Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ORGANIZAREA SI COTROLUL IMPOZITELOR INDIRECTE

Finante


ORGANIZAREA sI COTROLUL IMPOZITELOR INDIRECTE

3.1 ORGANIZAREA sI CONTROLUL ACCIZELOR, OBIECTIVE DE CONTROL CONTRAVENŢI sI SANCŢIUNIAccizele reprezinta taxa speciala de consumatie care se datoreaza bugetului de stat, fiind suportate de consumatori în mod indirect, adica mascat sub forma preturilor si tarifelor. Acestea se aplica, se calculeaza si se varsa o singura data la bugetul de stat pentru anumite produse din tara si din import.

Controlul exercitat asupra acestui gen de taxe poate avea mai multe obiective, care pot fi considerate de catre organul de control fie individual, fie combinat, dupa cum urmeaza:

Regimul de autorizare a agentilor economici care realizeaza venituri din vânzarile de alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun si de cafea.

Înregistrarea anuala a producatorilor de produse supuse accizelor, precum si a capacitatilor de productie ale acestora;

Existenta mijloacelor de masurare a produselor pe baza de alcool;

Marcarea prin timbre, banderole sau etichete a tigaretelor, produselor din tutun si bauturilor alcoolice;

Organizarea contabilitatii accizelor în conformitate cu norme legale în vigoare;

Calculul accizelor pe baza cotelor procentuale în vigoare, respectiv în conformitate cu sumele fixe pe unitatea de masura si a bazelor de impozitare;

Plata accizelor integrala si la termenele stabilite;

Completarea si depunerea d 959e46j eclaratiei privind obligatiile de plata la bugetul de stat.

Agentii economici, producatori interni, importatorii, comerciantii în regim de en gros si en detail, care realizeaza venituri din vânzarile de alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun, cafea, cafea solubila, inclusiv amestecuri de cafea solubil, îsi pot desfasura activitatea numai în baza autorizatiei de comercializare emisa de:

Ministerul Finantelor, în cazul alcoolului;

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a Municipiului Bucuresti, în cazul bauturilor alcoolice, produselor din tutun si al cafelei, precum si în cazul alcoolului vândut de agentii economici producatori de bauturi alcoolice.

Controlul respectarii regimului legal de autorizare a agentilor economici care realizeaza venituri din vânzarile de alcool, bauturi alcoolice, produse din tutun si de cafea se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.

Agentii economici importatori sau producatori au obligatia, de a pune la dispozitia organelor de control documentele, actele si piesele justificative, precum si autorizatiile de comercializare.

Desfasurarea de activitatii de comercializare a alcoolului  etilic alimentar, a bauturilor alcoolice si a oricarui alte produse destinate industriei alimentare, sau consumului, care contin alcool etilic alimentar, a produselor din tutun, a cafelei, cafelei cu înlocuitori, cafelei solubile, inclusiv a amestecurilor de cafea solubila, de catre agentii economici neautorizati constituie contraventiei si se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei si confiscarea tuturor cantitatilor de astfel de produse.

În cazul în care produsele supuse autorizarii au fost deja vândute, organul de control poate proceda la confiscarea sumelor rezultate din aceasta vânzare.

De asemenea constituie contraventie si se sanctioneaza cu suspendarea autorizatiei urmatoarele fapte:

Neachitarea la termen legal al taxelor de autorizare;

Neutilizarea de catre agentii economici a documentelor fiscale speciale;

Neplata sau plata cu întârziere mai mare de 31 de zile lucratoare a oricarui obligatiile fiscale datorate la bugetul de stat de catre agentii economici care obtin venituri din comercializarea alcoolului, a bauturilor alcoolice si a sortimentelor de cafea.

Anual directiile generale ale finantelor publice si controlului de stat judetene si a Municipiului Bucuresti vor identifica toti agentii economici producatori de alcool si vor înainta situatii centralizatoare catre Ministerul Finantelor.

Totodata agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, au obligatia de a proceda la inventarierea instalatiilor utilizate pentru producerea alcoolului, situatiile întocmite fiind depuse la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a Municipiului Bucuresti, pâna pe data de 1 martie a fiecarui an.

Aceste situatii centralizate sunt transmise Ministerului Finantelor, si anume Directie generale de legislatie, impozite indirecte si Garzii Financiare.

De asemenea, agentii economici producatori de alcool, indiferent de natura acestuia, au obligatia de a inventaria instalatiile utilizate pentru producerea alcoolului, iar listele de inventariere vor fi depuse pâna la data de 1 martie a fiecarui an.

Acelasi obligatii le au si celelalte categorii de producatori, asociatii familiale, persoane fizice autorizate, care sunt detinatori de cazane sau alte instalatii de producere a bauturilor alcoolice naturale distilate din prune si din alte fruct, din alte fructe, din tescovina, din drojderie de vin sau alte materii prime.

Producatori sunt obligatii la inventarierea acestora, listele de inventariere acestora, listele de inventariere fiind depuse la directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a Municipiului Bucuresti pâna la data de 1 martie a fiecarui an.

Modificarea capacitatilor de productie de alcool initial declarate se face numai cu avizul directiilor generale ale finantelor de stat judetene sau a Municipiului Bucuresti.

Pentru fiecare agent economic producator de alcool pot fi desemnati reprezentanti permanenti ai directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene sau a Municipiului Bucuresti, acesti reprezentanti fiind supraveghetorii fiscali.

Supraveghetorii fiscali au sarcina de a verifica achizitia materiilor prime necesare pentru producerea alcoolului si de viza documentele de receptie privind produsele achizitionare de la persoane fizice în vederea comercializarii sau prelucrarii acestora.

În vederea înregistrarii corecte a întregii productiei de alcool obtinute, fiecare agent economic producator de alcool este obligat sa doteze cu mijloace de masurare, contoare avizate de Biroul Român de Metrologie Legala, necesare determinarii cantitatii de alcool, precum si cu mijloace de masurare legale pentru determinarea concentratiei alcoolice pe fiecare sortiment de alcool în parte.

Mijloace de masurare si masuratorilor efectuate cu acestea se supun, în mod obligatoriu, controlului metrologic al statului conform legii. Obligatia dotarii cu astfel de contoare revine tuturor producatorilor de alcool, indiferent de tipul acestuia, respectiv alcool etilic alimentar, alcool brut, alcool tehnic si alcool de sinteza.

Producatorii sunt obligatii sa efectueze pe cheltuiala lor atât instalarea cât si utilizarea normala a acestor contoare. Contoarele sunt amplasate la iesirea din coloanele de distilare pentru alcool brut, iar pentru alcoolul alimentar la iesirea din coloanele de rafinare. Aparatele si piesele de pe tot circuitul coloanelor de distilare si de rafinare au sigilii aplicate cu plumb.

Sigiliile apartin directiilor generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si a Municipiului Bucuresti, si vor purta în mod obligatoriu însemnele acestor directii. Sigilarea si desigilarea aparatelor si pieselor de pe circuitul coloanelor de distilare si rafinare se face numai de catre supraveghetorul fiscal desemnat în acest sens.

Amprentele sigiliilor aplicate trebuie mentinute intacte.

Agentii economici producatori de alcool sunt obligatii sa prezinte supraveghetorilor fiscali certificatele de calibrare eliberate de un laborator de metrologie din structura Biroului Român de Metrologie Legala, pentru toate rezervoarele si recipientele în care se depoziteaza alcool, indiferent de natura acestuia.

Controlul respectarii regimului legal privind marcarea prin timbre, banderole sau etichete a tigaretelor, produselor din tutun si a bauturilor alcoolice se exercita de catre organele de specialitate ale Ministerului Finantelor.

Din punct de vedere metodologic controlul se exercita respectându-se prevederile legale potrivit carora comercializarea pe teritoriul României a tigaretelor, produselor din tutun si a bauturilor alcoolice din productia interna si din import se face numai daca acestea sunt marcate.

Responsabilitatea marcarii acestor produse revine agentilor economici producatori sau importatori. Acestia sunt obligati sa aplice timbre, banderola sau eticheta de marcare pe ambalajul individual al produsului, respectiv pe pachet, cutie sau sticla, astfel încât deschiderea ambalajului sa deterioreze marcajul.

Nu sunt supuse sistemului de marcare bauturile alcoolice care se comercializeaza sub forma varsata.

În vederea marcarii, importatorul transmite producatorului extern  marcajele, pentru a fi aplicate pe produsele contactate. Licentele pentru atestarea dreptului de marcare, precum si licentele de import se acorda de :

Ministerul Finantelor, în cazul tigaretelor si produselor din tutun;

Directiile generale ale finantelor publice si controlului financiar de stat judetene si ale Municipiului Bucuresti, în cazul alcoolului si al bauturilor alcoolice.

Cu ocazia controlului se pot constata urmatoarele fapte ce constituie infractiuni sau contraventii.

Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca potrivit legii penale nu sunt considerate infractiuni:

Comercializarea tigaretelor, a produselor din tutun si a bauturilor alcoolice din productia interna sau din import fara a fi marcate sau marcate necorespunzator

ACEASTĂ contraventie se sanctioneaza cu:

Amenda de la 10.000.000lei la 50.000.000 lei;

Confiscarea bunurilor;

Retragerea licitatiei de catre autoritatea emitenta.

Vânzarea de catre unitatea autorizata cu tiparirea de timbre, banderole sau etichete de marcare catre persoane fizice sau juridice, altele decât cele care detin licenta în acest sens.

Aceasta conventie se sanctioneaza de catre organele de control cu:

Amenda  de la 50.000.000lei la 10.000.000lei

Confiscarea marcajelor.

Retragerea autorizatiei de catre unitatea emitenta.

Utilizarea de timbre, banderole sau etichete deteriorate

Aceasta conventie se sanctioneaza cu:

Amenda de la 15.000.000.lei la 30.000.000lei

Confiscarea bunurilor

Retragerea licentei de catre autoritatea emitenta.

Sunt considerate ca fiind nemarcate acele produse marcate prin timbre, banderole sau etichete deteriorate, precum si cele marcate astfel decât prevederile legale.

Marcajele deteriorate la agentii economici producatori interni sau cei importatori nu se utilizeaza, acestea urmând regimul celor neutilizate. Procentul maxim admis de marcaje este de 1.5% din numarul marcajelor utilizate.

Platitorii de accize sunt persoane juridice, asociatii familiale si persoane fizice autorizate care produc, importa si comercializeaza astfel de produse. Platitorii sunt si persoane fizice care introduc în tara bunuri de natura celor prevazute mai sus.

De asemenea platitorii de accize sunt agentii economici pentru cantitatii de produse supuse accizelor, obtinute din productia proprie sau din import, care sunt acordate ca dividente sau ca plata în natura actionarilor, asociatiilor si, dupa caz, persoanelor fizice sau consumate pentru reclama si publicitate. Organizarea contabilitatii accizelor presupune o serie de evidente distincte în functie de natura activitatii fiecarui agent economic.

Organizarea contabilitatii accizelor pentru produsele de import pe produse sau grupe de produse:

organizarea contabilitatii accizelor pentru produse din productia interna;

organizarea contabilitatii accizelor pentru bunuri provenite de la persoane fizice în regim de consignatie;

organizarea contabilitatii accizelor pentru bunurile amanetate de catre persoanele fizice si devenite proprietatea caselor de amanet, mai precis înregistrarea contravalorii încasate de aceste case de amanet cu ocazia vânzarii bunurilor.

În mod concret, organizarea contabilitatii accizelor se realizeaza prin:

înregistrarea în contabilitatea sintetica si analitica a operatiunilor prevazute cu accize, a accizelor calculate si a varsarii integrale si la termen a acestora;

organizarea de evidente speciale privind accizele prevazute de legea fiscala.

Aceasta evidenta speciala cuprinde mai multe documente de evidenta, cum ar fi:

Jurnalul privind cumpararile de materii prime supuse accizelor, întocmit în cazul produselor care este prevazuta deducerea.

Acesta cuprinde urmatoarele elemente ce constituie baza înregistrarii în contabilitate:

felul si data documentului;

denumirea furnizorului;

denumirea produsului achizitionat;

cantitatea;

unitatea de masura;

taria alcoolica în % vol;

valoarea totala;

acciza unitara;

acciza totala cuprinsa în pretul de cumparare;

La sfârsitul perioadei acest jurnal se centralizeaza, informatiile cumulate fiind transferate în decontul privind accizele.

Jurnalul privind vânzarile de produse finite supuse accizelor, întocmit distinct pentru fiecare grupa de produse supusa accizelor, jurnal în care vor fi evidentiate toate livrarile de produse catre terti.

Acest jurnal cuprinde urmatoarele elemente de calcul si înregistrare:

felul si data documentelor;

denumirea beneficiarului;

denumirea produsului;

cantitatea;

unitatea de masura;

taria alcoolica în % vol.;

valoarea totala;

acciza unitara;

acciza totala.

Alte documente de evidenta si din tara, cât si pentru bunurile vândute în regim de consignatie, dar si de casele de amanet.

În cazul produselor utilizate ca materie prima pentru obtinerea altor produse supuse accizelor, altele decât bauturile alcoolice spirtoase produse exclusiv din alcool etilic alimentar, agentii economici prelucratori au facilitatea de a deduce din accizele datorate pentru produsele finale facturate, pe baza de documente  justificative, accizele platite în vama sau la achizitionarea de pe piata interna a materiei prime.

Deducerea se face pe raspunderea agentilor economici în raport cu cantitatea de materie prima utilizata efectiv în limita normelor de consum pentru obtinerea produselor finite supuse accizelor, livrate în fiecare luna calendaristica.

ACCIZELE posed taxa pe valoarea adaugata si se calculeaza o singura data prin doua modalitati distincte:

Aplicarea de cote procentuale asupra bazei de impozitare, cum este cazul produselor de genul: blanuri naturale, parfumuri, aparatura video, aparate de aer conditionat, cuptoare cu microunde.

Aplicarea la baza de impozitare a unor sume fixe pe unitatea de masura, stabilite prin lege pentru alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice si orice alte produse destinate industriei alimentar, produse din tutun si produse petroliere. Acestea se calculeaza dupa cum urmeaza:

lei pe hectolitru alcool pur pentru alcoolul etilic alimentar si bauturile alcoolice naturale;

lei pe hectolitru/1 grad alcoolic pentru vinuri spumoase, vermuturi si bere;

lei pe 1.000 de tigarete si lei la 1.000 de bucati tigari si tigari de foi;

lei pe kg pentru tutunul de prizat si tutunul de prizat si tutunul de mestecat;

lei pe tona de benzina premium, fara plumb, regular si normala sau motorina.

Sumele fixe reprezentând accizele datorate bugetului de stat pentru produsele din tutun vor fi actualizate trimestrial de catre Ministerul Finantelor, prin ordin al ministrului, în functie de evolutia ratei inflatiei.


Document Info


Accesari: 4272
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )