Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
SCUTIRI CU DREPT DE DEDUCERE (EXEMPLE)

Finante
SCUTIRI CU DREPT DE DEDUCERE (EXEMPLE)

Transportul bunurilor, dintr-un tert teritoriu, in conditiile in care valoarea acestui transport este inclusa in baza de impozitare a acestor bunuri importateTransportul bunurilor, direct legat de exportul acestor bunuri in afara Comunitatii

Transportul bunurilor ce sunt plasate in regim vamal suspensiv

Transportul IC de bunuri efectuat catre sau din insulele ce formeaza regiunile autonome din Azore sau Madeira 22122o1416w

SCUTIRI CU DREPT DE DEDUCERE

Prestarile de servicii aferente transportului unor bunuri ce sunt plasate in regimuri vamale suspensive si care constau in incarcarea, descarcarea, transbordarea, manipularea, stivuirea, cantarirea, masurarea, controlul, evaluarea, depozitarea, supervizarea sau livrarea bunurilor

Serviciile accesorii unui transport IC de bunuri efectuat catre sau din insulele ce formeaza regiunile autonome din Azore sau Madeira

Nave maritime: servicii legate direct de nave sau de incarcatura acestora

Aeronave: servicii legate direct de aeronave sau de incarcatura acestora

Aderarea Romaniei la UE implica obligatia de a aplica aceleasi reguli ca si celelalte State Membre, TVA fiind un impozit care trebuie sa fie neutru si sa nu permita distorsiuni de concurenta intre operatorii economici din State Membre diferite, precum si neimpozitarea sau dubla impozitare a aceleiasi operatiuni in doua state membre diferite

Operatiunile impozabile, daca au locul in Romania, pot fi scutite de TVA.

Scutirile de TVA sunt prevazute la art. 141-144ą:

Art. 141 -prevede suctirile fara drept de deducere in interiorul tarii ex. Serviciile medicale, invatamantul, serviciile financiar bancare, inchirierea de bunuri imobile, s.a.)

de la data aderarii se introduc scutiri noi de TVA la art. 141:

-scutirea pentru livrarea de imobile care nu sunt noi si terenuri de orice fel, cu exceptia terenurilor construibile;

-scutirea pentru serviciile publice postale;

-serviciile financiar bancare si de asigurare legate direct de exportul de bunuri vor avea drept de deducere;

-scutirea pentru vanzarea de timbre postale;

Se elimina scutiri de la art. 141:

-scutirea pentru cabinetele veterinare,

-scutirea pentru cercetare-dezvoltare;

-scutirea pentru factoring;

-scutirea pentru comisionul incasat de bursa de marfuri;

-scutirea pentru activitatea de administrare a valorilor mobiliare.

-achizitiile intracomunitare pentru care persoana care cumpara bunurile în orice situatie ar avea dreptul la rambursarea integrala a taxei care s-ar datora daca respectiva achizitie nu ar fi scutita;

-importul de bunuri a caror livrare in tara ar fi scutita de TVA;

-importul de aur de catre BNR.

Scutiri eliminate:

Importul de bunuri finantate din fonduri nerambursabile;

Importul de bunuri pentru investitii de mediu;

Art. 143 prevede scutiri de TVA cu drept de deducere pentru exporturi, transportul international, serviciile legate direct de nave si aeronave, livrarile intracomunitare de bunuri

Scutirile de TVA pentru exportul de bunuri este similar cu cel aplicat in prezent. De la data aderarii numai bunurile care parasesc Comunitatea sunt considerate export de bunuri.

Scutirile de TVA pentru livrarile intracomunitare obisnuite se acorda daca se indeplinesc doua conditii de baza:

-se face dovada ca bunurile au fost transportate dintr-un SM in alt SM; si

-se face dovada ca beneficiarul a transmis un cod valabil de TVA din alt SM;

Factura fiscala cu regim special nu mai este obligatorie, dar exista obligatia emiterii unei facturi cu un continut minimal prevazut la art. 155 alin. (5).

Factura se realizeaza pana la cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei in care a luat nastere faptul generator al taxei (inclusiv pentru avansuri).

Livrarea/prestarea catre sine se autofactureaza.

Pentru VD si transferuri se emite factura/autofactura in acelasi termenNu este obligatorie semnarea si stampilarea facturilor

Nu se emit facturi pentru transportul cu taxi, transportul persoanelor cu bilete, comert cu amanuntul.

Se pot emite facturi centralizatoare.

Se pot emite facturi electronice.

Se pot emite facturi in numele si in contul furnizorului/prestatorului.

Se pot emite facturi de client.

Alte documente (din 2007)

Registrul non-transferurilor

Registrul bunurilor primite

Decontul de TVA - depunerea tot pana in 25 a lunii urmatoare

Decontul special

Jurnalele de TVA

Declaratia recapitulativa

pt. livrari intracomunitare si achizitii intracomunitare

se depune trimestrial, dar numai pt. perioadele in care astfel de tranzactii au loc

Registrul mijloacelor fixe - pt. ajustarea dreptului de deducere

Livrarea de bunuri

Se considera ca o persona impozabila care actioneaza in nume propriu dar in contul comitentului, in calitate de intermediar intr-o livrare de bunuri, a achizitionat si livrat bunurile respective ea insasi, in conditiile stabilite prin norme- art. 128(2 structura de comisionar.

Operatiuni cu plata pentru care locul operatiunii este considerat a fi în România:

achizitia intracomunitara de bunuri (altele decât mijloacelor de transport noi sau a produselor accizabile;

achizitia intracomunitara a mijloacelor de transport noi efectuate de catre orice persoana;

achizitia intracomunitara a produselor accizabile.

Nu sunt considerate operatiuni impozabile:

operatiunile efectuate de persoane care realizeaza exclusiv livrari de bunuri pentru care TVA nu este deductibila;

valoarea totala a achizitiilor intracomunitare/an calendaristic nu depaseste plafonul de 10.000 euro:

- valoarea totala a achizitiilor intracomunitare (exclusiv TVA) cu exceptia

livrarilor de mijloace de transport noi sau produse accizabile (care sunt

întodeauna considerate operatiuni impozabile);

- persoana impozabila poate opta pentru regimul normal de taxare

(optiunea se aplica pentru cel putin 2 ani calendaristici);

- depasirea plafonului - obligatia de înregistrare în scopuri de TVA.

achizitii intracomunitare de bunuri a caror livrare în România este scutita (livrari de bunuri în favoarea misiunilor diplomatice, a fortelor armate NATO);

achizitia de bunuri în cadrul operatiunilor tripartite (triunghilare) pentru persoana care actioneaza în calitate de vânzator-cumparator;

achizitii intracomunitare de bunuri second-hand, opere de arta, etc. atunci când vânzatorul actioneaza în calitate de cumparator/revânzator sau organizator de vânzari prin licitatii publice, iar bunurile au fost taxate în SM furnizor.

Limitele operatiunilor taxabile - optiuni pentru Statele Membre

- NU sunt supuse TVA: - livrari ilegale (stupefiante):

- operatiuni ilegale care nu denatureaza concurenta.

Persoanele obligate la plata TVA

Pentru achizitii intracomunitare:

orice persoana care efectueaza o achizitie intracomunitaraex. în dreptul francez, statul contribuabilului nu prezinta importanta atât timp cât acesta desfasoara operatiuni considerate legal impozabile.

Pentru importul de bunuri

obligatia revine importatorului.

Cazuri particulare:

furnizorul (în solidar), în cazul achizitiilor intracomunitare pentru care o factura sau autofactura nu este emisa sau aceasta cuprinde date incorecte cu privire la identificarea partilor contractante sau codul de înregistrare în scopuri de TVA;

persoana care-l reprezinta pe importator sau persoana care depune declaratia vamala, conform reglementarilor vamale.

Termen: cel mai târziu, data de 15 (identic pentru autofacturari) a lunii urmatoare (similar operatiuniilor interne) pentru:

livrarile la distanta;

transferuri efectuate în alt Stat Membru (auto-facturare).

Se pot emite facturi de catre un tert în numele si în contul furnizorului / prestatorului cu îndeplinirea urmatoarelor conditii:

furnizorul / prestatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent ca emiterea de facturi va fi realizata de un tert, cu cel putin o luna calendaristica înainte de a initia aceasta procedura;

sa declare numele, adresa si codul de înregistrare în scopuri de TVA al tertului care emite facturile;

factura sa fie emisa de catre tert în numele si în contul furnizorului / prestatorului;

factura sa cuprinda toate elementele prevazute pentru acest document;

facturile sa fie puse la dispozitia organelor fiscale competente fara nici o întarziere, ori de câte ori se solicita acest lucru.

Semnarea si stampilarea facturilor nu este obligatorie se pot

transmite facturi prin mijloace electronice, în urmatoarele cazuri:

pentru operatiuni efectuate în România:

partile sa încheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

furnizorul / prestatorul si/sau cumparatorul, daca sunt înregistrati în scopuri de TVA, sunt obligati sa notifice, prin scrisoare recomandata, organul fiscal competent ca vor aplica o astfel de procedura de facturare, cu cel putin o luna calendaristica înainte de a o initia, si sa anexeze la notificare acordul;

sa se garanteze autenticitatea sursei si integritatea continutului facturii prin semnatura electronica, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica, sau prin schimbul electronic de date (EDI);

sa existe un document centralizator pe suport de hârtie, cu evidenta tuturor facturilor transmise prin EDI intr-o luna calendaristica, sau a tuturor facturilor astfel primite într-o luna calendaristica de orice persoana obligata la plata taxei, în cazul în care furnizorul / prestatorul nu este înregistrat în scopuri de TVA.

pentru achizitii intracomunitare în România:

conditiile pentru facturarea prin mijloace electronice sunt stabilite de tara în care au loc livrarile intracomunitare;

obligatiile sunt identice cu cele anterioare.

Autofactura se poate întocmi de catre cumparatorul unui bun sau

serviciu în locul furnizorului cu respectarea urmatoarele conditii:

partile sa încheie un acord prin care sa se prevada aceasta procedura de facturare;

sa existe o procedura scrisa de acceptare a facturii;

cumparatorul sa fie stabilit în Comunitate si înregistrat în România

atât furnizorul / prestatorul în cazul în care este înregistrat în România cât si cumparatorul sa notifice prin scrisoare recomandata organul fiscal competent aplicarea acestei proceduri de facturare, cu cel putin o luna calendaristica înainte de aplicarea autofacturarii;

factura sa fie emisa în numele si în contul furnizorului / prestatorului de catre cumparator, si trimisa furnizorului / prestatorului;

factura sa cuprinda toate elementele prevazute în Codul Fiscal cu exceptia numarului de ordine ce se va înscrie pe factura de catre:

furnizor / prestator sau de cumparator în numele acestuia;

factura sa fie nregistrata într-un jurnal special de vânzari de catre furnizor /

prestator, daca este nregistrat în România.fiecare persoana impozabila va tine urmatoarele evidente si documente:

evidente contabile ale activitatii sale economice;

al doilea exemplar al facturilor sau altor documente emise de aceasta si legate de activitatea sa economica;

facturile sau alte documente primite si legate de activitatea sa economica;

documentele vamale si dupa caz cele privind accizele legate de importul, exportul, livrarea intracomunitara scutita si achizitia intracomunitara de bunuri realizate de respectiva persoana;

facturile si alte documente emise sau primite de respectiva persoana pentru majorarea sau reducerea contravalorii livrarilor de bunuri, prestarilor de servicii, achizitiilor intracomunitare sau imporurilor;

un registru al non-transferurilor de bunuri transportate de persoana impozabila, sau de alta persoana în contul acesteia în afara României, dar în interiorul Comunitatii.

un registru pentru bunurile mobile corporale transportate din alt Stat Membru de catre o persoana impozabila înregistrata în scopuri de TVA în acel alt Stat sau de alta persoana în numele acesteia, primite în scopul expertizarii sau pentru lucrari efectuate asupra acestor bunuri.

Jurnalele, registrele, evidentele si alte documente similare ale activitatii economice a fiecarei persoane impozabile se vor întocmi astfel incât sa permita stabilirea cu usurinta a urmatoarelor elemente:

valoarea totala, fara taxa, a tuturor livrarilor de bunuri si/sau prestarilor de servicii efectuate de aceasta persoana în fiecare perioada fiscala;

valoarea totala, fara taxa, a tuturor achizitiilor pentru fiecare perioada fiscala;

taxa colectata de persoana respectiva pentru fiecare perioada fiscala;

taxa totala deductibila si taxa dedusa pentru fiecare perioada fiscala;

calculul taxei dedusa provizoriu pentru fiecare perioada fiscala, a taxei dedusa efectiv pentru fiecare an calendaristic si al ajustarilor efectuate, atunci când dreptul de deducere se exercita pe baza de pro rata.

Impactul asupra agentilor economici: trebuie sa-si adapteze sistemele informatice/contabile în asa fel încât acestea sa fie capabile sa poata genera informatiile necesare.

Intrastat - sistem statistic pentru comertul intracomunitar cu bunuri (1)

Caracteristici:

sunt raportate toate livrarile/achizitiile care fac obiectul declararii Intrastat;

responsabilitatea declararii revine persoanelor înregistrare în scopuri de TVA;

declaratia Intrastat se depune pâna în data de 15 a lunii urmatoare celei de raportare (obligatia poate fi externalizata).

Tranzactiile care se raporteaza în Intrastat:

tranzactii comerciale cu bunuri care îsi schimba proprietarul si sunt destinate consumului final, intermediar, investitiei sau revânzarii;

miscari de bunuri dintr-un stat membru în altul fara transfer de proprietate;

bunurile returnate;

miscarile de bunuri pentru si dupa activitati de procesare (pe baza de contract).

Informatii obligatorii pentru declaratia Intrastat:

codul de înregistrare TVA

perioada de referinta

fluxul (sosire, expediere)

marfurile identificate la nivel de 8 cifre din HS (nomenclatura vamala);

valoarea marfurilor (suma impozabila sau valoarea statistica);

cantitatea marfurilor (masa neta, unitati suplimentare);

natura tranzactiei (ex. vânzare cumparare)

Informatii aditionale (stabilite de fiecare SM):

identificarea marfurilor la un nivel mai detaliat;

tara de origine (numai la sosire);

regiunea de origine, la expediere si regiunea de destinatie la sosire;

conditia de livrare (conditiile Incoterms);

mod de transport;

procedura statistica (alte detalieri facute în scopuri statistice).Document Info


Accesari: 28436
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )