Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
GEOGRAFIE Geografia mediului - TEST

geografieGEOGRAFIE Geografia mediului 1anul 3 sem 1

TRUE/FALSEPericulozitatea exprima probabilitatea ca un eveniment extrem cu o anumita intensitatesa afecteze un teritoriu, într-o perioada de timp determinata. Periculozitatea nu depinde de frecventa evenimentului.

Preluarea masiva de apa din râuri, lacuri si din acumularile subterane, pentru satisfacerea

necesitatilor omului are consecinte grave asupra ecosistemelor terestre si acvatice. Unele

dintre marile fluvii sunt expuse fenomenului de secare înainte de varsare, printre care

Colorado, Amu Darya si Fluviul Galben.

In categoria riscurilor hidrice se includ urmatoarele trei categorii majore: (1) fenomene si

procese hidrodinamice; (2) fenomene si procese hidrice stationare; (3) procese si fenomene

legate de interfere 13413k105n nte hidrice.

Dintre termenii care definesc mediul, cel mai cuprinzător conținut îl are termenul mediu

geografic.

Debutul unui seism generează două tipuri principale de unde (de volum și de forfecare) care

se propagă sub formă sferică cu viteză diferită. Efectul destructiv maxim este provocat de

undele de forfecare (unde de tip "s").

MULTIPLE CHOICE

Geografia mediului înconjurator studiaza:

1 toate componentele mediului natural

2 componentele mediului natural si societatea umana

3 componentele biotice si fizice ale mediului

Componentele primare ale mediului înconjurator sunt:

1 litosfera, atmosfera si hidrosfera

2 litosfera, atmosfera, hidrosfera si pedosfera

3 hidrosfera, atmosfera, litosfera si biosfera

Peisajul este considerat a fi:

1 spatiu geografic în care componentele mediului natural dau nota caracteristica

2 spatiu geografic în care toate componentele mediului natural au aceeasi valoare

3 spatiu geografic în care câteva componente ale mediului geografic dau nota caracteristica

O localitate urbana sau rurala constituie:

1 mediu antropizat

2 mediu antropic

3 mediu natural antropizat


Elementele care diferentiaza mediul natural de mediul înconjurator sunt:

1 societatea umana si activitatea acesteia

2 componenta biotica a mediului geografic

3 componenta abiotica a mediului geografic


Caracteristicile principale ale geosistemelor sunt:

1 echilibrul dinamic, caracterul informational si autostabilitatea

2 structura, functionalitatea si evolutia

3 ierarhizarea, autoreglarea si autostabilitatea

Ce fel de sistem natural este Terra:

1 izolat

2 închis

3 deschis


Ecosistemele naturale sunt alcatuite din:

1 individ, specie, populatie si biocenoza

2 biocenoze si societatea umana

3 biotop si biocenoza


Fondul de specii din care se compune biocenoza este determinat de:

1 raportul dintre numarul populatiilor

2 conditiile de viata existente în biotop

3 raportul dintre numarul populatiilor si numarul de indivizi dintr-o populatie


Prin "biom" se întelege:

1 un complex de biotopuri si biocenoze

2 un spatiu geografic cu caracteristici unitare ale factorilor de mediu

3 o biocenaza cpecifica unui biotop (habitat)


In cadrul biocenozelor substanta organica are trasee bine definite si trece de la un organism

la altul, formând lanturi trofice sau retele trofice, alcatuite din:

1 producatori si consumatori

2 producatori, consumatori si descompunatori

3 consumatori si descompunatori


Relatiile trofice dintre organismele animale presupun:

1 hranirea unei specii de catre alta

2 consumarea unei specii de catre alta

3 distrugerea unei specii de catre alta


Încarcatura energetica a atmosferei este de:

1 131 kcal/cmp/an

2 231 kcal/cmp/an

3 331 kcal/cmp/an


Energia absorbita sub forma chimica în substanta vie (Wchim) se face:

1 cu modificare de temperatura si de structura a substantei

2 fara modificare de temperatura, dar cu modificari de structura ale substantei

3 fara modificare de temperatura si de structura a substantei


Potentialul denudational al Terrei este evaluat la echivalentul a:

1 1/4 din energia primita de la Soare

2 1/3 din energia primita de la Soare

3 1/2 din energia primita de la Soare


Peisaje exportatoare de energie sunt peisajele în care:

A.energia solara este stocata sub forma de materie organica, putând fi exportata de om

B.energia geotermala este exportata de om pentru diverse utilitati

C.energia mareelor este folosita pentru producerea de curent electric

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

Cum se clasifica sistemele naturale în functie de relatiile cu alte sisteme:

1 izolate, închise si deschise

2 închise si deschise

3 izolate si deschise


Macronutrientii sunt:

1 elementele anorganice folosite ca hrana de catre bacteriile chemosintetizatoare

2 elementele organice folosite drept hrana de catre lumea vie

3 elementele chimice principale încorporate de materia vie


Cel mai important mediu în care este stocat carbonul în diferite moduri este

1 litosfera

2 atmosfera

3 hidrosfera

4 biosfera


Cantitatea de CO acumulata în atmosfera dupa debutul revolutiei industriale este evaluata

la:

1 175 miliarde tone

2 275 miliarde tone

3 375 miliarde tone


În circuitul biogeochimic al fiecarui element se pot analiza urmatoarele categorii de procese:

A.constituirea unuia sau a mai multor rezervoare pentru elementul dat

B.ciclarea biologica activa a elementului dat

C.conversia organica sau anorganica a elementului

1 A+B+C

2 B

3 A+C


Circuitul biogeochimic al azotului se realizeaza prin urmatoarele faze:

1 nitrificare, denitrificare, mineralizarea si biosinteza compusilor organici cu azot

2 nitrificare si denitrificare

3 mineralizarea si biosinteza compusilor organici cu azot

Cele mai mari rezerve de calciu ale planetei sunt stocate în:

1 biosfera

2 atmosfera

3 litosfera

4 hidrosfera


Cele mai mari cantitati de sulf si compusi ai acestuia se gasesc în:

1 atmosfera

2 litosfera

3 hidrosfera

Care dintre urmatoarele elemente determina capacitatea productiva a ecosistemelor:

1 fosforul si azotul

2 calciul si magneziul

3 calciul si oxigenul

Circuitul fosforului este legat exclusiv de circuitul urmatoarelor medii:

1 atmosfera si hidrosfera

2 hidrosfera

3 atmosfera

Iesirea unui sistem natural din starea de echilibru este determinata de catre:

A.modificarea caracteristicilor sistemului de rang superior

B.modificarea caracteristicilor sistemului de rang inferior

C.modificarea caracteristicilor uneia sau mai multor componente ale sistemului

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C

Starea mediului într-un moment dat este definita de:

A. calitatea componentelor mediului

B. starea de sanatate a componentelor biotice

C. gradul de poluare a apei si aerului

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

Limitele de toleranta ale unui geosistem sunt date de catre:

1 marimea, intensitatea si durata influentelor pe care acesta le poate asimila fara

modificarea echilibrului dinamic

2 marimea, intensitatea si durata influentelor pe care acesta le poate asimila cu modifica rea

echilibrului dinamic


Impactul de mediu este considerat a fi:

1 efectul direct sau indirect al activitatii antropice

2 efectul direct sau indirect al unor procese naturale si al activitatii antropice

3 numai efectul direct al activitatii antropice si al unor procese naturale


Fenomenele naturale extreme sunt declansate de catre:

1 evolutia normala a unor energii (cu potential distructiv ridicat) acumulate în mediu

2 evolutia anormala a unor energii (cu potential distructiv ridicat) acumulate în mediu

3 ambele categorii de mai sus

Termenul de vulnerabilitate este definit drept:

1 gradul de pierderi (exprimat în %) rezultate din potentialitatea unui fenomen de a

produce victime si pierderi materiale

2 gradul de vulnerabilitate a unui ecosistem (exprimat în %) la producerea unui fenomen

extrem

Potentialul destructiv al hazardelor se manifesta prin

1 consecintelor produse de dezastre si catastrofe asupra mediului natural

2 pierderi umane, materiale si consecinte asupra mediului

3 consecintelor produse de dezastre si catastrofe asupra societatii umane

Riscul este definit drept:

1 posibilitatea de producere a pierderilor de vieti si a unor pagube materiale ca urmare a

unui dezastru

2 pierderea de vieti omenesti si pagubele materiale în urma unui dezastru

3 posibilitatea de producere a pierderilor de vieti si a unor pagube materiale si producerea

acestora


Câti dintre cei aproape 1400 de vulcani activi prezinta un grad ridicat de risc:
Curentii de aer rapizi de la partea superioara a troposferei si stratosferei pot transporta

produsele eruptiilor vulcanice catastrofale:

1 peste un întreg continent

2 peste una din emisfere

3 pot trece dintr-o emisfera în alta

Din cele aproape un milion de cutremure care se produc în medie într-un an, depasesc

magnitudinea 7 pe scara Richter (producand pagube mari) un numar de:
Gigacatastrofele au o frecventa de producere de:

1 1 la 1000 ani

2 1 la 100 ani

3 1 la 10 ani

Primele semnale ale deteriorarii mediului datorita activitatii antropice apar în secolul:

1 XVIII

2 XIX

3 XX

Care sunt ecosistemele cu cel mai mare aport în depoluarea atmosferei:

1 ecosistemele oceanice

2 ecosistemele forestiere

3 culturile de plante tehnice

Care este productia de oxigen a unui stejar matur în 24 de ore:

1 42 kg

2 62 kg

3 80 kg

Care dintre urmatoarele procese are cel mai mare rol în procesul de anihilare a CO din

atmosfera:

1 radiatiile ionizante din atmosfera

2 procesele anaerobe

3 fotosinteza


Ce cantitate de CO consuma un stejar matur în 24 de ore:

1 60 kg CO /24 h

2 50 kg CO /24 h

3 40 kg CO /24 h

Unde se defriseaza anual cea mai mare suprafata de paduri:

1 în taigaua siberiana

2 în zona temperata

3 în zona intertropicala

Suprapasunatul pasunilor naturale are ca efect:

A.intensificarea erodarii solului

B.scaderea populatiilor de erbivore

C.scaderea productivitatii biologice a pasunii

1 A+B+C

2 A+C

3 B+C

Care dintre urmatoarele pasuni naturale pot hrani un numar mai mare de erbivore

1 pampasul argentinean

2 preeria americana

3 savana africana

Reducerea biodiversitatii naturale are drept cauza:

A.supraexploatarea faunei terestre

B.introducerea plantelor de cultura, care au diminuat potentialul reproductiv

C.supraexploatarea faunei acvatice

1 A+B

2 A+B+C

3 A+C

Consecintele pescuitului necontrolat sunt:

A.diminuarea cantitatii pestelui capturat si reducerea taliei exemplarelor

B.accelerarea ratei de crestere individuala

C.înlocuirea speciilor cu valoare comerciala

1 A+C

2 A+B+C

3 B+C

Care dintre urmatoarele grupe oceanice sunt pe cale de disparitie datorita vânatorii:

1 cetaceele si sirienii

2 delfinii

3 rechinii


Construirea de baraje si lacuri de acumulare produce urmatoarele efecte în mediu:

A. amplifica microseismele din regiune

B. influenteaza negativ dezvoltarea padurilor

C. modifica regimul apelor subterane

1 A+C

2 A+B

3 C


Construirea de baraje si lacuri de acumulare produce urmatoarele efecte în mediu:

A.determina modificarea climatului regional

B.modifica regimul natural de scurgere a râurilor

C.creeaza baraje pentru speciile amfibiotice de pesti

1 B+C

2 A+C

3 A+B

Care dintre urmatoarele activitati umane determina cea mai importanta reducere a

suprafetelor agricole:

1 defrisarile

2 industrializarea si urbanizarea

3 eroziunea si degradarea solurilor

Energia acumulata de catre plante sub forma de substanta organica este denumita:

1 productie primara bruta

2 productie primara neta

3 masa totala

Prin mecanismul conexiunii inverse (feed-back) din cadrul unui sistem se realizeaza

autoreglarea sistemului astfel încât:

1 variabilele de iesire din sistem sa fie pozitive

2 variabilele de iesire din sistem sa fie relative constante

3 variabilele de iesire din sistem sa fie negative

Ecologia a fost fondata si definita de acest bilog în anul 1866, astfel: "stiinta relatiilor

organismelor cu mediul lor, întelegând prin aceasta, în sens larg, toate conditiile lor de

existenta

1 Haeckel

2 Darwin

3 Stugren

4 Williams


În sistemele naturale deschise, schimbul permanent de materie, energie si informatii se

desfasoara:

1 de la subsistem spre sistemul superior

2 de la sistemul superior spre cel inferior

3 în ambele sensuri

Producerea unei alunecari de teren modifica echilibrul versantului. Dupa fixarea acesteia

versantul se va afla în urmatoarea situatie:

1 echilibru deficitar

2 echilibru disfunctional

3 dezechilibru functional

Calitatea apelor se exprima prin:

A.indicatori fizici, chimici si biologici

B.continutul în substante chimice, gaze, metale sau saruri ale acestora

C.produse petroliere, pesticide, îngrasaminte chimice

1 A+B+C

2 B+C

3 A+C


Calitatea solurilor este data de:

1 gradul de poluare si productivitate

2 productivitate, în raport cu continutul de humus

3 continutul de humus


Calitatea mediului înconjurator este evaluata cu ajutorul unor indicatori de mediu; acestia

sunt:

1 de stare si de stress

2 de stare si de presiune

3 de stare, de stres si de presiune

Lumea vie este alcatuita pe urmatoarele niveluri distincte de organizare:

1 individ, specie, ordin, populatie

2 individ, specie, populatie

3 specie si populatie

Speciile care se hranesc cu substanta animala sau vegetala moarta sunt denumite:

1 saprofage

2 fitofage

3 carnivore si ierbivore

Descompunatorii, adica speciile care transforma substanta organica moarta în substanta

anorganica, prin procese de oxidare sau reducere, introducând-o în circuitele biogeochimice

pot fi:

A.primari, secundari si tertiari

B.primari, secundari si de vârf

C primari si secundari

1 A+B

2 A+C

3 A+B+C

Starea de fragilitate se instaleaza într-un sistem în urmatoarea situatie:

1 când se produce o dereglare reversibila în functionarea sistemului

2 când se produce o dereglare ireversibila în functionarea sistemului

3 când influentele din exteriorul sistemului sunt anihilate

Impactul de mediu este efectul direct sau indirect al urmatoarelor categorii de procese:

1 naturale

2 antropice

3 mixte

4 toate categoriile anterioare

În cadrul circuitelor biogeochimice ale materiei pot fi distinse urmatoarele procese:

A.transformarea fizico-chimica a elementului dat

B.ciclarea biologica activa a elementului dat

C.constituirea unuia sau a mai multor rezervoare ale elementului dat

1 A+B

2 B+C

3 A+B+C

Impactul reversibil de mediu se produce în situatiile în care:

1 efectele produse pot fi suportate si anihilate de mediu

2 efectele produse nu pot fi suportate si anihilate de mediu

3 efectele produse sunt anihilate, dar nu se revine la starea initiala a mediului

Energia provenita de la Soare este folosita în mediu pentru:

A.ridicarea temperaturii componentelor mediului

B.chimbarea de stare a apei

C.este absorbita sub forma chimica în substanta vie

1 A+B+C

2 A+C

3 A+B

Zonele de limita dintre componentele unui geosistem pot fi considerate:

1 bine conturate, iar între componente exista relatii în ambele sensuri

2 bine conturate, iar între componente nu exista relatii

3 nu pot fi trasate cu precizie datorita interferentelor si interrelatiilor dintre componente


Apa este o resursa naturala epuizabila, deteriorata mai ales de activitatile antropice.

Deficitul de apa de calitate se reflecta si în productia de grâne. Ce cantitate de apa este

necesara pentru a se produce 1 tona de grâu:

1 500 l

2 750 l

3 1000 l

Efectul de feed-back negativ produs într-un sistem din natura determina:

1 diminuarea variabilelor de intrare si conservarea valorilor variabilelor de iesire

2 amplificarea variabilelor de intrare si a valorilor variabilelor de iesire

3 amplificarea variabilelor de intrare si diminuarea valorilor variabilelor de iesire


Cresterea continua a masei biosferei este determinata de catre:

1 bilantul pozitiv al carbonului, la scara planetei

2 bilantul pozitiv al azotului, la scara planetei

3 cresterea temperaturii medii a aerului pe glob si intensificarea procesului de fotosinteza


Alaturi de riscurile naturale exista si riscurile umane care apartin urmatoarelor categorii:

1 sociale, medicale, demografice si politice

2 saracie, foamete, somaj, revolte

3 medicale, demografice si politice


Atmosfera este unul dintre mediile naturale care contine carbon sub forma de CO ; care

este cantitatea totala de carbon din atmosfera, cantitate aflata într-un schimb permanent cu

biosfera si hidrosfera:

1 cca 7 x 10 tone

2 cca 7 x 10 tone

3 cca 7 x 10 tone


În hidrosfera se constituie un rezervor de carbon sub forma de carbonati si bicarbonati, iar

cantitatea acestuia este apreciata la:

1 4 x 10

2 4 x 10

3 4 x 10Riscul poate fi definit prin urmatoarele elemente:

1 periculozitate, vulnerabilitate si expunere

2 periculozitate, vulnerabilitate si valoare

3 vulnerabilitate, valoare si expunere


Hartile de risc reprezinta un instrument de baza în luarea deciziilor si organizarea

activitatilor si a teritoriului. Pe aceste harti sunt precizate urmatoarele elemente:

1 tipul de risc, intensitatea acestuia si natura riscului

2 natura si intensitatea riscului

3 tipul de risc, intensitatea acestuia


Pentru previziunea riscului natural este necesar sa se estimeze urmatoarele aspecte:

1 durata, magnitudinea, pierderile materiale si de vieti omenesti

2 intensitatea, durata probabila si pierderile estimate (materiale si de vieti omenesti)

3 magnitudinea, frecventa si durata fenomenelor extreme


In prezent se apreciaza ca plajele Oceanului Planetar sunt supuse unui proces de eroziune ca rmare a ridicarii constante a nivelului apei. Ce procentaj din totalul plajelo r este supus

acestui proces:

In prezent, biodiversitatea planetei este grav afectata. Care este numarul de specii de

mamifere si pasari disparute si care este numarul celor periclitate:

1 135 si 800

2 360 si 1000

3 120 si 750

Seisme cu magnitudine medie, tornade si ploile exceptionale sunt considerate:

1 mega catastrofe

2 catastrofe

3 evenimente punctuale

4 giga catastrofe


Fosforul este un element limitativ al productivitatii biologice a unui ecosistem.

Compensarea deficitului de fosfor se face prin utilizarea îngrasamintelor fosfatice, prin

intermediul carora se introduc în ecosfera cca 6-7 milioane tone fosfor anual. Alte cantitati

sunt introduse în mediu prin:

1 detergenti si deseuri organice

2 halde de steril si deseuri anorganice

3 produse de sinteza si deseuri organice


Cele mai importante modificari antropice ale mediului sunt datorate urmatoarelor activitati:

1 industriale, agricole si conflicte armate

2 industriale, agricole si zootehnice

3 industriale, de transport si urbanizarii


Vulnerabilitatea la risc reprezinta raportul dintre intensitatea unui eveniment si daunele

provocate si se esxprima pe o scara cuprinsa între:

1 0 si 1

2 0 si 100

3 în ambele moduri

Ciclonii, valurile catastrofale, cutremurele, etc sunt factori geoecologici care apartin

urmatoarei categorii:

1 factori periodici primari

2 factori periodici secundari

3 factori neperiodici


În Municipiul Bucuresti, alimentat din ape subterane, consumul mediu/locuitor/24 ore este

de:

1 750 l

2 850 l

3 1050 l


Cutremurele cu magnitudini ridicate exploziile vulcanice si tsunami, care produc modificari

ale geosistemelor si ecosistemelor, precum si poluarea regionala sunt considerate:

1 giga catastrofe

2 mega catastrofe

3 mezo catastrofe

În acceptiune actuală prin mediu natural se întelege:

1 mediul în care activitatea antropică nu a determinat nici un fel de modificare;

2 mediul existent înainte de aparitia omului si a societătii omenesti;

3 mediul în care activitatea antropică a determinat modificări minore, greu de observat.


Podisul Transilvaniei poate fi considerat geosistem:

1 Da, deoarece este alcătuit din componente abiotice si biotice aflate în relații reciproce;

2 Da, deoarece este alcătuit din componente abiotice si biotice aflate în relații reciproce,

iar omul este integrat în mediul de podis

3 Nu, deoarece foarte multe elemente ale mediului natural au fost modificate de către

activitatea antropică.


Concentratiile maxime de aerosoli în atmosfera terestră se realizează în următoarele straturi:

1 in troposfera inferioară, până la 3 km înăltime;

2 în troposfera superioară;

3 in troposfera inferioară, până la 3 km înăltime si în stratosferă, între 15-25 km.


Factorii ecologici care determină structura, varietatea și dimensiunile comunitătilor

biologice pe toate treptele de organizare sunt:

1 elementele calitative si cantitative ale mediului abiotic si repartiția temporală si spatială

a acestora;

2 elementele calitative ale mediului abiotic si biotic si repartitia spatială a acestora;

3 elementele calitative si cantitative ale mediului abiotic, repartitia spatială a acestora si

radiatia solară.


Functionalitatea mediului este asigurată prin procese complexe care se produc în spatiu si

timp cu intensitate diferită si care constau din:

A. transfer permanent de energie, materie si informatie;

B. circulatia materiei, energiei si informatiei;

C. reechilibrarea momentelor de disfunctionalitate produse de impacturile de mediu.

1 A+B+C

2 A+B

3 A+C


Temperatura maximă absolută de 58 C de pe Pământ, a fost înregistrată în anul 1922 în unul intre următoarele locuri:

1 Libia, în mediu tropical semiarid;

2 Valea Mortii (California), în mediu subtropical semiarid;

3 Namibia, în mediul tropical arid.


Tara în care sunt înregistrate anual cele mai numeroase si violente tornade este:

1 Africa de Sud

2 SUA

3 Mexic

4 Japonia

5 India


Posibilitatea de alarmare a oficialitătilor si populatiei capitalei la producerea unui seism în

zona Vrancea se bazează pe unul dintre următoarele elemente:

1 viteza de propagare diferită a undelor seismice "p" și "s" si intensitatea seismului

2 magnitudinea seismului si distanta dintre capitală si epicentru

3 viteza de propagare diferită a undelor seismice "p" și "s" si distanta dintre capitală si

epicentru.


Cea mai mare cantitate de apă dulce preluată din râuri lacuri si din apele subterane,

cu un volum anual de 2000 km este folosită pentru :

industrie

localitati rurale si urbane

agricultura

zootehnie


Aproape jumătate din totalul mondial de aproximativ 38.000 de baraje cu înăltime

mai mare de 15 m, care modifică regimul natural de scurgere si produc impact in

mediul abiotic si biotic din preajma lor se gasesc în:

Asia

America Centrală și de Nord

America de Sud

Europa
Un studiu realizat în anul 1991 intr-un un număr de 32 de tări a relevat faptul că pădurile din

acestea suferă de defoliere moderată până la gravă, determinată de poluantii atmosferici,

insuficienta nutrientilor si a apei din sol în proportie de:

Cea mai puternică eruptie vulcanică din istoria recentă a Pământului, care a expulzat peste

125 km de materiale vulcanice a fost cea a vulcanului:

1 Vezuviu

2 Krakatua

3 Etna

4 Tambora

Unda sferică "s" de forfecare generată de un cutremur, are viteza medie de propagare de 4,6 m/s si produce cele mai numeroase pagube deoarece transportă o cantitate din energia

totală echivalentă cu:
În preeria nord americană cel mai important fenomen natural cu impact de mediu îl

reprezintă

1 incendiile

2 tornadelele

3 eroziunea solurilor

4 aversele foarte rare, dar foarte distructive


Extinderea suprafetelor agricole pe seama ecosistemelor naturale a constituit o modalitate

de asigurare a necesarului de hrană si materii prime pe măsura cresterii populației

Pământului. Cel mai puternic transformate au fost mediile:

1 preerie si stepă

2 savană si stepă

3 pampas si savană

4 preerie si forestier

Mediul cu determinare climatică de tip mediteranean mai poate fi întâlnit în afara zonei din

jurul Mării Mediterane și în următoarele zone:

1 California, Chile, Africa de Sud

2 Ecuador, Florida, estul Argentinei

3 Chile, Florida, estul Argentinei

Mediul desertic (arid si semiarid, cald sau rece) ocupă un procentaj din suprafataTerrei

echivalent cu:
Care dintre următorii factori amplifică ariditatea deserturilor situate în zonele litorale

1 curenti oceanici reci

2 cantitate redusă de precipitatii

3 vînturi calde si uscate

Zona de formare a ciclonilor tropicali, fenomen natural extrem care produce un impact

uneori dezastruos asupra tărmurilor si teritoriilor învecinate este situată de ambele părti ale

ecuatorului la latitudini de:
COMPLETION

Enumerati componentele secundare ale mediului înconjurator.

animale, om, plante, sol

Enuntati cele trei obiective principale de studiu ale Geografiei mediului

.cunoasterea structurii si functionalitatii mediului, evaluarea starii si calitatii mediului, prognoza si proiectarea mediului inconjurator

Enuntati caracteristicile comune ale componentelor abiotice ale mediului

..origine cosmica, prezenta in cantitate finita, suport al vietii, intrepatunderea lor in forme variate de timp si spatiu

Enumerati componentele energiei telurice.

Geotermala, gravitationala, geomagnetica, geoelectrica

Enumerati tipurile de peisaje, clasificate în functie de încarcatura energetica

Echilibrate, exportatoare de energie, importatoare de energie

Enumerati categoriile de fenomene naturale extreme

.eruptii vulcanice, cutremure, valuri seismice si tornade

Aranjati în ordine procentual descrescatoare urmatoarele cauze care determina incendiile în

paduri: incendierea voita, cauze naturale, cauze necunoscute, neglijenta.

cauze necunoscute, incendierea voita, neglijenta, cauze naturale

Pescuitul oceanic intensiv determina scaderea biodiversitatii naturale. Enumerati

subramurile specializate ale pescuitului oceanic,

..peste, crustacee, cefalopode, octopode, moluste

Care sunt formele principale în care se gaseste sulful în atmosfera ?


Cele 4 trăsături comune ale componentelor fizice ale mediului sunt: prezență în cantitate

finită, ORIGINE COSMICA suport al vieții si întrepătrunderea lor în forme variate în timp si spatiu.

Ecosistemele utilizează două forme principale de energie: radiatia solară si energia chimică.

Ambele forme pot fi utilizate si transformate de două grupe taxonomice de organisme

denumite producători primari care sunt PLANTE VERZI, BACTERII FOTOSINTETIZANTE, BACTERII CHEMOSINTETIZATOARE

Completați în ordinea ponderii cele trei medii principale cu rol de "mediu rezervor" al

Carbonului SEDIMENTELE CARBONATICE ALE HIDROSFEREI, LITOSFEREI, ATMOSFEREI

Din punct de vedere al interventiei omului în circuitul materiei si energiei pot fi distinse

următoarele 4 tipuri de peisaje: peisaje de exploatare naturală, peisaje de exploatare

tehnogenă, TEHNOGENE si HABITAT

Populatia urbană se dezvoltă în detrimentul celei rurale. Se estimează în 2025 populatia

urbană a Terrei va fi de . din total (fată de 43% în 1995)Document Info


Accesari: 12022
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )