de 10% pe an.

In primul an:

nu se prevede restituirea capitalului;

dobanda va fi platita din 2 in 2 luni (la sfarsitul perioadelor respective de cate 2 luni).

In luna I, din finantarea atrasa, se vor achizitiona mijloace fixe de 250.000 lei, cu plata pe loc. Amortizarea se calculeaza liniar, pentru o perioada de 5 ani, cu incepere din luna I.

In luna I incepe si activitatea de mentenanta. Salariile personalului vor totaliza 20.000 lei/luna, platibili in numerar la sfarsitul fiecarei luni.

Costurile diverse de exploatare (furnizori) se ridica la 10.000 lei/luna si se plati cu o luna dupa efectuarea lor.

Incasarile din servicii vor totaliza 50.000 lei/luna distribuite uniform de-a lungul anului. Jumatate din aceasta suma va fi incasata in momentul facturarii, cealalta urmand a fi platita de clienti in luna urmatoare.

Se cere

a)        Sa se intocmeasca Contul de profit si pierdere pentru primul an de activitate.

b)       Sa se intocmeasca un flux de disponibilitati lunar pentru primul an de activitate

(metoda directa).

c)        Sa se intocmeasca Bilantul contabil la sfarsitul primului an.

SOLUTII

a) CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE (pentru primul an de activitate)

VENITURI

50.000 12 luni = 600.000 lei

CHELTUIELI

Salarii

12 luni = 240.000 lei

Cheltuieli de exploatare

12 luni = 120.000 lei

Amortizare

250.000 : 5 ani = 50.000 lei

PROFIT DIN EXPLOATARE

600.000 - 410.000 = 190.000 lei

Cheltuieli financiare (Dobanzi)

10% din credit = 10.000 lei

PROFIT

b) FLUXUL DE DISPONIBILITATI LUNAR (pentru primul an de activitate) - METODA DIRECTA

L

U

N

A

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

INCASARI

- Vanzari

PLATI

- Salarii

- Cheltuieli exploatare

- Dobanzi

Cash din operare

Achizitie MF

Cash din investitii

Capital social

Imprumuturi TL

Cash din finantareCash net

Cash la inceput

Cash la sfarsit

Observatii:

Calculul dobanzii: 10.000 lei/an  Þ 833 lei/luna; Þ 1.667 lei/2 luni (platita din 2 in 2 luni).

Cash net = Cash din operare - Cash din investitii + Cash din finantare

Cash la sfarsit = Cash la inceput + Cash net

c) BILANTUL (la sfarsitul primului an)

ACTIVE FIXE NETE

CAPITAL PROPRIU

Active fixe brute

Capital social

Amortizare

Profit retinut (din contul de profit si pierdere)

ACTIVE CIRCULANTE

DATORII PE TERMEN LUNG

Stocuri

Clienti *

DATORII PE TERMEN SCURT

Disponibilitati (cash)

Datorii Furnizori **

Datorii Salariale ***

Dobanzi de platit

TOTAL ACTIV

TOTAL PASIV

Observatii:

25.000 lei reprezinta veniturile care vor fi incasate in luna I a anului viitor.

** : 10.000 lei reprezinta datoriile catre furnizori care vor fi platite in luna I a anului viitor.

salariale personalului sunt "zero" pentru ca sunt platite in aceasi luna cu desfasurarea activitatii.

APLICATIA 2 - TABLOUL DE FINANTARE

Sunteti analist financiar si vi se cere sa intocmiti tabloul de finantare a unui agent economic cu ajutorul rapoartelor financiare de mai jos privind exercitiile financiare 2005 si 2006 (extrase din bilanturi si informatii suplimentare, in lei).

Bilant incheiat la 31.12.2005   Bilant incheiat la 31.12.2006

ACTIV

Brut

Am+Aj

Net

ACTIV

Brut

Am+Aj

Net

IMO necorporale

IMO necorporale

IMO corporale

IMO corporale

Terenuri

Terenuri

Cladiri

Cladiri

Masini si utilaje

Masini si utilaje

IMO financiare

IMO financiare

ACTIV

IMOBILIZAT

ACTIV

IMOBILIZAT

Stocuri

Stocuri

Creante total

Creante total

- Creante clienti

- Creante clienti

- Creante diverse

- Creante diverse

Titluri de plasament

Titluri de plasament

Disponibilitati

Disponibilitati

ACTIV CIRCULANT

ACTIV

CIRCULANTTOTAL ACTIV

TOTAL ACTIV

31.12.2006

PASIV

PASIV

Capital social

Capital social

Prime de emisie

Rezerve legale

Rezerve legale

Rezerve statutare

Rezerve statutare

Rezultatul exercitiului

Rezultatul exercitiului

TOTAL

TOTAL

Provizioane pentru pensii/obligatii similare

Provizioane pentru pensii/obligatii similare

Credite bancare, din care:

Credite bancare, din care:

- Credite curente

- Credite curente

Datorii financiare diverse

Datorii financiare diverse

Furnizori

Furnizori

Datorii fiscale si sociale

Datorii fiscale si sociale

Datorii diverse (impozit pe profit)

Datorii diverse (impozit pe profit)

TOTAL

TOTAL

TOTAL PASIV

TOTAL PASIV

Informatii suplimentare

CAF = 796.530 lei (calculata cu elementele din Contul de profit si pierdere din anul 2006);

Conturile de imobilizari brute s-au diminuat in 2006 cu pretul de cumparare al imobilizarilor cedate sau scoase la licitatie - Veniturile din operatiuni de capital = 46.210 lei (VNC a activelor cedate).

Sumele inregistrate in postul "Datorii financiare diverse" reprezinta in totalitate "Avansuri depuse de asociati" si sunt asimilate capitalurilor proprii (sumele inregistrate in contul "Asociati - conturi curente").

SOLUTII

a) Pe baza celor 2 bilanturi succesive se elaboreaza bilantul diferential, astfel:

(2006 - 2005)

ELEMENT PATRIMONIAL

Variatia exercit.

Active imobilizate necorporale brute

Active imobilizate corporale brute

Active imobilizate financiare brute

TOTAL ALOCARI STABILE

Stocuri

Creante clienti

Creante diverse

Titluri de plasament

Disponibilitati

TOTAL ALOCARI CICLICE

TOTAL ACTIV

Capital social

Prime legate de capital

Rezerve legale

Rezerve statutare

Rezultatul exercitiului

TOTAL CAPITALURI

Provizioane pentru pensii si obligatii similare

TOTAL PROVIZIOANE

Credite bancare pe termen lung si mediu, din care:

Credite curente

Datorii financiare diverse (pe termen lung)

Furnizori

Datorii fiscale si sociale

Datorii diverse (impozitul pe profit)

TOTAL DATORII

TOTAL PASIV

Calculul FRNG

2005 2006 Diferenta

Capitaluri proprii

Provizioane

Amortizari si ajustari

Datorii financiare (credite bancare + datorii fin. diverse)

RESURSE STABILE

Active imobilizate brute

ALOCARI STABILE

FRNGa) Intocmirea tabloului de finantare - Partea I

ALOCARI

(mii lei)

RESURSE

(mii lei)

2. DIVIDENDE DISTRIBUITE

1. CAF

3. ACHIZITII DE ACTIVE IMOBILIZATE

4. CEDARE ACTIVE IMOBILIZATE:

- necorporale

- necorporale

- corporale

- corporale

- financiare

- financiare

6. REDUCERE CAPITALURI PROPRII

5. CRESTERE CAPITALURI PROPRII

7. RAMBURSARE DATORII FINANCIARE

8. CRESTERE DATORII FINANCIARE

ALOCARI DE RESURSE

DEGAJARI RESURSE

RESURSE NETE

Variatia fondului de rulment

1. CAF

Calculul CAF pentru exercitiul financiar 2006 se realizeaza cu ajutorul elementele din CPP. Valoarea CAF este data in informatiile suplimentare.

Exemplu de calcul:

REZULTATUL EXERCITIULUI

Amortizari si ajustari

Amortizarea activelor fixe

Ajustari pentru deprecierea activelor circulante

Ajustari pentru depreciere titluri de plasament pe termen scurt

Provizioane

VNC a activelor cedate

Venituri din vanzarea de active

CAF = 796.530 lei

2. DISTRIBUIREA DE DIVIDENDE - INFLUENTA REZULTATULUI DIN 2005

Rezultatul din 2005 poate fi:

fie inglobat in rezerve - nu modifica patrimoniul intreprinderii

fie distribuit sub forma de dividende - creaza o alocare la nivelul tabloului de finantare

Nota: Tabloul de finantare se intocmeste intotdeauna pornind de la bilant inainte de repartizarea rezultatului. Aceasta conceptie consta in a interpreta rezultatele (chiar si cel global) drept capitaluri proprii, cu atat mai mult cu cat ele nu sunt distribuite.

In anul 2006 se distribuie rezultatul anului precedent care nu a fost pus in rezerva.

Diferenta

Rezultatul exercitiului

Rezerve legale

Rezerve legale

Rezerve statutare

Rezerve statutare

Dividende distribuite in 2005 = REX - D Rezerve = 294.650 - 18.820 - 20.800 = 255.030 lei

VARIATIA IMOBILIZARILOR BRUTE

3. ACHIZITII DE IMOBILIZARI

Conturile de imobilizari brute cresc cu volumul achizitiilor noi. Este o alocare care figureaza in TF I.

Atentie, marimea achizitiilor de imobilizari este furnizata din anexele bilantului. Acest cont poate cuprinde in plus achizitii si viramente dintr-un post in altul ce nu genereaza plati (de exemplu, imobilizarile in curs terminate in exercitiul N).

In cazul de fata, achizitiile de imobilizari se refera la active imobilizate fixe - cladiri (valoarea lor a crescut) si active imobilizate financiare - titluri de participare

Diferenta

IMO - cladiri (brut)

IMO - cladiri (brut)

IMO financiare

IMO - financiare

77.600

Achizitii de imobilizari

4. CEDAREA DE IMOBILIZARI

Conturile de imobilizari brute se diminueaza cu pretul de cumparare al imobilizarilor cedate sau scoase la licitatie.

Acest pret calculat ulterior nu constituie un flux de numerar la data cesiunii.

Observatie: acesta este tratat in cadrul CAF, calculata pornind de la rezultat (VNC a activelor cedate).

Cedarea de active este inregistrata in tabloul de finantare la pretul de vanzare. Aceasta cifra se regaseste in CPP din operatiuni de capital. Atentie, insa, veniturile din operatii de capital pot cuprinde si cota-parte din subventiile de investitii virata in contul de rezultate si care are un caracter calculat.

Venituri din operatiuni de capital = 46.210 lei.

VARIATIA CAPITALURILOR PROPRII

5. CRESTEREA CAPITALURILOR PROPRII

Cresterea capitalurilor proprii - vizeaza valoarea aporturilor in numerar sau in natura, care se materializeaza intr-un flux real de resurse:

Cresterea capitalului social

Ø        variatia capitalului social este tratata in TF - partea I, fiind vorba de cresteri prin aporturi noi si nu acelea prin incorporari in rezerve. Nu se iau in considerare cresterile de capital prin incorporarea de rezerve, care sunt simple viramente interne, fara incidenta financiara.

Ø        partea capitalului social subscrisa nevarsata este prezentata la nivelul NFRAE in TF - partea a II-a.

Cresterea primelor de emisie (de capital)

Obtinerea unor subventii pentru investitii

Cresterea contului curent al asociatilor (Datorii financiare diverse)

Ø        Sumele inregistrate in postul "Datorii financiare diverse" reprezinta in totalitate avansuri depuse de asociati si sunt asimilate capitalurilor proprii.

Diferenta

Capital social

Capital social

Prime de capital

Prime de capital

32.000

Cresterea capitalului propriu

6. REDUCEREA CAPITALURILOR PROPRII

Reducerea capitalurilor proprii - vizeaza reducerea "contului curent asimilat" - Datorii financiare diverse.

Contul curent al asociatiilor - "Asociati - conturi curente" sunt asimilate capitalurilor proprii, reprezentand o scadere

Diferenta

Cont curent asociati

Cont curent asociati

Reducerea capitalului propriu

VARIATIA DATORIILOR FINANCIARE

7. REDUCEREA (RAMBURSAREA) DATORIILOR FINANCIARE

Diferenta

Credite bancare TML

Credite bancare TML

din care Credite curente

din care Credite curente

61.000

DATORII FINANCIARE

DATORII FINANCIARE

8. CRESTEREA DATORIILOR FINANCIARE

Datoriile financiare pe termen mediu si lung nu au crescut in anul 2006 fata de anul 2005.

Datorii financiare = 0.

b) Intocmirea tabloului de finantare - Partea II

NECESAR

RESURSE

RESURSE

DEGAJATE

SOLD

Variatia activelor aferente exploatarii

- Stocuri si productia in curs

- Clienti si conturi asimilate

- Alte creante aferente exploatarii

Variatia datoriilor aferente exploatarii

- Furnizori si datorii fiscale si sociale

VARIATIA NETA A EXPLOATARII

Variatia elementelor in afara exploatarii

- Variatia creantelor in afara exploatarii

- Variatia altor debitori (vizeaza titlurile de plasament)

- Variatia altor creditori (Datorii diverse - impozit pe profit)

VARIATIA NETA IN AFARA EXPLOATARII

NECESARUL DE FOND DE RULMENT

Variatia neta a trezoreriei

- Variatia disponibilitatilor

- Variatia creditelor curente

TREZORERIA NETA

VARIATIA FONDULUI DE RULMENT

Reprezentari grafice ale tabloului de finantare:


Document Info


Accesari: 1969
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )