Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
GRUPUL BANCII MONDIALE

Finante


GRUPUL BĂNCII MONDIALEBanca Mondiala reprezinta o sursa vitala de asistenta financiara si tehnica pentru tarile în curs de dezvoltare la nivel mondial. Nu este o banca în sensul comun al cuvântului, fiind de fapt constituita prin cooperarea a doua institutii de dezvoltare care cumuleaza 184 de tari membre, respectiv Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), si Agentia Internationala pentru Dezvoltare (AID). Fiecare dintre cele doua institutii joaca un rol diferit, dar sustinut în misiunea Bancii Mondiale de a reduce saracia la nivel mondial si de a îmbunatati standardele de viata. Grupul Bancii Mondiale este alcatuit din cinci organizatii:

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) - a fost înfiintata în 1945, are 184 de membri. Obiectivul BIRD este reducerea saraciei în tarile mai putin dezvoltate, solvabile si cu venituri medii, promovând o dezvoltare durabila prin împrumuturi, garantii si servicii nelegate de împrumuturi (analiza, consultanta etc.)

Agentia Internationala pentru Dezvoltare (AID) - a luat fiinta în 1960, are 162 de membri. Contributia la AID permite Bancii Mondiale sa furnizeze 6 - 7 miliarde dolari pe an, sub forma de credite fara dobânda, celor mai sarace 78 tari din lume, fiind practic singura solutie de împrumut pentru tarile respective.

Corporatia Financiara Internationala (CFI) - s-a înfiintat în 1956, si are 175 de membri. Mandatul CFI este extinderea dezvoltarii economice prin sectorul privat. Corporatia Financiara Internationala investeste în întreprinderi particulare viabile din tarile în curs de dezvoltare si ofera împrumuturi pe termen lung, garantii si servicii de gestionare a riscului si consultanta pentru clientii sai.

Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor (MIGA) - fiinteaza din 1988 si are în prezent 157 de membri, iar garantiile emise sunt în valoare de 13,5 mld. USD. Obiectivul organizatiei este încurajarea investitiilor straine în tarile în curs de dezvoltare, prin acordarea de garantii împotriva unor riscuri ce pot aparea din finantarea de proiecte din tarile membre.

Centrul International de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investitiilor (ICSID) - a luat nastere în 1966, are 134 de membri si contribuie la încurajarea investitiilor straine în tarile în curs de dezvoltare prin acordarea de garantii investitorilor, oferind cadrul institutional de consiliere si arbitraj pentru conflicte din domeniul investitiilor, astfel încât sa se creeze un climat de încredere reciproca între state si investitorii straini.

II.1. Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

Functioneaza ca o societate anonima, fiind completata ulterior de celelalte organisme (CFI, AID, MIGA).

Conducerea BIRD este asigurata de cinci organisme:

      Consiliul Guvernatorilor - unde fiecare tara membra este reprezentata de guvernatorul bancii sale centrale;

      administratorii executivi, în numar de 24 cu tot atâtia supleanti

      Presedintele, care conform traditiei este din SUA

      Consiliul Consultativ

      Comitetele de împrumut, care au ca obiect de actiune analiza si elaborarea unor rapoarte în ceea ce priveste recomandarea sau nerecomandarea realizarii unor proiecte propuse si pentru care au fost solicitate finantari.

Resursele financiare ale Bancii Mondiale, utilizate în acordarea de împrumuturi se formeaza din:

      Cotele subscrise de fiecare tara membra;

      Venituri nete rezultate din operatiuni bancare proprii;

      Fonduri obtinute din plasarea pe pietele Internationale a obligatiunilor emise sau prin contracte directe cu bancile centrale ale tarilor membre;

      Venituri realizate din dobânzi si comisioane percepute la creditele acordate

      Împrumuturi de capital contractate pe pietele financiare, în special de pe pietele tarilor membre si Elvetia.

Printre principalele obiective ale Bancii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare se numara urmatoarele:

sprijinirea reconstructiei tarilor membre si dezvoltarea acestora, prin înlesnirea investitiilor de capital în scopuri productive, inclusiv refacerea economiilor distruse de razboi;

dezvoltarea aparatului de productie si a resurselor din tarile mai putin dezvoltate;

încurajarea investitiilor straine private prin intermediul garantiilor oferite sau participarii la împrumuturi;

stimularea dezvoltarii echilibrate de lunga durata a comertului international si mentinerea unor balante de conturi echilibrate prin înlesnirea investitiilor internationale facute pentru dezvoltarea resurselor productive ale membrilor;

coordonarea împrumuturilor acordate sau garantate de ea cu împrumuturi internationale obtinute pe alte cai, astfel încât cele mai urgente si mai eficiente proiecte sau programe sa fie luate în considerare cu prioritate;

ajutarea tarilor membre în efortul trecerii la economia de piata, în special sprijinirea tarilor în Europa de Est.

În vederea realizarii acestor obiective, BIRD organizeaza si îsi conduce operatiunile sale bancare tinând cont de consecintele pe care le vor avea investitiile internationale asupra conditiilor economice din tarile membre în perioada imediat urmatoare acordarii acestor împrumuturi. Din aceste puncte de vedere se poate afirma ca Banca Mondiala este asimilata unei banci de investitii internationala.

Pe lânga operatiunile de baza, Banca Mondiala desfasoara si o serie de actiuni secundare precum:

a)     medierea în vederea rezolvarii unor litigii internationale;

b)     crearea Corporatiei Financiare Internationale;

c)      asistenta tehnica sub diverse forme, printre care stabilirea si elaborarea de proiecte tehnice si de caiete de sarcini cu sprijinul propriilor ingineri consultanti;

d)     acordarea de sprijin bancilor de dezvoltare internationala;

e)     înfiintarea unor consortii bancare pentru mobilizarea de fonduri si acordarea de asistenta financiara, în special pentru tarile în curs de dezvoltare;

f)        înfiintarea Asociatiei Internationale pentru Dezvoltare.

Unul dintre principalele roluri pe care Grupul Bancii Mondiale îl are în sustinerea procesului dezvoltarii este si acela de acordare de credite în conditii mai putin avantajoase.

Caracteristicile functiei de creditare a Bancii Mondiale pot fi sintetizate astfel:

      creditele acordate de Banca Mondiala sunt destinate tarilor membre, cu predilectie pentru restructurarea si retehnologizarea industriei, agriculturii, productiei si distributiei de energie electrica, pentru infrastructura, echipamente portuare, industria siderurgica, industria chimica, învatamânt, sanatate, protectia mediului, planificare familiala etc.

      creditele nu sunt puse direct la dispozitia solicitantului, ci sunt destinate direct furnizorului în conformitate cu documentele justificative. Uneori, solicitantului i se remit doar sume ce acopera o plata deja efectuata;

      solvabilitatea este un criteriu determinant în acordarea de credite. În acest sens, BIRD foloseste drept criteriu produsul net brut pe locuitor, pentru aprecierea nivelului dezvoltarii. Având în vedere deteriorarea raportului de schimb si cresterea în timp a inflatiei, nivelul PNB/locuitor ce mentine tarile în sfera de creditare a Bancii Mondiale a fost majorat de la 1000 USD, cât era în 1973, la 2 650 USD.

      Proiectele sunt evaluate de o echiaa de specialisti ai bancii, uneori în colaborare cu personal apartinând si altor agentii ONU sau experti consultanti, angajati special în acest scop.

Principalele elemente urmarite în finantarea unui proiect de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare sunt:

      aspectul economic al proiectului;

      aspectul tehnic, institutional, organizatoric si managerial, respectiv posibilitatea de a recruta personal local în vederea executarii proiectului;

      aspectul comercial, referitor la aranjamentele privind vânzarea - cumpararea de materiale necesare executiei proiectului, cât si pentru acoperirea consumurilor necesare si desfacerii produselor ce urmeaza a se realiza dupa terminarea proiectului;

      aspectul financiar, presupune evaluarea fondurilor necesare în timpul executarii proiectelor si a surselor de procurare a acestora, precum si evaluarea cheltuielilor si a veniturilor în perioada urmatoare terminarii lucrarii.

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare coopereaza foarte strâns cu Fondul Monetar International, promovând programe de ajustare structurala pe termen lung ce urmaresc cu predilectie urmatoarele aspecte:

stabilirea unor politici monetare si de credit care sa limiteze expansiunea creditului si reducerea dezechilibrului extern;

realizarea unei politici valutare care sa permita folosirea rationala a valutei si sa contribuie la impulsionarea exporturilor;

reducerea si eliminarea deficitelor bugetare, marirea veniturilor obtinute dintr-o activitate economica profitabila prin reducerea evaziunii fiscale si reducerea cheltuielilor guvernamentale, concomitent cu restructurarea acestora;

mobilizarea economiilor nternationale, prin politici fiscale si financiare;

rentabilizarea întreprinderilor de stat si, daca este necesar, privatizarea acestora;

îmbunatatirea rentabilitatii investitiilor din sectorul public si al politicilor economice interne;

reforma aranjamentelor institutionale în vederea sustinerii proceselor de ajustare;

liberalizarea si diversificarea comertului exterior, astfel încât acestea sa contribuie la cresterea economica a tarilor mai putin avansate.

Printre problemele legate de sustinerea procesului de dezvoltare în tarile cele mai sarace, BM si FMI subliniau necesitatea adoptarii unei politici specifice, legata de acordarea de asistenta financiara. Aceasta politica ar trebui a aiba în vedere anumite aspecte si anume: identificarea cailor de reglare a problemelor datoriei externe prin concentrarea atentiei asupra acestora, gasirea unor politici potrivite fiecarei tari prin intermediul carora sa fie sustinuta reforma, îmbunatatirea si dezvoltarea mecanismului actual de acordare a asistentei pe cale multilaterala, angajarea eforturilor tuturor creditorilor pentru gasirea celor mai potrivite solutii în vederea rezolvarii problemei datoriei externe.

Rolul acestor institutii trebuie amplificat si modelat în conformitate cu problemele pe care le au tarile în curs de dezvoltare, trebuie adaptat restrictiilor legate de resursele de care aceste tari dispun si focalizat asupra necesitatii obtinerii unei eficiente cât mai mari.

II.2. Corporatia Financiara Internationala

Înfiintata în 1956 si cu un numar de 175 de membri, Corporatia Financiara Internationala (CFI) are un portofoliu de angajamente de 23,5 miliarde dolari.

Mandatul CFI este extinderea dezvoltarii economice prin sectorul privat. Lucrând cu partenerii de afaceri, CFI investeste în întreprinderile particulare viabile din tarile în curs de dezvoltare si ofera împrumuturi pe termen lung, garantii si servicii de gestionare a riscului, precum si consultanta pentru clientii sai.

La 20 iulie 1956, aceasta institutie s-a înfiintat la Washington, ca afiliata a BIRD si având 113 membri. Obiectivul sau consta în sprijinirea financiara a firmelor productive din sectorul privat al tarilor celor mai sarace, pe baza capitalurilor mobilizate de pe piata externa si autohtona.

Desi este o entitate aparte, beneficiaza totusi de aceeasi structura administrativ - organizatorica si de acelasi personal cu al BIRD.

Initial, capitalul subscris de 110 milioane de dolari a provenit de la BIRD si a fost majorat în 1977 la circa 700 milioane de dolari.

Destinatiile asistentei prin CFI sunt complexe, însa în principal se urmareste:

      investitii în economie, rentabile si fara garantare guvernamentala, pentru termene cuprinse între 7 si 12 ani, si conditii mai avantajoase ca dobânda decât cele oferite de BIRD;

      participatii la capital din partea unor investitori straini, drept catalizator al penetrarii capitalului strain în forme locale;

      participatii la capitalul institutelor locale de finantare a investitiilor

Se poate concluziona ca, Corporatia Financiara Internationala se axeaza pe urmatoarele aspecte:

      finantarea investitiilor de capital în întreprinderi private din tarile membre;

      acordarea de credite sau achizitionarea de participatii în întreprinderi industriale private, fara a solicita garantii guvernamentale din respectiva tara membra;

      studierea raportului care exista între rata de schimb, politicile tarifare, fiscale si practicile de contingentare, acordarea licentelor si expansiunea industriala;

      furnizarea de consultanta si alte servicii conexe privind crearea si consolidarea pietelor financiare si a celorlalte institutii existente în domeniul pietelor financiare.

II.3. Asociatia Internationala pentru Dezvoltare

Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (AID) a fost înfiintata în 1960, are 162 de membri si o cifra cumulativa a împrumuturilor acordate de 151 miliarde de dolari.

Contributiile AID permit Bancii Mondiale sa furnizeze 6-7 miliarde de dolari pe an sub forma de credite fara dobânda celor mai sarace 78 de tari din lume, unde traiesc aproximativ 2,4 miliarde de oameni. Aceasta asistenta este vitala pentru ca aceste tari au o capacitate minima sau inexistenta de a împrumuta în conditiile pietei.

Înfiintata în 1960, cu sediul la Washington, principala sa destinatie o constituie asistenta financiara a tarilor slab dezvoltate în conditii care sa greveze mult mai putin asupra balantei de plati decât cele impuse de BIRD: fara dobânda, esalonarea rambursarii pe 50 de ani, perioada de gratie de 10 ani si un comision de 0,75% perceput numai pentru sumele utilizate efectiv.

Asistenta acordata prin AID vizeaza prioritar cele mai sarace tari, al caror PNB variaza putin în jurul nivelului de 625 dolari tip 1978. Aici se includ aproape 50 de tari.

Sursele sale de finantare se compun din:

      subscriptiile initiale ale membrilor;

      subventiile acordate de tarile industrializate si dezvoltate;

      contributiile speciale ale unor tari nemembre (Elvetia);

      tranferurile de la BIRD din beneficiile nete.

Membrii AID se împart în doua categorii:

prima include pe membrii platitori a tuturor subscrierilor si a sumelor suplimentare în moneda convertibila utilizabila în mod liber sau prin preschimbare în cadrul operatiunilor asociatiei;

a doua se compune din platitorii a 10% din subscrierea initiala, în moneda convertibila, iar 90% platesc în moneda proprie; conditia este ca finantarea proiectelor asociatiei pe seama acestor sume sa se faca numai cu acordul expres al aceluiasi membru (platitor).

Procurarea de fonduri a fost foarte dificila. Creditele sunt acordate unor organisme guvernamentale, publice sau private si vizeaza toate domeniile: agricultura, infrastructura, educatie, sanatate, urbanizare, energie etc.

Asociatia participa si la creditare alaturi de BIRD sau de alte organisme finantatoare. Desi distincta de BIRD, asociatia functioneaza si este administrata de chiar acelasi personal cu aceasta.

Concluzionând, AID are ca scop:

acordarea de asistenta tarilor subdezvoltate;

finantarea tarilor foarte sarace, în conditii avantajoase, pentru realizarea unor investitii, în conditiile în care aceste tari nu îsi pot permite procurarea de împrumuturi cu dobânzi ridicate din alte surse, din cauza capacitatii lor insuficiente de rambursare;

stimularea dezvoltarii economice din regiunile mai putin dezvoltate ale globului, prin acordarea guvernelor tarilor respective mijloacele financiare corespunzatoare nevoilor acestora;

finantarea în conditii mai avantajoase a tarilor foarte sarace, care, din cauza dobânzilor foarte ridicate, nu-si pot permite realizarea unor investitii prin împrumuturi de pe piata internationala a creditului.

II.4. Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor si Centrul International de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investitiilor

Agentia de Garantare Mutilaterala a Investitiilor (MIGA) a fost înfiintata în 1988, are 157 de membri si o cifra cumulativa a garantiilor emise de 13,5 miliarde dolari.

Obiectivul MIGA este încurajarea investitiilor straine în tarile în curs de dezvoltare, prin acordarea de garantii împotriva unor riscuri ce pot aparea din finantarea de proiecte în tarile membre

Centrul International de Reglementare a Conflictelor din Domeniul Investitiilor (ICSID) este o institutie creata în 1966, cu 134 de membri. ICSID contribuie la încurajarea investitiilor straine, oferind cadre internationale de conciliere si arbitraj pentru conflicte din domeniul investitiilor, ajutând astfel la crearea unui climat de încredere reciproca între stat si investitorii straini.

II.5. Relatiile României cu Grupul Bancii Mondiale

România este membra a BIRD (din 1972), IFC (din 1990) si MIGA (din 1992). Activitatea Grupului Bancii Mondiale în România a început în anul 1991 si cuprinde atât programe si proiecte publice, finantate de catre Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin împrumuturi acordate direct statului, prin Ministerul Finantelor Publice, cât si proiecte private, fara garantie de stat, prin sprijinul acordat de catre Corporatia Financiara Internationala si Agentia Multilaterala de Garantare a Investitiilor.

Banca Mondiala este un partener important al României în procesul de dezvoltare.

Portofoliul de proiecte al Bancii Mondiale în România este unul dintre cele mai semnificative din Europa Centrala si de Est, cuprinzând peste 40 de operatiuni de împrumut începând cu anul 1990, în valoare de cca. 5 miliarde USD, ceea ce reprezinta peste 40% din totalul împrumuturilor externe contractate de România.
BM sprijina integrarea europeana a României si, dat fiind faptul ca acquis-ul comunitar nu se refera la probleme sociale, Banca a preluat atributii importante în domeniul învatamântului, sanatatii, protectiei sociale. Împreuna cu UE, Banca ajuta la implementarea unor programe de modernizare a administratiei publice si justitiei, la restructurarea industriei miniere, a finantat proiecte de modernizare a asistentei medicale si învatamântului în special în mediul rural, potenteaza efortul României în domeniile protejarii mediului, infrastructurii comunale, dezvoltarii tehnologiei informatice, conservarii mediului si valorilor culturale etc. Din 1997 BM a initiat un program de sporire a atributiilor "comunitatilor asupra resurselor si deciziei", directionând fondurile nerambursabile (grant-uri) catre proiecte de infrastructura si servicii sociale (comunitatea trebuie sa participe cu 5 - 15% din valoarea grant-ului).

Progresele României în ceea ce priveste reformele structurale si privatizarea sunt sprijinite de Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare prin programele multianuale PAL - vizeaza reforma administratiei publice, a justitiei si eficientizarea sistemului de cheltuieli publice si PSAL - prevede îndeplinirea a cinci obiective pentru dezvoltare: privatizarea si restructurarea bancilor de stat; privatizarea / restructurarea / lichidarea întreprinderilor de stat; reforma în sectorul energetic (petrol, gaze naturale, energie electrica); îmbunatatirea mediului de afaceri; masuri pentru atenuarea impactului social al implementarii reformelor.

Corporatia Financiara Internationala a aprobat o serie de investitii în sectorul privat, fara garantii de stat, care reprezinta 60% din totalul creditelor preluate de România de la BM. Cele mai importante investitii ale IFC s-au derulat în sectorul bancar, finantari în sectoarele comunicatii, infrastructura, industrie, sanatate, întreprinderi mici si mijlocii.

La rândul ei, Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor a garantat creditele Raiffeisen Zentralbank Austria în cadrul privatizarii Bancii Agricole, Volksbanken Austria pentru modernizarea Spitalului Clinic Coltea, HVB si Raiffeisen Bank în vederea extinderii activitatilor de creditare a întreprinderilor mici si mijlocii.

Noua Strategie de Asistenta pentru perioada 2005 - 2008 prevede un "parteneriat strategic de tara" între Banca si Guvernul României. Obiectivul pentru urmatorii ani ai asistentei pe care BM o ofera României este acela de a sprijini îndeplinirea angajamentelor cu privire la preluarea acquis-ului comunitar si pregatirea pentru a face fata provocarilor ulterioare momentului aderarii la UE. BM îsi încheie activitatea în tarile care realizeaza un venit de minim 6000 USD/ locuitor, moment în care tara membra se transforma din primitor în donator de fonduri.

II.6. Strategia de asistenta a

Grupului Bancii Mondiale

Strategia de asistenta a Grupului Bancii Mondiale prezintă doua scenarii distincte. Dacă România va accelera reforma, asistenta oferita de Banca va sprijini un set de reforme structurale si sectoriale în vederea accelerarii cresterii economice si pregatirii României pentru eventuala aderare la UE. În cadrul acestui scenariu de asistenta maximă, sumele acordate de Banca ar atinge maximum 995 milioane de dolari pe perioada 2002-2004 pentru trei-patru operatii pe an, spre deosebire de cei 600 milioane dolari acordati în perioada 1998-2000. Aceasta crestere s-ar datora în special împrumuturilor de ajustare (până la 550 de milioane pe o perioada de trei ani) pentru sprijinirea programului de reforme al Guvernului, asociata cu accelerarea reformelor.

Prima operatiune de ajustare va sprijini reformele care încurajeaza dezvoltarea sectorului privat (inclusiv reforma întreprinderilor si a sectoarelor financiar si energie). Urmatoarele operatiuni vor sprijini reformele la nivel institutional, de reglementare si de guvernare, precum si continuarea reformelor vizând dezvoltarea sectorului privat. Împrumuturile de ajustare vor completa împrumuturile pentru reforme sectoriale sub formă de împrumuturi individuale pentru investitii. Serviciile non-împrumut vor include cel putin patru studii asupra reformei pe an, plus diverse granturi, asistenta tehnica, si training oferit de Institutul Bancii Mondiale în domenii cheie ale reformei. Corporatia Financiară Internatională (IFC), membră a Grupului Băncii Mondiale, va completa sprijinul acordat de Banca Mondiala pentru dezvoltarea sectorului privat, cu accent pe patru domenii cheie: restructurarea infrastructurii municipale, obtinerea finantarii pentru restructurarea post-privatizare, sprijinirea dezvoltarii pietelor de capital si a întreprinderilor mici si mijlocii si selectarea investitiilor din sectorul privat pentru domeniul forestier. In general, nivelul activitatii IFC va depinde foarte mult de îmbunatatirea mediului de afaceri din tara.

Scenariul pentru o asistenta maxima va fi determinat de progresul înregistrat în stabilirea cadrului macroeconomic responsabil de reducerea inflatiei si cresterea economică, precum si de progresul înregistrat în domeniul urmatoarelor politici cheie: (i) încheierea privatizărilor si restructurarilor conform PSAL I; (ii) initierea privatizarii si procesului de restructurare a numarului ramas de întreprinderi mari de stat; (iii) acord asupra unui plan si unei agende pentru reducerea arieratelor din sectorul energie; (iv) acord irevocabil asupra metodei si calendarului privatizarii Bancii Comerciale Române (BCR) si a CEC; (v) îmbunatatirea cadrului legislativ si de supraveghere a sectorului financiar; (vi) aprobarea legislatiei pentru asistenta socială (legea cadru pentru venitul minim garantat si pentru asistenta sociala).


Document Info


Accesari: 6857
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )