Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
ECOAQUA XXIA

Ecologie


ECOAQUA XXIA

 

1. INTRODUCERE

Iata-ne si la ultima brosura din seria ECOAQUA. Va prezentam pentru început proiectul în baza caruia cele trei organizatii neguvernamentale au derulat seria de actiuni ECOAQUA XXI din care editarea acestor 10 brosuri nu este decât o mica particica. Credem ca a fost un proiect bine structurat conceptual si care poate servi 23123k1020x drept model, motiv pentru care consideram ca este bine sa fie cunoscut. În continuare prezentam o lista a majoritatii actelor normative în vigoare dedicate apei sau legate de apa, din care unele au fost reproduse în extras în brosurile precedente din seria Ecoaqua. Atragem atentia ca legislatia în domeniu este într-o dinamica remarcabila, ceea ce impune verificarea frecventa a actualitatii acestor acte normative. În final, la capitolul bibliografie, indicam 100 dintre lucrarile cele mai importante care au servit la redactarea prezentei serii de brosuri, cu sublinierea ca este o bibliografie selectiva si ca au fost multe alte carti, articole din periodice si alte documente si surse de informare. 

2. PREZENTAREA PROIECTULUI "ECOAQUA XXI"

DENUMIRE PROIECT: ECOAQUA XXI - promovarea calitatii apelor Somesului Mic, Crisului Repede si Crisului Negru prin întarirea parteneriatelor de mediu

ORGANIZATORI: Clubul Ecologic "TRANSILVANIA" (CET) (titular de proiect), în colaborare cu Fundatia ECOTOP si Clubul de Cicloturism "NAPOCA" (CCN), sub egida CRSE "Muntii Apuseni".

EXPUNERE DE MOTIVE

·  Calitatea apei râurilor Somesul Mic, Crisul Negru si Crisul Repede ridica numeroase probleme. Ele izvorasc din viitorul Parc National Muntii Apuseni, trec prin mari orase si sunt transfrontaliere. Sursele de poluare se înmultesc continuu în ultimul deceniu, îsi schimba caracterul si afecteaza grav zonele care în trecut erau practic nepoluate, cum sunt cele de munte.

· Supravegherea calitatii apei celor trei râuri de catre institutiile abilitate este insuficienta, sub necesitati si standarde. Aspectul mai grav este ca, în discordanta cu agravarea problemelor, autoritatile nu fac fata si monitorizarea nu creste, ci se reduce.

·  Colaborarea între diversele institutii abilitate este redusa iar comunitatile locale, poluatorii, utilizatorii de apa si ONG-urile nu sunt aproape deloc implicate si protectia apei nu ocupa locul meritat în planurile proprii sau locale de dezvoltare.

·  Accesul la informatiile de calitatea apei si participarea publica la luarea deciziilor de mediu este înca la un nivel foarte redus.

·  Nivelul de informare a populatiei, mass-mediei, dar si a majoritatii autoritatilor locale si altor structuri este foarte redus cu privire la problemele de calitatea apei, prevenirea si combaterea poluarii.

·  În zona sunt active ONG-uri cu mare experienta, care pot initia procesele necesare care sa reabiliteze actuala situatie. Ele au de mult timp o buna colaborare între ele si cu alte ONG-uri, cu autoritatile de mediu de toate nivelele si au experienta în derularea de proiecte ample pe teme de ape si rezultate recunoscute inclusiv pe plan administrativ si stiintific.

· Autoritatile de resort singure nu fac fata problemelor si în ultima perioada în sfârsit se declara si se manifesta foarte deschise pentru parteneriate si colaborari, ceea ce face ca momentul sa fie foarte oportun pentru începerea unei campanii de amploare, îndelung pregatite de ONG-uri, de promovare a calitatii apelor celor trei râuri prin intermediul parteneriatelor de mediu.

Detalii se gasesc în ANEXĂ.

SCOP: Promovarea calitatii apei râurilor Somesul Mic, Crisul Repede si Crisul Negru si afluentilor lor prin întarirea cunoasterii si gestionarii durabile si dezvoltarea parteneriatelor de mediu.

OBIECTIVE:

 1. Întarirea monitoringului privind calitatea apei si poluarile
 2. Îmbunatatirea informarii comunitatilor si institutiilor privind calitatea apei râurilor vizate
 3. Dezvoltarea parteneriatelor si participarii publice pe probleme de calitatea apei in bazinele celor 3 râuri
 4. Îmbunatatirea calitatii apei celor trei râuri prin îmbunatatirea planurilor de management în parteneriat a apelor si actiuni practice de prevenire si înlaturare a efectelor poluarilor
 5. Întarirea capacitatii ONG-urilor din regiune de a se implica în problemele de mediu

Obiectivele sunt detaliate în ANEXĂ.

ZONA VIZATĂ: Bazinele hidrografice ale Somesului Mic (de la izvoare la Dej, cu unii afluenti importanti), Crisului Repede (de la izvoare la Oradea inclusiv niste afluenti) si Crisului Negru (de la izvoare la Beius, cu o serie de afluenti) vezi ANEXĂ.

GRUP-ŢINTĂ: Grupurile-tinta carora li se vor adresa activitatile din cadrul proiectului sunt: autoritatile administratiei publice de nivel local si judetean, comunitatile locale si alte institutii si organizatii din zona vizata. Detalii în ANEXĂ.

REZULTATE SCONTATE:

1. Obtinerea unui tablou real, complet si continuu "la zi" asupra calitatii apei celor trei râuri si a factorilor care o pericliteaza.

2. Cresterea nivelului public de informare cu privire la ape si adoptarea unei atitudini mai ecologice în domeniu.

3 Realizarea unor parteneriate durabile între ONG-uri, autoritati si utilizatori de apa si punerea în aplicare a legislatiei.

4. Cresterea cantitativa si calitativa a miscarii ONG de mediu în zona vizata.

5. Începutul real al participarii publice la luarea deciziilor de mediu în bazinul celor trei râuri.

6. Demararea unui parteneriat transfrontalier între ONG-uri din România, Ungaria si Ucraina.

7. Crearea unui ansamblu integrat de planuri de management de ape si interventii, care sa integreze eforturile tuturor.

8. Reducerea surselor neorganizate de poluare pe cele trei râuri si cresterea gradului de aplicare a legii.

9. Cresterea fortei si prestigiului ONG de mediu din zona.

EVALUAREA REZULTATELOR: Distribuire de chestionare catre beneficiari; analize directe tip audit din partea unui expert extern; vizualizarea rezultatelor concrete materializate pe teren; analiza reflectarii în mass-media; studiul materialelor tiparite si foto-video produse; analiza cantitativa si calitativa a parteneriatelor fondate; testarea celor instruiti; alte metode.

ACTIVITĂŢI :

1. ACTIVITĂŢI LA OBIECTIVUL 1 (Întarirea monitoringului privind calitatea apei si poluarile):

1.1 Colectarea tuturor datelor legate de calitatea apei

Colectarea datelor mai vechi, publicate sau nu, de la toate institutiile care se stie ca au sau ar putea avea asemenea date si din orice alte surse, respectiv a rezultatelor analizelor curente, "la zi", pe masura ce se produc la CNAR sau alte institutii.

1.2 Patrulari pe cursul apelor pentru depistarea de noi surse de poluare

Se face de catre membrii ONG-urilor organizatoare, prin ture pe teren, în unele cazuri în comun cu autoritatile. Vizeaza mai ales sursele neorganizate de poluare si se fac pe baza de programare din timp sau în urma sesizarilor de la terti, inclusiv cetateni, pentru care telefoanele organizatiilor vor face si rol de hot-line ecologic de ape. La patrulari se fac fotografii, interventii directe si sesizarea autoritatilor. Patrularea vizeaza integral zona-tinta, frecventa si modul de efectuare fiind dupa importanta si posibilitati.

1.3 Doua workshopuri pentru modificarea planului de flux informational în domeniul calitatii apei

Se distribuie actualul plan la diversele institutii publice, se formuleaza si colecteaza propunerile de îmbunatatire si se convine si adopta planul revizuit si strategia de implementare, în cursul a câte doua întâlniri succesive a factorilor interesati la nivel de bazin, finantate din proiect. Ţelul este includerea în fluxul oficial a datelor obtinute în afara CN Apele Române si APM.

1.4 Realizarea sintezei privind evolutia si starea actuala a calitatii apei celor trei râuri.

Se centralizeaza, introduc pe calculator, convertesc la standard comun si se sintetizeaza toate datele de monitoring obtinute conform pct. 1.1-1.2. Se face apoi analiza si interpretarea datelor si formularea concluziilor, împreuna cu specialisti, si se supune spre validare autoritatilor, servind apoi ca referinta.

1.5 Transfer de know-how privind monitoringul

Se vor procura (în special de pe Internet si de la organizatii internationale) informatii de ultima ora privind tehnologii de monitoring si vor fi distribuite institutiilor si agentilor economici interesati.

2. ACTIVITĂŢI LA OBIECTIVUL 2 (Îmbunatatirea informarii grupurilor-tinta privind calitatea apei râurilor vizate):

Completarea bazei de date cu informatii despre apa potabila si canalizarea în orasele din zona

Se colecteaza, sintetizeaza si interpreteaza, în colaborare cu specialisti, datele specifice privind apa potabila si apele uzate din zonele vizate. Sursa: regiile de apa-canal si alte surse.

2.2 Elaborarea de publicatii de informare pe teme de apa

Pe baza sintezei datelor rezultate (din activitatile 1.4, 2.1) si a celor generale detinute de organizatori sau procurate din literatura de specialitate si alte surse, se va elabora o monografie a apei de suprafata în zonele vizate. În plus, se va elabora un set de 10 brosuri cu defalcarea datelor din monografie: 1. "Sa cunoastem apa" [brosura generala], 2. "Apele de suprafata", 3. "Apa potabila", 4. "Epurarea apelor", 5. "Calitatea apei Somesului Mic", 6. "Calitatea apei Crisului Repede si Crisului Negru", 7. "Apa Clujului", 8. "Apa Oradiei", 9. "Noi si apa" [manual practic pentru cetateni] si 10. "EcoAqua XXI"[prezentare proiect]. Datele esentiale se vor sintetiza si ca 10 pliante (subiect si titlu identic cu brosurile) si respectiv 1 afis.

2.3 Elaborarea de materiale foto si video de informare pe teme de apa

Analog pct. 2.2, se va elabora si un set de 4 mini-filme video documentare (unul pe teme generale de apa, câte unul specific pentru Somes, respectiv Crisuri, si unul despre proiect) si câteva spoturi, precum si 4 albume foto, cu subiect similar. La materialele video se colaboreaza cu structuri specializate.

2.4 Producerea materialelor de informare

Toate cele elaborate conform pct. 2.2 se pregatesc de tipar. Monografia se multiplica xerox într-un numar limitat de exemplare. Brosurile au format A5, la 1 culoare, câteva zeci de pagini, tiraj: câte 500 buc (5-8), 1000 (restul). Pliantele vor fi A4, 1 culoare si tiraj identic cu brosurile. Afisul tiraj 1000 buc. Brosurile se prelucreaza si pentru introducere pe Internet si pentru publicare în presa. DTP, tiparire publicatii, montaj video etc. se face de o firma specializata.

2.5 Difuzarea materialelor de informare

Publicatiile se distribuie direct sau postal la grupurile-tinta. Continutul lor se publica în presa locala în extras, în serial. Paginilor web li se face reclama specifica pe Internet. Materialele video se proiecteaza public repetat de organizatori si se transmit pe posturi TV. Albumele se prezinta celor interesati.

2.6 Conferinte publice, proiectii video si expozitii foto pe tema problemelor specifice de apa.

Se fac 2 conferinte (Cluj respectiv Oradea) la lansarea publica a setului de publicatii si materialelor video si minim 12 mini-prezentari la unitati de învatamânt, reuniuni ONG, case de cultura etc., cuprinzând expuneri, distribuire publicatii, expozitie foto sau proiectie video si discutii libere. Conferintele mari cuprind si cocktail si conferinta de presa, si pot fi cuplate cu alte reuniuni din cadrul proiectului.

2.7 Training pe tema obtinerii si interpretarii datelor de calitatea apei si de mediu în general

Se vor face minim 2 traininguri, pe temele mentionate, pentru câte 10-30 de persoane din mass-media, ONG si autoritati. Vor preda coordonatorii de proiect, specialisti etc. Sesiunile se pot cupla cu alte reuniuni din cadrul proiectului.

2.8 Vizite de documentare la obiective specifice

Se vor face minim 4 serii de vizite în grup la uzine de apa, statii de epurare, lucrari hidrotehnice, sediile diverselor institutii etc. Beneficiari: membrii ONG organizatoare, mass-media si reprezentanti ai institutiilor cu preocupari în domeniu. Vor fi si minim 2 vizite pentru copii. Transportul va fi asigurat partial de organizatori. Vizitele se pot cupla cu alte reuniuni din cadrul proiectului.

2.9 Consultanta gratuita, suport informational si transfer de know-how de specialitate

Serviciu de informare cetateneasca pe teme de apa, prin e-mail, telefon tip hot-line si consultanta la sediul organizatorilor. În plus, ONG-urile organizatoare vor procura din proprie initiativa (în special de pe Internet si de la organizatii internationale) informatii de ultima ora privind tehnologii de monitoring, utilizare eficienta si epurare a apei si le vor distribui institutiilor si agentilor economici care ar putea beneficia de ele.

3. ACTIVITĂŢI LA OBIECTIVUL 3 ("Dezvoltarea parteneriatelor si participarii publice pe probleme de calitatea apei in bazinele celor 3 râuri"):

Consultanta gratuita si asistenta directa pentru constituirea si dezvoltarea ONG-urilor

Se vor contacta nucleele de initiativa sau ONG de mediu sau cu preocupari cu tangenta cu apele, prin corespondenta si întâlniri directe. Li se va furniza gratuit consultanta verbal sau prin corespondenta, acces la publicatii si baze de date pe teme de management asociativ si vor fi asistate si în scriere de proiecte etc.

3.2 Lobby pentru atragerea institutiilor publice în parteneriate

Audiente, întâlniri directe, înaintare de memorii, participari la manifestarile proprii, discutii cu autoritatile centrale si alte actiuni cotidiene de atragerea autoritatilor locale si judetene în parteneriate de mediu.

3.3 Training pentru actuali sau viitori parteneri în structuri de cooperare

Se vor face 2 traininguri pe teme de formare de coalitii si lucru în retea, integrate întâlnirilor dedicate punerii bazelor structurilor de parteneriat pe teme de apa la nivel zonal.

3.4 Reuniuni ale structurilor de parteneriat de mediu pe teme de apa

Se vor organiza întâlniri periodice, în principiu lunare, si la Oradea si la Cluj, a structurilor interesate în probleme de apa, în cadrul carora se schimba informatii si se pregateste institutionalizarea parteneriatelor. Reuniunile vor fi de 2-3 ore dar pot fi cuplate cu alte reuniuni din cadrul proiectului.

3.5 Dezbateri publice pe teme de apa si alte probleme de mediu

Se vor organiza 2 dezbateri publice speciale, mai ample, la Cluj respectiv Oradea, plus altele în cooperare cu APM cu ocazia emiterilor de acorduri de mediu si respectiv minim 2 dezbateri-model în orase mici sau mediu rural, eventual cuplate cu alte reuniuni din cadrul proiectului.

3.6 Colectare sesizari, opinii si propuneri de la cetateni

Se va organiza colectare de opinii de la public prin serviciu tip "posta cetateanului" si hot-line si hot-mail ecologic plus direct la sediul organizatorilor. Datele strânse se sintetizeaza si se transmit institutiilor interesate si mass-mediei si stau la baza unor actiuni de teren de inspectie sau igienizare etc.

3.7 Emisiuni interactive pe posturi de radio si TV

Se vor face talk-show-uri interactive, în direct, minim 2 la TV si minim 4 la radiouri locale, pe teme de apa si de mediu în general.

3.8 Relationarea cu ONG straine cu preocupari similare

Vor fi contactate si informate cu frecventa lunara cu privire la derularea proiectului EcoAqua XXI minim 6 ONG-uri din Ungaria si Yugoslavia, din care sa fie alesi viitori parteneri pentru cooperari transfrontaliere ONG pe teme de mediu.

4. ACTIVITĂŢI LA OBIECTIVUL 4 ("Îmbunatatirea calitatii apei celor trei râuri prin îmbunatatirea planurilor de management în parteneriat a apelor si actiuni practice de prevenire si înlaturare a efectelor poluarilor"):

Seminarii pe teme de cooperare inter si intrasectoriala pe teme de calitatea apei

Se vor organiza 2 seminarii si apoi minim 4 reuniuni de lucru în total (repartizate egal pe judete), cu ocazia carora sa se puna baza unor planuri locale de actiune la nivel de orase, comune si agenti economici si coroborarii si integrarii acestora în cele ale CN apele Române si atragerea ONG-urilor si altor structuri si realizarea planurilor de cooperare. Se pot cupla cu alte reuniuni din proiect.

4.2 Ture de inspectie si documentare pe firul apelor pentru depistarea poluatorilor

Se fac de catre membrii ONG-urilor organizatoare, prin ture pe teren, eventual în unele cazuri în comun cu autoritatile. Vizeaza mai ales sursele neorganizate de poluare. Se fac fotografii si se sesizeaza autoritatile. Actiunile vizeaza mai ales zonele putin accesibile si putin supravegheate.

4.3 Actiuni de igienizare a malurilor si albiei râurilor vizate.

Se va face minim o actiune de igienizare pe Somes amonte de Cluj, una în Cluj, si câte una pe Crisul Repede respectiv Crisul Negru. Accentul va fi pus pe implicarea de voluntari si localnici si copii, scopul fiind în primul rând demonstrativ si educativ. Se va coopera cu Apele Române si alte structuri.

4.4 Interventie ONG la poluari accidentale importante.

Pe baza mecanismului de cooperare stabilit, în caz de poluare accidentala ce necesita interventie, se mobilizeaza o echipa din partea organizatorilor si se încearca mobilizarea altor voluntari, sub coordonarea autoritatii responsabile. Daca nu apar asemenea ocazii de interventie reala, se va simula una, cu rol de exercitiu.

5. ACTIVITĂŢI LA OBIECTIVUL 5 ("Întarirea capacitatii ONG din regiune de a se implica în problemele de mediu "):

5.1 Îmbunatatirea resurselor pentru actiuni de mediu la ONG-urile ce realizeaza proiectul

Se va realiza acoperirea indirecta si partiala a unor cheltuieli operationale, completarea bibliotecii si bazelor de date prin achizitie de publicatii si documente si mai buna instruire practica a membrilor ONG implicati.

5.2 Reuniuni de lucru si de evaluare

Minim 2 reuniuni largite ale comitetului de coordonare, cu participarea conducerilor celor 3 cluburi si a reprezentantilor altor organizatii si institutii, prin care se va favoriza mentinerea parteneriatului durabil.

5.3 Mediatizare

Se va mediatiza cât mai mult prin presa, audiovizual, publicatii si Internet proiectul si activitatea celor 3 organizatii în general. Minim 25 articole în presa, 15 aparitii la radio si 8 la TV si minim 8 circulare de informare pe Internet spre minim 500 de destinatari selectati.

6. ACTIVITĂŢI NELEGATE DE UN ANUME OBIECTIV

Sunt activitatile administrative si de management ale proiectului (luarea deciziilor, evaluare, contabilitate, secretariat, achizitii de bunuri si servicii, negocieri, recrutare si instruire voluntari etc., precum si cele de contact si comunicare, schimb de informatii, mediatizare etc. care se regasesc implicit la toate obiectivele.

NOTĂ: Prezentarea sintetica a activitatilor pe categorii de activitati, respectiv pe subobiective, se gaseste în ANEXĂ. Alte detalii privind activitatile se stabilesc ulterior.

DURABILITATEA PROIECTULUI

Prezentul proiect este în pregatire de multi ani. Desi e doar de amploare medie, este conceput ca proiect-pilot si model si matrice pentru o amplificare semnificativa în anii urmatori. Relatiile foarte bune dintre cele trei organizatii ce realizeaza proiectul si buna relatie cu alte structuri, recunoasterea de care se bucura si marea experienta de derulare de proiecte de amploare certifica capacitatea de a gasi posibilitatea nu doar de continuare, ci de dezvoltare a proiectului. Concret, se au în vedere: resursele locale si judetene (la care noua legislatie da sanse de acces); fondurile de dezvoltare regionala (care abia încep sa devina operationale si pentru care înca nu sunt competitori seriosi); Fondul de Mediu (operational de la 1 ianuarie 2001) si cel de dezvoltarea turismului, înca incomplet functional, fondurile externe de gen LIFE destinate ariilor protejate (Cele trei râuri izvorând în zone din sau adiacente viitorului parc national). Cele 3 ONG-uri vor ramâne "motorul" parteneriatelor, pâna ce ele se vor institutionaliza conform legii (ex Comitetul de Bazin Somes).

ANEXĂ la CAP. "EXPUNERE DE MOTIVE"

DETALIERI LA EXPUNEREA DE MOTIVE

Zona vizata este în principal montana, formând cea mai mare parte a nordului Muntilor Apuseni, cu multe zone declarate ca protejate respectiv urmând a se încadra în viitorul Parc National "Muntii Apuseni". Comunitatile locale vizate din aceasta zona prezinta urmatoarele probleme majore:

 • exploatarea irationala si nelimitata a padurilor, în special a celor din zona alpina, de izvoare, cu toate urmarile aferente: alunecari de teren, eroziunea accentuata a solului, viituri, inundatii etc.
 • lipsa infrastructurii privind alimentarea cu apa potabila si tratarea apelor uzate menajere si gospodaresti, cu efecte negative asupra calitatii apelor chiar din zona de obârsie
 • lipsa unui sistem de tratare a deseurilor, în contextul schimbarii radicale a structurii deseurilor si pastrarii obiceiurilor vechi de a arunca resturile la marginea gradinilor/satului sau pe malul apei, cu impact asupra calitatii solului si a apelor
 • cresterea alarmanta a numarului gaterelor si a cantitatii de rumegus depozitat haotic, cu impact asupra solului, apei si a peisajului
 • lipsa unei viziuni comunitare clare, a unei strategii locale de dezvoltare comunitara cu un plan de actiune coerent si participativ, cu efecte negative asupra sansei de integrare a comunitatilor în tendintele europene de dezvoltare
 • lipsa patrunderii informatiilor la nivelul comunelor, întârzierea acestora, lipsa transparentei informatiilor
 • lipsa sau ineficienta unor structuri participative locale formalizate

ANEXĂ la CAP. " OBIECTIVE"

OBIECTIVELE PROIECTULUI - PREZENTARE DETALIATĂ

1. INTĂRIREA MONITORINGULUI PRIVIND CALITATEA APEI SI POLUARILE

1.1 Centralizarea datelor existente si a celor curente privind calitatea apei si sursele de poluare

1.2 Perfectionarea sistemului de gestionare integrata (colectare, sinteza, analiza si distribuire) a datelor privind calitatea apei.

1.3 Realizarea unei imagini actuale, corecte si complete asupra calitatii apei râurilor vizate.

2. ÎMBUNĂTĂŢIREA INFORMĂRII COMUNITĂŢILOR sI INSTITUŢIILOR PRIVIND CALITATEA APEI RÂURILOR VIZATE

2.1 Informarea cetatenilor, autoritatilor, agentilor economici si mass-mediei asupra starii calitatii apei râurilor vizate, cauzelor si consecintelor problemelor existente.

2.2 Informarea nespecialistilor (media, ONG-uri, autoritati comunale etc.) asupra semnificatiei si modului de interpretare a informatiilor de mediu legate de calitatea apei

2.3 Educatia ecologica a utilizatorilor de apa prin informarea si formarea cu privire la posibilitatile de contributie individuala cotidiana la reducerea cantitativa si calitativa a deversarilor de ape uzate.

2.4 Informarea cetatenilor, autoritatilor, agentilor economici cu privire la managementul prevenirii si înlaturarii poluarilor accidentale a apelor

3. DEZVOLTAREA PARTENERIATELOR sI PARTICIPĂRII PUBLICE PE PROBLEME DE CALITATEA APEI IN BAZINELE CELOR 3 RAURI

3.1 Crearea unor structuri de cooperare ( tip grup de lucru sau retea, la diverse nivele ) între factorii implicati în studierea calitatii si gospodarirea apei, prevenirea si înlaturarea poluarilor si altor evenimente nedorite

3.2 Sprijinirea crearii si dezvoltarii structurilor specifice institutionalizate de parteneriat pe probleme de mediu si dezvoltare durabila, cu accent pe cele de apa (Comitete de bazin, Asociatii ale utilizatorilor de apa etc.)

3.3 Sprijinirea crearii si dezvoltarii de ONG-uri de mediu în orasele mici, cu asociativitate redusa, din bazinul celor trei râuri vizate, si integrarea lor în structuri intra/intersectoriale de cooperare;

3.4 Cresterea participarii publice la luarea deciziilor de mediu legate de apa celor trei râuri

3.5 Contactarea de ONG-uri si structuri parteneriale omologe din Ungaria si Yugoslavia si pregatirea premiselor pentru instituirea unei cooperari transfrontaliere intensificate în domeniu

4. ÎMBUNĂTĂŢIREA CALITĂŢII APEI CELOR TREI RÂURI PRIN ÎMBUNĂTĂŢIREA PLANURLOR DE MANAGEMENT IN PARTENERIAT A APELOR sI ACŢIUNI PRACTICE DE PREVENIRE sI ÎNLĂTURARE A EFECTELOR POLUĂRILOR

4.1 Instituirea / perfectionarea si coroborarea planurilor si mecanismelor de management si interventii pe probleme de calitatea apei la nivelul autoritatilor locale si altor institutii, cu accent pe colaborare si coordonarea actiunilor.

4.2 Depistarea si investigarea surselor (existente sau potentiale) neorganizate de poluare pe cele trei râuri, cu implicarea ONG-urilor;

4.3 Diminuarea, cu implicarea ONG-urilor si comunitatilor locale, a impactului deversarilor si altor poluari accidentale sau de mica amploare pe cele trei râuri

La cele 4 obiective propriu-zise se adauga, ca obiectiv derivat:

5. ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII ONG-URILOR DIN REGIUNE DE A SE IMPLICA ÎN PROBLEMELE DE MEDIU

5.1 Cresterea capacitatii institutionale a celor 3 ONG-uri care realizeaza proiectul;

5.2 Îmbunatatirea parteneriatului pe termen lung dintre ele si cel cu terti;

5.3 Cresterea prestigiului ONG-urilor organizatoare si implicit a acceptarii lor ca parteneri importanti de catre autoritati, agenti economici si comunitatile locale.

De asemenea, avem ca obiective implicite:

· mediatizarea proiectului, a finantatorilor, rezultatelor obtinute

·  gasirea cailor de continuare a proiectului

·  valorificarea caracterului de model al proiectului prin promovarea realizarii unor proiecte similare în alte zone

ANEXĂ LA CAPITOLUL "ACTIVITĂŢI":

PREZENTARE SINTETICĂ PE CATEGORII DE ACTIVITĂŢI

1  Activitati de reuniuni de schimb de informatii si opinii, negocieri: întâlniri, mese rotunde, seminarii, simpozioane, workshopuri, schimburi de experienta.

Activitati de instruire: Cursuri teoretice si practice de initiere si perfectionare în probleme de calitatea apei, dar si de mediu si de dezvoltare durabila locala în general, si de management asociativ, incluzând activitati demonstrative, exercitii practice si vizite de informare.

3 Activitati de mediatizare: conferinte de presa, distribuire de comunicate si dosare de presa, întâlniri cu ziaristii, acordare de interviuri etc. pentru mediatizarea proiectului.

4 Activitati de inspectie ecologica: ture de documentare si inspectii si alte actiuni de supervizare si control pe teren, pe cursul râurilor vizate si la sursele de poluare.

5 Activitati de documentare "de teren" la obiective specifice: vizite de documentare la uzine de apa, statii de epurare, sectiuni de interventie, obiective hidrotehnice, puncte de recoltare de probe, laboratoare, la marii poluatori etc., precum si la sediile institutiilor ce gospodaresc apele sau au atributii în domeniu.

6  Activitati de concepere si redactare / producere de materiale informative: documentare, verificare, coroborare si interpretare a datelor existente, elaborare de publicatii si materiale audiovizuale în domeniul vizat de proiect.

7  Activitati de difuzare publica a informatiilor: distribuire de publicatii (brosuri, afise, pliante, materiale video etc.) si informarea pe alte cai a grupurilor-tinta (conferinte publice, proiectii de diapozitive si video, expozitii de foto, publicare de articole în presa, interviuri la radio si televiziune, etc.)

8 Activitati de suport tehnico-stiintific: procurare si difuzare de date legate de ultimele tehnologii de monitoring, utilizare eficienta si epurare a apei, din literatura de specialitate, de pe Internet, de la organizatii internationale si firme producatoare etc. si transmiterea lor institutiilor si firmelor interesate si facilitarea contactelor si colaborarilor celor interesati cu experti români si straini în domeniu.

9  Activitati de interventie practica la poluari accidentale: Actiuni cooperative pe teren de interventie de urgenta, reala sau simulata în scop de exercitiu, pentru limitarea extinderii si efectelor poluarilor accidentale si actiuni de limitare si înlaturare a consecintelor poluarilor accidentale.

10 Activitati de igienizare: Igienizarea malurilor si fundului apelor vizate, cu participarea de echipe de voluntari, cu accent pe latura educativa si de model a actiunilor.

11 Activitati de consultanta si asistenta tehnica directa: Sprijin concret pentru ONG-uri existente sau grupuri de initiativa pentru înfiintare, dezvoltare institutionala si perfectionare în management asociativ, scriere si derulare de proiecte etc. Sprijin analog pentru structuri parteneriale diverse, pentru Primarii de comune sau intreprinzatori si agenti economici mici ce au activitati legate sau cu impact direct sau indirect pe ape etc.

12 Activitati de participare publica la deciziile de mediu: Organizarea de dezbateri publice sau emisiuni interactive radio si TV, colectare de opinii prin chestionare sau colectare de opinii prin mecanisme tip posta cetateanului sau hot-line telefonic verde si alte instrumente specifice.

13 Activitati de contact si comunicare: contacte directe, precum si prin corespondenta (clasic, telefonic, fax, e-mail) cu structurile cuprinse în grupurile-tinta;

14 Activitati administrative / de management ale proiectului: documentare, luarea deciziilor, control, recrutare si instruire voluntari, secretariat, achizitie de bunuri si servicii, contabilitate etc.

ANEXĂ LA CAPITOLUL "ACTIVITĂŢI":

PREZENTARE SINTETICĂ PE OBIECTIVE:

Obiectivul

Subobiec-tivul nr.

Categoria de activitati

nr

denumirea

Intarirea monitoringului privind

X

X

X

X

X

X

calitatea apei si poluarile

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Îmbunatatirea informarii comunitatilor si

X

X

X

X

X

X

institutiilor privind calitatea apei râurilor

X

X

X

X

X

X

X

vizate

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Dezvoltarea parteneriatelor si

X

X

X

X

participarii publice pe probleme de

X

X

X

X

calitatea apei în bazinele celor 3 râuri

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Îmbunatatirea calitatii apei celor trei

X

X

X

X

X

X

râuri prin îmbunatatirea planurilor de

X

X

X

management in parteneriat a apelor si actiuni practice de prevenire si înlaturare a efectelor poluarilor

X

X

X

X

Întarirea capacitatii ONG-urilor din

X

X

regiune de a se implica în problemele

X

X

X

X

X

X

X

X

X

de mediu

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

ANEXĂ LA CAPITOLUL "ZONA VIZATĂ"

DETALII DE DELIMITARE A ZONEI VIZATE:

Bazinele hidrografice ale Somesului Mic, Crisului Repede si Crisului Negru:

·  Albia cursului principal al Somesului Rece si Somesului Cald, de la izvoare pâna la varsarea în Lacul Gilau, inclusiv lacurile Fântânele, Tarnita, Somesul Cald si Gilau, plus albia afluentilor secundari importanti (Ponorul, Calineasa, Belisul, Racataul, Agârbiciul etc.);

·  Albia cursului principal al Somesului Mic de la Gilau la Dej, plus albia câtorva afluenti (Capus, Gârbau etc.),

·  Albia cursului principal al Crisului Repede, de la izvoare la Oradea, plus albia afluentilor secundari importanti (Hent, Dragan, Iad etc.)

Albia cursului principal al Crisului Negru, de la izvoare pâna la Beius, plus albia câtorva afluenti (Crisul Pietros, Crisul-Baita etc.)

Nota: Prin albie se întelege albia majora, deci inclusiv obiectivele naturale si construite de pe maluri, din lunca, precum si originea deversarilor sau altor elemente care influenteaza apa, chiar daca nu sunt localizate efectiv în albia majora respectiva.

ANEXĂ LA CAPITOLUL "GRUPUL ŢINTĂ"

DETALII LA GRUP-ŢINTĂ:

Grupurile-tinta carora li se vor adresa activitatile din cadrul proiectului sunt: autoritatile administratiei publice de nivel local si judetean, comunitatile locale si alte institutii si organizatii din zona vizata:

Consiliul Judetean Cluj si Consiliul Judetean Bihor

· Primariile si consiliile locale din zona vizata;

·  Regii, companii si servicii publice de apa si canal din zona vizata (RAJAC Cluj, furnizorii de apa potabila si canalizare din Oradea, Alesd, stei, Beius, Cluj-Napoca, Gherla, Dej, Huedin etc.)

·  Serviciile cu profil de igiena mediului si politie sanitara din subordinea Directiilor de Sanatate Publica ale judetelor Cluj si Bihor;

·  Institutiile stiintifice si de învatamânt ce fac studii legate de calitatea apei (Institutul de Sanatate Publica Cluj-Napoca, Institutul de Cercetari Biologice Cluj-Napoca, respectiv facultatile / catedrele de profil ale Universitatii din Oradea si ale Universitatilor Tehnica, Babes-Bolyai si Iuliu Hatieganu din Cluj-Napoca.

·  Institutii a caror activitate poate influenta indirect starea apei prin influenta asupra activitatilor din zona montana si dezvoltarea locala (ADR Vest si ADR Nord-Vest, Directiile Silvice Judetene Cluj si Bihor...)

·  Institutii si firme care trebuie sau pot interveni în caz de poluari accidentale grave (Apararea Civila, societati de hidroconstructii etc.)

·  Poluatorii industriali ai apelor din zona vizata, în special cei mari.

· Alti utilizatori de apa din zona vizata ( CONEL / Hidrocentrale SA , firmele de irigatii, piscicultura....

·  Locuitorii din orasele si comunele din zona vizata, în special copii si tinerii, liderii de opinie (cadre didactice, preoti etc.), persoanele cu functii de conducere etc.

·  Proprietarii de structuri de diverse servicii turistice si cei de case de vacanta sau ambarcatii si turistii ce campeaza pe malul râurilor si lacurilor din zona

·  Alte ONG-uri (de mediu, de sporturi montane, de pescuit si vânatoare, de dezvoltare locala etc.) cu sediul sau ce deruleaza activitati în din zona vizata.

Note:

- Daca va fi necesar, se vor face actiuni de lobby ce vor viza si institutii centrale cum sunt CN Apele Române, MAPPM, Guvern, Parlament, ICIM, Academia Româna etc.

- Fara a constitui grupuri-tinta, se va tine o strânsa legatura cu mass-media locala si nationala, cu alte ONG-uri de profil din România, Ungaria si Yugoslavia, cu finantatorii etc.

3. ACTE NORMATIVE ÎN DOMENIUL APELOR

Legislatia în domeniu este foarte vasta. Exista reglementari la nivel international si national, specifice pe probleme de apa sau mai generale pe teme de mediu, cu implicatii directe asupra problematicii apei. Redam în continuare o lista a principalelor acte normative legate de ape, cu precizarea ca legislatia este în continua schimbare, abrogându-se unele acte normative, modificându-se cele existente si aparând altele noi.

Tabelul de mai jos contine majoritatea actelor normative în vigoare specifice pentru domeniul apelor, plus câteva acte normative generale în domeniul mediului dar cu importante implicatii în problema apei.

Acte normative în domeniul apelor

Nr. crt

Tipul

nr

data

titlul actului normativ

M. Of. nr

data

HG

pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie sa le îndeplineasca apele de suprafata utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de masurare si frecventa de prelevare si analiza a probelor din apele de suprafata destinate producerii de apa potabila

HG

pentru aprobarea Normelor speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara

HG

privind aprobarea Programului de actiune pentru reducerea poluarii mediului acvatic si a apelor subterane, cauzata de evacuarea unor substante periculoase

HG

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a comitetelor de bazin

HG

pentru aprobarea unor norme privind conditiile de descarcare în mediul acvatic a apelor uzate

HG

pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor pentru moluste

HG

pentru aprobarea Normelor tehnice privind calitatea apelor de suprafata care necesita protectie si ameliorare în scopul sustinerii vietii piscicole

HG

privind aprobarea Normelor de calitate pentru apa din zonele naturale amenajate pentru îmbaiere

HG

privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa

HG

privind unele masuri pentru asigurarea gospodaririi nisipurilor si pietrisurilor din albiile minore

HG

privind aprobarea Regulamentului de aparare împotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice si a Normativului-cadru de dotare cu materiale si mijloace de aparare operativa împotriva inundatiilor si gheturilor

HG

privind actualizarea limitelor amenzilor contraventionale prevazute în Legea apelor nr. 107/1996

HG

privind aprobarea Planului de actiune pentru protectia apelor împotriva poluarii cu nitrati proveniti din surse agricole

HG

privind înfiintarea Companiei Nationale "Apele Române " - S.A.

L

Legea Apelor

L

Legea Protectiei Mediului

L

pentru ratificarea Conventiei privind cooperarea pentru protectia si utilizarea durabila a fluviului Dunarea (Conventia pentru protectia fluviului Dunarea) semnata la Sofia la 29.06.1994

L

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a II-a Apa

L

privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

L

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 95/2000 pentru ratificarea Protocolului privind apa si sanatatea, adoptat la Londra la 17.06.1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale, adoptata la Helsinki la 17.03.1992

L

pentru ratificarea Conventiei privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiere si a lacurilor internationale, încheiata la Helsinki la 17.03.1992

L

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 108/1999 pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

L

privind calitatea apei potabile

L

aprobarea O.U.G. 236/2000 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

L

privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a III-a - zone protejate

L

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 147/1999 privind asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii

L

pentru ratificarea Conventiei privind accesul la informatie, participarea publicului la luarea deciziei si accesul la justitie in probleme de mediu, semnata la Aarhus la 25.06.1998

L

privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica

O MAAP

pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producatorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii în vederea achizitionarii de instalatii de irigat noi din productia interna, finantat din fondul "Dezvoltarea agriculturii românesti"

O MAAP

privind aprobarea denumirilor comerciale ale speciilor de pesti si alte vietuitoare acvatice care pot fi valorificate pe teritoriul României

O MAAP

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizarii sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunatatirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apa pentru irigatii

O MAPPM

pentru aprobarea Normelor tehnice privind metodologia de conducere si control al procesului de epurare biologica cu namol activ în statii de epurare a apelor uzate orasenesti, industriale si din zootehnie, privind ghidul de stabilire a programelor de recoltare si analizare a probelor si metodologia de prevalare a probelor de ape uzate

O MAPM

privind aprobarea Instructiunilor tehnice pentru aplicarea prevederilor Hotarârii Guvernului nr. 472/2000 privind unele masuri de protectie a calitatii resurselor de apa - NTPA 012 si pentru modificarea Ordinului ministrului mediului nr. 242/1990

O MAPPM

privind aprobarea Regulamentului-cadru pentru elaborarea regulamentelor de exploatare a barajelor, lacurilor de acumulare si prizelor pentru alimentari cu apa, cu sau fara baraje, si stabilirea competentelor de elaborare si aprobare a regulamentelor de exploatare bazinale si a programelor de exploatare lunare a lacurilor de acumulare

111 bis

O MAPM MLPTL

pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor si lacurilor de acumulare - NTLH-022 si a Metodologiei privind evaluarea starii de siguranta în exploatare a barajelor si digurilor care realizeaza depozite de deseuri industriale - NTLH-023

O MAPPM

[privind avizele si autorizatiile de gospodarire a apelor]

O MAPPM

privind aprobarea Metodologiei de organizare, pastrare si gestionare a Cadastrului apelor din România

O MAPPM

privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Sistemului de alarmare în caz de poluari accidentale ale apelor din România

O MAPM

pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activitatii de certificare a unitatilor specializate în elaborarea de studii, proiecte, în executie, consultanta în domeniul gospodaririi apelor si documentatii tehnice pentru obtinerea avizelor si a autorizatiilor de gospodarire a apelor

O MSF

pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatiei

O MSF MAPM

privind elaborarea si reactualizarea planurilor locale de actiune pentru sanatate în relatie cu mediul

OG

pentru modificarea si completarea Legii nr. 98/1994 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la Normele legale de igiena si sanatate publica

OG

privind organizarea si functionarea serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare

OG

privind apararea împotriva dezastrelor

OG

pentru ratificarea Protocolului privind apa si sanatatea, adoptat la Londra la 17.06.1999, la Conventia privind protectia si utilizarea cursurilor de apa transfrontiera si a lacurilor internationale, adoptata la Helsinki la 17.03.1992

OUG

privind asociatiile utilizatorilor de apa pentru irigatii

OUG

privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice

OUG

privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al poluarii

OUG

pentru modificarea si completarea Legii nr. 192/2001 privind fondul piscicol, pescuitul si acvacultura

OUG

pentru modificarea si completarea Legii protectiei mediului nr. 137/1995

OUG

privind înfiintarea Administratiei Nationale "Apele Române"

NOTĂ:

Prescurtarile utilizate sunt:

L = Lege;

HG = Hotarâre a Guvernului;

OG = Ordonanta a Guvernului;

OUG = Ordonanta de Urgenta a Guvernului;

O = Ordin al ministrului;

MAPPM = Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului;

MAAP = Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor;

MAPM = Ministerul Apelor si Protectiei Mediului;

MSF = Ministerul Sanatatii si Familiei;

MLPTL = Ministerul Lucrarilor Publice, Transportului si Locuintei.

4. BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

care sta la baza seriei de brosuri ECOAQUA

ABEL, P.D.: WATER POLLUTION BIOLOGY

Ed. Taylor & Francis London 1996 ISBN 0-7484-0619-0

AYRES, R.M.; MARA, D.D.: ANALYSIS OF WASTEWATER FOR USE IN AGRICULTURE

World Health Organisation, Geneve 1996, ISBN 92 4 154484 8

BASSET, W. H.: CLAY’S HANDBOOK OF ENVIRONMENTAL HEALTH

ed. a 17-a, Ed. Chapman & Hall London 1995 ISBN 0-412-54870-4

BAUGARTNER, Albert; LIEBSCHER, Hans Juergen: ALLGEMEINE HYDROLOGIE / QUANTITATIVE HYDROLOGIE

Ed. Gebrueder Borntraeger, Berlin 1996

BAUMGARTNER, Albert; REICHEL, Eberhard : THE WORLD WATER BALANCE

Ed. R. Oldenbourg Muenchen 1975 ISBN 3-486-34751-9

BECK, Ernst Gerhard; SCHMIDT, Pavel: HYGIENE / UMWELMEDIZIN

Ed. Ferdinand Enke Stuttgart 1994 ISBN 3-432-92765-7

BECKER, Horst (sub coordonarea-): DAS WASSER BUCH

Katalyse e.V., Ed. Kiepenheuer & Witsch, Koeln 1990 ISBN 3-462-02037-4

BEDIENT, Philip B.; RIFAI, Hanadi S.; NEWELL, Charles J.: GROUND WATER CONTAMINATION / TRANSPORT AND REMEDIATION

Ed. PTR Prentice Hall Englewood Cliffs, New Jersey 1994 ISBN 0-13-362592-3

BITTON, G., GERBA, C.P. (sub redactia): “GROUNDWATER POLLUTION”.

Ed.John Wiley & Sons, 1984

BITTON, Gabriel: WASTEWATER MICROBIOLOGY

Ed. John Wiley & Sons, New York 1994 ISBN 0-471-30986-9

BOEHM, Hans Reiner; DENEKE, MIchael (sub redactia-): WASSER / EINE EINFUEHRUNG IN DIE UMWELTWISSENSCHAFTEN

Ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1992 ISBN 3-534-11394-2

BORNEFF, Joachim; BORNEFF, Marianne: HYGIENE

Ed. Georg Thieme, Stuttgart 1991 ISBN 3-13-467905-1

BRIZGA, Sandra; FINLAYSON, Brian: RIVER MANAGEMENT / THE AUSTRALASIAN EXPERIENCE

Ed. John Wiley & Sons, Chichester 2000 ISBN 0-471-96976-1

BURNS, J.W., GREENBERG, H.B.: “VIRAL GASTROENTERITIS”.

Infectious Diseases in Clinical Practice, vol.3, nr.6 / 1994

BUTA, I: “BAZINUL SOMEsULUI / STUDIU HIDROLOGIC”

Teza de doctorat. Univ.Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 1967

CARRE, J., MANSOTTE, F., PETIT, V.: “POLLUTIONS ACCIDENTELLES DES DISTRIBUTIONS D’EAU POTABLE SURVENUES EN FRANCE DE 1986 A 1988”. T.S.M., an 85, nr.12 / decembrie 1990

CHORLEY, Richard J. (sub redactia): WATER, EARTH AND MAN

Ed. Methuen & Co London 1969 ISBN 416-12030-X

CHOW, Ven Te (sub redactia-): HANDBOOK OF APPLIED HYDROLOGY

Ed. McGraw-Hill Book Company, New York

CLARKE, Robin: WATER / THE INTERNATIONAL CRISIS

Ed. Earthscan Publications, London 1991 ISBN 3-492-11993-X

CUNNINGHAM, William P.; WOODWORTH SAIGO, Barbara: ENVIRONMENTAL SCIENCE / A GLOBAL CONCERN

Ed. Wm.C. Brown Dubuque, Iowa 1995 ISBN 0-697-15893-4

FEWTREL, L.; BARTRAM, J. (sub redactia): WATER QUALITY /GUIDELINES, STANDARDS AND HEALTH

World Health Organisation, Geneve 2001 ISBN 92 4 154533 X

FORD, Timothy E.; COLWELL, Rita R.: “A GLOBAL DECLINE IN MICROBIOLOGICAL SAFETY OF WATER / A CALL FOR ACTION”.

Ed. American Academy of Microbiology, Washington 1996

FUSTOS, C: “CARACTERIZAREA HIDROCHIMICĂ A BAZINULUI RÂULUI SOMEs”. Revista de meteo-hidrologie si gospodarirea apelor, nr.2 / 1967

GOUDIE, Andrew: THE HUMAN IMPACT ON THE NATURAL ENVIRONMENT

ed. a IV-a. Ed. Blackwell Publishers, Oxford 1993 ISBN 3-86025-182-1

GURZĂU, Anca, BOCOs, Brândusa : “DATE PRIVIND IMPURIFICAREA PARAZITOLOGICĂ A RÂULUI SOMEsUL MIC”

Sibiul Medical, nr.3 / 1996

HARPER, David M.; FERGUSON, Alastair J.D. (editori): THE ECOLOGICAL BASIS FOR RIVER MANAGEMENT

Ed. John Wiley & Sons, Chichester 1995 ISBN 0-471-95151-X

HĂULICĂ, I: “FIZIOLOGIE UMANĂ”

Editia a II-a. Editura Medicala, Bucuresti 1997.

HEATH, Ralph C.: EINFUHRUNG IN DIE GRUNDWASSER-HYDROLOGIE

Ed. R. Oldenbourg Muenchen 1988 ISBN 3-486-26116-9

HOLZBECHER, Ekkehard: MODELLIERUNG DYNAMICHER PROZESSE IN DER HYDROLOGIE

Ed. Springer Berlin 1996 ISBN 3-540-60516-9

HROUB, Hammad I.S.M.H.: STUDIUL IGIENICO-SANITAR AL SURSELOR sI INSTALAŢIILOR DE APROVIZIONARE CU APĂ DIN JUDEŢUL IAsI, ÎN VEDEREA FOLOSIRII LOR ÎN DIVERSE SCOPURI DE CĂTRE POPULAŢIE

Teza de doctorat. U.M.F. “Gr.T.Popa”, Iasi 1995

HUNTER, J.M.; REY, L.; CHU, K.Y.; ADEKOLU-JOHN, E.O.; MOTT, K.E. : PARASITIC DISEASES IN WATER RESOURCES DEVELOPMENT / THE NEED FOR INTERSECTORAL NEGOTIATION

World Health Organisation, Geneve1993, ISBN 92 4 156155 6

IACOB, Ersilia: “MUNŢII APUSENI / STUDIU HIDROGRAFIC”.

Teza de doctorat. Univ.Babes-Bolyai, Cluj-Napoca 1971

JOHNSON, Richard W.: THE HANDBOOK OF FLUID DYNAMICS

Ed. CRC Press & Springer, Heidelberg 1998 ISBN 3-540-64612-4

JUNG, Georg: SEEN-GESCHICHTE

Ed. Ecomed Landsberg am Lech 1994 ISBN 3-609-65310-8

KERN, Marion: WASSER IN NOT

Ed. Koesel, Muenchen 1985 ISBN 3-466-11059-9

LALLANA, C.; KRINNER, W.; ESTRELA,T.; NIXON, S.; LEONARD, J.; BERLAND, M.: SUSTAINABLE WATER USE IN EUROPE / PART 2: DEMAND MANAGEMENT

seria Environmental Issue Report nr. 19, Ed. European Envionment Agency, Copenhagen 2001 ISBN 92-9167-268-8

LIPPY, E.C., WALTRIP, S.C.: WATERBORNE DISEASE OUTBREAKS - 1946-1980: A THIRTY-FIVE YEAR PERSPECTIVE”

Jour. AWWA, 76:2:66, februarie 1984

MANDRAVEL, Cristina, GUŢUL-VĂLUŢĂ, Melania: PĂMÂNTENII - DUsMANII TERREI?

Ed.Albatros, Bucuresti 1987

MANIAK, Ulrich: HYDROLOGIE UND WASSERWIRTSCHAFT

Ed. Springer Berlin 1993 ISBN 3-540-56968-5

MARA, D.; CAIRNCROSS, S: GUIDELINES FOR THE SAFE USE OF WASTEWATER AND EXCRETA IN AGRICULTURE AND AQUACULTURE

World Health Organisation, Geneve 1989, ISBN 92 4 154248 9

MARCINEK, Joachim; ROSENKRANZ, Erhard: DAS WASSER DER ERDE

Ed. Justus Perthes, Gotha 1996 ISBN 3-623-00836-2

MASON, Cristopher F.: BIOLOGY OF FRESHWATER POLLUTION

ed. a 2-a, Ed. Longman Scientific & Technical, Harlow 1992 ISBN 0-582-06191-1

MĂNESCU, S. (sub redactia): “TRATAT DE IGIENĂ”

vol.I. Editura Medicala, Bucuresti 1984.

MĂNESCU, S., TĂNĂSESCU, Gh., DUMITRACHE, S., CUCU, M.: “IGIENĂ”.

Editura Medicala, Bucuresti 1996.

MEYBECK, Michael; CHAPMAN, Deborah; HELMER, Richard: GLOBAL FRESHWATER QUALITY / A FIRST ASSESSMENT

ed. sub egida World Health Organisation si UNited Nations Environmental Program. Ed. Basil Blackwell, Cambridge, Massachusetts 1990 ISBN 0-631-17314-5

MITITEAN, Radu., KADAR, Arnold: “Zona turistica Baisoara si masivul Muntele Mare”. Ed.Chrysopeea, Cluj-Napoca, 1996.

MITITEAN, Radu: CARACTERIZAREA IGIENICO-SANITARĂ A APEI RÂURILOR SOMEsUL CALD sI SOMEsUL RECE

Sesiunea de Comunicari stiintifice UMF "Iuliu Hatieganu", Cluj-Napoca 1997

MONTIEL, A., HUSSON, G.P.: “POLLUTION DES EAUX”.

Encyclopedie Medico-Chirurgicale (Paris), 16001 D10 - 1991

NASH, H.; McCALL, G.J.H.: GROUNDWATER QUALITY

Ed.Chapman & Hall London 1995 ISBN 0-412-58620-7

NEGULESCU, Mircea (sub coordonarea-): PROTECŢIA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ed. Tehnica, Bucuresti 1995 ISBN 973-31-0680-1

NESTOR, I: “CONTAMINAREA VIRUSALĂ A APELOR DE SUPRAFAŢĂ sI CONSECINŢELE EI ASUPRA SĂNĂTĂŢII POPULAŢIEI”

în “Lucrari de cercetare stiintifica / virusologia apei si solului, 1962-1982”, vol.II. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Cluj-Napoca, 1982.

NESTOR, I: “POLUAREA VIRUSALĂ A UNOR BAZINE DE APĂ DIN ROMÂNIA”

în “Lucrari de cercetare stiintifica / virusologia apei si solului, 1962-1982”, vol.II. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Cluj-Napoca, 1982.

OMONT, A., BERTAUX J-L. : “L’EAU DANS LE COSMOS”.

La Recherche, vol.21, no.221, mai 1990

PEIXOTO, J.P., OORT, A.H. : “LE CYCLE DE L’EAU ET LE CLIMAT”.

La Recherche, vol.21, no.221, mai 1990

PERRY, James; VANDERKLEIN, Elizabeth: WATER QUALITY / MANAGEMENT OF A NATURAL RESOURCE

Ed. Blackwell Science, Cambridge (Massachusetts) 1996 ISBN 0-06542-469-1

PICKERING, Kevin T.; OWEN, Lewis A.: AN INTRODUCTION TO GLOBAL ENVIRONMENTAL ISSUES

Ed. Routledge, London 1997 ISBN 0-415-14098-6

POPA, Monica: CONCEPTE sI TENDINŢE PRIVIND POLUAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR

Ed. Quo Vadis, Cluj-Napoca 2001, ISBN 973-99136-9-5

PUMNEA, Constantin; GRIGORIU, Gabriela: PROTECŢIA MEDIULUI AMBIANT

Ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1994

RASIGA, Ana , PETERFI, L.S., MOMEU, Laura : APRECIEREA GRADULUI DE SAPROBITATE A APEI ÎN SOMEsUL RECE, TRANSILVANIA, PE BAZA STRUCTURII COMUNITĂŢILOR DE DIATOMEE”.

Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia, t.39, nr. 2 / 1994

RASIGA, Ana , PETERFI, L.S., MOMEU, Laura : COMPOZIŢIA sI STRUCTURA COMUNITĂŢILOR ALGALE DIN RÂUL SOMEsUL CALD, TRANSILVANIA, ROMÂNIA”

Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia, t.41, nr.1-2 / 1996

RASIGA, Ana , PETERFI, L.S., MOMEU, Laura : CONSIDERAŢII PRIVIND EVALUAREA SAPROBITĂŢII APELOR ÎN RÂURILE SOMEsUL CALD sI SOMEsUL MIC (TRANSILVANIA), PE BAZA COMPOZIŢIEI COMUNITĂŢILOR DE DIATOMEE”. Contrib.bot. (Cluj-Napoca), 1995 / 1996

RASIGA, Ana , PETERFI, L.S., MOMEU, Laura : STRUCTURA COMUNITĂŢILOR DE DIATOMEE DIN RÂUL SOMEsUL RECE, TRANSILVANIA, ROMÂNIA” Studia Univ. Babes-Bolyai, Biologia, t.37, nr. 2 / 1992

SCHAEFER, Alois: BIOGEOGRAPHIE DER BINNENGEWAESSER

Ed. B.G. Teubner Stuttgart 1997 ISBN 3-519-03433-6

SCHROEDER, H.F.: “POLLUANTS IN DRINKING WATER AND WASTE WATER”.

Journal of Cromatography, nr.643, 1993

SOMERO, George N.; OSMOND, Charles B.; BOLIS, Carla L. (sub redactia): WATER AND LIFE

Ed. Springer New York 1992 ISBN 0-387-54112-8

STANNERS, D., BOURDEAU, P. (sub redactia) :”Europe’s Environment / The Dobris Assessment”. European Environment Agency, Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg, 1995 ISBN 92-826-5409-5

TOELGYESSY, Juraj; PIATRIK, Milan: WASSER

Ed. Die Wirtschaft, Berlin 1990 ISBN 3-349-00562-4

VAN DER LEEDEN, Frits; TROISE, Fred L.; TODD, David Keith: THE WATER ENCYCLOPEDIA

ed. a 2-a, Ed. Lewis Publishers, Chelsea (MIchigan) 1990, ISBN 0-87371-120-3

VLADIMIRESCU, Ion: HIDROLOGIE

ed. Didactica si Pedagogica, Bucuresti 1978

WHEATER, Howard; KIRBY, Celia: HYDROLOGY IN A CHANGING ENVIRONMENT

Ed. John Wiley & Sons Chichester 1998 ISBN 0-471-98660-7

WHITE, I.D.; MOTTERSHEAD, D.N.; HARISSON, S.J.: ENVIRONMENTAL SYSTEMS / AN INTRODUCTERY TEXT

Ed. Chapmann & Hall, London 1993 ISBN 0-412-47140-X

WILHELM, Friedrich: HYDROGEOGRAPHIE

Ed.Westermann, Braunschweig 1997 ISBN 3-14-160279-4

WISSING, Friedrich: WASSERREINIGUNG MIT PFLANZEN

Ed. Eugen Ulmer, Stuttgart 1995 ISBN 3-8001-3094-7

WOHLRAB, Botho; ERNSTBERGER, Hans; MAEUSER, Andreas; SOKOLLEK, Volker: LANDSCHAFTS - WASSERHAUSHALT

Ed. Paul Parey Hamburg 1992 ISBN 3-490-19116-1

ZĂHAN, Zoe: “ASPECTE BIOLOGICE ALE PRINCIPALELOR LACURI DE ACUMULARE DIN TRANSILVANIA UTILIZATE CA SURSE DE APROVIZIONARE CU APĂ A POPULAŢIEI”

în “Lucrari de cercetare stiintifica / Igiena mediului, radiatiilor si scolara / 1979 / vol.I”. Institutul de Igiena si Sanatate Publica Cluj-Napoca, 1979.

ZELINKA, M., MARVAN, P.: “ZUR PRAEZISIERUNG DER BIOLOGISCHEN KLASSIFIKATION DER REINHEIT FLIESSENDER GEWAESSER”.

Arch. Hidrobiol. t.57, 1961

* * “Sinteza anuala de protectia calitatii apelor în bazinul hidrografic Somes / 1986”. Consiliul National al Apelor / Directia Apelor Somes, Cluj-Napoca, 1987

* * “Sinteza anuala de protectia calitatii apelor în bazinul hidrografic Somes / 1989”. Consiliul National al Apelor / Directia Apelor Somes, Cluj-Napoca, 1990

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1992”. Regia Autonoma “Apele Române” Filiala Somes, Cluj-Napoca, 1993

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1993”. Regia Autonoma “Apele Române” Filiala Somes, Cluj-Napoca, 1994

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1994”. Regia Autonoma “Apele Române” Filiala Somes, Cluj-Napoca, 1995

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1995”. Regia Autonoma “Apele Române” Filiala Somes, Cluj-Napoca, 1996

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1996”. Regia Autonoma “Apele Române” Filiala Somes, Cluj-Napoca, 1997

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1997”. Compania Nationala “Apele Române” / Directia Apelor Somes-Tisa, Cluj-Napoca, 1998

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1998”. Compania Nationala “Apele Române” / Directia Apelor Somes-Tisa, Cluj-Napoca, 1999

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 1999”. Compania Nationala “Apele Române” / Directia Apelor Somes-Tisa, Cluj-Napoca, 2000

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 2000”. Compania Nationala “Apele Române” / Directia Apelor Somes-Tisa, Cluj-Napoca, 2001

* * “Sinteza anuala privind calitatea apelor în bazinul hidrografic Somes - Crasna / 2001”. Compania Nationala “Apele Române” / Directia Apelor Somes-Tisa, Cluj-Napoca, 2002

* * * : "Buletin de calitate a apelor din bazinul hidrografic Somes-Tisa"

Serie lunara. Compania Nationala “Apele Române” / Directia Apelor Somes-Tisa

* * * : "Raport anual privind starea mediului în România 1999"

Ed. Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului, Bucuresti 2000

* * * : "Raport anual privind starea mediului în România 2000"

Ed. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Bucuresti 2001

* * * : "Raport anual privind starea mediului în România 2001"

Ed. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, Bucuresti 2002

* * “PLANUL NAŢIONAL DE ACŢIUNE PENTRU MEDIU sI SĂNĂTATE - prima versiune”. Ministerul Sanatatii, Bucuresti, iulie 1997.

* * * : Monitorul Oficial al României, Partea I

Ed. Parlamentul României, RA Monitorul Oficial

* * * : “EARTH SUMMIT ‘92”, [AGENDA 21]

sub egida ONU, Ed. Regency Press 1992 ISBN 0-9520469-0-3

* * * : FINANCIAL MANAGEMENT OF WATER SUPPLY AND SANITATION / A HANDBOOK

World Health Organisation, Geneve 1994, ISBN 92 4 154472 4

* * * : GUIDELINES FOR DRINKING-WATER QUALITY

vol. I, World Health Organisation, Geneve 1993 ISBN 92 4 154460 0

vol. II, World Health Organisation, Geneve 1996 ISBN 92 4 154480 5

vol. II, World Health Organisation, Geneve 1997 ISBN 92 4 154503 8

* * * : OPERATION AND MAINTENANCE OF URBAN WATER SUPPLY AND SANITATION SYSTEMS / A GUIDE FOR MANAGERS

World Health Organisation, Geneve 1994, ISBN 92 4 154471 6

* * * : SURFACE WATER DRAINAGE FOR LOW-INCOME COMMUNITIES

World Health Organisation, Geneve 1991, ISBN 92 4 154416 3

* * “SURVEILANCE FOR WATERBORNE-DISEASE OUTBREAKS / UNITED STATES 1993-1994”.

Centers for Disease Control and Prevention. Surveillance Summaries. Morbidity and Mortality Weekly Report, vol.45 / 1996, nr.SS-1.

5. ÎNCHEIERE

Ajunsi la finalul seriei de brosuri ECOAQUA avem posibilitatea sa întelegem problema apei în întreaga ei complexitate si importanta. Sa realizam ca trebuie sa ne informam pe aceste teme, sa le avem în vedere în activitatea noastra casnica sau profesionala sau recreativa, sa contribuim dupa puterile noastre, prin fapta si prin exemplu, la protectia calitatii apelor si sa nu ezitam sa îi îndemnam si pe ceilalti semeni sa o faca, deoarece numai prin implicarea într-un fel sau altul a fiecaruia dintre noi se poate realiza o gestiune durabila a resurselor de apa si putem spera la un mediu si o dezvoltare care sa satisfaca necesitatile prezentului fara a afecta viitorul, lasând generatiilor urmatorare un mediu cât mai sanatos.

 


Document Info


Accesari: 3110
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )