Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
PARTICULARITATILE FUNDAMENTARII DECIZIEI DE CREDITARE

Finante


PARTICULARITATILE FUNDAMENTARII DECIZIEI DE CREDITAREANALIZA METODELOR PRIVIND DECIZIA ACORDARII CREDITULUI BANCAR

Managementul corect si prudent al activitatii de creditare al unei banci comerciale necesita stabilirea si mentinerea unor structuri organizationale si politici de creditare impreuna cu procedeele de evaluare a riscului, monitoring si control, care au scopul de a asigura transformarea acestei politici in practica operationala; obiectivul este de a proteja activele bancii si de a obtine un profit, in acelati timp luind in consideratie securitatea depozitelor clientilor

Avand in vedere complexitatea activitatii de analiza a metodelor privind decizia acordarii creditului bancar, pot fi evidentiate mai multe posibilitati de organizare si realizare practica a acesteia.

In principal, activitatea de analiza, se efectueaza in cadrul activitatilor de creditare, oferindu-i organului de administrare posibilitatea sa dirijeze cu afacerile bancii intr-un mod sigur si prudent luind in consideratie in acelasi timp interesul deponentilor si altor clienti.

In acest sens, eficienta actului decizional este conditionata, pe de o parte, de cunoasterea operativa a realitatilor interne privind modul cum s-a desfasurat activitatea in perioadele anterioare, masurile care au fost adoptate, realizarea acestora si efectele pe care le-au generat, iar, pe de alta parte a mediului economic in care isi desfasoara activitatea Bancile Comerciale

Operatiunile de creditare constituie ponderea principala in componenta 747c21h operatiunilor bancare,veniturile din operatiunile date ocupa circa din veniturile totale ale bancii.

Acordarea creditelor este una din functiile principale ale bancii comerciale si de aceea decizia bancara de a acorda un credit trebuie sustinuta de capacitatea de rambursare prezenta si viitoare a clientului, in acest context este foarte important pentru banca sa obtina cat mai multe informatii despre potentialul client. Pe baza documentelor prezentate de acesta, banca purcede la analiza si pregatirea documentatiei, urmand sa acorde credite in numele si in favoarea clientilor

In conformitate cu actele normative bancare si cu obiectivele principale de activitate ale bancii, fiecare banca comerciala elaboreaza politica de creditare ce trebuie sa fie orientata spre protejarea activelor, obtinerea profitului, imbunatatirea starii economice a creditorilor, concomitent luandu-se in considerare securitatea depozitelor clientilor. Politica si procedeele de creditare se vor contine in instructiunile de politica generala a bancii si in instructiunile specifice, aprobate de catre consiliul bancii

Banca elaboreaza instructiunile privind politica generala de creditare a bancii, ce cuprinde urmatoarele: structura organizatorica, autoritatile de creditare, strategia de afaceri si marketing, tipurile de credite, limitele generale de creditare, activitatea de creditare la nivel de filiala, gajul considerat acceptabil si suficient, modul de acordare si de rambursare a creditelor, principiile stabilirii marimii ratei dobanzii, distribuirea si diversificarea pe ramuri a portofoliului de credit, revizuirea si controlul portofoliului de credite etc. De asemenea, banca elaboreaza si instructiuni specifice detaliate despre politica si procedeele pentru fiecare tip de credit in parte: de la cererea initiala a clientului, prin evaluarea credibilitatii si aprobarea de eliberare, pina la rambursarea finala a acestuia

In acest scop in cadrul structurii organizatorice a fiecarei banci va fi creata o directie/un departament ce va depinde de marimea bancii, reteaua de filiale, volumele de investitii creditoare si de alti factori. Scopul activitatii acestor structuri organizatorice este realizarea politicii si a procedeelor de creditare ale bancii intr-un mod sigur si prudent. Fiecare banca va elabora regulamente interne in care se vor descrie functiile unitatilor organizatorice si ale personalului implicat in activitatea de creditare, reflectand clar obligatiunile si responsabilitatile acestora. Activitatea structurilor organizatorice de creditare trebuie sa fie orientata in urmatoarele directii de baza: procedura depunerii cererii, analiza credibilitatii (bonitatii) clientului, revizuirea si analiza sistematica a calitatii portofoliului de credite. Banca deasemenea va elabora si instructiunile specifice detaliate despre politica si procedeele pentru fiecare tip de credit:

Procedeele de evaluare a solicitantilor de credit;

Dirijarea si verificarea riscului de credit(imposibilitatea de ramburasre a creditului

Garantiile bancare necesare;

Limitele de acordare a creditului;

Stabilirea pretului unui credit;

In literartura de specialitate se atesta diferite opinii privind stabilirea formelor creditului. Astfel, creditele bancare pot fi clasificate in baza a mai multor criteii, elucidate in figura 1.1.1:

Sursa: Grigorita Cornelia “Activitate bancara” – Chisinau, Editura Cartier 2004, p.185

Fig. 1.1.1. Criteriile de clasificare a creditelor bancare

La baza derularii operatiunilor de creditare stau un sir de principii ale operatiunii de creditare, nerespectarea acestora ar duce la majorarea riscului de credit al bancii. Studiul privind contractarea creditului de catre societatea comerciala „Drancor' S.R.L, se bazeaza pe urmatoarele principii generale ce sunt redate in figura si explicate in Anexa nr.l

Respectarea principiilor de creditare in procesul de acordare a creditului permite mentinerea unei performante ridicate a activitatii de creditare:

banca isi permite pastrarea in siguranta a depozitelor bancare;

se atesta o crestere a profitului bancii prin reducerea proportiei de credite problematice in portofoliul de creditare al bancii;

se asigura dezvoltarea economico-financiara de ansamblu a clientului;

se stabilesc influente pozitive la nivel macroeconomic;

se mentine o performanta sporita a activitatii de creditare, care se asigura prin:

acordarea de credite bazata pe o analiza economico-financiara minutioasa si corecta a debitorului;

intocmirea actelor bilaterale de ordin juridic pentru a asigura derularea rambursarii creditelor;

urmarirea periodica si riguroasa a derularii ;

constituirea unor garantii certe;

activitatea de recuperare a creditelor neperformante trebuie sa comporte un caracter flexibil si sa pastreze intacta imaginea si prestigiul bancii.

selectarea cu atentie a clientilor din sectoarele de piata determinate.

Sursa: Elaborat de autor in baza informatiei din “Managementul riscului bancar” de Nitu I., Bucuresti, Editura Economica, p.157-266

Fig. 1.1.2. Principiile generale ale operatiunii de creditare

Procesul de acordare a creditelor agentilor economici cuprinde urmatoarele etape, care sunt deasemenea prezentate si in figura

etapa preliminara: depunerea cererii de credit, analiza ei si interviul cu solicitantul de credit;

analiza situatiei financiare a solicitantului de credit;

analiza credibilitatii solicitantului de credit si aprecierea riscului de credit;

aprobarea si acordarea creditului;

monitoringul creditar;

achitarea creditului


Rambursarea creditului

 

Controlul si supravegherea creditului

 

Negocierea conditiilor contractuale

 

II.Evaluarea performantelor financiare si nefinanciare

 

Solicitarea creditului

 

Prezentarea documentelor

 


Lucrul cu creditele problematice

 

Sursa: Grigorita Cornelia „Activitatea bancara” – Chisinau 2004, p.199

Fig. 1.1.3. Etapele procesului de acordare a creditului bancar

Analizind care sunt principiile operatiunii de creditare cit si etapele procesului de acordare a creditului putem purcede la urmatoarea etapa, cea de evaluare a performantelor financiare si nefinanciare a societatii comerciale „Drancor'S.R.L ca solicitant de credit.

1.2.METODE SI TEHNICI DE EVALUARE A SOCIETATII COMERCIALE 'DRANCOR S.R.L. CA SOLICITANT DE CREDIT

Obiectivul principal al activitatii de creditare, in cazul oricarei banci, il reprezinta acordarea de credite in conditii de reducere la maximum a expunerii la riscuri si asigurare a unei profitabilitati corespunzatoare riscului asumat. Pentru realizarea acestui obiectiv, bancile trebuie sa analizeze critic solicitarile de credit si expunerea respectiva la risc, pentru a putea cuantifica nivelul de risc asumat prin diverse metode si tehnici de evaluare

Analiza si evaluarea solicitantului de credit „Drancor'S.R.L revine inspectorului de credite de la banca si, respectiv, sefului serviciului (biroului) de creditare din cadrul unitatii operative a bancii (sucursala, filiala etc), care efectueaza urmatoarele etape a analizei conditiilor de creditare, care sunt elucidate in figura

Etapele analizei conditiilor de creditare


Sursa: Elaborat de catre autor in baza informatiei din „Activitate bancara” Grigorita C., Editura Cartier, 2004

Fig. 1.2.1. Etapele actiunilor desfasurate de catre inspectorul de credite in cadrul analizei conditiilor de creditare

Deasemenea inspectorul de credite evalueaza performantele solicitantului de credit „Drancor' S.R.L care se bazeaza pe anumite analize ca:

analiza performantelor financiare curente;

analiza performantelor financiare estimate;

analiza riscului general al mediului de activitate;

analiza produselor si pietelor de desfacere;

analiza productiei si a strategiilor de aprovizionare;

analiza managementului;

analiza garantiilor propuse etc.

Elementele analizei bonitatii clientului „Drancor' S.R.L pot fi grupate in doua directii principale:

Ø    analiza aspectelor economico-financiare;

Ø    analiza aspectelor nefinanciare.

Astfel, pentru efectuarea deciziilor echilibrate de acordare a creditelor, se vor lua in consideratie analiza aspectelor financiare si nefinanciare ce caracterizeaza activitatea agentului economic.

Analiza nefinanciara vizeaza credibilitatea „Drancor” S.R.L ca element psihologic important cu privire la formarea de catre banca a convingerilor referitoare la calitatile morale si profesionale ale conducatorilor agentilor economici solicitanti de credite, a fondatorilor si colaboratorilor, precum si a reputatiei din punct de vedere a calitatii produselor, serviciilor si a modului de indeplinire a obligatiunilor asumate in relatiile cu partenerii de afaceri.

In fundamentarea deciziei de acordare a unui credit, se va tine seama de relatia clientului „Drancor” S.R.L cu banca si anume: bancile cu care a colaborat in trecut, cu care colaboreaza in prezent, serviciul datoriei.

Toate informatiile obtinute despre „Drancor”   S.R.L urmeaza a fi grupate in:

factori interni, care includ punctele tari si slabe;

factori externi, care includ posibilitatile si pericolele.


Sursa: Elaborat de catre autor in baza informatiei din „Analiza creditului” de Richard Lloyd, Bucuresti, Editura Expert, p.10-14

Fig. 1.2.2. Sistematizarea factorilor interni prin prisma anumitor categorii

Colaboratorul responsabil al bancii va putea efectua o analiza eficienta a prognozelor mentionate mai sus numai dupa un studiu amanuntit, o cunoastere si intelegere temeinica a activitatii clientului. In desfasurarea activitatii de creditare colaboratorul responsabil trebuie sa aiba in vedere schimbarile care se produc in domeniul de activitate in care activeaza clientul, sa analizeze expunerea la risc in conditiile unei eventuale evolutii negative sau pozitive ale afacerii, sa evalueze capacitatea managerilor si proprietarilor societatii de a aborda competent impactul modificarilor in contextul domeniului de activitate, astfel garantand o continuitate a desfasurarii acesteia intr-un mod satisfacator si oportun.

Analiza aspectelor nefinanciare privind „Drancor” S.R.L se va efectua:

o        la solicitarea primului credit;

o        ori de cate ori „Drancor” S.R.L. solicita un credit;

o        o data pe an pentru toti clientii inclusiv si „Drancor” S.R.L aflati in portofoliu;

o        ori de cate ori din informatiile obtinute de banca rezulta ca ar putea fi posibile modificarii semnificative in activitatea clientilor beneficiari de credite.

Sursa: Elaborat de catre autor in baza informatiei din „Analiza creditului” de Richard Lloyd, Bucuresti, Editura Expert, p.10-14

Fig. 1.2.3 Influenta factorilor externi asupra fundamentarii deciziei de creditare

Investigarea factorilor nefinanciari este importanta atit in cazul noilor clienti ai bancii, cit si pentru cei care beneficiaza deja de credite, cum ar fi si „Drancor” S.R.L.

Analiza aspectelor economico-financiare are ca obiectiv stabilirea unui diagnostic al situatiei economico financiare indispensabil pentru decizia de creditare. Pentru aceasta, analiza economico-financiara se bazeaza pe documente de sinteza contabila prezentate de catre „Drancor” S.R.L., cum ar fi: raportul financiar bilantul contabil pe raport privind rezultatele financiare pe raportari contabile periodice, pe analiza fluxului mijloacelor banesti ale perioadelor expirate, precum si pe analiza fluxului de lichiditati pentru perioada urmatoare. In cadrul acestei analize este stabilit standingul financiar al solicitantului de credit „Drancor” S.R.L., adica capacitatea acestuia de a-si sustine serviciul datoriei, rambursarea creditului la scadenta, de a-si plati dobanzile aferente si de a face dovada existentei garantiilor asiguratorii.

In evaluarea cererii de credit, analistul trebuie sa evalueze prognozele de dezvoltare ale clientului, sa le compare cu perspectiva sectorului de activitate in care acesta se incadreaza si sa le accepte numai in situatia in care diferentele sunt justificate. Rezumand sursele de informatii pe care le are banca la dispozitie, putem enumera:

situatiile financiare ale clientului „Drancor” S.R.L. (bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxului de fonduri);

planurile financiare si nefinanciare ale „Drancor” S.R.L.

raportul auditorilor/cenzorilor;

rapoarte ale bancii respective;

rapoarte ale Bursei de valori;

ziare, reviste, mass-media in general.

Astfel, pentru cunoasterea si evaluarea situatiei economico-financiare prezente si de perspectiva a „Drancor” S.R.L. precum si pentru aprecierea si evaluarea riscului in activitatea de creditare, institutia de credit, trebuie sa-si asigure o baza de informatii asupra fiecarui solicitant de credite, pe care este necesar sa o analizeze periodic.

Analiza economico-financiara a activitatii „Drancor” S.R.L. contine:

1. Analiza bilantului contabil, care presupune: examinarea bilanturilor pentru anii , in cadrul careia este nevoie de o studiere amanuntita a urmatoarelor elemente:

analiza creantelor in cadrul analizei generale a bilantului pentru perioada

analiza raportului privind rezultatele financiare pe perioada

analiza raportului privind fluxul capitalului propriu pe perioada

analiza raportului privind fluxul mijloacelor banesti pe perioada

Bilantul ofera o imagine contabila asupra patrimoniului, situatiei financiare si a rezultatelor obtinute, pe baza unor acte administrative emise la un moment dat. Pentru obtinerea unei imagini cat mai reale asupra situatiei financiare a „Drancor” S.R.L. este necesar ca pe baza bilantului sa se elaboreze noi informatii care sa corespunda mai bine necesitatilor de analiza a institutiei de credit, in cazul nostru banca, respectiv de diagnostic dar si de evaluare.

2.Analiza veniturilor si cheltuielilor, contului de profit si pierdere, care presupune:

analiza rezultatelor activitatii „Drancor” S.R.L. pentru

analiza vanzarilor nete;

analiza profitului net si repartizarii lui;

analiza pierderilor inregistrate si posibilitatii recuperarii lor;

analiza costului vanzarilor;

analiza cheltuielilor general-administrative si altor cheltuieli.

Informatiile furnizate de contul de profit si pierderi vor fi deasemenea regrupate si prelucrate pentru a oferi o imagine mai clara privind rentabilitatea si eficienta activitatii desfasurate

Analiza fluxului mijloacelor banesti ale perioadelor expirate ofera posibilitatea unei mai bune intelegeri a modului in care au fost generate sursele si utilizarea acestora, precum si impactul asupra disponibilitatilor banesti ale agentului economic, la sfarsitul perioadei analizate. Analiza fluxului de lichiditati pe perioada urmatoare presupune ca pe baza rezultatelor obtinute si a portofoliului de contracte de aprovizionare, productie, desfacere, a perspectivei variatiei stocurilor etc., sa se evalueze si sa se prognozeze:

posibilitatile „Drancor” S.R.L. de a genera in viitor lichiditati;

capacitatea „Drancor” S.R.L. de a-si onora obligatiile de plata viitoare.

Pornind de la bilantul contabil, colaboratorul responsabil de credite trebuie sa supuna analizei principalele corelatii intre elementele componente ale activului si pasivului din bilant, pe baza unui sistem de indicatori de structura, si anume: solvabilitatea, lichiditatea, capitalul propriu, gradul de indatorare generala si financiara, indicatorii stabilitatii financiare, care includ coeficientii de imobilizare si de manevrare, indicatorii activitatii de afacere sau viteza de rotatie a principalelor elemente patrimoniale, inclusiv a stocurilor, datoriilor debitoare si creditoare etc.

Deasemenea trebuie supusi analizei indicatorii de performanta, care reflecta situatia economico-financiara determinata in baza datelor din raportul privind rezultatele financiare a „Drancor” S.R.L. pe indicatorii rentabilitatii economice si financiare, ce indica capacitatea agentului economic de a obtine profit din activitatea proprie

In vederea aprecierii corecte a situatiei economico-financiare „Drancor” S.R.L. este necesara interpretarea si analiza indicatorilor de structura si de performanta in evolutie pe mai multe perioade si in comparatie cu alte societati din acelasi domeniu de activitate.

Ofiterul de credite, in numele bancii, poate examina cererea „Drancor” S.R.L. si aproba in limitele competentei sale, de sinestatator, acordarea creditelor in cazul in care aceasta indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

este constituita potrivit legii;

poseda capital statutar varsat conform statutului;

isi desfasoara activitatea pe piata cel putin an;

inregistreaza profit conform rapoartelor financiare anuale si trimestriale prezentate;

nu are datorii restante fata de alte banci, buget si bugetul asigurarilor;

nu are angajamente in afara bilantului;

gradul inalt de calitate al activelor care constituie mai mult de din total active;

gradul inalt de calitate al pasivelor care constituie mai mult de din total pasive;

nivelul indicatorilor calculati pe baza rapoartelor financiare se incadreaza in limitele acceptabile pentru banca;

prezinta garantii materiale si morale pentru utilizarea cu eficienta a creditului, rambursarea integrala la scadenta si achitarea dobanzilor aferente;

din analiza fluxurilor de lichiditati rezulta ca exista posibilitati reale de rambursare la scadenta a ratelor din credit si dobanzilor;

valoarea garantiilor materiale acceptate de banca este mai mare sau cel putin la nivelul creditului solicitat si a dobanzilor aferente, calculate pentru intreaga perioada de creditare (cel putin luni);

este client al bancii;

accepta clauzele contractului de credit.

Daca indicatorii economico financiari si aspectele nefinanciare ai „Drancor” S.R.L., corespund, contureaza o stare buna si implica un risc minim, banca impreuna cu conducerea agentului economic, perinda la urmatoarea etapa a procesului de creditare negocierea, aprobarea si acordarea creditului. Insa analiza performantelor financiare si nefinanciare nu se stopeaza odata cu acordarea creditului. Institutia de credit, adica banca, in scopul prevenirii si eliminarii riscurilor de credit, ce ar putea fi provocate de anumite fenomene negative care apar din interior sau din exterior si influenteaza activitatea „Drancor” S.R.L., analizeaza aceste aspecte pe intreaga perioada de derulare a creditului.

Evaluarea performantelor „Drancor” S.R.L. drept imprumutator prezinta o deosebita importanta pentru banca in analiza si clasificarea portofoliului de credite. Prin aceasta se pune in evidenta capacitatea intreprinderii analizate de a-si onora datoriile la scadenta. In cazul daca aceasta nu-si va onora datoriile la scadenta, banca va fi nevoita sa includa intreprinderea analizata in una din urmatoarele categorii, prezentate in tabelul 1.2.4:

Tabelul 1.2

Clasificarea creditelor si formarea rabatelor pentru pierderile la credite

Clasificarea creditelor

Descrierea creditelor

Fondul de risc, in %

1.Standard

Respecta toate conditiile contactului de credit

2.Supravegheat

Exista probleme potentiale legate de situatia financiara a imprumutatorului sau de asigurarea creditului

3.Sustandard

Exista un risc mai mare al pierderilor decit cel obisnuit. Situatia financiara a imprumutatorului e nefavorabila sau se inrautateste, garantarea creditului e insuficienta

4.Dubios

Exista probleme, care pun la indoiala si reduc probabilitatea rambursarii creditului in totalitate

5.Compromis

La momentul clasificarii creditul nu poate fi rambursat

Sursa: Dimitrov L. „Monotoring-ul si minimizarea riscurilor activitatii de creditare in bancile comerciale”, p. 45

Orice credit acordat de banca trebuie inclus in una din aceste categorii. In cazul in care exista alternative de incadrare, conform criteriilor date, creditul se va plasa la o categorie inferioara

Dupa ce situatia intreprinderii „Drancor” S.R.L. a fost analizata de catre banca, aceasta din urma ia decizia de creditare care a fost aprobata in cadrul unui comitet de risc. Dupa efectuarea pasilor anteriori analizati mai sus, „Drancor” S.R.L. si banca incheie un contract de credit, unde sunt stipulate toate cerintele atit a bancii cit si a solicitantului de credit.


Document Info


Accesari:
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )