Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE ALE ZONEI TIMISOARA IN COMPETITIE CU ALTE ORASE SI REGIUNI

Turism
PUNCTE TARI SI PUNCTE SLABE ALE ZONEI TIMISOARA ÎN COMPETITIE CU ALTE ORASE SI REGIUNI

FACTORPUNCTE TARI

PUNCTE SLABE

Pozitie Geopolitica

 • localizarea in apropierea granitelor cu Iugoslavia si Ungaria, in zona de contact cu UE, la o distanta sub 700 km de 13 capitale europene;
 • important nod de circulatie rutiera, feroviara, aeriana si posibilitate de reluare a circulatiei navale;
 • localizare pe Coridorul nr.4 de circulatie paneuropeana, posibilitate de acces la coridorul nr.7 (prin canalul Bega);
 • conditii geografice (climatice, hidro-geologice, pedologice) foarte favorabile;
 • lipsa accesului direct in tarile Comunitatii Europene - inexistenta in judetul Timis a unui punct de frontiera cu Ungaria;
 • slabe resurse de subsol;
 • alternanta de ani secetosi si umezi;

Populatie, forta de munca

 • grad ridicat de toleranta, nivel redus de conflicte sociale intre cetateni;
 • nivel ridicat de instruire, peste media pe tara;
 • ponderea majoraa populatiei din grupa de varsta adulta (20-60 ani) peste 50% din totalul populatiei;
 • bilant demografic general negativ;
 • reproducere demografica simpla- atitudine denatalista;
 • lipsa acuta de locuri de munca;
 • tendinta de crestere a ratei somajului;
 • plati compensatorii pentru disponibilizati, ceea ce produce lene sociala;

Patrimoniu

 • fond excedentar de cladiri si spatii industriale disponibile in platformele industriale cu dotare tehnico-edilitara buna;
 • rezerve de terenuri care pot fi reconvertite pentru functiuni diverse;
 • posibilitati de dezvoltare in viitor (terenuri neconstruite 24,35%) - intravilanul reprezinta aproximativ 50% din 323v2110d teritoriul oraslui;
 • rezerve de terenuri de buna calitate pentru practicarea agriculturii, cu lucrari de imbunatatiri funciare;
 • piata libera stabila de terenuri si cladiri in intravilan si extravilan, existenta unui patrimoniu arhitectural valoros;
 • nu a fost definitivata delimitarea patrimoniului ca domeniu public al Statului, al Consiliului Judetean si al Comunitatii locale;
 • existenta in intravilan a terenurilor cu destinatie speciala (militara, penitenciar, antene radio);
 • cost ridicat al terenurilor echipate cu lucrari tehnico-edilitare;
 • neconcordanta intre valoarea reala a locuintelor si pretul acestora pe piata imobiliara libera;
 • proces accelerat de degradare a patrimoniului istoric din centrul oraslui;
 • marirea traficului in zona centrului istoric produce degradari de structura;

Infrastructura de circulatie si transport

 • consecventa in timp in planificarea urbanisti ca a oraslui - structura urbana flexibila, radial concentrica;
 • retea de circulatie si transport, de persoane si marfuri, dezvoltata si diversificata (rutier, feroviar, aerian si posibil naval);
 • zona cu cea mai mare densitate de cai ferate din tara (90,5 km CF/100 kmp teritoriu);
 • aeroportul international, alternativ pentru Otopeni - cel mai mare numar de zile cu vizibilitate buna;
 • dotare tehnica modernizata (acces pentru orice tip de aeronave);
 • curse aeriene regulate interne si internationale;
 • Canalul Bega - navigabil in trecut pe o lungime de 44 km pe teritoriul romanesc - exista posibilitatea de reluare a navigatiei;
 • acoperire teritoriala buna cu retea de transport in comun international, interjudetean, judetean, urban;
 • transportul in comun electric este prioritar (pret accesibil);
 • transportul feroviar al persoanelor asigurat in toate directiile de deplasare;
 • inexistenta unui plan de amenajare periurban - necorelare intre reteaua rutiera urbana si cea periurbana;
 • lipsa centurii ocolitoare a oraslui;
 • starea tehnica precara a drumurilor, strazilor si a cailor ferate;
 • puncte de gatuire a circulatiei - produc intarzieri si viteze de deplasare reduse;
 • discontinuitatea circulatiei rutiere pe ruta Timisoara - Cenad (cca. 10 km lipsapanala frontiera);
 • lipsa dotarilor de conducere spre aterizare in conditii speciale de zbor;
 • servicii deficitare pentru calatori;
 • neexecutarea dragajului pe canalul Bega;
 • bazin de intoarcere a barjelor nefunctionabil;
 • degradarea accentuata a pragului barajului de la Costei poate produce intreruperea alimentarii cu apa si pericol de inundatii;
 • dotare tehnica cu mijloace de transport in comun invechita (durata de folosinta expirata: tramvaie-100%, troleibuse-80%, autobuse-15,54%);
 • inexistenta subventiilor pentru transportul in comun in zonele periurbane;
 • stare de uzura inaintata a mijloacelor de transport feroviar;

Retele Tehnico-edilitare, energetice si telecomunicatii

 • infrastructura tehnica de alimentare cu apa, canal, de aparare contra inundatiilor, lucrari hidroameliorative, alimentare cu energie electrica, gaze naturale si termica relativ bine dezvoltate in Timisoara;
 • alimentare cu energie electrica din doua surse importante (Portile de Fier, Mintia);
 • alimentare cu gaze naturale din Bazinul Transilvaniei si cu gaze de sonda din Campia Banatului;
 • sistem centralizat de termoficare capabil sa asigure mai mult decat necesarul actual, in regim automatizat de functionnare nonstop in proportie de 75%;
 • principalul traseu de fibra optica de telecomunicatie;
 • retea de telecomunicatii extinsa, modernizata in proportie de 70%;
 • acoperire integrala cu retea de telefonie mobila- alternativa pentru telefonia fixa;
 • slaba dezvoltare a infrastructurii tehnice in comunele periurbane;
 • stadiu avansat de uzurala peste 30% din reteaua de distributie a apei potabile;
 • statie de epurare cu capacitate insuficientade epurare a apelor uzate si tehnologii depasite;
 • Timisara - capat de retea de distributie a gazelor naturale (presiuni reduse in perioada de iarna);
 • retele subdimensionate si cu grad de uzura ridicat; echipamente si tehnologii partial depasite fizic si moral;
 • slaba asigurare a serviciilor de telefonie fixa comunele periurbane;
 • prestator unic in Romania, de servicii de telefonie fixa;
 • costul relativ ridicat al aparatelor si al serviciilor de telefonie mobila;

Infrastructura institutionala • existenta institutiilor de interes judetean, municipal (in Timisara) si comunal (in zona);
 • regiunea V Vest neinstitutionalizata;
 • lipsa unor dotari necesare dezvoltarii economico-sociale (centre expozitionale, scoli internationale, parc tehnologic, centre de afaceri, comerciale, turistice, de integrare europeana etc.);
 • dezvoltare relativ redusa a infrastructurii de afaceri;

Economie

 • Timisara - puternic centru economic - detine mai mult de 95% din economia zonei, peste 60% din economia judetului, peste 30% din economia Regiunii V Vest, peste 3% din economia Romaniei;
 • structura economica diversificata;
 • indice de dezvoltare ridicat al intregii zone (categoria I);
 • piata de consum mare;
 • cresterea exporturilor in industrie- cu 73%, in agricultura cu 642%;
 • predominarea propietatii private asupra propietatii de stat;
 • creserea numerica a IMM-urilor;
 • economia zonei este in curs de stabilizare;
 • descresere foarte mare a exporturilor in ramura servicii;
 • structura economica invechita, utilaje vechi cu uzura fizica si morala ridicata;
 • nivel relativ redus al dezvoltarii IMM-urilor;
 • fluctuatie mare a personalului intre diversele ramuri economice;
 • management slab;
 • absenta unui mecanism de stimulare selectiva a activitatilor industriale si de promovare a industriilor nepoluante si cu valoare adaugata mare;

Învatamint

 • procent de solarizare ridicat (peste 99%);
 • retea de invatamant solar foarte dezvoltata si diversificata (invatamant clasic, alternativ, religios, in limbile romana, germana, maghiara, sarba, engleza, franceza);
 • invatamant universitar diversificat - 7 universitati (4 de stat si 3 private), cadre didactice cu inalta pregatire profesionala, dotari necesare (sali de curs, amfiteatre, biblioteci, laboratoare, camine, cantine, terenuri experimentale);
 • autonomia unitatiilor de invatamant este relativ redusa;
 • reteaua solara este insuficient de flexibila;
 • dotare precara a unitatilor de invatamant cu echipamente si materiale;
 • insuficienta racordare la tehnicile de varf;
 • migrarea cadrelor didactice din invatamant spre alte domenii de activitate;
 • oferte educationale solare si universitare neracordate la cerintele de pe piata muncii;

Cercetare

 • centrelor de cercetare cu traditie si personal de specialitate cu experientaindelungatain domeniu pe diverse profile;
 • obiective de cercetare stiintifica si aplicativa;
 • dotarea centrelor de cercetare este insuficienta si depasita fizic si moral;
 • slaba corelare intre cercetare si productie;

Cultura si Mass media

 • Timisoara, centru cultural important al Romaniei, cu traditie culturala;
 • patrimoniu cultural divers;
 • oferta culturala diversificata (opera, filarmonica, teatre in limba romana, germana, maghiara, de papusi, scoli de arta, biblioteci, ansambluri artistice, muzee, galerii de arta);
 • Mass media dezvoltata (presa scrisa-17 cotidiene, saptamanale, lunare, trimestriale, anuale locale, in limbile romana, germana, maghiara si sarba, cu sistem de difuzare privat dezvoltat; 4 posturi de radio cu acoperire regionala; 2 posturi TV locale si 1 studio teritorial al TVR, 2 retele TV prin cablu).
 • insuficienta integrare in circuitul cultural national si international;
 • insuficienta implicare a societatii civile in viata culturala;
 • lipsa baza materiala mass media insuficient consolidata pe plan local;
 • numar de licente de transmisie sub nivelul cererii;
 • lipsa unei strategii culturale coerente;

Sanatate, asistenta sociala

 • exista o repartitie echilibrata atat ca numar de persoane deservite/cabinet medical, cat si in privinta raportului urban/rural;
 • dotarile de sanatate existente acopera necesitatile orasului si ale zonei;
 • centru de cardiologie cel mai modern din estul Europei;
 • exista un numar important de asociatii si institutii care asigura protectia sociala (65 organizatii, 46 institutii);
 • administratia publica locala asigura fonduri si servicii pentru protectie sociala si sprijina financiar ONG-uri care ofera servicii de asistenta sociala;
 • centralizare excesiva- lipsa posibilitatii coordonarii politicii de sanatate la nivel local; unitati de sanatate vechi, unele nefiind modernizate;
 • intretinere curenta nesatisfacatoare;
 • lipsa dotarilor necesare desfasurarii activitatilor de expertiza medicala;
 • insuficiente centre de recuperare;
 • utilizare nejudicioasa a paturilor de spital;
 • cele mai ridicate costuri de spitalizare din tara;
 • legislatia in domeniul asistentei sociale este in continua schimbare;
 • insuficiente servicii si personal specializat;
 • implicarea insuficientaa societatii civile si a bisericilor in rezolvarea problemelor sociale comunitare;

Mediu • grad de poluare relativ mic existenta unor zone verzi amenajate si lucii de apa care pot imbogati microclimatul;
 • posibilitati de extindere a acestora;
 • Existenta Padurii Verzi si a zonei de agrement urban dezvoltata pe malurile Canalului Bega existenta zonelor de agrement suburbane (Ianova, Timis , Sanandrei, etc.);
 • resurse de ape termo-minerale;
 • Indice scazut de zona verde/locuitor;
 • posibilitati reduse de agrement in interiorul zonei sau in imediata apropiere;
 • lipsa perdelelor de protectie insuficienta exploatare a apelor termo-minerale;
 • Inexistenta unei gestiuni ecologice integrate a desurilor;

Locuire

 • suprafata medie locuibila/locuitor relativ mare, peste media pe tara;
 • disponibilitate pentru locuire diversificata (cladiri colective, case individuale) existenta politicilor locale de achizitionare si transformare a imobilelor in vederea rezolvarii problemelor sociale;
 • pondere mica a locuintelor aflate sub tutela administratiilor publice locale;
 • stare de uzura avansatala cca. 60% din totalul locuintelor;
 • tendinta de diminuare a fondului de locuit prin reconversia functionala a spatiilor;
 • insuficienta echipare a unor cartiere cu dotari complementare (invatamant, piete agro-alimentare, spatii verzi, spatii de joaca);
 • existenta in zonele de locuit a unor functiuni incompatibile;

TENDINTE GENERÂND OPORTUNITĂTI SAU POTENTIALE RISCURI PENTRU ZONA TIMISOARA

SECTOR

OPORTUNITATI

RISCURI

Politica generala a Romaniei; relatiile cu autoritatile judetene

 • semnarea tratatului de preaderare a Romaniei la UE;
 • Îmbunatatirea mediului legal si institutional in Romania;
 • extinderea descentralizarii in toate sectoarele de activitate;
 • stabilitate politica interna;
 • infiintarea agentiilor de dezvoltare regionale;
 • reorientarea politicii interne a Romaniei spre un model economic de tip inchis;
 • reorientarea politicii interne a Romaniei spre un sistem administrativ centralizat;
 • monopolizarea economiei;

Procese demografice si sociale

 • cresterea mobilitatii populatiei;
 • imbunatatirea standardelor educationale ale populatiei;
 • inexistenta conflictelor sociale majore;
 • cresterea continuaa populatiei din grupa de varsta apta de munca (18-20 ani), cu pregatire profesionala superioara;
 • descresterea demografica;
 • accentuarea conflictelor sociale;
 • migrarea formatorilor profesionali de varf din invatamatul superior spre alte domenii sau in alte tari;

Economie

 • Timisoara a fost recunoscuta ca pol sinergic de dezvoltare a relatiilor comerciale dintre tarile semnatare ale acordului CEFTA (declaratie finala"Parteneriat CEFTA '98);
 • dezvoltarea la Timisoara a unui Centru de promovare a relatiilor economice dintre tarile membre CEFTA;
 • existenta acordurilor financiare semnate cu FMI, Banca Mondiala si UE;
 • simplificarea formalitatilor vamale si a regimului vizelor;
 • aplicarea strategiei nationale pe termen mediu; stabilizarea economiei nationale;
 • dezvoltarea si imbunatatirea legislatiei in domeniul muncii;
 • restructurarea finantelor publice;
 • simplificarea procedurilor juridice si administrative pentru incurajarea investitorilor interni si straini;
 • accelerarea procesului de privatizare;
 • reglementarea si aplicarea legislatiei privind proprietatea;
 • inasprirea procedurilor vamale retragerea sprijinului financiar din partea organismelor internationale;
 • cresterea delictelor economice, dezvoltarea economiei subterane;
 • scaderea ritmului procesului de privatizare;
 • acordarea de facilitati prioritare altor centre economice din regiune si Euroregiune;

Relatii regionale, euroregionale, internationale • existenta Agentiei de Dezvoltare V Vest in Timisoara;
 • infiintarea Agentiei de Dezvoltare a Zonei Timisoara;
 • relatii traditionale de colaborare in toate domeniile cu alte orase din Euroregiunea Dunare-Cris-Mures-Tisa;
 • acorduri de infratire cu 6 orase europene (Karlsruhe, Mulhouse, Faenza, Gera, Rueil-Malmaison, Szeged);
 • imbunatatirea relatiilor Romaniei cu Iugoslavia.
 • instabilitate politica internationala;
 • accentuarea si/sau extinderea conflictelor in Balcani;
 • aparitia conflictelor in cadrul zonei Timisoara, al judetului Timis (ex. intre institutiile administrative);
 • conflicte de interese intre centrele economice din Regiunea V Vest;

Infrastuctura majora

 • deschiderea punctului de frontiera cu Ungaria de la Cenad;
 • amenajarea Coridorului nr.4 de circulatie paneuropeana, cu prioritate portiunea cuprinsaintre Szeged si Timisoara;
 • Construirea podului de la Vidin;
 • reamenajarea Canalului Bega pentru transportul naval de marfuri;
 • lipsa fondurilor necesare pentru dezvoltarea infrastructurii majore de circulatie;
 • conflicte de interese intre diferitele nivele decizionale (local, judetean, national);

Punctele forte" esentiale:

- suficienta resurselor financiare disponibile;

- existenta unei competente distinctive pe unul sau mai multe din planurile:

◘ managerial;

◘ organizatoric;

◘ cercetare-dezvoltare;

◘ calitatii produselor si/sau serviciilor;

◘ pregatirii personalului,

◘ costurilor;

◘ comercial, etc.

- posedarea unor brevete de inventii de produse si /sau tehnologii care confera firmei avantaj competitiv;

- posedarea unor abilitati deosebite în materie de inovare a produselor si/sau tehnologiilor;

- detinerea pozitiei de lider sau de vârf de piata;

- posedarea unor abilitati comerciale deosebite;

- existenta unei imagini favorabile despre firma;

- posibilitatea de a practica economia de scara;

- existenta unui sistem bine organizat si eficace de planificare strategica;

- viteza de reactie decizionala la modificarile produse în mediul intern sau extern,

- calitatea culturii de întreprindere

B. Cu privire la "Punctele slabe" potentiale:

- inexistenta unei directii strategice clare;

- lipsa unor abilitati sau competente deosebite;

- existenta unei infrastructuri neadecvate, uzate fizic sau moral;

- lipsa competentei manageriale;

- deteriorarea continua a pozitiei competitive;

- erodarea imaginii firmei în perceptia detinatorilor de interese;

- vulnerabilitatea la presiunile concurentei;

- reducerea ponderii pe piata;

- existenta unor dezavantaje competitive (handicap tehnologic, costuri ridicate);

- mentinerea unui nomenclator inadecvat de produse si/sau servicii (prea larg sau prea îngust);

- atentie precumpanitoare data problemelor curente în detrimentul celor de perspectiva.

Probleme de urmarit la analiza mediului:

A. Cu privire la "Oportunitati" potentiale:

- cresterea rapida a pietei;

- posibilitati de extindere a nomenclatorului de produse si/sau servicii;

- existenta cererii de noi produse si/sau servicii pe pietele existente sau pe piete noi;

- existenta cererii pe noi piete a produselor si/sau serviciilor existente;

- posibilitati de integrare verticala;

-manifestarea unei stari de stagnare sau regres la firmele concurente;

-posibilitati de încheiere a unor aliante, acorduri etc. avantajoase;

-posibilitati de încheiere a unor contracte de leasing, factoring, franchising.

B. Cu privire la "Amenintari" potentiale:

- adoptarea unor reglementari legislative sau normative restrictive cu impact nefavorabil;

- intrarea intr-o perioada de recesiune economica la nivel national sau international;

- schimbari demografice nefavorabile;

- schimbari ale nevoilor, gusturilor sau preferintelor clientilor;

- crestere mai lenta, stagnare sau chiar recesiune a pietei;

- intrarea unor noi competitori pe piata;

- cererea crescânda pentru produse de substitutie;

- presiunea crescânda a concurentei;

- puterea crescânda de negociere a furnizorilor si/sau a clientilor;

- vulnerabilitate la fluctuatiile mediului de afaceri .

II. ANALIZA SWOT

Puncte tari

- stabilitate macroeconomica

- forta de munca numeroasa, cu costuri reduse si

un nivel acceptabil de educatie initiala

- resurse naturale

- resurse energetice

- o serie de sectoare de succes în industria

prelucratoare si în sectorul primar

- numar mare de specialisti în domeniul TIC

Puncte slabe

- concentrare în sectoare cu valoare adaugata

scazuta/ strategii bazate pe costuri reduse

- nivel redus al cercetarii-dezvoltarii si al inovarii

si legatura fragila cu economia

- cultura antreprenoriala slab dezvoltata / baza

IMM slab dezvoltata

- capitalizare redusa a IMM-urilor

- acces dificil la finantare si la informatie în

domeniul afacerilor

- grad scazut de sofisticare al pietei

- intensitate energetica ridicata

- tehnologii învechite / costuri mari de productie

(mai putin costurile cu forta de munca)

- infrastructura degradata si insuficienta/

accesibilitate redusa in interiorul si in exteriorul

tarii

- management neadecvat al mediului (inclusiv

din punct de vedere al infrastructurii)

- agricultura ineficienta (supraintensiva în

munca), suprafata agricola excesiv de

fragmentata

- infrastructura turistica slab dezvoltata si

marketing necorespunzator

- adaptabilitate redusa a fortei de munca si nivel

scazut al învatarii pe tot parcursul vietii

- segment important al populatiei afectat de

saracie si excluziune sociala

- capacitate administrativa insuficient dezvoltata

Oportunitati

- aderarea la Uniunea Europeana

- dimensiune (a doua tara ca populatie din NSM-

10+2)

- noi surse de investitii, inclusiv Fondurile

Structurale si de Coeziune

- investitiile straine directe

- România ca destinatie turistica - turism de nisa

- potential nod regional în transportul de gaze

naturale si energie electrica

- liberalizarea deplina a achizitiilor publice

- liberalizarea pietelor si modernizarea modelelor

de afaceri

- dezvoltarea infrastructurii de afaceri

- e-comert/e-guvernare

- modernizarea agriculturii

- modernizarea capitalei si a altor centre urbane

cheie

- necesitatea/acceptarea nevoii de schimbare

Amenintari

- expunere mai mare la competitia pe piete

globalizate

- perioade lungi de stagnare / declin economic

la nivel european sau mondial

- migratia unor sectoare industriale catre locatii

externe cu costuri mai reduse

- întarirea pozitiei/imaginii României ca o

economie axata pe sectoare cu valoare

adaugata redusa

- migratia externa a lucratorilor cu un nivel

educational ridicat

- schimbarile climatice / degradarea mediului

înconjurator
Document Info


Accesari: 7813
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2022 )