Documente online.
Username / Parola inexistente
  Zona de administrare documente. Fisierele tale  
Am uitat parola x Creaza cont nou
  Home Exploreaza
Upload
TESTUL GRILA LA ISTORIA ROMANILOR

istorie
TESTUL GRILA LA ISTORIA ROMANILOR


Partea I


Pentru fiecare raspuns corect la itemii din partea I a testului se acorda câte 3 puncte.

Incercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect:


1. Cultura arheologica Cucuteni-Ariusd, reprezentativa pentru neoliticul târziu, se caracterizeaza printr-o ceramica:


a. arsa la temperaturi scazute;


b. decorata cu împunsaturi succesive;


c. pictata cu alb, rosu si negru;


d. realizata cu roata olarului.


2. soltuzul, detinatorul unei functii administrative in Moldova medievala, face parte din Sfatul:


a. batrânilor;


b. domnesc;


c. obstesc;


d. orasenesc.


3. O urmare a rascoalei de la Bobâ 13113k104n lna din 1437 a fost:


a. agravarea situatiei taranilor;


b. desfiintarea iobagiei;


c. emanciparea clacasilor;


d. împroprietarirea taranilor.


4. Fenomenul religios întâlnit in provincia Dacia, caracterizat prin adorarea unor divinitati asemanatoare, dar provenind din religii diferite, poarta numele de:


a. crestinism;


b. monoteism;


c. sincretism;


d. totemism.


5. O caracteristica a stilului brâncovenesc este:


a. amplasarea colonadelor in pridvor;


b. construirea contrafortilor exteriori;


c. inaltarea minaretului in curtea interioara;


d. incrucisarea a doua bolti "in leagan".


6. O dovada a raspândirii crestinismului in limba latina la nordul Dunarii este donariul descoperit in localitatea:


a. Argedava;


b. Biertan;


c. Callatis;


d. Napoca.


7. Tezaurul descoperit la Pietroasa demonstreaza prezenta in spatiul daco-roman a:


a. avarilor;


b. gepizilor;


c. hunilor;


d. vizigotilor.


8. Biserica greco-catolica s-a infiintat in Transilvania in secolul al XVII-lea, ca urmare a:


a. hotarârii de anulare a drepturilor politice ale natiunilor privilegiate;


b. împiedicarii excluderii catolicismului dintre religiile recepte;


c. necesitatii raspândirii ortodoxiei in rândul catolicilor;


d. promisiunii facute românilor de acordare a drepturilor politice.


9. Cuvântul românesc "cruce" provine dintr-un cuvânt de origine:


a. daca;


b. greaca;


c. latina;


d. slava.


10. Cronica medievala care atesta existenta primelor formatiuni prestatale românesti in spatiul intracarpatic este de origine:


a. bizantina;


b. germana;


c. maghiara;


d. slava.


11. In anul 1822, ca urmare a actiunii conduse de Tudor Vladimirescu, in Tara Româneasca:


a. se garanteaza neutralitatea teritoriului;


b. se instaureaza protectoratul rusesc;


c. se intensifica monopolul otoman;


d. se revine la domniile pamântene.


12. Dupa anul 271, populatia daco-romana din nordul Dunarii:


a. a continuat sa existe alaturi de migratori;


b. a fost alungata de catre romani;


c. a fost exterminata de catre migratori;


d. a fost obligata sa se retraga in sudul Dunarii.


13. Henry Coanda s-a impus in stiinta si tehnica universala prin inventarea:


a. avionului cu reactie;


b. balonului cu nacela;


c. dirijabilului;


d. elicopterului.


14. Comunitatea rurala organizata in Dacia romana, cuprinzând in special populatia autohtona, se numeste:


a. collegia;


b. colonie;


c. municipiu;


d. vicus.


15. Notiunea istorica "natiune" utilizata in Evul Mediu reprezinta totalitatea:


a. cetatenilor statului;


b. locuitorilor platitori de dari;


c. privilegiatilor din societate;


d. supusilor domnitorului.


16. O cultura arheologica reprezentativa pentru eneolitic este:


a. Basarabi;


b. Gumelnita;


c. Monteoru;


d. Otomani.


17. Raporturile de suzeranitate in cadrul statului medieval se stabileau intre:


a. domn si boieri;


b. domn si mestesugari;


c. domn si negustori;


d. domn si tarani.


18. In Evul Mediu, loturile feudului nobiliar erau lucrate de catre:


a. clacasi;


b. jeleri;


c. rumâni;


d. vecini.


19. Regulamentul Organic adoptat de Obsteasca Adunare a Moldovei, in anul 1831 prevedea:


a. eliberarea robilor de pe pamânturile manastiresti;


b. fixarea unei dari unice numita capitatie;


c. infiintarea invatamântului superior românesc;


d. numirea domnitorilor români pe sapte ani.


20. Adunarea Starilor Medievale, organizata in statele extracarpatice, avea caracter:


a. administrativ;


b. consultativ;


c. decizional;


d. judecatoresc.


21. In urma pacii incheiate intre Decebal si Domitian, Dacia devine:


a. confederatie statala;


b. provincie romana;


c. regat clientelar;


d. stat independent.


22. Biserica Neagra din Brasov apartine stilului gotic deoarece are:


a. arce ogivale;


b. curbe asimetrice;


c. pictura bizantina;


d. plafoane false.


23. Domnia a sprijinit activitatea tipografica in Evul Mediu pentru ca:


a. era promotoarea culturii in spatiul românesc;


b. dorea sa denigreze gruparile politice ostile;


c. pierduse increderea in scrierile calugarilor copisti;


d. trebuia sa combata ofensiva culturala otomana.


24. Poporul român face parte din familia popoarelor:


a. germanice;


b. romanice;


c. slave;


e. turanice.


25. O cauza a declansarii rascoalei conduse de Horea, Closca si Crisan in anul 1784 a fost:


a. agravarea robotei;


b. intensificarea robiei;


c. infiintarea veciniei;
d. majorarea clacii.


26. Prin Bula de aur, emisa in 1224, regele Andrei al II-lea atesta existenta românilor in Transilvania si acorda privilegii:


a. maghiarilor;


b. sasilor;


c. secuilor;


d. teutonilor.


27. Comitetul de Obladuire alcatuit din mari boieri il imputerniceste:


a. pe Avram Iancu sa pregateasca rezistenta in Muntii Apuseni;


b. pe Eftimie Murgu sa organizeze capitanatul Banatului;


c. pe Gheorghe Magheru sa convoace garda nationala;


d. pe Tudor Vladimirescu sa mobilizeze oastea de panduri.


28. In Tara Româneasca, "Liturghierul" a fost tiparit de Macarie in limba slavona pentru ca:


a. autorul provenea din mediul cultural sud-dunarean;


b. biserica catolica dorea expansiunea peste Carpati;


c. scrierile românilor se realizau in alfabetul chirilic;


d. taranimea dorea sa aibe acces la aceasta lucrare.


29. Biospeologia, intemeiata de savantul român Emil Racovita, se ocupa cu studiul:


a. faunei subacvatice;


b. florei montane;


c. vegetatiei stepelor;


d. vietii din pesteri.


30. Cnezatele conduse de Ioan si de Farcas situate intre Carpati si Dunare sunt mentionate in izvorul istoric, din 1247, numit:


a. Cronica pictata de la Viena;


b. Diploma Andreanum;


c. Diploma cavalerilor ioaniti;


d. Faptele ungurilor.


Partea a II-a


Pentru fiecare raspuns corect la itemii din partea a II-a a testului se acorda câte 2 puncte.


Cititi cu atentie textul de mai jos:


"Deciia Stefan voda strâns-au boierii tarii si mari si mici si alta curte marunta si dempreuna cu mitropolitul Theoctistu si cu multi calugari, la locul ce se chiama Direptate si i-au intrebatu pre toti: ieste-le cu voie tuturor sa le fie domnu? Ei cu totii au strigat intr-un glas: «In multi ani de la Dumnezeu sa domnesti». Si decii cu totii l-au radicatu si l-au pomazuitu spre domnie mitropolitul Theoctist. Si de acolea luo Stefan voda steagul tarii Moldovei si sa duse la scaunul Sucevii. Decii Stefan voda gatindu-sa de mai mari lucruri sa faca (...) au impartitu ostii sale steaguri si au pus hotnogi si capitani, cari toate cu noroc i-au venit." (Grigore Ureche despre inceputul domniei lui Stefan cel Mare)


Pornind de la text, raspundeti urmatoarelor cerinte, incercuind litera corespunzatoare raspunsului corect:


1. Investirea lui Stefan cel Mare cu putere domneasca se realizeaza prin:


a. instalarea in scaunul Sucevei;


b. intrunirea boierilor, curtii si clerului;


c. preluarea steagului tarii Moldovei;


d. pomazuirea realizata de mitropolit.


2. "Boierii tarii si mari si mici si alta curte marunta si dempreuna cu mitrpolitul Theoctistu si cu multi calugari" reprezentau:


a. Adunarea tarii;


b. Curtea domneasca;


c. Dieta voievodatului;


d. Sfatul tarii.


3. Statutul politico-juridic al Moldovei in anul preluarii domniei de catre Stefan cel Mare era de stat:


a. autonom;


b. independent;


c. suzeran;


d. suveran.


4. O atributie exercitata de Stefan cel Mare si prezentata in ultima fraza din text este cea de:


a. logofat


b. spatar;


c. voievod;


d. vornic.


5. Textul ilustreaza ideea ca puterea domneasca:


a. are origine divina;


b. este acordata de oaste;


c. este data de popor;


d. provine de la boieri.

TEST-GRILA LA GEOGRAFIA ROMANIEI


Partea I


Pentru fiecare raspuns corect la itemii din partea I a testului se acorda câte 3 puncte.


Încercuiti litera corespunzatoare raspunsului corect:


1. Depresiunea Sibiu este de tip:


a. golf;


b. intracolinar;


c. intramontan;


d. submontan.


2. Lacurile glaciare s-au format în adâncimi ale reliefului numite:


a. circuri;


b. cratere;


c. crovuri;


d. vai.


3. Dintre lacurile de mai jos, la cea mai mare altitudine se afla lacul:


a. Ocna Sibiu;


b. Portile de Fier;


c. Stânca - Costesti;


d. Vidraru.


4. Între Câmpia Somesului si Câmpia Timisului sint diferente de temperatura datorita:


a. altitudinii diferite;


b. pozitiei geografice;


c. reliefului regiunilor învecinate;


d. vânturilor de vest.


5. Dintre orasele de mai jos, la cea mai joasa altitudine se afla orasul:


a. Alexandria;


b. Braila;


c. Craiova;


d. Pitesti.


6. Dintre câmpiile urmatoare, cea mai mare cantitate de precipitatii cade în:


a. Câmpia Baraganului;


b. Câmpia Brailei;


c. Câmpia Crisurilor;


d. Câmpia Siretului Inferior


7. Pe acelasi râu sunt localizate orasele:


a. Botosani si Suceava;


b. Cluj - Napoca si Oradea;


c. Pitesti si Buzau;


d. Slatina si Miercurea Ciuc.


8. Din domuri se exploateaza:


a. gaz metan;


b. gaze asociate;


c. petrol;


d. sare.


9. Cea mai veche forma de relief din România este reprezentata de:


a. Câmpia Moldovei;


b. Muntii Macinului;


c. Podisul Casimcei;


d. Subcarpati.


10. Ramurile carpatice de pe teritoriul tarii noastre au fost denumite în raport cu:


a. Câmpia Româna;


b. Depresiunea Transilvaniei;


c. pozitia în cadrul Europei;


d. punctele cardinale.


11. Pajistile alpine si subalpine, ce acopera muntii înalti, se dezvolta pe soluri de tipul:


a. argiluvisoluri;


b. cambisoluri;


c. molisoluri;


d. spodosoluri.


12. Muntii Metaliferi sunt alcatuiti predominant din:


a. conglomerate calcaroase;


b. gresii;


c. roci eruptive;


d. sisturi cristaline.


13. Altitudine mai mica de 2 500 m are vârful:
a. Iezer;


b. Negoiu;


c. Omu;


d. Peleaga.


14. Calcarul si fenomenele carstice sunt mai frecvente în muntii:


a. Bihor;


b. Metaliferi;


c. Muntele Mare;


d. Zarand.


15. Câmpia Timisului este traversata de râurile:


a. Bega si Nera;


b. Mures si Crisul Alb;


c. Timis si Bega;


d. Timis si Crisul Alb


16. Grupele Nordica si Sudica din Carpatii Orientali se aseamana prin prezenta:


a. altitudinilor de peste 2000 m;


b. muntilor vulcanici


c. reliefului glaciar;


d. unei depresiuni mari.


17. Din roci cristaline si calcare este alcatuit podisul:


a. Getic;


b. Mehedinti;


c. Moldovei;


d. Somesan.
18. Densitati ale populatiei peste media pe tara se înregistreaza în:


a. Câmpia Baraganului;


b. Dealurile de Vest;


c. Depresiunea Brasov;


d. Podisul Casimcei.


19. Construirea cordoanelor litorale care au închis laguna Razim si limanurile de la gura vailor dobrogene se datoreaza:


a. curentului de suprafata;


b. curentului vertical;


c. mareelor;


d. salinitatii ridicate a Marii Negre.


20. Dintre confluentele urmatoare, la cea mai joasa altitudine se afla:


a. Olt - Râul Negru;


b. Mures - Târnava;


c. Siret - Buzau;


d. Somesul Mare - Somesul Mic.


21. Etajul padurilor de stejar este caracteristic:


a. Câmpiei Brailei;


b. Dealurilor Lipovei;


c. Depresiunii Dornelor;


d. Depresiunii Petrosani.


22. Depresiunea Policiori este cunoscuta prin prezenta:


a. dunelor;


b. eruptiilor vulcanice;


c. unui lac carstic;


d. vulcanilor noroiosi.


23. Cele mai frecvente secete se produc în:


a. Câmpia Româna si Câmpia de Vest;


b. Câmpia Româna si Podisul Dobrogei;


c. Câmpia de Vest si Podisul Dobrogei;


d. Câmpia de Vest si Podisul Moldovei.


24. Dintre râurile tarii, cel mai mare debit îl are râul:


a. Mures;


b. Olt;


c. Siret;


d. Somes.


25. Urme ale ghetarilor apar pe culmile cele mai înalte ale Muntilor:


a. Ciucas;


b. Cozia;


c. Rodnei


d. Semenic.


26. Au aceeasi origine lacurile:


a. Amara si Siutghiol;


b. Ostrovu Mare si Vidraru;


c. Razim si Snagov;


d. Varasoaia si Costiui.
27. Partea centrala a Podisului Transilvaniei poarta denumirea de Câmpia Transilvaniei deoarece:


a. este o zona agricola;


b. are un climat secetos;


c. are altitudini reduse;


d. are un relief de câmpie.


28. Dintre orasele de mai jos, la altitudinea cea mai mare se afla orasul:


a. Fagaras;


b. Râmnicu Vâlcea;


c. Sfântu Gheorghe;


d. Slatina.


29. Râurile Olt, Trotus si Mures izvorasc din Muntii:


a. Ceahlau;


b. Giurgeu;


c. Hasmasu Mare;


d. Tarcau.


30. Câmpia de Vest are contact direct cu Muntii:


a. Aninei;


b. Padurea Craiului;


c. Poiana Rusca;


d. Zarand.


Partea a II-a


Pentru fiecare raspuns corect la itemii din partea a II-a a testului se acorda câte 2 puncte.


Cititi cu atentie textul de mai jos:


Carpatii Meridionali reprezinta cea mai înalta unitate de relief din tara noastra. La altitudinile cele mai ridicate exista un relief specific creat de ghetari. Grupele montane ale Carpatilor Meridionali sint: Retezat - Godeanu, Parâng, Fagaras, Bucegi. Cele mai mari altitudini se întâlnesc în Muntii Fagaras.


Pornind de la text raspundeti urmatoarelor cerinte, încercuind litera corespunzatoare raspunsului corect:


1. Ordinea grupelor enuntata în text este:


a. de la est la vest;


b. de la vest la est;


c. de la cea mai joasa la cea mai înalta;


d. de la cea mai înalta la cea mai joasa.


2. Cele mai mari altitudini din Carpatii Meridionali se afla situate între:


a. Culoarul Timis - Cerna si Jiu;


b. Dâmbovita si Prahova;


c. Olt si Dâmbovita;


d. Jiu si Olt.


3. Grupa estica a Carpatilor Meridionali margineste la nord:


a. Carpatii Curburii;


b. Grupa Fagaras;


c. Subcarpatii Curburii;


d. Subcarpatii Getici.


4. Lacuri glaciare nu exista în muntii:


a. Bucegi;


b. Fagaras;


c. Iezer;


d. Parâng.


5. Depresiunea submontana care are aceeasi denumire cu a muntilor care o marginesc spre sud este strabatuta de râul Olt pe directia:


a. nord - sud;


b. vest - est;


c. est - vest;


d. sud - nord.

Document Info


Accesari: 4667
Apreciat:

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site

Copiaza codul
in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate
Copyright © Contact (SCRIGROUP Int. 2021 )