Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
România în relatiile internationale 1939-2006

istorie


România în relatiile internationale 1939-2006

TRUE/FALSE

1. În aprilie 1989, România si-a platit întreaga datorie externaA

2. Tratatul de pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate din 1947 prevedea ca

România urma sa încheie un tratat de pace cu Ungaria

F

3. La lucrarile Conferintei pentru Securitate si Cooperare în Europa, din anii 1972-1975, s-a

distins diplomatul român Valentin Lipatti

A

4. La Conferinta de pace de la Paris din 1946, delegatia României nu a formulat observatii

asupra Proiectului Tratatului de pace cu România care se refereau exclusiv la relatiile românosovietice.

A

5. Tratatul de pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate din 1947 prevedea dreptul

acestor din urma puteri de a denunta si de a mentine tratatele bilaterale încheiate de ele cu

statul român înainte de razboi

A

6. Tratatul de pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate din 1947 prevedea ca bunurile

ramase de la victimele persecutiilor rasiale reveneau organizatiilor evreiesti din România

A

7. În documentele înaintate Conferintei de pace de la Paris din 1946 de reprezentantii exilului

românesc se sublinia ca independenta României depindea de instaurarea unui govern

democratic sub garantia unui control international

A

8. Sesiunea Consiliului Ministrilor de Externe ai Marilor Puteri de la Londra, din 1945, a aprobat

propunerile sovietice privind Tratatul de pace cu România

F

9. Gheorghe Gheorghiu-Dej a considerat ca "Raportul secret" prezentat de Nikita Hrusciov la

Congresul al XX-lea al P.C.U.S. (1956), care condamna crimele epocii staliniste, reprezenta o

mare gresala politica

A

10. În timpul "Razboiului de sase zile" (1967) România a întrerupt relatiile diplomatice cu

Israelul

F

11. La 24 august 1945 relatiile diplomatice dintre România si U.R.S.S. au fost ridicate la nivel

de ambasada

A

12. În octombrie 1989, presedintele Frantei, François Mitterand, a sugerat mentinerea hartii

politice a Europei de Est, inclusiv a frontierelor României

A

13. Constitutia României, revizuita în 2003, prevede, la Titlul VI, ca prevederile tratatelor

constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu character

obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne

A

14. România a stabilit relatii diplomatice cu R.F. Germania în 1967

A

15. U.R.S.S. a anexat Insula Serpilor, care apartinea României, în mai 1948.

A

16. România devine membru al Food and 23423r1711x Agriculture Organization - F.A.O. la 14 decembrie


F

17. României i s-a conferit medalia de aur la Târgul International de la München din anul 1960

A

18. Primele semne ale degradarii regimului Ceausescu au aparut în anul 1971

A

19. În declaratiile liderilor P.N.T. si P.N.L. s-a cerut ca alegerile parlamentare din 1946 sa se

desfasoare sub control international

A

20. Tratatul româno-sovietic din 1948 a fost semnat din partea României de Petru Groza

A

21. Reprezentantii politici ai S.U.A. si Marii Britanii la Bucuresti au încurajat partidele politice de

opozitie sa actioneze, în vara anului 1945, pentru înlaturarea guvernului Petru Groza

A

22. Raspunsul guvernului României privind refuzul de aderare la "Planul Marshall" a fost

semnat de Gheorghe Tatarescu

A

23. Colectivizarea agriculturii României s-a realizat dupa modelul sovietic al colhozurilor

A

24. Secretatul general al O.N.U. U Thant a vizitat România în anul 1962

A

25. Limba româna a devenit limba oficiala a Uniunii Europene, începând de la 1 ianuarie 2007

A

26. Tratatul de întelegere amicala si cooperare între România si Franta a fost parafat la 20

noiembrie 1991, la Bucuresti

F

27. La 1 ianuarie 1990, România începe un nou mandat de doi ani în calitate de membru

nepermanent al Consiliului de Securitate al O.N.U.

A

28. În anii 1980-1989, România a platit, în contul datoriei externe, 21 miliarde de dolari.

A

29. În 1985, Nicolae Ceausescu a acceptat politica de glasnosti si perestroika

F

30. Cartea "Însemnari despre români" de Karl Marx a fost editata în 1964 sub îngrijirea acad.

Andrei Otetea

A

31. La sfârsitul anului 1965, România întretinea relatii diplomatice cu 66 de state.

A

32. Documentul-cadru privind participarea României la "Parteneriatul pentru Pace" a fost

semnat la Bruxelles la 26 ianuarie 1994

A

33. Dupa "Primavara de la Praga", România s-a retras imediat din Organizatia Tratatului de la

Varsovia

F

34. Statele Unite ale Americii si Marea Britanie au recunoscut guvernul Petru Groza si au

stabilit relatii diplomatice cu România începând cu 6 februarie 1946

A

35. Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana a intrat in vigoare la 1 ianuarie


A

MULTIPLE CHOICE

1. În ce an a fost admisa România în O.N.U.?

a. 1945

b. 1947

c. 1955

d. 1958

2. Instrumentele de ratificare a Tratatului de pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate

din 1947 au fost depuse la:

a. Paris

b. Moscova

c. Londra

d. New York

3. Care este data intrarii în vigoare a Tratatului de Asociere a României la Uniunea

Europeana?

a. 1 februarie 1995;

b. 1 mai 2004

c. 13 aprilie 2005

d. 1 ianuarie 2007

4. Primul stat european occidental care a încheiat tratat de prietenie si colaborare cu România,

dupa 1989, a fost:

a. Italia

b. Franta

c. Spania,

d. Marea Britanie.

5. România a obtinut statul de membru al N.A.T.O. în anul

a. 2000

b. 2002

c. 2004

d. 2006

6. Conferinta internationala din 1948 privind regimul navigatiei pe Dunare a avut loc la

a. Bucuresti;

b. Belgrad;

c. Budapesta

d. Viena

7. Presedintele Frantei, Charles de Gaulle, a vizitat România în anul

a. 1967

b. 1968

c. 1969

d. 1970

8. Trupele sovietice, prezente în România din 1944, au fost retrase pe baza propunerii facute

de

a. Nichita Hrusciov

b. Leonid Brejnev

c. Gheorghe Gheorghiu-Dej

d. Nicolae Ceausescu

9. Cum s-a intitulat rezolutia initiata de România, împreuna cu alte state, si adoptata de

Adunarea Generala a O.N.U., la 26 noiembrie 1957?

a. Bazele cooperarii economice internationale

b. Posibilitatile de cooperare în materie de dezvoltare a industriei petrolifere în tarile în

curs de dezvoltare

c. Consecintele economice si sociale ale cursei înarmarilor si efectele sale profund

daunatoare asupra pacii si securitatii în lume

d. Actiuni pe plan regional în vederea îmbunatatirii relatiilor de buna vecinatate între

statele europene apartinând unor sisteme social-politice diferite

10. Documentul-cadru privind participarea României la Parteneriatul pentru Pace din 26

ianuarie 1994 a fost semnat la

a. Bruxelles

b. Bucuresti

c. Madrid

d. Praga

11. România a fost admisa cu drepturi depline în Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei

la data de

a. 1 februarie 1993

b. 6 aprilie 1993

c. 28 septembrie 1993

d. 1 februarie 1995

12. Delegatia Australiei la Conferinta de Pace de la Paris din 1946 a propus ca despagubirile

de razboi ale României fata de U.R.S.S., stabilite prin Tratatul de pace sa fie platite în

a. devize provenite din export

b. lei

c. produse petroliere si alte marfuri

13. Marea Britanie si S.U.A. au restabilit relatiile diplomatice cu România la data de

a. 6 august 1945

b. 24 august 1945;

c. 6 februarie 1946

14. U.R.S.S. a restabilit relatiile diplomatice cu România la data de:

a. 6 martie 1945

b. 6 august 1945

c. 24 august 1945

15. Comisia politica si teritoriala pentru România din cadrul Conferintei de pace de la Paris din

1946 a fost prezidata de

a. Dimitri Manuilski (Ucraina);

b. Edward Kardelj (Iugoslavia

c. Iosef Korbel (Cehoslovacia);

d. Gladwin Jebb (Marea Britanie)

16. Tratatul de pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate a intrat în vigoare la data de

a. 10 februarie 1947

b. 23 august 1947

c. 15 septembrie 1947.

17. România a devenit membru al Organizatiei Tratatului de la Varsovia în anul:

a. 14 mai 1949

b. 30 mai 1950

c. 5 iunie 1955

18. La Consfatuirea Comitetului Politic Consultativ al statelor membre ale Tratatului de la

Varsovia din mai 1958, delegatia României a propus

a. încheierea unui pact de neagresiune cu N.A.T.O.;

b. desfiintarea blocurilor militare

c. realizarea unui parteneriat cu N.A.T.O

19. În ce an a fost nominalizata România pentru a fi admisa în N.A.T.O.?

a. 2000

b. 2001

c. 2002

20. La Conferinta de pace de la Paris din 1946 au prezentat revendicari teritoriale fata de

România delegatiile

a. Ungariei

b. Iugoslaviei

c. Bulgariei

d. Ucrainei

21. Lucrarile Consiliului Ministrilor de Externe ai Marilor Puteri care au definitivat Tratatul de

pace cu România au avut loc la

a. Paris

b. New York

c. Londra

d. Moscova

22. Trupele sovietice au fost retrase din România în anul

a. 1947

b. 1958

c. 1964

23. Partenerii occidentali puteau detine actiuni, în societatile mixte înfiintate în România înainte

de 1989, în urmatoarele procente

a. pâna la 49%;

b. 50%;

c. peste 50%.

24. Decizia lui Nicolae Ceausescu din 1981 privind lichidarea întregii datorii externe a

României a avut drept consecinta

a. redresarea situatiei economice

b. extinderea relatiilor economice externe;

c. înrautatirea nivelului de trai

d. modernizarea economiei nationale

25. Strategia nationala de pregatire a aderarii României la Uniunea Europeana a fost adoptata

în anul

a. 1995

b. 1997

c. 2000

26. Tratatul de pace din 1947 prevedea ca România era

a. stat fost inamic

b. stat aliat

c. stat asociat

d. stat cobeligerant

27. Tratatul de pace din 1947 dintre România si Puterile Aliate si Asociate prevedea:

a. restabilirea frontierei apusene a României

b. retragerea neconditionata a trupelor sovietice de pe teritoriul României

c. dreptul României la despagubiri de razboi

28. Delegatia României la Conferinta de pace de la Paris din 1946 a fost condusa de

a. Gheorghe Tatarescu

b. Lucretiu Patrascanu

c. Petru Groza

d. Gheorghe Gheorghiu-Dej

29. Presedintele S.U.A., Richard Nixon, a vizitat România în anul

a. 1967

b. 1968

c. 1969

30. Ultimul stat comunitar care a ratificat Tratatul de aderare a României la Uniunea

Europeana a fost

a. Marea Britanie

b. Italia

c. Franta

d. Germania

31. Regele Mihai a încetat "Greva regala" din 1945 la solicitarea

a. Comisiei Aliate de Control;

b. liderilor P.N.T. si P.N.L

c. Reuniunii ministrilor de externe ai U.R.S.S., Marii Britanii si S.U.A., de la Moscova,

din decembrie 1945

32. Acordul de cooperare între România si P.N.U.D. din 23 ianuarie 1991 a fost semnat la

a. Bucuresti

b. New York

c. Bruxelles

d. Washington

33. Instrumentele de aderare a României la N.A.T.O. au fost depuse la data la 29 martie 2004

la

a. Washington

b. Londra

c. Bruxelles

d. Madrid.

34. Summit-ul sefilor de stat si de guvern din 14-15 decembrie 2006, care a adoptat decizia

finala de aderare a României si Bulgariei la Uniunea Europeana, a avut loc la

a. Bruxelles

b. Luxemburg

c. Strasbourg

35. Cererea privind restituirea tezaurului României, depozitat la Moscova în timpul primului

razboi mondial, a fost formulata în 1965 de

a. Nicolae Ceausescu

b. Alexandru Bârladeanu

c. Emil Bodnaras

d. Ion Gheorghe Maurer

36. Acordul de comert si cooperare economica dintre România si Comunitatea Europeana din

12 octombrie 1990 a fost semnat la

a. Bucuresti

b. Luxemburg

c. Strasbourg

37. România a cerut, în mod oficial, aderarea la Consiliul Europei în anul

a. 1990

b. 1991

c. 1992

d. 1993

38. Delegatia Australiei la Conferinta de pace de la Paris din 1946 a propus ca Tratatul de

pace cu România

a. sa nu stabileasca suma reparatiilor de razboi datorate U.R.S.S.

b. sa se constituie o comisie internationala având împuternicirea de a stabili plata

reparatiilor

c. despagubirile sa fie platite în marfuri

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

39. Memoriul înaintat de Grigore Gafencu, la 7 octombrie 1946, Conferintei de pace de la Paris

cuprindea urmatoarele observatii referitoare la frontierele României

a. exprima satisfactia fata de hotarârea privind restabilirea frontierei apusene a

României

b. sublinia gravitatea amputarii teritoriului României prin cedarea Basarabiei, a

Bucovinei de Nord si a tinutului Hertei

c. preciza ca cedarea Dobrogei de Sud Bulgariei, în 1940, fusese negociata sub

presiunea Puterilor Axei

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

40. Limbile oficiale ale Conferintei de pace de la Paris din 1946 au fost

a. franceza

b. engleza

c. rusa

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

41. Pe baza Tratatului de aderare a României la U.E., în perioada 2007-2009, României îi

revin

a. 35 de locuri în Parlamentul European

b. 14 voturi în Consiliul Uniunii Europene

c. un judecator la Curtea de Justitie a Uniunii Europene si unul la tribunalul de

Prima Instanta

d. 15 membri în Comitetul Economic si Social si 15 membri în Comitetul

Regiunilor

a. a+b+c

b. a+c+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

42. Principiile juridice pe care le presupune integrarea României în U.E. sunt

a. abandonarea competentei suverane de a legifera în domeniile ce devin de

competenta comunitara

b. renuntarea în privinta izvoarelor dreptului comunitar la procedeul receptarii prin

lege a normelor internationale în dreptul intern

c. modificarea structurii dreptului intern prin integrarea componentei comunitare,

superioare tuturor normelor de drept intern, inclusiv a normelor constitutionale

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

43. Platforma Partidului Muncitoresc Român, publicata la 13 decembrie 1947, cuprindea

urmatoarele obiective de politica externa

a. dezvoltarea neconditionata de relatii bune cu toate statele

b. relatii de strânsa amicitie si colaborare cu U.R.S.S

c. relatii de prietenie, colaborare si ajutor reciproc cu "tarile democratiei noi" din

vecinatatea României

d. dezvoltarea colaborarii economice cu statele Europei Occidentale

a. a+b

b. b+c

c. a+b+c

d. a+c+d

44. Tratatul româno-sovietic din 4 februarie 1948 prevedea urmatoarele obligatii ale partilor

a. participarea la actiuni internationale având drept tel pacea si securitatea

popoarelor

b. ajutor militar si de alta natura în cazul în care una dintre ele ar fi antrenata întrun

conflict armat cu Germania

c. consultare cu privire la toate chestiunile internationale

d. respectarea principiilor respectului reciproc, independentei si suveranitatii

nationale, neamestecul în treburile interne ale altor state

a. a+b+c

b. a+c+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

45. Clauzele militare ale Tratatului de pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate din

1947 erau

a. restrictive

b. în concordanta cu efortul militar si economic al României în razboiul alaturi de

Natiunile Unite

c. favorabile intereselor strategice ale U.R.S.S

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

46. Conferinta ministrilor de externe ai U.R.S.S., Marii Britanii si S.U.A. de la Moscova din

decembrie 1945 a adoptat urmatoarele recomandari referitoare la România

a. organizarea alegerilor parlamentare

b. demiterea guvernului Petru Groza

c. aderarea la Planul Marschall

d. restabilirea relatiilor diplomatice cu Marea Britanie si S.U.A

a. a+b

b. a+c

c. a+d

d. b+d

47. La Conferinta de pace de la Paris din 1946 au votat pentru cobeligeranta României

a. Franta

b. U.R.S.S

c. Ucraina

d. Marea Britanie

a. a+b

b. a+c

c. a+d

d. b+c

48. Declaratia P.M.R. din aprilie 1964 prevedea

a. retragerea României din C.A.E.R

b. extinderea colaborarii României cu statele occidentale

c. încheierea unui pact de neagresiune între Organizatia Tratatului de la Varsovia

si Alianta Nord-Atlantica

d. desfiintarea oricaror blocuri militare

a. a+b+c

b. a+b+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

49. Strategia de securitate - o Europa mai sigura într-o lume mai buna, adoptata de Consiliul

European de la Bruxelles din 12-13 decembrie 2003 prevedea referitor la România

a. ireversibilitatea procesului de extindere a U.E

b. finalizarea negocierilor de aderare la U.E. în 2004

c. semnarea Tratatului de Aderare la U.E. în 2005

d. aderarea efectiva la U.E. în 2006

a. a+b+c

b. a+b+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

50. Societatile mixte româno-sovietice (sovromurile) au asigurat

a. interesele economiei sovietice

b. relatii economice reciproc avantajoase

c. spolierea economiei românesti

d. suveranitatea statului român

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. b+d

51. Comunicatul Consiliului Frontului Salvarii Nationale din 22 decembrie 1989 prevedea

a. iesirea României din Organizatia Tratatului de la Varsovia

b. integrarea României în procesul de construire a unei Europe unite

c. aderarea României la N.A.T.O

d. promovarea bunei vecinatati, a prieteniei si pacii în lume

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. b+d

52. Tratatul de aderare a României la Uniunea Europeana prevedea clauze generale de

salvgardare referitoare la urmatoarele domenii:

a. Piata Comuna

b. Piata Interna

c. Justitie si Afaceri Interne

d. Protectia mediului

a. a+b+c

b. a+b+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

53. În decembrie 1989, s-au declarat favorabile unei interventii militare sovietice în România

a. S.U.A

b. Franta

c. Marea Britanie

d. Olanda

a. a+b+c

b. a+b+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

54. România a beneficiat de asistenta financiara în cadrul urmatoarelor programe acordate

statelor candidate la Uniunea Europeana

a. PHARE

b. SAPARD

c. ISPA

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

55. Raportul asupra progreselor realizate de România, dezbatut de Parlamentul European la

10-11 martie 2004, a subliniat ca aderarea României la Uniunea Europeana este conditionata

de

a. independenta justitiei

b. libertatea presei

c. încetarea abuzurilor politiei

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

56. La Conferinta pentru Securitate si Cooperare în Europa (1972 - 1975) diplomatia României

a urmarit adoptarea unor norme procedurale care sa consacre

a. desfasurarea lucrarilor în afara aliantelor militare

b. utilizarea formulei consensului în adoptarea deciziilor

c. participarea observatorilor

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

57. Comisia Dunarii, înfiintata în 1948, a avut sediul la

a. Galati

b. Braila

c. Budapesta

d. Belgrad.

a. a+c

b. b+d

c. a+b+c

d. a+b+c+d

58. Punctul de vedere al guvernului României privind criza din Marea Caraibelor din 1962 a

fost comunicat guvernului S.U.A. de catre

a. Gheorghe Gheorghiu-Dej

b. Corneliu Manescu;

c. Ion Gheorghe Maurer

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

59. La reuniunea la nivel înalt de la Moscova din 4 decembrie 1989 a statelor membre ale

Organizatiei Tratatului de la Varsovia, Nicolae Ceausescu a propus:

a. sa se adopte o declaratie de condamnare a interventiei militare în

Cehoslovacia din 1968

b. sa se înceapa pregatirea unei întâlniri a partidelor comuniste si muncitoresti;

c. sporirea cantitatilor de petrol si de gaz metan furnizate României de U.R.S.S

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

60. Primele Mari Puteri care au recunoscut legitimitatea Frontului Salvarii Nationale au fost:

a. Franta

b. Marea Britanie

c. S.U.A

d. U.R.S.S

a. a+b+c

b. a+c+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

61. Delegatia României la Conferinta de pace de la Paris din 1946 a formulat observatii la

proiectul Tratatului de pace cu România privind

a. cobeligeranta

b. frontiera româno-sovietica

c. frontiera româno-bulgara

d. clauzele militare

a. a+b

b. a+c

c. a+d

d. b+d

62. Tratatul româno-sovietic din 1991 a fost

a. parafat

b. semnat

c. ratificat

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

63. Proiectul Tratatului de pace dintre România si Puterile Aliate si Asociate a fost elaborat de

a. U.R.S.S

b. Marea Britanie

c. S.U.A.

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

64. În anul 1949, România avea încheiate tratate bilaterale de prietenie, colaborare si asistenta

mutuala cu

a. Bulgaria

b. Cehoslovacia

c. Polonia

d. U.R.S.S

a. a+b+c

b. a+c+d

c. b+c+d

d. a+b+c+d

65. În anul 1974, România a fost gazda urmatoarelor reuniuni internationale:

a. Conferinta Mondiala a Populatiei

b. Sesiunea a XXIX-a a Comisiei Economice a O.N.U. pentru Europa

c. Sesiunea de primavara a Consiliului Uniunii Interparlamentare

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+b+c

GEOPOLITICA

TRUE/FALSE

1. În viziunea lui Rudolf Kjellen geopolitica "este invatatura despre stat ca organism geografic".

A

2. Friedrich Ratzel elaboreaza în 1897 celebrele sase legi de expansiune a statelor,

considerate punctul de referinta al teoriei statului organic.

F

3. Mittelpunkt-ul reprezinta elementul primordial sau "nucleul etno-politic" de la care statulorganism

începe sa se dezvolte.

A

4. Teoria statului organic ia nastere în cadrul curentului stiintific organicist, specific Europei

sfârsitului de secol al al XX-lea, sub influenta darwinismului social si determinismului geografic.

F

5. Metoda inductiv-deductiva consta în cunoasterea realitatii geopolitice de la singular la

general pe calea deductiilor logice si tot astfel, descoperirea ulterioara a singularului pornind

de la general.

A

6. Criteriul formeaza categoria epistemologica de baza, ea constând în existenta unui element

în functie de care se realizeaza o clasificare a obiectelor si fenomenelor geopolitice.

A

7. La Bucuresti în anul 2002 este publicata revista Geopolitica. Revista de geografie politica,

geopolitica si geostrategie, înfiintata în cadrul Asociatiei de Geopolitica "Ion Conea

F

8. A treia perioada în evolutia geopoliticii debuteaza la începutul anilor `90 fiind alcatuita din

trei etape

F

9. Studiile geopolitice, ale celei de-a doua perioade, au fost mascate sau au fost prezentate în

continutul sau sub umbrela altor stiinte discipline, cu precadere în lucrarile din sfera relatiilor

internationale si politologiei, fara a se folosii termenul de geopolitica

A

10. În viziunea lui Anton Golopentia, geopolitica trebuie sa studieze potentialul statului sau

puterea reala a unui stat

A

11. Doua dintre cele mai importante lucrari ale geopoliticianului francez Yves Lacoste sunt:

Intrebarile geopoliticii (1988) , Dictionar de geopolitica (1993)

A

12. Puternica criza identitara, pierderea provinciilor Alsacia si Lorena în urma razboiului francoprusac

din 1870-1871, deficitul demografic exprimat în imposibilitatea popularii coloniilor,

cresterea expansionismului german reprezinta conditiile care au stat la baza formarii curentului

gândirii geopolitice în Franta

A

13. Într-o perspectiva istoriografica, geopolitica cunoaste doua perioade importante în evolutia

ei, de la un domeniu al cunoasterii cu o sfera limitata de interes la o disciplina stiintifica cu o

larga deschidere

F

14. Cuvintul cheie al raporturilor ce se stabilesc între geografia politica si geopolitica este

subsidiaritatea, ambele servindu-si informatii definitorii cercetarii specifice.

F

15. În primele stadii ale dezvoltarii sale, o disciplina stiintifica noua nu este decât un agregat de

specialitati nascut din alte discipline

A

16. Ratiunile evolutiei geopoliticii pâna la nivelul unei stiinte bine conturate, sunt clare, ele

explicându-se în primul rând prin necesitatea umplerii vidului creat de imposibilitatea stiintelor

existente de a explica si solutiona anumite probleme cu care ne confruntam în prezent.

A

17. În evolutia ei, geopolitica, a cunoscut într-o prima faza forma unui câmp de studiu format la

întretaierea mai multor discipline stiintifice, aflându-se într-un stadiu informal, pentru ca ulterior

sa capete o forma institutionalizata, fie ca subdisciplina a unei discipline formale, fie ca o

disciplina de sine statatoare

A

MULTIPLE CHOICE

1. Autorul termenului si unul din fondatorii disciplinei geopolitice este

a. Rudolf Kjellen

b. Karl Haushofer

c. Robert Sieger

2. "O noua sinteza a istoriei, a spatiului teritorial, a resurselor morale si fizice ale unei

comunitati, care se situeaza astfel în ierarhia puterilor, în locul asigurat de meritele sale " este

definitia data geopoliticii de catre:

a. Peter J. Taylor

b. François Joyaux

c. Christian Daudel

3. Primele scoli geopolitice, se formeaza mai mult sau mai putin independent unele de altele în

a. Germania, Franta, Anglia, SUA, Rusia si România

b. Italia, Spania, Anglia, Germania, SUA

c. SUA, Rusia, Germania, Franta si Turcia

4. Care este principala cauza a "anatemizarii" geopoliticii dupa cel de-al doilea razboi mondial

a. a reprezentat doar o stiinta a elitei stiintifice germane

b. a servit ca instrument de pregatire si justificare a politicii expansioniste

c. o data cu terminarea razboiul, dispare si ratiunea de a fi a geopoliticii

5. În cadrul scolii germane, creatorul "antropogeografiei" este

a. Friedrich Ratzel

b. Karl Haushofer

c. Rudolf Kjellen

6. În viziunea lui Karl Haushofer, geopolitica, reprezinta "stiinta despre formele de viata politice

în spatiile de viata naturale, ce se straduieste sa înteleaga dependenta lor geografica si

conditionarea lor de-a lungul miscarii istorice".Aceasta definitie a fost publicata în anul:

a. 1929

b. 1932

c. 1928

7. În cadrul scolii franceze rolul de precursor, al viitoarelor conceptii geopolitice îl are:

a. Jacques Ancel

b. Paul Vidal de la Blache

c. Albert Demangeon

8. Unul dintre cei mai straluciti strategi navali francezi, cu contributii însemnate la dezvoltarea

geopoliticii este

a. Lucien Febvre

b. Jean Bruhnes

c. Raoul Castex

9. Dintre cele mai reprezentative contributii la dezvoltarea geopoliticii contemporane si cu un

aport substantial la refondarea acestei discipline la avut geograful francez

a. Yves Lacoste

b. Elisée Réclus

c. Lucien Febvre

10. Numele amiralului american, ce ofera geopoliticii o noua orientare privind structura si

obiectivele acesteia este

a. Isaiah Bowman

b. Halford Jhon Mackinder

c. Alfred Thayer Mahan

11. În Anglia cel mai de seama reprezentant al curentului geostrategic si fondatorul scolii

geopolitice britanice a fost geograful

a. James Fairgrieve

b. Halford John Mackinder

c. Alfred Thayer Mahan

12. Tema principala a primelor studii geopolitice americane este

a. puterea aeriana

b. puterea continentala

c. puterea maritima

13. Contributii deosebite la dezvoltarea geopoliticii contemporane au si

a. Zbigniew Brzezinski, Halford John Mackinder, Martin Ira Glassner

b. Peter J. Taylor, Martin Ira Glassner, Zbigniew Brzezinski

c. Martin Ira Glassner, Alfred Thayer Mahan, Peter J. Taylor

14. Principala caracteristica a gândirii geopolitice românesti, specifica primei etape de

dezvoltare este:

a. orientarea pur defensiva a studiilor

b. asemanarea cu geopolitica germana

c. reliefarea valorilor ideologiei comuniste

15. Scoala de geopolitica româneasca are ca principal precursor pe

a. Ion Conea

b. Simion Mehedinti

c. Anton Golopentia

16. Cel mai de seama reprezentant al gândirii geopolitice românesti este

a. Simion Mehedinti

b. Ion Conea

c. Sabin Manuila

17. În studiul Geopolitica - o stiinta noua aparut în 1937, Ion Conea defineste

a. stiinta a zilei

b. stiinta a statului

c. stiinta a neamului

18. Cea de-a doua etapa a celei de-a treia perioade în evolutia geopoliticii debuteaza

a. la începutul anilor `90

b. la începutul anilor `80

c. dupa anul 2000

19. În cea de-a treia perioada de evolutie a geopoliticii studiile germane

a. se diversifica

b. lipsesc

c. iau amploare având o orientare defensiva

20. Principiile folosite în cercetarea geopolitica reprezinta

a. reprezinta acel ansamblu de reguli, norme si procedee de cunoastere si transformare

a realitatii

b. elemente în functie de care se realizeaza o clasificare a obiectelor si fenomenelor

geopolitice

c. totalitatea elementelor teoretice fundamentale pe care se bazeaza orice rationament

stiintific

21. Teoriile geopolitice reprezinta

a. ansamblu de reguli

b. modele explicative

c. procedee de investigare

22. Geopolitica în viziunea lui Rudolf Kjellen este alcatuita din

a. morfopolitica, ecopolitica, demopolitica

b. topopolitica, morfopolitica, fiziopolitica

c. fiziopolitica, demopolitica, sociopolitica

23. Kratopolitica în viziunea lui Rudolf Kjellen este alcatuita din

a. nomopolitica, praxiopolitica, arheopolitica

b. praxiopolitica, ecopolitica, demopolitica

c. nomopolitica, praxiopolitica, demopolitica

24. Teoria spatiului vital a fost elaborata de

a. Rudolf Kjellen

b. Karl Haushofer

c. Friedrich Ratzel

25. Germania avea în 1930 o densitate medie de peste

a. 100 loc/km2

b. 130 loc/km2

c. 150 loc/km2

26. Teoria puterii maritime a fost elaborata de

a. Karl Haushofer

b. Alfred T. Mahan

c. Halford Mackinder

27. Teoria puterii continentale a fost elaborata de

a. Halford Mackinder

b. Alfred T. Mahan

c. Nicholas John Spykman

28. Conceptul folosit de Halford Mackinder pentru a exprima spatiul ocupat de pivotul geografic

al istoriei este cel de:

a. inner crescent

b. heartland

c. rimland

29. În teoria tarmurilor rolul heartland-ului este

a. eliminat

b. diminuat dar nu eliminat

c. dezvoltat

30. Teoria puterii aeriene a fost elaborata de

a. Nicholas John Spykman

b. Alexander de Seversky

c. Halford Mackinder

31. În cadrul teoriei puterii aeriene Alexander de Seversky denumeste aria de suprapunere a

celor doua cercuri ce apar în reprezentarea cartografica a acestei teorii

a. aria de decizie

b. aria de confruntare

c. aria neutra

32. Teoria spatiilor globale a fost elaborata de

a. Alexander de Seversky

b. Nicholas John Spykman

c. Saul B. Cohen

33. "Stiinta ce studiaza statul în contextul fenomenului spatial global, în încercarea de a

întelege atât bazele puterii statului, cât si natura interactiunilor dintre state " este definitia data

geopoliticii de catre

a. Rudolf Kjellen

b. Martin Ira Glassner

c. Saul B. Cohen

INTEGRAREA EUROPEANA SI EUROATLANTICA A ROMANIEI

TRUE/FALSE

1. Proiectul Comunitatii Europene de Aparare a fost ratificat de toate parlamentele statelor

membre ale Comunitatii

F

2. Consiliul European de la Laeken, din decembrie 2001, aprecia ritmul bun al reformelor din

Bulgaria, Romania si Turcia?

F

3. Raspundeti cu adevarat sau fals:

"Odata cu initierea asa-numitei "Europe a celor Sase" s-a introdus si notiunea de

supranationalitate?"

A

4. Raspundeti cu adevarat sau fals:

"Ideea apararii a fost bine definita in textul Actului Unic European, adoptat in 1986"

F?

5. Raspundeti cu adevarat sau fals:

"Prima conventie Schengen (14 iunie 1985) s-a limitat doar la reducerea controalelor

pasapoartelor?"

F?

6. Raspundeti cu adevarat sau fals:

"In unele tari poate fi necesara si organizarea unui referendum in vederea aprobarii tratatului

de aderare"

A

7. Raspundeti cu adevarat sau fals la urmatoarea intrebare:

"In vederea purtarii negocierilor de aderare, autoritatea nationala trebuie sa intocmeasca si sa

transmita Consiliului Uniunii Europene un document de pozitie corespunzator pentru fiecare

capitol de negociere

A

8. Raspundeti cu adevarat sau fals la urmatoarea intrebare:

"Termenul de screening se refera la exercitiul de examinare analitica a acquis-ului comunitar"

A

9. Raspundeti cu adevarat sau fals la urmatoarea intrebare:

"Fernando de Gasperi a fost unul dintre parintii Europei"

F

10. Raspundeti cu adevarat sau fals la urmatoarea intrebare:

"Joseph Bech a fost unul dintre parintii Europei"

A

11. Raspundeti cu adevarat sau fals la urmatoarea intrebare:

"Primul model comunitar a fost reprezentat de CECO"

A

12. Raspundeti cu adevarat sau fals la urmatoarea intrebare:

"Pietro Adonnino a fost initiatorul comitetului Europei cetatenilor"

A

13. Raspundeti cu adevarat sau fals la urmatoarea intrebare:

"Cartea Alba a reprezentat un document de referinta general, fara ca recomandarile sale sa fie

adaptate la situatia vreunei tari candidate

A

14. România a participat ca membru fondator la crearea Consiliului de Cooperare Nord-Atlantic

A

15. Raspundeti cu adevarat sau fals:

"Tema summit-ului de la Praga (noiembrie 2002) a fost "Noi capacitati, noi membri, noi relatii"

A

16. Raspundeti cu adevarat sau fals:

"În 2001 a fost instituita Comisia Nationala pentru Integrarea României în NATO, iar guvernul a

aprobat Strategia de promovare a candidaturii de aderare a României la NATO

A

MULTIPLE CHOICE

1. Ce termen a introdus textul tratatului de la Maastricht cu privire la comunitatea europeana?

a. uniune

b. federatie

c. confederatie

2. Care sunt "criteriile de la Copenhaga"?

A) stabilitatea institutiilor democratice, respectarea legilor, a drepturilor omului,

inclusiv a celor apartinand minoritatilor nationale;

B) existenta unei economii de piata functionala pentru a putea face fata conditiilor

din spatiul comunitar;

C) dorinta de a-si asuma obligatiile ce decurg din calitatea de membru al Uniunii

Europene, de a accepta idealurile uniunii politice, economice si monetare.

a. A+B+C

b. A+B

c. B+C.

3. Ce rol are Negociatorul sef al fiecarui stat candidat la aderare?

A) exprima pozitia statului reprezentat cu privire la domeniile negociate;

B) informeaza conducerea statului cu privire la mersul negocierilor;

C) adopta legi care pot usura procesul de aderare.

a. A+B+C

b. A+B

c. B+C

4. Cine propune punctul de vedere al Uniunii Europene pentru capitolele de negociere care tin

de competenta comunitara

a. Comisia Europeana

b. Negociatorii sefi

c. Presedintia Consiliului Europei

5. Stabiliti gradul de adevar si relatia existenta intre cele doua tipuri de enunturi: "In noul

context international, ponderea diplomatiei economice a crescut; democratia populara a fost

chemata sa stabileasca un dialog atat cu organizatiile neguvernamentale, cat si cu mijloacele

de informare in masa."

a. ambele sunt adevarate; intre ele exista o relatie de cauzalitate

b. ambele sunt adevarate; intre ele nu exista o relatie de cauzalitate

c. ambele sunt neadevarate; intre ele nu exista o relatie de cauzalitate

d. prima este adevarata, a doua falsa; intre ele exista relatie de cauzalitate

e. prima este falsa, a doua adevarata; intre ele exista relatie de cauzalitate

6. Stabiliti gradul de adevar si relatia existenta intre cele doua tipuri de enunturi: "Adunarea

Parlamentara a Consiliului Europei are doar rol consultativ; a dezvoltat si o putere de initiativa

de-a lungul timpului."

a. ambele sunt adevarate; intre ele exista o relatie de cauzalitate

b. ambele sunt adevarate; intre ele nu exista o relatie de cauzalitate

c. ambele sunt neadevarate; intre ele nu exista o relatie de cauzalitate

d. prima este adevarata, a doua falsa; intre ele exista relatie de cauzalitate

e. prima este falsa, a doua adevarata; intre ele exista relatie de cauzalitate

7. Alegeti si completati cu varianta corecta urmatorul spatiu gol: "Consiliul European de la Nisa

(decembrie 2000) a stabilit, in ceea ce priveste aderarea, un program pentru o perioada de ...

luni pentru finalizarea negocierilor de aderare

a. 12 luni

b. 16 luni

c. 18 luni

8. Baza negocierilor de aderare este reprezentata de:

A) documentul de pozitie;

B) pozitia comuna a Uniunii Europene.

a. a+b

b. a

c. b

9. Completati textul, alegand varianta corecta: "............, in concluziile intalnirii europene la varf

de la Lisabona, relatiile cu statele in curs de tranzitie la democratie din Europa Centrala au

aparut pentru prima data incadrate la rubrica "......."

a. iunie 1991; extindere

b. iunie 1992; extindere

c. iunie 1993; extindere

10. Consiliul European a decis la Luxembourg, din decembrie 1997, a prevazut pentru cele

cinci tari candidate din al doilea val (Bulgaria, Letonia, Lituania, Romania si Slovacia).

a. 100 milioane euro

b. 150 milioane euro

c. 175 milioane euro

11. Completati: "sesiunile de discutii cu privire la aderarea statelor la Uniunea Europeana se

desfasoara la nivel de ministri sau adjuncti, respectiv reprezentanti permanenti, in numele

statelor membre si ...... sau ........... , in numele statelor candidate."

a. ministri, ambasadori

b. ambasadori; negociatori sefi

c. ministri; negociatori sefi

12. Stabiliti gradul de adevar si relatia existenta intre cele doua tipuri de enunturi:

"Reuniunea de la Thessalonik, din 19-20 iunie 2004, a avut ca obiectiv principal prezentarea

proiectului de Tratat instituind o Constitutie pentru Europa; in cadrul acestei reuniuni, s-a

precizat, in mod clar ca, UE va avea nevoie de timp pentru a asimila nou-venitii si pentru a

pregati, in egala masura, Romania, Bulgaria, dar si Turcia, pentru o eventuala integrare, in

2007, in UE."

a. ambele sunt adevarate; intre ele exista o relatie de cauzalitate

b. ambele sunt adevarate; intre ele nu exista o relatie de cauzalitate

c. ambele sunt neadevarate; intre ele nu exista o relatie de cauzalitate

d. prima este adevarata, a doua falsa; intre ele exista relatie de cauzalitate

e. prima este falsa, a doua adevarata; intre ele exista relatie de cauzalitate

13. Bifati raspunsurile corecte: Planul National de Dezvoltare (PND) reprezinta documentul

programatic elaborat cu scopul de

A) a atinge obiectivele de coeziune economica;

B) a atinge obiectivele de coeziune sociala;

C) a atinge obiectivele de dezvoltare regionala

a. A+B+C

b. A+B

c. B+C.

14. Din textul carui tratat fundamental fac parte urmatoarele aprecieri: "Europa nu se va face

dintr-o data, nici intr-o constructie de ansamblu: ea se va face prin realizari concrete - creand

intai o solidaritate de fapt. Strangerea la un loc a natiunilor europene necesita ca opozitia

secundara a Frantei si a Germaniei sa fie eliminata: actiunea intreprinsa trebuie sa tinteasca

intai de toate Franta si Germania."

a. Declaratia Schuman

b. Tratatul de la Amsterdam

c. Actul Unic

15. Completati, alegand varianta corecta: "Consecinta esentiala a "Compromisului" a rezidat in

faptul ca, pana la semnarea Actului unic (1986)...."

a. principiul unanimitatii a ramas regula in adoptarea deciziilor comunitare (cu exceptia

cheltuielilor bugetare)

b. principiul unanimitatii a ramas regula in adoptarea deciziilor comunitare, inclusiv

pentru cheltuielile bugetare

c. principiul unanimitatii nu s-a aplicat

16. Recomandarile finale de la Helsinki au stat la baza

a. Conferintei pentru securitate si cooperare in Europa

b. Conferintei de pace de la Paris

c. Conferintei de la Roma.

17. Mecanismul de schimb si ECU au reprezentat elementele definitorii ale

a. Sistemul Monetar European

b. Uniunea Economica si Monetara

c. Spatiul Schengen

18. Spania a intrat in Comunitatea Europeana in

a. 1966

b. 1972

c. 1981

d. 1986

19. Puterile Parlamentului European au sporit prin introducerea procedurii numite a "cooperarii"

odata cu adoptarea

a. Actului Unic

b. Chartei Atlanticului

c. Chartei Albe

20. Proiectul coordonat de omul politic belgian L. Tindemans viza

a. dezvoltarea spatiului de securitate

b. dezvoltarea politicilor comune

c. dezvoltarea infrastructurii europene

21. Initiativa germano-italiana Genscher - Colombo, din 1981, viza

a. intensificarea consultarilor in domeniul politicii externe

b. intensificarea consultarilor in domeniul politicii economice

c. intensificarea consultarilor in domeniul politicii sociale

22. Proiectul Adonnino a mai fost cunoscut si sub denumirea de

a. Europa cu mai multe viteze

b. Europa celor bogati

c. Europa cetatenilor

23. Protocolul efectiv care se referea la libertatea de circulatie a fost adoptat la Strasbourg:

a. la 16 septembrie 1963

b. la 16 septembrie 1973

c. la 16 septembrie 1985

24. Romania s-a alaturat gruparii CEFTA in

a. 1992

b. 1995

c. 1997

25. Care Consiliu European a reprezentat primul pas in demersul istoric de sistematizare a

politicilor europene, a delimitarii competentelor, atat ale institutiilor, cat si ale membrilor sai, a

cadrului decizional?

a. Strasbourg

b. Roma

c. Nisa

26. În ce an a semnat România Parteneriatul Individual cu NATO

a. 1992

b. 1993

c. 1994

27. În ce an a fost semnat Tratatul de întelegere, cooperare si buna vecinatate între România

si Republica Ungara

a. 1990

b. 1995

c. 1996

28. În ce an a fost lansat Planul de actiune în vederea admiterii de noi membri NATO

a. 1999

b. 1999

c. 2005.

29. Stabiliti gradul de adevar si relatia existenta între cele doua tipuri de enunturi: "Ţarile

participante la Parteneriatul pentru Pace formeaza un grup divers din punct de vedere

geografic; toate aceste tari au aspiratii si cerinte de securitate diferite."

a. ambele sunt adevarate; între ele exista o relatie de cauzalitate

b. ambele sunt adevarate; între ele nu exista o relatie de cauzalitate

c. ambele sunt neadevarate; între ele nu exista o relatie de cauzalitate

d. prima este adevarata, a doua falsa; între ele exista relatie de cauzalitate

e. prima este falsa, a doua adevarata; între ele exista relatie de cauzalitate

30. COCONA a fost alcatuita efectiv din

a. ministrii de externe ai tarilor membre

b. ministrii de externe ai tarilor membre + ai tarilor cu statut de observator

c. ministrii apararii ai tarilor membre

31. Care a fost conditia de baza a operationabilitatii PfP-ului

a. stagnarea

b. adaptarea permanenta

c. adaptarea conditionata

32. Zona Mediteraneana a fost considerata de catre NATO o zona de

a. interes zero

b. interes maxim

c. interes special

33. Când au devenit Cehia, Ungaria si Polonia în mod oficial membre ale NATO

a. martie 1998

b. martie 1999

c. martie 2000

d. martie 2004

34. Scrisoarea privind confirmarea interesului, vointei si capacitatii României de a-si asuma

obligatiile ce decurg din statutul de membru al NATO a fost transmisa

a. înaintea ceremoniei de semnare a Protocoalelor de aderare, din 26 martie 2003

b. dupa ceremonia de semnare a Protocoalelor de aderare, din 26 martie 2003

RELATII INTERNATIONALE

MULTIPLE CHOICE

1. Ce ziarist si publicist american a popularizat termenul de "razboi rece"?

a. Andre Fontaine;

b. Walter Lippman

c. William Mc Cagg

2. În ce luna a fost experimentata, pentru prima oara, bomba atomica?

a. ianuarie

b. iulie

c. august

3. Cine a fost Jdanov?

a. liderul Cominformului;

b. presedintele Cehoslovaciei;

c. membru marcant al P.C.R.

4. Ce autor considera ca Razboiul Rece a început în 1917?

a. Bernard Brigauilex;

b. Andre Fontaine;

c. William Mc Cagg

5. Ce superputeri au fost principalele protagoniste ale confruntarii Est-Vest?

a. S.U.A.-China

b. S.U.A.-U.R.S.S.

c. S.U.A.- Corea de Nord.

6. Cine a fost Bernard Baruch?

a. Autor englez;

b. Ziarist american

c. Finantist american.

7. Cum se mai numeste "centura de securitate" ("glacis")?

a. "brâu de securitate;

b. linie de demarcatie

c. granita între doua state.

8. Ce istorici sustin ca Razboiul Rece a început în România

a. Mihail C. Ionescu si William McCagg

b. Alfred Grosser si A.J.P. Taylor

c. Walter Lippman si Bernard Baruch

9. Când a venit la putere în România guvernul procomunist condus de dr. Petru Groza?

a. 6 martie 1944

b. 6 martie 1945

c. 6 martie 1946

10. În ce an a fost pus în practica Planul Marshall

a. 1946

b. 1947

c. 1949

11. Ce era "principiul dominoului"

a. O teorie americana

b. O teorie chineza

c. O teorie japoneza

12. Unde a fost "cortina de bambus

a. în Asia

b. în Africa

c. în Australia

13. De ce nu a avut loc al III-lea Razboi Mondial, dupa opinia unor specialisti

a. datorita razboiului prin intemediari (interpusi)

b. datorita S.U.A

c. datorita U.R.S.S

14. Ce era "containment policy"

a. politica de înfratire

b. politica de îndiguire

c. politica de întelegere

15. Unde si-a tinut celebrul discurs Winston Churchill

a. la Fulton, Missouri

b. la Washington

c. la Londra

16. Când a început "blocada Berlinului

a. 1947

b. 1948

c. 1950

17. Cine a fost George F. Kennan

a. un diplomat englez

b. un diplomat american

c. un diplomat suedez

18. Când a trimis Kennan "telegrama cea lunga"?

a. 1945

b. 1946

c. 1947

19. Sub ce pseudonim a publicat George Kennan articolul "Sursele comportamentului sovietic"

în "Foreign Affairs"?

a. Mr. X

b. Mr. K

c. Mr. Y

20. În ce an a luat fiinta NATO

a. 1945

b. 1947

c. 1949

21. Când s-a semnat Pactul Tratatului de la Varsovia

a. 1950

b. 1955

c. 1959

22. Când ia nastere ONU

a. 1945

b. 1946

c. 1947

23. În ce an a avut loc criza rachetelor cubaneze

a. 1960

b. 1961

c. 1962

24. In ce an a izbucnit o revolta anticomunista în Ungaria

a. 1955

b. 1956

c. 1957

25. Când a fost "Primavara de la Praga"?

a. 1968

b. 1969

c. 1970

26. Cât a durat "era Gorbaciov"?

a. 1986-1992

b. 1985-1991

c. 1987-2001

27. Când a fost creat C.A.E.R

a. 1948

b. 1949

c. 1950

28. Cât a durat administratia Kennedy

a. 1959-1963

b. 1960-1963

c. 1961-1963

29. Razboiului din Coreea îi corespunde perioada

a. 1949-1954

b. 1950-1953

c. 1951-1956

30. Cine a fost Kim Il Sung (Kim Ir Sen)

a. lider sovietic

b. lider comunist nord-coreean

c. lider chinez

31. Cine a fost Henry Kissinger

a. secretar de stat în timpul lui Nixon

b. secretar de stat în timpul lui Reagan

c. secretar de stat în timpul lui Bush

32. Când ia nastere C.E.C.O

a. 1949

b. 1950

c. 1951

33. "Revolutia culturala" a fost promovata în:

a. India

b. China

c. Maroc

34. Când preiau oficial puterea comunistii în China

a. 1948

b. 1949

c. 1950

35. Ce a fost ANZUS

a. Tratatul de securitate între Australia, Noua Zeelanda si SUA

b. Tratatul de securitate între Franta, Noua Zeelanda si SUA

c. Tratatul de securitate între Germania, Noua Zeelanda si Marea Britanie

36. Ce presedinte american a promovat politica de "roll back"

a. J.F. Kennedy

b. Lyndon Johnson

c. Dwight Eisenhower

37. Când si-a castigat India independenta?

a. 1945

b. 1946

c. 1947

38. Cum se mai numea Doctrina Brejnev

a. Doctrina lagarului socialist

b. Doctrina razboiului stelelor

c. Doctrina suveranitatii limitate

39. Cine conducea Egiptul în timpul crizei Suezului din 1956

a. Nehru

b. Hodxa

c. Nasser

40. În ce an a fost adoptata Charta Atlanticului

a. 1939

b. 1940

c. 1941

41. Cine a folosit pentru prima data termenul de "cortina de fier"

a. Churchill

b. Roosevelt

c. Goebbels

42. Pactul de la Varsovia era

a. un pact economic

b. un pact militar

c. un pact de uniune vamala

43. Cui îi apartine sintagma de "socialism intr-o singura tara"

a. Lenin

b. Brejnev

c. Stalin

44. Cine a fost Eduard Benes

a. presedintele Poloniei

b. presedintele Cehoslovaciei

c. presedintele Bulgariei

45. Când devine "actor nuclear" URSS

a. 1945

b. 1948

c. 1949

46. Cine conducea SUA în timpul crizei rachetelor cubaneze

a. F.D. Roosevelt

b. Harry Truman

c. J. F. Kennedy

47. Cine a fost Mao Tze Dun

a. conducatorul Indiei

b. conducatorul Chinei

c. conducatorul Cubei

48. Cine a fost Robert Schuman

a. ministru de Externe german

b. ministru de Externe francez

c. ministru de Externe austriac

49. Când a fost semnat Tratatul de la Maastricht pentru Uniunea European a

a. 1990

b. 1991

c. 1992

50. Când a început constructia "zidului Berlinului"

a. 1959

b. 1960

c. 1961

51. Cine a spus "Ich bin ein Berliner!

a. Roosevelt

b. Eisenhower

c. J. F. Kennedy

52. Când a fost instalat "firul rosu" între Washington si Moscova

a. 1960

b. 1962

c. 1970

53. Cine a fost Pol Pot

a. conducatorul albanezilor

b. conducatorul khmerilor rosii

c. conducatorul bulgarilor

54. Când a fost "razboiul de Yom Kippur"

a. 1971

b. 1972

c. 1973

55. Cine a folosit termenul de "lagarul socialist"?

a. Stalin

b. Jdanov

c. Hrusciov

56. Cine a fost Willy Brandt

a. cancelar vest-german

b. conducatorul STASI

c. presedintele Frantei

57. Ce era G 7

a. acronim pentru statele puternic industrializate

b. o grupare castrista

c. o uniune militarista

58. Cine a demisionat în urma celebrului scandal Watergate

a. Reagan

b. Nixon

c. Lyndon Johnson

59. Cine a fost Eduard Sevardnadze

a. ministru de externe în timul lui Brejnev

b. ministru de externe în timpul lui Cernenko

c. ministru de externe în timpul lui Gorbaciov

60. Ce era "glasnost-ul"

a. politica de "restructurare"

b. politica de "transparenta"

c. politica de "îngradire"

61. Când a atacat Irakul lui Saddam Hussein emiratul Kuweit-ului

a. 1990

b. 1991

c. 1992

62. Unde a fost "revolutia de catifea"

a. în Ungaria

b. în Polonia

c. în Cehoslovacia

63. Conceptului (paradigmei) idealiste(liberale ) îi este caracteristica sintagma

a. "Scopul scuza mijloacele";

b. "Statul este un actor moral"

c. "Interesul natiunii primeaza".

64. Kenneth Waltz a dezvoltat urmatoarea paradigma

a. Teoria actorului rational ("the rational choice theory")

b. Teoria constructivista

c. Teoria utilitarianista

65. Cui i-a fost decernat Premiul Nobel pentru Pace în anul 1990

a. Nelson Mandela

b. Mihail S. Gorbaciov

c. Henry Kissinger

66. Bipolarismul este caracteristic urmatoarei perioade de timp

a. 1919-1939

b. 1990-2008

c. 1945-1991

67. Hans Morgenthau si Edward Carr se încadreaza în urmatoarea paradigma politica

a. Idealism

b. Realism

c. Pozitivism

68. Când a fost lansat Sputnik-ul de catre URSS

a. 1955

b. 1956

c. 1957

69. Cine a fost Otto von Bismarck

a. Prim ministru al Marii Britanii

b. "Cancelarul de fier" al Prusiei

c. Ministru de Externe al Austro-Ungariei

70. Când s-au semnat tratatele de la Westphalia

a. 1618

b. 1638

c. 1648

71. Cine a scris celebra lucrare "Leviathan"

a. John Locke

b. Thomas Hobbes

c. Machiavelli

72. Cui îi apartine expresia celebra "Marea Britanie nu are prieteni, ci doar interese"?

a. Lordului Palmerston

b. Castlereagh

c. Gladstone

73. În ce an au intrat Grecia si Turcia în NATO

a. 1950

b. 1951

c. 1952

74. Când au luat nastere Piata Comuna si EuroAtom

a. Dupa Tratatul de la Maastricht

b. Dupa Tratatul de la Roma

c. Dupa Tratatul de la Amsterdam

75. Cine a preconizat "Sfârsitul istoriei"

a. Henry Kissinger

b. Francis Fukuyama

c. Stanley Hoffman

76. Cine a fost Pierre de Coubertin

a. Creatorul "olimpismului

b. Fondatorul CECO

c. Conducatorul Societatii Francofoniei

77. Ce personalitate politica a fost primul secretar al NATO

a. Henri Spaak

b. Lordul Ismay

c. Javier Solana

78. Cine este, în prezent, secretarul general al ONU

a. Boutros B. Ghalli

b. Bam Ki Moon

c. Trygve H. Lie

79. Când devine membru NATO, RFG

a. 1952

b. 1954

c. 1955

80. În ce an a iesit Albania comunista condusa de Enver Hodxa din structurile Tratatului

Pactului de la Varsovia?

a. 1956

b. 1968

c. 1973.

81. Cine îi succede în functia de secretar al PCUS si de conducator al URSS lui Nikita

Hrusciov

a. Andropov

b. Cernenko

c. Brejnev

82. Care este ultimul stat membru independent primit în cadrul ONU în 2006

a. Croatia

b. Muntenegru

c. Bosnia

83. Câte state membre are, în prezent, Uniunea Europeana

a. 25 membri

b. 26 membri

c. 27 membri

84. Câte state membre compun OPEC

a. 10 state

b. 11 state

c. 12 state

85. Unde are sediul Liga Statelor Arabe

a. Cairo

b. Viena

c. Paris.

86. În ce an a preluat puterea la Havana, în Cuba, "el lider maximo", Fidel Castro?

a. 1957

b. 1958

c. 1959

87. John Stuart Mill este promotorul urmatoarei paradigme (doctrine)

a. Realismul

b. Utilitarianismul

c. Pozitivismul

88. Jacques Derrida este autorul

a. Deconstructiei

b. Idealismului

c. Constructivismului

89. Henry Kissinger a primit Premiul Nobel pentru Pace în anul

a. 1971

b. 1972

c. 1973

90. Ultimul sommet al Francofoniei s-a tinut în 2006 la

a. Budapesta

b. Bucuresti

c. Varsovia

91. Când a atacat URSS-ul condus de Brejnev, Afghanistan-ul

a. 1978

b. 1979

c. 1980

92. Cui îi apartine lucrarea celebra "Arta razboiului"

a. Machiavelli

b. Sun Tzu

c. Campanella

93. Ce om politic român a fost singurul presedinte al Adunarii Generale a Ligii Natiunilor ales

de doua ori consecutiv

a. Take Ionescu

b. Grigore Gafencu

c. Nicolae Titulescu

94. Cui îi apartine expresia " Scopul scuza mijloacele"

a. Bismarck

b. Machiavelli

c. Richelieu.

95. Ce paradigma (doctrina) politica sta la baza realismului de tip Realpolitik

a. Raison d'Etat

b. Utilitarianista

c. Constructivista

96. Cine a scris "Critica ratiunii pure"

a. J. J. Rousseau

b. Montesquieu

c. Immanuel Kant.

97. Conceptul de Mitteleuropa era caracteristic, la început

a. Germaniei si Austro-Ungariei

b. Cehoslovaciei si Germaniei

c. Poloniei si Iugoslaviei

RELATII POLITICO DIPLOMATICE SI MILITARE EUROPENE

TRUE/FALSE

1) Congresul de pace la Viena din 1815 a adus modificari esentiale frontierelor europene.

F

2) În Germania imperiala( 1871-1918) conducerea militara era subordonata conducerii politice.

F

3) La Conferinta Pacii de la Paris din 1919 , Italia a obtinut mai mult decât i se promisese prin

tratatul încheiat cu Antanta la Londra la 26 aprilie 1915.

F

4) La 19 noiembrie 1937, la Berchtesgaden, lordul Halifax i-a dat de înteles lui Hitler ca Marea

Britanie admitea schimbari teritoriale în Europa, dar numai pe cale pasnica.

F?

5) Congresul SUA a ratificat Acordul SALT 2 dupa agresiunea URSS asupra Afganistanului, de

la sfârsitul anului 1979.

F

MULTIPLE CHOICE

1) Congresul monarhilor învingatori asupra lui Napoleon Bonaparte din 1815 a avut loc la:

1 Paris

2 Viena

3 Berlin

2) "Sfînta Alianta" s-a creat din initiativa:

1 Austriei

2 Rusiei

3 Prusiei

3) Ministrul de externe austro-ungar care a semnat tratatul de alianta dintre Austro Ungaria si

Germania la 7 octombrie 1879 a fost:

1 G.Andrassy

2 Aerenthal

3 Goluchowski

4) Ministrul de externe al României care a semnat tratatul secret de aderare la alianta cu

Puterile Centrale, la 30 octombrie 1883, a fost:

1 Ion C.Bratianu

2 D.A.Sturdza

3 P.P.Carp

5) Tarul Rusiei care a acceptat încheierea unei aliante antigermane cu Franta între 1891- 1893

a fost:

1 Alexandru al II lea

2 Alexandru al III lea

3 Nicolae al II lea

6) « Prima criza marocana » din 1905 a fost reglementata prin conferinta internationala de la:

1 Algeciras

2 Murzteg

3 Racconigi

7) Planul german de câstigare rapida a unui razboi pe doua fronturi a fost elaborat în 1905 de

catre:

1 Tirpitz

2 Moltke

3 Schlieffen

8) Pentru a ataca Franta in 1914 trupele germane au încalcat neutralitatea:

1 Elvetiei

2 Olandei

3 Belgiei

9) În noiembrie 1914 a intrat în razboi de partea Puterilor Centrale:

1 Imperiul Otoman

2 Japonia

3 Bulgaria

10) Generalii Hindenburg si Ludendorff au fost numiti în fruntea Înaltului Comandament

German la scurt timp dupa ce Puterile Centrale au primit declaratia de razboi a :

1 Italiei

2 României

3 SUA

11) La 5 noiembrie 1916, la initiativa Înaltului Comandament German, s-a creat un asa numit

stat independent:

1 ucranian

2 polonez

3 finlandez

12) Primul ministrul al României care a semnat pacea de la Bucuresti din 7 mai 1918 a fost:

1 P.P.Carp

2 Titu Maiorescu

3 Al.Marghiloman

13) Statul nou aparut la sfârsitul primului razboi mondial prin reunirea de teritorii care

apartinusera Germaniei, Rusiei si Austro-Ungariei a fost:

1 Polonia

2 Regatul Sârbilor, Croatilor si Slovenilor

3 Letonia

14) În 1920, în urma unui referendum, Germania a retrocedat o parte din teritoriul Schleswig

unei tari neutre care nu a participat la primul razboi mondial.Care a fost aceasta tara?

1 Olanda

2 Danemarca

3 Elvetia

15) Un articol special al Tratatului de pace cu Austria din 1919 interzicea unirea acestei tari cu:

1 Ungaria

2 Germania

3 Cehoslovacia

16) Votul decisiv prin care SUA a refuzat sa ratifice statutul Ligii Natiunilor, la 19 martie 1920, a

apartinut:

1 Presedintelui

2 Congresului

3 Senatului

17) Ministrul de externe sovietic care a semnat tratatul de la Rapallo cu Germania (16 aprilie

1922) a fost :

1 Molotov

2 Litvinov

3 Cicerin

18) Germania a fost primita în Societatea Natiunilor în anul:
19) Prin Acordul de la Locarno , Germania recunostea frontierele ei cu:

1 Franta si Belgia

2 Cehoslovacia si Austria

3 Polonia si Lituania

20) La 22 noiembrie 1927,Italia a semnat un tratat de alianta militara cu o tara balcanica,

transformând -o într-un protectorat italian :

1 Bulgaria

2 Albania

3 Grecia

21) "Pactul celor patru"(Italia,Franta,Anglia,Germania)a fost parafat la 7 iunie 1933, la

1 Paris

2 Londra

3 Roma

22) La 2 septembrie 1933,URSS a încheiat un tratat de neagresiune cu :

1 Franta

2 Italia

3 Anglia

23) La 11 aprilie 1935, la Stresa, Franta, Italia si Marea Britanie au constituit unui asa numit

"front"prin care reiterau garantiile teritoriale pentru:

1 Cehoslovacia

2 Polonia

3 Austria

24) În 26 ianuarie 1934,Germania a semnat un pact de neagresiune cu:

1 Cehoslovacia

2 Austria

3 Polonia

25) La 30 septembrie 1938 Cehoslovacia a fost obligata sa cedeze regiunea Teschen ca

urmare a ultimatumului primit din partea:

1 Poloniei

2 Ungariei

3 URSS

26) La 31 martie 1939 Anglia si Franta au dat garantii de securitate:

1 Poloniei

2 României

3 Greciei

27) Semnatarii Pactului de neagresiune germano-sovietic din 23 august 1939,Ribbentrop

Molotov,erau :

1 prim-ministri

2 ministrii de externe

3 ambasadori

28) La 30 noiembrie 1939,URSS a atacat:

1 Polonia

2 Finlanda

3 Tarile Baltice

29) La 10 iunie 1940, Franta si Anglia au primit declaratia de razboi a:

1 Germaniei

2 Italiei

3 Japoniei

30) La 2 septembrie 1940,Marea Britanie a primit 40 de distrugatoare vechi de la SUA în

schimbul arendarii pe 99 de ani a unor baze militare importante din oceanul:

1 Atlantic

2 Pacific

3 Indian

31) Între 11 si 14 noiembrie 1940,a avut loc la Berlin vizita oficiala a lui:

1 Benito Mussolini

2 Ion Antonescu

3 V.M.Molotov

32) Denumirea de Natiunile Unite a fost sugerata de:

1 Roosevelt

2 Churchill

3 Stalin

33) Principiul conform caruia razboiul împotriva tarilor Axei se va încheia doar prin capitularea

neconditionata a acestor tari s-a formulat la Conferinta de la :

1 Londra

2 Casablanca

3 Teheran

34) Statul înfiintat de Mussolini în nordul Italiei se numea Republica sociala de la:

1 Milano

2 Torino

3 Salo

35) La 1 august 1944,a izbucnit o insurectie antigermana a locuitorilor din:

1 Varsovia

2 Bucuresti

3 Paris

36) La 19 septembrie 1944 URSS, Marea Britanie si SUA au semnat conventia de armistitiu

cu:

1 România

2 Finlanda

3 Bulgaria

37) Propunerile lui Roosevelt privind "cei patru politisti" care sa asigure pacea mondiala au fost

prezentate lui Stalin la:

1 Ialta

2 Teheran

3 Potsdam

38) Dintre cele cinci state foste « satelite » ale Germaniei naziste singura careria i s-a

recunoscut statut de cobeligeranta a fost:

1 România

2 Bulgaria

3 Italia

39) Singurul stat învins care a iesit cu teritoriul marit în urma celui de-al doilea razboi mondial a

fost:

1 Italia

2 Bulgaria

3 Finlanda

40) Sintagma » cortina de fier » a fost folosita pentru prima data de:

1 Churchill

2 Hitler

3 Goebbels

41) George Kennan era la 26 februarie 1946:

1 ambasadorul SUA la Moscova

2 însarcinatul cu afaceri al SUA la Moscova

3 secretar de stat al SUA

42) La 1 noiembrie 1956, liderul maghiar Imre Nagy a declarat neutralitatea Ungariei si a cerut

retragerea tarii sale din:

1 CAER

2 Cominform

3 Organizatia Tratatului de la Varsovia

43) Acordul de neproliferare a armelor nucleare din 18 iunie 1979 a fost semnat de Leonid I

.Brejnev si:

1 Richard Nixon

2 Jimmy Carter

3 Ronald Reagan

44) Programul de aparare startegica " Razboiul stelelor" a fost anuntat de presedintele SUA la

data de:

1 23 martie 1983

2 21 iulie1983

3 25 octombrie1983Document Info


Accesari: 7744
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )