Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
fiscalitate (ordine alfabetica)

Finante


Acciza este exigibilaA. in momentul eliberarii

Accizele armonizate sunt:C. AmbeleAccizele sunt:B. Taxe speciale de consumatie

Achizitia intracomunitara inseamna DA

Actele de con.intoc. C. raportul de inspectie fiscala

Actul adm. Fis. esteA. Actul emis de

Actul adm. Fis.devine C. Din mom. în

Actul adm. nu cuprindeC. datele de identificare

Ag.Nat. de Adm. Fisc.,:A functioneaza in

Antrepozitul fiscal esteB. locul aflat

Aparatul fiscal este C. format din Dir. Jud. de

Aviz.de insp.Fis. nu cuprinde C. motivele care

Aviz.de insp.Fis. se com. A. cu 30 de zile

Baza de imp.pt..C. Val.in vama, det.

Baza de imp. a TVA pt.. A. tot ceea ce constituie

Bug.gen.cons.include, B.bug.de stat,bug.asig..

Bug.gen.cons.indepl. B.rol alocativ

Calc.si plata imp.A. trim., pâna la 25 incl.

Caract.imp.fisc.sunt:B. oblig, are titlu def.

Care din urm.af.ref.la.MinEF..C.e.min.cu.rol.de a ch..

Care din urm.af.ref.la.mom.B.data vînz.pt.ag.ec.

Care din urm.cat.de ven.nu..C. v.din vânz.bun.

Care din urm.ch.au.ded.. B. cheltuielile sociale

Care din urm.ch.nu.. .A. dob/maj.prev.leg.

Care din urm.imp..B. Impozitele indirecte

Care din urm.princ.nu.e.car.TVA C.Individ.imp.

Care din.af...nu.e.car.cr.fis.C. dr.de propr.

Care din.af.nu e.cor.C. ses.primita de org.fis.

Care din.af.nu e.cor.C. stabi.intotd.dif.de imp.si taxe

Care din.af.nu e.cor.D. orc.obl.care revin contrib..

Care din.urm.op.nu..B.livr.de.carne

Care e falsa? C. sumele primite drept desp..

Care.din.af..nu e.ad ?C.decl.urm.gen. pt..

Care.din.af..nu e.ad.?C. insp.fis.sp.care repr.act.verif.

Care.din.urm.af.e.ad.?B.Acci.prec.t.v.a.calc1

Care.din.urm.af.e.ad.?B.In caz.deb.pers.Fiz.nu.se.pot..

Chelt.cu spons. B. nu.s ded

Clasif.funct.a ONU :A. serv.pub.gen

Cod.Fis.:A.stab.cadr.leg.pt.imp.si ..

Codul de identif.fis.e..A.cif atrib.de org.fis.comp.

Colectarea:B.ex.act.care au ca scop sting.cr.

Competenta...:B. Pt.adm.imp.

Contest.la act.adm.fis.A. se dep.în.30zile

Contest.la act.adm.fis.A. se sol.prin dec.de org.com..

Contr.de leas.care prev. A. c fin.

Contr.de leas.fin.e :D. orice contr.

Contr.de leas.op. :A. orice c.. care nu.

Contrib.are oblig.:A. Sa puna la disp.org.fis..

Contrib.au dr..A. sumelor de restit.sau de ramb.

Contrib.au oblig.:B. sa colab.cu org.de cont..

Contrib.au oblig.de a.. A. trim.pâna la data de 25

Controlul fis...A. scopul pentru care este efectuat

Cota de impozit pe profit este A. de 16%;

Cota de impozit pt.det.B

Cota dob..B. Se stab.prin hot.a Guv.5 pct.proc.

Cota stand.a tva este deA

Crean.fis.se sting prin:A.plata, comp., restit., presc

Crean.fis.se sting prin:C. (a+c+d)

Criter.dupa..ch.pub. :A. dupa instit.care le ef.

Criter.dupa..ven.pub.:B. cont.ec.al ven

Dintre funct.. C. Functia de stabilizare

Dintre princ.ob.B. verificarea fiscala

Declaratia de înreg. A. 30 de zile de la ..

Decizia (disp.).. B. preambul..

Disp.dec.de sol. C. solutia pronun.

Dividendul este: A. o distribuire în bani

Deducerea pers. A. scad.din venitul net lunar

Decizia de imp.e:A. Titlu de creanta

Dr.org.fisc.C. (a+I, c+IV)

Dr.de a cere exec.:A. In term.de 5 ani de la1ian

Dobânzile..A. pt fiecare zi..

Dr.de ded.a TVA B. lunar, prin scad.

Dr.de deducere:C. Ia nastere in mom.

Dupa ob.imp..A. imp.pe venit..;

Dupa crit.sursei..B. chelt.bug..

Echit.fisc.ins..B.imp.dif.a venit.

Echit.fisc.pres.A.drep.soc.

Estimarea..B.identif.ac.elem.

Executarea silita:C.e oblig..15

E.consid.pers.imp.A.orice pers.

Elib.pt.cons.A. orice iesire a prod.

Etap.proc.bug.sunt:B.elab.aprob.

Elem.imp.sunt:C.toate elem.enum.

Faptul gen. B.repr.faptul prin..

Funct.princ.. B.fct.de aloc.

. Inspectia fiscala se efectueaza

b. in interiorul termenului de prescriptie a dreptului de a stabili impozitul respectiv

. Introducerea contestatiei pe calea administrativa de atac

a. nu suspenda executarea actului administrativ fiscal

. Impozitele si taxele reglementate de Codul fiscal sunt:

c. a+b+c+d+e+f+g+h

. Impozitul pe dividende

b. este retinut si virat catre bugetul de stat de catre platitorul dividendului

03. Impozitul pe dividende se vireaza la bugetul de stat de catre persoana juridica

c. la data platii dividendelor catre actionari sau asociati, iar pentru dividendele distribuite dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor pana la data de 31 decembrie a anului in care s-a aprobat bilantul contabil

. Impozitul pe profit reprezinta

a. un impozit direct

. Impozitul pe salariu

a. este un impozit cu stopaj la sursa

. Impozitul pe salarii este

a. Calculat, retinut si virat la bugetul de stat de catre platitorii de venituri

. Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti este

a. un impozit cu stopaj la sursa

. Impozitul pe mijloacele de transport este

b. un venit la bugetul local

. Impozitele directe sunt:

a. impozit pe profit, impozit pe salarii si venituri, alte impozite directe, contributii

. Impozitele indirecte sunt:

b. TVA, accize, taxe vamale, alte impozite indirecte

. Impozitarea veniturilor poate fi realizata:

c. in cote fixe si cote procentuale

. În Romania, sistemul fiscal este organizat pe urmatoarele componente:

a. Aparatul fiscal, mecanismul fiscal, impozitele, taxele si contributiile ca

venituri ale statului

. În subordinea sau sub autoritatea Ministerului Economiei si Finantelor se afla

urmatoarele unitati:

a. Agentia Nationala de Administrare Fiscala;

b. Autoritatea Nationala a Vamilor;

c. Garda Financiara;

d. Curtea de Conturi;

e. Camera Auditorilor din Romania;

f. Corpul inspectorilor fiscali din Romania;

g. Directiile generale ale finantelor publice judetene în subordinea carora functioneaza

administratiile finantelor publice municipale, administratiile finantelor publice orasenesti si administratiile finantelor publice comunale;

h. Directia Generala a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, în subordinea careia functioneaza administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti;

i. Directia generala de administrare a marilor contribuabili.

c. a+b+g+h+i

. Într-un stat democratic modern, cu o economie de piata functionala,

administrarea fiscala are o importanta deosebita pentru ca

b. stabileste si incaseaza obligatiile banesti ale contribuabililor

. În cazul inspectiei fiscale, contribuabilul are dreptul:

a. sa fie informat asupra desfasurarii controlului si eventualelor situatii neclare

. În cazul debitorului, persoana fizica, nu se pot urmari

a. obiectele personale ale debitorului

. În cazul leasingului financiar, amortizarea bunului care face obiectul

contractului se face de catre:

a. utilizator;

. În cazul livrarii de bunuri imobile, data la care se emite factura fiscala este

c. data la care toate formalitatile impuse de lege sunt indeplinte pentru a se face transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator

. În caz de încetare a activitatii, agentii economici solicita organului fiscal

scoaterea din evidenta ca platitori de TVA în

c. 15 zile

. În trimestrul IV 2006 un contribuabil declara la organul fiscal urmatoarele:

- Taxa pe valoarea adaugata deductibila 43.000 lei;

- Taxa pe valoarea adaugata colectata 32.000 lei.

Contribuabilul inregistreaza:

b. sold negativ al taxei pe valoarea adaugata in suma de 11.000 lei

. În cazul creditului pentru investitii, creditele se clasifica in raport de durata

relatiilor de credit in:

b. termen scurt cu durate de pana la 1 an, termen mediu cu durate intre 1 si 3 ani si termen lung de peste 5 ani

. Înregistrarea fiscala nu este o activitate caracteristica administrarii impozitelor,

taxelor si contributiilor datorate bugetului general consolidat.  F

. În cazul constructiilor poate fi aplicata metoda de amortizare liniara?  DA

. Legea fiscala prevede urmatoarele tipuri de garantii

c. ambele variante prezentate

. La calculul profitului impozabil, veniturile neimpozabile

b. Se scad din veniturile totale

. La calculul profitului impozabil se iau in calcul urmatoarele elemente:

PI= profit impozabil;

VT=venituri totale;

CT=cheltuieli totale;

VN=venituri neimpozabile;

CN=cheltuieli nedeductibile.

Care din formulele de calcul a profitului impozabil este cea corecta?

a. PI=VT-CT-VN+CN

. Locul prestarii de servicii este, de regula

a. locul unde prestatorul îsi are stabilit sediul activitatii economice sau un sediu permanent de la care serviciile sunt efectuate sau, în lipsa acestora, domiciliul sau resedinta sa obisnuita

. Livrare intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau

transportate de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana în contul acestora. F

. Masurile asiguratorii sunt:

a. poprirea asiguratorie asupra veniturilor, sechestrul asigurator asupra bunurilor

. Marcati afirmatia de mai jos care nu este adevarata.

Mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care îndeplineste cumulativ

urmatoarele conditii:

b. nu isi pierde valoarea in timp datorita folosirii in procesul de productie

. Microîntreprinderea este persoana juridica româna care îndeplineste

cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

a. are înscrisa în obiectul de activitate productia de bunuri materiale, prestarea de servicii si/sau comertul;

b. are pana la 9 angajati inclusiv;

c. capitalul social este detinut de persoane rezidente;

d. are de la 1 pâna la 9 salariati inclusiv;

e. a realizat venituri care nu au depasit echivalentul în lei a 100.000 euro;

f. capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decât statul, autoritatile locale si institutiile publice.

Varianta corecta este:

c. a+d+e+f

. Nu se datoreaza dobanzi de intarziere

b. pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi si penalitati de întârziere stabilite potrivit legi

. Nu sunt venituri neimpozabile

c. veniturile din vanzarea activelor necorporale

. Nu sunt cheltuieli nedeductibile

c. cheltuielile cu dobanzile sau penalitatile datorate partenerilor contractuali pentru intarzierea indeplinirii obligatiilor asumate

. Nu reprezinta active amortizabile

b. terenurile

. Nu intra in categoria contribuabililor care sunt obligati la plata impozitului pe

venit

c. asociatiile fara personalitate juridica

. Nu sunt asimilate veniturilor din salarii

c. tichetele de masa si drepturile de hrana acordate de angajatori angajatilor, în

conformitate cu legislatia în vigoare

. Nu se considera a fi prestare de servicii:

a. mandatarea

. Nu sunt cuprinse in baza de impozitare a TVA

b. Rabaturile, remizele, sconturile si alte reduceri de pret acordate de furnizori direct clientilor in vederea stimularii vanzarilor, in conditiile prevazute in contractele incheiate

. Nu se datoreaza impozit pe teren pentru

a. Terenurile cu constructii, pentru suprafata construita a acestora

. Nivelul dobânzii de intarziere datorata pentru neplata in termen a obligatiilor

fiscale se stabileste prin de Banca Nationala a României, o data pe an, în luna decembrie, pentru anul urmator. F

. Obligatia de a depune declaratii fiscale nu este valabila daca

c. nici una din afirmatiile de mai sus nu este adevarata

. Organele de control fiscal au dreptul:

a. Sa solicite contribuabililor verificati orice informatie sau justificare

. Organele de control fiscal verifica

b. corectitudinea si exactitatea indeplinirii obligatiilor fiscale de catre contribuabili

. Organul fiscal poate solicita constituirea unei garantii

b. pentru ridicarea masurilor asiguratorii

. O societate livreaza bunuri cu aviz de insotire. Cand trebuie sa emita factura

fiscala

c. cel târziu pâna în cea de-a 15-a zi a lunii urmatoare celei în care ia nastere faptul generator al taxei

. Operatiunile impozabile cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata se clasifica dupa regimul de impozitare

a. operatiuni taxabile, operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata, operatiuni de import scutite de taxa pe valoarea adaugata

. Operatiunile impozabile TVA sunt

a. Livrarea de bunuri

b. Prestarea de servicii

c. Ambele variante prezentate

. Organele fiscale au competenta generala pentru emiterea normelor de aplicare

a prevederilor legale in materie fiscala.  A

. Organul fiscal nu poate acorda inlesniri la plata obligatiilor fiscale restante, daca a inceput executarea silita. F

. Prin administrarea impozitelor, taxelor, contribuiilor si a altor sume datorate

bugetului general consolidat se întelege ansamblul activitatilor desfasurate de organele fiscale în legatura activitatile prezentate mai jos. Care dintre afirmatii nu este caracteristica activitatilor desfasurate de organele fiscale?

c. declararea falimentului unei personae juridice

. Pentru diferentele de obligatii fiscale principale si pentru obligatiile fiscale

accesorii, stabilite potrivit legii, termenul de plata se stabileste în functie de data comunicarii acestora, astfel:

a. daca data comunicarii este cuprinsa în intervalul 1 - 15 din luna, termenul de

plata este pâna la data de 5 a lunii urmatoare, iar daca data comunicarii este cuprinsa în intervalul 16 - 31 din luna, termenul de plata este pâna la data de 20 a lunii urmatoare

. Persoana fizica rezidenta este

a. persoana care are domiciliul în România

b. persoana pentru care centrul intereselor vitale este amplasat în

România

c. este prezenta în România pentru o perioada sau mai multe perioade ce

depasesc în total 183 de zile, pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat

d. orice persoana fizica ce îndeplineste cel putin una dintre conditiile prezentate anterior

. Plata impozitului pe profit se efectueaza

b. Trimestrial, pana la data de 25 ale primei luni din trimestrul urmator

. Pierderea anuala, stabilita prin declaratia de impozit pe profit:

a. se recupereaza din profiturile impozabile obtinute în urmatorii 5 ani consecutivi, în ordinea înregistrarii acestora, la fiecare termen de plata a impozitului pe profit, potrivit

prevederilor legale în vigoare din anul înregistrarii acestora

. Pentru anul fiscal 2006, dividendele sunt supuse impozitarii, prin retinere la

sursa, cu o cota de

a. 16% din suma acestora, in cazul platii dividendelor catre persoane fizice

. Pot opta pentru sistemul de impunere al microintreprinderilor persoanele

juridice române care:

c. desfasoara activitati în domeniul cercetarii

. Platitorii impozitului pe salarii sunt

b. persoanele fizice romane angajate cu contract individual de munca

. Principiile care stau la baza taxei pe valoarea adaugata sunt

a. Universalitatea, teritorialitatea, deductibilitatea

. Pentru livrarile de bunuri cu plata în rate, exigibilitatea TVA intervine

c. la data prevazuta pentru plata ratelor

. Precizati care din urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

Exigibilitatea taxei pe valoarea adaugata

b. este ulterioara faptului generator si consta in obligatia platii taxei la bugetul de stat

. Pentru exercitarea dreptului de deducere a TVA, trebuie ca

a. bunurile respective fie folosite pentru operatiuni cu drept de deducere si

totodata, ca persoana impozabila sa detina o factura fiscala sau un alt document legal aprobat care sa justifice suma taxei pe valoarea adaugata aferente bunurilor achizitionat

. Politica financiara cuprinde:

d. politica fiscala, politica vamala, politica cheltuielilor publice, politica monetara, politica monetara

. Principiile bugetare sunt:

d. toate principiile enuntate

. Principalele categorii de cheltuieli publice includ cheltuieli privind:

c. actiuni social-culturale, asigurarile sociale, asigurarile sociale pentru sanatate, actiuni economice si servicii publice (generale, aparare, siguranta nationala, ordine publica

. Pentru sumele de restituit sau de rambursat de la buget contribuabilii primesc

dobânda, care se calculeaza de organul fiscal si se vireaza in contul bancar al contribuabilui. F

. Pot fi contestate si deciziile de impunere prin care nu sunt stabilite impozite,

taxe, contributii sau alte sume datorate bugetului general consolidat?  DA

. Prin retragerea contestatiei se pierde dreptul de a se înainta o noua contestatie

in in termen de 20 zile de la data comunicarii actului administrativ atacat?  NU

. Persoanele fizice rezidente asociate cu persoane juridice române, pentru

veniturile realizate atât în România cât si în strainatate din asocieri fara personalitate juridical sunt contribuabili obligati la plata impozitului pe profit?  DA

. Perisabilitatile sunt cheltuieli deductibile integral la calculul profitului impozabil? NU

. Poate fi microintreprindere persoana juridica romana care are 11 salariati?  NU

. Poate fi microintreprindere persoana juridica fara salariati? NU

. Reverificarea unei perioade impozabile se poate realiza:

c. la solicitarea organelor de urmarire penala, in cadrul cercetarii cazurilor de

evaziune fiscala

. Regimul special de scutire se aplica de

b. persoana impozabila inregistrata fiscal care ulterior realizeaza operatiuni sub plafonul de scutire de 35.000 euro

. Raportul de drept procedural fiscal cuprinde drepturile si obligatiile ce revin

partilor pentru indeplinirea modalitatilor prevazute de lege pentru stabilirea, exercitarea si stingerea drepturilor si obligatiilor partilor din raportul de drept material fiscal. A

. Sistemul fiscal are urmatoarele componente:

a. impozite, taxe si mecanismul fiscal

. Subiectele raportului juridic fiscal sunt:

a. statul, unitatile administrativteritoriale, contribuabilul, precum si alte persoane care dobândesc drepturi si obligatii în cadrul acestui raport

. Sunt supuse executarii silite prin poprire:

c. orice sume urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti in lei, datorate cu orice titlu debitorului de catre terte persoane

. Se dau urmatoarele afirmatii privind executarea silita

a. titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori în alt mod prevazut de lege;

b. executarea silita începe numai dupa ce organul fiscal a transmis debitorului înstiintarea de plata prin care i se comunica acestuia suma datorata, iar dupa înstiintare au trecut 15 zile de la comunicare;

c. instiintarea de plata este act premergator executarii silite;

d. executarea silita impune acordul organului judecatoresc pentru deschiderea procedurii.

Alegeti varianta corecta de raspuns

c. a+b+c

. Sunt exceptate de la plata impozitului pe profit

c. Institutiile de invatamant particular acreditate

. Sunt cheltuieli nedeductibile

c. amenzile, confiscarile, majorarile de intarziere si penalitatile de intarziere datorate catre autoritatile romane, potrivit prevederilor legale, altele decat cele comerciale

. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil

c. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit

. Sunt platitori de impozit pe profit

a. persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent în România

. Sunt exceptate la plata impozitului pe profit

c. Trezoreria statului

. Sunt cheltuieli nedeductibile

b. cheltuielile proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat

. Se dau urmatoarele date: Venituri totale = 25.000 lei;

Cheltuieli totale = 18.000 lei; cheltuieli nedeductibile = 7.000 lei.

Impozitul pe profit datorat este de:

c. 2240 lei

. Sunt considerate cheltuieli deductibile

a. numai cheltuielile efectuate în scopul realizarii de venituri impozabile, inclusiv cele reglementate prin acte normative în vigoare

. Se dau urmatoarele date:

Venituri totale = 95.000 lei; Cheltuieli nedeductibile = 15.000 lei; venituri neimpozabile = 7.000 lei; cheltuieli totale = 65.000 lei. Profitul impozabil este:

c. 38.000 lei

. Sunt cheltuieli nedeductibile la calculul profitului impozabil:

a. cheltuielile înregistrate în contabilitate, care nu au la baza un document

justificativ prin care sa se faca dovada efectuarii operatiunii sau intrarii în gestiune, dupa caz

. Se dau urmatoarele date:

Venituri totale = 98.000 lei; venituri neimpozabile = 2.000 lei; cheltuieli totale = 56.000 lei; cheltuieli nedeductibile = 4.000 lei. Profitul impozabil, respectiv impozitul pe profit datorat, sunt in suma de:

c. 44.000 lei, respectiv 7.040 lei

. Se dau urmatoarele date

Venituri totale impozabile = 45.000 lei; cheltuieli totale = 15.000 lei

Impozitul pe veniturile microintreprinderii este de:

c. 900 lei

. Sunt venituri scutite de impozitul pe venit

b. sumele sau bunurile primite cu titlu de mostenire si donatie

. Sunt supuse impozitarii

a. veniturile realizate din transfer al dreptului de proprietate asupra constructiilor de orice fel si terenul aferent acestora, care se înstraineaza în termen de pâna la 3 ani inclusiv, de la data dobândirii, precum si veniturile realizate din transferul dreptului de

proprietate asupra terenurilor de orice fel, fara constructii, dobândite dupa 1 ianuarie 1990

. Se cuprind în sfera de aplicare a TVA operatiunile care îndeplinesc cumulativ

urmatoarele conditii:

c. sa constituie o livrare de bunuri, o prestare de serviciu efectuata cu plata sau o operatiune asimilata acestora

. Sunt scutite de plata TVA

a. Exportul de bunuri

. Se considera a fi prestare de servicii

a. orice operatiune care nu constituie livrare de bunuri

. Sunt platitori de accize

c. Antrepozitarii autorizati

. Sunt scutite de la plata accizelor

c. benzina de aviatie si petrolul turboreactor, utilizate drept carburant

in aviatie, altele decat aviatia turistica in scop privat

. Sunt cuprinse in sfera de aplicare a accizelor urmatoarele produse:

c. produse cosmetice

. Sunt scutite la plata impozitului pe cladiri

c. cladirile institutiilor de invatamant, autorizate provizoriu sau acreditate

. Sistemul financiar cuprinde:

d. toate componentele enumerate

. Sub raport economic, bugetul de stat:

b. exprima în forma baneasca relatiile economice care apar în legatura cu formarea si repartitia, cu nivelul si evolutia produsului intern brut, dar si cu îndeplinirea functiilor statului

. Structura veniturilor bugetare totale include:

c. Venituri curente (venituri fiscale si nefiscale), venituri din capital, incasari din rambursarea imprumuturilor acordate

. Stabilitatea impunerii:

a. este principiul potrivit caruia randamentul fiscal nu trebuie sa fie influentat de fazele ciclului economic

. Subventiile se clasifica:

a. subventii de exploatare, subventii pentru export, subventii pentru dobanzi

. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei:

Sistemul fiscal in Romania a fost constituit si organizat pe 2 componente.  F

. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei:

Functiile impunerii se caracterizeaza prin: universalitate, unitate, echitate.  F

. Sistemul fiscal are ca principala functie pe aceea de instrument de mobilizare a

resurselor la dispozitia statului. A

. Stabiliti valoarea de adevar a afirmatiei:

Nu se datoreaza majorari de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi, dobânzi si penalitati de întârziere. A

. Sistemul fiscal nu indeplineste mai mult de trei functii.  NU

. Stingerea creantelor fiscale prin compensare se face de organul fiscal

competent la cererea debitorului? DA

. Se poate depune contestatie impotriva refuzului nejustificat de emitere a actului

administrativ fiscal? DA

. Suma ce trebuie platita în bani sau în natura pentru folosirea ori dreptul de

folosinta al dreptului de autor asupra unei lucrari literare poate fi considerata redeventa?  DA

. Titlul de creanta este:

c. actul prin care se stabileste si se individualizeaza creanta fiscala, întocmit de organele competente sau de persoanele îndreptatite, potrivit legii

. Titlul de creanta poate fi:

a. documentul emis de adminstratia financiara catre debitor in vederea comunicarii

. Termenul de plata al impozitului pe salarii este

a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri

. Termenul de plata al impozitului pe veniturile obtinute din Romania de

nerezidenti este

a. data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se platesc aceste venituri

. Taxa pe valoarea adaugata este

a. un impozit

. Taxa pe valoarea adaugata pentru intreprinderile mici si mijlocii se achita

c. lunar, pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea

. Termenul de plata al accizelor este

d. lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare

. Termenul de prescriptie a dreptului de a stabili obligatii fiscale începe sa curga

de la data depunerii declaratiei fiscale. F

. Taxa pe valoarea adaugata colectata reprezinta taxa aferenta bunurilor sau

serviciilor.  F

. Termenul de prescriptie se suspenda pe perioada valabilitatii inlesnirii acordate

potrivit legii? DA

. Una din urmatoarele functii nu este caracteristica sistemului fiscal

c. Functia de corectare a dezechilibrelor

. Una din urmatoarele afirmatii nu este adevarata

b. o persoana fizica este afiliata cu o persoana juridica daca persoana fizica detine drepturi de vot la aceasta persoana juridica

. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata:

Sunt cheltuieli cu deductibilitate limitata:

c. cheltuielile cu salarizarea personalului

. Una din afirmatiile de mai jos este adevarata

a. rezerva legala este deductibila în limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, înainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pâna ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu;

. Una din afirmatiile de mai jos este falsa.

d. progresiva

. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata

c. conventiile de evitare a dublei impuneri sunt acorduri bilaterale semnate de Romania cu toate statele lumii, in vederea eliminarii situatiilor de impozitare succesiva a acelorasi venituri realizate din Romania de nerezidenti, pe baza de reciprocitate

. Una din afirmatiile de mai jos nu este adevarata.

Se considera a fi locul livrarii de bunuri

c. locul unde are sediul social cel ce dobandeste bunurile ce fac obiectul tranzactiei

. Un contribuabil realizeaza intr-o luna calendaristica:

Venituri din vanzarea marfurilor = 20.000 lei; Achizitii de bunuri destinate realizarii de

operatiuni impozabile = 10.000 lei.

Contribuabilul trebuie sa:

b. declare si sa achite la bugetul de stat TVA in suma de 1.900 lei

. Valorificarea bunurilor sechestrate se poate realiza prin

c. ambele variante prezentate anterior

. Veniturile din anularea provizioanelor pentru care nu s-a acordat deducere sunt

b. venituri neimpozabile

. Veniturile care nu se supun impozitului pe venit sunt

c. Veniturile din vanzarea bunurilor mobile

. Veniturile din investitii nu cuprind

b. veniturile din utilizarea mijloacelor fixe

. Veniturile din jocuri de noroc care se supun impozitului pe venit nu cuprind

b. castigurile realizate la jocuri de tip cazino si masini electronice cu câstiguri

. Veniturile impozabile obtinute din România de un nerezident,

indiferent daca veniturile sunt primite în România sau în strainatate, pot fi:

a. dividende de la o persoana juridica româna;

b. venituri din donatii sau mosteniri de la un rezident;

c. dobânzi de la un rezident;

d. venituri din vanzarea bunurilor mobile detinute pe teritoriul romanesc;

e. redevente de la un rezident;

f. comisioane de la un rezident;

g. venituri din servicii prestate în România.

Alegeti una din urmatoarele variante de raspuns:

b. a+c+e+f+g

. Veniturile din pensii intra in sfera de cuprindere a impozitului pe venit?  DA

. Veniturile din activitati independente cuprind veniturile comerciale?  DA

. Veniturile sub forma de dividende obtinute de persoanele fizice romane care

nu au alte surse de venit sunt neimpozabile? NU

. Veniturile din activitati agricole se supun globalizarii?  NU


Document Info


Accesari: 3322
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )