Documente online.
Zona de administrare documente. Fisierele tale
Am uitat parola x Creaza cont nou
 HomeExploreaza
upload
Upload
AKCINĖS BENDROVĖS "RENTAS" VEIKLOS ANALIZĖ

Lituaniana


VILNIAUS KOLEGIJA

EKONOMIKOS FAKULTETASAdministravimo katedra

Suaugusiųjų studijų skyriaus

I kurso DVN07M gr. studentė

Renata Kajelo

AKCINĖS BENDROVĖS "RENTAS" VEIKLOS ANALIZĖ

Dokumentų valdymo namų darbas

Darbo vadovė lekt. Violeta BALTRŪNIENĖ

Vertinimas_____ _______ ______ ____________

__________ ______ ____ _____

Vilnius

2008

TURINYS

 1. Įvadas.......... ..... ...... .......... ..... ...... .......... ..... ...... ..3
 2. AB ,,Rentas'' charakteristika.......... ..... ...... ............................4
 3. Fizinio asmens prasymas.......... ..... ...... .......... ..... ...... ....6
 4. Fizinio asmens prasymas.......... ..... ...... .......... ..... ...... ... 7
 5. Europaso gyvenimo aprasymas.......... ..... ...... ......................... 8
 6. veiklos įsakymas.......... ..... ...... .......... ..... ...... ................. 9
 7. Įmonės darbuotojo pazyma apie darbą.......... ..... ...... ..............10
 8. Materialinių vertybių panaudojimo aktas.......... ..... ...... ..........11
 9. Dokumentų perdavimo ir priėmimo aktas.......... ..... ...... .........12
 10. Literatūros sąrasas.......... ..... ...... .......... ..... ...... ..............13
 11. Namų darbo komentaras.......... ..... ...... .......... ..... ...... .....14

ĮVADAS

Mano uzduoties tikslas yra isanalizuoti pasirinktos įmonės charakteristiką ir sudaryti įmonės veiklos dokumentus.

Pasirinkau draudimo įmonę "Rentas", nes studijuoju Draudimo vadybą. Isanalizuosiu sios įmonės charakteristiką ir sudarysiu sios įmonės veiklos dokumentus.

"RENTAS" ĮMONĖS CHARAKTERISTIKA

Eil. Nr.

Sudėtinės dalys

Įmonės duomenys

1.

Juridinis statusas

Akcinė bendrove "Rentas"- draudimo įmonė, kuri teikia draudimo paslaugas. Tai įmonė, veikianti juridinio asmens teisėmis ir dirbanti ribotos turtinės atsakomybės principu.

Akcinė bendrovė "Rentas" rasite adresu: Vilniaus g. 43. 01517 Vilnius.

Tel. (8 5) 266 4352

Faks. (8 5) 235 9714

El. pastas rento@uv.lt

Akcinė bendrovė "Rentas" - vidutinė įmonė kurioje dirba 100 darbuotojų.

AB privalumai:

n      Gali sukaupti didelį piniginį kapitalą;

n      Gali lengviau pasinaudoti banko kreditais, nes bankai jas laiko patikimomis;

n      Savininkai rizikuoja tik ta suma, kurią sumokėjo pirkdami akcijas;

n      Gali plėtoti verslą;

n      Ji yra juridinis asmuo ir egzistuoja nepriklausomai nuo jos savininkų;

n      Valdymo funkcijas atlieka profesionalūs samdomi vadybininkai.

AB trūkumai:

n      Gali susidaryti tam tikros piknaudziavimo galimybės;

n      Didelėse AB susidaro atotrūkis tarp nuosavybės ir valdymo funkcijų;

n      Savininkas negali naudotis bendrovės pelnu, kol jis nepaskirstytas;

n      Didelės AB skatina monopoliją, todėl silpnėja verslo ekonominis mechanizmas.

2.

Veiklos sritis

Draudimo paslaugos:

 1. Vairuotojų privalomasis draudimas
 2. Nuo nelaimingų atsitikimų draudimas

3.

Struktūra

4.

Personalas

5.

Norminiai dokumentai, reglamentuojantys dokumentų rengimą ir tvarkymą

Sioje įmonėje veiklos dokumentai yra rengiami pagal sias taisykles:

 1. Elektroninių dokumentų valdymo taisyklės (2006-01-11)
 2. Dokumentų rengimo taisyklės (2006-05-
 3. Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės (2001-12-21)
 4. Bendrųjų dokumentų saugojimo ir terminų rodyklė (1997-08-15)

6.

Pasirinktos įmonės dokumentų valdymo sistema

Dokumentų valdymo sistema centralizuota. Visi dokumentai tvarkomi buhalterijoje.

7.

Veiklos dokumentų grupės ir rūsys

Įmonė naudoja tvarkomuosius nutarimus, įsakymus, nurodymus, sprendimus ir potvarkius.

8.

Darbuotojas (-ai), rengiantys ir tvarkantys veiklos dokumentus sioje įmonėje

AB "Rentas" veiklos dokumentus rengia ir tvarko Vyr. Buhalterė.

9.

Dokumentų registravimo procedūros

Sioje įmonėje visi dokumentai yra registruojami, kad neįsiveltų klaidos.

10.

Įmonės archyvas

Įmonės archyvas atitinta visus archyvų fondo keliamus reikalavimus - jis yra saugus, yra signalizacija. Archyvas prieinamas ne visiems darbuotojams. Dokumentai laikomi spintose su uzraktais.

RENATA KAJELO

Stanevičiaus 32-1, 07133 Vilnius

Mob. tel.: 8-646-45230 El. pastas

Akcinė bendrovė "Rentas"

direktoriui Giedriui Simonaičiui

PRASYMAS

DĖL PRIĖMIMO Į DARBĄ

2008 m. vasario 20 d.

Prasau priimti mane dirbi vadybininko pareigoms.

PRIDEDAMA:

Diplomo kopija 1 lapas

Gyvenimo aprasymas 1 lapas

________________ Renata Kajelo

(parasas)

DRAUDYMO SKYRIAUS

VADYBININKĖ RENATA KAJELO

Akcinė bendrovė "Rentas"

direktoriui Giedriui Simonaičiui

PRASYMAS

DĖL NEMOKAMŲ ATOSTOGŲ

2008 m. kovo 20 d.

Vilnius

Prasau leisti mane nemokamų atostogų nuo 2008 m. kovo 20 d. iki 2008 m. balandzio 15d. dėl pablogėjusios vaiko sveikatos.

PRIDEDAMA: Medicininė pazyma, 1 lapas

Buhalterė __________________ Lina Puodytė

(parasas)

EUROPASO GYVENIMO APRASYMAS

Renata Kajelo

Amzius:

20m.

Lytis:

moteris

Adresas:

Stanevičiaus 32-1 ,
Vilnius
Lietuva

Telefono nr.:

864645230

El. pastas:

pliusminuss@one.lt

PAGEIDAUJAMOS PAREIGOS

Pirmasis pasirinkimas

Kategorija: Valdymas / Vadovavimas | Lygis: vadybininkas

Pareigybių pavadinimai: pardavimų vadybininkas

PAGEIDAUJAMAS DARBAS

Priėmimo į darbą data:

iskart

Darbuotojo tipas:

darbuotojas pagal sutartį

Darbo laikas:

pilna darbo diena

Noriu dirbti:

biure

ISSILAVINIMAS

vidurinis:

2007 - ...

Vilniaus Kolegija - Lygis: draudimo vadybininkas

2002 - 2006

Vilniaus Radvilų gimnazija - Lygis: vidurinis

KALBOS

Kalba

Rasymas

Kalbėjimas

Supratimas

Patirtis

Paskutinį kartą naudota

lietuvių

gimtoji kalba

rusų

vidutinis

labai geras

labai geras

15 metai

siuo metu

anglų

vidutinis

vidutinis

vidutinis

10 metai

siuo metu

DARBO KOMPIUTERIU ĮGŪDZIAI

Gabumai

Lygis

Patirtis

Paskutinį kartą naudota

biuro programinė įranga:

MS Excel

vidutinis

6 metai

siuo metu

MS Word

vidutinis

6 metai

siuo metu

MS PowerPoint

vidutinis

6 metai

siuo metu

VAIRUOTOJO PAZYMĖJIMAS

Vairuotojo pazymėjimas:

B kategorija

Patirtis:

1 metai

AKCINĖS BENDROVĖS "RENTAS"

DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL DOKUMENTŲ RENGIMO TAISYKLIŲ

PATVIRTINIMAS

2008 m. vasario 20 d. Nr. V-44

Vilnius

Nustatydamas bendrą darbo su dokumentais tvarką

Tvirtinu akcinės bendrovės "Rentas" dokumentų rengimo taisykles, parengtas pagal galiojančius teisės norminius dokumentus.

Įpareigoju strukturinį padalinių vadovams uztikrinti, kad būtų laikomasi nustatytų taisyklių.

Pavedu direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams Pauliui Kiseliui kontroliuoti sio įsakymo vykdymą.

Direktorius ____________ Giedrius Simonaitis

(parasas)

Administratorė

____________

(parasas)

Zita Kurytė

2008 m. vasario 19 d.

Renata Kajelo

____________

(parasas)

AKCINĖ BENDROVĖ "Rentas"

Juridinių asmenų registras. Kodas 35486592. Vilniaus g. 43.  01517 Vilnius. Tel. (8 5) 266 4352
Faks. (8 5) 235 9714
PVM mokėtojo kodas LT3573697875 El. pastas rento
@uv.lt

Akcinės bendrovės "Lietus"  Į 2008 m.geguzės 19d. Nr. 3-48

administracijai

PAZYMA APIE DARBĄ

2008m. geguzės 19 d. Nr. 3 - 5

Renata Kajelo dirba įmonėje "Rentas" vadybininke nuo 2008 m. Vasario20 d. pagal terminuotą darbo sutartį.

Direktorius

(parasas)

Giedrius Simonaitis

AKCINĖ BENDROVĖ "RENTAS"

TVIRTINU

Direktorius

_________

(parasas)

Giedrius Simonaitis

MATEREALINIŲ VERTYBIŲ PANAIDOJIMO AKTAS

2008-03-15 Nr. 6-5

Vilnius

PAGRINDAS. Direktoriaus 2008 m. sausio 3 d. įsakymas Nr. V-79 "Dėl materialinių vertybių panaudojimo".

Surasė komisija:

Pirmininkė Edita Stech direktoriaus pavaduotojo administracijos ir ūkio reikalams.

Nariai: Lina Puodytė vyriausis buhalteris

Sima Silalienė rastinės vedėja

Dalyvauja materialiai atsakingas asmuo

Paulius Kiselis ūkio dalies vedėjas

Komisija tvirtina, kad nurodytos vertybės panaudotos pagal UAB "Contra" 2008-02-29 sąskaitą-faktūrą.

Eil. Nr.

Pavadinimas

Mat. vnt.

Kiekis

Kaina Lt.

Sumą Lt.

Panaudota

1

Kasos knyga

vnt.

2

5,70

11,40

Kasoje

2

Spalvotas biuro popierius

vnt.

4

26,75

107,00

Administracijos darbuotojų

3

Rasiklis

vnt.

40

0,78

31,20

Administracijos darbuotojų

Is viso:

149,60

AKCINĖ BENDROVĖ "RENAS"

TVIRTINU:

Direktorius

__________

(parasas) 

Giedrius Simonaitis

DOKUMENTŲ PERDAVIMO IR PRIĖMIMO AKTAS

Nr. 6-14

VILNIUS

PAGRINDAS. Direktoriaus 2008m. balandzio 9d.

įsakymo Nr. V-79 "Dėl dokumentų perdavimo ir priėmimo".

Lina Puodytė buhalterė perdavė, o Agnė Kotytė auditorė priėmė dokumentus.

Eil.

Nr.

Darbuotojo antrastė

Dokumento chrologinės ribos

Lapų skaičius

Pastaba

Skolų įmonei apskaitos kortelė

Atsargų apskaitos kortelė

Darbo uzmokesčio apskaitos ziniarastis

Is viso perduoti 3(trys) dokumentai

Perdavė

Buhalterė ____________________

Priėmė

Auditorė ____________________

LITERATŪROS SĄRASAS

 1. Asmeniniai uzrasai
 2. www.archyvai.lt

VILNIAUS KOLEGIJOS

EKONOMIKOS FAKULTETAS

2007-2008 studijų metai

NAMŲ DARBO KOMENTARAS

Stundento pavardė ir vardas

Renata Kajelo

Kursas, grupė

I kurso DVN07M gr. studentė

Darbo pavadinimas

AKCINĖS BENDROVĖS "RENTAS" VEIKLOS ANALIZĖ

Dėstytojo isvados:

Lektorė Violeta Baltrūnienė


Document Info


Accesari: 4367
Apreciat: hand-up

Comenteaza documentul:

Nu esti inregistrat
Trebuie sa fii utilizator inregistrat pentru a putea comenta


Creaza cont nou

A fost util?

Daca documentul a fost util si crezi ca merita
sa adaugi un link catre el la tine in site


in pagina web a site-ului tau.
eCoduri.com - coduri postale, contabile, CAEN sau bancare

Politica de confidentialitate | Termenii si conditii de utilizare
Copyright Contact (SCRIGROUP Int. 2024 )