Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
Despre Restaurarea Israelului

istorie


Despre Restaurarea Israelului< B style="mso-bidi-font-weight: normal">< /P> Evreii si Arabi i

Am crescut sub guvernarea israeliana, dar programa scolara era întocmita de catre Iordania. Istoria, stiintele politice si studiile soc iale n-au cuprins niciodata pe evrei: o greseala majora a guvernului israel ian în sistemul scolar.

În ciuda afirmatiilor palestiniene care acuzau Israelul de i ncorectitudine fata de arabi, libertatea de a studia religia si istoria noa stra era ceva garantat de lege. Toata istoria învatata se referea doar la natiunile islamice, arabe si europene. Atrocitatile mogulilor si a cruciat ilor în Ierusalim nu aminteau deloc pe evrei, ci doar pe musulmani. Studi ul istoriei antice în scolile arabe nu mentioneaza pe evrei ca ar fi locu it în tara. Accentul principal era pe canaaniti, din care pretind palesti nienii ca se trag. Traind în Palestina, toti cunoscutii mei îsi puteau urmari linia genealogica si locul de unde venisera strabunicii lor. Toti st iau ca originea lor nu este din canaaniti, dar în mod ironic asa ceva ni se preda referitor la Orientul Mijlociu.Scriitorii istoriei noastre în Orientul Mijlociu i-au omis i ntentionat pe evrei. N-am cunoscut deloc istoria evreilor pâna când n-a m început sa citesc Biblia. O singura privire asupra programei scolare în tarile arabe ar fi suficienta pentru a dovedi ca autorii manualelor de istorie arabe nu sunt cinstiti si integri. Ramâi uimit sa vezi modul î n care distorsioneaza si deformeaza istoria pentru a creste ura fata de evr ei, o tendinta comuna astazi multor tari rasaritene si europene.

De exemplu, holocaustul este negat, în ciuda tonelor de dove zi existente în Muzeul memorial al holocaustului, Yad Vashem din Ierusali m. Anumiti politicieni fac încercari similare de a discredita orice prete ntie a evreilor referitoare la tara lui Israel. Într-un interviu luat de Zola Levit lui Mr. Husseni, mâna dreapta a lui Yasser Arafat, într-un p rogram TV al lui Zola Levit, Mr. Husseni a pretins fara scrupule ca palesti nienii si-au avut originea în Iebusiti înainte ca Avraam sa se fi mutat în Israel, schimbând clar - în fata unei audiente de americani car e nu stiu prea multe despre Istoria Rasaritului - faptul istoric ca pales tinienii de azi sunt imigranti din natiunile înconjuratoare. Am crescut s tiind bine istoria palestinienilor si faptul ca originile lor sunt în Yem en, Arabia Saudita, Maroc, crestini din Grecia, musulmani sherkas din Rusia , musulmani din Bosnia si iordanieni din tara vecina. Binecunoscutele razbo aie civile si tribale între Yemeniti (din Yemen) si Kessiti (din Banu Kai s în Arabia Saudita) au fost ignorate de Mr. Husseni, un om foarte renumi t între palestinieni.

Bunicul meu, care a fost demnitar în Betleem, era sa-si piar da viata sub Abdul Qader Al-Husseni, liderul revolutiei palestiniene, dupa ce a fost acuzat ca a vândut pamânt evreilor. El ne povestea ca satul s au Beit Sahur (Câmpul pastorilor) din zona Betleemului a fost un loc vira n înainte ca tatal lui împreuna cu alte sase familii sa se stabileasca în zona. Acum 717t198h localitatea a ajuns la 30000 de locuitori.

Musulmanii si arabii deopotriva nu înteleg istoria evreilor. Un simplu studiu fara prejudecati al Istoriei evreilor ar reduce tensiunea dintre musulmani, arabi si poporul evreu. Natiunea ebraica, ca entitate po litica, a luat fiinta la exodul Israelului din Egipt în jurul anului 1500 î.Hr. Tara lui Israel a fost pamântul promis de Dumnezeu. Chiar si Cor anul admite acest fapt: "Si dupa e l [adica dupa Moise], am spus copiilor lui Israel, Locuiti în tara promis a, si când vine timpul promis al zilelor din urma va voi scoate din mijlo cul multor popoare" (Al-Isra[17]:104).

Sub conducerea lui David (Daud) si a fiului sau Solomon (Sulai man), natiunea ebraica a capatat o importanta mondiala. Împaratul Solomon a construit Templul magnific de la Ierusalim. Evreii au fost primul popor care s-au închinat Dumnezeului unic si adevarat, urmând tatalui lor Avr aam (Ibrahim). Pe masura cresterii poporului Israel, natiunile pagâne din nord au prins si ele putere, si-au marit capacitatile militare, în timp ce evreii s-au relaxat dupa succesul lor.

Profetul Ieremia i-a avertizat despre invazia care urma sa vin a, invazia babilonienilor lui Nebucadnetar (Nabukhath Nassar) si a haldeilo r (Al-Caldanieen). În loc sa asculte avertismentul lui Dumnezeu, evreii l -au arestat pe profet si i-au închis gura.

Daniel, un alt profet care a studiat profetiile lui Ieremia de spre invazia si exilul în Babilon (Babel), a profetit reîntoarcerea lui Israel si cea dintâi venire a lui Mesia (Al-Maseeh), inclusiv data exact a a venirii Lui, a profetit despre marile natiuni ale lumii, despre distrug erea lor si stabilirea Împaratiei lui Dumnezeu sub conducerea lui Mesia ( Al-Maseeh).

Dupa captivitatea în Babilon (Babel), evreii au fost elibera ti de catre Cir (Darius), asa cum a profetit Isaia si Ieremia, dupa care au reconstruit Ierusalimul si Templul în anul 516 î.Hr. Ei au coexistat c u Persia, Grecia si Roma si au rezistat mai multor invazii.

Romanii pe timpul lui Hristos a pus biruri grele asupra evreil or din Israel, care mereu puneau la cale rascoale, dar fara succes. Resping ând pe Mesia lor si bazându-se pe propriile puteri, ei au pus la cale o rascoala în anul 66 d.Hr. Aceasta s-a transformat într-un razboi dezas truos pentru evrei, care au suferit pierderi de peste un milion de oameni în doar cinci luni.

Mesia (Al-Maseeh) prezisese distrugerea Templului, lucru care avea sa se împlineasca cuvânt cu cuvânt, "Nu va ramânea piatra pe p iatra." În anul 130 d.Hr. pe vremea împaratului Hadrian, acesta i-a pro vocat pe evrei sa se rascoale, construind un templu pagân pe Muntele Temp lului, dupa care evreii au fost împrastiati în întreaga lume (Diaspor a). Aceasta situatie a durat pâna în anul 1948. De atunci evreii au dev enit dusmani ai aproape tuturor tarilor din lume. Aceasta situatie va dura pâna la batalia numita de Biblie "Batalia de la Armaghedon," când vor f i atacati de o armata din toate tarile.

Nimeni n-a fost în stare sa-i anihileze în totalitate pe e vrei, ei având o promisiune biblica în acest sens; cu toate acestea au fost macelariti ca animalele în timpul Inchizitiei spaniole, multimi fara numar dintre ei au fost înfometati si ucisi în convertiri fortate în întreaga Europa. Prigoana i-a urmarit pâna la capetele lumii. O mare p arte din succesul si prosperitatea islamului se datoreaza evreilor rasarite ni. Evreii asupriti din Persia i-au ajutat pe musulmani sa ocupe si sa cuce reasca Persia.

Relatiile dintre evrei si musulmani s-au schimbat mereu. În timpul lui Al-Mutawakil, la începutul secolului al optulea, atât evreii cât si crestinii au dus-o greu, fiind prigoniti si unii si altii. Califu l musulman Al-Mamun (813-832) si alti lideri musulmani au vazut ca pot în vata multe de la evreii din mijlocul lor. Doctorii, profesorii si comercian tii evrei erau foarte cautati. Flote de vase comerciale comandate de capita ni evrei navigau pe Mediterana. La începutul secolului al noualea evreii numiti Gaonim au dat multi savanti si scoli renumite, Biblia a fost tradusa pentru prima data în araba de catre un evreu numit Saadia ben Joseph (89 2-942).

Rab inul Menachim ben Saruk a compilat si completat primul dictionar biblic. Sc olile Gaonim au înflorit pâna la 997 d.Hr. Hai a fost ultimul dintre ac esti Gaonim; când califul a început sa fie gelos pe prosperitatea Gaoni m-ilor el a adus niste acuzatii false, l-a arestat pe Hai si pe tatal sau s i le-a confiscat averea. Hai a scapat din închisoare, si nu dupa multa vr eme un anume Ezechia a încercat fara succes sa constituie ultima scoala G aonim. Ultimul Gaonim a fost executat în 1036 din ordinul califului. Toat e scolile evreiesti au fost închise si învatatii evrei au fost împras tiati. Palestina si întregul Imperiu Bizantin au fost parasite de evrei.

Î n Spania califii au fost foarte interesati de învatatii evrei; în timpu l domniei sale, califul Abderahman III a avut un ministru evreu, Hasdai ben Issac, pe care l-a pretuit mult. Întreaga natiune ebraica a fost judecat a istoric dupa specimene izolate, ceea ce în acest caz a condus la influe ntarea califului în sens pozitiv în întreaga sa politica în relatia cu evreii. Hanoch ben Moses, un alt evreu care a avut putere mare si privi legii, a purtat numele de Nagid, sau print al comunitatii evreiesti din Spa nia. Ca si Daniel în Babilon si Iosif în Egipt, Dumnezeu a numit câte un evreu care sa protejeze pe poporul Sau ales. Un alt evreu, Samuel Ha-Le vi ibin-Nagrela, or Samuel Ha-Nagid, cum era numit, a fost un teolog de pri ma categorie, un poet si slujitor al califului. Mai târziu evreii au fost acuzati în mod fals de convertirea vecinilor lor, 1500 de familii au fos t persecutate si a trebuit sa plece din Granada (1066) în alte parti. Î n timpul dinastiei Almohade (Al-Mahdeyeen), care era o dinastie a razboinic ilor fanatici, Abdel-Mumen le-a dat evreilor si crestinilor posibilitatea s a aleaga una din doua alternative: islamul sau exilul. Multi evrei si crest ini au preferat exilul convertirii la islam.

Mul ti alti barbati evrei de seama si-au adus contributia în lumea islamica. Solomon Ibn Gabirol (1021-1070) în poezie si filozofie, Maimonaides (1135 -1204) si multi altii.

Mul ti din prietenii mei crestini m-au avertizat sa nu mentionez Israelul în aceasta carte, dar eu trebuie sa-i avertizez pe preaiubitii mei frati musul mani, pentru care ma rog întotdeauna. Nu pot sa stau si sa privesc cum po porul meu piere din lipsa de cunostinta. Cunostinta biblica vine de la Dumn ezeu, si eu trebuie s-o împartasesc dupa porunca Sa, nadajduind în El, ca El sa înmoaie inimile si mintile oamenilor.

Bib lia este cea mai exacta sursa în ceea ce priveste Istoria Orientului Mijl ociu, arheologia si studiul dezvoltarii viitoare a lumii noastre. Ea este b usola pentru cunoasterea lucrurilor care vor veni, si pâna acum a avut o precizie de 100%. Ea nu se gaseste în programa scolara în Rasarit si a fost scoasa din scoli în Apus.

Cititorule, te provoc sa o pui la încercare si te implor sa faci acest l ucru pentru binele tau etern.

Israel: o profetie în Coran Coranul spune referitor la restaurarea lui Israel: "Si dupa el [adica dupa Moise], am spus copii lor lui Israel, Locuiti în tara promisa, si când vine timpul promis al zilelor din urma va voi scoate din mijlocul multor popoare" (Al-Isra[17 ]:104).

Unii musulmani, de exemplu Mustafa Mahmud în cartea lui "< U>Coranul: O întelegere moderna" explica un verset coranic referito r la Israel: "Si noi am dat un a vertisment (clar) copiilor lui Israel în Carte, ca de doua ori vor gresi în tara încurajati de o mare aroganta (si de doua ori vor fi pedepsiti (Al-Isra[17]:4).

Dl. Mahmud comenteaza aceasta profetie din Coran astfel: "Si iata ca vedem astazi pe evrei c âstigând putere si forta si facând faradelegi în tara pentru a doua oara." Ce ignora dl. Mahmud este un fapt istoric si biblic foarte im portant si anume ca Israelul a trecut prin doua situatii în care au facut faradelegea, ambele fiind înregistrate în istorie, si în ambele situ atii Dumnezeu i-a facut sa plateasca permitând distrugerea Israelului.

Prima situatie: Distrugerea Babiloniana (Nebucadnetar, în 58 6 î.Hr), israelitii au fost dusi în captivitate. Au fost pedepsiti pent ru ca s-au razvratit împotriva lui Dumnezeu si n-au ascultat poruncile Lu i. Aceasta a fost prima distru gere a Templului din Ierusalim.

A doua situatie: Distrugerea Romana (Titus, în anul 70 d.Hr Din nou n-au ascultat si Templul a fost distrus, evreii au fost dispersat i în toata lumea (Diaspora). Aceasta a fost a doua distrugere a Templului din Ierusalim. De dou a ori au fost neascultatori si de doua ori au fost distrusi. În mod clar ce scrie în Coran n-a fost o profetie, ci o repetare a ceea ce ne-a spus deja Biblia. Învatatul musulman Abdullah Yusuf Ali interpreteaza corect a ceste versete ale Coranului, în acord cu faptele istorice si în acord t otal cu adevarul (vezi pag.674, Întelesul Coranului sfânt).

A terminat-o Dumnezeu cu evreii? Islamul învata o forma de teologie a înlocuirii cum n-a ma i vazut Apusul. Unii cred ca Biserica este Israelul despre care vorbeste Bi blia. Ei înlocuiesc toate promisiunile pe care Dumnezeu le-a facut Israel ului si le dau Bisericii.

Pentru cei ce tin teologia înlocuirii, nu mai este nevoie de acum înainte de Israel.

Aceasta idee a fost totusi spulberata la stabilirea statului I srael, exact cum fusese profetit în Biblie. Fanaticii musulmani învata însa ca Israelul trebuie anihilat. Evreii Bibliei sunt indestructibili. A cest popor ce nu s-a lasat asimilat a trecut prin suferinte de durata, inte nse si grozave. Pentru Palestina, pamântul dat de Dumnezeu evreilor, s-au batut multi, mai mult ca pentru orice loc din lume. Înca de la distruger ea Ierusalimului în anul 70 d.Hr. acest loc a fost martorul multor orori si varsari de sânge. Evreii au fost obiectul exterminarii în toate tari le la rând, si de multe ori au atins limita anihilarii. Câteva încerc ari de a-i distruge total în cursul istoriei s-au terminat cu esec absolu t, fiindca Dumnezeu le-a promis ca-i va pastra: aceasta a fost întelegere a neconditionata între Dumnezeu si Avraam.

Egiptenii au încercat sa-i termine facându-i robi si ucig ând pruncii de parte barbateasca. Dupa asta au urmat Asirienii, apoi Nebu cadnetar în anul 588 î.Hr. În 170 î.Hr. Antiochus Epiphanes a cauta t sa-i distruga, dar nici el n-a reusit. Titus a distrus Templul în anul 70 d.Hr., a ucis peste un milion de evrei si a dus 97.000 în captivitate la Roma.

Hristos a facut profetia cutezatoare, "Adevarat va spun ca nu va ramane aici piatra pe piatra, care sa nu fie darâmata" (Matei 24:2), c are - spre uimirea urmasilor Sai - s-a împlinit literal. Sângele iu deilor a curs pe treptele Templului ca apa. Mii si mii de evrei au pierit s i crucile înghesuite pe muntii dimprejur se întindeau cât putea cupri nde ochiul. Timp de secole evreii au fost numiti "ucigasi ai lui Hristos, " arsi pe rug sau condamnati sa fie robi dupa porunca dictatorilor si tir anilor.

Nimeni nu poate nega cu onestitate holocaustul înfricosator care a avut loc pe vremea lui Hitler. Chiar si Regele Ferdinand si Regina I sabella, care au fost idolatrizati în istorie prin faptul ca l-au echipat pe Columb pentru calatoria lui, si ei au lasat fara adapost 500.000 de evr ei.

Uniunea Sovietica a condus câteva pogromuri de chin si umili re a evreilor. Provocarea este a gasi o singura natiune sau un popor care a suferit în decursul istoriei macar o parte din ceea ce au suferit evreii . Ironia este ca toate acestea s-au facut în numele lui Dumnezeu si al dr eptatii. În nici un loc din Biblie aceasta ura împotriva evreilor n-a f ost justificata. Si totusi din toate ramasitele scapate în urma tentative lor de exerminare, populatia evreiasca de astazi a crescut la câteva mili oane, ca împlinire a promisiunii lui Dumnezeu din Biblie: "A lepadat Dumnezeu pe poporul Sau? Nicidecum! .. . Dumnezeu n-a lepadat pe poporul Sau, pe care l-a cunoscut mai dinainte" (Romani 11:1-2). Si acest lucru ramâne în picioare. Pentru a se as igura de asta, Dumnezeu a declarat în Biblie: "Asa vorbeste Domnul, care a facut soarele sa lumineze ziua , care a rânduit luna si stelele sa lumineze noaptea, care întarâta m area si face valurile ei sa urle, El, al carui Nume este Domnul ostirilor: Daca vor înceta aceste legi dinaintea Mea, zice Domnul, si neamul lui Isr ael va înceta pe vecie sa mai fie un neam înaintea Mea!" "Asa vorbeste Domnul: "Daca cerurile sus pot fi masurate, si daca temeliile pamântului jos pot fi cercetate, atunci voi lepada si Eu pe tot neamul lui Israel, pen tru tot ce a facut, zice Domnul" (Ieremia 31:35-37).< /P> Multe civilizatii în istorie s-au nascut, au prosperat si au trecut: Babilonul, Grecia, Roma si altele. Cu toate acestea, natiunea lui Israel a continuat sa ramâna, în ciuda tuturor. Desi natiunile arabe de tin o suprafata de cinci sute de ori mai mare, totusi au persistat în î ncercarea de a ocupa Israelul. În ciuda tuturor lucrurilor mica natiune a evreilor a supravietuit. De ce ?

Prin secole, oamenii au criticat Biblia cu multele ei profetii despre restaurarea lui Israel. Cum ar putea sarmanii evrei sa-si refaca ta ra si sa se adune din nou? În final însa au trebuit sa recunoasca faptu l ca - fara nici o umbra de îndoiala - Biblia este aur curat, nu doar în urma sutelor de profetii vechi care s-au împlinit, dar si din cauza unui cuvânt rostit de Dumnezeu, cuvânt care a existat, este si va ram âne de pe vremea lui Iacov pâna astazi: cuvântul "Israel."

Existenta Israelului astazi si strângerea din nou a evreilor din toate partile lumii sunt dovezi de netagaduit ca sfânta Biblie este adevaratul cuvânt al lui Dumnezeu, fiindca Dumnezeu i-a împrastiat în toata lumea si El îi strânge din nou din TOATE natiunile înap oi în tara lor de origine ca împlinire a promisiunilor Sale din trecut pâna astazi. Israel este singura natiune din lume care a încetat sa exi ste si apoi din nou a ajuns sa joace un rol asa de important în istoria l umii.

Nimeni din lumea noastra nu poate ignora uimitorul Israel, des i multe promisiuni despre restaurare au fost facute în Vechiul Testament, când Dumnezeu a zis: "Va voi strînge din toate ne amurile si din toate locurile în care v-am izgonit, zice Domnul, si va vo i aduce înapoi în locul de unde v-am dus în robie" (Ieremia 29:14). Daca cineva în 1943 ar fi întrebat pe un crestin, "Cum ar putea sa fie adevarate aceste profetii când evreii mor cu miile în lagarele de concentrare de la Auschwitz si Treblinka?" au fost necesari doar câtiva ani pe ntru ca cineva sa ramâna cu gura cascata în fata surprizei divine, câ nd Dumnezeu si-a împlinit promisiunile.

Nici o persoana serioasa n-ar trebui sa puna la îndoiala Bib lia Dumnezeului etern si neschimbator, a Dumnezeului viu si comunicativ car e n-a încetat sa vorbeasca lumii întregi. El este acelasi Dumnezeu care a despartit Marea Rosie, care a distrus zidurile Ierihonului si a adunat p e evreii împrastiati prin lume.

Este o bataie de joc când omul prin mândria lui nebuneasca încearca sa-i dicteze lui Dumnezeu, Creatorul sau, cum sa actioneze în lume. Este El cel care hotaraste modul în care vrea sa fie onorat. Urmat oarele profetii sunt atât de simple încât n-au nevoie de nici o inter pretare pentru un martor al evenimentelor recente în viata poporului Isra el: "Asa vorbeste Domnul despre toti vecinii mei cei rai, care se ating de mostenirea pe care am dat-o popo rului Meu Israel: Iata, îi voi smulge din tara lor, si voi smulge casa lu i Iuda din mijlocul lor. Dar dupa ce-i voi smulge, voi avea iarasi mila de ei, si-i voi aduce înapoi pe fiecare în mostenirea lui, si pe fiecare în tara lui (Ieremia 12:14-15). "De aceea iata, vin zile, zice Domnul, când nu se va mai zice: "Viu e ste Domnul, care a scos din tara Egiptului pe copiii lui Israel!" Ci se va zice: "Viu este Domnul care a scos pe copiii lui Israel din tara de la m iaza-noapte si din toate tarile unde-i izgonise!" Caci îi aduce îna poi în tara lor, pe care le-o dadusem parintilor lor." (Ieremia 16:14 -15).

Marele exod din Egipt în vremea lui Moise este nimic compara t cu strângerea din nou a evreilor din toata lumea. Maretul Dumnezeu al l ui Israel înca îi aduce din toate tarile si din tara de la miaza-noapte (fosta Uniune Siovietica). Ieremia mai are înca o referinta la tara de l a miaza-noapte: "Iata, îi aduc înapoi din tara de la miaza-noapte, îi adun de la marginile pamântulu i: între ei este si orbul si schiopul, femeia însarcinata si cea în d urerile nasterii; o mare multime se întoarce înapoi aici!" (Ierem ia 31:8). Marea revarsare, adunarea evreilor din Rusia (nordul extrem al Is raelului) în tara promisa este unul din cele mai tulburatoare evenimente efectuate de Dumnezeu în folosul poporului Sau.

Rusia a persecutat pe evrei înca din timpul tarilor pâna l a recenta dezmembrare a Imperiului Sovietic. Miracolele împlinite de Dumn ezeu pentru a le reda identitatea, limba si tara, în ciuda tuturor piedic ilor, sunt parte a planului Sau. Cele 40% populatie musulmana din Rusia, ap artinând triburilor turco-mongole care cauta o mai mare autonomie, sunt d estinate distrugerii alaturi de celelalte natiuni islamice, dupa cum este p rezis în Ezechiel 38. Acuratetea profetiilor Bibliei este o avertizare pe ntru natiunile musulmane ca Dumnezeu va împlini si restul promisiunilor S ale referitoare la dusmanii lui Israel. Nu este de glumit când vorbeste D umnezeul cel Maret; El trimite omului un mesaj care trebuie ascultat.< /O:P>

Dumnezeu n-a fost specific doar în legatura cu strângerea din nou, ci si în legatura cu numele pe care-l va purta tara care timp de peste o mie de ani a fost numita Palestina. El a declarat: "De aceea, sa le spui: Asa vorbeste Domnul Dumn ezeu: "Va voi strînge din mijlocul popoarelor, va voi aduna iarasi din ta rile în care sunteti risipiti, si va voi da tara lui Israel" (Ezechiel 11:17). Trebuie st iut ca daca Dumnezeu a pus numele acelei tari, oricine îi schimba numele sau face rau poporului Sau va plati un pret mare, caci El a zis referitor l a Israel: "Caci asa vorbeste Dom nul ostirilor: "Dupa slava m-a trimis El la neamurile care v-au jefuit; cac i cel ce se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor Lui" (Zaharia 2:8). Este într-adevar o avertizare pentru toti cei ce fac rau evreilor.

Remarcati si faptul ca Domnul (Dumnezeu) se adreseaza lui Dumn ezeu când spune, "M-a trimis E l." Cum putea Dumnezeu sa-L trimita pe Dumnezeu altfel decât ca Dum nezeu Tatal sa-L trimita pe Dumnezeu Fiul ? Si El continua în versetul 10: "Striga de veselie si bucura-te, fiica Sionului! Caci iata, Eu vin, si voi locui în mijlocul tau, zice Domnul" (Zaharia 2:10). A ceasta este o venire literala a Domnului (Dumnezeu întrupat) ca sa locuia sca în Ierusalim. A fost profetit acest lucru prin profetul Zaharia cu mu lt înainte de venirea lui Hristos.

Cum pot fi acuzati evreii care azi nu cred în Hristos de den aturarea Cuvântului sau ? C u toate acestea, ei au pastrat aceste versete în ciuda respingerii cresti nismului. Chiar si numele cetatii pe care El a promis ca le-o va da era inc lus în întelegere: "Îi voi aduce înapoi, si vor locui în mijlocul Ierusalimului; ei vor fi poporul Meu, si Eu voi fi Du mnezeul lor cu adevar si dreptate" (Zaharia 8:8). Pâna si limba vorbita de Israel cu mii de ani în urma este astazi limba principala în Israel, dupa ce a fost moarta în toata acea sta perioada. Nu exista în istorie nici o alta natiune care sa-si fi pier dut limba si mai târziu s-o fi recapatat, decât natiunea lui Israel. A fost o afirmatie mare, dar profetul Zaharia a spus exact acest lucru: "Atunci voi da popoarelor buze curate [ o limba pura], ca toti sa cheme Numele Domnului, ca sa-I slujeasca într-u n gând" (Tefania 3:9). La urma, când Hristos va veni a doua oara, ei vor chema pe Dumnezeu.

Este profetita si abundenta de fructe existenta azi în Israe l, ceea ce a facut posibil exportul a 90% din necesarul de citrice al Europ ei. Dumnezeu a spus prin profetul Isaia: "În vremurile viitoare, Iacov va prinde radacina, Israel va în flori si va odrasli, si va umplea lumea cu roadele lui" (Isaia 27:6). Chiar si desertul înfloreste în Israel datorita înmultirii pl oilor din ultima perioada, o crestere de 10% în fiecare decada de ani. S- au plantat milioane de pomi si Dumnezeu a transformat întregul mediu în conjurator al tarii despre care se spune: "Si voi, copii ai Sionului, bucurati-va si veseliti-va în Domnu l, Dumnezeul vostru, caci El va va da ploaie la vreme, va va trimite ploaie timpurie si târzie, ca odinioara" (Ioel 2:23). < /P> Daca am studia Legea probabilitatii referitor la aceste profet ii si la multe altele am avea o dovada dincolo de orice îndoiala ca Dumne zeu exista si ca numele Lui este Iehova, rascumparatorul lui Israel, dupa c um El Însusi a zis. A-L supara pe Dumnezeu este totuna cu a-ti atrage m ânia Lui, dupa cum declara profetul Ioel: "Caci iata ca în zilele acelea si în vremurile acelea, cînd voi aduce înapoi pe prins ii de razboi ai lui Iuda si ai Ierusalimului, voi strînge pe toat e neamurile, si le voi coborî în valea lui Iosafat. Acolo, Ma voi judec a cu ele, pentru poporul Meu, pentru Israel, mostenirea Mea, pe care l-au risipit printre neamuri , împartind între ele tara Mea" (Ioel 3:1-2). Biblia ne spune despre restaurarea lui Is rael dupa care urmeaza judecata lumii. De ce ?

Presiunea lumii asupra lui Israel pentru împartirea tarii într-un stat palestinian si unul evreiesc este temporara, dar nu este far a repercusiuni, întrucât Îl mânie pe Dumnezeu. Musulmanii refuza sa înteleaga aceasta judecata logica si nu-i vad consecintele atunci când Hristos va reveni. Acesta este un avertisment de la Dumnezeu catre natiuni le lumii, si totusi lumea doarme când aude avertismentele Sale.

Cu câteva versete mai înainte se spune: "Voi face sa se vada semne în ceruri si pe pam înt: sânge, foc, si stâlpi de fum; soarele se va preface în întun eric, si luna în sânge, înainte de a veni ziua Domnului, ziua aceea m are si înfricosata" (Ioel 2:30-31).

Si aceasta profetie este similara profetiilor împrumutate al e lui Mohamed (vezi sectiunea Marile semne profetice ale lui Mohamed), care reprezinta doar o fractie infinitezimala când sunt comparate cu profetii le Bibliei. Si noi aici acoperim doar câteva din acestea: Zaharia 8:8, Ie remia 29:14, Ieremia 30:3, Ieremia 30:16 si 30:24, Ieremia 31:8-10, Ieremia 31:31-33, Ieremia 32:37-38, Ezechiel 34, Ezechiel 37, Ezechiel 39:25-27. I saia 11:11-12, Isaia 46:13, Isaia 49:3, si Tefania 3:9-10.

-- Despre exodul recent, în curs de desfasurare, al evreilor din Rusia catre Israel

Cititi Ieremia 16:14-15, Ieremia 31:8, and Zaharia 2:6. < /O:P>Document Info


Accesari: 3874
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )