Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload


loading...Finante publice True/False

Finante
Finante publice

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.

___A_ 1. Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente, unde produsele accizabile sunt produse, transformate, detinute, primite sau expediate in regim suspensiv de catre antrepozitarul autorizat. P225

__F__ 2. Antrepozitul fiscal este locul aflat sub controlul autoritatii fiscale competente de unde produsele accizabile pot fi vandute in sistem en-detail de catre antrepozitarul autorizat.
__F__ 3. Antrepozitarul autorizat nu este obligat sa detina in proprietate spatiul pe care se afla antrepozitul de productie.

__A__ 4. Impozitul pe reprezentante este un impozit anual, in suma de 4.000 euro care se plateste proportional cu numarul de luni de existenta a respectivei reprezentante in anul fiscal de calcul.

__A__ 5. Pierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-un stat strain se compenseaza numai cu veniturile de aceeasi natura si sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal.

___F_ 6. Pierderile fiscale externe realizate de contribuabilii persoane fizice rezidente dintr-uin stat strain se compenseaza cu veniturile, indiferent de sursa, din strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in cursul aceluiasi an fiscal.

__A__ 7. Pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 117/1999, se percep taxe extrajudiciare de timbru.

__F__ 8. Pentru eliberarea certificatelor de orice fel, conform legii 117/1999, se percep taxe judiciare de timbru.

__A__ 9.Organele fiscale competente in administrarea impozitelor, taxelor si a altor sume datorate bugetelor locale sunt administratiile finantelor publice.

__F__ 10. Pentru neplata in termen a unei amenzi de orice fel, se datoreaza majorari de intarziere.

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 11. Cu cat se reduce valoarea impozavila a unei cladiri detinuta de o persoana fizica, care are o vechime de peste 50 de ANI?

a. 25%

b. 20%

c. 15%

d. 10%

____ 12. Care este documentul prin care se solicuta rambursarea taxei pe valoare adaugata?

a. decontul de TVA

b. cererea de rambursare

c. decizia de rambursare

d. decontul cu suma negativa de TVA cu optiune de rambursare

___

_

13. Care este nivelul de capacitate cilindrica in functie de care, incepand cu 01 ianuarie 2007 se calculeaza impozitul pe mijlocul de transport datorat?

a. 200 cmc

b. 250 cmc

c. 300 cmc

d. 500 cmc

____ 14. Nu se datoreaza impozitul pe specacole, in urmatorul caz:

a. festivaluri de muzica

b. spectacol de teatru

c. spectacol de opera organizat in scopuri umanitare

d. concerte filarmonice

____ 15. Taxa hoteliera nu se aplica pentru urmatoarele categorii de persoane:

a. persoanele straine aflate la tratament in unitati hoteliere din Romania

b. persoanele in varsta de peste 18 ani

c. persoanele cazate in unitatile hoteliere situate in municipii

d. veteranii de razboi

____ 16. Beneficiarii sumelor reprezentand 2% din impozitul datorat de o persoana fizica pe veniturile din salarii:

a. microintreprinderile

b. asociatiile familiale

c. entitatile non-profit

d. regiile autonome

_

17. Contribuabilii persoane fizice care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor sub forma de chirii datoreaza plati anticipate in contul impozitului pe venit:

a. prin retinere la sursa de platitorul de venit

b. trimestrial, stabilite de organul fiscal competent

c. nu datoreaza plati anicipate de impozit

d. lunar, stabilite de organul fiscal competent

____ 18. Veniturile din investitii cuprind:

a. dividende

b. venituri din arendare

c. venituri din cedarea folosintei bunurilor

d. venituri din premii

____ 19. Cum se determina impozitul pe venitul microintreprinderilor, conform legislatiei actuale?

a. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor din orice sursa

b. prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor din orice sursa

c. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor din orice sursa, din care se scad, dupa

caz, valoarea caselor de marcat achizitionate si aveniturilor expres mentionate de lege

d. prin aplicarea unei cote de 2% asupra veniturilor din orice sursa, din care se scad, dupa

caz, valoarea cheltuielilor cu sponsorizarile unitatilor de cult in limitele stabilite de lege

_

20. Care este cota de impunere pentru dividendele distribuite de o persoana juridica romana catre o alta persoana juridica romana?

a.16% b.20% c.5% d.10%

____ 21. Incepand cu 01.01.2007 cota de impozit de 16% se aplica pentru:

a. venituri din salarii

b. venituri din jocuri de noroc

c. venituri din transferul proprietatilor imobiliare

d. indemnizatii pentru risc maternal

____ 22. Pierderea anuala stabilita prin declaratia anuala de impozit pe profit se recupereaza:

a. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 3 ani consecutivi

b. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 4 ani consecutivi

c. din profiturile impozabile obtinute in urmatorii 5 ani consecutivi

d. nu se recupereaza

23. Un antrepozit fiscal de productie de produse energetice din Austria, livreaza 10 tone de benzina unui antrepozit fiscal din Romania. Produsul circula intre cele doua antrepozite fiscale in regim suspensiv de:

a. impozit pe profit

b. impozit pe profit si accize

c. TVA

d. accize si TVA

____ 24. Care din urmatoarele categorii de bijuterii nu sunt supuse accizarii:

a. verighetele

b. verighetele si cerceii din aur

c. cerceii din aur

d. cerceii si inelele din platina

____ 25. Dupa obiectul impunerii, impozitele se impart in: 13413i811n

A. impozite pe venit

B. impozite pe avere

C. Impozite pe cheltuieli

a. A

b. A+B

c. A+B+C

d. C

____ 26. Obligatiile declarative ale contribuabililor in legatura cu impozitul pe reprezentante se refera la:

A. depunerea unei declaratii anuale la autoritatea fiscala competenta pana la 28 sau 29 februarie a anului de impunere

B. depunerea unei declaratii fiscale la autoritatea competenta in termen de 30 de zile de la infiintarea sau desfiintarea unei reprezentante;

a. A

b. B

c. A+B

____ 27. Care este cuantumul impozitului pe reprezentante?

a. echivalentul in lei al sumei de 5000 euro

b. echivalentul in lei al sumei de 4000 euro

c. echivalentul in lei al sumei de 3000 euro

d. echivalentul in lei al sumei de 2000 euro

____ 28. Elasticitatea cheltuielilor publice fata de PIB ajuta la:

a.analiza nivelului cheltuielilor publice

b.analiza structurii cheltuielilor publice

c.analiza dinamicii cheltuielilor publice

d. analiza nivelului, structurii si dinamicii cheltuielilor publice

____ 29. Coeficientul de devansare a cresterii PIB de catre cresterea cheltuielilor publice ajuta la:

a. analiza nivelului cheltuielilor publice

b. analiza structurii cheltuielilor publice

c. analiza nivelului si structurii cheltuielilor publice

d. analiza dinamicii cheltuielilor publice

____ 30. Un antrepozit fiscal autorizat pentru productia de bauturi alcoolice spirtoase poate functiona numai in baza:

a. autorizatiei valabile emise de autoritatea vamala

b. autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala centrala

c. autorizatiei valabile emise de autoritatea fiscala locala

d. autorizatiei de mediu

____ 31. Care din urmatoarele categorii de produse sunt supuse accizelor nearmonizate:

a. uleiurile minerale

b. tigaretele

c. vinurile linistite

d. cafeaua verde

____ 32. Dreptul de deducere a TVA ia nastere:

a. la data inregistrarii facturii in contabilitate

b. la momentul exigibilitatii taxei

c. la receptia bunurilor

d. la data primirii facturii de catre beneficiar

____ 33. Urmatoarele operatiuni sunt scutite de TVA cu drept de deducere:

a. transportul international de persoane

b. meditatiile acordate in particular de cadre didactice

c. cazarea in cadrul sectorului hotelier

d. jocurile de noroc organizate de persoane autorizate conform legii

34. Livrarile intracomunitare, altele decat cele de mijloacele noi de transport, efectuate de o mica intreprindere din Romania care este inregistrata in scopuri de TVA sunt:

a.scutite cu drept de deducere

b. neimpozabile in Romania

c. scutite fara drept de deducere

d. nu intra sub incidenta TVA

35. O persoana impozabila care aplica regimul special de scutire de TVA pentru intreprinderi mici, nefiind inregistrata in scopuri de TVA:

a. este scutita cu drept de deducere pentru orice livrare intracomunitara de bunuri

b. nu are drept de deducere a taxei aferente achizitiilor, cu exceptia achizitiilor

intracomunitare de mijloace de trasport noi

c. are dreptul de deducere a taxei aferente tuturor achizitiilor

d. nu are obligatia sa solicite inregistrarea in scopuri de TVA

____ 36. Taxa aferenta achizitiei intracomunitare datorate de o persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA:

a. se evidentiaza in decontul de TVA, atat ca taxa colectata, cat si ca taxa deductibila

b. se achita la organele fiscale pana la data la care are obligatia depunerii decontului

c. se achita la organele fiscale pana cel tarziu in a 15 -a zi lucratoare a lunii urmatoare

d. se achita la organele fiscale in termen de 3 zile lucratoare de la data primirii facturii de la furnizor

____ 37. Reprezinta achizitie intracomunitara de bunuri impozabile in Romania:

a. achizitiile intracomunitare de produse accizabile efectuate de orice persoana

b. achizitiile de produse accizabile si mijloace de transport noi din terte state

c. achizitiile intracomunitare de mijloace de transport noi efectuate de orice persoana

d. achizitiile de bunuri livrate din alt stat membru in baza unui contract de livrare cu instalare de catre furnizor in Romania

____ 38. Transportul intracomunitar de bunuri:

a.are locul de plecare intr-un stat membru si locul de sosire intr-un stat tert

b.are locul de plecare in afara comunitatii si locul de sosire in Romania

c.este efectuat pe teritoriul uni stat tert

d. are locul de plecare si de sosire in doua state membre diferite

____ 39. Care este data la care intervine exigibilitatea TVA pentru livrarile intracomunitare de bunuri

a. data de 25 a lunii urmatoare celei in care a avut loc livrarea

b.data la care este emisa factura pentru intreaga contravaloare a livrarii in cauza, dar nu mai tarziu de a 15 -a zi a lunii urmatoare celei in care a intervenit faptul generator

c. data incasarii de avansuri

d. data primirii facturii de catre client

____ 40. Care din autoritatile publice si unitatile subordonate acestora au calitatea de organ fiscal:

a. Garda Nationala de Mediu

b.Curtea de Conturi

c.Casa Nationala de Pensii

d. Agentia nationala de Administare Fiscala

____ 41. Care este termenul de prescriptie a organului fiscal de a stabili obligatii fiscale

a. 3 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel

b. 5 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel

c. 7 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel

d. 10 ani, cu exceptia cazului in care legea dispune altfel

Finante publice continuare

True/False

Indicate whether the sentence or statement is true or false.

__A__ 1. Finantele publice au raporturi stranse cu domeniile economic, dreptul administrativ si cel constitutional, precum si cu cel politic.

__F__ 2. Literatura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prin functia de repartitie

__A_ 3. Functia de repartitie a finantelor publice cuprinde doua faze :

constituirea fondurilor si repartizarea fondurilor

__F__ 4.In Romania, controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public este exercitat de Parlament

__A__ 5. Din punct de vedere juridic, bugetul de stat reprezinta un document previzional care autorizeaza, in forma legislativa, incasarea veniturilor si efectuarea cheltuielilor anuale ale statului

__F__ 6. Bugetul este pregatit de Parlament si prin votul Guvernului devine lege

__A__ 7. Bugetele fondurilor speciale: bugetul Fondului pentru asigurarile sociale de sanatate si bugetul asigurarilor de somaj.

__F__ 8. Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat.

__A__ 9. Bugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

__A__ 10. Bugetele fondurilor speciale se aproba ca anexa la legea bugetului de stat si, respectiv, la legea bugetului asigurarilor sociale de stat.

__A__ 11. Principiul unitatii cere ca veniturile si toate cheltuieli sa fi cuprinse intr-un document unic.

__A__ 12. Conform principiului universalitatii veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume brute.

__F__ 13. Un buget excedentar este reprezentat de situatia in care suma totala a veniturilor este inferioara totalului cheltuielilor.

__F__ 14. Principiul anualitatii cere ca veniturile si cheltuielile bugetare sa fie aprobate prin lege pe o perioada nedeterminata de timp

__A__ 15. Veniturile bugetare nu pot fi afectate direct unei cheltuieli bugetare anume, cu exceptia donatiilor si sponsorizarilor care au stabilite destinatii distincte.

__F__ 16. Proiectele legilor bugetare anuale si ale bugetelor se elaboreaza de catre Guvern, prin Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale

__A__ 17. Executia bugetului are loc pe o perioada de un an si consta in realizarea veniturilor prevazute in bugetul de stat si in realizarea cheltuielilor aprobate.

__F__ 18. Bugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic.

__A__ 19. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice.

__A__ 20. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice.

__F__ 21. Bugetul de stat este elaborat de Parlament.

__A__ 22. Din punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie al statului in anumite sectoare sau activitati economice.

__A__ 23. Gradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datoriei externe la PIB.

__A__ 24. Executia bugetului de stat se face prin trezoreria finantelor publice.

__F__ 25. Conform principiului unitatii monetare, toate operatiunile bugetare se exprima in valuta convertibila.

__F_ 26. Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai redusa decat functia de repartitie.

__A__ 27. Guvernul elaboreaza si administreaza bugetul public national.

__F__ 28. Nu este asimilata veniturilor din salarii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale.

__F__ 29. In conditii exceptionale, creditele bugetare aprobate la un capitol pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.

__A__ 30. Conventia pentru evitarea dublei impuneri se aplica numai impozitelor pe venit si pe avere.

__F__ 31. Conform Principiului universalitatii, veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume nete.

__F__ 32. Literatura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prin functia de repartitie.

__A__ 33. In Romania, Guvernul dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare

__F__ 34. Regula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala.

__A__ 35. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice.

__A__ 36. Gradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datoriei externe la PIB.

__A__ 37. Din punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie a statului in anumite sectoare sau activitati economice.

__A__ 38. O societate comerciala din domeniul panificatiei, care indeplineste conditiile de microintreprindere, poate sa opteze pentru plata impozitului pe profit.

__A__ 39.Principiul unitatii cere ca veniturile si toate cheltuieli sa fi cuprinse intr-un document unic.

__F__ 40. In Romania, controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului este exercitat de Parlament.

__F__ 41. Bugetele fondurilor speciale se constituie si se administreaza in bugetul de stat.

__A__ 42. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice.

__F__ 43. Rolul bugetului de stat in economia de piata se manifesta in plan financiar, in plan fiscal, in plan economic.

__F__ 44. Bugetul de stat poate fi definit din punct de vedere juridic, din punct de vedere fiscal, din punct de vedere economic.

__A__ 45. Gradul de indatorare a tarii fata de strainatate se calculeaza prin raportul dintre serviciul datoriei externe la PIB.

__A__ 46. Executia bugetului de stat se face prin trezoreria finantelor publice.

__F__ 47. Conform principiului unitatii monetare, toate operatiunile bugetare se exprima in valuta convertibila.

__F__ 48. Bugetul de stat este elaborat de Parlament.

__A__ 49. Din punct de vedere economic, impozitele reprezinta un instrument de interventie al statului in anumite sectoare sau activitati economice.

__F__ 50. In conditii exceptionale, creditele bugetare aprobate la un capitol pot fi utilizate pentru finantarea altui capitol.

__F__ 51. Functia de control a finantelor publice are o sfera de manifestare mai redusa decat functia de repartitie.

__A__ 52. Guvernul elaboreaza si administreaza bugetul public national.

__F__ 53. Nu este asimilata veniturilor din salarii indemnizatia lunara a asociatului unic, la nivelul valorii inscrise in declaratia de asigurari sociale.

__F__ 54. Scutirea proportionala este o metoda utilizata in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri.

__F__ 55. Literatura de specialitate arata ca misiunea sociala a finantelor publice se infaptuieste numai prin functia de repartitie.

__A__ 56. In Romania, Guvernul dispune masurile necesare pentru aplicarea politicii fiscal-bugetare.

__A__ 57. Conventia pentru evitarea dublei impuneri se aplica numai impozitelor pe venit si pe avere.

__F__ 58. Conform Principiului universalitatii, veniturile si cheltuielile se includ in buget in totalitate, in sume nete.

__F__ 59. Regula neafectarii permite ca un venit sa fie destinat precis pentru a acoperi o anumita cheltuiala.

__A__ 60. Efectuarea controlului financiar preventiv asupra veniturilor si cheltuielilor dispuse de ordonatorii de credite este o functie de baza a trezoreriei finantelor publice.

__F__ 61. Scutirea proportionala este o metoda utilizata in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri.

Multiple Choice

Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

____ 62. Ordonati logic si cronologic etapele procesului bugetar:

A) executia bugetului

B) incheierea si aprobarea contului de executie bugetara

C) elaborarea proiectului de buget

D) controlul bugetar

E) aprobarea proiectului de buget

a. A+B+C+D+E

b. C+E+A+B+D

c.E+D+A+B+C

d.A+D+B+C+E

____ 63. Procesul bugetar se caracterizeaza prin anumite trasaturi comune si anume:

A) este un proces de decizie, vizand un foarte mare numar de participanti, cu

probleme multiple si diverse;;

B) este un proces politic, datorita faptului ca deciziile privind alocarea resurselor

sunt determinate de gandirea doctrinara si interesele politice ale formatiunii

aflate la putere;

C) este un proces complex deoarece autoritatile competente hotarasc in privinta

alocarii resurselor publiceD) este un proces ciclic, derulandu-se intr-o perioada calendaristica bine

determinata (care coincide cu anul bugetar) dupa care procesul se reia.

a.A+B

b.B+C asta a fost validat la examen

c.A+B+C   B+D- enunturi gresite

d.A+C+D

____ 64. Documentele care se elaboreaza la fundamentarea bugetului sunt:

A) expunerea de motive si proiectul de lege pentru aprobarea bugetului;

B) o situatie continand prezentarea geografica a tarii

C) anexele la proiectul de lege a bugetului, in care sunt inscrise prevederile la

venituri si cheltuieli;

D) materialele necesare documentarii Parlamentului, in vederea analizei

proiectului de buget.

a.A+B+C

b. A+B+D

c. A+B+C+D

d. A+C+D

____ 65. Clasificarea economica grupeaza cheltuielile publice in:

a. cheltuieli curente si cheltuieli de capital (de investitii)

b. cheltuieli definitive, temporare si cheltuieli virtuale

c. cheltuieli reale si cheltuieli economice

____ 66. Clasificarea financiara imparte cheltuielile publice in:

a. cheltuieli curente si cheltuieli de capital (de investitii)

b. cheltuieli definitive, cheltuieli temporare si cheltuieli virtuale

c. cheltuieli reale si cheltuieli economice

____ 67. In functie de rolul lor in viata economica, cheltuielile publice se impart in:

a. cheltuieli reale si cheltuieli economice

b. cheltuieli curente si cheltuieli de capital (de investitii)

c. cheltuieli definitive, temporare si cheltuieli virtuale

____ 68. Sunt cheltuieli reale (negative):

A. cheltuieli militare

B. chelt. cu intretinerea aparatului administrative

C. constructia de drumuri, poduri, aeroporturi

D. sustinerea unuor proiecte economice din fonduri publice

E. cheltuielile care reprezinta un consum definitive de PIB

a. A+B+C+D+E

b. A+B

c. A+B+C

d. B+C+D

e. A+D

____ 69. Sunt cheltuieli economice (sau pozitive):

a. cheltuielile care contribuie la cresterea avutiei nationale

b. cheltuielile care reprezinta un consum definitive de PIB

c. cheltuielile de functionare sau de investitii

____ 70. Executia bugetului are loc pe o perioada de un an si consta in:

A) realizarea veniturilor prevazute in bugetul de stat

B) realizarea cheltuielilor aprobate.

a. A+B

b. A

c. B

____ 71. Contul general al datoriei publice a statului se intocmeste:

a. anual de catre Ministerul Finantelor Publice

b. semestrial de catre Ministerul Finantelor Publice

c. trimestrial de catre ordonatorii tertiari de credite

____ 72.Cheltuielile bugetare se refera la:

a.acele cheltuieli care se acopera de la bugetul administratiei centrale de stat,

din bugetele locale sau din cel al asigurarilor sociale de stat.

b.relatii economico-sociale in forma banesca, manifestate intre stat, pe de o

parte, si persoane fizice si juridice, pe de alta parte

c.plati efectuate de stat pentru indeplinirea diferitelor obiective ale politicii

statului

____ 73. Bugetul local este:

a.un act unic ce este publicat in Monitorul Oficial sub denumirea de Legea

bugetului de stat

b documentul prin care sunt prevazute si aprobate, in fiecare an, veniturile si

cheltuielile unitatilor administrativ - teritoriale sau, dupa caz, numai

cheltuielile in functie de sistemul de finantare a institutiilor publice.

c. documentul prin care sunt prevazute si aprobate, in fiecare an, veniturile si

cheltuielile ministerelor

74. Cheltuielile bugetare sunt:

A) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele locale,

B) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetele institutiilor si serviciilor publice de interes

local si din bugetele activitatilor finantate integral din venituri extrabugetare, in limita si cu destinatia stabilite prin bugetele respective.

C) cheltuieli aprobate si efectuate din bugetul de stat.

a. B

b. A+B+C

c. B+C

d. A+B

____ 75. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:

a. criteriul administrativ

b. criteriul economic

c. criteriul fiscal

d. criteriul financiar

____ 76. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

a. venituri din activitati independente

b. venituri din salarii

c. venituri din vanzarea bunurilor

d. venituri din dobanzi

____ 77. Se cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa constituie o livrare de bunuri

b. sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de serviciu

c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o

operatiune asimilata acestora

d. sa constituie o prestare de serviciu sau o operatiune asimilata acesteia

____ 78. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:

a. produse din carne si preparate din carne

b. produse din lapte si preparate din lapte

c. produse cosmetice

d. produse din lemn

____ 79. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa:

a. scopul pentru care este efectuat

b. cunoasterea realitatii unor operatiuni ce nasc obligatii fata de stat

c. operatiunile supuse controlului fiscal

d. sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor

____ 80. Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:

a. finantarea deficitului bugetar

b. finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care

contracteaza imprumutul

c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania

d. finantarea datoriei interne

____ 81. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

a. venituri din activitati independente

b. venituri din salarii

c. venituri din vanzarea bunurilor

d. venituri din activitati agricole

e. venituri din dobanzi

____ 82. Resursele financiare publice nu se aloca pentru:

a. invatamant

b. sanatate

c. aparare nationala

d. datoria agentilor economici

e. asigurari sociale si protectie sociala

____ 83. Rambursarea creditelor se poate efectua:

A) intr-o singura transa la scadenta

B) la solicitarea creditorului

C) esalonat in cote egale

D) esalonat in cote inegale, progresive sau regresive

a. A+B+C

b. B+C+D

c. A+C+D

d. C+D

____ 84. Termenul de plata al accizelor este:

a.lunar, pana la data de 05 a lunii urmatoare

b.lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare

c.lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare

d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare

____ 85. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:

a. la data primei rate

b. la data ultimei rate

c. la data prevazuta pentru plata ratelor

d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie TVA nu este

exigibila

86. Care din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri:

A) scutirea totala

B) scutirea proportiopnala

C) scutirea partiala

D) scutirea progresiva

a. B+C

b. A+B+C

c. A+B

d. A+D

____ 87. TVA este un impozit neutru pentru ca este platit de catre:

a. producatorul de bunuri

b. comerciantii en-gross

c. comerciantii en-detail

d. consumatorul final

88. In cazul in care anumite importuri de marfuri pot prejudicia grav productia interna se pot stabili suprataxe vamale de import cu caracter temporar de catre:

a. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor

b. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Externe

c. Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului

d. Ministerul economiei si Comertului si Ministerul de Externe

____ 89. Administratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu:

a. Directiile generale ale finantelor publice regionale

b. Directiile generale ale finantelor publice judetene

c. Directiile generale ale finantelor publice orasenesti

d. Directiile generale ale finantelor publice comunale

____ 90. Fondurile speciale reprezinta:

A)o exceptie de la principiul unitatii bugetare

B) functioneaza pe principiul bugetelor anexa

C) difera de la un an la altul ca forma si dimensiune

a. A+B

b. A+B+C

c. A+C

d. B+C

91. Care din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte din categoria instrumentelor negociabile:

A) fondurile particulare

B) emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curent

C) bonurile de trezorere garantate

D) imprumuturile externe

E) imprumuturi obligatatre pe piata financiara

a. A+B+C

b. A+C+D

c. B+C+E

d. B+D+E

92. Care din urmatoarele produse nu sunt accizabile:

a. bauturile racoritoare

b. mobila de lux

c. benzinele si motorinele

d. zaharurile si glucozele

93. Politica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea?

A) principiile echitatii fiscale

B) principiile certitudinii impunerii

C) principiile prudentei

D) principiile de politica financiara

a. A+B+C

b. A+B

c. A+D

d. A+B+D

94. Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:

A) cheltuielile virtuale

B) cheltuielile curente

C) cheltuielile de capital

D) cheltuielile definitive

a. A+B

b. B+C

c. A+B+C

d. B+D

95. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:

A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna

B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori

C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori

D) data amanetarii pentru bunurile amanetate

a. A+B+C

b. A+B+D

c. B+C+D

d. B+D

____ 96. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:

A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna

B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori

C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori

D) data amanetarii pentru bunurile amanetate

a. A+B+C

b. A+B+D

c. B+C+D

d. B+D

97. In caz de incetare a activitatii, agentii economici solicita organului fiscal scoaterea din evidenta ca platitori de TVA in:

a. 5 zile

b. 10 zile

c. 15zile

d. 25 zile

____ 98. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt:

A) denumirea imprumutului

B) valoarea nominala

C) valoarea reala

D) valoarea economica

a. A+B+C

b. A+B+D

c. A+C+D

d. B+C+D

____ 99. Dupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in:

A) credite pentru marfuri

B) credite pentru investitii

C) credite financiare

D) credite pentru servicii

a. A+B

b. A+C

c. B+C

d. B+D

____ 100. Trezoreria este organizata si functioneaza ca un sistem unitar in cadrul:

a. Ministerului de Finante

b. Guvernului

c. Parlamentului

d.Ministerului Economiei si Comertului

101. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA:

a. livrarile de organe, de sange si lapte uman

b. livrarea de carne si preparate din carne

c. activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau

realizate anual de pana la plafonul stabilit de lege

d.spitalizarea si serviciile care au stransa legatura cu practicarea

102. In conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produse sunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt:

a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburanti

b. autoturisme, bijuterii, parfumuri si produse cosmetice

c. carburanti, bijuterii, tigarete si produse din tutun

d. alcool si bauturi alcoolice, produse electronice, carburanti

103. Taxele vamale se impart in taxe vamale autonome si taxe vamale conventionale in functie de:

a. obiectul impunerii

b. scop

c. modul de stabilire

d. modul de exprimare

104. Romania este membra a FMI din data de:

a.15decembrie 1918

b.15 decembrie 1982

c.15 decembrie 1989

d.15 decembrie 1972

105. Inregistrarea fiscala a contribuabililor si evidenta acestora nu presupune:

A) atribuirea unui cod de inregistrare fiscala

B) depunerea unei cereri de inregistrare fiscala

C) depunerea declaratiei de inregistrare fiscala

D) depunerea declaratiei de impunere

B+D

A+D

A+C

A+B+C

106. In cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt:

A) gestiunea normala a datoriei publice

B) gestiunea cu buna credinta a datoriei publice

C) gestiunea exceptionala a datoriei publice

D) armonizarea datoriei

A+B

A+C+D

B+C+D

A+C

107. Care din urmatoarele categorii de factori pot determina cresterea cheltuielilor publice

A) factorii demografici

B) factori economici

C) factori sociali

D) factori politici

E) factori administrativi

A+B+C+E

A+B+C+D

A+B+C+D

B+C+D+E

108. Resursele financiare publice nu se aloca pentru:

a. invatamant

b. sanatate

c. aparare nationala

d. datoria agentilor economici

109.Din punct de vedere al perioadei in care se efectueaza controlul bugetar, comparativ cu derularea operatiunilor verificate, acesta poate fi:

A) control administrativ

B) control preventiv

C) control jurisdictional

D) control concomitent

E) control ulterior

a. B+D+E

b. A+B+D

c.A+C+E

d.B+C+D+E

110. Dupa care criteriu, impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte:

a. dupa obiect

b. dupa frecventa cu care se realizeaza

c. dupa trasaturile de fond si de forma

d. dupa scopul urmarit

111.Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

a. venituri din activitati independente

b. venituri din salarii

c. venituri din vanzarea bunurilor

d. venituri din activitati agricole

112.Contul general al datoriei publice a statului se intocmeste de catre Ministerul Finantelor Publice:

a. anual

b.semestrial

c.trimestrial

d.lunar

113. Imprumuturile pe termen mediu se acorda pentru o perioda de:

1-6 luni

6-12 luni

c.12-60 luni

18-36 luni

114. Care din urmatoarele cauze determina evaziune fiscala:

A) marimea excesiva a sarcinilor fiscale

B) lipsa unui control eficient

C) existenta unei legislatii defectuase

D) neglijenta contribuabililor

A+D+C

A+B+C

B+C+D

A+C+D

115. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii cuprinse in sfera de aplicare a TVA nu pot fi:

a.operatiuni taxabile pentru care se datoreaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite de

lege

b.operatiuni taxabile pentru care se colecteaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite de

lege

c.operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA, dar este

permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile

achizitionate

d.operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA si nu

este permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile

achizitionate.

116. Organul fiscal organizeaza evidenta platitorilor de impozite si taxe prin intermediul registrului contribuabililor. Acest registru nu contine:

codul de inregistrare fiscala

adresa

capitalul socia

vectorul fiscal

117. In tara noastra datoria publica este gestionata de catre:

Presedentie

Parlament

Guvern

d.Ministerul Finantelor Publice

118. Cota procentuala de participare a Romaniei la FMI este de:

a. 4.8%

b. 8.4%

c. 0.48%

d. 0.048%

119. La constituirea fondurilor publice participa cu resurse urmatoarele sectoare sociale:

a. public, particular, cooperatist si mixt

b. mixt si cooperatist

c. particular si mixt

d. public si particular

120. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cheltuieli curente:

A) cheltuielile de capital

B) subventii si transferari

C) cheltuieli cu datoria publica

D) cheltuielile de personal

a. B+C+D

b. A+C

c. A+C+D

d. B+C

121. Politica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea?

A) principiile echitatii fiscale

B) principiile certitudinii impunerii

C) principiile prudentei

D) principiile de politica financiara

E) prinncipiile de politica economica

a. A+B+C+E

b. B+C+D

c. C+D+E

d. A+B+D+E

122. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

a. venituri din activitati independente

b. venituri din salarii

c. venituri din vanzarea bunurilor

d. venituri din activitati agricole

123. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:

A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna

B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori

C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori

D) data amanetarii pentru bunurile amanetate

E) data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite

obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologice

a. A+B

b. A+D+E

c. B+D

d. B+D+E

____ 124. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:

a. la data prevazuta pentru plata ratelor

b. la data prevazuta pentru plata rateloc. la data ultimei rate

d. nici o varianta de mai sus

____ 125. Care din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri

A) scutirea proportiopnala

B) scutirea partiala

B) scutirea progresiva

C) creditarea integrala

D) creditarea partiala

a. A+B+C

b. B+C+D

c. A+B+D

d. A+B+C+D

____ 126. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt:

A) denumirea imprumutului

B) valoarea nominala

C) valoarea reala

D) valoarea fiscala

a. A+B+C+D

b. A+C

c. A+D

d. B+C+D

____ 127. Urmatoarele categorii sunt exceptate de la plata impozitului pe profit:

a) trezoreria statului

b) institutiile publice

c) societatile comerciale cu capital de stat

d) societatile comerciale care platesc impozit pe venitul microintreprinderilor

e) institutiile de invatamant

a. A+B+C+D+E

b. A+B+D+E

c. C+D

d. A+B+C

____ 128. Operatiunile defasurate intr-o zona libera sunt:

a. scutite de TVA cu drept de deducere

b. scutite de TVA fara drept de deducere

c. beneficiaza de cota redusa de TVA

d. nu sunt scutite de TVA

129. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:

a. produse din carne si preparate din carne

b. produse din lapte si preparate din lapt

c. produse cosmetice

d. produse din lemn

130.In conformitate cu functia administratiei fiscale de asezare a impozitelor si tratarea declaratiilor fiscale, contribuabilii nu sunt obligati sa:

a. plateasca la termenele stabilite toti furnizorii

b. plateasca la termen impozitele si taxele datorate

c. declare bunurile si veniturile impozabile

d. plateasca accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere )

131.Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD):

a fost infiintata in 1954 si are 184 de membrii

a fost infiintata in 1945 si are 184 de membrii

a fost infiintata in 1945 si are 148 de membrii

a fost infiintata in 1954 si are 148 de membrii

132. Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:

a. finantarea deficitului bugetar

b. finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care

contracteaza imprumutul

c. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania

d. finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania

133.Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:

A) cheltuielile virtuale

B) cheltuielile curente

C) cheltuielile de capital

D) cheltuielile definitive

E) cheltuielile reale

A+B+C

B+C+E

B+C

A+D+E

134. Dupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in:

A) credite pentru marfuri

B) credite pentru investitii

C) credite financiare

D) credite pentru servicii

A+C

A+C+D

c. B+C

d. C+D

____ 135. In prezent, in Romania cota redusa a TVA este:

a. 16%

b. 9%

c. 19%

d. 22%

____ 136. In conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produse sunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt:

a. alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburanti

b. autoturisme, bijuterii, parfumuri si produse cosmetice

c. carburanti, bijuterii, tigarete si produse din tutun

d. alcool si bauturi alcoolice, produse electronice, carburanti

____ 137. In cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt:

A) gestiunea normala a datoriei publice

B) gestiunea cu buna credinta a datoriei publice

C) gestiunea exceptionala a datoriei publice

D) armonizarea datoriei

a. A+B

b. A+C

c. B+C

d. B+D

____ 138. Care din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte din categoria instrumentelor negociabile:

a) fondurile particulare

b) emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curent

c) bonurile de trezorerie garantate

d) imprumuturile externe

e) imprumuturi obligatatre pe piata financiara

a. A+C

b. B+C+D

c. A+B+D

d. B+D+E

____ 139. Procesul bugetar se caracterizeaza prin anumite trasaturi comune si anume:

A) este un proces de decizie, vizand un foarte mare numar de participanti, cu

probleme multiple si diverse;

B)este un proces politic, datorita faptului ca deciziile privind alocarea resurselor

sunt determinate de gandirea doctrinara si interesele politice ale formatiunii

aflate la putere;

C)este un proces complex deoarece autoritatile competente hotarasc in privinta

alocarii resurselor publice;

D)este un proces ciclic, derulandu-se intr-o perioada calendaristica

bine determinata (care coincide cu anul bugetar) dupa care procesul re

reia;

a.A+B ATENTIE. CORECT E B+D DAR COLEGILOR LE-a DAT B+C

b.C+D

c.B+C

d.A+C

____ 140. Creditul de angajament reprezinta:

a. limita maxima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului

bugetar

b. limita minima a cheltuielilor ce pot fi angajate, in timpul exercitiului bugetar

c. suma aprobata prin buget, reprezentand limita maxima pana la care se pot

ordonanta si efectua plati in cursul anului bugetar pentru agajamentele

contractate in cursul exercitiului bugetar si/sau din exercitii anterioare pentru

actiuni multianuale, respectiv se pot angaja, ordonanta si efectua plati din

buget pentru celelalte actiuni

____ 141. In vederea aprobarii, proiectul bugetului de stat inaintat Parlamentului urmeaza mai multe etape distincte:

A) analiza in comisiile parlamentare de specialitate;

B) prezentarea in plenul Parlamentului de catre presedintele Romaniei

C) aprobarea proiectului in ambele Camere ale Parlamentului;

D) ratificarea de catre primul ministru a proiectului de buget aprobat, iar din acest moment bugetul devine lege.

a. B+D

b. B+C

c. A+B+C

d. A+C

____ 142. Daca PIB are valoarea de 84.500 RON, iar cheltuielile publice sunt de 21.700 Ron, care este valoarea ponderii cheltuielilor publice in PIB?

a. 68.25%

b. 25.68%

c. 86.25%

d. 26.85%

____ 143. Sunt considerate cheltuieli reale (negative):

A) cheltuieli militare

B) chelt. cu intretinerea aparatului administrative

C) constructia de drumuri, poduri, aeroporturi

D) sustinerea unuor proiecte economice din fonduri publice

E) cheltuielile care reprezinta un consum definitive

a.B+C+D

A+B

B+C

A+B+D

144. Care din urmatoarele principii sunt considerate a fi de baza in practica fiscala mondiala:

A) principiul originii veniturilor

B) impunerea dupa domiciliul subiectului impozabil

C) principiul nationalitatii

B+C

A+B+C

A+C

145. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:

146.

a. produse din carne si preparate din carne

b. produse din lapte si preparate din lap

c. produse cosmetice

d. produse din lemn

146.Intr-un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala, fiscul are o importanta deosebita pentru ca:

A) urmareste pe cei care nu au platit la timp

B) ii sanctioneaza cu amenda pe cei care nu au platit la timp

C) stabileste si incaseaza obligatiile banesti ale contribuabililor

D) emite legislatia fiscala necesara pentru asigurarea resurselor la bugetul de stat

B+C

A+C

B+C+D

A+C+D

147. Controlul fiscal se imparte in control informativ si control de rutina dupa:

a. scopul pentru care este efectuat

b. cunoasterea realitatii unor operatiuni ce nasc obligatii fata de stat

c. operatiunile supuse controlului fiscal

d. sfera de cuprindere a impozitelor si taxelor

Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:

a.finantarea deficitului bugetar

b.finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care

contracteaza imprumutul

c.finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania

d.finantarea datoriei interne

149. Care din criteriile de mai jos nu se utilizeza la clasificarea cheltuielilor publice:

criteriul administrativ

criteriul economic

criteriul fiscal

criteriul financiar

e. criteriul utilizat de ONU

____ 150. Caile de constituire a fondurilor publice de resurse banesti sunt:

a) impozite

b) taxe

c) contributii pentru asigurari sociale

d) amenzi

e) penalitati

f) donatii

a. A+C+D+E+F

b. A+B+C+F

c. A+B+C+D+E

d. B+C+F

____ 151. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

a. venituri din activitati independente

b. venituri din salarii

c. venituri din vanzarea bunurilor

d. venituri din activitati agricole

____ 152. Care din urmatoarele afirmatii, referitoare la momentul datorarii accizelor, sunt false:

A) data efectuarii livrarii pentru produsele din productia interna

B) data vinzarii pentru agentii economici achizitori

C) data inregistrarii declaratiei vamale de import pentru importatori

D) data amanetarii pentru bunurile amanetate

data intocmirii documentului de trecere in consum pentru produsele petroliere finite obtinute si folosite pentru consumul propriu, altul decit cel utilizat in scopuri tehnologice

a. A+B+D

b. B+C+D

c. A+D

d. B+D

____ 153. Se cuprind in sfera de aplicare a TVA operatiunile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a. sa constituie o livrare de bunuri

b. sa constituie o livrare de bunuri sau o prestare de serviciu

c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o

operatiune asimilata acestor

d. sa constituie o prestare de serviciu sau o operatiune asimilata acesteia

____ 154. In situatia in care veniturile curente sunt insuficiente pentru acoperirea datoriei publice, statul adopta una din urmatoarele solutii:

A) marirea impozitelor

B) tiparirea de bani

C) introducerea unor noi impozite

D) contractarea de imprumuturi

B+C

A+C+D

B+C+D

A+B+C

155. TVA este un impozit neutru pentru ca este platit de catre:

producatorul de bunuri

comerciantii en-gross

comerciantii en-detail

consumatorul final

156. In cazul in care anumite importuri de marfuri pot prejudicia grav productia interna se pot stabili suprataxe vamale de import cu caracter temporar de catre:

Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Transporturilor

Ministerul Finantelor Publice si Ministerul de Externe

Ministerul Finantelor Publice si Ministerul Economiei si Comertului

Ministerul economiei si Comertului si Ministerul de Externe

157. Administratiile finantelor publice a sectoarelor municipiului Bucuresti au ca echivalent in teritoriu:

a. Directiile generale ale finantelor publice regionale

b. Directiile generale ale finantelor publice judetene

c. Directiile generale ale finantelor publice orasenesti

d. Directiile generale ale finantelor publice comunale

158.Fondurile speciale reprezinta:

A) o exceptie de la principiul unitatii bugetare

B) functioneaza pe principiul bugetelor anexa

C) difera de la un an la altul ca forma si dimensiune

A+C

A+B+C

B+C

159. Care din urmatoarele mecanisme de finantare a deficitului bugetar al trezoreriei fac parte din categoria instrumentelor negociabile:

fondurile particulare

emisiunea de bonuri de trezorerie in contul curent

bonurile de trezorerie garantate

imprumuturile externe

160. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

venituri din activitati independente

venituri din salarii

venituri din vanzarea bunurilor

venituri din activitati agricole

161. Resursele financiare publice nu se aloca pentru:

a. invatamant

b. sanatate

c. aparare nationala

d. datoria agentilor economici

162.Termenul de plata al accizelor este:

a. lunar, pana la data de 05 a lunii urmatoare

b. lunar, pana la data de 10 a lunii urmatoare

c. lunar, pana la data de 20 a lunii urmatoare

d. unar, pana la data de 25 a lunii urmatoare

163.Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:

a. la data primei rate

b. la data ultimei rate

c. la data prevazuta pentru plata ratelo

d. nici una din variantele de mai sus, pentru ca in aceasta situatie TVA nu este

exigibila

164.Dupa destinatie, imprumuturile externe pot fi impartite in:

A) credite pentru marfuri

B) credite pentru investitii

C) credite financiare

D) credite pentru servicii

A+C

A+D

B+C+D

165. Trezoreria este organizata si functioneaza ca un sistem unitar in cadrul:

Ministerului de Finante

Guvernului

Parlamentului

Ministerului Economiei si Comertului

166. Care din urmatoarele operatiuni nu sunt scutite de la plata TVA:

a. livrarile de organe, de sange si lapte uman

b. livrarea de carne si preparate din carne

c. activitatile persoanelor impozabile cu venituri din operatiuni taxabile declarate sau

realizate anual de pana la plafonul stabilit de lege

d. spitalizarea si serviciile care au stransa legatura cu practicarea sportului

167.In conformitate cu prevederile Directivelor 92/12/EEC ale Uniunii Europene, trei grupe de produse sunt supuse obligatoriu accizarii. Acestea sunt:

alcool si bauturi alcoolice, produse din tutun, carburanti

autoturisme, bijuterii, parfumuri si produse cosmetice

c. carburanti, bijuterii, tigarete si produse din tutun

d. alcool si bauturi alcoolice, produse electronice, carburanti

168. Taxele vamale se impart in taxe vamale autonome si taxe vamale conventionale in functie de:

a. obiectul impunerii

b. modul de exprimare

c. modul de stabilire

d. scop

169. Romania este membra a FMI din data de:

a. 15decembrie 1918

b. 15 decembrie 1982

c. 15 decembrie 1989

d. 15 decembrie 1972

170. Inregistrarea fiscala a contribuabililor si evidenta acestora nu presupune:

A) atribuirea unui cod de inregistrare fiscala

B) depunerea unei cereri de inregistrare fiscala

C) depunerea declaratiei de inregistrare fiscala

D) depunerea declaratiei de impunere

a. A+B+D

b. B+C+D

c. B+D

d. C+D

171. In cadrul gestiunii datoriei publice, operatiunile cele mai frecvente sunt:

a) gestiunea normala a datoriei publice

b) gestiunea cu buna credinta a datoriei publice

c) gestiunea exceptionala a datoriei publice

d) armonizarea datoriei

a. A+C

b. A+C+D

c. B+C+D

d. B+D

172. Politica impozitelor trebuie sa respecte o serie de principii fundamentale. Care sunt acestea?

A) principiile echitatii fiscale

B) principiile certitudinii impunerii

C) principiile prudentei

D) principiile de politica financiara

E) principiile de politica economica

a. A+B+C

b. B+C+D

c. C+D

d. A+B+D+E

173. Care din urmatoarele tipuri de cheltuieli corespund clasificarii economice:

A) cheltuielile virtuale

B) cheltuielile curente

C) cheltuielile de capital

D) cheltuielile definitive

E) cheltuielile reale

a. B+C+D

b. B+C

c. A+B

d. A+C+D

____ 174. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt:

A) denumirea imprumutului

B) valoarea nominala

C) valoarea reala

D) valoarea economica

E) valoarea fiscala

a. A+C+D

b. A+B+C

c. D+E

d. A+B+D

____ 175. Care din urmatoarele cauze determina evaziune fiscala:

A) marimea excesiva a sarcinilor fiscale

B) lipsa unui control eficient

C) existenta unei legislatii defectuase

D) neglijenta contribuabililor

a. B+C+D

b. A+B+D

c. A+B+C

d. A+D

____ 176. Livrarile de bunuri si prestarile de servicii cuprinse in sfera de aplicare a TVA nu pot fi: a. operatiuni taxabile pentru care se datoreaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite de lege

b. operatiuni taxabile pentru care se colecteaza TVA prin aplicarea cotelor stabilite de

lege

c. operatiuni scutite cu drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA, dar este

permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile

achizitionate

d. operatiuni scutite fara drept de deducere, pentru care nu se datoreaza TVA si nu

este permisa deducerea TVA datorata sau platita pentru bunurile sau serviciile

achizitionate.

____ 177. In tara noastra datoria publica este gestionata de catre:

a.Presedentie

b.Parlament

c. Guvern

d. Ministerul Finantelor Publice

____ 178. Cota procentuala de participare a Romaniei la FMI este de:

a. 4.8%

b. 8.4%

c. 0.48%

d. 0.048%

____ 179. Care din urmatoarele categorii de factori pot determina cresterea cheltuielilor publice

a) factorii demografici

b) factori economici

c) factori sociali

d) factori politici

e) factori administrativi

a. B+C+D

b. A+B+C+D

c. C+D+E

d. D+E

180. Resursele financiare publice nu se aloca pentru:

a. invatamant

b. sanatate

c. aparare nationala

d. datoria agentilor economici

e. asigurari sociale si protectie sociala

181. Dupa care criteriu, impozitele se clasifica in impozite directe si impozite indirecte:

a. dupa obiect

b. dupa frecventa cu care se realizeaz

c. dupa trasaturile de fond si de forma

d. dupa scopul urmarit

182. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

a. venituri din activitati independente

b. venituri din salarii

c. venituri din vanzarea bunurilord. venituri din activitati agricole

e. venituri din dobanzi

183. Imprumuturile pe termen mediu se acorda pentru o perioda de:

a. 1-6 luni

b. 6-12 luni

c. 12-60 luni

d. 18-36 luni

184. Elementele tehnice ale imprumutului public sunt:

A) denumirea imprumutului

B) valoarea nominala

C) valoarea reala

D) valoarea economica

E) valoarea fiscala

F) termenul de rambursare

A+C+F

A+D+F

A+B+C+E

C+F

185. Operatiunile defasurate intr-o zona libera sunt:

scutite de TVA cu drept de deducere

scutite de TVA fara drept de deducere

beneficiaza de cota redusa de TVA

nu sunt scutite de TVA

186. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:

a. produse din carne si preparate din carne

b. produse din lapte si preparate din lapte

c. produse cosmetice

d. produse din lemn

187.Taxele vamale sunt taxe care se percep:

cu echivalent direct si imediat

fara un echivalent direct si imediat

cu echivalent indirect si imediat

fara un echivalent indirect si imediat

188. In conformitate cu functia administratiei fiscale de asezare a impozitelor si tratarea declaratiilor fiscale, contribuabilii nu sunt obligati sa:

a. plateasca la termenele stabilite toti furnizorii

b. plateasca la termen impozitele si taxele datorat

c. declare bunurile si veniturile impozabile

d. plateasca accesorii (dobanzi si penalitati de intarziere)

189.Garantiile de stat pentru imprumuturi externe se acorda numai pentru:

finantarea deficitului bugetar

finantarea obiectivelor de importanta majora pentru agentul economic care

contracteaza imprumutul

finantarea obiectivelor de de importanta prioritara pentru Romania

finantarea datoriei interne

190. Care din urmatoarele categorii de cheltuieli nu sunt cheltuieli curente:

A) cheltuielile de capital

B) subventii si transferari

C) cheltuieli cu datoria publica

D) cheltuielile de personal

E) cheltuielile materiale

a. A+B+C+D

b.B+C

c. A+C

d. C+E

____ 191. Care din urmatoarele categorii de venituri nu se supun impozitului pe venit:

a. venituri din activitati independent

b. venituri din salarii

c.venituri din vanzarea bunurilor

d. venituri din activitati agricole

____ 192. Pentru livrarile de bunuri cu plata in rate, exigibilitatea TVA intervine:

a. la data prevazuta pentru plata ratelor

b. la data primei rate

c. la data ultimei rate

d. nici o varianta de mai sus

____ 193. Care din urmatoarele metode nu sunt utilizate in practica fiscala pentru evitarea dublei impuneri:

A) scutirea totala

B) scutirea proportiopnala

C) scutirea partiala

D) scutirea progresiva

E) creditarea integrala

F) creditarea partiala

a. A+D+E

b. B+C+F

c. B+C+E

d. D+E+F

____ 194. Care este cota de impozit aplicabila asupra venitului din jocuri de noroc realizat de o persoan fizica?

a. 10% aplicat venitului in natura

b. 16% aplicat asupra venitului brut

c. 20 % aplicat asupra venitului net care nu depaseste 10.000 lei si 25 % aplicat

asupra venitului net care depaseste 10.000 lei

d. venit neimpozabil

____ 195. Controlul inopinat consta in:

a. activitatea de verificare a contabilitatii si a surselor acesteia, prelucrate in mediu

electronic

b. activitatea de verificare faptica si documentara, ca urmare a unei sesizari cu privire

la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale

c. activitatea de verificare faptica si documentara, ca urmare a unei sesizari cu privire

la existenta unor fapte de incalcare a legislatiei fiscale, fara anuntarea in prealabil a

contribuabilului

d. activitatea de verificare selectiva a documentelor si operatiunilor semnificative, in

care sunt reflectate modul de calcul, de evidentiere si de plata a obligatiilor fiscale

datorate bugetului general consolidate

196.Incepand cu 01.01.2007, care din urmatorii contribuabili datoreaza impozit pe profit anual cu plati anticipate efectuate trimestrial:

a. societatile comerciale bancare, personae juridice romane si sucursalele din

Romania ale bancilor, personae juridice straine

b. cultele religioase

c. toate persoanele juridice romane

d. organizatiile non profit

197.Stabilirea, modificarea sau stingerea drepturilor si obligatiilor fiscale se realizeaza prin:

act bilateral

process verbal

nota unilaterala

act administrativ fiscal

198. Orice persoana care instraineaza un mijloc de transport are obligatia de a depune o declaratie fiscala la compartimentul de specialitate al autoritatii administratiei publice locale pe raza caruia isi are domiciliul, in termen de:

a. 7 zile

b. 30 zile

c. 60 zile

d. Nu trebuie sa depuna declaratie

199.Persoanele juridice romane sunt obligate la plata impozitului pe profit pentru:

a. numai pentru profitul obtinut in strainantate

b. numai pentru profitul obtinut din vanzarea titlurilor de participare

c. numai pentru profitul obtinut din Romania

d. profitul impozabil obtinut din orice sursa, atat din Romania cat si din strainatate

200.Organizatiile non profit au obligatia de a plati impozitul pe profit anual pana la data de:

a. 15 aprilie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul

b. 31 ianuarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul

c. nu au obligatia de a plati impozit pe profit

d. 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se datoreaza impozitul

201.Un nivel redus al accizelor fata de nivelul standard se poate aplica in cazul micilor producatori de:

bere

carburanti auto

c. vinuri spumoase

d. tutunuri prelucrate

202.Care din urmatoarele venituri reprezinta venituri neimpozabile la calculul profitului impozabil:

a. veniturile din vanzarea titlurilor de participare

b. veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere

c. veniturile din dobanzi

d. veniturile din sponsorizari

203.Energia electrica produsa de un producator din Romania devine exigibila din punct de vedere al accizei:

 1. la momentul facturarii de catre producator catre transportator
 2. la momentul platii facturii de catre consumatorul final
 3. la momentul facturarii acesteia direct consumatorului final
 4. la momentul intocmirii facturii de catre distribuitor furnizorului

204. Ce calculeaza si declara contribuabilul in declaratia fiscala?

a. amenda contraventionala

b. diferentele de impozite sit axe stabilite de catr organele de inspectie fiscala

c. accesoriile aferente obligatiilor de plata declarate si neachitate la termen

d. cuantumul obligatiei fiscale

205.Cine datoreaza impozitul pe mijlocul de transport in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta?

a. locatorul

b. locatarul

c. 50% locatorul si 50% locatarul

d. in acest caz nu se mai datoreaza impozit

206.De la ce data se datoreaza impozitul in cazul unui autoturism dobandit de o persoana la data de 15 martie 2007?

 1. de la data de 15 martie 2007
 2. de la data de 01 aprilie 2007
 3. de la data primului termen de plata, respective 31 martie 2007
 4. de la data de 01 ianuarie 2008

207. Care sunt veniturile pentru care deducerea personala este element de calcul al bazei impozabile?

a. veniturile din activitati independente

b. veniturile din jocuri de noroc

c. veniturile din salarii la functia de baza

d. veniturile din premii

208.3Calcul si retinerea impozitului pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti se face:

 1. pana la data de 25 inclusiv a lunii in care s-a facut plata catre nerezident
 2. in ziua urmatoare efectuarii platii catre nerezident
 3. in momentul inregistrarii in contabilitate a venitului datorat nerezidentului
 4. in momentul platii venitului catre nerezident

209. Data pana la care contribuabilii personae fizice ce realizeaza venituri din activitati agricole impozabile depun o declaratie de venit la organul fiscal competent este a. 15 mai inclusiv, a anului fiscal urmator celui de realizare a venitului

b. 15 mai inclusiv, a anului fiscal pentru anul in curs

c. 31 decembrie inclusiv, a anului fiscal pentru anul in curs

d. nu sunt obligate sa depuna declaratie de venit in acest caz

210. Accizele armonizate sunt taxe speciale de consum care nu se datoreaza pentru urmatoarele produse:

a. bere

b. vinuri

c. cafea

d. uleiuri minerale

211. Regimul suspensiv este regimul fiscal conform caruia, pe perioada producerii, transformarii, detinerii si deplasarii produselor, plata accizelor este:

a. suspendata

b. anulata

c. negociata

d. validata

212. In ceea ce priveste accizele, se considera import:

A. plasarea produselor accizabile importate sub un regim vamal suspensiv

in Romania

B. scoaterea unui produs accizabil dintr-un regim vamal suspensiv, in

cazul in care produsul ramane in Romania

C. utilizarea in scop personal in Romania a unor produse accizabile

plasate in regim vamal suspensiv

D. plasarea produselor accizabile in zonele libere

a. A+B

b. B+C

c. C+D

d. A+D

213. Nu este interzisa producerea si detinerea de produse accizabile, in afara antrepozitului fiscal daca acciza nu a fost platita pentru urmatoarele grupe de produse:

a. produse din tutun

b. uleiuri minerale

c. alcool etilic

d. produsele fermentate, altele decat bere si vinuri, produse in gospodariile

individuale pentru consumul propriu

214. Care din urmatoarele afirmatii nu reprezinta o caracteristica a antrepozitului fiscal (A.F.):

a. A.F. poate fi folosit pentru depozitarea de produse accizabile supuse marcarii

b. A.F. poate fi folosit pentru depozitarea de produse accizabile

c. A.F. poate fi folosit pentru livrarea de uleiuri minerale catre avioane si nave

d. A.F. poate fi folosit pentru producerea de produse accizabile

215. Garantiile depuse de catre un antrepozitar autorizat la autoritatea fiscala, care sa asigure plata accizelor care pot deveni exigibile nu pot fi:

a. depozite in numerar

b. ipoteci

c. stocuri de marfuri

d. garantii personale

216. Produsele accizabile nu sunt scutite de la plata accizelor, atunci cand sunt destinate pentru:

a. livrarea in contextual relatiilor consulare sau diplomatice

b. stocuri ale agentilor economici pentru desfasurarea in bune conditii a productiei

c. rezerva de stat

d. organizatiile internationale, in limitele si conditiile stabilite prin conventii

internationale

217. Alcoolul etilic si alte produse alcoolice nu sunt scutite de la plata accizelor atunci cand sunt:

a. utilizate pentru producerea otetului

b. utilizate in industria cosmetica

c. utilizate in industria alimentara

d. utilizate in scopuri stiintifice

218. Marcarea produselor accizabile se face prin:

A -timbre

B -banderole

C-stantare

D -etichete

E -placute

a. A+B+C

b. B+C+E

c. C+D+E

d. A+B+D

219. Taxa pe valoare adaugata:

A. este un impozit direct

B. este un impozit indirect

C. se datoreaza bugetului de stat

D. se datoreaza bugetelor locale

a. C+D

b. A+D

c. A+B

d. B+C

220. Sunt considerate livrari de bunuri:

a. transferul dreptului de proprietate asupra bunurilor in urma executarii silite

b. perisabilitatile, in limitele stabilite de lege

c. bunurile acordate gratuit din rezerva de stat, ca ajutoare umanitare

d. bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate

221.Nu se cuprind in baza de impozitare a TVA:

a. comisioanele, decontate cumparatorului

b. cheltuielile de ambalare, decontate clientului

c. remizele acordate de catre furnizori

d. accizele, pentru produsele care sunt supuse acestui impozit

222.Se cuprind in baza de impozitare a TVA:

a. dobanzile percepute pentru plati cu intarziere

b. cheltuielile de transport decontate clientului

c. dobanzile percepute pentru operatiuni de leasing

d. valoarea ambalajelor care circula intre furnizorii de marfa si clienti, prin schimb

223.Cota redusa de TVA se aplica asupra:

 1. veniturilor realizate din despagubiri de la societatile de asigurare
 2. serviciile funerare prestate de unitatile sanitare
 3. veniturile rezultate din anularea datoriilor catre bugetul statului
 4. medicamentelor de uz uman si veterinar

224. Operatiuni scutite de la la plata TVA sunt:

a. livrarile de carti si manuale scolare

b. spitalizarea

c. dreptul de intrare la case memoriale

d. livrarile de produse ortopedice

225.TVA de dedus se determina prin aplicarea pro-ratei la:

a. TVA colectata

b. TVA deductibila

c. TVA exigibil

d. TVA neexigibil

226.Emiterea facturilor fiscale de catre platitorii de TVA se face:

a. in termen de cel mult 10 zile lucratoare de la data livrarii bunurilor, daca se emite aviz de insotire a marfurilor

b. numai la data transportului bunurilor facturate

c. la data livrarii bunurilor

d. la inceputul fiecarei luni caledaristice

227.Organizatiile sindicale nu sunt scutite de la plata impozitului pe profit pentru urmatoarele tipuri de venituri:

a. veniturile obtinute din activitati economice ce depasesc nivelul de 15.000 euro anual

b. veniturile obtinute din activitati economice ce depasesc nivelul de 10.000 euro anual

c. veniturile obtinute din activitati economice ce depasesc nivelul de 5.000 euro anual

d. veniturile obtinute din activitati economice ce depasesc nivelul de 3.000 euro anual

228.Majorarile de intarziere sunt considerate cheltuieli deductibile:

a. doar daca sunt datorate autoritatilor fiscale romane

b. atunci cand sunt aferente contractelor comerciale incheiate cu o alta firma

c. atunci cand sunt aferente contractelor comerciale incheiate cu autoritatile locale

d. nu sunt deductibile in nici o situatie

____ 229. In categoria veniturilor din activitati independente se cuprind urmatoarele tipuri de venituri:

A. comerciale

B. din profesii libere

C. din munca salariata

D. din drepturi de proprietate intelectuala

E. din dobanzi

a. A+B+D

b. C+D+E

c. B+C+D

d. A+B+C+D+E

____ 230. In vederea impunerii sunt asimilate salariilor:

a. indemnizatiile primite pentru functii de demnitate publica

b. indemnizatii din drepturi de proprietate intelectuala

c. venituri din activitati de comision

d. venituri din vanzarea bunurilor in regim de consignatie

____ 231. Sunt incluse in veniturile salariale si sunt impozabile in intelesul impozitului pe venit:

a. veniturile din salarii, ca urmare a activitatii de creare de soft pentru calculator

b. contravaloarea chiriei pentru locuintele puse la dispozitia oficialitatilor publice

c. drepturile de solda lunara ale personalului militar, acordate potrivit legii

d. contravaloarea echipamentului individual de protectie si de lucru

____ 232. Nu face parte din categoria impozitelor si taxelor locale:

a. impozitul pe autovehicule

b. impozitul pe cladiri

c. taxa hoteliera

d. taxa pe valoare adaugata

____ 233. Impozitul pe cladiri se datoreaza pentru:

a. platformele de foraj marin

b. orice centrala termoelectrica

c. orice constructie care serveste la adapostirea de anumale

d. galeriile subterane

____ 234. Impozitul pe teren se datoreaza pentru :

a. suprafata de teren care este acoperita de o cladire

b. suprafata de teren acoperita de un iaz

c. suprafata de teren aflat in folosinta altei persoane in baza unui contract de arendare

Completion

Complete each sentence or statement.

235. Finantele publice reprezinta o STIINTA , care se interfereaza cu economia politica, economiile de ramura, managementul, dreptul, alte discipline care trateaza problemele sociale si politice. Sau DISCIPLINA DE GRANITA

236.BUGETUL de stat indeplineste simultan rolul de reglare al vietii economice, rolul de redistribuire si rolul de alocare .

237. Ansamblul bugetelor, componente ale sistemului bugetar, agregate si consolidate pentru a forma un intreg constituie un BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT

238. Principiul UNIVERSALITATII presupune ca veniturile si cheltuielile publice sa fie inscrise in bugetul de stat in sumele lor totale.

239. Procesul bugetar este un proces de DECIZIE , deoarece autoritatile competente hotarasc in privinta alocarii resurselor publice.

240. Ministrii sunt ordonatori PRINCIPALI de credite.

241. Cheltuielile publice se impart in cheltuieli curente si cheltuieli de capital dupa clasificarea ECONOMICA

242. Impozitul reprezinta o forma de PRELEVARE a unei parti din veniturile sau din averea persoanelor fizice si juridice la dispozitia statului, in vederea acoperiri cheltuielilor publice.

243. In prezent, cota impozitului pe profit in Romania este de

244. In prezent, in Romania, cota de TVA redusa este de

245. Calculul si plata impozitului pe venitul microintreprinderilor se efectueaza TRIMESTRIAL

246. Contribuabilii pot dispune asupra destinatiei unei sume reprezentand pana la din

impozitul pe venitul net anual impozabil datorat pentru sponsorizarea entitatilor non-profit.

247. Cota de TVA aplicata livrarilor de reviste este de

248. Uniunea Europeana reprezinta o grupare politica, sociala si economica dezvoltata in Europa compusa (dupa 01.01.2007) din de state.

249. . Totalitatea obligatiilor banesti pe care le are statul la un moment dat fata de creditorii interni si externi reprezinta DATORIA PUBLICA

250. Fondul Monetar International s-a infiintat in anulloading...
Document Info


Accesari: 1702
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate

Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2020 )