Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Plata impozitului si contraventii

Finante


PLATA IMPOZITULUI SI CONTRAVENTIIPlata impozitului se face astfel:

contribuabilii, societati comerciale bancare, persoane juridice romane, si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la 545h78f care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit;

contribuabilii, au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit trimestrial pana la data de 25 inclusiv a primei luni urmatoare trimestrului pentru care se calculeaza impozitul, daca in prezentul articol nu se prevede altfel. Incepand cu anul 2010, acesti contribuabili urmeaza sa aplice sistemul platilor anticipate.

Plata impozitului pe profit se efectueaza trimestrial, pana la data de 25 inclusiv a primei luni din trimestrul urmator, cu exceptia Bancii Nationale a Romaniei, a bancilor romane si a sucursalelor din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, care efectueaza plati lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se calculeaza impozit. In acest scop profitul si impozitul pe profit se calculeaza si se evidentiaza trimestrial, cumulat de la inceputul anului sau lunar, in cazul bancilor.

Fac exceptie:

Banca Nationala a Romaniei, bancile si sucursalele din Romania ale bancilor, persoane juridice straine, au obligatia sa plateasca in contul impozitului pe profit, pentru luna decembrie a fiecarui an fiscal, o suma egala cu impozitul datorat pe luna noiembrie a aceluiasi an, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator, urmand ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil sa se efectueze pina la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare.

Persoanele juridice fara scop patrimonial calculeaza si platesc impozitul pe profit anual, pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Contribuabilii care obtin venituri din cultura cerealelor si a plantelor tehnice, pomicultura si viticultura platesc impozit pe profit anual, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator, pentru partea din profitul impozabil care corespunde ponderii acestor venituri in volumul total al veniturilor.

Contribuabilii au obligatia sa plateasca in contul impozitului pe profit pentru trimestrul IV, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator, o suma egala cu impozitul calculat si evidentiat pe trimestrul III, urmind ca regularizarea pe baza datelor din bilantul contabil sa se efectueze pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare.

Persoanele juridice care inceteaza sa existe au obligatia de a depune declaratia de impunere si de a plati impozitul pe profit cu 10 zile inainte de data inregistrarii incetarii existentei persoanei juridice la registrul comertului.

Noi reglemetari:

Incepand cu anul 2008, firmele vor avea obligatia de a plati impozit pe profit anual, cu plati anticipate efectuate trimestrial, actualizate cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate. Termenul pana la care se efectueaza plata impozitului anual este termenul de depunere a declaratiei privind impozitul pe profit (15 aprilie).

Firmele au obligatia de a declara si efectua trimestrial plati anticipate, in contul impozitului pe profit anual, in suma de o patrime din impozitul pe profit datorat pentru anul precedent, actualizat cu indicele de inflatie (decembrie fata de luna decembrie a anului anterior), estimat cu ocazia elaborarii bugetului initial al anului pentru care se efectueaza platile anticipate, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului pentru care se efectueaza plata. Impozitul pe profit pentru anul precedent, pe baza caruia se determina platile anticipate, este impozitul pe profit datorat conform declaratiei privind impozitul pe profit pentru anul precedent, fara a lua in calcul platile anticipate efectuate in acel an.

Prin exceptie:

firmele nou-infiintate, infiintate in cursul anului precedent sau care, la sfarsitul anului fiscal precedent, inregistreaza pierdere fiscala, efectueaza plati anticipate in contul impozitului pe profit la nivelul sumei rezultate din aplicarea cotei de impozit asupra profitului contabil al perioadei pentru care se efectueaza plata anticipata;

firmele care inregistreaza pierdere contabila la sfarsitul unui trimestru, nu mai au obligatia de a efectua plata anticipata stabilita pentru acel trimestru.

Organizatiile nonprofit au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

Firmele care obtin venituri majoritare din cultura cerealelor si plantelor tehnice, pomicultura si viticultura au obligatia de a declara si plati impozitul pe profit anual, pana la data de 15 februarie inclusiv a anului urmator celui pentru care se calculeaza impozitul.

1 DECLARATIA DE IMPUNERE

Contribuabilii au obligatia sa depuna o declaratie anuala de impozit pe profit pana la data de 15 aprilie inclusiv a anului urmator. Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitului pe profit.

In cursul anului fiscal contribuabilii au obligatia de a depune declaratia de impunere pana la termenul de plata a impozitului inclusiv, urmand ca, dupa definitivarea impozitului pe profit pe baza datelor din bilantul contabil anual, sa depuna declaratia de impunere pentru anul fiscal expirat, pana la termenul prevazut pentru depunerea situatiilor financiare.

 In cazul persoanelor juridice straine care realizeaza venituri, obligatia completarii si depunerii declaratiei de impunere, in numele si in contul persoanei juridice straine, precum si a calcularii, retinerii si platii impozitului revine platitorului de venit, precum si persoanei juridice rezidente ale carei valori se tranzactioneaza sau societatii de intermediere ori societatii de servicii de investitii financiare.

Contribuabilii sunt obligati sa depuna o data cu declaratia de impunere anuala si o declaratie privind platile sau angajamentele de plata catre persoanele fizice si/sau juridice straine, care sa cuprinda sumele, scopul platii si beneficiarul. Nu se cuprind in aceasta declaratie sumele angajate sau platite pentru operatiunile in exclusivitate de import de bunuri si transport international.

Contribuabilii sunt raspunzatori pentru calculul impozitelor declarate si pentru depunerea in termen a declaratiei de impunere.

Declaratia de impunere se semneaza de catre administrator sau de orice alta persoana autorizata, potrivit legii, sa il reprezinte pe contribuabil.

Contribuabilii care au definitivat pana la data de 25 ianuarie inchiderea exercitiului financiar anterior depun declaratia de impunere definitiva si platesc impozitul pe profit aferent anului fiscal incheiat, pana la data de 25 ianuarie inclusiv a anului urmator.

2 SANCTIUNI SI CONTRAVENTII

Pentru neplata la termen a impozitului pe profit se datoreaza majorari si penalitati de intarziere, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Constatarea, controlul, urmarirea, incasarea si executarea silita a impozitelor, precum si a penalitatilor, a majorarilor de intarziere si a penalitatilor de intarziere se efectueaza, conform reglementarilor legale in vigoare, de catre organele fiscale ale Ministerului Finantelor Publice.

Un inspector fiscal sau un alt angajat al unei unitati fiscale, autorizat in acest sens, are dreptul de a intra in orice incinta de afaceri a contribuabilului sau in alte incinte deschise publicului, conform Ordonantei Guvernului nr. privind controlul fiscal, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. , cu modificarile ulterioare, in scopul determinarii obligatiilor fiscale ale acestuia. Accesul este permis in cursul orelor normale de serviciu, iar in afara acestora, numai cu autorizarea scrisa a conducerii unitatii fiscale, justificata de necesitatea controlului.

Nedepunerea la termen a declaratiei fiscale constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei (art. 189 Cod proc. fisc.).

STUDIU DE CAZ

SITUATIA PROFITULUI OBTINUT DE UNITATILE COMERCIALE DIN JUDETUL ALBA IN DATA 30.06.2006

Profit din exploatare

Perioada precedenta

Perioada curenta

Forma de proprietate

30.06.2005

Lei

30.06.2006

Lei

Proprietate de stat

Regii autonome

Societati comerciale cu capital de stat

Companii si societati nationale

Proprietate mixta

Societati comerciale cu capital de stat-privat autohton-strain

Societati comerciale cu capital de stat si privat autohton

Proprietate individuala-privata

Societati comerciale in nume colectiv

Societati comerciale in comandita pe actiuni

Societati cu raspundere limitata

Societati agricole

Proprietate cooperatista

Cooperative de consum

Cooperative mestesugaresti

Alte forme de proprietate

TOTAL

SITUATIA PROFITULUI OBTINUT DE UNITATILE COMERCIALE DIN JUDETUL ALBA IN DATA 30.06.2007

Profit din exploatare

Perioada precedenta

Perioada curenta

Forma de proprietate

Lei

30.06.2007

Lei

Proprietate de stat

7500000

Regii autonome

Societate comerciala cu capital integral de stat

Proprietate mixta

Societati comerciale cu capital de stat-privat autohton-strain

Proprietate individuala-privata

Societati comerciale in nume colectiv

Societati comerciale in comandita simpla

Societati comerciale in comandita pe actiuni

Societati comerciale pe actiuni

Societati cu raspundere limitata

Societati agricole

Proprietate cooperatista

Cooperative de consum

Cooperative mestesugaresti

Proprietate obsteasca

Alte forme de proprietate

TOTAL

In perioada 30.06.2005-30.06.2006 numarul societatilor care au obtinut profit a fost de 4308 unitati iar in perioada 30.06.2006-30.06.2007 numarul unitatilor detinatoare de profit a fost 4721.Din aceasta informatie putem observa ca numarul unitatilor care au obtinut profit a crescut in anul 2007 fata de anii precedenti.

Din informatiile prezentate in cele doua tabele putem face o analiza a evolutiei profitului societatilor judetului Alba.

Evolutia profitului pe parcursul celor 3 ani de referinta

Evolutia profitului pe forme de proprietate in anul 2005

Evolutia profitului pe forme de proprietate in anul 2006

Evolutia profitului pe forme de proprietate in anul 2007

Din cele prezentate mai sus putem observa ca formele de proprietate:proprietate individuala privata si societatile cu raspundere limitata detin cel mai mare procent in obtinerea profitului.Luand individual cele doua forme de proprietate pe perioada de timp vizata putem observa urmatoarea evolutie:

Evolutia profitului la proprietatile individuale private

Evolutia profitului la societatile cu raspundere limitata


Document Info


Accesari: 12055
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )