Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
Autorizatie integrata de mediu

Ecologie


Autorizatie integrata de mediu


1. DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITATII


Denumirea unitatii

SC.PETROM S.A.BUCURESTI - PUNCT DE LUCRU DOLJCHIM CRAIOVA, Isalnita str. Mihai Eminescu nr.105, judetul Dolj, tel. 0251407111, fax. 0251407371, inregistrata la Registrul Comertului cu nr.RC J40/8302/1997 .

Forma de proprietate

Societate comerciala pe actiuni cu capital privat.

Proprietari: SC. PETROM S.A. BUCURESTI- Membru OMV Group       

Proprietarul terenului

SC. PETROM S.A. BUCURESTI- PUNCT DE LUCRU DOLJCHIM CRAIOVA detine certificatele de proprietate asupra terenurilor: seria M 03 nr. 3506, seria M 03 nr. 3507, seria M 03 nr. 3508.

Instalatiile de acid azotic si azotat de amoniu se gasesc pe plarforma Platforma chimica DOLCHIM Craiova este amplasata in zona raului Jiu, la nord de confluenta acestuia cu raul Amaradia, la circa 7 km nord-vest de municipiul Craiova.

Vecinatatile platformei chimice sunt urmatoarele:

- la Nord - unitati industriale;

- la Sud - unitati industriale, teren agricol;

- la Est - Drumul European 70, unitati industriale;

- la Vest - teren agricol, raul Jiu.

Suprafata de teren ocupata de Combinatul DOLJCHIM Craiova este de 2.638.407,32 m2, din care:

- suprafata construita: 1.223.234,06 m2;

- suprafata retele edilitare: 173.447,75 m2;

- suprafata cai de transport: 386.534,70 m2;

- suprafata libera: 855.190,81 m2.

In vecinatatea Petrom SA Bucuresti – Punct de lucru Combinatul Doljchim se gaseste situl Natura 2000 'Coridorul Jiului'- sit de interes comunitar, care se intinde pe 22% din suprafata comunei Isalnita si pe 24% din suprafata comunei Almas.


2. TEMEIUL LEGAL

Prezenta Autorizatie integrata de mediu, se emite:

- in baza analizarii documentatiei de sustinere a solicitarii de autorizare integrata, a comentariilor si a punctelor de vedere inregistrate in timpul derularii procedurii, precum si a raportului Colectivului de Analiza Tehnica;

- in urma evaluarii conditiilor de operare si a respectarii cerintelor OUG nr. 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006;

- in conditiile in care orice emisie rezultata din activitate se va conforma si nu va incalca nici o cerinta legislativa romaneasca armonizata cu legislatia Uniunii Europene in domeniul protectiei mediului;

- in baza OUG nr. 195/2005 privind protectia mediului aprobata cu modificari de Legea nr. 265/2006;

- in baza OM nr. 818 /2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu, modificat si completat cu OM nr. 1158/2005;

- in baza HG nr. 368/2007, privind organizarea si functionarea Ministerului Mediului si Dezvoltarii Durabile.
categoria de activitate

- conform Anexei nr.1 a OUG nr. 152/2005 privind prevenirea si controlul integrat al poluarii, aprobata prin Legea nr. 84/2006:

4.2. Instalatii chimice pentru producerea de substante chimice anorganice de baza – Instalatii pentru producerea acidului azotic;

4.3. Instalatii chimice pentru producerea ingrasamintelor chimice (simple sau complexe) pe baza de azot – Instalatii penru producerea azotatului de amoniu.


- conform O.M. nr. 1144/2002 privind infiintarea Registrului poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta OUG 152/2005 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii:

cod NOSE – P: 105.09

cod SNAP – 2: 0404


conform O.M. nr. 601/2002 privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN:

cod CAEN: 2413-Fabricarea altor produse chimice anorganice de baza

2415-Fabricarea ingrasamintelor si produselor azotoase


documentatia solicitarii

Documentatia de sustinere a solicitarii contine:

- Cerere de solicitare, elaborata de SC IPROCHIM SA Bucuresti, editie 2006;

- Raport de amplasament, elaborat de SC IPROCHIM SA Bucuresti, editie 2004;

- Anexe la Raportul de amplasament (vol. I si II), elaborat de SC IPROCHIM SA Bucuresti, editie 2004;

- Studiu de evaluare a riscului la instalatiile in functiune de pe platforma Doljchim Craiova, elaborat de PETRODESIGN S.A., editie 2004;

- Plan de urgenta interna, elaborat de PETROM S.A.-Combinatul Doljchim, editie 2005;

- Raport de securitate (vol. I-IX), elaborat de SC IPROCHIM SA Bucuresti, editie 2006;

- Dovada publicare anunt public;

- Dovada achitare taxa si tarif;

- Certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, seria M 03 nr. 3506, seria M 03 nr. 3507, seria M 03 nr. 3508;

- Autorizatie de Gospodarire a Apelor nr. 69/18.08.2006;

- Autorizatie pentru operatiuni cu percursori;

- Contracte de valorificare deseuri;

- Contract de furnizare energie electrica nr. J2473/20.06.2006, incheiat cu Energy Holding;

- Plan de actiuni inregistrat la ARPM Craiova cu nr. 2186/21.03.2007;

- O.M. MAPM nr. 169/2003 pentru aprobarea, prin metoda confirmarii directe, a documentelor de referinta privind cele mai bune tehnici disponibile (BREF), aprobate de Uniunea Europena.


managementul activitatii


In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta nr. 195/2005, titularul activitatii, prin persoana desemnata cu atributii in domeniul protectiei mediului, va asista persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control, punandu-le la dispozitie evidenta masuratorilor proprii si toate celelalte documente relevante si le va facilita controlul activitatii, precum si prelevarea de probe. Va asigura, de asemenea, accesul persoanelor imputernicite pentru verificare, inspectie si control la instalatiile tehnologice, la echipamentele si instalatiile de depoluare a mediului, precum si in spatiile sau in zonele aferente acestora.

Titularul autorizatiei are obligatia de realiza, in totalitate si la termen, masurile impuse prin actele de constatare incheiate de persoanele imputernicite cu activitati de verificare, inspectie si control.

Titularul autorizatiei trebuie sa stabileasca si sa mentina un sistem de management al autorizatiei, care trebuie sa indeplineasca cerintele prezentei autorizatii. Acest sistem va evalua toate operatiunile de pe amplasament si va revizui toate optiunile accesibile pentru utilizarea unei tehnologii mai curate, a unei productii mai curate, precum si pentru evitarea producerii si/sau minimizarea cantitatii de deseuri generate.

Titularul autorizatie are obligatia sa respecte conditiile impuse prin prezenta autorizatie si va initia investigatii si actiuni de remediere in cazul unor neconformitati cu prevederile acesteia.

Titularul autorizatiei va lua toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile.

Titularul activitatii trebuie sa se asigure ca toate operatiunile de pe amplasament vor fi realizate astfel incat emisiile sa nu determine deteriorarea semnificativa a mediului in afara limitelor amplasamentului.


materii prime si auxiliare

Principalele materii prime si auxiliare/

utilizari

Natura chimica /

compozitie

(Fraze R)[1]

Inventar la nivelul anului 2005, (t)

Ponderea

% in produs

% in apa de suprafata

% in canalizare

% in deseuri / pe sol

% in aer

Mod de depozitare, (A-D)[2]


Amoniac/

materie prima pentru Instalatia de Acid azotic II

NH3 – min. 99,5%

R10 ; R23 ; R34 ; R50


99,6 % se transforma in produs – acid azotic

0,3 % se evacueaza in atmosfera sub forma de oxizi de azot

0,1 % se evacueaza sub forma de acid azotic la canalizarea chimic impura

- Fabricat pe platforma in instalatia de Amoniac Kellogg

- Se stocheaza ca amoniac lichid intr-un rezervor de 22 000 mc etans, dotat cu sistem de racire si sisteme de siguranta

Amoniac/

materie prima

pentru Instalatia de Azotat de amoniu II

NH3 – min. 99,5%

R10; R23; R 34

R50


99,6 % se transforma in produs (azotat de amoniu si nitrocalcar); 0,2 % se evacueaza in atmosfera sub forma amoniac gazos si pulberi de azotat de amoniu;

0,2 % se evacueaza sub forma de ioni amoniu la canalizarea chimic impura

Fabricat pe platforma in instalatia de Amoniac Kellogg

Se stocheaza ca amoniac lichid intr-un rezervor de 22 000 mc, etans, dotat cu sistem de racire si sisteme de siguranta


Acid azotic/

materie prima la Instalatia de Azotat de amoniu II/materie auxiliara in Instalatia Sybetra

Acid azotic 56% - solutie apoasa

R8; R35


99,6 % se transforma in produs – azotat de amoniu si nitrocalcar

0,2 % se evacueaza in atmosfera sub forma de pulberi de azotat de amoniu

0,2 % se evacueaza sub forma de ioni azotat la canalizarea chimic impura


Se stocheaza in rezervoarele metalice din cadrul depozitului de acid azotic.


Acid azotic/materie auxiliara in Instalatia de neutralizare Sybetra

Acid azotic 56%

R8, R35

cca. 150 to/an

100 % se transforma in ape cu pH controlat, functie de cerintele Instalatiei de Epurare

Rezervor inox.


Lesie de hidroxid de sodiu/ materie auxiliara in Inst. de neutralizare Sybetra

NaOH 48-50%

R35

cca. 150 to/an

100 % se transforma in ape cu pH controlat, functie de cerintele Instalatiei de Epurare

Rezervoare metalice R1,2resurse: apa, energie, gaze naturale


7.1. Apa – – conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 69/18.08.2006 (datele se refera la intreaga platforma Doljchim).

7.1.1. Alimentarea cu apa potabila

Sursa - reteaua R.A. APA Craiova - Isalnita cu utilizare consum menajer, laboratoare, spalatorie, spalari pardoseli, udari spatii verzi si partial pentru stingerea incendiilor.

Volume si debite de apa potabila

Necesar de apa: zilnic maxim - 5040 mc/zi;

zilnic mediu -3840 mc/zi;

Cerinta de apa: zilnic maxim -5500mc/zi;

zilnic mediu - 5040 mc/zi;

volum anual – 1663,2 mii mc.

Functionare: 330 zile/an, 24 ore/zi

Instalatii de captare:

- 5 bransamente (2 DN 250mm si 1 DN 300 mm, 1 DN 100, 1 DN 50)

Instalatii de tratare: nu este cazul

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei: nu este cazul

Instalatii de distributie a apei potabile: retea inelara de conducte din fonta cu DN=200-400 mm.

7.1.2. Alimentarea cu apa tehnologica (industriala)

Surse: priza baraj Isalnita printr-un canal de aductiune comun cu SE Isalnita cu utilizare la: instalatii tehnologice; ciclurile de recirculare apa de racire, cu apa de adaos; rezerva de incendiu.

Volume si debite de apa autorizate:

Necesarul de apa - zilnic maxim - 49080 mc (568,05 l/s);

- zilnic minim - 49080 mc (568,05 l/s);

Cerinta de apa - zilnic maxim - 56400 mc (652,78 l/s);

- zilnic mediu - 56400 mc (652,78 l/s);

- anual - 18612 mii mc

Functionare: 330 zile/an, 24 ore/zi

Instalatii de captare

- priza barajul Isalnita printr-un canal comun de aductiune cu SE Isalnita.

Instalatii de tratare:

rezervor apa bruta paralelipipedic etapa I cu V=870 m (29,0x5,0x6,5 m)

rezervor apa bruta circular etapa a aII-a cu V=870 m (D=13,5 m, H=6,0 m)

statie de pompe apa bruta etapa I, echipata cu:

- 5 electropompe 16 NDN avand Q=1500 mc/h, H=17,5 mCA, P=100kw, n=730 rot/min;

- 2 electropompe 20 NDN avand Q=2500 mc/h; H=17,5 mCA; P=304Kw, n=740 rot/min.

- statie de pompe apa bruta etapa a II-a echipata cu:

- 2 electropompe 20 NDN avand Q=2500 mc/h; H=17,5 mCA; P=160Kw; n=740 rot/min

- 3 decantoare acceleratoare in etapa I (D=34,5 m, H)7,5 m, Q=1500-2500 mc/h)

- 2 decantoare acceleratoare in etapa a II-a (D=34,5m, H=7,5m, Q=1500-2500 mc/h)

statie de preparare si dozare reactivi:

- 2 bazine namol etapa I+II cu capacitatea de 280 mc si statie de pompare (3 electropompe; Q=80 mc/h; H=19 mCA; 1 electropompa tip 16 NDN, Q=1500 mc/h, H=15 mCA; P=100Kw; 1 electropompa tip PS 350, Q=500 mc/s; H+15mCA; P=30Kw).

Instalatii de aductiune si inmagazinare a apei:

canal comun cu SE Isalnita;

bazin apa limpede paralelipipedic etapa I cu un volum de 1764 mc (30x12x4,9) in incinta statiei de tratare;

bazin apa limpede circular etapa a II-a cu un volum de 1230 (D=14m, H=6 m) in incinta statiei de tratare;

doua rezervoare dreptunghiulare cu un volum de 2x1500 mc in cadrul gospodariei de incendiu;

castel de apa cu capacitatea de 1000 mc, H=50 in cadrul gospodariei de incendiu

Reteaua de distributie a apei:

2 fire de conducte PREMO cu Dn=800 mm+2 fire PREMO cu Dn=1000mm spre combinat din statia de tratare;

statia de pompe apa limpede etapa I, echipata cu:

- 3 electropompe 18 NDS avand Q=2750 mc/h; H=58 mCA, P=250Kw, n=960 rot/min;

- 1 electropompa 22 NDS avand Q=3600 mc/h; H=52 mCA; P=630Kw, n=960 rot./min-in incinta statiei de tratare;

- 2+1 pompe Terma 250-28 avand Q=500mc/h, H=100 mCA, P=250Kw si retea inelara exterioara cu Dn=100-500 mm la gospodaria de incendiu pentru cele doua rezervoare;

- 1+1 pompe pilot pentru mentinerea sub presiune a sistemului de distributie a apei pentru incendiu in cadrul gospodariei de incendiu avand Q=500mc/h, H=100 mCA, P=250 KW si retea inelara exterioara cu Dn=100-500 mm pentru castelul de apa;

- retea inelara de conducte interioara pentru consumuri tehnologice cu Dn=600 mm.


7.1.3. Apa pentru stingerea incendiilor

Volum intangibil: 3800 mc;

Debit suplimentar acceptat pentru refacerea rezervei de incendiu din surse: 100 l/s.

7.1.4. Modul de folosire

Necesarul total de apa: zilnic maxim = 54 120 mc/zi

zilnic mediu = 52 920 mc/zi

Cerinta totala de apa:    zilnic maxim = 61 900 mc/zi

zilnic mediu = 61 900 mc/zi

Gradul de recirculare interna a apei:


7.1.5. Norme de apa

Denumire produs

U.M.

Consum specific

mc/to. produs

Acid azotic

to

60 mc/tona produs

Azotat de amoniu

to

260 mc/tona produs


7.1.6. Evacuarea apelor uzate


Categoria apei

Receptori

autorizati

Debite totale evacuate

Volum anual

(mii mc)

Observatii

Zilnic mediu

(mc/zi)

Zilnic maxim

(mc/zi)

Orar maxim (mc/zi)

Ape tehnologice si menajere epurate

Raul Jiu-prin canalul colector Craiovita, aval de Craiova prin gura de descarcare G8

Toate instalatiile care produc ape tehnologice care necesita epurare

Ape tehnologice care nu necesita epurare

Raul Amaradia, prin gura de descarcare G3

Uree, Demin I, Ciclul 5, Acid azotic II, Depozit II de amoniac (cu vana de izolare)7.2. UTILIZAREA EFICIENTA A ENERGIEI


Alimentarea cu energie electrica se face din Sistemul Energetic National, in baza de contract.

Alimentarea cu gaz natural se face din reteaua de gaze naturale a SC PETROM SA. BUCURESTI – Punct TULBUREA prin reteaua de distributie a TRANSGAZ.


Consum specific de energie raportat la nivelul anului 2005:


Activitati

Consum specific, MWh/tona

Energie electrica

Energie termica

Gaz metan,

mii mc

Obtinerea acidului azotic

0,0127

0,0652

-

Obtinerea azotatului de amoniu

0,0225

0,2765

-

Obtinerea nitrocalcarului

0,0244

0,2349

-


Masuri tehnice fundamentale pentru eficienta energetica:

- utilaje prevazute cu siteme de incalzire (reactoare, coloane), precum si conducte izolate in vederea evitarii pierderilor de caldura;

- sisteme de incalzire izolate termic;

- instalatii prevazute cu sisteme de avertizare in cazul pierderilor accidentale de fluide.


Tehnici BAT de recuperare/economisire a energiei care se aplica la cele doua instalatii:

- recuperara caldurii ca si abur tehnologic din instalatia de acid azotic;

- concentrarea azotatului de amoniu prin utilizarea energiei aburului format la faza de neutralizare;

- minimizarea consumului de apa, prin recircularea apei de racire;

- optimizarea fazelor motoarelor cu comanda electronica (compresoarele din cadrul Instalatiei de Acid azotic);

- transport cu benzi transportoare in locul celui pneumatic; transportoarele cu benzi sunt inchise si astfel emisiile fugitive de pulberi in aer sunt minimizate;

- procesare continua in loc de procese discontinue (procesele tehnologice, prin natura lor, pot fi conduse in mod eficient numai in regim continuu;

- valve automate (procesele tehnologice sunt automatizate, valvele fiind comandate prin bucle de reglare si din tabloul de comanda);

- valve de returnare a condensului (condensul din instalatiile tehnologice se recupereaza si se returneaza la CET).


8. DESCRIEREA INSTALATIEI SI A FLUXURILOR TEHNOLOGICE EXISTENTE PE AMPLASAMENT


8.1. Instalatia de Acid azotic II


Capacitate: HNO3 100%: 240.000 t/an

Tehnologia consta in oxidarea amoniacului cu aer la o presiune medie de 3,5 ata si absorbtia oxizilor de azot in apa la presiune ridicata de 9 ata.

Procesul tehnologic de fabricare a acidului azotic cuprinde urmatoarele faze principale:

a. Pregatirea amestecului amoniac-aer - consta in purificarea (spalarea), filtrarea si comprimarea aerului, evaporarea amoniacului, amestecarea dozata a amoniacului cu aerul pentru a obtine o concentratie de 10,5 - 10,7 % vol. amoniac in aer si filtrarea amestecului amoniac-aer.

b. Oxidarea catalitica a amoniacului cu oxigenul din aer - se realizeaza in prezenta catalizatorului de platina, rezultand oxizi de azot si se degaja o cantitate insemnata de caldura, temperatura gazelor ajungand la 820 - 840 °C.

c. Recuperarea caldurii - se realizeaza prin trecerea gazului printr-un sistem de recuperare a energiei termice, obtinandu-se in final abur supraincalzit de 37 ata si 400 °C.

d. Oxidarea la joasa presiune a gazelor nitroase. In urma racirii gazelor si in prezenta acidului azotic cea mai mare parte din NO se oxideaza la NO2, gazele fiind in continuare comprimate la 7,8 bar si apoi racite.

e. Oxidarea la inalta presiune a gazelor nitroase. In urma racirii o mica cantitate de apa demi din gazele nitroase condenseaza sub forma de acid azotic.

f. Absorbtie oxizi de azot. Gazele nitroase bogate in NO2 trec prin coloana de absorbtie in contracurent cu acid azotic diluat si cu apa demi.

Acidul azotic 56 % obtinut este trimis intr-o coloana de denitrare, unde circula in contracurent aer secundar, asigurandu-se degazarea acestuia de CO2 continut.

Final, acidul azotic este depozitat in rezervoare speciale.


8.2. Instalatia de Azotat de amoniu II Kaltenbach


Capacitate: 300.000 t/an

Procesul tehnologic de fabricare a azotatului de amoniu / nitrocalcar dupa procedeul KALTENBACH cuprinde urmatoarele faze:

a.      Evaporare amoniac si conditionare aer necesar racirii azotatului de amoniu granulat;

b.     Neutralizare acid azotic 56 % cu amoniac gazos, la 4,7 ata si 180°C;

c.      Evaporare primara a solutiei de azotat de amoniu sub vid, cu obtinerea unei solutii de 95 % NH4NO3 (agent termic: abur de proces obtinut prin recuperarea caldurii de neutralizare);

d.     Evaporare secundara a solutiei azotat de amoniu, in 4 evaporatoare tip LUWA, cu obtinerea topiturii de 99,7 % NH4NO3 (agent termic: abur saturat de 13 ata);

e.      Granulare topitura de azotat de amoniu, intr-un turn de aluminiu cu sectiune patrata cu latura de 11 m, prevazut perimetral cu duze de pulverizare statice;

f.      Racire granule de azotat de amoniu, in pat fluidizat, pana la 30°C;

g.     Sortare azotat de amoniu granulat;

h.     stropire granule de azotat de amoniu cu antiaglomerant organic;


8.3. DEPOZITE


Depozitul de acid azotic este constituit din trei rezervoare de acid azotic de 270 mc fiecare, amplasate in aer liber, intr-o cuva betonata, protejata antiacid, in care se gasesc si pompele care deservesc rezervoarele.

Pentru depozitare acid azotic, se folosesc si cele doua rezervoare de acid azotic din cadrul Depozitului de acid aferent instalatiei Acid azotic III. Rezervoarele de capacitate 2500 mc fiecare sunt amplasate intr-o cuva betonata, protejata antiacid. Ambele cuve sunt legate, prin canalizarea chimic impura a platformei, la statia de neutralizare a instalatiei de azotat de amoniu.

2. Bataluri de ape fosfoamoniacale ( 2 bataluri de slam cu continut de carbonat si fosfat) - au fost utilizate pentru decantarea apelor acide rezultate de la instalatia de obtinere a ingrasamintelor complexe NPK (instalatia este in prezent oprita) si au capacitatea de cca. 225. 000 mc, fiecare.

In prezent activitatea de depozitare in batalurile de ape fosfoamoniacale este sistata (batalul nr. 1 este epuizat, iar batalul nr. 2 are un grad de umplere de cca 60%), conform calendarului de sistare a activitatii prevazut in anexa nr. 5 din HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor – Depozite de deseuri industriale nepericuloase care sisteaza/inceteaza activitaea intre 1 ianuarie 2007 si 16 iulie 2009.

Titularul autorizatiei are obligatia de a lua toate masurile necesare punerii in siguranta si pentru inchiderea ecologica a celor doua bataluri de slamuri fosfoamoniacale, conform prevederilor legale in vederea inchiderii si urmaririi postinchidere si Planului de actiuni, parte integranta a prezentei autorizatii integrate de mediu.9. INSTALATII PENTRU RETINEREA, EVACUAREA SI DISPERSIA POLUANTILOR IN MEDIU


a. Titularul are obligatia de a utiliza instalatiile existente de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor generati pe amplasament.

b. In cazul defectiunilor sau functionarii anormale a instalatiilor de retinere, evacuare si dispersie a poluantilor, titularul are obligatia de a opri, in cel mai scurt timp posibil, faza procesului tehnologic generatoare de poluanti, pana la remedierea situatiei.

c. Titularul are obligatia sa notifice autoritatea competenta pentru protectia mediului in legatura cu incidentul, perioada de timp in care emisia de poluant/poluanti s-a facut in lipsa instalatiilor de retinere, evacuare si dispersie, masurile luate pentru remedierea situatiei si data repunerii in functiune a instalatiei respective.


9.1. AER

Faza de proces

Punct de emisie

Poluant

Echipament de depoluare

Evacuare gaze reziduale de la instalatia de Acid azotic

Duza 3L0001

NOx

Nu exista

Granulare azotat de amoniu

Turn de granulare

Pulberi, NH3

Nu exista

Racire granule azotat de amoniu in pat fluidizat

Racitoare in pat fluidizat

Pulberi, NH3

Sistem de desprafuire de tip multiciclon

Macinare calcar

Cos emisie

pulberi

Nu exista

Sisteme de ventilatie:

Faza de proces

Caracteristici

Instalatia de azotat de amoniu: 4 ventilatoare care introduc aerul in evaporatoarele LUWA

Debit = 7 500 Nmc/h, h = 20 mmcol.apa

Instalatia de azotat de amoniu: ventilator turn de granulare

Debit = 500 000 Nmc/h; h = 10 mm col. apa

Instalatia azotat de amoniu: ventilator racitor pat fluidizat (4 buc)

Debit = 96 000 Nmc/h; h = 210 mm col apa


9.2. APA

Instalatia de Neutralizare Sybetra

Capacitate: max. 2000 m3/24 h.

Apele uzate chimic impure din procesele tehnologice de pe platforma Grup Anorganic II sunt evacuate in Statia Centrala de Epurare ape uzate, dupa trecerea prin statia de neutralizare Sybetra, compusa din:

a. statie de pompare;

b. doua bazine de neutralizare cu functionare alternativa;

c. rezervoare reactivi (soda, acid azotic);

d. rampa de descarcare reactivi;

e. statie de pompare echipata cu 6 pompe avand Q=210 mc/h, H=25mCA, P=22Kw;

f. pompa de recirculare cu Q=50 mc/h, H=10mCA, P=4Kw.

Procesul de neutralizare a apelor uzate chimic impure cuprinde urmatoarele faze:

- Colectare si receptie ape reziduale.

Apele reziduale chimic impure colectate in canalizarea antiacida sunt introduse intr-un bazin de neutralizare; un al doilea bazin se constituie intr-o rezerva de primire in caz de avarie la pompele de evacuare sau atunci cand se impune curatirea de slam a primului bazin de neutralizare.

- Omogenizare ape chimic impure

Apele reziduale chimic impure sunt omogenizate cu ajutorul unui agitator, montat central, pe o pasarela, in bazinul de neutralizare;

Analiza de pH

Controlul pH-ului la apele chimic impure, se executa orar in cadrul Statiei de neutralizare si, din 2 in 2 ore, si in cadrul Laboratorului Instalatiei de azotat de amoniu II;

Daca pH-ul apelor receptionate in bazinul de neutralizare este cuprins intre 6,5 - 8,5, apele sunt evacuate spre Instalatia de Epurare Ape Reziduale finala fara a se mai face corectia de pH.

- Neutralizarea apelor reziduale, astfel:

 daca pH < 6,5 - neutralizarea se face cu NaOH 45 - 50 %;

 daca pH > 8,5 - neutralizarea se face cu HNO3.

- Evacuare ape neutralizate.

Evacuarea apelor neutralizate se face cu ajutorul pompelor centrifuge din Statia de pompare, spre Instalatia de Epurare Ape Reziduale finala.


9.3. SOL

Rezervoarele de acid azotic sunt amplasate in cuve betonate, protejate antiacid si legate prin canalizarea chimic impura a platformei, la statia de neutralizare a instalatiei de azotat de amoniu.


9.4. ALTE DOTARI

- containere amplasate in spatii special amenajate pentru colectarea selectiva a deseurilor;

- recipienti metalici pentru colectare ulei uzat.


10. CONCENTRATII DE POLUANTI ADMIse LA EVACUAREA IN MEDIUL INCONJURATOR


10.1. AER

10.1.1. Emisii


Emisii din surse punctiforme

Instalatie tehnologica

Sursa de emisie

Caracteristicile sursei

Indicator

O.M. nr

Debit masic

(g/h)

C.M.A.* pana la 31 decembrie 2011

C.M.A.* dupa 31 decembrie 2011

Acid azotic

Duza 3L0001


H=80 m

Ψv = 0,9 m


NOx*


mg/m3

350 mg/m3

Azotat de amoniu

Turn de granulare

H=26m

Sectiune=11x11m

NH3 **


Pulberi**

mg/m3


mg/m3

Racitor in pat fluidizat

H=10 m

I=37m

l= 5m

Evaporatoare LUwa

H= 11,2m

Ψ = 0,94m


in conformitate cu prevederile OM nr. 462/1993, OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului si cu Planul de actiuni anexat prezentei autorizatii, in urma modernizarii si retehnologizarii instalatiei de Acid azotic, titularul va asigura reducerea continutului de oxizi de azot in gazele reziduale, astfel incat concentratia de NOx nu va depasi valoarea de 350 mg/mc dupa 31 decembrie 2011.

** - in conformitate cu prevederile OM nr. 462/1993 si cu Planul de actiuni anexat prezentei autorizatii, in urma modernizarii si retehnologizarii instalatiei de Azotat de Amoniu, titularul va asigura reducerea continutului de pulberi totale si NH3 in gazele reziduale, astfel incat:

a.              concentratia de pulberi totale nu va depasi valoarea de 50 mg/mc dupa              31 decembrie 2011;

b.              concentratia de NH3 nu va depasi valoarea de 30 mg/mc dupa 31 decembrie 2011.

Limita la emisie pentru indicatorii NOx, pulberi totale si NH3, admise pana la 31 decembrie 2011, se vor stabili in urma evaluarii rezultatelor monitorizarii timp de 6 luni, conform programului de monitorizare, corelata cu datele de functionare a instalatiilor si cu standardul de calitate a aerului.

Pana la stabilirea acestei limite, se va urmari respectarea nivelului maxim de NOx , pulberi in suspensie si NH3, prevazut de standardul de calitate a aerului inconjurator aprobat prin OM nr. 592/2002.

Valorile limita se raporteaza la un continut in oxigen al efluentilor gazosi de 3% vol.

NOTA:

Conditii standard de referinta: T = 273 K, p = 101,3 kPa, gaze uscate.

Valorile limita de emisie pentru aer se considera respectate daca in decursul unui an calendaristic:

a). pentru masuratorile continue

- 97% din totalul mediilor orare nu depasesc de 1,2 ori valoarea limita;

- nici una din valorile medii zilnice nu depaseste limita impusa, cu exceptia perioadelor de pornire – oprire ale instalatiilor;

- nici una din valorile medii orare nu de paseste dublul valorii limita.

b). pentru masuratorile discontinue – se respecta valorile limita impuse; valorile medii zilnice se determina prin media valorilor momentane, determinate prin cel putin 3 exercitii de masurare/zi, in timpul de lucru efectiv (excluzand perioadele de pornire si oprire).

c). Instalarea si functionarea corespunzatoare a echipamentului automat de monitorizare a emisiilor in aer – pentru gazele evacuate la cosul mare de dispersie – se va verifica prin controale si teste anuale de supraveghere.


Imisii


a.      Titularul autorizatiei are obligatia de a respecta valorile C.M.A, impuse prin standardul de calitate a aerului in zone protejate – STAS 12574/87, pentru indicatorii: NH3 si pulberi sedimentabile:


Indicator *

Perioada

de mediere

Concentratie maxim admisa

(CMA),

conform STAS 12574/87

NH3

min

mg/m3

h

mg/m3

pulberi sedimentabile

1 luna

17 mg/m2/luna,


*puncte de prelevare: priza aer isalnita, statia epurare mihaita, Poarta 3 Doljchim, Poarta 7 Doljchim.


b.     Titularul autorizatiei are obligatia de a respecta valorile limita impuse prin Normativul de calitate pentru aerul inconjurator, aprobat prin Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002, pentru indicatorii: NOx, pulberi in suspensie (PM10), SO2 si CO

c.      Nivelul de NOx, pulberi in suspensie, SO2 si CO va fi monitorizat cu frecventa lunara de catre titularul activitatii, prin punctele de prelevare: priza aer Isalnita, statia epurare Mihaita, poarta 3 Doljchim, poarta 7 Doljchim,.

d.     In cazul depasirii limitelor prevazute de Normativul de calitate pentru aerul inconjurator, aprobat prin Ordinul M.A.P.M. nr. 592/2002, Combinatul Doljchim va fi obligat sa reduca emisiile de substante poluante in cele mai importante surse.


10.2. APA


10.2.1 Ape chimic impure, ape menajere, ape tehnologice ce nu necesita epurare conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 69/18.08.2006


Instalatia tehnologica

Categoria apei

Receptori autorizati

Indicator de calitate

CMA,

conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor nr. 69/18.08.2006

Observatii

Instalatia de Acid azotic,


Instalatia de Azotat de amoniu


Instalatia de neutralizare Sybetra

Ape uzate chimic impure

Instalatia de Epurare Ape uzate, prin intermediul Statiei Neutralizare Sybetra

Indicatorii apelor evacuate in Instalatiei de Epurare Ape uzate vor respecta valorile concentratiilor autoimpuse de operator prin Programul de automonitorizare.

(NTPA 002)

Ape menajere

Instalatia de Epurare Ape uzate, direct prin intermediul canalizarii menajere

Ape cu impurificare redusa

Raul Amaradia, prin gura de varsare nr. 3


NO3-

37 mg/l


NH4+

3 mg/l

pH10.2.2 Apa subterana

Zone si indicatori pentru care s-a constatat o poluare istorica de tip semnificativa a apei subterane sunt urmatoarele, in conformitate cu Bilantul de mediu:

- perimetrul uzinal - zona batalurilor de ape fosfoamoniacale (F1 si F3): pH, NH4+ NO3-, CCO-Cr, F-;

- perimetrul periuzinal (P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 si P13): pH, NH4+, NO3-, CCO-Cr, SO42-, F-.

Se vor respecta CMA impuse prin Legea nr. 458/2002 completata si modificata cu Legea nr. 311/2004 privind calitatea apei potabile, iar pentru zonele in care se inregistreaza o poluare istorica de tip semnificativa, limitele maxime admise pentru indicatorii de calitate se vor stabili in urma evaluarii rezultatelor monitorizarii pe o perioada de 6 luni de la data emiterii autorizatiei.

Titularul are obligatia de a introduce un program de monitorizare a nivelului si calitatii apei subterane prin puturile din zona batalurilor fosfoamoniacale ( FM1, FM2, FM3, FM 4, P6, F1 si F3) precum si din perimetrul periuzinal (P2, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10, P11 si P13 urmarindu-se indicatorii: pH, NH+4, NO-3, PO3-4, SO2-4, Cl-, CCO – Cr, Ca2+, Mg2+, suspensii, reziduu fix.


10.3. Sol


. Zone si indicatori pentru care s-a constatat o poluare istorica de tip semnificativa a solului, generata de activitatile desfasurate pe amplasamentul Combinatului Doljchim, conform OM 756/97 (Raport de amplasament – editia 2004):

- zona Instalatiei Amoniac Kellogg, Instalatiei de Metanol, Instalatiei de Catalizatori si a Instalatiilor Organice: Cu

- zona Instalatiilor Organice oprite – instalatia de acetaldehida: Hg

zona fostei instalatii de amoniac Sybetra: As (la 30 cm);

Continutul de azot amoniacal si azot nitric prezinta depasiri ale valorilor clasei de aprovizionare normala cu azot, incadrand solul in clasa de aprovizionare cu azot foarte ridicata.

2. Titularul autorizatiei are obligatia de respecta valorile concentratiilor impuse prin O.M. nr. 756/1997, iar pentru zonele pentru care se inregistreaza o poluare istorica de tip semnificativa, limitele maxim admise pentru indicatorii de calitate a solului, se vor stabili in urma evaluarii rezultatelor monitorizarii timp de 6 luni de la emiterea prezentei autorizatii.

3. Titularul autorizatiei va realiza trimestrial investigatii asupra solului din zonele de impact, monitorizandu-se urmatorii indicatori: azot nitric, azot amoniacal, metale ( Ni, Cu, Zn, As, Hg), total hidrocarburi din petrol, potasiu, C organic, cloruri, F.

Analizele vor urmari acoperirea tuturor tipurilor de surse de poluare:

- instalatii chimice in functiune si instalatii inchise pentru dezafectare;

- zone de depozitare definitiva a deseurilor: bataluri fosfoamoniacale, depozit subteran de slam de arsen, halda ecologica de deseuri nepericuloase;

- zone de stocare a materiilor prime si ale produselor finite;

- zone de incarcare – descarcare a materiilor prime si a produselor;

Titularul autorizatiei va lua urmatoarele masuri pentru mentinerea unor niveluri controlate ale solului si apei subterane astfel ca migrarea poluantilor in afara limitelor platformei sa se diminueze:

- verificarea periodica a sistemului de canalizare chimic impura si ape meteorice de pe platforma;

- inlocuirea treptata a tuturor retelelor de canalizare ale apelor industriale uzate de pe platforma (se va continua programul deja inceput), in special cele care au suportat miscari tectonice si care sunt susceptibile a fi surse importante de infiltratii in subteran a produselor chimice poluante;

- realizarea de studii pentru implementarea productiilor mai curate care sa stabileasca retehnologizarile si modernizarile eficiente economic pentru tehnologiile existente care prezinta inca impact asupra mediului si cautarea de solutii viabile pentru tratarea si eliminarea deseurilor periculoase;

- betonarea spatiilor in care sunt realizate transvazari ale produselor utilizate, astfel incat, eventualele scurgeri sa poata fi usor recuperate, eliminand astfel riscul infiltrarii acestora in subteran;

- crearea unui sistem eficient de urmarire si control a pierderilor de produse din cadrul instalatiilor tehnologice, din estacadele si conductele de transport, in special, cele subterane pentru care observarea vizuala a pierderilor este dificila;

- realizarea la timp a reparatiilor si curatirilor de rezervoare pentru stocarea produselor in vederea eliminarii impurificarii solului si subsolului;

- valorificarea deseurilor in scopul reducerii cantitatilor de deseuri stocate si indepartarea deseurilor menajere si industriale nerecuperabile prin depozitare in siguranta in locuri special amenajate;

- salubrizarea suprafetei industriale si intretinerea spatiilor verzi intre instalatii si cai de acces.zgomot

Valoarea admisa a zgomotului la limita incintei, nu va depasi nivelul de zgomot de 65 dB, conform STAS 10009/1988


GESTIUNEA DESEURILOR


Deseurile rezulta in principal din procese tehnologice si activitati de prestari servicii.

11.1. Deseurile vor fi colectate pe sortimente si apoi depozitate temporar in puncte de depozitare special amenajate in incinta societatii. Sortarea deseurilor industriale generate de activitatea de productie, precum si depozitarea temporara, se fac in cadrul fiecarei sectii, serviciu, atelier.

11.2. Depozitarea deseurilor din incinta societatii se va face in conformitate cu prevederile legale, astfel:

- pe platforme betonate;                   

- in containere de siguranta si containere speciale, boxe betonate, bene;

- in saci, recipienti metalici sau din material plastic;

- in magazii inchise, betonate, acoperite si ventilate;

- in halde betonate de depozitare temporara, inchise partial, prevazute cu canal de scurgere pentru apa pluviala.

11.3. Titularul autorizatiei va respecta legislatia de mediu romaneasca si europeana privind depozitarea deseurilor, avand in vedere prioritizarea optiunilor de gestionare a deseurilor pentru care valorificarea – prin refolosire, reciclare materiala si recuperarea energiei – se afla inaintea optiunii de eliminare prin depozitare.

11.4. Titularul autorizatie are obligatia, conform reglementarilor nationale si comunitare, sa asigure masuri si conditii astfel incat sa fie atinse tintele prevazute de Strategia Nationala de Gestionare a Deseurilor, Planul Regional de Gestiune a Deseurilor pentru Regiunea 4 SV Oltenia.


11.1. desEuri produse, colectate, stocate temporar


Din activitatea desfasurata in cadrul instalatiilor de acid azotic si azotat de amoniu sunt generate atat deseuri nepericuloase cat si deseuri periculoase.11.1.1. Deseuri nepericuloase:

Sursele de deseuri

Codurile deseurilor conform EWC

Fluxurile de deseuri


Cantitate generata

in 2005

(t/an)

Depozitare/eliminare/valorificare

Instalatia de acid azotic – oxidare amoniac


Catalizatori uzati de platina


Valorificare prin unitati autorizate

Instalatia de acid azotic – activitati de intretinere
Deseuri de fier (inclusiv tabla)

Deseuri de inox

Deseuri de alama
Stocare temporara pe platforma betonata, neacoperita si eliminare in vederea valorificarii prin unitati autorizate .

Instalatia de azotat de amoniu – activitati de intretinereDeseuri de fier
Stocare temporar pe platforma betonata, neacoperita si eliminare in vederea valorificarii prin unitati autorizate

Instalatia azotat de amoniu – benzi transportoare


Deseu de cauciuc


Colectare si stocare temporara pe platforma betonata, intr-un spatiu special amenajat si eliminare in vederea valorificarii prin unitati autorizate.

Neutralizare ape uzate


Butoaie metalice


Stocare temporara pe platforma betonata, neacoperita si valorificare prin terti.

Activitati igienico-sanitare


Deseuri menajere


Stocare temporara in containere speciale amplasate pe platforma betonata/Depozitare definitiva  la Depozitul de deseuri municipale al orasului.

11.1.2. Deseuri periculoase:


Sursele de deseuri (punctele in cadrul procesului tehnologic)

Codurile deseurilor conform EWC (Codul European al Deseurilor)

Flux de deseuri


Cantitate generata


(t/an)

Depozitare/eliminare/valorificare

Instalatia de acid azotic - compresoare
Ulei uzat

Ulei pentru regenerare TBA 57E
Se colecteaza in recipiente etanse, rezistente la soc mecanic si termic, in spatii corespunzator amenajate, imprejmuite si securizate, pentru prevenirea scurgerilor necontrolate.

Se va realiza cu prioritate valorificarea uleiurilor uzate prin regenerare in cadrul Instalatiei de Regenerare Uleiuri existenta pe platforma DOLJCHIM; in cazul in care conditiile tehnice si economice fac neviabila regenerarea, valorificarea uleiurilor uzate se realizeaza prin unitati autorizate


Instalatia azotat de amoniu – utilaje in miscareUlei uzat


Uleiurile uzate rezultate (evacuate discontinuu) sunt colectate in cadrul platformei, in recipiente metalice, pe platforme betonate si sunt valorificate prin firme autorizate.

11.2. deseuri reciclate


Uleiurile pentru regenerare rezultate din activitate sunt tratate in instalatia regenerare uleiuri si refolosite.


11.3. deseuri valorificabile


- catalizatori uzati de platina;

- deseuri de fier (inclusiv tabla);

- deseuri de inox;

- deseuri de alama;

- deseu de cauciuc;

butoaie metalice;

Deseurile se valorifica prin societati autorizate, pe baza de contract.


11.4 DEPOZITARE DEFINITIVA A DESEURILOR


Combinatul Doljchim detine un Depozit de Deseuri nepericuloase autorizat, care nu face obiectul prezentei autorizatii de mediu.


INtERVENTIA RAPIDA/PREVENIREA SI MANAGEMENTUL SITUATIILOR DE URGENTA, SIGURANTA INSTALATIEIPe platforma chimica apartinand PETROM S.A. - Combinatul Doljchim exista un potential pericol de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase, determinat de coexistenta si manifestarea mai multor factori de risc:

- existenta unor tehnologii si instalatii care produc si utilizeaza substante periculoase si care la un moment dat pot suferi avarii;

existenta la un moment dat a unor stocuri mari de produse periculoase;

- existenta unui numar mare de persoane aflate zilnic pe teritoriul societatii;

- posibilitatea erorii umane in operare.

Conform Notificare substante periculoase prezente pe amplasamentul PETROM S.A. - Combinatul Doljchim, inregistrata la ARPM Craiova cu nr.7252/17.11.2006, instalatiile de pe platforma chimica intra sub incidenta Directivei SEVESO II si se incadreaza in categoria de risc major.

Lista substantelor periculoase prezente pe amplasamentul PETROM SA. – COMBINATUL DOLJCHIM CRAIOVA care se supun HG nr. 95/2003

Clasificarea

operatorului


Denumirea

substantei


Fraze de risc asociate

Cantitate totala de substanta posibil a fi detinuta- capacitate de proiect ( t )

Stare de agregare
Rezervoare

In instalatie ( t )

Materii prime, produsi intermediari, produse finite

Alte moduri de stocare ( t )


Documentatie depusa

Presiune ( ata )

Nr.rezervoare

Capacitate rezervor

( mc )

PPAM

RS

PUI

PUE


RM


da

da

da

da

Metanol

R: 11-23/24/25-39/23/24/25

3.564 t269 t

229 t

229 t

lichidlichid

lichid

lichid

DLI II /

produs finit


Instalatia METANOL /

produs finit


Amoniac

R: 10-23-34-50

12.000 t

lichid
DEPOZIT AMONIAC II


Acid azotic

R: 8-35

197 t

197 t

197 t


1.520 t

1.520 t

lichid

lichid

lichid


lichid

lichid


Insatalaνa ACID AZOTIC II


Instalatia ACID AZOTIC III


Azotat de amoniu


1.500 t

solid
DEPOZIT AMBALARE

Depozit

Activitatile principale, produsele acelor parti ale obiectivului care au importanta din punct de vedere al securitatii, sursele de risc de accident major si a conditiilor in care un astfel de accident major se poate produce, precum si masurile preventive propuse sunt descrise in documente interne care vizeaza prevenirea accidentelor si a consecintelor acestora, dupa cum urmeaza:

- Planul de prevenire si combatere a poluarilor accidentale;

- Planul de urgenta interna;

- Raport de securitate.

Planul de urgenta interna se evalueaza, se testeaza si se revizuieste la intervale de cel mult 3 ani.

Raportul de securitate se revizuieste periodic si se actualizeaza cel putin o data la 5 ani.

Planul de interventie in caz de poluari accidentale se revizuieste anual.

Pentru minimizarea consecintelor unui eventual accident major anual, se initiaza exercitii de alarmare cu participarea personalului intregului combinat, al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta.

Ori de cate ori este necesar, ca urmare a aparitiei unor aspecte noi, sunt revizuite si instructiunile de lucru, procedurile, fisele de post ale personalului implicat in munca de prevenire a accidentelor majore.MONITORIZAREA ACTIVITATII

13.1. AER

In prezent, Combinatul DOLJCHIM nu dispune de un sistem de monitorizare 'on line', monitorizarea emisiilor catre mediul inconjurator realizandu-se in regim discontinuu.

13.1. Masuratorile discontinue anuale, semestriale si trimestriale vor fi efectuate prin laboratoare acreditate, iar cele cu frecventa lunara si saptamanala prin laboratorul propriu al titularului autorizatiei. Pentru punctele automonitorizate de catre Combinatul Doljchim, in vederea verificarii conformitatii rezultatelor obtinute, anual se va face o intercalibrare cu un laborator acreditat, costurile fiind suportate de titularul autorizatiei.

13.2. Prelevarea probelor si analiza tuturor poluantilor se vor efectua in conformitate cu standardele Comunitatii Europene CEN sau se vor aplica standarde nationale sau internationale, care vor asigura furnizarea de date de o calitate stiintica echivalenta.

Toate rezultatele masuratorilor trebuie inregistrate, prelucrate si prezentate intr-o forma adecvata, pentru a permite autoritatilor competente pentru protectia mediului sa verifice conformitatea cu conditiile prezentei autorizatii.

Reducerea frecventei masuratorilor periodice pentru indicatorii pentru care s-au stabilit valori limita la emisie, va fi autorizata de catre autoritatea competenta de mediu in urma analizarii rezultatelor monitorizarii pe perioada a doi ani consecutivi.

13.5. Operatorul are obligatia sa amenajeze punctele de prelevare probe si caile de acces la acestea in vederea analizarii emisiilor si imisiilor, astfel incat sa respecte Programul de monitorizare al prezentei autorizatii:

13.1.1. AER-emisii

Instalatie

Punct de recoltare probe

Parametrul urmarit

UM

Frecventa determinari

Azotat de amoniuTurnul de granulare

Pulberi totale

NH3

mg/m3


- lunar pana la 31 dec. 2011;

- continuu dupa 31 dec. 2011


Racitor pat fluidizat

evaporatoare LUWA

Acid azotic

Duza 3L0001

NOx

mg/m3


La fiecare masuratoare de emisie este necesar sa se masoare viteza efluentului, parametrii auxiliari necesari calcului emisiilor si sa se inregistreze toate informatiile privind conditiile de exploatare a instalatiei.

Pentru perioadele de pornire masura care se aplica este de monitorizare a emisiilor cu o frecventa mai mare pentru reglarea parametrilor de functionare, pana la intrarea instalatiei in parametrii normali.

In situatii deosebite, cand este necesara oprirea instalatiei se actioneaza conform planului de interventie in caz de poluari accidentale.


13.1.2. AER– imisii

Titularul autorizatiei are obligatia monitorizarii nivelului de NH3 si pulberi sedimentabile emise de pe platforma Doljchim, dupa cum urmeaza:

Indicator de calitate*

Perioada

de mediere

Concentratie maxim admisa

(CMA)

Frecventa de monitorizare

Metoda de analiza

NH3

min

mg/m3

conform STAS 12574

zilnic


STAS 10 195-75

h

mg/m3

conform STAS 12574

zilnic

Determinare directa cu aparat MINIVARN

pulberi sedimentabile

1 luna

17 mg/m2/luna,

conform STAS 12574

lunar

Determinare directa cu aparat MINIVARN


Pentru a urmari reducerea emisiilor fugitive, titularul va inainta semestrial catre ARPM Craiova un centralizator al masuratorilor efectuate pentru determinarea nivelului poluantilor la locurile de munca, cu specificarea punctelor de prelevare.


13.2. Apa

13.2.1. Monitorizarea apelor uzate


Monitorizare ape uzate din instalatii

Instalatia

Calitatea apelor

Punct

de recoltare probe

Loc

de evacuare

Parametrii analizati

Frecventa determinarii

Metoda

de analiza

Act normative

de reglementare

Instalatia Acid azotic

Ape tehnologice ce nu necesita epurare

M164, M170

Amaradia, prin G3

pH,

NO3-

o data / schimb


SR ISO 10523-97

STAS 7890/1-98

HG nr. 352/2005

(NTPA 001/2002)Ape chimic impure

I 14, I’14

Statie de Epurare, prin Instalatia de Neutralizare

pH,

NO3-

SR ISO 10523-97

STAS 7890/1-98

Instalatia Azotat de amoniu

Ape chimic impure

W1, W2, W3

Statie de Epurare

pH

NH4+

SR ISO 10523-97

STAS 8683/70

Instalatia de Neutralizare Sybetra

Ape neutralizate

Iesire Instalatie de Neutralizare Sybetra

Statie de Epurare

pH

NH4+

de 2 ori/schimb


SR ISO 10523-97

STAS 8683/70


Monitorizarea apelor tehnologice ce nu necesita epurare+ ape meteo inainte de deversarea lor in Amaradia

Punct

de recoltare probe

Calitatea apelor

Loc

de evacuare

Parametrii analizati

Frecventa

Determinarii, conform Autorizatiei de Gospodarire a Apelor

Metoda

de analiza

Act normative

de reglementare

Gura nr. 3Ape tehnologice ce nu necesita epurare + ape meteorice

Raul Amaradia

pH

o data / schimb


SR ISO 10523-97


HG nr. 352/2005

(NTPA 001/2002)

materii in suspensie

STAS 6953-81

reziduu filtrat la 1050C

STAS 9187-84

CBO5

STAS 6560-82

CCOCr

SR ISO 6060-96

NH4+

SR ISO 5664-2001

NO3-

SR ISO 7890-2:2000

SO42-

SR ISO 6332-96

Produse petroliere

SR 7877/1-95

Fier total ionic (Fe2+, Fe3+)

SR EN 13395:2000

Cloruri

STAS 8601-70

Se vor masura, de asemenea, debitele de apa corespunzatoare efluentilor din gura de varsare G3.

Monitorizarea calitatii apelor evacuate din instalatiile incluse in prezenta solicitare este realizata de catre laboratorul aferent fiecarei instalatii. Rezultatele analizelor, efectuate conform procedurilor specifice fiecarui indicator, sunt inregistrate intr-un registru al laboratorului.


In situatia functionarii anormale a instalatiilor care afecteaza calitatea apelor evacuate si implicit calitatea efluentului final, masurile adoptate sunt de marire a frecventei de analiza, a indicatorului/indicatorilor specifici instalatiei cu functionare in afara parametrilor, functie de care se ia decizia de oprire.


Instalatii de masurare a debitelor si volumelor de apa:

a) pentru captari-aductiuni:

- doua bucle cu contoare de apa cu ultrasunete tip CTU (prin ACK) pentru apa potabila (Dn 250, respectiv Dn 300);

- bucla cu diafragma prevazuta cu traductor de presiune diferentiala, inregistrator electronic pentru inregistrarea debitului instantaneu si integrator electronic pentru contorizarea debitului de apa consumata la intrarea in statia de tratare apa de rau..

b) pentru evacuari

- senzor ultrasonic si canal Parshall-pentru intrare si iesire Statie de epurare;

- senzor ultrasonic si canal BOWLUS-pentru evacuari ape tehnologice ce nu necesita epurare + ape meteo in raul Jiu si paraul Amaradia.
Monitorizare apa subterana:

Zona monitorizata

Punct

de recoltare probe

Parametrii analizati

Frecventa determinarii

Metoda

de analiza

Foraje de pe perimetrul uzinal- zona batalurilor de slamuri fosfoamoniacale

FM1, FM2, FM3, FM4, F1, F3, P6


pH

o data/trimestru

STAS 10 523/ 97

NH4+

STAS 6328-85

NO3-

SR ISO 7890/ 1-98

CCO-Cr

STAS 3002-85

Rez. Fix

STAS 3638-76

PO3-4

STAS 10064/75

SO2-4

SR ISO 6332-96

Cl-

STAS 3049/88

Ca2+

STAS 3662-90

Mg2+

STAS 6674/77

suspensii

STAS 6953-81

Foraje de pe perimetrul periuzinal- zona adiacenta combinat

P4; P5;P7; P8; P9;P10; P11;P13.  

pH

NH4+

NO3-

Rez. Fix


STAS


STAS 6328-85

SR ISO 7890/ 1-98

STAS 3638-76


13.4. DESEURI

13.4.1. Deseuri tehnologice

Societatea are implementat sistemul de management al deseurilor in conformitate cu OUG nr. 78/2000 si 856/2002, prin care sunt incluse urmatoarele informatii despre deseurile rezultate din instalatii: cantitate, natura, destinatie, frecventa de colectare, modul de transport, metoda de eliminare.

OUG nr.16/2001 privind gestionarea deseurilor industriale reciclabile, aprobata prin Legea 465/2001 este concretizat prin:

- Procedura de gestionare a deseurilor;

- Ancheta statistica – gestiunea deseurilor, documentatie intocmita in fiecare an;

- Ancheta statistica privind cheltuielile pentru protectia mediului in intreprinderi, in care se afla si domeniul deseuri – documentatie intocmita in fiecare an.


13.4.2. Ambalaje

Gestionarea ambalajelor si deseurilor de ambalaje se face conform HG nr. 621/2005 cu modificarile ulterioare, iar raportarea datelor referitoare la ambalaje si deseuri din ambalaje se face conform OM nr. 927/2005.


Situatia ambalajelor utilizate in instalatiile tehnologice care fac obiectul prezentei autorizatii. (natura, cantitate/2006, destinatie)Nr.

crt.
Instalatia
Ambalaj
Cantitate ambalaje introdusa in instalatie in anul 2006


[ t ]
Stoc ambalaj la 31.12.2006

[ t ]Cantitate ambalaj reutizat

[ t ]


Cod deseu


Cantitate deseu ambalaj generat in anul 2006
[ t ]


Cantitate deseuri ambalaje predata pentru valorificare


[ t ]


Cantitate deseuri de ambalaje refolosita in DOLJCHIM
t ]


Stoc deseu[ t ]


ACID AZOTIC II

butoaie metalice


AZOTAT DE AMONIU

butoaie metalicepaleti lemn


Neutralizare Ape chimic impure


zgomot

Se va monitoriza saptamanal nivelul de zgomot la limita incintei pentru fiecare instalatie generatoare de zgomot.

Masuratorile si calculul nivelului de zgomot echivalent continuu se va face respectand prevederile STAS 10009/1988.


13.6. mirosuri -


14. Raportari la unitatea teritoriala pentru protectia mediului si periodicitatea acestora:

- raport privind gestiunea deseurilor – lunar si anual;

- raport privind gestiunea ambalajelor si a deseurilor de ambalaje – lunar si luna februarie pentru anul precedent conform Ord. 927/2005;

- date privind emisiile de poluanti in mediu (aer, apa, sol) – lunar si anual;

- raportarea emisiilor conform Registrului National al Poluantilor Emisi, conform O.M. 1144/2003 – anual;

- orice date si informatii cu privire la protectia factorilor de mediu, solicitate de si ARPM Craiova;

- orice schimbare de fond a datelor care au stat la baza emiterii prezentei autorizatii;

- contributia la Administratia fondului de mediu-lunar;

- informatii privind realizarea masurilor din Planul de actiuni si Programul de Investitii – trimestrial.

- Raport anual de mediu (RAM).

- raportare privind gestiunea uleiurilor uzate – lunar.15.Obligatiile titularului activitatii:


Titularul autorizatiei este obligat:

Sa intretina si sa exploateze instalatiile tehnologice, astfel incat acestea sa functioneze la parametrii tehnologici proiectati;

Sa intretina si sa exploateze instalatiile de protectie a calitatii factorilor de mediu in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice de executie, a regulamentelor si normelor de intretinere, exploatare si functionare a acestora;

Sa realizeze la termen masurile prevazute in Planul de actiuni, parte integranta a prezentei autorizatii integrate de mediu;

Sa ia toate masurile de prevenire eficienta a poluarii, in special prin recurgerea la cele mai bune tehnici disponibile;

Sa ia toate masurile care sa asigure ca nici o poluare importanta nu va fi cauzata;

Sa aduca la cunostinta continutul prezentei autorizatii, tuturor angajatilor ale caror sarcini sunt legate de oricare din conditiile acesteia;

Sa utilizeze materiile prime si auxiliare descrise in prezenta autorizatie integrata de mediu; in cazul utilizarii in procesul de productie a altor materii prime si materiale, acestea se vor notifica autoritatii competente pentru protectia mediului;

Sa exploateze sursele de apa si evacuarea apelor uzate in conformitate cu autorizatia de gospodarire a apelor in vigoare;

Sa respecte conditiile si masurile impuse prin autorizatia de gospodarire a apelor in vigoare;

Sa respecte valorilor limita de emisie impuse prin prezenta autorizatie integrata de mediu;

Sa respecte reglementarile privind protectia atmosferei, adoptind masuri tehnologice adecvate de retinere si neutralizare a poluantilor atmosferici;

Sa doteze instalatiile tehnologice, care sunt surse de poluare, cu sisteme de automonitorizare si sa asigure corecta lor functionare;

Sa imbunatateasca performantele tehnologice in scopul reducerii emisiilor si sa nu puna in exploatare instalatiile prin care se depasesc limitele maxim admise prevazute de legislatia in vigoare;

Sa elimine si sa recupereze deseurile generate pe amplasament, asa cum este precizat in prezenta autorizatie; nu se vor elimina/recupera alte deseuri, pe amplasament sau in afara amplasamentului, fara acordul A.R.P.M. Craiova;

Sa asigure permanent depozitarea controlata si selectiva a deseurilor de orice fel, valorificarea celor reciclabile si evacuarea finala a celor nerecuperabile;

Sa ia masuri pentru minimizarea producerii de deseuri, valorificarea lor, iar in caz de imposibilitate tehnica si economica, luarea masurilor pentru neutralizarea si eliminarea acestora, evitandu-se sau reducandu-se impactul asupra mediului;

Sa ia masurile necesare privind utilizarea eficienta a energiei respectand schema comercializarii emisiilor cu efect de sera;

Sa respecte programul de monitorizare a factorilor de mediu - frecventa, metodele si scopul monitorizarii, prelevarii si analizelor - asa cum sunt prevazute in prezenta autorizatie;

Sa inregistreze toate prelevarile, analizele, masuratorile, calibrarile si intretinerile realizate conform cerintelor prezentei autorizatii;

Sa asigure accesul permanent la toate punctele de prelevare si monitorizare de pe amplasament;

Sa informeze cu regularitate autoritatea competenta pentru protectia mediului despre rezultatele monitorizarii emisiilor din instalatie si, in termenul cel mai scurt, despre orice incident sau accident care afecteaza semnificativ mediul;

Sa asiste si sa puna la dispozitia autoritatilor competente pentru protectia mediului toate datele necesare pentru desfasurarea controlului instalatiei si pentru prelevarea de probe sau culegerea oricaror informatii pentru respectarea prevederilor autorizatiei integrate de mediu;

Sa informeze autoritatile competente pentru protectia mediului despre orice schimbare adusa instalatiei sau procesului tehnologic in care caz, autoritatea regionala pentru protectia mediului va reanaliza conditiile de functionare stabilite in autorizatia integrata de mediu;

Sa tina evidenta stricta – cantitate, caracteristici, mijloace de asigurare – a substantelor si preparatelor periculoase, inclusiv a recipientelor si ambalajelor acestora, care intra in sfera lor de activitate, si sa furnizeze informatiile si datele cerute de autoritatile competente conform legislatiei specifice in vigoare;

Sa elimine in conditii de siguranta pentru sanatatea populatiei si pentru mediu, substantele si preparatele periculoase care au devenit deseuri si sunt reglementate in conformitate cu legislatia specifica;

Sa identifice si sa previna riscurile pe care substantele si preparatele periculoase le pot reprezenta pentru sanatatea populatiei si sa anunte iminenta unor descarcari neprevazute sau accidente autoritatilor pentru protectia mediului si pentru situatii de urgenta;

Sa asigure, la cererea autoritatilor competente pentru protectia mediului, diminuarea, modificarea sau incetarea activitatii generatoare de poluare;

Sa asigure masuri si dotari speciale pentru izolarea si protectia fonica a surselor generatoare de zgomot si vibratii, astfel incat sa nu conduca , prin functionarea acestora, la depasirea nivelurilor limita a zgomotului ambiental;

Sa solicite la autoritatea competenta pentru protectia mediului acord si/sau autorizatie integrata de mediu la schimbarea modului de exploatare a instalatiei;

Sa solicite la autoritatea competenta pentru protectia mediului aviz de inchidere pentru instalatiile propuse spre dezafectare;

Sa notifice Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova privind:

- orice emisie in aer, semnificativa pentru mediu, de la orice punct de emisie si care nu se conformeaza cu cerintele prezentei autorizatii;

- orice functionare defectuoasa sau defectiune a echipamentului de control sau echipamentului de monitorizare care poate conduce la pierderea controlului oricarui sistem de reducere a poluarii de pe amplasament (in cel mai scurt timp posibil de la momentul evenimentului);

in caz de oprire/pornire programata a oricarei parti sau a intregii instalatii autorizate (cu 48 de ore inaintea opririi/pornirii);

in caz de poluare accidentala (maxim o ora de la producere).

realizarea masurilor din Planul de actiuni (in termen de 5 zile de la data prevazuta pentru finalizarea masurii);


Autoritatea competenta pentru protectia mediului reexamineaza periodic si actualizeaza, daca este necesar, conditiile de acordare a autorizatiei integrate de mediu.

Reexaminarea autorizatiei integrate de mediu este obligatorie in urmatoarele situatii:

- poluarea cauzata de instalatie necesita revizuirea valorilor limita de emisie existente in autorizatie sau necesita stabilirea de noi valori limita de emisie;

- schimbarile substantiale si extinderi ale instalatiilor precum si modificarea celor mai bune tehnici disponibile care permit o reducere semnificativa a emisiilor;

- siguranta exploatarii si a desfasurarii activitatii face necesara introducerea de tehnici speciale si masuri de management;

- rezultatele actiunilor de inspectie si control al conformarii releva aspecte noi, neprecizate de documentatia depusa pentru sustinerea solicitarii sau modificari ulterioare emiterii actului de autorizare;

- emiterea unor noi reglementari legale.


Activitatea titularului se va desfasura obligatoriu in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative, care sunt in concordanta cu standardele Uniunii Europene prin prevederile Directivelor corespunzatoare:

- OUG nr. 195/2005, privind protectia mediului aprobata prin Legea 265/2006;

- OM nr. 818/2003 pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei integrate de mediu modificat si completat cu OM 1158/2005;

- OUG nr. 243/2000 privind protectia atmosferei, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OM nr. 462/1993, pentru aprobarea Conditiilor tehnice privind protectia atmosferica si Normele metodologice privind determinarea emisiilor de poluanti atmosferici;

- OM nr. 592/2002, privind aprobarea Normativului privind stabilirea valorilor limita, a valorilor de prag si a criteriilor si a metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, dioxidului de azot si a oxizilor de azot, pulberilor in suspensie, plumbului, benzenului, monoxidului de carbon si ozonului, in aerul inconjurator;

- STAS 12574/1987 privind calitatea aerului in zone protejate;

- HG nr.188/2002, pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare in mediul acvatic a apelor uzate, modificata si completata cu HG nr. 352/2005;

- HG nr. 351/2005 privind aprobarea Programului de eliminare treptata a evacuarilor, emisiilor si pierderilor de substante prioritar periculoase, modificata si completata cu HG 783/2006;

- Legea nr. 458/2002 modificata si completata cu legea nr. 311/2004 privind calitatea apei potabile;

- OM nr. 756/1997 pentru aprobarea Reglementarii privind evaluarea poluarii mediului;

- STAS 10009/1988 privind acustica urbana – limite admisibile ale nivelului de zgomot;

- OUG nr. 78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata cu modificari prin Legea 426/2001, modificata de OUG 61/2006, aprobata prin Legea 27/2007;

- HG nr. 856/2002 privind evidenta gestiunii deseurilor si pentru aprobarea listei cuprinzind deseurile inclusiv deseurile periculoase;

- HG 124/2004 privind prevenirea, reducerea si controlul poluarii mediului cu azbest, modificata cu HG nr. 734/2006.

- HG. nr. 621/2005 privind gestionarea de ambalaje si deseuri de ambalaje, modificata prin HG 1872/2006;

- OM nr. 927/2005 - Procedura de raportare a datelor referitoare la ambalaje si deseuri din ambalaje;

- OM nr. 95/2005, privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationala de deseuri acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

- HG nr. 235/2007, privind gestionarea uleiurilor uzate;

- HG nr.173/2000 pentru reglementarea regimului special privind gestiunea si controlul bifenililor policlorurati si ale altor compusi similari, modificata si completata de HG 291/2005;

- HG nr.170/2004 privind gestionarea anvelopelor uzate, cu modificarile si completarile ulterioare;

- HG nr. 1057/2001 privind regimul bateriilor si acumulatorilor care contin substante periculoase;

- HG nr. 2427/2004 privind evaluarea si controlul riscului substantelor existente, cu modificarile ulterioare;

OUG nr. 121 din 21 decembrie 2006 privind regimul juridic al precursorilor de droguri, aprobata prin Legea nr.186/2007;

- Legea nr. 360/2003 privind regimul substantelor si preparatelor chimice periculoase, modificata cu Legea nr. 263/2005;

- HG nr. 95/2003 privind controlul activitatilor care prezinta pericole de accidente majore in care sunt implicate substante periculoase;

- OM nr. 1084/2003 privind aprobarea procedurilor de notificare a activitatilor care prezinta pericole de producere a accidentelor majore in care sunt implicate substante periculoase;

- OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare;

- HG nr. 490/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea substantelor si preparatelor chimice periculoase, cu modificarile ulterioare;

HG nr. 1300/2002 privind notificarea substantelor chimice;

- HG nr. 697/2004 privind aprobarea Procedurii de consimtamant prealabil in cunostinta de cauza pentru controlul importului si exportului anumitor substante si preparate chimice periculoase-procedura PIC, modificata cu OM nr. 742/2006;

- OM nr. 1234/1926/1428/2005 privind aprobarea Protocolului pentru controlul respectarii procedurii PIC, conform HG nr. 697/2004;

- HG nr. 347/2003 privind restrictionarea introducerii pe piata si a utilizarii anumitor substante si preparate chimice periculoase, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OM nr. 1001/552/2005 privind procedurile de raportare, de catre agentii economici, a datelor si informatiilor referitoare la substantele si preparatele chimice;

- OM nr. 84/1993 pentru aderarea Romaniei la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptata la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptata la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizeaza stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a partilor, de la Londra , din 27-29 iunie 1990, cu modificarile ulterioare;

- OUG nr. 196/2005 privind Fondul de mediu, aprobata cu modificari prin Legea nr. 105/2006;

- OM 549/2006 pentru aprobarea modelului formularului Declaratie privind obligatiile la Fondul pentru mediu si a instructiunilor de completare si depunere a acestuia;

- OM nr. 578/2006 pentru aprobarea Metodologiei de calcul al contributiilor si taxelor datorate la Fondul pentru mediu;

- OM nr. 1144/2002 privind infiintarea Registrul poluantilor emisi de activitatile care intra sub incidenta OUG nr.152/2005 ;

H.G. nr. 878 din 28 iulie 2005 privind accesul publicului la informatia privind mediul;

Legea sanatatii si securitatii in munca nr. 319/2006/monitorul oficial 646/26.07.06;

Hotararea nr. 1425/2006 privind Normele metodologice de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.16. MANAGEMENTUL INCHIDERII INSTALATIEI, MANAGEMENTUL REZIDUURILOR.


16.1. La incetarea activitatii, precum si la vanzarea pachetului majoritar de actiuni, vanzari de active, fuziune, divizare, concesionare sau in alte situatii care implica schimbarea titularului activitatii, precum si in caz de dizolvare urmata de lichidare, lichidare sau faliment, este obligatorie solicitarea si obtinerea avizului de mediu pentru stabilirea obligatiilor de mediu, potrivit art.10 al OUG nr 195/2005.

In termen de 60 de zile de la data semnarii/emiterii documentului care atesta inchiderea uneia dintre procedurile mentionate mai sus, partile implicate transmit in scris autoritatii competente pentru protectia mediului obligatiile asumate privind protectia mediului, printr-un document certificat pentru conformitate cu originalul. Clauzele privind obligatiile de mediu cuprinse in actele intocmite au un caracter public (OUG 195/2005 art. 10 alin 1, 2, 3).


16.2. In cazul incetarii definitive a activitatii intregii instalatii sau a unor parti din instalatie, titularul/operatorul activitatii trebuie sa dezvolte un plan de inchidere care sa demonstreze ca instalatia poate sa-si inceteze activitatea in conditii de siguranta pentru mediu.

Planul de inchidere a zonei trebuie sa cuprinda urmatoarele aspecte, conform Ghidului Tehnic General, aprobat prin OM nr. 36/2004:

scurgerea sau spalarea conductelor si vaselor, acolo unde este adecvat, si golirea lor completa de orice continut periculos;

depunerea la autoritatea competenta pentru protectia mediului a planurilor tuturor conductelor, vaselor subterane si depozitelor subterane, actualizate;

metode si resurse necesare pentru curatarea batalelor;

indepartarea azbestului si a altor materiale potential periculoase;

metode de demontare a constructiilor si a altor structuri, care ofera indrumari pentru protectia apelor de suprafata si subterana, la constructie si demolare;

analiza solului pentru a constata gradul de poluare cauzat de activitati si necesitatea oricarei remedieri in vederea redarii zonei intr-o stare satisfacatoare.
  1. PLAN DE ACTIUNI

Masura


Termen

de

realizare

Valoarea estimata

a investitiei

(euro)


Sursa

de

finantare


Responsabilitati


Efectul

masurii

1. Modernizarea si retehnologizarea Instalatiei de Azotat de amoniu in vederea reducerii emisiilor de pulberi si amoniac in atmosfera, inclusiv achizitionarea si montarea echipamentelor pentru automonitorizarea emisiilor:

- Documentatii tehnice

- Achizitie utilaje si echipamente

- Executie si punere in functiune
Trim. IV 2008

Trim. IV 2010

Trim. IV 2011
50 000proprie

Conducerea S.C. Petrom SA – punct de lucru Combinatul Doljchim si a

SC Petrom SA Bucuresti

Reducerea emisiilor in atmosfera:

conc. pulberi = 50 mg/mc;

conc. amoniac = 30 mg/mc


2. Retehnologizarea Instalatiei de Acid azotic, inclusiv achizitionarea si montarea echipamentelor pentru automonitorizarea emisiilor


Trim. IV 2011


proprie

Reducerea concentratiei de oxizi de azot pana la atingerea valorii pragului de alerta: 350 mg/m3

3. Lucrari necesare punerii in siguranta si inchiderea ecologica a celor doua bataluri de slamuri fosfoamoniacale.

- documentatie tehnica - concept pentru inchidere;

- executie lucrari inchidere.
Trim IV 2007


Trim II 2009

propriePrevenirea poluarii subsolului si a apelor subterane datorate exfiltratiilor din batalurile de ape fosfoamoniacale

Nota:

  1. Prezentul Plan de actiuni a fost intocmit pe baza Proiectului de plan de actiuni al S.C. Petrom SA – punct de lucru Combinatul Doljchim, a programului de etapizare anexa la Autorizatia de gospodarire a apelor, a negocierilor purtate intre titular (Combinatul Doljchim) si ARPM Craiova si a obligatiilor asumate prin angajamentele rezultate din procesul de negocieri pentru aderarea Romaniei la Uniunea Europeana – Capitolul 22 - Mediul.
  2. Masurile din Planul de actiuni se considera indeplinite daca se constata fizic existenta echipamentelor si prin analize se demonstreaza atingerea tintelor propuse si respectarea limitelor stabilite, pentru fiecare dintre masuri.

GLOSAR DE TERMENI

ARPM

Agentia Regionala pentru Protectia Mediului

APM

Agentia pentru Protectie a Mediului

BAT

Cele mai bune tehnici disponibile

BREF

Document de referinta pentru cele mai bune tehnici disponibile

CAT

Colectiv de Analiza Tehnica

Cod CAEN

Standard de nomenclatura a activitatilor economice

Cod NOSE-P

Standard de nomenclatura a surselor de emisie

Cod SNAP 2

Nomenclator utilizat pentru alte inventare de emisie

UNIDO

Organizatia Natiunilor Unite pentru Dezvoltare Industriala

CMA

Concentratie maxim admisa, conform legislatiei in vigoare

dB

Decibel – nivel intensitate sonora

PM10

Particule cu diametrul nominal ≤10 mm

EWC

Codul European al Deseurilor

RAM

Raport Anual de Mediu


Prezenta autorizatie integrata de mediu cuprinde 36 pagini.


Verificarea conformarii cu prevederile prezentei autorizatii integrate de mediu, se face de catre Garda Nationala de Mediu - Comisariatul Judetean Dolj, Agentia pentru Protectia Mediului Dolj si Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova.


Nerespectarea prevederilor prezentei AUTORIZATII INTEGRATE DE MEDIU, conduce la suspendarea acesteia, dupa o notificare prealabila prin care se poate acorda un termen de cele mult 30 de zile pentru indeplinirea obligatiilor. Suspendarea se mentine pana la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni, pe perioada suspendarii desfasurarea activitatii fiind interzisa, in conformitate cu art. 17 alin. (3) al O.U.G. 195/2005 privind protectia mediului, aprobata prin Legea nr. 265/2006.

Litigiile generate de emiterea, revizuirea, suspendarea sau anularea prezentei autorizatii se solutioneaza de instantele de contencios administrativ competente.

Director Executiv, Sef serviciu A.C.C.,

Dr. ing. Monica Daniela Mateescu                                                      Bch. Maria Smarandache

Vizat Oficiu Juridic,


Intocmit,

Florenta Ciuca
Legea 451/2001 care implementeaza Directiva 67/548/EC privind clasificarea si etichetarea substantelor periculoase

A - Exista o zona de depozitare acoperita (i) sau complet ingradita (ii); B - Exista un sistem de evacuare a aerului; C - Sunt incluse sisteme de drenare si tratare a lichidelor inainte de evacuare; D - Exista protectie impotriva inundatiilor sau de patrundere a apei de la stingerea incendiilor.Document Info


Accesari: 5898
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )