Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
BANCI EUROPENE SI INTERNATIONALE

Finante


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA MFC

SPECIALIZAREA FINANTE BANCI

FORMA DE INVATAMANT ZI, FR, ID

AN III BANCI EUROPENE SI INTERNATIONALE

BANCI EUROPENE SI INTERNATIONALE este un curs prezentat studentilor anului III specializarea Finante Banci.

SCOPUL CURSULUI

Teorie si practica in domeniul financiar bancar au cunoscut in ultimii ani modificari radicale. Cursul ofera o imagine cuprinzatoare asupra necesitatii si rolului sistemului bancar european si mondial. Totodata, continutul tematic al disciplinei da posibilitatea studierii aspectelor majore referitoare la structura, mecanismele de functionare ale bancilor cu o vocatie europeana si internationala si la sistemul de relatii existente între aceste banci si statele lumii ca parteneri ai institutiilor financiar respective.

OBIECTIVELE CURSULUI

Întelegerea evolutiei sistemului bancar international.

Începând cu iulie 1944 sistemul monetar international de la Bretton-Woods (SUA) impune in relatiile internationale o serie de principii in cadrul carora bancile private interveneau putin în afara câmpului traditional de finantare a schimburilor comerciale internationale. Sistemul se dezintegreaza in perioada 1971-1973 ca urmare a scaderii încrederii în dolar. La sfârsitul anilor 1970 are loc o separare a activitatilor bancare domestice de activitatile internationale, realizate în majoritate pe piata eurodevizelor. Acest proces aduce în prim planul scenei internationale bancile de investitii americane de afaceri engleze si casele de titluri japoneze si care constrâng bancile comerciale sa-si modifice strategia internationala. Începutul anilor 1990 marcheaza încetinirea fenomenului de internationalizare, ca urmare a crizelor care au zdruncinat sistemul financiar international (Asia, Brazilia, Rusia, America Latina). În majoritatea cazurilor este foarte dificil de apreciat rentabilitatea si riscurile activitatii bancare internationale si deci realizarea unor comparatii între bancile de nationalitati diferite. Sunt evidentiate riscul de slabiciune al debitorului (riscul de credit), riscul de piata, riscul de lichiditate si în fine riscul de sistem.

Conventia de la Basel (Elvetia) a stabilit criteriile care trebuie avute în vedere la stabilirea dimensiunii optime a capitalului unei banci. În urma acestei conventii, bancile din majoritatea tarilor lumii respecta reglementarile privind capitalul adecvat - standard minim. Un prim pas în vederea uniformizarii activitatii bancare internationale a fost crearea unui comitet responsabil de promovarea cooperarii bancilor centrale sub egida Bancii Reglementelor Internationale. În iulie 1992, Comitetul de la Basel face cunoscute noile recomandari în materie de supraveghere bancara internationala, iar în iulie 1993 a adoptat directiva de asigurare a depozitelor.

Crearea pietei bancare unice în Europa a necesitat mult timp. În 1977 s-a adoptat Prima Directiva de Coordonare Bancara iar în anul 1993 a devenit operationala A Doua Directiva de Coordonare Bancara. Cerinta esentiala este Licenta Unica Bancara, ceea ce înseamna ca autorizarea acordata într-o tara, confera unei institutii un permis valabil, prin care poate sa-si desfasoare activitatea în orice tara din cadrul Uniunii Europene.

Cunoasterea sistemului monetar si a monedei euro.

Sistemul Monetar European a fost înfiintat la 13 martie 1979 ca urmare a rezolutiei Consiliului European în decembrie 1978. Obiectivul sau a fost crearea unei zone de stabilitate monetara în Europa de Vest si o mai mare convergenta a politicilor financiare. În centrul sistemului era ECU ca unitate monetara, care era unitatea de cont ce se afla la baza stabilirii cursului monedelor tarilor membre si totodata activul principal al Sistemului Monetar European. ECU era si instrument de plata utilizat între autoritatile monetare de CEE. Mecanismul cursurilor de schimb reprezinta pilonul central al Sistemului Monetar European. Pentru ca Sistemul Monetar European sa functioneze mai bine au fost înfiintate Comitetul Monetar si Comitetul Guvernatorilor. Reglementarea sectorului financiar-bancar în UE a cunoscut trei faze distincte:

  • Impunerea unei reglementari stricte, care a atins un punct de maxim la sfârsitul anilor 1970
  • Un proces de liberalizare (de reglementare) de-a lungul anilor 1980
  • Corelarea internationalizarii operatiunilor financiar bancare cu impunerea si accentuarea supravegherii prudentiale (anii 1990).

Au fost adoptate pentru reglementarea domeniului financiar- bancar: prima directiva bancara (a definit conceptul de institutie de credit), a doua directiva bancara (în anul 1989 a detaliat conditiile necesare care trebuiau îndeplinite pentru acordarea autorizatiei), directiva ratei de solvabilitate (in anul 1989 a stabilit reguli de supraveghere prudentiala), directiva privind spalarea banilor (în 1991), directiva privind expunerile la riscuri de mari proportii (în 1992 si stipuleaza obligatiile institutiilor bancare de a avea proceduri administrative si contabile sanatoase si un si 14114q1624o stem de control intern eficient), o directiva complexa (în anul 1993 privind firmele care efectueaza investitii cât si societatile bancare), directiva privind garantarea depozitelor (în anul 1994).

Obiectivele introducerii monedei unice au aparut din dorinta europeana de a constitui Uniunea Europeana si Monetara. Politica economica si financiara este guvernata de principiul subsidiaritatii care prevede ca statele membre pastreaza responsabilitatea politicilor economice si financiare, considerate însa a fi probleme de interes comun. Ca institutii monetare în cadrul UE au fost: Institutul Monetar European care a fost înlocuit cu Banca Centrala Europeana, Sistemul European al Bancilor Centrale format din Banca Europeana si bancile centrale nationale. Pentru a introduce moneda unica EURO fiecare stat membru trebuia sa îndeplineasca anumite conditii de convergenta. Utilizarea monedei unice are o serie de avantaje în plan economic si financiar: stabilitatea schimburilor, eliminarea sistemului valutar, eliminarea costurilor de convertibilitate, moneda internationala, reducerea ratei dobânzilor, factor de stabilitate a preturilor, facilitatea de comparare a preturilor.

Euro îndeplineste urmatoarele functii: etalon al cursurilor valutare, mijloc de plata, mijloc de rezerva, instrument de facilitare a contractarii si a rambursarii împrumuturilor pe piata capitalurilor.

Cunoasterea structurii si mecanismelor de functionare a Bancii Centrale Europene (BCE)

Banca Centrala Europeana este singura abilitata sa autorizeze emisiune de bilete de banca în Comunitate. Sistemul European al Bancilor Centrale este condus de organismele decizionale ale Bancii Centrale Europene. Pentru coordonarea politicilor monetare ale statelor membre pe lânga BCE functioneaza un comitet monetar cu caracter consultativ. Obiectivul urmarit de SEBC este acela de mentinere a stabilitatii preturilor în Uniune si are anumite atributii: definirea si aplicarea politicii monetare unice, coordonarea operatiunilor valutare, punerea în practica si urmarirea bunei functionari a sistemului de plati.. Structura BCE este similara celei de la Bundesbank. Are un directorat format din 6 membrii numiti pe o perioada de 8 ani, durata ce nu se poate prelungi. Organele de conducere ale bancii sunt: consiliul Guvernatorilor, Comitetul Director si Consiliul General. Capitalul BEC se cifreaza la 5 miliarde euro. Bancile centrale nationale sunt singurele autorizate sa subscrie si sa detina capitalul BCE. În vederea îndeplinirii obiectivelor SEBC, Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale efectueaza operatiuni de OPEN MARKET si de CREDIT.

Cunoasterea structurii si mecanismelor de functionare a Bancii Europene de Investitii (BEI)

BEI este o banca regionala de finantare a investitiilor înfiintata în 1958 prin Tratatul de la Roma. Scopul BEI este de a contribui la dezvoltarea echilibrata si fara obstacole a UE. BEI acorda împrumuturi pe termen lung sau garantii întreprinderilor, colectivitatilor publice si institutiilor de finantare, în scopul sustinerii investitiilor destinate dezvoltarii unor regiuni ramase în urma din punct de vedere economic. BEI este condusa si administrata de catre Consiliul Guvernatorilor, Consiliul de Administratie si Comitetul de Directie. În vederea realizarii misiunilor sale, BEI dispune de doua surse de finantare: capitalul si împrumuturile. BEI finanteaza o parte din costurile investitiilor în completarea fondurilor proprii si a altor surse de finantare. Planul Ocupational Comun este un document strategic aprobat de Comitetul de Directie pentru stabilirea politicii pe termen mediu si fixarea prioritatilor operationale cu ajutorul obiectivelor încredintate BEI de catre guvernatorii ei.

Cunoasterea structurii si mecanismelor de functionare a Bancii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD).

A fost înfiintata în anul 1989 si finanteaza prioritar sectorul particular, procesul de restructurare si privatizare, precum si infrastructura care asigura desfasurarea acestor activitati. BERD asista tarile în tranzitie în implementarea reformelor economice structurale si sectoriale. La crearea bancii capitalul social aprobat a fost de 10 miliarde EURO si este repartizat într-un numar de un milion de actiuni (nominale si la putator) cu o valoare nominala de 10.000 euro fiecare. Operatiunile bancii sunt operatiuni de finantare din resursele ordinare de capital si operatiuni finantate din fondurile speciale. BERD este condusa de catre Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Directorilor, Consiliul de Administratie, de catre Presedinte precum si de unul sau mai multi vicepresedinti.

Cunoasterea sistemului de banci cu vocatie regionala.

În Asia-Africa exista:

Banca Asiatica de Dezvoltare, a fost creata în 1966 de catre 30 de state (în prezent 42) prin Conventia semnata la Manilla, în vederea promovarii progresului economic si social din Asia si regiunea Pacific. Capitalul initial un miliard de dolari împartit în 100.000 de actiuni. Este condusa de catre Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Executiv, Presedintele si trei vicepresedinti.

Banca Islamica pentru Dezvoltare, si-a început activitatea în 1975 la Jeddah (Arabia Saudita) având ca membrii statele islamice. A fost creata pentru a încuraja dezvoltarea economica si progresul social al tarilor membre. Capitalul autorizat este de doua miliarde de dinari islamici.

Banca Araba pentru Dezvoltare Economica în Africa, creata de Liga Araba în 1974 având scop ajutorarea cu fonduri a tarilor arabe în curs de dezvoltare.

Banca Africana de Dezvoltare înfiintata în 1963 la Abidjan (Coasta de Fildes) pentru a sustine dezvoltarea economica si progresul social în tarile membre. Resursele financiare sunt constituite din capitalul subscris de catre membri, rezerve, fonduri speciale, împrumuturi si venitul net cumulat.

Banci existente în zona Americii:

Banca Interamericana de Dezvoltare formata în 1959 în vederea stimularii accelerarii dezvoltarii economice si sociale a tarilor membre din America Latina si Caraibe. Acorda asistenta tehnica în vederea finantarii si executarii planurilor si proiectelor de dezvoltare. Acorda împrumuturi guvernelor si institutiilor publice si private pe termen de 10-25 de ani. Are 46 de membrii din care 28 sunt din regiune si 18 din Europa, Asia si alte zone. Managementul bancii se asigura de Consiliul Guvernatorilor. Consiliul Directorilor Executivi, Presedintele, Vice presedintele Executiv si un Vicepresedinte.

Banca Americii Centrale pentru Integrare Economica, înfiintata în 1961 cu sediul Tegucigalpa (Honduras) cu scopul promovarii integrarii economice si a dezvoltarii economice echilibrate a tarilor membre. Capitalul initial este de 200 milioane dolari.

Banca de Dezvoltare Caraibiana înfiintata în 1965 cu sediul la Saint Michele (Barbados) pentru a stimula cresterea economica echilibrata în regiune. Acorda împrumuturi tarilor membre pentru realizarea de proiecte în domeniile industriei, agriculturii, transportului, turismului si educatiei.

Banca Latino-Americana pentru Export fondata în 1977 cu sediul în Cindad de Panama. Obiectivul îl constituie promovarea exportului de marfuri si servicii a tarilor latino-americane prin practicarea unor credite de export, inclusiv finantarea înainte si dupa efectuarea exportului. Capitalul initial 110 milioane dolari iar structura de conducere este: Consiliul General al Actionarilor, Consiliul Directorilor, Presedinte si un Vicepresedinte

Alte banci semnificative: Banca Nordica de Investitii fondata în 1975 de Danemarca, Finlanda, Norvegia, Suedia si Islanda; Banca pentru Comert si Dezvoltarea Marii Negre fondata în 1994 de catre tarile membre ale Conferintei Economice a Marii Negre

Cunoasterea Sistemului Monetar International.

Sistemul Monetar International reprezinta o reglementare a raporturilor de plati si de lichidare a angajamentelor existente între tari si este de fapt, o denumire data unui ansamblu de norme de conduita monetara internationala incluse în Statutul Fondului Monetar International elaborat la Bretton Woods în 1944. Principiile Sistemului Monetar International au fost: universalitatea, fixarea paritatilor si a cursurilor valutare, convertibilitatea reciproca a monedelor, realizarea unei cantitati de rezerve internationale. În prezent se poate vorbi numai despre o tendinta de a se ajunge la un Sistem Monetar International aplicabil la FMI, în functie de stadiul în care se afla relatiile economico-financiare si monetare internationale.

Cunoasterea locului, rolului structurii Fondul Monetar International.

Fondul Monetar International reprezinta o organizatie internationala din cadrul Natiunilor Unite creata pe baza Acordului de la Bretton Woods. Are sediul la Washington si functioneaza efectiv de la 1 martie 1947. Obiectivele FMI sunt orientate spre sustinerea politicilor si strategiilor tarilor membre, de reducere si eliminare a dezechilibrelor externe si de promovare a cooperarii în vederea cresterii economice si asigurarea stabilitatii sistemului financiar international. În calitate de organizatie interguvernamentala, FMI îndeplineste o functie financiara, una consultativa si una de reglementare. Statutul modificat prevede dreptul fiecarei tari membre de a alege aranjamentele valutare pe care intentioneaza sa le aplice, de a opta pentru aranjamente de cooperare si ca prevederi noi cuprinde: restrângerea utilizarii în scopuri monetare a aurului, ridicarea DST la rangul de activ principal de rezerva, largirea numarului monedelor, utilizate în operatiunile Fondului. Are 182 de membrii si un capital de 300 miliarde dolari. Resursele provin din cotele de participare, angajamente generale de împrumut si alte surse. Organismele de conducere sunt Consiliul Guvernatorilor, Consiliul Executiv, Comitetul Consiliului Guvernatorilor si directorul General.

Tranzactiile si operatiunile financiare ale Fondului se deruleaza prin Departamentul general, departamentul DST si Conturile administrative. Ţarile membre care solicita acces la resursele Fondului se angajeaza sa elaboreze si sa implementeze programe economice. Programele elaborate de o tara membra în vederea finantarii de catre FMI au drept coordonate principale: creditele bancare, deficitele bugetare, produsul intern brut, rezervele internationale. Tragerile asupra FMI reprezinta operatiunile de solicitare si acordare a unor credite pe termen scurt, în vederea echilibrarii balantei de plati. Tragerile normale se efectueaza în patru transe de credit care reprezinta fiecare 25% din cota de participare.

Aranjamentele stand-by reprezinta întelegeri prin care tarile membre au dreptul de a cumpara o suma într-o anumita valuta FMI, în cursul unei perioade date, daca respecta criteriile si conditiile stabilite. Asistenta financiara în cadrul facilitatilor speciale este aditionala celei oferite prin mecanismele normale de finantare, adica tragerile în cadrul acestor facilitati nu reduc sumele pe care tara respectiva le obtine prin aranjamentele stand-by. Fondul este autorizat sa exercite un control asupra politicii cursului de schimb al membrilor.

Cunosterea locului, rolului si structurii Grupului Bancii Mondiale.

Scopul principal al Bancii Mondiale este de a promova progresul economic si social al natiunilor în curs de dezvoltare. Spre deosebire de FMI, Grupul Bancii Mondiale are în vedere ajutorarea tarilor în dezvoltare în sensul asigurarii unei cresteri economice stabile si durabile, dar si ajutorarea celor mai sarace tari în vederea eliminarii saraciei. Sub aspectul structural, Grupul Bancii Mondiale cuprinde Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), Asociatia Internationala pentru Dezvoltare (AID), Corporatia financiara Internationala (SFI), Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor (MIGA), Centrul International pentru Reglementarea Incidentelor Investitionale (CIRII).

AID a fost înfiintata în 1960 ca agentie interguvernamentala pentru creditare în conditii avantajoase a tarilor mai putin dezvoltate.Ca structura administrativa este parte integranta a Bancii Mondiale.

SFI si-a început activitatea în 1956 având în vedere promovarea dezvoltarii economice prin încurajarea extinderii întreprinderilor private.

MIGA a fost înfiintata în 1988 si acorda garantii pentru riscurile politice, investitorilor din interior precum si celor care acorda împrumuturi tarilor în dezvoltare.

CIRII a fost creat în 1966 pentru promovarea cresterii investitiilor internationale prin asigurarea de facilitati, pentru consiliere si arbitraj al disputelor investitionale. Pe lânga împrumuturi si asistenta tehnica Banca Mondiala initiaza programe focalizate pe reducerea saraciei si îmbunatatirea standardelor. De asemenea, ajuta guvernele sa reformeze securitatea solida si sistemul de pensii.

Cunoasterea locului, rolului si structurii BIRD.

A fost fondata în decembrie 1945 în baza Conferintei de la Bretton Woods pentru a facilita finantarea investitiilor destinate realizarii proiectelor de securitate si dezvoltare în tarile membre. În anul 2000 avea 178 membrii. Pot deveni membrii BIRD numai membrii FMI. Este organizata sub forma unei societati pe actiuni, care dispune de personalitate juridica proprie, având capacitatea de a încheia contracte, de a achizitiona si a dispune de bunuri mobile si imobile, precum si de a institui proceduri legale. Orice tara membra furnizeaza bancii date si informatii privind situatia economica si financiara a tarii respective. Ţarile membre au urmatoarele drepturi: contractarea de împrumuturi pentru investitii, participarea la licitatiile internationale, obtinerea de asistenta tehnica. Obiectivele BIRD sunt:

Sprijinirea reconstructiei si dezvoltarii economiei statelor membre prin investitii de capitaluri în scopuri productive

Promovarea investitiilor straine private prin acordarea de garantii

Sustinerea cresterii echilibrate pe termen lung a comertului international

Sustinerea cresterii productivitatii muncii si a standardului de viata

Sprijinirea tarilor membre în perioada postbelica pentru tranzitia de la economia de razboi la cea de pace

BIRD a avut un capital initial de 10 miliarde dolari împartit în 100.000 de actiuni. Are o structura de conducere similara cu a FMI.

Cunoasterea rolului, operatiunilor si adminstrarii Bancii Reglementelor Internationale (BRI).

Este un organism financiar international înfiintat în 1930 cu sediul la Basel cu rol de a facilita acoperirea reparatiilor de razboi de catre Germania, de a promova cooperarea între bancile centrale si de a stimula operatiunile financiare internationale. În prezent efectueaza operatiuni bancare curente, îndeosebi pentru contul bancilor centrale membre, fiind considerata banca a bancilor centrale. Capitalul autorizat este de un miliard cinci sute de milioane franci aur împartit în 600.000 de actiuni a 2500 franci aur fiecare. BRI este împuternicita sa faca urmatoarele operatiuni: cumpara sau vinde aur în monede sau lingouri pentru contul sau propriu sau pentru bancile centrale, accepta pastrarea aurului în contul bancilor centrale, acorda împrumuturi bancilor centrale, cumpara si vinde cambii, cecuri si alte efecte cu scadenta mica, cumpara si vinde valute pentru propriul cont sau pentru cel al bancilor centrale, cumpara si vinde titluri negociabile, altele decât actiunile, pentru contul propriu sau cel al bancilor centrale, primeste si pastreaza sume de la bancile centrale în conturi curente sau de depozit, actioneaza în calitate de agent al oricarei banci centrale. Este administrata de Adunarea Generala, Consiliul de Administratie si Presedintele Bancii.

PRECIZĂRI ASUPRA DISCIPLINEI

Studentii au obligatia sa elaboreze un referat, cu o întindere de 4-5 pagini format A4, în final având câteva concluzii si bibliografia utilizata. Referatele se predau cu cel putin doua saptamâni înainte de începerea sesiunii de examene.

LISTĂ TITLURI DE REFERATE

Evolutia sistemului bancar international

Reglementari bancare stabilite de UE

Sistemul Monetar European

Prevederile acquis-ului comunitar în domeniul Uniunii Economice si Monetare

Functiile si formele monedei euro. Efectele introducerii euro.

Sistemul European al Bancilor Centrale

Banca Europeana de Investitii

Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare

Banci existente în zona Asia-Pacific

Banci existente în zona Americii Latine si Caraibe

Sistemul Monetar International

Fondul Monetar International

Politici si facilitati de finantare ale FMI

Drepturi speciale de tragere

Continutul activitatii FMI

Modificarea Statutului FMI

Caracterizarea Grupului Bancii Mondiale

Asociatia Internationala pentru Dezvoltare

Corporatia Financiara Internationala

Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor

Centrul International pentru Aplanarea Disputelor Internationale

Programele Bancii Mondiale

Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare

Banca Reglementelor Internationale

Negocierile la capitolul Uniunea Economica si Monetara si rezultatele lor

Negocierile la capitolul Control financiar si rezultatele lor

BĂNCI EUROPENE SI INTERNAŢIONALE

FINANŢE-BĂNCI,ANUL III,ZI,FR,ID

GRILE

1.Primul val al internationalizarii bancare a avut loc între 1870 si pâna la începutul primului razboi mondial, în care bancile de _ _ _ _ britanice si bancile coloniale_ _ _ _ au detinut suprematia.

2.Al doilea val al internationalizarii bancare redemareaza între cele doua razboaie mondiale fiind marcata de caracterul distinct al rivalitatii _ _ _ _ anglo-americane.

3.Sistemul monetar international de la Bretton Woods impune în relatiile financiare internationale urmatoarele principii :

a)stabilitatea ratelor de schimb ;

b)rolul primordial al institutiilor monetare oficiale(FMI,bancile centrale)

c)suprematia aurului si dolarului în relatiile economice internationale

d)amploarea limitata a dezechilibrelor de plati curente;

e)recunoasterea dimensiunii internationale a activitatii bancare

f)toate cele de mai sus.

4.Sistemul de la Bretton Woods s-a dezintegrat pe masura ce încrederea in dolar a scazut si sub influenta faptului ca în 1958 demareaza _ _ _ _ principalele monede europene.

5.Retelele internationale bancare de credit international constituie trei moduri de manifestare ale aceluiasi fenomen

a)aparitia si afirmarea unui veritabil sistem financiar international

b)înlocuirea institutiilor financiare publice consacrate prin Acordul de la Bretton Woods

c)finantarea dezechilibrelor mondiale

d)gestionarea sistemului de schimburi;

e)acreditarea agentilor financiari transnationali

6.La începutul anilor 1980 , procesul de internationalizare bancara ia o forma noua datorita

a)separarii activitatilor bancare domestice de activitatile internationale

b)crizei de îndatorare a tarilor în dezvoltare;

c)deflatiei care provoaca scaderea ratei dobânzii nominale;

d)modificarii identitatii celor care acorda sau iau împrumuturi

e)introducerii tehnicii de securitizare.

7.Inceputul anilor 1990 marcheaza încetinirea fenomenului de internationalizare bancara , ca urmare a crizelor care au zdruncinat sistemul financiar international

a)adevarat;

b)fals

8.Formele de concurenta promovate precum si cresterea creantelor rezultate din criza de îndatorare a tarilor în dezvoltare au determinat cresterea rentabilitatii bancare:

a)adevarat;

b)fals.

9.În majoritatea cazurilor este dificil de realizat comparatii intre banci de nationalitati diferite , din cel putin doua motive

a)bancile sunt mai sensibile la cresterea rapida a profiturilor brute obtinute din activitati internationale decât la rentabilitatea intrinseca a creditelor

b)multe banci sunt mai putin preocupate de cota lor de piata si urmaresc rentabilitatea fondurilor proprii

c)activitatile pe europiete au fost întotdeauna activitati cu marje reduse datorita intensitatii concurentei.

10.Riscul de slabiciune al debitorului este numit si _ _ _ _ sau risc de neplata _ _ _ _.

11.Riscurile de piata s-au accentuat în urma cresterii instabilitatii ratelor_ _ _ _ si a ratei _ _ _ _.

12.Riscul de sistem s-a generalizat la scara mondiala datorita globalizarii pietelor financiare si a interconexiunilor diferitelor piete financiare ,posibile datorita

a)retelelor teleinformatice

b)posibilitati de a gasi sau nu un cumparator;

c)directivei de limita maxima a creditului acordat.

13.Conventia de la Basel din 1987 a stabilit _ _ _ _ care trebuie avute în vedere la stabilirea dimensiunii optime a capitalului unei banci

14.Referitor la adecvarea capitalului , principalele prevederi ale Conventiei de la Basel sunt

a)portofoliul de investitii detinut de banca sa nu atinga valoarea contabila

b activele sa nu fie vândute sub valoare contabila;

c) minimum 8% din activele ajustate în functie de risc trebuie sa fie detinute sub forma de capital de baza;

d) minimum 50% din capitalul bancii trebuie sa fie capital de rangul I.

15.Pe categorii de active , ca exemple de ponderi în functie de risc sunt

a) numerarul este ponderat cu O;

b) creantele de încasat de la banci straine ,cu scadenta sub un an , se ponderaza cu un grad de risc de 20%;

c)creantele de încasat de la banci straine , cu scadenta între 2 si 4 ani se ponderaza cu un grad de risc de 35%;

d) creditele garantate cu ipoteca asupra imobilelor se ponderaza cu 50%;

e) creditele cu garantie guvernamentala se pondereaza cu 10%;

16.Bancile centrale au reusit prin Acordul de la Basel sa realizeze jaloanele cooperarii internationale ,definita prin urmatoarele:

a armonizarea documentelor contabile pentru o supraveghere mai eficienta;

b) responsabilitatea conjugata a tarii de origine si a celei de primire;

c) controlul lichiditatii bancare este realizat în tara de primire;

d) cresterea rolului autoritatilor de supraveghere din tara de origine.

17.Comitetul responsabil de promovarea cooperarii bancilor centrale recomanda în 1981 utilizarea bilanturilor consolidate prin care se urmarea producerea a doua efecte:

a armonizarea documentelor contabile pentru o supraveghere mai eficienta;

b) responsabilitatea conjugata a tarii de origine si a celei de primire;

c) controlul lichiditatii bancare este realizat în tara de primire;

d) cresterea rolului autoritatilor de supraveghere din tara de origine.

18.In 1992 Comitetul de la Basel face cunoscute noile recomandari în materie de supraveghere bancara internationala:

a toate bancile si grupurile bancare internationale trebuie sa fie plasate sub autoritatea competenta a tarii de origine care trebuie sa îsi exercite rolul de supraveghere;

b) crearea unei institutii bancare transnationale trebuie sa primeasca acceptul autoritatii de primire si al tarii de origine al grupului bancar;

c) autoritatea de supraveghere a tarii de origine trebuie sa aiba dreptul de a obtine informatii despre activitatile transnationale ale grupului;

d) autoritatea tarii de primire , daca considera ca una din normele prudentiale nu este respectata , poate impune masurile necesare ,printre care interdictia de creare a unei noi institutii bancare;

e) toate cele de mai sus.

19.Autorizarea acordata într-o tara care confera unei institutii un permis valabil prin care poate sa-si desfasoare activitatea în orice tara din cadrul UE este _ _ _ _.

20.Prezenta bancilor straine într-o tara este direct legata de

a) amploarea comertului exterior dintre cele doua tari;

b).marimea sectorului bancar în tara de origine;

c) marimea sectorului bancar în tara vizata;

d) distanta geografica dintre tari;

e) riscul cu care este evaluata tara vizata;

f) riscul cu care este evaluata tara de origine;

g) toate cele de mai sus.

21.Printre avantajele unei aliate bancare amintim

a) economisesc fonduri proprii si reduc costurile legate de penetrarea unei piete straine;

b) competitivitate dublata de o gama de produse valoroase;

c) banca poate alege de la partenerul sau doar o anumita activitate;

d) rentabilizarea costurilor de informare.

22.Dimensiunea aliatei determina în principal:

a) pastrarea unei autonomii

b) întretinerea unei relatii globale cu clientela;

c)participarea tuturor partenerilor la o investitie de capital. 

23.Obiectivul Sistemului Monetar European a fost crearea unei zone de _ _ _ _ în Europa de Vest precum si o mai mare _ _ _ _a politicilor financiare si economice ale tarilor participante.

24.ECU , ca unitate monetara europeana era unitatea de _ _ _ _ care se afla la baza stabilirii _ _ _ _ monedelor tarilor membre.

25.ECU era si un instrument de _ _ _ _ utilizat in platile efectuate între autoritatile monetare ale CEE.

26.Mecanismul _ _ _ _ reprezinta pilonul central al Sistemului Monetar European.

27.Pentru ca Sistemul Monetar European sa functioneze mai bine au fost înfiintate:

a Comitetul Monetar;

b) Comitetul Guvernatorilor;

c) Comitetul de supraveghere bancara.

28.Elementele componente ale Sistemului Monetar European erau urmatoarele:

a) ECU;

b) mecanismul cursurilor de schimb;

c) mecanismul de reglementare si de credit sau mecanismul de sustinere financiara;

d) mecanismul ratelor de schimb;

e) comisia monetara ;

f) toate cele de mai sus.

29.Printre succesele Sistemului Monetar European se pot numara :

a) coordonarea politicilor de interventie pe piata valutara;

b) stabilizarea preturilor interne;

c) stabilirea unei convergente a politicilor economice;

d) posibilitatea formarii unui fond de rezerva european.

30.Reglementarea sectorului financiar-bancar in Europa de Vest a cunoscut trei faze distincte:

a)impunerea unei reglementari stricte care a atins un punct maxim la sfârsitul anilor '70;

b un proces de liberalizare (de reglementare) de-a lungul anilor '80 ;

c) transnationalizarea comertului cu bunuri si servicii;

d) cresterea concurentei în domeniul financiar bancar de-a lungul anilor '90 ;

e) corelarea internationalizarii operatiunilor financiar bancare cu impunerea si accentuarea supravegherii prudentiale (de-a lungul anilor '90) ;

31.Principiile care stau la baza realizarii Uniunii Economice si Monetare sunt:

a) sistemul economic de piata este liber acolo unde pietele sunt deschise;

b) stabilitatea monetara este garantata de o dezvoltare ritmica a economiei;

c) existenta unui nivel înalt de ocupare a fortei de munca si a stabilitatii sociale ;

d) finante publice puternice si sanatoase în toate statele membre ;

e)libertarea deplina a miscarii capitalurilor si o perfecta integrare a pietelor financiare;

f) stabilitatea cursului de schimb si in final o moneda unica;

g) toate cele de mai sus.

32.La 1 iulie 1994 a intrat in vigoare Acordul privind Zona _ _ _ _care a decis includerea legislatiei comunitare adoptata pâna la sfârsitul anului 1993.

33.Semnificatia de piata unica vizeaza posibilitatea unei firme stabilita legal înt-una din tarile membre , de a actiona fara restrictie în orice loc din lume:

a) adevarat ;

b) fals.

34.Tratatul privind Uniunea Europeana stabileste cadrul necesar cooperarii si dezvoltarii economice in vederea realizarii urmatoarelor obiective:

a promovarea unui progres economic si social echilibrat si durabil si a unui nivel înalt al ocuparii fortei de munca

b) afirmarea identitatii sale pe scena internationala , prin implementarea unei politici externe si de securitate comuna

c) întarirea protectiei drepturilor si intereselor cetatenilor statelor membre

d) mentinerea si dezvoltarea Uniunii ca zona a libertatii , securitatii si justitiei

e) urmarirea convergentei pe plan economic

f) introducerea monedei unice ca moneda de cont si rezerva

g) toate cele de mai sus.

35.Tratatul privind Uniunea Europeana a prevazut îndeplinirea obiectivelor în urmatoarele etape:

a) prima etapa a prevazut reforme si masuri preliminare;

b) a doua etapa a însemnat faza premergatoare a monedei euro;

c) etapa a treia a fost introducerea monedei unice;

d) etapa a patra analiza criteriile de convergenta;

e) etapa a cincea era fixarea irevocabila a prioritatilor între devizele participante la euro.

36.Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale constituie împreuna un sistem cunoscut sub numele de

Ţarile care nu participa la moneda unica nu pot fi alese în Directorat si Consiliul Guvernatorilor dar sunt totusi membre ale SEBC în mod indirect , prin Consiliul General al Bancii Centrale Europene:

a) adevarat;

b) fals.

38.In îndeplinirea atributiilor sale SEBC se sprijina pe un ansamblu decizional alcatuit din:

a) Consiliul Guvernatorilor;

b) Consiliul General;

c) Consiliul de administratie;

d) Directorat;

e) Presedinte si 5 vicepresedinti.

39.ECU a îndeplinit functiile unei monede internationale si anume:

a) etalon pentru evaluarea schimburilor si tranzactiilor cu monede nationale

b) moneda de rezerva

c) mijloc de plata si de transfer al fondurilor financiare si de credit între tarile membre

d) toate cele de mai sus.

40.Conditiile impuse pentru transformarea ECU în euro au fost:

a) fiecare stat membru va trebui sa-si coordoneze politica de mentinere a stabilitatii preturilor pentru a înregistra o rata a inflatiei care sa nu depaseasca 1,5% media primelor trei state comunitare performante in materie;

b) deficitele guvernamentale trebuie sa se încadreze în anumite limite :deficit bugetar

</  =3% din PIB , datoria publica </ =60% din PIB,deficitul public </ =cheltuielile guvernamentale destinate investitiilor ;

c) respectarea limitelor de divergenta accesibile prin Mecanismului  de schimb ale Sistemului Monetar European pe o perioada de cel putin 2 ani;

d) media ratelor dobânzilor nominale pe termen lung </ media acestui indicator calculata la nivelul primelor trei state comunitare performante în domeniu;

e) toate cele de mai sus.

41.Pentru a introduce moneda unica euro , fiecare stat membru trebuie sa îndeplineasca anumite criterii de convergenta:

a) un criteriu institutional;

b) un criteriu politic;

c) un set de criterii economice;

d) un criteriu social;

e) toate cele de mai sus .

42.La nivelul UE , utilizarea monedei unice are o serie de avantaje in plan economic si financiar:

a) stabilitatea schimburilor;

b) eliminarea riscului valutar;

c) eliminarea costurilor de convertibilitate;

d) moneda internationala;

e) reducerea ratei dobânzilor;

f) factor de stabilitate a preturilor;

g) facilitate de comparare a preturilor;

h) toate cele de mai sus.

43.In calitate de moneda a tarilor participante la Uniunea Economica si Monetara , euro îndeplineste urmatoarele functii:

a) functia de etalon al cursurilor valutare;

b) functia de mijloc de plata;

c) functia de mijloc de rezerva;

d) functia de instrument de facilitate a contractarii si rambursarii împrumuturilor;

e) functia de comparare a preturilor;

f) functia de stabilitate a schimburilor;

g) toate cele de mai sus.

44.Bancnotele euro s-au emis in valoare de _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ , _ _ _ .

45.Bancile centrale nationale fac parte integranta din si actioneaza în conformitate cu orientarile si instructiunile Bancii Centrale Europene.

46._ _ _ _ este acea institutie bancara care coordoneaza întregul aparat bancar dintr-o anumita tara , oferind servicii guvernului precum si tuturor bancilor comerciale din tara respectiva.

47.Banca Centrala are urmatoarele atributii

a) supravegherea institutiilor financiar bancare;

b) coordonarea politicii monetare si de credit;

c) emisiunea semnalelor monetare , pastrarea si punerea în circulatie , precum si controlul emisiunii de bancnote;

d) administrarea conturilor guvernamentale si a datoriei publice.

48.Sistemul European al Bancilor Centrale are ca atributii

a sa impulsioneze cooperarea politicilor monetare ale statelor membre în vederea asigurarii stabilitatii preturilor;

b) sa defineasca si sa aplice politica monetara a Comunitatii;

c) sa coordoneze operatiunile de schimb valutar;

d) sa detina si sa gestioneze rezervele oficiale de schimb ale statelor membre;

e) sa promoveze buna functionare a sistemelor de plati;

f) sa faciliteze utilizarea ECU;

g) sa supervizeze functionarea sistemului Monetar European.

49.Institutul Monetar European a avut urmatoarele atributii:

a) sa întareasca cooperarea între Bancile Centrale nationale;

b) sa impulsioneze cooperarea politicilor monetare ale statelor membre;

c) realizarea unui grad ridicat de stabilitate a preturilor ;

d respectarea marjelor normale de fluctuatie.

50.Misiunile fundamentale ale SEBC sunt urmatoarele

a) definirea si implementarea politicii monetare a Comunitatii;

b) desfasurarea operatiilor de schimb în conformitate cu art. 109 din tratat;

c) definirea si implementarea criteriilor ratei de schimb;

d) pastrarea si administrarea rezervelor valutare oficiale ale statelor membre;

e) promovarea bunei functionari a sistemelor de plati;

f) promovarea criteriului stabilitatii preturilor în toate statele membre.

51.Considerându-se primordial obiectivul stabilitatii preturilor , au fost adoptate criterii de expresie a gradului de independenta a Bancii Centrale

a) garantii statutare ale independentei sau neinteferentei;

b) existenta în statut a mentineriide independenta sau a pozitiei fata de acest obiectiv;

c) controlul central asupra inflatiei;

d) metode de numire si demitere a guvernatorului ,functionarilor superiori si directorilor din conducere;

e) existenta in statut a modului de reprezentare in SEBC;

f) lungimea termenului functiei de guvernator.

52.Banca Centrala Europeana are un directorat compus din _ _ _ _membrii numiti pe o perioada de _ _ _ _ ani , durata care _ _ _ _ prelungi.

53.Organele de conducere ale Bancii Centrale Europene sunt compuse din:

a) Consiliul Guvernatorilor;

b) Comitetul Director;

c) Consiliul de Administratie;

d) Consiliul General;

e) Comitetul de Supraveghere Bancara.

54.Consiliul Guvernarilor stabileste politica monetara a Comunitatii , decide asupra obiectivelor monetare intermediare ,ratele directoare ale dobânzilor:

a) adevarat;

b) fals.

55.Consiliul General al BCE executa sarcinile tranzitorii , colectarea informatiilor statistice , stabileste conditiile de angajare a personalului BCE:

a) fals;

b) adevarat.

56.Comitetul Economic si Financiar are urmatoarele misiuni:

a) formularea avizelor la cererea Consiliului European , Comisiei Europene sau din proprie initiativa;

b) urmareste situatia economica si financiara a statelor membre;

c) pregateste lucrarile Consiliului Guvernatorilor;

d) cel putin o data pe an examineaza circulatia capitalurilor si efectuarea platilor;

e) formuleaza propuneri pentru Comitetul Director;

f) urmareste aplicarea hotarârilor Consiliului General.

57.Capitalul Bancii Centrale Europene se cifreaza la 5 miliarde de euro si se poate majora prin decizia _ _ _ _ care se adopta cu o majoritate calificata.

58.In îndeplinirea misiunilor încredintate , BCE poate:

a sa deschida conturi la bancile centrale nationale;

b) sa deschida conturi la organele publice;

c) sa accepte pentru împrumuturile acordate active si titluri drept garantii;

d) sa intervina pe pietele de capital prin operatiuni de vânzare-cumparare ;

e) sa împrumute sume exprimate într-o anumita moneda;

f) toate cele de mai sus.

59.În vederea realizarii obiectivelor SEBC , Banca Centrala Europeana si bancile centrale nationale realizeaza urmatoarele operatiuni:

a) intervin pe pietele de capital fie prin cumpararea si vanzarea ferma sau la termen fie primind sau dând împrumut,creante si titluri negociabile în moneda comunitara , necomunitara precum si în metale pretioase;

b) intervin pe pietele valutare stabilind rata dobânzii;

c) efectueaza operatiuni de credit împreuna cu alte institutii si alti participanti pe piata , pe baza unor garantii corespunzatoare;

d) efectueaza operatiuni de schimb ;

e) faciliteaza accesul pe pietele capitalurilor autohtone al întreprinderilor private.

60.BCE si bancile centrale nationale pot realiza si alte operatiuni externe si anume:

a) sa stabileasca relatii cu bancile centrale si institutiile financiare din terte tari saucu organizatii internationale;

b) sa dobândeasca , sa vânda la vedere sau la termen , orice tip de active valutare si de metale pretioase;

c) sa detina si sa gestioneze activele valutare care includ titluri si orice alte active evaluate în moneda oricarei tari;

d) sa efectueze toate tipurile de operatiuni bancare cu terte tari , organizatii internationale inclusiv sa primeasca si sa acorde credite;

e) sa faciliteze accesul pe pietele internationale a întreprinderilor private si de stat acordând garantii sau consultanta;

f) acorda sau participa la acordarea de împrumuturi si asistenta tehnica pentru reconstructia si dezvoltarea infrastructurii;

g) acorda împrumuturi întreprinderilor private din terte tari sau participa la cofinantarea acestora.

61.Obiectivele urmarite de BEI sunt:

a) impulsionarea dezvoltarii economice a tarilor în dezvoltare;

b) sustinerea îmbunatatirii infrastructurii si telecomunicatiilor în tarile europene;

c) stimularea competitivitatii industriilor din tarile membre ale UE;

d) sprijinirea întreprinderilor mici si mijlocii din tarile membre ale UE;

e) urmarirea realizarii obiectivelor în domeniul energetic;

f) sprijinirea reînnoirii urbane în tarile cu care UE are tratate de cooperare.

62.Proiectetele în care investeste BEI sunt alese conform urmatoarelor criterii

a) sa ajute la realizarea obiectivelor UE;

b) sa mai întâi cele mai dezavantajate regiuni;

c) sa aiba si acceptul Bancii Centrale Europene;

d) sa atraga si alte resurse de fonduri;

e) sa nu fie realizate cu sprijinul societatilor de stat .

63.Comitetul Director al BCE elaboreaza un bilant al SEBC , care reflecta activele si pasivele bancilor centrale nationale în scopuri operationale si de analiza:

a) adevarat;

b) fals.

64.Conturile Bancii Centrale Europene si ale Bancilor Centrale Nationale se verifica de catre auditori externi independenti , recomandati de catre si agreati de catre

65.Conturile anuale ale BCE se întocmesc de catre în conformitate cu principiile stabilite de catre si se aproba de acesta.

66.Prin cresterea împrumuturilor si a garantiilor , BEI finanteaza acele investitii care sunt destinate dezvoltarii echilibrate a UE , în scopul întaririi coeziunii economice si sociale , în cadrul acesteia:

a) fals;

b) adevarat .

67.BEI acorda împrumuturi pe termen lung sau garantii întreprinderilor de stat pentru dezvoltarea unor regiuni ramase în urma economic:

a) adevarat;

b) fals.

68.BEI are un rol major în

a) crearea retelelor decizionale ;

b) crearea retelelor transeuropene de transport , telecomunicatii si tansfer de energie;

c) realizarea competitivitatii industriale;

d) protejarea mediului înconjurator;

e) dezvoltarea bioagriculturii.

69.BEI apartine ansamblului institutiilor UE ,dispune de personalitate juridica ,are o structura decizionala proprie ,autonomie financiara si reguli de functionare mentionate in Tratatul de la Maastricht:

a) adevarat;

b) fals.

70.Întrucât misiunea actuala a BEI este sa investeasca în proiectele care promoveaza obiectivele UE , ea obtine profit din economii sau conturi curente:

a) adevarat

b) fals

71.Ca virtuti actuale ale BEI retinem:

a) având propria personalitate se bucura de autonomie financiara în cadrul UE;

b) contribuie la construirea unei Europe mai unite , în special în termenii de integrare; economica , si coeziune economico-sociala mai puternica;

c) ca institutie a UE îsi adapteaza în mod continuu activitatea conform schimbarilor; intervenite în politica UE;

d) se consulta cu FMI si Banca Mondiala când acorda împrumuturi;

e) coopereaza cu ONU pentru ajutorarea tarilor slab dezvoltate.

72.Banca Europeana de Investitii este condusa si administrata de catre:

a) Consiliul Guvernatorilor;

b) Consiliul de Administratie;

c) Consiliul Director;

d) Comitetul de Directie;

e) Presedinte si trei vicepresedinti.

73.La efectuarea operatiunilor de acordare de împrumuturi si de garantii , BEI aplica urmatoarele principii:

a) banca trebuie sa verifice ca fondurile împrumutate sa fie utilizate în mod eficient si rational în folosul comunitatii;

b) banca nu poate obtine actiuni la întreprinderilor si nu asuma nici o responsabilitate în gestionarea întreprinderii care beneficiaza de împrumuturi;

c) banca nu poate sa cedeze createle sale pe piata capitalurilor;

d) banca nu finanteaza nici un proiect la care se opune statul membru pe teritoriul caruia ar urma sa se realizeze acel proiect;

e) banca nu trebuie sa pretinda ca sumele împrumutate sa fie cheltuite într un anumit stat membru;

f) banca si statele membre nu pot impune conditii cu privire la utilizarea resurselor pe teritoriul unui stat membru;

g) banca poate sa conditioneze acordarea de împrumuturi de organizarea de licitatii internationale;

h) toate cele de mai sus.

74.Activitatea de acordare de împrumuturi de catre BEI este marcata de anumite prioritati operationale:

a) dezvoltarea regionala si coeziunea economico financiara din interiorul Uniunii;

b) implementarea '' Initiativei de Inovatii din 2000

c) protectia mediului si îmbunatatirea calitatii vietii;

d) pregatirea aderarii tarilor pentru calitatea de membrii ai UE;

e) ajutorul pentru dezvoltarea UE si politica de cooperare în tarile partenere;

f) toate cele de mai sus.

75.Pentru a sprijini procesele economice,sociale si politice din Europa Centrala si de Est s a înfiintat _ _ _ _având ca scop principal acordarea de credite pentru dezvoltare.

În scopul îndeplinirii obiectivelor sale BERD apeleaza la una din modalitatile urmatoare

a) fie acorda împrumuturi întreprinderilor private , fie participa la cofinantarea acestora;

b) preia participantii la întreprinderile private si de stat care functioneaza în conditii de concurenta;

c) faciliteaza accesul pe pietele capitalurilor autohtone si internationale al întreprinderilor private si de stat;

d) utilizeaza resursele fondurilor speciale;

e) acorda sau participa la acordarea de împrumuturi si asistenta tehnica pentru reconstructia si dezvoltarea infrastructurii;

f) toate cele de mai sus.

77.BERD efectueaza operatiunile pentru realizarea scopului si functiilor sale prin urmatoarele metode

a) prin finantarea sau cofinantarea împreuna cu bancile comerciale;

b) investitii efectuate în întreprinderi private si in cele de stat competitive;

c) facilitatea accesului pe pietele de capital nationale si internationale a întreprinderilor private;

d) coordonarea de resurse din sectorul mixt;

e) acordarea de resurse din fondurile suplimentare.

78.La baza functionarii BERD se situeaza urmatoarele principii:

a) banca aplica principiile de gestiune bancara la toate operatiunile;

b) banca nu acorda împrumuturi pentru pentru proiecte individuale;

c) banca nu accepta ca o parte disproportionala din resursele sale sa fie folosita în beneficiul unui singur membru;

d) banca nu aplica nici o restrictie promovarea de bunuri si servicii din orice tara din împrumuturile acordate;

e) banca acorda împrumuturi daca solicitantul nu poate obtine finantari din alte surse în conditii rezonabile.

79.BERD este condusa de catre Consiliul Guvernatorilor , Consiliul Directorilor , Consiliul de Administratie , un presedinte si unul sau mai multi vicepresedinti:

a) afirmatia este corecta;

b)afirmatia este incorecta;

c) afirmatia este incompleta.

80.BERD dispune de personalitate juridica legala si în particular de capacitatea de a încheia conventii , de a dobândi bunuri mobile si imobile , de a institui proceduri legale:

a) adevarat;

b) fals.

81.Proiectele elaborate în vederea creditarii de catre BERD se structureaza pe urmatoarele parti:

a) partea I contine informatii operationale legate de proiect;

b) partea II contine informatii de natura financiara;

c) partea III se refera la informatii privind mediul si cadrul legal;

d) partea IV se refera la facilitatile de infrastructura pentru realizarea proiectului;

e) partea V se refera la avantajele finale.

82.Fiecare investitie de tip BERD trebuie:

a) sa promoveze competitia si privatizarea;

b) sa sustina reformele structurale si sectoriale;

c) sa ajute orientarea unei tari mai deschis catre o economie totala de piata;

d) sa si asume riscul de a sprijini investitorii privati si sa nu-i constrânga;

e) sa aplice principii bancare sanatoase.

83.Prin investitiile sale BERD promoveaza :

a) reformele structurale si sectoriale;

b) competitia , privatizarea si spiritul antreprenorial;

c) institutiile financiare puternice si sisteme bazate pe lege;

d) dezvoltarea infrastructurii , mai ales atunci când este necesar sa sprijine sectorul privat;

e) adoptarea unei guvernari puternice , unite , care sa ia în calcul si sensibilitatea mediului înconjurator;

f) toate cele de mai sus.

84.Banca Asiatica de Dezvoltare este condusa de:

a) Consiliul Guvernatorilor ; 

b) Consiliul de Administratie;

c) Consiliul Executiv;

d) Consiliul Directorilor.

85.Banca Asiatica de Dezvoltare are scopul de a mobiliza fonduri financiare din sectoarele public si privat pentru:

a) dezvoltarea economica a tarilor din America Latina;

b) sprijinirea tarilor membre în conducerea politicilor economice;

c) acordarea de asistenta tehnica în construirea de obiective economice;

d) sprijinirea Vietnamului în reconstructia tarii

86.Banca Asiatica de Dezvoltare are ca misiuni principale:

a extinderea creditelor si a investitiilor în vederea dezvoltarii economico- sociale a tarilor membre;

b) acordarea asistentei juridice în pregatirea proiectelor de dezvoltare;

c) acordarea asistentei tehnice în pregatirea si executarea proiectele de dezvoltare;

d) sustinerea si facilitatea investitiilor în sectorul public si privat;

e) furnizarea de asistenta în întocmirea planurilor de dezvoltare;

f) furnizarea de asistenta în coordonarea planurilor si politicilor de dezvoltare a tarilor membre.

87.Banca Africana de dezvoltare actioneaza în urmatoarele directii:

a) finantarea proiectelor de investitii ale tarilor fondatoare;

b) selectarea , studierea si pregatirea proiectului de întreprinderi si activitati care sa contribuie la dezvoltarea economico-sociala;

c) constituirea fondului de rezerva si a fondurilor speciale;

d) furnizarea de asistenta tehnica în pregatirea si executarea proiectelor si programelor de dezvoltare economico-sociala;

e) promovarea investitiilor din fondurile publice si private destinate dezvoltarii economice a tarilor din regiune;

f) coordonarea planurilor si programelor pentru realizarea uniunii vamale.

88.Banca Africana de Dezvoltare este condusa de Consiliul Guvernatorilor , Consiliul de Administratie si de un Presedinte

a) adevarat;

b) fals.

89.Principalele obiective ale Bancii Interamericane de Dezvoltare sunt:

a) promovarea investitiilor de capital publice si private în regiune ;

b) utilizarea capitalului pentru realizarea unor actiuni economice si sociale prioritare;

c) încurajarea investitiilor private care contribuie la dezvoltarea economica ;

d) constituirea fondului pentru operatiuni speciale;

e) asigurarea cooperarii tehnice în pregatirea , finantarea si executarea planurilor de dezvoltare;

f) acordarea de mprumuturi pe termen scurt.

90.Managementul Bancii Interamericane de Dezvoltare se asigura de catre Consiliul Guvernanatorilor , Consiliul Directorilor Executivi , Presedinte , Vicepresedinte Executiv si un Vicepresedinte:

a) adevarat;

b) fals.

91.Principalele obiective ale politicii de credit a Bancii Interamericane de Dezvoltare sunt:

a sustinerea realizarii unor programe în vederea dezvoltarii micilor întreprinderi;

b) sprijinirea statelor din regiune în consolidarea democratiei;

c) orientarea deciziilor catre dezvoltarea economico sociala în regiune;

d) promovarea sectorului privat si a reformei economice;

e) sprijinirea tarilor membre în cooperare tehnica.

92.Fondul Multilateral de Investitii ofera asistenta tehnica în realizarea unor programe diverse cum ar fi:

a) programe de cooperare tehnica care contribuie la dezvoltarea si modernizarea sectorului privat;

b) programe care vizeaza dezvoltarea resurselor umane si formarea abilitatilor fortei de munca din regiune;

c) programe privind asistenta sanitara;

d) .programe de dezvoltare a întrepriderilor mici si extinderea participarii la economia regionala;

e) promovarea participarii la afacerile mici;

f)programe care vizeaza educatia.

93.Domeniile de interes ale Bancii Nordice de Investitii sunt:

a) sectorul energetic;

b) infrastructura urbana;

c) protejarea mediului;

d) industrie;

e) asistenta sanitara.

94.Banca pentru Comert si Dezvoltare a Marii Negre efectueaza urmatoarele operatiuni:

a) sustine activitati comerciale;

b) sustine programe de recalificare;

c) atragerea de capital de pe pietele internationale;

d) acordarea de împrumuturi;

e) înfiintarea si gestionarea unor fonduri speciale.

95.Reglementarea relatiilor monetare internationale de trebuie sa cuprinda cel putin realizarea a trei obiective de baza:

a) asigurarea stabilitatii relative a raporturilor valorice dintre monede;

b) asigurarea stabilitatii cursului valutar;

c) crearea unei rezerve internationale;

d) instituirea DST ca moneda internationala;

e) instituirea unor mecanisme de echilibru a balantei platilor curente.

96.Sistemul Monetar International este de fapt o denumire data unui ansamblu de norme de conduita monetara internationala:

a) formularea este corecta;

b) formularea este incorecta;

c) formularea este incompleta .

97.Principiiile Sistemului Monetar International de la Bretton Woods au fost urmatoarele:

a) universalitatea;

b) fixarea paritatilor si a cursurilor valutare;

c) convertibilitatea reciproca a monedelor;

d) asumarea raspunderii internationale privind stabilitatea dolarului;

e) realizarea unei cantitati de rezerve internationale;

f) îndeplinirea funtiei de pivot în sistem de catre dolar.

98.Fixitatea paritatilor si cursurilor valutare în cadrul Sistemului Monetar International nu a putut fi realizata datorita:

a) ritmului impus de tarile dezvoltate;

b) dezvoltarii economice inegale a tarilor lumii;

c) inflatiei diferite ca intensitate de la o tara la alta;

d) tendintei de echilibrare a balantei de plati în tarile cu economie de piata.

99.Pentru realizarea unui nou sistem monetar international se considera ca sunt necesare unele conditii prealabile si anume:

a) realizarea unei flexibilitati a cursurilor valutare;

b) realizarea unei flexibilitati a ratelor de schimb;

c) angajarea tarilor cu mari excedente ale balantei de plati , de a furniza tarilor deficitare o finantare compensatorie pe termen lung;

d) mentinerea unui nivel ridicat al investitiilor directe;

e) cresterea concentrata a lichiditatilor internationale.

100.Obictivele Fondului Monetar International sunt:

a) promovarea cooperarii internationale;

b) sustinerea expansiunii si cresterii echilibrate a comertului international;

c) facilitarea expansiunii si cresterii echilibrate a comertului international;

d) promovarea stabilitatii cursurilor valutare;

e) asigurarea accesului tarilor membre la resursele Fondului;

f) înlaturarea restrictiilor de natura valutara din calea comertului mondial;

g) acordarea de credite pe termen scurt si mediu tarilor membre;

h) toate cele de mai sus.

101.Potrivit Statutului modificat al FMI , drepturile tarilor membre sunt:

a) dreptul de a efectua tranzactii si operatiuni cu Fondul;

b) dreptul de a cumpara valute liber utilizabile ale altor membrii sau DST din resursele generale ale Fondului;

c) dreptul de a cumpara aur sau titluri de valoare de la Fond;

d) dreptul de a primi DST de la Fond;

e) dreptul de a participa la luarea deziilor în cadrul FMI;

f) dreptul de a efectua operatiuni cu Grupul Bancii Mondiale.

102.În calitate de organizatie interguvernamentala , FMI îndeplineste o serie de functii:

a) o functie financiara;

b) o functie de control;

c) o functie consultativa;

d) o functie de mijlocire a tranzactiilor;

e) o functie de reglementare.

103.Functia principala a FMI este aceea de a _ _ _ _ Sistemul Monetar International.

104.Obligatiile membrilor FMI sunt:

a) evitarea restrictiilor asupra platilor si transferurilor curente;

b) evitarea practicilor valutare discriminatorii;

c) convertirea soldurilor în moneda nationala detinute de o alta tara membra;

d) furnizarea de informatii cu privire la principalii indicatori economici si financiari ai tarii;

e) elaborarea de studii care sa sustina politica membrilor;

f) toate cele de mai sus.

105.Statutul modificat al FMI mai cuprinde:

a) restrângerea utilizarii aurului în scopuri monetare;

b) restructurarea capitalului FMI;

c) ridicarea DTS la rangul de activ principal de rezerva;

d) stabilirea dolarului , euro si yenului ca monede principale ale Fondului;

e) largirea numarului monedelor utilizate în operatiunile Fondului.

106. Statutul FMI împarte membrii în doua categorii si anume membrii _ _ _ _ si _ _ _ _ membrii.

107.Capitalul FMI este alcatuit din varsamintele _ _ _ _de participare a tarilor membre.

108.Organismele de conducere ale FMI sunt :Consiliul Guvernatorilor , Consiliul Executiv , Comitetul Consiliului Guvernatorilor si Directorul General:

a) afirmatia nu este corecta;

b) afirmatia este incompleta;

c) afirmatia este corecta.

109.Comitetul Financiar si Monetar International înfiintat prin decizia membrilor FMI din 1999 are misiunea

a) sa supravegheze functionarea si adaptarea sistemului financiar si monetar international la realitatile economice

b) constituirea procesului de ajustare;

c) examinarea evolutiei lichiditatilor internationale;

d) a suplimenta rezervele oficiale prin alocarea de DST;

e) aproba programele de asistenta financiara.

110.Grupul celor 20 de ministri de finante si guvernatori promoveaza cooperarea în urmatoarele directii:

a) extinderea integrarii în cadrul globalizarii financiare;

b) sustinerea efortului Organizatiei Mondiale a Comertului de formare a consensului de liberalizare a comertului international;

c) integrarea tarilor creditoare în economia globala;

d) implementarea masurilor de sporire a eficientei institutiilor internationale;

e) participarea la efortul international de diminuare a deficitelor comerciale.

111.In functie de cota de participare la FMI se determina

a) puterea de vot a fiecarei tari membre;

b) tragerile în transe

c) aranjamentele stand-by;

d) alte mecanisme de finantare;

e) alocarea DST;

f) toate cele de mai sus .

112.Potentialele facilitati de finantare ale FMI se grupeaza în

a) mecanisme obisnuite sau trageri normale;

b) facilitati speciale de finantare;

c) facilitati de finantare destinate tarilor cu PIB/loc redus;

d) facilitati de finantare administrate de catre FMI;

e) toate cele de mai sus.

113.Facilitatile speciale de finantare cuprind:

a) facilitatea finantarii contingentale si compensatorii;

b) facilitatea de ajustare structurala;

c) facilitatea finantarii stocurilor tampon;

d) initiativa pentru tarile sarace;

e) facilitatea de transformare sistemica .

114.Facilitatile de finantare destinate tarilor cu PIB/loc redus sunt:

a) facilitatea finantarii compensatorii;

b) facilitatea de ajustare structurala;

c) facilitatea de transformare sistemica;

d) facilitatea ajustarii structurale extinse.

115.DTS sunt instrumente monetare deocamdata limitate , servind în principal ca unitati de _ _ _ _ si de rezerva , fiind destinate sa acopere o parte din nevoile internationale de _ _ _ _.

116.DTS este o moneda de cont a FMI constituita pe principiul cosului de valute. În prezent cosul este format din patru valute

În etapa actuala , rolul FMI consta în:

a) promovarea cooperarii monetare internationale;

b) realizarea unei supravegheri ferme a politicilor valutare din tarile membre;

c) elaborarea documentelor care contin principiile de orientare a politicii valutare;

d) punerea la dispozitia tarilor membre de fonduri , sub forma de credite , pe baza contributiilor acumulate prin participarea cu cote parti

e) contributia la stabilirea unui sistem multilateral de plati între tarile membre;

f) toate cele de mai sus.

118.Scopul principal al Bancii Mondiale este de a promova progresul economic si social al tuturor natiunilor lumii.

a formularea este corecta;

b) formularea este incorecta;

c) formularea nu este completa.

119.Proiectele sustinute de catre Corporatia Financiara Internationala vizeaza trei domenii:

a) asigurarea de produse financiare

b) finantarea investitiilor de capital în întreprinderi private

c) servicii de consultanta si asistenta tehnica

d) achizitionarea de participatii în întreprinderile private fara a solicita garantii guvernamentale

e)mobilizarea resurselor

f) facilitarea cofinantarii proiectelor de dezvoltare.

120.Agentia de Garantare Multilaterala a Investitiilor garanteaza investitiile eligibile împotriva onor prejudicii rezultate din urmatoarele riscuri:

a) riscul de transfer de valuta;

b) riscul de variatie a cursului de schimb;

c) exproprierea si masuri similare;

d) razboi si tulburari civile;

e) nerespectarea prevederilor contractuale;

f) neconcordanta investitiilor cu obiectivele de dezvoltare. 

BIBLIOGRAFIE OBLIGATORIE

D. NICA, T. NEAGU, Banci Europene si Internationale, Ed. FRM, Bucuresti, 2006

G. Manolescu, Moneda si politicile monetare, Ed. FRM, Bucuresti, 2006

BIBLIOGRAFIE SUPLIMENTARĂ

C. MOISUC(coordonator), Relatii valutar-financiare internationale, Ed. FRM, Bucuresti, 2002

V. MATEI, Relatii valutar-financiare internationale, Ed. FRM, Bucuresti, 2004

EVALUARE

Evaluarea pregatirii studentilor se realizeaza prin notarea referatelor de care se va tine seama la examenul pe calculator.


Document Info


Accesari: 4007
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )