Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
se determina profitul realizat din vanzarea terenului in limita procentajului de interes

economie

a) se determina profitul realizat din vânzarea terenului în limita procentajului de interes 50000 x 30% = 15000
b) se elimina profitul înregistrat de societatea M din vânzarea terenului din valoarea imobilizarii la nivelul procentajului de interes (50000 - 42000) x 30% = 2400 concomitent cu diminuarea veniturilor din activele cedate si a cheltuielilor cu activele cedate (42000 x 30% = 12600)c) diminuarea valorii terenului genereaza o diferenta temporara deductibila de 2400 si implicit un activ de impozit amânat de 2400 x 25% = 600


În procesul de consolidare se elimina provizionul de depreciere a titlurilor de participare si se recunoaste o datorie de impozit amânat de 10000 x 25% = 2500

si


a) se determina partajul capitalurilor proprii ale societatii A conform procentajului de interes care este de 80%
Total A 80% cuvenit lui M 20% interes minoritari
Capital social 16000000 12800000 3200000
Rezerve 6000000 4800000 1200000
Rezultat 3000000 2400000 600000
Total 25000000 20000000 5000000

b) capitalurile proprii ale societatii A ce revin societatii mama au în contrapartida titlurile achizitionate înscrise în bilant de 12800000. Capitalurile proprii acumulate, respectiv rezervele si rezultele cuvenite societatii mam&# 11511s1810l 259; îmbraca forma rezervelor consolidate, respectiv a rezultatului consolidat. Partea ce revine actionarilor minoritari se reflecta în mod distinct. Prin urmare, eliminarea titlurilor de participare detinute de M în A are la baza urmatoarea înregistrare .

16000000 1012 / A 261 12800000
6000000 106 / A 106 consolidat 4800000
3000000 121 / A 121 consolidat 2400000
Interes minoritari 5000000


a) se determina partajul capitalurilor proprii ale societatii B conform procentajului de interes care este de 30% în conditiile unui control conjunctiv
Total B 30% cuvenit lui M 70% alti actionari
Capital social 28000000 8400000 19600000
Rezerve 10000000 3000000 7000000
Rezultat 6000000 1800000 4200000
Total 44000000 13200000 30800000

b) capitalurile proprii ale societatii B ce revin societatii mama au în contrapartida titlurile achizitionate înscrise în bilant de 8400000. Capitalurile proprii acumulate, respectiv rezervele si rezultele cuvenite societatii mam&# 11511s1810l 259; îmbraca forma rezervelor consolidate, respectiv a rezultatului consolidat. Partea ce revine actionarilor minoritari nu se reflecta în bilantulu consolidat în mod distinct conform metodologiei integrarii proportionale.
Prin urmare, eliminarea titlurilor de participare detinute de M în B are la baza urmatoarea înregistrare .
8400000 1012 / B 261 8400000
3000000 106 / B 106 consolidat 3000000
1800000 121 / B 121 consolidat 1800000


c) se determina partajul capitalurilor proprii ale societatii C conform procentajului de interes care este de 25% în conditiile unei influente notabile
Total C 25 % cuvenit lui M 75 % alti actionari
Capital social 10000000 2500000 7500000
Rezerve 4000000 1000000 3000000
Rezultat 1000000 250000 750000
Total 15000000 3750000 11250000

d) capitalurile proprii ale societatii C ce revin societatii mama au în contrapartida titlurile achizitionate înscrise în bilant de 2500000. Capitalurile proprii acumulate, respectiv rezervele si rezultele cuvenite societatii mama îmbraca forma rezervelor consolidate, respectiv a rezultatului consolidat. Partea ce revine actionarilor minoritari nu se reflecta în bilantulu consolidat în mod distinct conform metodei punerii în echivalenta si cu aceasta valoare se va majora valoarea titlurilor de participare. Prin urmare, punerea în echivalenta a titlurilor de participare detinute de M în C are la baza urmatoarea înregistrare .

261 / C 2500000
106 consolidat 1000000
121 consolidat 250000


a) dupa cum se observa s-au obtinut pierderi care conduc la capitaluri proprii negative. Pierderile din exercitiul anterior si din exercitiul curent nu pot fi imputate actionarilor minoritari peste partea lor cuvenita din capitalul societatii F (500000 x 40% = 200000) . Prin urmare, minoritarii vor prelua pierderile astfel :
. din exercitiul precedent 390000 x 40% = 156000
. din exercitiul curent (200000 - 156000 ) = 44000
diferentele pâna la valoarea pierderilor înscrise în bilant fiind preluate de societatea M
b) titlurile detinute de M au contraport partea de capital achizitionata de la F (500000 x 60% = 300000)
c) având în vedere precizarile de mai sus, partajul capitalurilor proprii ale societatii F se va face astfel :
Total F Cuvenit minoritarilor Cuvenit societatii M
Capital social 500000 200000 (40%) 300000 (60%)
Rezultat reportat (390000) (156000) ( 234000)
Rezultatul exercitiului (150000) ( 44000) ( 106000)
Total (40000) 0 ( 40000)

d) eliminarea titlurilor de participare se va face tinând seama de natura rezultatelor

500000 1012 / F 261 300000
234000 106 consolidat 106 / F 390000
106000 1171 consolidat 1171 / F 150000

Precizare : în înregistrare, desi procentajul de control si de interes este de 60%, interesul minoritarilor nu apare deoarece acesta este zero.

atunci când societatea M are intentia de a se dezangaja financiar de participatia sa, în cazul în care partea ce revine grupului în capitalurile proprii ale societatii puse în echivalenta este negativa, aceasta este retinuta la o valoare nula.
Total F Cuvenit altor actionari Cuvenit societatii M
Capital social 50000 35000 (70%) 15000 (30%)
Rezultat reportat (50000) (35000) = 70% (15000) = 30%
Rezultatul exercitiului (20000) (14000) = 70% (6000) = 30%
Total (20000)

Prin urmare, partea negativa a capitalurilor proprii nu se contabilizeaza.
Eliminarea titlurilor de participare se va face prin înregistrarea :
106 consolidat = 261 15000

a) se determina partajarea capitalurilor proprii ale societatii F
Total F Cuvenit altor actionari Cuvenit societatii M
Capital social 50000 35000 (70%) 15000 (30%)
Rezultat reportat (50000) (35000) = 70% (15000) = 30%
Rezultatul exercitiului (20000) (14000) = 70% (6000) = 30%
Total (20000)

b) în cazul în care grupul nu are intentia de a se dezangaja financiar de participatia sa , atunci partea negativa a capitalurilor proprii se constituie provizion
106 consolidat = % 21000a) în situatiile financiare individuale ale societatii M, onorariile platite au fost înregistrate în cheltuielile perioadei. În conturile consolidate, cheltuielile cu onorariile se încorporeaza în valoarea titlurilor


b) tratamentul diferit al onorariilor între cele doua categorii de situatii financiare genereaza diferente temporare si impozite amînate :
. valoarea titlurilor în sit.fin.consolidate 85000
. valoarea titlurilor în sit.fin.individuale ale lui M 80000
. diferenta temporara impozabila 5000
. datorie de impozit amânat 5000 x 25% = 1250a) la sfârsitul exercitiului N+1 este necesar sa se revizuiasca estimarea componentei variabile a costului de achizitie. La aceasta data, suplimentul de cost este evaluat la (340000 + 360000) x 3% = 21000. În conturile individuale societatea M majoreaza costul de achizitie al titlurilor pentru suma de (21000 - 20100) = 900
b) conform IFRS 3 se înregistreaza


% x (340000 - 320000)]

[3% x (360000-350000)]

Platile suplimentare care afecteaza costul de achizitie sunt de 40000000 , respectiv (50% x 80000000). Conform IFRS 3 se va înregistra :


a) se determina diferentele temporare de impozit având în vedere diferenta dintre valoarea justa si valoarea neta contabila, respectiv diferentele de evaluare :
. imobilizari necorporale (10800 - 6000) = 4800
. terenuri (800 - 6800) = 2000
. constructii (24000 - 20000) = 4000
. total diferente temporare impozabile = 10800
. datorie de impozit amânat 10800 x 25% = 2700
b) se determina activul net al societatii F în valoare justa
(+) Imobilizari necorporale 10800
(+) Terenuri 8800
(+) Constructii 24000
(+) Instalatii tehnice 3200
(+) Împrumuturi acordate 3600
(+) Titluri de participare 2800
(+) Stocuri de marfuri 4000
(+) Creante clienti 5600
(+) Investitii financiare pe termen scurt 2000
(+) Disponibil 1200
(-) Provizioane pt.riscuri si cheltuieli 800
(-) Împrumuturi financiare 9200
(-) Furnizori 2000
(-) Datorie de impozit amânat 2700
= Activ net în valoare justa 51300

c) se determina diferentele de achizitie a titlurilor de participare
(+) cost de achizitie al titlurilor detinute de M 33600
(-) partea lui M în activul net la valoarea justa
al societatii F 30780
= fond comercial 2820
d) diferenta dintre valoarea justa si valoarea istorica pentru activele si datoriile recunoscute se înregistreaza astfel :

4800 20 4412 2700 Calculat anterior

4000 212 Interes minoritari 3240 (4800+2000+4000-2700)40%

e) se contabilizeaza fondul comercial


a) diferentele de evaluare enuntate în text genereaza diferente temporare si implicit impozit amînat
. diferente temporare impozabile aferente imobilizarilor corporale (plusvaloare) = 4800
. diferente temporare deductibile aferente provizioanelor pentru riscuri si cheltuieli (supliment aferent provizioanelor) = 3600
. rezulta o datorie neta de impozit = (4800 - 3600) x 25% = 300
b) se determina activul net al societatii F în valoare justa
(+) capitaluri proprii la valoarea istorica 20800
(+) plusvaloare aferenta imobilizarilor 4800
(-) supliment aferent provizioanelor 3600
(-) datoria de impozit amânat 300
= activ net în valoare justa 21700
c) calculul diferentei de achizitie
(+) cost de achizitie efectuat de societatea M 26800
(-) partea lui M în activul net la valoarea justa
a lui F (21700 x 80%) 17360
= fond comercial 9440
d) contabilizarea diferentelor de evaluare aferente activelor si datoriilor261 720 (4800-3600-300) x 80%
Interes minoritari 180 (4800-3600-300) x 20%

e) contabilizarea fondului comercial


a) calculul impozitului amânat
diferente favorabile aferente imobilizarilor corporale = diferente temporare impozabile = 100000, ceea ce conduce la o datorie de impozit amânat 100000 x 25% = 25000
b) calculul activului net al societatii F în valoare justa
(+) capitaluri proprii la valoarea istorica 780000
(+) plusvaloare aferenta imobilizarilor 100000
(-) datoria de impozit amânat 25000
= activ net în valoare justa 855000
c) calculul diferentelor de achizitie
(+) cost de achizitie efectuat de societatea M 465000
(-) partea lui M în activul net la valoarea justa
a lui F (855000 x 70%) 598500
= diferenta de achizitie negativa - 133500
d) contabilizarea diferentelor din evaluare a activelor si datoriilor


261 52500 (100000 - 25000) x 70%
Interes minoritari 22500 (100000 - 25000) x 30%

f) contabilizarea diferentei de achizitie negative


a) se determina procentajul de control fiind si actiuni cu drept de vot dublu

rezulta un control exclusiv de drept asupra societatii F si metoda de consolidare practicata este metoda integrarii globale
b) se determina procentajul de interes detinut de M în F pentru a sti care este partea cuvenita lui M din capitalurilor proprii ale lui F

c) calculul diferentelor de achizitie
(+) cost de achizitie efectuat de societatea M 100000
(-) partea lui M în activul net la valoarea justa
a lui F (256250 x 40%) 598500
= diferenta de achizitie negativa - 2500
d) contabilizarea diferentei de achizitie negative


a) se determina diferentele temporare de impozit având în vedere diferenta dintre valoarea justa si valoarea neta contabila, respectiv diferentele de evaluare :
. imobilizari necorporale (75000 - 25000) = 50000
. terenuri (100000 - 80000) = 20000
. constructii (75000 - 35000) = 40000
. total diferente temporare impozabile = 110000
. datorie de impozit amânat 110000 x 25% = 27500
b) se determina activul net al societatii F în valoare justa
(+) Imobilizari necorporale 75000
(+) Terenuri 100000
(+) Constructii 75000
(+) Instalatii tehnice 10000
(+) Creante imobilizate 25000
(+) Stocuri de marfuri 40000
(+) Creante clienti 70000
(+) Disponibil 60000
(-) Împrumuturi financiare 15000
(-) Furnizori 35000
(-) Datorie de impozit amânat 27500
= Activ net în valoare justa 337500

c) calculul diferentelor de achizitie
(+) cost de achizitie efectuat de societatea M 170000
(-) partea lui M în activul net la valoarea justa
a lui F (337500 x 30 %) 101250
= fond comercial pozitiv 68750
d) contabilizare

Precizare : diferentele între valorile juste si valorile contabile istorice ale elementelor identificabile nu se contabilizeaza deoarece activele si datoriile societatii influentate notabil nu se înregsitreaza

a) se determina diferentele temporare de impozit având în vedere diferenta dintre valoarea justa si valoarea neta contabila, respectiv diferentele de evaluare :
. imobilizari necorporale (75000 - 25000) = 50000
. terenuri (100000 - 80000) = 20000
. constructii (75000 - 35000) = 40000
. total diferente temporare impozabile = 110000
= datorie de impozit amânat 110000 x 25% = 27500
b) se determina activul net al societatii F în valoare justa
(+) Imobilizari necorporale 75000
(+) Terenuri 100000
(+) Constructii 75000
(+) Instalatii tehnice 10000
(+) Creante imobilizate 25000
(+) Stocuri de marfuri 40000
(+) Creante clienti 70000
(+) Disponibil 60000
(-) Împrumuturi financiare 15000
(-) Furnizori 35000
(-) Datorie de impozit amânat 27500
= Activ net în valoare justa 337500

c) calculul diferentelor de evaluare
a. (+) imobilizari necorporale 75000 - 25000 = 50000
b. (+) terenuri 100000 - 80000 = 20000
c. (+) cladiri 75000 - 35000 = 40000
d. (-) impozite amânate -27500
e. (=) diferente nete de evaluare 82500
d) la 31.12.N se procedeaza la punerea în echivalenta a titlurilor lui A. Pentru aceasta se calculeaza partea cuvenita societatii M din elementele de capitaluri proprii ale lui A conform procentajului de interes de 30%
Total A 30% cuvenit societatii M 70% cuvenit altor actionari
Capital social 200000 60000 140000
Rezerve 75000 22500 52500
Rezultat 40000 12000 28000
Diferente nete din evaluare 82500 24750 57750
Total 397500 119250 278250

e) contabilizare

261 101250 (337500 x 30%)
106 consolidat** 6000
121 consolidat 12000

**Rezerva consolidata are la baza urmatorul calcul : partea cuvenita lui M din capitalul social, rezervele si diferentele nete de evaluare (60000+22500+12000) = 107250 - valoarea contabila a titlurilor detinute de M în A (101250) = 6000

a) rezultatul pe actiune de baza = (rezultatul filialei - dividendele preferentiale / numarul mediu ponderat de actiuni ordinare în circulatie = (16000 - 1200) / 8000 = 1,85
b) rezultatul pe actiune diluat = rezultatu diluat / numarul total de actiuni ordinare (efective si potentiale)
1. rezultatul diluat = rezultatul aferent actiunilor ordinare + dividende preferentiale = 14800 + 1200 = 16000
2. numarul total de actiuni ordinare (efective si potentiale) cuprinde
. numarul mediu ponderat de actiuni ordinare = 8000
. actiuni emise fara plata în contul warant-urilor = 600 - 600 x 5/10 = 300
. numar de actiuni ordinare presupuse ca fiind în circulatie ca urmare a conversiei actiunilor preferentiale = 1200 x 2 = 2400
. numar total de actiuni ordinare (efective si preferentiale) = 8000 + 300 + 2400 = 10700
3. rezultatul pe actiune diluat = 16000 / 10700 = 1,5

A. se calculeaza rezultatul pe actiune de baza
a) se determina rezultatul pe actiune de baza în situatiile financiare individuale ale societatii F = (rezultatul filialei - dividendele preferentiale / numarul mediu ponderat de actiuni ordinare în circulatie = (16000 - 1200) / 8000 = 1,85
b) se determina rezultatul aferent actiunilor ordinare în situatiile consolidate ale grupului = rezultatul societatii M aferent actiunilor ordinare (100000) + partea ce revine societatii M în rezultatul societatii F (6400 x 1,85 +400 x1) = 112240
c) numarul de actiuni ordinare în circulatie este dat de actiunile ordinare ale societatii M = 80000
d) rezultatul pe actiune de baza = rezultatul aferent actiunilor ordinare la nivelul grupului / numar de actiuni ordinare în circulatie = 112240 / 80000 = 1,4
B. se calculeaza rezultatul diluat în situatiile financiare individuale ale societatii F
a) rezultatul diluat = rezultatul aferent actiunilor ordinare + dividende preferentiale = 14800 + 1200 = 16000
b) numarul total de actiuni ordinare (efective si potentiale) cuprinde
. numarul mediu ponderat de actiuni ordinare = 8000
. actiuni emise fara plata în contul warant-urilor = 600 - 600 x 5/10 = 300
. numar de actiuni ordinare presupuse ca fiind în circulatie ca urmare a conversiei actiunilor preferentiale = 1200 x 2 = 2400
. numar total de actiuni ordinare (efective si preferentiale) = 8000 + 300 + 2400 = 10700
c) rezultatul pe actiune diluat = 16000 / 10700 = 1,5
C. se calculeaza rezultatul diluat în situatiile financiare ale grupului
a) rezultatul diluat cuprinde
. rezultatul aferent actiunilor ordinare la societatea M = 25000
. partea ce revine societatii M în rezultatul filialei pentru actiunile ordinare detinute, în cazul diluarii = 6400 actiuni x 1,5 rezultat diluat = 9600
. partea ce revine societatii M în rezultatul filiale pentru warant-uri = (numar de warant-uri detinute / total warant-uri) x (numar de actiuni ce s-ar emite la valoarea justa x rezultatul pe actiune diluat) = (200 / 600) x (300 x 1,5) = 150
. partea ce revine societatii M în rezultatul filiale pentru actiunile preferentiale convertibile = (numar de actiuni preferentiale detinute / total actiuni preferentiale) x (numar de actiuni ce ar rezulta din conversie x rezultatul pe actiune diluat) = (400 / 1200) x (2400 x 1,5) = 1200
= rezultat diluat la nivelul grupului = 100000+9600+150+1200 = 110950
b) numar total de actiuni ordinare ale societatii M = 80000
c) rezultatul pe actiune diluat = 110950 / 80000 = 1,39

Impactul pe care îl are achizitia societatii F asupra trezoreriei grupului M este


a) se determina numarul de actiuni aferent aportului în numerar = 4000 actiuni - 1500 = 2500 actiuni
b) se determina valoarea aportului
. în antura 1500 actiuni x 1000 = 1500000
. în numerar 2500 actiuni x 1000 = 2500000
c) se înregistreaza subscrierea aportului


d) se înregsitreaza primirea aportului subscris
e) se înregistreaza formarea capitalului social subscris varsata) se înregsitreaza obligatia societatii fata de asociati pentru restituirea (rambursarea) unei parti din capitalul social


b) se înregistreaza rambursarea sumelor cuvenite asociatilor
456 = 5121 sau 5311 90000


a) se determina sumele ce urmeaza a fi înregsitrate în contabilitate
100 actiuni x 1000 lei val.nominala = 100000
pierdere de acoperit 10000
= prima de emisiune 90000

a) se eleboreaza tabloul de calcul al diferentelor temporare
Valoare Baza de Diferente temporare
contabila impozitare Impozabile deductibile
Creante 2000000 2050000 50000
Actiuni si alte titluri 250000 240000 10000
Partcipatii la alte societati 300000 310000 10000
Imobilizari necorporale 75000 80000 5000
Terenuri 500000 375000 125000
Cladiri 250000 225000 25000
Autoturisme în leasing
(-) datorii de leasing 200000


Alte active 180000 180000
Provizioane pentru amenzi 25000 25000
Provizioane pt.diferente 15000 15000
Alte datorii 582500 582500
Total 160000 85000
b) se calculeaza impozitul amânat
. datorie de impozit amînat 160000 x 25% - 61767 = 33833, din care pe seama capitalurilor 125000 x 25% = 31250
. activ de impozit amânat 85000 x 25% = 21250
c) se înregistreaza în contabilitate
sia) se eleboreaza tabloul de calcul al diferentelor temporare
Valoare Baza de Diferente temporare
contabila impozitare Impozabile deductibile
Creante 2000000 2050000 50000
Actiuni si alte titluri 250000 240000 10000
Partcipatii la alte societati 300000 310000 10000
Imobilizari necorporale 75000 80000 5000
Terenuri 500000 375000 125000
Cladiri 250000 225000 25000
Autoturisme în leasing
(-) datorii de leasing 200000


Alte active 180000 180000
Provizioane pentru amenzi 25000 25000
Provizioane pt.diferente 15000 15000
Alte datorii 582500 582500
Total 160000 85000
b) se calculeaza impozitul amânat
. datorie de impozit amînat 160000 x 25% - 61767 = 33833, din care pe seama capitalurilor 125000 x 25% = 31250
. activ de impozit amânat 85000 x 25% = 21250
c) se elaboreaza tabloul de calcul al impozitului exigibil
Sume
Rezultat înainte de impozitare 214583
(+) cheltuieli nedeductibile
. provizioane depreciere clienti 50000
. provizioane depreciere titluri 10000
. amortizarea imobilizarilor necorporale 25000
. amortizare cladiri 30000
. dobânzi leasing 36668
. amortizarea mijl.transport auto 50000
. provizioane diferente inventar 15000
. provizioane amenzi 25000
(-) venituri deductibile
. amortizarea fiscala a imob.necorporale 20000
. amortizarea fiscala cladiri 25000
. redevente 72000
TOTAL 339251
Impozitul exigibil va fi 339251 x 25% = 84813 si se înregistreaza :


d) efectul impozitarii asupra rezultatului contabil
. (+) cheltuieli cu impozitul exigibil 84813
. (+) cheltuieli cu impozitul amânat 2583
. (-) venituri din impozitul amânat 21250
= cheltuieli totale cu impozitul 66146
e) verificarea calculelor
. rezultat contabil impozitat (214583) x 25% = 53646
. (+) cheltuieli definitiv deductibile impozitate
- provizioane amenzi (25000 x 25%) 6250
- provizioane diferente inventar (15000 x 25%) 3750
- provizioane participatii (10000 x 25%) 2500
= cheltuiala totala cu impozitul 66146
Atentie ! rezolvarea este demonstrativa deoarece nu exista certitudinea ca rata dobânzii implicita a contractului este corect determinata.
a) se determina rata dobânzii implicita (trimestriala) a contractului, respectiv rata "i", conform relatiei

Daca rezolvarea ecuatiei este corecta, rezulta ca i = 3,78%, adica o rata anuala de (1+0,0378)4 - 1 = 26,057%
b) se actualizeaza platile minimale la rata dobînzii implicita a contractului si se obtine :

c) Valoarea obtinuta este mai mica decât valoarea justa a bunului si va fi utilizata pentru contabilizarea echipamentului închiriat si angajamentelor corespunzatoare :


d) chiriile platite de locatar reprezinta, pe de o parte o rambursare a fondurilor investite de proprietar în vederea achizitionarii bunului închiriat, pe de alta parte o remunerare a acestor fonduri. Primul element conduce la reducerea datoriei contabilizate la începutul contractului, cel de al doilea element reprezinta o cheltuiala. Contabilizarea chiriilor solicita separarea celor doua elemente, motiv pentru care se impune întocmirea tabloului fluxurilor monetare implicate de contract, conform datelor de mai jos :

Data Fluxuri
(1) Dobânzi
(2) = (4)x3,78% Rambursari
(3) = (1) - (2) Capital datorat


30.06.N 6000000 - 6000000 19422477
30.09.N 1500000 734170 765830 18656647
30.12.N 1500000 705221 794779 17861868
30.03.N+1 1500000 675179 824821 17037046
30.06.N+1 1500000 644000 856000 16181047
30.09.N+1 1500000 611644 888356 15292690
30.12.N+1 1500000 578064 921936 14370754
30.03.N+2 1500000 543215 956785 13413969
30.06.N+2 1500000 507048 992952 12421017
30.09.N+2 1500000 469514 1030486 11390531
30.12.N+2 1500000 430562 1069438 10321093
30.03.N+3 1500000 390137 1109863 9211230
30.06.N+3 1500000 348185 1151815 8059415
30.09.N+3 1500000 304646 1195354 6864061
30.12.N+3 1500000 259461 1240539 5623522
30.03.N+4 1500000 212569 1287431 4336091
30.06.N+4 1500000 163904 4336091


e) conform tabloului de mai sus, în anul N se vor plati :
. rambursari de fonduri 6000000+765830+794779 = 7560609
. dobânzi 734170+705221 = 1439391
si care se vor înregistra
f) se determina amortizarea utilajului închiriat pentru a fi reflectata în contabilitate 6) x (6 : 12) = 2118540a) se înregistreaza recunoasterea creantei de leasing la valoarea justa prevazuta în contract


b) se determina rata de actualizare aplatilor minimale a caror valoare este egala cu investitia neta initiala

Daca rezolvarea ecuatiei este corecta, rezulta ca i = 2,67%
c) ca si în cazul locatarului, chiriile trebuie sa fie descompuse în doua elemente : remunerarea investitiei nete care reprezinta venitul financiar si rambursarea unei parti din sumele angajate care este dedusa din investitia neta initiala. În acest scop se elaboreaza tabloul de flux al platilor
Data Fluxuri
(1) Dobânzi
(2) = (4)x 2,67% Rambursari
(3) = (1) - (2) Capital datorat


30.06.N 6000000 - 6000000 21510000
30.09.N 1500000 574317 925683 20584317
30.12.N 1500000 549601 950399 19633918
30.03.N+1 1500000 524226 975774 18658144
30.06.N+1 1500000 498172 1001828 17656316
30.09.N+1 1500000 471424 1028576 16627740
30.12.N+1 1500000 443961 1056039 15571701
30.03.N+2 1500000 415764 1084236 14487465
30.06.N+2 1500000 386815 1113185 13374280
30.09.N+2 1500000 357093 1142907 12231374
30.12.N+2 1500000 326578 1173422 11057951
30.03.N+3 1500000 295247 1204753 9853199
30.06.N+3 1500000 263080 1236920 8616279
30.09.N+3 1500000 230055 1269945 7346334
30.12.N+3 1500000 196147 1303853 6042481
30.03.N+4 1500000 161334 1338666 4703815
30.06.N+4 1500000 125592 4703815

c) chiriile exercitiului N se descompun astfel :
. rambursari ale investitiei nete 6000000+925683+950399 = 7876082
. dobânzi 574317+549601 = 1123918
si care se înregistreaza :

a) se determina valoarea totala a împrumutului obligatar
4000 obligatiuni x 1000 = 4000000
b) se determina datoria la valoarea de rascumparare
4000 obligatiuni x 1020 = 4080000
c) se determina suma totala încasata
4000 obligatiuni x 990 = 3960000
d) se determina prima de rambursare
4000 obligatiuni x (1020 - 990) = 120000
e) se determina dobânda anuala 4000000 x 10% = 400000
e) se înregistreaza subscrierea împrumutului si încasarea sumelorsi
5121 sau 5311 = 461 3960000

f) se calculeaza amortizarea primei de rambursare prin metoda liniara 120000 : 6 = 20000 pe an pentru perioada 1.10.N - 30.09.N+1


g) se înregistreaza dobânda anuala 4000000 x 10% = 400000

Document Info


Accesari: 3167
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2023 )